16.10.2018
☼ ☼ ☼ PODZIMÁČCI V MAŠINCE ☼ ☼ ☼ _______________________ KRÁSNÉ počasí nám přálo a stále přeje , a tak neomezeně trvají PODZIMNÍ HRÁTKY nejen s PODZIMÁČKY, ale také jakékoliv další vyrábění vítáno, aby nám podzimní nadšení z tvoření vydrželo co nejdéle :-) Za organizační zajištění množství dýní k podzimnímu tvoření velice děkujeme slečně Kateřině Černé, za poskytnutí firmě Botanicus Ostrá, která dýně do školky věnovala. Děkujeme Všem, kteří vytvořili PODZIMNÍ LUCERNIČKY či jiné výrobky především k radosti dětí :) a nejenom ony si užívají ranních světýlek. ☼ ☼ ☼ PODZIMNÍ PRÁZDNINY ☼ ☼ ☼ - pátek 26. 10. 2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO VE ŠKOLÁCH - pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018 PODZIMNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLÁCH Prosíme: -do pondělí 22. 10. 2018 o nahlášení - odhlášení docházky dětí do MŠ ve dnech školního volna a podzimních prázdnin. - pokud nebudeme mít žádné INFO, započítáme dítě k celodenní docházce i stravě - provoz Mašinky bude v tyto "prázdninové" dny upraven dle počtu nahlášených dětí, předpokládá se provoz MŠ v jedné třídě
15.09.2018
☼ ☼ ☼ Nový školní rok má za sebou první 2 týdny ☼ ☼ ☼ _______________________ Adaptace: - všechny děti už zcela jistě trefí v doprovodu svých rodičů do svých tříd - ve 2. a 3.třídě nepoznáte, že je začátek školního roku - děti v počtu 44 nastoupily do svých "nových" tříd - k nim 5 nových kamarádů do 2.tř. a 4 noví kamarádi do 3.třídy - v 1.třídě se ukázkově adaptuje všech 25 nových kluků a holčiček - zvykají si na školku, na nové kamarády, na nové dospěláky - všichni se "zabydleli" v novém školním roce a ve třídách probíhá normální program _____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paním učitelkám - telefonní číslo 722 474 044 k paní ředitelce Ptejte se, oznamujte - jsme tu stále a pro vás a vaše děti. ____________________________ Na webu jsou postupně aktualizovány odkazy: - jídelníček + aktivity + vzkazy - personální obsazení - kontakty Na webu bude založen odkaz: - rozpočty - budou vkládány povinně zveřejňované informace tohoto druhu Děkujeme, že čtete web a hledáte si informace. ________________________________________ Časy příchodů a odchodů: - do třídy je nutné přijít nejdéle do 7,30 hodin (kvůli nahlášení stravování) - možné je po předchozí dohodě s paní učitelkami "zpoždění" o max 15 minut - povinné předškolní vzdělávání probíhá od 7,45 do 11,45 hod. - v případě nepřítomnosti požádejte paní učitelku o OMLUVNÝ LIST a zapište důvod absence dítěte + potvrďte svým podpisem - po obědě odcházejí děti z 1.třídy v čase 12,15 - 12,30h, ze 2.třídy v čase 12,30h, ze 3.třídy v čase 12,30 - 13h. - po odpolední svačince odcházejí děti z jakékoliv třídy v čase 15 - 16,30h - pokud někdo potřebuje své dítě z docházky omluvit (nemoc, dovolená apod.), učiní tak nejpozději do 7,30 hodin daného dne nebo předem
31.08.2018
☼ ☼ ☼ Vítejte v novém školním roce 2018 - 2019 ☼ ☼ ☼ _______________________ V den vašeho prvního příchodu do Mašinky hledejte: - seznamy, dle kterých zjistíte, do které třídy je váš kluk či holčička zařazen/a (předběžné info proběhlo formou SMS ZPRÁVY a platí = K POZDĚJŠÍM ZMĚNÁM NEDOŠLO :-) . . . . . . seznamy najdete na hlavní nástěnce venku u barevné mašinky (tak zjistíte, do které jdete budovy) - značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu - značky najdete v šatnách jednotlivých tříd na značkovníku ve tvaru mašinky (tak zjistíte, do které přihrádky uložíte všechny věci) Vše důležité se dozvíte postupně od svých paní učitelek či na nástěnkách (venku u barevné mašinky nebo v jednotlivých šatnách). ___________________________ Do třídy je nutné přijít nejdéle do 7,30 hodin (kvůli nahlášení stravování). Pokud někdo potřebuje své dítě z docházky omluvit (nemoc, dovolená apod.), učiní tak nejpozději též do 7,30 hodin (někteří rodiče již nahlásili - děkujeme, čekáme na případné další zprávy). ________________________________ První dny počítejte s určitým zdržením v MŠ - podle toho, jak se bude ranní situace vyvíjet (zpravidla nově nastupující děti). V PO + ÚT + ST určitě počítejte u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě - další postup si již dohodnete s paní učitelkami na třídě. ___________________________ Rodiče nově přijatých dětí - vyhledejte během PO + ÚT + ST osobu pověřenou vedením školy za účelem: - převzetí veškerých tiskopisů, podkladů k platbám, dodatečných rozhodnutí o přijetí apod. - pronajmutí přístupových čipů (mějte připravenu finanční zálohu - 1 čip á 150,-) - sami si promyslete, kolik čipů budete potřebovat Přijďte, prosím, v době od 11 do 12 hodin, budete očekáváni v ředitelně v malé budově - hned u vstupních dveří. __________________ Zde na webu jsou nyní aktualizovány odkazy - jídelníček + aktivity + vzkazy - aktualizuje paní pověřená vedením MŠ Bude aktualizován odkaz informace pro rodiče - personální obsazení - aktualizuje správce stránek (tímto děkuji našemu dávnému tvůrci a stálému pomocníku s webovými stránkami panu Marku Voříškovi za jeho ochotu a spolupráci s Mašinkou. ______________________________ Děkujeme, že čtete web a hledáte si informace. ____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - mobilní číslo 722 474 044 na osobu pověřenou vedením Ptejte se, oznamujte ap. - jsme tu stále pro vás a vaše děti :-) ______________________________
31.08.2018
☼ ☼ ☼ Poděkování ☼ ☼ ☼ Děkuji všem dospělákům z Mašinky za práce uskutečněné během prázdninových měsíců: - za přípravu prostor k uskutečnění přestavby (stavby) spojovací chodby mezi velkou a malou budovou, která ještě není stavebně v úplném konečném stavu, ale provoz MŠ nám neomezí - PROSÍM O ZVÝŠENOU OPATRNOST V OKOLÍ STAVBY - za zvládnutí dvoutýdenního prázdninového provozu v MŠ Čtyřlístek - za provedený mimořádný prázdninový úklid - za práce vykonané na zahradě a v interiérech ☼ ☼ ☼ Přání ☼ ☼ ☼ Přeji VŠEM DOSPĚLÁKŮM (zaměstnancům, rodičům, příznivcům Mašinky) do nového školního roku osobní i pracovní spokojenost, pohodu a zdraví a VŠEM DĚTEM přeji vydařený rok plný nových a neobyčejných zážitků i úplně obyčejných krásných dnů. Helena Fišarová __________________________ Personální obsazení školy SE MALIČKO ZMĚNILO - jména učitelek a seznamy dětí do jednotlivých tříd najdete od 1. školního dne na hlavní nástěnce venku u barevné mašinky TĚŠÍME SE a na veselou cestu do školky posíláme VŠEM DĚTEM kousek básničky . . . (již tradičně :-) "Balím si batůžek, čeká mě cesta, pojedu s maminkou na konec města. Těším se na kluky, těším se na holky, víte kam cestuju? NO PŘECE DO ŠKOLKY !!!" __________________________
31.08.2018
PERSONÁLNÍ DOPLNĚNÍ ______________ MŠ Mašinka obsadila s nástupem od 1. 9. 2018, PRACOVNÍ POZICE: ŠKOLNÍ ASISTENT výše úvazku 50%, UČITELKA výše úvazku 50%, UČITELKA výše úvazku 100%.Bližší informace o eventuálním dalším personálním doplnění je možné získat prostřednictvím e-mailu reditelka@ms-masinka.cz.
