Ve vitríně v areálu MŠ jsou seznamy přijatých a nepřijatých dětí. Děkujeme, že si vyzvednete rozhodnutí v MŠ, a to dne 22. 5. 2020 od 10,00 do 16,30 hodin, nebo si domluvíte schůzku na tel. čísle 722 474 044.

Podávání žádostí: od 2. 5. 2020 do 7. 5. 2020

Předzápisem na adrese https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/lnl-masinka
(V případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením od lékaře, případně čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované společně s kopií očkovacího průkazu, obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Mašinka. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.

Elektronicky na adresu reditelka@ms-masinka.cz
(Nutno zaslat s potvrzením od lékaře a podepsané elektronickým podpisem, nebo podle § 37 odst. 4 správního řádu do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením od lékaře, případně čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované společně s kopií očkovacího průkazu, obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Mašinka. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.)

Datovou schránkou xf2kupj
(Nutno zaslat s potvrzením od lékaře a podepsané elektronickým podpisem, nebo podle § 37 odst. 4 správního řádu do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením od lékaře, případně čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované společně s kopií očkovacího průkazu, obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Mašinka. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.)

Doporučeně poštou

Osobně, po telefonické domluvě na tel. čísle 722 474 044

 

Nahlédnutí do spisu: 13.5.2020 v čase 10-12h, ředitelna MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 (za daných okolností je vhodná telefonická domluva předem na tel. čísle 722 474 044)

Předání rozhodnutí: 21.5.2020 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy. U záporných rozhodnutí zasláním na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

 

Ke stažení:

Seznam přijatých dětí 2020-2021

Seznam nepřijatých dětí 2020-2021

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020-2021

Dodatek kritéria

Kritéria pro přijímání dětí 2020-2021