Telefonní číslo: 728 084 845

Třídní učitelky:

JANA KODEŠOVÁ

LUCIE PAŘÍZKOVÁ, DiS.

YVONA KMOCHOVÁ