30.08.2018
30.08.2018
06.08.2018
PERSONÁLNÍ DOPLNĚNÍ _________________________ MŠ Mašinka obsadila s nástupem od 1. 9. 2018, PRACOVNÍ POZICE: ŠKOLNÍ ASISTENT výše úvazku 50%, UČITELKA výše úvazku 50%, UČITELKA výše úvazku 100%, Bližší informace o eventuálním dalším personálním doplnění je možné získat prostřednictvím e-mailu masinka@ms-masinka.cz
06.08.2018
PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ ☼ DĚKUJEME ☼ všem, kteří s námi spolupracovali během naší společné cesty školním rokem 2017 - 2018, DĚKUJEME ☼ za podporu ☼ pomoc a dary dětem a školce ☼ slova ☼ pozdravy, úsměvy, požádání i poděkování ☼ milé maličkosti ☼ PŘEJEME ☼ ☼ všem krásné letní dny plné prázdninových zážitků, PŘEJEME ☼ pohodu ☼ žádnou nehodu M - A - Š - I - N - K - A _____________________________________ ZMĚNA VEDENÍ NA ZÁKLADĚ Usnesení č. 476 ze dne 26. 6. 2018 Rada města p o v ě ř u j e od 01. 08. 2018 do doby jmenování ředitelky vedením MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 paní Bc. Helenu Fišarovou.
17.07.2018
PERSONÁLNÍ DOPLNĚNÍ _________________________ V SOUVISLOSTI - s organizačně - personálními změnami, které nastanou v MŠ Mašinka od 1. 8. 2018 a dále pak od 1. 9. 2018 a V NÁVAZNOSTI - na čerpání finančních prostředků MŠ Mašinka OBSAZUJEME, s nástupem nejdéle od 1. 9. 2018, PRACOVNÍ POZICE: ŠKOLNÍ ASISTENT DVA PRACOVNÍ ÚVAZKY - výše každého úvazku 50%, podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagog.pracov. v aktuál.znění UČITELKA DVA PRACOVNÍ ÚVAZKY - výše úvazku 100% a 50%, podmínkou výkonu činnosti učitelky je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagog.pracov. v aktuál.znění PRACOVNÍ POZICE učitelka 0,5 úv a školní asistent 0,5 úv LZE SLOUČIT za předpokladu kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb. Bližší informace: - nejlépe na telefonním čísle 606 407 684 - možno na e-mail masinka@ms-masinka.cz
17.07.2018
PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ ☼ DĚKUJEME ☼ všem, kteří s námi spolupracovali během naší společné cesty školním rokem 2017 - 2018, DĚKUJEME za podporu ☼ pomoc a dary dětem a školce ☼ slova ☼ pozdravy, úsměvy, požádání i poděkování ☼ milé maličkosti ☼ ☼ PŘEJEME ☼ všem krásné letní dny plné prázdninových zážitků, PŘEJEME pohodu ☼ žádnou nehodu ☼ M - A - Š - I - N - K - A _____________________________________ ZMĚNA VEDENÍ NA ZÁKLADĚ Usnesení č. 476 ze dne 26. 6. 2018 Rada města p o v ě ř u j e od 01. 08. 2018 do doby jmenování ředitelky vedením MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 paní Bc. Helenu Fišarovou.
08.07.2018
PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ _______________________ ☼ DĚKUJEME ☼ všem, kteří s námi spolupracovali během naší společné cesty školním rokem 2017 - 2018, DĚKUJEME za podporu ☼ pomoc a dary dětem a školce ☼ slova ☼ pozdravy, úsměvy, požádání i poděkování ☼ milé maličkosti ☼ ☼ PŘEJEME ☼ všem krásné letní dny plné prázdninových zážitků, PŘEJEME pohodu ☼ žádnou nehodu ☼ M - A - Š - I - N - K - A __________________________________________________ ZMĚNA VEDENÍ _________________ NA ZÁKLADĚ Usnesení č. 476 ze dne 26. 6. 2018 Rada města p o v ě ř u j e od 01. 08. 2018 do doby jmenování ředitelky vedením MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 paní Bc. Helenu Fišarovou.
