Telefonní číslo:

728 084 790

 

Třídní učitelky:

Bc. Jaroslava Černá

Bc. Helena Vališková Fišarová

 

Plánované akce: