Telefonní číslo: 728 084 790

Třídní učitelky:

EVA PAŘEZOVÁ

VERONIKA PROKEŠOVÁ