PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LYSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL ČERVENEC – SRPEN 2024

MŠ Dráček Lysá nad Labem 1. 7. 2024 – 12. 7. 2024

MŠ Pampeliška Lysá nad Labem 15. 7. 2024 – 26. 7. 2024

MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem 29.7. 2024 – 9.8. 2024

MŠ Mašinka Lysá nad Labem 12. 8. 2024 – 23. 8. 2024

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ MAŠINKA LYSÁ NAD LABEM 2023/2024

Přednostně jsou přijímány děti z MŠ Mašinka Lysá nad Labem, které zákonní zástupci přihlásí k prázdninovému provozu vyplněním a odesláním přihlášky, a to v elektronickém předzápisu v řádném termínu od 20. 5. – 24. 5. 2024.

  1. Následně budou přijímány děti z ostatních mateřských škol v Lysé nad Labem, které zákonní zástupci přihlásí k prázdninovému provozu v řádném termínu od 20. 5. – 24. 5. 2024 vyplněním a odesláním přihlášky v elektronickém předzápisu.

Počet dětí přijatých k prázdninovému provozu z ostatních mateřských škol je dán naplněním nejvyšší povolené kapacity MŠ Mašinka Lysá nad Labem (75 míst). V případě vyššího počtu odevzdaných žádostí bude ředitelka postupovat za pomoci transparentního losování mezi žadateli z MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, MŠ Pampeliška Lysá nad Labem a MŠ Dráček Lysá nad Labem.

Přihlašování dětí na prázdninový provoz proběhne online formou od 20.5.2024 do 24.5.2024, tzv. předzápisem (https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-lnl-masinka)

 

Elektronický předzápis – letni-lnl-masinka

 

 

Zaregistrujte k nám svoje malé zlato!

REGISTROVAT