Telefonní číslo:

728 084 790

 

Třídní učitelky:

Bc. Jaroslava Černá

Bc. Helena Vališková Fišarová

 

Plánované akce:

Všechny plánované akce do odvolání zrušeny!

ÚNOR

4.2. úterý –  Karneval

 

BŘEZEN 

10.3. úterý – 9:15 Divadlo Koloběžka

24. – 25.4. úterý, středa – Keramika I. v MŠ – v dopoledních hodinách

 

DUBEN

2.4. čtvrtek – Noc s Andersenem – večerní pobyt v MŠ

7.4. úterý – 9:30 Divadlo ,,V Kufru“

9.4. čtvrtek – Velikonoční prázdniny v ZŠ – provoz podle nahlášených dětí

20.- 21.4. pondělí, úterý – Keramika II. – v dopoledních hodinách

22.4. středa – 9:00 – Focení tříd

 

KVĚTEN 

15.5.pátek – Den s IZS v MŠ (integrované záchranné  složky)

ČERVEN

1.6. pondělí – Den Dětí