08.07.2018
PERSONÁLNÍ DOPLNĚNÍ _________________________ V SOUVISLOSTI - s organizačně - personálními změnami, které nastanou v MŠ Mašinka od 1. 8. 2018 a dále pak od 1. 9. 2018 a V NÁVAZNOSTI - na čerpání finančních prostředků MŠ Mašinka OBSAZUJEME, s nástupem nejdéle od 1. 9. 2018, PRACOVNÍ POZICE: ŠKOLNÍ ASISTENT DVA PRACOVNÍ ÚVAZKY - výše každého úvazku 50%, podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagog.pracov. v aktuál.znění UČITELKA DVA PRACOVNÍ ÚVAZKY - výše úvazku 100% a 50%, podmínkou výkonu činnosti učitelky je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagog.pracov. v aktuál.znění PRACOVNÍ POZICE učitelka 0,5 úv a školní asistent 0,5 úv LZE SLOUČIT za předpokladu kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb. Bližší informace: - nejlépe na telefonním čísle 606 407 684 - možno na e-mail masinka@ms-masinka.cz
07.06.2018
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI MAŠINKY :-) ______________________________________________ PŘIHLÁŠKY K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE PODÁNY - přes víkend budou přihlášky zpracovány - po víkendu budou rodiče seznámeni s výsledky, tzn. přijetím x nepřijetím k prázdninové docházce - informace obdrží rodiče formou SMS zprávy _____________________________________________ ÚHRADA AKTIVITY "PŘEDŠKOLÁCI NA CESTÁCH" - jedná se o skutečné náklady na základě pečlivého vyúčtování - rodiče provedou platbu hotově pouze k rukám paní ředitelky ___________________________ ČERVNOVÉ LOUČENÍ SE BLÍŽÍ - ve čtvrtek 14. 6. od 15h. - aktivita pro všechny děti a jejich rodiče - v případě příznivého počasí se akce uskuteční na ŠZ a zveme všechny, kteří chtějí Mašinku navštívit :-) - v případě nepříznivého počasí prosíme o pochopení omezení počtu návštěvníků = nevejdeme se dovnitř do MŠ :-( - jakékoliv pohoštění či "dobroty" tradičně vítány:-) ______________________ JAKÉKOLIV INFORMACE - paní ředitelka (ústně v MŠ, na telč. 606 407 684, na e-mail masinka@ms-masinka.cz) - paní učitelky (ústně ve třídách)
07.06.2018
MĚSÍC ČERVEN V PLNÉM PROUDU :-) ________ ČTĚTE WEB najdete vše, co potřebujete, totožné INFO na hlav.nástěnce v MŠ, též využíváme INFOsystém SMS :-) _____________________________ PRÁZDNINOVÉ PROVOZY LÉTO 2018 2. - 13. 7. MŠ Čtyřlístek 16. - 27. 7. MŠ Mašinka - ZMĚNA PROSTOR !!! 30. 7. - 10. 8. MŠ Dráček 13. - 24. 8. MŠ Pampeliška 27. - 31. 8. všechny MŠ v Lysé uzavřeny čtěte vagonek AKTIVITY - pododkaz ČERVEN ___________________________________ INFORMUJEME *** PRACOVNÍ POZICE obsazované v MŠ Mašinka, předpokládaný nástup nejdéle od 1. 9. 2018 *** školní asistent - výše úvazku 50%, podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagog.pracovnících v aktuál.znění *** učitelka - výše úvazku 50%, podmínkou výkonu činnosti učitelky je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění OBĚ PRACOVNÍ POZICE LZE SLOUČIT za předpokladu kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb.
27.05.2018
BLÍŽÍ SE MĚSÍC ČERVEN :-) ________ ČTĚTE WEB, najdete vše, co potřebujete, totožné INFO na hlav.nástěnce v MŠ, též využíváme INFOsystém SMS :-) _____________________________ UPOZORŇUJEME * * * zápis k předškol.vzděláv. od šk.rok 2018 - 2019 - zápisové posuny BUDOU postupně - všichni žadatelé JSOU v pořadnících - kdo podal žádost MŮŽE kdykoliv kontaktovat paní ředitelku za účelem ZÍSKÁNÍ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ * * * prázdninové provozy - léto 2018 2. - 13. 7. MŠ Čtyřlístek 16. - 27. 7. MŠ Mašinka - ZMĚNA PROSTOR !!! 30. 7. - 10. 8. MŠ Dráček 13. - 24. 8. MŠ Pampeliška 27. - 31. 8. všechny MŠ v Lysé uzavřeny čtěte vagonek AKTIVITY - pododkaz ČERVEN ___________________________________ INFORMUJEME *** PRACOVNÍ POZICE obsazované v MŠ Mašinka, předpokládaný nástup nejdéle od 1. 9. 2018 *** školní asistent - výše úvazku 50%, podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagog.pracovnících v aktuál.znění *** učitelka - výše úvazku 40 až 50%, podmínkou výkonu činnosti učitelky je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění ________________________ JAKÉKOLIV INFORMACE *** o škole a dětech (paní ředitelka) na telč. 606 407 684 na mail-adrese masinka@ms-masinka.cz *** o třídě a dětech (paní učitelky) ústně ve třídách
17.05.2018
VÝSLEDKY správního řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 ___________________________________________ MŠ Mašinka přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: PPV 2018/59 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/21 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/22 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/14 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/62 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/70 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/49 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/63 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/6 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/16 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/15 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/71 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/1 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/33 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/30 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/27 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/51 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/58 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/48 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/4 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/69 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/39 Přijímá se od 1.9.2018 PPV 2018/12 Přijímá se od 1.9.2018 __________________________________________ MŠ Mašinka nepřijala děti evidované pod těmito registračními čísly: PPV 2018/53 Nepřijímá se PPV 2018/35 Nepřijímá se PPV 2018/64 Nepřijímá se PPV 2018/18 Nepřijímá se PPV 2018/8 Nepřijímá se PPV 2018/10 Nepřijímá se PPV 2018/32 Nepřijímá se PPV 2018/28 Nepřijímá se PPV 2018/11 Nepřijímá se PPV 2018/7 Nepřijímá se PPV 2018/26 Nepřijímá se PPV 2018/9 Nepřijímá se PPV 2018/46 Nepřijímá se PPV 2018/5 Nepřijímá se PPV 2018/61 Nepřijímá se PPV 2018/24 Nepřijímá se PPV 2018/20 Nepřijímá se PPV 2018/34 Nepřijímá se PPV 2018/52 Nepřijímá se PPV 2018/68 Nepřijímá se PPV 2018/54 Nepřijímá se PPV 2018/66 Nepřijímá se PPV 2018/67 Nepřijímá se PPV 2018/2 Nepřijímá se PPV 2018/47 Nepřijímá se PPV 2018/19 Nepřijímá se PPV 2018/60 Nepřijímá se PPV 2018/40 Nepřijímá se PPV 2018/56 Nepřijímá se PPV 2018/65 Nepřijímá se PPV 2018/42 Nepřijímá se PPV 2018/45 Nepřijímá se PPV 2018/36 Nepřijímá se PPV 2018/3 Nepřijímá se PPV 2018/43 Nepřijímá se PPV 2018/17 Nepřijímá se PPV 2018/57 Nepřijímá se PPV 2018/31 Nepřijímá se PPV 2018/29 Nepřijímá se PPV 2018/38 Nepřijímá se PPV 2018/44 Nepřijímá se PPV 2018/13 Nepřijímá se PPV 2018/23 Nepřijímá se PPV 2018/55 Nepřijímá se PPV 2018/41 Nepřijímá se PPV 2018/50 Nepřijímá se PPV 2018/37 Nepřijímá se PPV 2018/25 Nepřijímá se _________________________________________________ Vyvěšeno dne: 17. 5. 2018 Bc. Jaroslava Černá, ředitelka
01.05.2018
