Informace o platbě školného

Vzhledem k současné situaci rozhodla ředitelka mateřské školy o úplatě za vzdělávání takto:

po ukončení přerušení provozu školy bude automaticky vrácena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání dle délky uzavření mateřské školy zpět na účet rodičů. Vyúčtování bude provedeno do konce června 2020.

Informace o zápisu

Každoročně seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací a kritérii zápisu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v prostorách mateřské školy.
V tuto chvíli není možné informační schůzky uskutečnit. I nadále sledujte web viz. ZÁPIS!

Od  13. 3. 2020 do odvolání MŠ MAŠINKA UZAVŘENA!

Zaregistrujte k nám svoje malé zlato!

REGISTROVAT