Prázdninový provoz 2021

Kritéria přijímání k prázdninovému provozu

Elektronický předzápis MŠ Mašinka:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-lnl-masinka

Pokud nevyužijete možnost přihlásit se k prázdninovému provozu vyplněním elektronického
předzápisu, můžete přihlášku vytisknout a vyplněnou vhodit do schránky MŠ Mašinka
v týdnu od 24.5. do 28.5. 2021.

Žádost letní provoz 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

Testování instruktážní video

Testování instruktážní leták LEPU

Informace o platbě školného

Divadélka v MŠ 2020-2021

Provoz MŠ 2020-2021

Vnitřní předpis o úplatě 2020-2021

Poprvé ve školce (1)

Co s sebou do školky