ZAČAL MĚSÍC KVĚTEN :-) ________ ČTĚTE WEB, najdete vše, co potřebujete, totožné INFO na hlav.nástěnce v MŠ u barev.mašinky, též využíváme SMSkový INFOsystém :-) _____________________________ UPOZORŇUJEME * * * zápis k předškol.vzděláv. od šk.rok 2018 - 2019 čtěte vagonky VZKAZY+AKTIVITY - pododkazy DUBEN+KVĚTEN * * * prázdninové provozy - léto 2018 2. - 13. 7. MŠ Čtyřlístek 16. - 27. 7. MŠ Mašinka - ZMĚNA PROSTOR !!! 30. 7. - 10. 8. MŠ Dráček 13. - 24. 8. MŠ Pampeliška 27. - 31. 8. všechny MŠ v Lysé uzavřeny čtěte vagonek AKTIVITY - pododkaz ČERVEN atd. atd. atd. :-) ___________________________________ INFORMUJEME *** KONKURZ na obsazení pracovního místa ředitele MŠ Mašinka, předpokládaný nástup od 1. 8. 2018 *** v Mašince zodpoví dotazy paní ředitelka *** u zřizovatele podá informace vedoucí odboru ŠSVZaK *** PRACOVNÍ POZICE obsazované v MŠ Mašinka, předpokládaný nástup nejdéle od 1. 9. 2018 *** školní asistent - výše úvazku 50%, podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění *** učitelka - výše úvazku 40,5%, podmínkou výkonu činnosti učitelky je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění ________________________ JAKÉKOLIV INFORMACE *** o škole a dětech (paní ředitelka) na telč. 606 407 684 na mail-adrese masinka@ms-masinka.cz *** o třídě a dětech (paní učitelky) ústně ve třídách
08.04.2018
ZÁPISOVÉ INFORMACE: ______________________________ POTŘEBNÉ TISKOPISY JE MOŽNÉ ZÍSKAT: *** osobním vyzvednutím v MŠ NEBO *** mailovým vyžádáním POTŘEBNÉ INFORMACE JE MOŽNÉ ZÍSKAT *** osobní účastí na info schůzce v MŠ 9. 4. 2018 v 16h. NEBO *** telefonickým či mailovým dotazem __________________________________________________ Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2018 – 2019 (takto byl text zveřejněn v lyském měsíčníku) CITACE - LISTY 3 / 2018 + LISTY 4 / 2018: "Každoročně seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací a kritérii zápisu neboli přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Stejně tak činíme i letos. Zápisové dění bude začínat v měsíci dubnu, kdy všechny mateřské školy v Lysé nad Labem zorganizují informační schůzky. Během nich vyslechnou zákonní zástupci informace o škole, obdrží formuláře, prohlédnou prostory, budou moci vznést jakékoliv dotazy atd. Schůzky proběhnou v jednotlivých školách vždy od 16,00 hodin v těchto termínech: MŠ Mašinka 9. 4., MŠ Dráček 10. 4., MŠ Čtyřlístek 11. 4., MŠ Pampeliška 12. 4. 2018. Cílem schůzek bude předat zákonným zástupcům dětí vyčerpávající informace, proto v dalším textu uvedeme především přehled závazných termínů, kriteria a postup zápisu (informace bude nadále možné vyhledávat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých škol). Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Data jednotná pro všechny lyské MŠ Podání žádostí: (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) Ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 13 do 18 hodin V pátek 4. 5. 2018 od 7 do 12 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Nahlížení do správního spisu: (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) V pondělí 14. 5. 2018 od 10 do 12 hodin Místo: ředitelny jednotlivých mateřských škol Předání rozhodnutí: (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní, pokud bude dítě přijato do více mateřských škol) Ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 13 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Kritéria pro přijímání dětí jednotná pro všechny lyské MŠ Město Lysá nad Labem vymezilo OZV č. 4/2016 s účinností 1. 1. 2017 školský obvod spádových mateřských škol. Školský obvod tvoří celé území města Lysá nad Labem včetně městských částí Litole, Byšiček a Dvorců. Spádovými mateřskými školami jsou MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška. Město Lysá nad Labem uzavřelo dohodu o stanovení spádové mateřské školy pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Jiřice a Stará Lysá plnící povinnou předškolní docházku. Spádovými mateřskými školami jsou v Lysé nad Labem MŠ Pampeliška a MŠ Čtyřlístek. Na základě tohoto dokumentu dochází k odchylce v 1. kriteriu u MŠ Mašinka a MŠ Dráček. Kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet míst uvolněných v MŠ od školního roku 2018 – 2019. 1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné, s dodržením výše uvedených dokumentů o školských spádových obvodech mateřských škol. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne ostatní žadatele z důvodů nedostatečné kapacity MŠ. 2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. 3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. 4. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 5. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Postup jednotný pro všechny lyské MŠ Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem. Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (pouze originál). K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé, nebude potřeba tento údaj dokládat, ředitelky budou pracovat s informacemi poskytnutými z evidence obyvatel Lysé n/L, Jiřic a Staré Lysé. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Každá žádost o přijetí, kterou osobně podají zákonní zástupci dítěte k rukám ředitelky ve stanoveném místě a termínu, bude ředitelkou posouzena dle kritérií a následně zpracována do pořadníku. O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne. Zveřejnění výsledků přijímání se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 13 do 18 hodin (Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.) a od téhož dne v jednotlivých mateřských školách (způsobem obvyklým). V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2018 – 2019 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti od nejstarších po nejmladší, zpravidla tříleté. Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem"
08.04.2018
DUBEN JE TU A JARO S NÍM :-) ________ SLEDUJTE WEB, průběžně aktualizujeme, totožné INFO najdete na hlav.nástěnce u barev.mašinky. _____________________________ UPOZORŇUJEME NA NOVINKY * * * zápis k předškol.vzděláv. od šk.rok 2018 - 2019 čtěte ve vagonku VZKAZY + ve vagonku AKTIVITY - pododkazy DUBEN+KVĚTEN * * * prázdninové provozy - léto 2018 2. - 13. 7. MŠ Čtyřlístek 16. - 27. 7. MŠ Mašinka - ZMĚNA PROSTOR !!! 30. 7. - 10. 8. MŠ Dráček 13. - 24. 8. MŠ Pampeliška 27. - 31. 8. všechny MŠ v Lysé uzavřeny čtěte ve vagonku AKTIVITY - pododkaz ČERVEN * * * nabídka besedy s PhDr. Markem Hermanem dne 26. 4. 2018 od 16h čtěte ve vagonku AKTIVITY - pododkaz DUBEN (v souvislosti s touto besedou prosíme vzít na vědomí zkrácený provoz MŠ v tento den - pouze do 15,30h) atd. atd. atd. :-) ___________________________________ V PRVÁČKU již opět normální stav = paní učitelka Hela je zpět po pracovní neschopnosti, obě paní učitelky pracují jako dříve, avizované střídavé zastupování ukončeno, dočasný zástup nehledáme. V současné době, nejdéle od nového školního roku 2018 - 2019 obsazujeme pracovní pozice: *** ŠKOLNÍ ASISTENT - výše úvazku 50%, podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění *** UČITELKA - výše úvazku 40,5%, podmínkou výkonu činnosti učitelky je kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění BLIŽŠÍ INFO NA TEL.Č. 606 407 684 (ředitelka).
