Seznam přijatých 2021-2022

Seznam nepřijatých 2021-2022

 

 

ZÁPIS DO MŠ

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude organizace zápisu dětí do mateřských škol přizpůsobena tak, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti a zaručena bezpečnost dětí i dospělých. Zápis bude probíhat distanční formou a každoroční informační schůzky se letos neplánují.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/…nka

Nutno doložit
– Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
– Vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání.
– Prostou kopii rodného listu.
– Doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé, nebude potřeba tento údaj dokládat, ředitelky budou pracovat s informacemi poskytnutými z evidence obyvatel Lysé n/L, Jiřic a Staré Lysé.

Podávání žádostí: od 2. 5. 2021 do 14. 5. 2021

Předzápisem na adrese https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/lnl-masinka
(V případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením od lékaře, že je dítě řádně očkované – obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Mašinka. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.

Elektronicky na adresu reditelka@ms-masinka.cz
(Nutno zaslat s potvrzením od lékaře a podepsané elektronickým podpisem, nebo podle § 37 odst. 4 správního řádu do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením od lékaře obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Mašinka. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.)

Datovou schránkou xf2kupj
(Nutno zaslat s potvrzením od lékaře a podepsané elektronickým podpisem, nebo podle § 37 odst. 4 správního řádu do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením od lékaře, že je dítě řádně očkované – obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Mašinka. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.

Doporučeně poštou (Originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu)

Osobně, po telefonické domluvě na tel. čísle 722 474 044

 

Nahlédnutí do spisu: 17. 5. 2021 v čase 10-12h, ředitelna MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 (za daných okolností je vhodná telefonická domluva předem na tel. čísle 722 474 044)

Předání rozhodnutí: 24. 5. 2021 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy. U záporných rozhodnutí zasláním na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

 

Kritéria pro přijímání dětí 2021-2022

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání