Mateřská škola Mašinka

SÍDLIŠTĚ 1512/1516
Lysá nad Labem
289 22

IČO: 70 99 13 32
Telefon do MŠ: 325 551 421 (Dovoláte se do 2. třídy)
Telefon na paní ředitelku Lucii Pařízkovou: 722 474 044

email: reditelka@ms-masinka.cz

Telefonní čísla do tříd:
1. třída – 728 084 790
2. třída – 728 084 833
3. třída – 728 084 845

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogický sbor :

Lucie Pařízková, Dis. (ředitelka)
Eva Pařezová Goldmanová (zástupce ředitelky)
Ivana Špeciánová
Bc. Jaroslava Černá
Bc. Helena Vališková Fišarová
Veronika Prokešová
Yvona Kmochová

Provozní zaměstnanci:

Pavla Kaplanová
Jitka Kotišová
Lucie Kroupová
Údržba:
Luboš Haspeklo
Kuchařky :
Kateřina Řeháková
Jitka Nováková 

ID datové schránky: xf2kupj

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 505 579 329/0800

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Roman Šmíd
email: roman.smid@bdo.cz