25.03.2018
MĚSÍC BŘEZEN POMALU KONČÍ - JARO ZAČALO, VELIKONOCE ZA DVEŘMI :-) ________ SLEDUJTE WEB, průběžně aktualizujeme, totožné informace najdete na hlav.nástěnce u barev.mašinky _____________________________ UPOZORŇUJEME NA NOVINKY * * * zápis k předškol.vzděláv. od šk.rok 2018 - 2019 čtěte ve vagonku VZKAZY + ve vagonku AKTIVITY - pododkazy DUBEN+KVĚTEN * * * prázdninové provozy - léto 2018 2. - 13. 7. MŠ Čtyřlístek 16. - 27. 7. MŠ Mašinka - ZMĚNA PROSTOR !!! 30. 7. - 10. 8. MŠ Dráček 13. - 24. 8. MŠ Pampeliška 27. - 31. 8. všechny MŠ v Lysé uzavřeny čtěte ve vagonku AKTIVITY - pododkaz ČERVEN * * * nabídka besedy s PhDr. Markem Hermanem dne 26. 4. 2018 od 16h čtěte ve vagonku AKTIVITY - pododkaz DUBEN (v souvislosti s touto besedou prosíme vzít na vědomí zkrácený provoz MŠ v tento den - pouze do 15,30h) atd. atd. atd. :-) ___________________________________ V plánované pracovní neschopnosti je od 19. 3. paní učitelka Hela ze třídy maláčků = zatím bude její PN trvat do cca 10. 4., zastupovat budou zatím střídavě všechny přítomné paní učitelky, pro případ pokračování PN pí uč v dalším období hledáme dočasný zástup. V současné době, nejdéle od nového školního roku 2018 - 2019 obsazujeme pracovní pozici: *** ŠKOLNÍ ASISTENT - výše úvazku 50%, podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění *** UČITELKA - výše úvazku 40,5%, podmínkou výkonu činnosti učitelky je kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění BLIŽŠÍ INFO NA TEL.Č. 606 407 684 (ředitelka).
25.03.2018
ZÁPISOVÉ INFORMACE: ______________________________ POTŘEBNÉ TISKOPISY JE MOŽNÉ ZÍSKAT: *** osobním vyzvednutím v MŠ NEBO *** mailovým vyžádáním POTŘEBNÉ INFORMACE JE MOŽNÉ ZÍSKAT *** osobní účastí na info schůzce v MŠ NEBO *** telefonickým či mailovým dotazem __________________________________________________ Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2018 – 2019 (takto byl text zveřejněn v lyském měsíčníku) CITACE - LISTY 3 / 2018 + LISTY 4 / 2018: "Každoročně seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací a kritérii zápisu neboli přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Stejně tak činíme i letos. Zápisové dění bude začínat v měsíci dubnu, kdy všechny mateřské školy v Lysé nad Labem zorganizují informační schůzky. Během nich vyslechnou zákonní zástupci informace o škole, obdrží formuláře, prohlédnou prostory, budou moci vznést jakékoliv dotazy atd. Schůzky proběhnou v jednotlivých školách vždy od 16,00 hodin v těchto termínech: MŠ Mašinka 9. 4., MŠ Dráček 10. 4., MŠ Čtyřlístek 11. 4., MŠ Pampeliška 12. 4. 2018. Cílem schůzek bude předat zákonným zástupcům dětí vyčerpávající informace, proto v dalším textu uvedeme především přehled závazných termínů, kriteria a postup zápisu (informace bude nadále možné vyhledávat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých škol). Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Data jednotná pro všechny lyské MŠ Podání žádostí: (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) Ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 13 do 18 hodin V pátek 4. 5. 2018 od 7 do 12 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Nahlížení do správního spisu: (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) V pondělí 14. 5. 2018 od 10 do 12 hodin Místo: ředitelny jednotlivých mateřských škol Předání rozhodnutí: (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní, pokud bude dítě přijato do více mateřských škol) Ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 13 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Kritéria pro přijímání dětí jednotná pro všechny lyské MŠ Město Lysá nad Labem vymezilo OZV č. 4/2016 s účinností 1. 1. 2017 školský obvod spádových mateřských škol. Školský obvod tvoří celé území města Lysá nad Labem včetně městských částí Litole, Byšiček a Dvorců. Spádovými mateřskými školami jsou MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška. Město Lysá nad Labem uzavřelo dohodu o stanovení spádové mateřské školy pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Jiřice a Stará Lysá plnící povinnou předškolní docházku. Spádovými mateřskými školami jsou v Lysé nad Labem MŠ Pampeliška a MŠ Čtyřlístek. Na základě tohoto dokumentu dochází k odchylce v 1. kriteriu u MŠ Mašinka a MŠ Dráček. Kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet míst uvolněných v MŠ od školního roku 2018 – 2019. 1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné, s dodržením výše uvedených dokumentů o školských spádových obvodech mateřských škol. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne ostatní žadatele z důvodů nedostatečné kapacity MŠ. 2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. 3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. 4. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 5. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Postup jednotný pro všechny lyské MŠ Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem. Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (pouze originál). K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé, nebude potřeba tento údaj dokládat, ředitelky budou pracovat s informacemi poskytnutými z evidence obyvatel Lysé n/L, Jiřic a Staré Lysé. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Každá žádost o přijetí, kterou osobně podají zákonní zástupci dítěte k rukám ředitelky ve stanoveném místě a termínu, bude ředitelkou posouzena dle kritérií a následně zpracována do pořadníku. O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne. Zveřejnění výsledků přijímání se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 13 do 18 hodin (Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.) a od téhož dne v jednotlivých mateřských školách (způsobem obvyklým). V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2018 – 2019 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti od nejstarších po nejmladší, zpravidla tříleté. Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem"
09.03.2018
VÍTEJTE V MĚSÍCI BŘEZNU :-) ________ AKTUALIZACE WEBU * * * provádíme průběžně, jakmile dojde ke změně * * * totožné informace na webu a na hlavní nástěnce * * * pokud sledujete, nemůže vás žádné info minout :-) PŘEDEVŠÍM VAGÓNKY * * * aktivity * * * jídelníček _____________________________ ČTĚTE VŠE, UPOZORŇUJEME NA * * * zápis k předškol.vzděláv. od šk.rok 2018 - 2019 zveřejněna všechna důležitá data (info schůzka, přijímání žádostí, nahlížení do správ spisu, předávání rozhodnutí) * * * výlety 18. 4. (slíbený výlet do solné jeskyňky a . . . 1. tř. ) 16. 4. (celodenní výlet 3. tř. ) 29. 5. + 30. 5. (celodenní výlety 1. a 2. tř. - upřesníme) * * * prázdninové provozy - léto 2018 2. - 13. 7. MŠ Čtyřlístek 16. - 27. 7. MŠ Mašinka - ZMĚNA PROSTOR !!! 30. 7. - 10. 8. MŠ Dráček 13. - 24. 8. MŠ Pampeliška 27. - 31. 8. všechny MŠ v Lysé uzavřeny - přihlaš.na prázdnin.provoz - čtěte ve vagonku AKTIVITY - pododkaz ČERVEN atd. atd. atd. :-) ___________________________________ V plánované pracovní neschopnosti je od 19. 3. paní učitelka Hela ze třídy maláčků = zatím bude její PN trvat do cca 10. 4., zastupovat budou zatím střídavě všechny přítomné paní učitelky, pro případ pokračování PN pí uč v dalším období hledáme dočasný zástup - případné info o pracovní pozici poskytne paní ředitelka.
