Telefonní číslo: 728 084 845

Třídní učitelky:

JANA KODEŠOVÁ

LUCIE PAŘÍZKOVÁ, DiS.

YVONA KMOCHOVÁ

 

PLÁNOVANÉ AKCE:

 

 

Bližší informace k plánovaným akcím naleznete na nástěnce v šatně!