Telefonní číslo: 728 084 790

Třídní učitelky:

EVA PAŘEZOVÁ

VERONIKA PROKEŠOVÁ

 

PLÁNOVANÉ AKCE:

 

 

 

 

Bližší informace k plánovaným akcím naleznete na nástěnce v šatně!