09.03.2018
Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2018 – 2019 (takto byl text zveřejněn v lyském měsíčníku) ________________________________________________ CITACE - LISTY 3 / 2018: "Každoročně seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací a kritérii zápisu neboli přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Stejně tak činíme i letos. Zápisové dění bude začínat v měsíci dubnu, kdy všechny mateřské školy v Lysé nad Labem zorganizují informační schůzky. Během nich vyslechnou zákonní zástupci informace o škole, obdrží formuláře, prohlédnou prostory, budou moci vznést jakékoliv dotazy atd. Schůzky proběhnou v jednotlivých školách vždy od 16,00 hodin v těchto termínech: MŠ Mašinka 9. 4., MŠ Dráček 10. 4., MŠ Čtyřlístek 11. 4., MŠ Pampeliška 12. 4. 2018. Cílem schůzek bude předat zákonným zástupcům dětí vyčerpávající informace, proto v dalším textu uvedeme především přehled závazných termínů, kriteria a postup zápisu (informace bude nadále možné vyhledávat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých škol). Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Data jednotná pro všechny lyské MŠ Podání žádostí: (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) Ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 13 do 18 hodin V pátek 4. 5. 2018 od 7 do 12 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Nahlížení do správního spisu: (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) V pondělí 14. 5. 2018 od 10 do 12 hodin Místo: ředitelny jednotlivých mateřských škol Předání rozhodnutí: (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní, pokud bude dítě přijato do více mateřských škol) Ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 13 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Kritéria pro přijímání dětí jednotná pro všechny lyské MŠ Město Lysá nad Labem vymezilo OZV č. 4/2016 s účinností 1. 1. 2017 školský obvod spádových mateřských škol. Školský obvod tvoří celé území města Lysá nad Labem včetně městských částí Litole, Byšiček a Dvorců. Spádovými mateřskými školami jsou MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška. Město Lysá nad Labem uzavřelo dohodu o stanovení spádové mateřské školy pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Jiřice a Stará Lysá plnící povinnou předškolní docházku. Spádovými mateřskými školami jsou v Lysé nad Labem MŠ Pampeliška a MŠ Čtyřlístek. Na základě tohoto dokumentu dochází k odchylce v 1. kriteriu u MŠ Mašinka a MŠ Dráček. Kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet míst uvolněných v MŠ od školního roku 2018 – 2019. 1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné, s dodržením výše uvedených dokumentů o školských spádových obvodech mateřských škol. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne ostatní žadatele z důvodů nedostatečné kapacity MŠ. 2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. 3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. 4. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 5. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Postup jednotný pro všechny lyské MŠ Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem. Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (pouze originál). K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé, nebude potřeba tento údaj dokládat, ředitelky budou pracovat s informacemi poskytnutými z evidence obyvatel Lysé n/L, Jiřic a Staré Lysé. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Každá žádost o přijetí, kterou osobně podají zákonní zástupci dítěte k rukám ředitelky ve stanoveném místě a termínu, bude ředitelkou posouzena dle kritérií a následně zpracována do pořadníku. O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne. Zveřejnění výsledků přijímání se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 13 do 18 hodin (Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.) a od téhož dne v jednotlivých mateřských školách (způsobem obvyklým). V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2018 – 2019 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti od nejstarších po nejmladší, zpravidla tříleté. Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem"
03.02.2018
VÍTEJTE V MĚSÍCI ÚNORU :-) ________ SLEDUJTE PŘEDEVŠÍM VAGÓNKY aktivity + jídelníček, PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE nově například upřesněno: - jarní prázdniny provoz ve dvou třídách :-) počet přihláš.dětí je 35! (zcela poprvé se Mašinka ocitá v této situaci = doposud byl vždy provoz pouze v jedné třídě :-) - screening zraku 22. 2. dopoledne - pokud má zájem se dostavit k provedení screening.vyšetření i někdo s mladším sourozencem či někdo zcela cizí, je toto možné, a to v čase 10,30h. (vyšetř.je vhodné pro děti od 1/2 roku ! ) - zápis k předškol.vzděláv. od šk.rok 2018 - 2019 zveřejněna všechna důležitá data (info schůzka, přijímání žádostí, nahlížení do správ spisu, předávání rozhodnutí) - výlety 18. 4. (slíbený výlet do solné jeskyňky a . . . 1. tř. ) 16. 4. (celodenní výlet 3. tř. ) 29. 5. + 30. 5. (celodenní výlet 1. a 2. tř.) - prázdninové provozy - léto 2018 2. - 13. 7. MŠ Čtyřlístek 16. - 27. 7. MŠ Mašinka - ZMĚNA PROSTOR !!! čtěte ve vagonku AKTIVITY 30. 7. - 10. 8. MŠ Dráček 13. - 24. 8. MŠ Pampeliška 27. - 31. 8. všechny MŠ v Lysé uzavřeny
