Telefonní číslo: 728 084 833

Třídní učitelky:

Bc. JAROSLAVA ČERNÁ

Bc. HELENA VALIŠKOVÁ FIŠAROVÁ