17.01.2018
Milí rodiče a partneři naší mateřské školy. Na schůzce dne 16. 1. 2018 jsem oznámila vzdání se funkce ředitelky k 31. 7. 2018. Informace o tomto kroku jsem podala se vší zodpovědností. Rozhodnutí jsem pečlivě zvážila. Přeji nám všem pohodový zbytek školního roku vedený ke spokojenosti všech, předně dětí. Jakékoliv nejasnosti ráda objasním, skutečnost najdete pouze v Mašince :-) Jaroslava Černá
28.12.2017
Ve vagonku AKTIVITY najdete veškeré známé informace, a to: ________ akce (výlety, tvořivé dílny, zábavná dopoledne či odpoledne atd.,) nabídky (schůzek, vyzvednutí potvrzení o úplatě za rok 2017, přihlášení ke screeningu školní zralosti v MŠ, využití otevřenosti ZŠ atd.), termíny (prázdnin, uzavření MŠ, zápisu do MŠ atd.), připomenutí (např. svátečních dnů) a mnoho dalších, a to: na období leden - srpen 2018. ________________________ Aktuálně doplňujeme - průběžně sledujte - všem děkujeme. __________________________________________________ INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU CHTÍT v daňovém přiznání za rok 2017 uplatňovat slevu za pobyt dítěte v mateřské škole: __________________ ZÁKLADNÍ INFO: - čtvrtým rokem fungující zvýhodnění - ve smyslu ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění - potvrzení bude vydávat jakékoli zařízení poskytující celodenní péči o děti předškolního věku = mateřské školy zapsané i nezapsané ve školském rejstříku, dětské skupiny, lesní školky, firemní školky - na každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy DALŠÍ INFO: - právní subjekt vykonávající činnost mateřské školy bude potvrzovat výši vynaložených výdajů (úplaty) za umístění dítěte v MŠ (do potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ, členských poplatků ve sdružení rodičů, na dopravu a jiných výdajů) - výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 - slevu na dani lze uplatnit pouze žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti - slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů (za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů) - vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich - sleva se uplatní v daňovém přiznání jednou v roce, proto lze potvrzení o úhradě úplaty rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku nového kalendářního roku ORGANIZAČNÍ UPŘESNĚNÍ V MAŠINCE: - bude vystaveno pro všechny děti (jejich zákonné zástupce) = rodiče o něj nemusí žádat - k vyzvednutí bude připraveno nejdříve od pondělí 22. 1. 2018 (v případě změny budete informováni) __________________________________________ VYSVĚTLENÍ VÝPOČTU ČÁSTKY V MAŠINCE: - děti, které nastoupily do MŠ od 9./2017 mají potvrzenu částku 4 x 650,- tj. za měsíce 9. - 12./2017 (i ten, kdo uhradil úplatu na celý školní rok dopředu = úhrada úplaty za měsíce 1. - 6./2018 bude součástí potvrzení za rok 2018) - děti, které užívají ve školním roce 2017 - 2018 zařazení "předškolák" mají potvrzenu částku 1. - 6./2017 + prázdninové školné 2017, pokud byla docházka a bylo placeno - děti, které jsou v MŠ déle než od 9./2017 a nejsou předškoláky, mají potvrzenu úhradu úplaty za 1. - 6./2017 + prázdninové školné 2017 + 9. - 12./ 2017 UPOZORNĚNÍ: - výše částky úplaty bude dle uvedeného výpočtu potvrzena ve všech případech, kdy byla úplata ke dni 31. 12. 2017 skutečně řádně uhrazena _________________________________________________ POKUD BUDE KDOKOLI POTŘEBOVAT VYSVĚTLIT VÝŠI POTVRZENÉ ČÁSTKY - osloví, prosím, paní ředitelku (NE! paní učitelky). DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. J.Černá.
28.12.2017
K O N Č Í R O K 2017, Z A Č Í N Á R O K 2018 . . . V Í T E J T E ! ___________________________________ Nejen vstup do nového roku, ale KRÁSNÝ CELÝ ROK 2018 přejeme VŠEM. Rodičům a příznivcům Mašinky, dětem současným i minulým, sami sobě, tedy celému pracovnímu kolektivu. Všechny dny ať jsou propleteny štěstím a naplněny pohodou, ať zdraví nikomu neschází, ať humor nikoho neopouští, ať moudro s rozumem převažuje. DOSPĚLÁCI Z MAŠINKY.
03.12.2017
V P R O S I N C I . . . __________________________________________________ - PRACOVNÍ NEPŘÍTOMNOST * plánovaně pokračuje u paní učitelky Heleny Fišarové * v zastupování pokračuje paní učitelka Zuzana Václavíková * týká se především 1.třídy * předpokládané období cca do konce měsíce prosince (zatím) ZMĚNA :-) od středy 13. 12. je paní učitelka Hela zpět ve třídě :-) ________ - PROGRAM * pobavili jsme se u hudebního pořadu pana Petra Kubce "Kde se vzaly Vánoce" - parádní výkony účinkujících ! jako vždycky ! nezklamali :-) * přijde čertovsko-mikulášsko-andělská návštěva * pojedeme do přerovského skanzenu * půjdeme na zámek a navštíví nás Ježíšek a jinak bude všechno zvláštně stejně :-) _________ - PROVOZ * poslední den provozu proběhne v pátek 22. 12. 2017 * 27. + 28. + 29. 12. 2017 Mašinka uzavřena * 2. 1. 2018 Mašinka uzavřena * první den provozu se uskuteční ve středu 3. 1. 2018 __________________________________________________ S K O N Č Í R O K 2017, Z A Č N E R O K 2018 . . .
03.12.2017
ZAČÍNÁ P R O S I N E C . . . __________________________________ . . . zahájili jsme A D V E N T - ve čtvrtek 30. 11. odpoledne jsme v Mašince společně zazpívali u našeho rozsvíceného vánočního stromečku, pokračovali setkáním v jednotlivých třídách a rozloučili se zapálenými svíčičkami u jesliček s Ježíškem - v sobotu 2. 12. odpoledne jsme na lyském náměstí byli přítomni slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu . . . těšíme se na všechny chvíle, které prožijeme, než přijde Š T Ě D R Ý D E N ________________________________________ . . . PŘICHÁZEJÍ V Á N O C E :-)))
27.10.2017
ZAČÍNÁ L I S T O P A D . . . _________________________ - oznamujeme plánovanou PRACOVNÍ NEPŘÍTOMNOST * nepřítomna bude paní učitelka Helena Fišarová * zastupovat bude paní učitelka Zuzana Václavíková * týká se především 1.třídy * předpokládané období cca první polovina listopadu Změna - plánovaná PRACOVNÍ NEPŘÍTOMNOST se posouvá cca o 1 měsíc. __________________________________________________ - pokračujeme v návštěvách SOLNÉ JESKYŇKY * 1. 11. jedou třeťáčci * 8. 11. jedou druháčci * 15. 11. jedou třeťáčci - děti potřebují BATOH (pevný na záda, ne plyšový), bačkorky, pap kapesníčky, lahvičku s pitím, ponožky (na výměnu) + pláštěnku nebo nepromokavou bundu na přejití krátkého úseku cesty od autobusu tam a zpět :-) _____________________________________ - připravujeme program pro VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ * 30. 11. dopoledne půjde několik kluků a holčiček ze 3.třídy zpestřit vítání nově narozených dětí mezi občánky Lysé n.L. (program písniček a básniček přednesou od 9h + od 9,30h + od 10h na MěÚ v obřadní síni) ____________________ - těšíme se na blížící se ADVENT * 30. 11. všichni "mašinkovští" jsou zváni do Mašinky od 15,30h a určitě se mohou těšit na odpolední chvilku se svými dětmi * 2. 12. všichni "lyští" se sejdou na náměstí a určitě se mohou těšit na tradičně hezký netradičně pozměněný program (v letošním kalendářním roce si budou všechny mateřské školy a jejich děti užívat zahájení adventu v pozici diváků) ______________________________________ . . . PŘIJDE P R O S I N E C :-)))
27.10.2017
☼ ☼ ☼ PODZIMNÍ HRÁTKY V MAŠINCE ☼ ☼ ☼ _______________________ - NEJENŽE nám přálo počasí, ale také nás drželo nadšení :-) - NEJENŽE jsme dokázali uvést do provozu nové pískoviště, ale ještě jsme si stačili užít všeho vybavení vč. nových hraček (schází pouze krycí plachta na pískoviště a ta přijede během několika málo dní - zatím hlídá čistotu písku, kterou ohrožují především kočky ze sousední garáže, pan údržbář) - těšíme se na JARNÍ PÍSKOHRÁTKY s dalšími novými hračkami (dokupujeme :-) - NEJENŽE jsme dokázali zajistit množství dýní, ale ještě jsme si stačili užít ranních světýlek vč. dýňového kluka v kulíšku, vlka či slámového ježka atd. - za dýně děkujeme společnosti Botanicus Ostrá a mamince Tomáška z prváčku a velmi děkujeme všem, kteří vyrobili PODZIMNÍ LUCERNIČKY či jiné nápaditosti k radosti především dětí :-) - NEJENŽE jsme dokázali přijmout návštěvu prvňáčků za základní školy, ale ještě jsme si stačili vystavit obrazy a vytvořené společnou rukou jich a našich předškoláků a vznikla tak PODZIMNÍ VÝSTAVA, kterou všechny třídy doplnily dalšími svými výtvory - NEJENŽE jsme dokázali sestavit mandalu, ale ještě jsme si troufli dokonce na OBRAZ DRAKA ! - děkujeme za všechny donesené přírodniny, ze kterých jsme mohli tvořit a poté děkujeme za pochvalná slovíčka - potěšila nás :-) - NEJENŽE jsme dokázali k tomu všemu podzimně povídat a zpívat, vyrábět a zdobit, cestovat a prožívat, ale ještě jsme shlédli divadélko, přivítali jsme Lišku Miu, druháčci a třeťáčci se ozdravili v jeskyňce a třeťáci se poučili během půldenních vycházek do zámeckého parku a opakovaně na lyské výstaviště:-) - NEJENŽE u nás vládla pohoda, ale ani nám se nevyhnula nehoda = silný vítr odnesl všechno vystavené . . . ale nevzal nám dobrou náladu :-))) . . . těšíme se, co přinese MĚSÍC LISTOPAD !!!
08.10.2017
☼ ☼ ☼ Měsíc říjen už běží ☼ ☼ ☼ _____________________________________________ AKTUÁLNĚ: - neomezeně trvají :-) podzimní hrátky - všichni - rodiče s dětmi zpracovávají dýně + všichni hledáme, nosíme, shromažďujeme jakýkoliv přírodní materiál na mandalu + přibudou podzimní obrázky vytvořené během návštěvy prvňáčků ze ZŠ J.A.K. v Mašince - 2. 10. divadelní představení - všichni - bylo báječné - plné písniček, veselé - 2. 10. či 3. 10. nové pískoviště - všichni (POSUN = TVRDNE NÁM BETON :-) . . . ve ČT 5. 10. navezeny 3! Tatry nového písku + v PO 9. 10. přibudou ještě 2! menší fůry :-) . . . a ve ČT + PÁ budeme pískoviště "otvírat" :-) - 4. 10. zvířecí svátek - připomněli jsme si všichni, třeťáci nejvíce, a to na Výstavišti - 4. 10. první solné hrátky - 2. třída - byly prima - 5. 10. či 6. 10. první exkurze - 3. třída - uskutečnili jsme i zastavení na svačince ve velké ŠJ - 10. 10. prvňáčci ze ZŠ JAK navštíví předškoláky v Mašince - 11. 10. druhé solné hrátky - 3. třída - příchod dětí do třídy do 7,15h - vyjíždíme dříve, abychom se mohli ještě zastavit na Výstavě hraček v nymburském muzeu :-) - 17. 10. zážitkově vzdělávací program - všichni - 18. 10. třetí solné hrátky - 2. třída, DÁLE PAK POJEDEME AŽ V LISTOPADU 1.11. třeťáci, 8.11. druháci, 15.11. třeťáci A TO BUDE POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA . . . - 26. 10. + 27. 10. podzimní prázdniny - 28. 10. státní svátek - 29. 10. změna času VEŠKERÉ PLÁNOVANÉ DĚNÍ NALEZNETE VE VAGONKU AKTIVITY (čtěte jednotlivé měsíce, doplňuje se průběžně) ____________________________ SOLNÉ HRÁTKY - pokud někdo z druháčků či třeťáčků nemůže ze zdravotních důvodů navštívit solnou jeskyni, nahlásí rodiče tuto skutečnost třídní paní učitelce (program bude přizpůsoben možnostem dítěte) - děti potřebují BATOH (pevný na záda, ne plyšový), BAČKORKY, PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY, LAHVIČKU S PITÍM, PONOŽKY (na výměnu) + pláštěnku nebo nepromokavou bundu na přejití krátkého úseku cesty od autobusu tam a zpět :-) PODZIMNÍ HRÁTKY: - podél cestiček začneme nabízet vyrostlé dýně - zájemci mají možnost vybrat si dýni, doma ozdobit, zpět přinést - pokládat na místečko pod stříbrným smrkem u přístupové cesty - nejpůsobivější jsou vydlabaní podzimáčci, v kterých lze zapálit svíčku - znovu se pokusíme o MANDALU (loňské sluníčko bylo úžasné) - POMOZTE NÁM NASHROMÁŽDIT PŘÍRODNINY - přinášejte jakékoli množství materiálů = kůry, šišky, kaštany, větvičky, listy, klasy, plody, kameny . . . co letos vytvoříme? čím překvapíme? :-) PODZIMNÍ PRÁZDNINY: - do pátku 20. 10. prosíme o nahlášení - odhlášení docházky dítěte do MŠ ve dnech školních prázdnin - pokud nebudeme mít žádné INFO, započítáme dítě k celodenní docházce i stravě - provoz Mašinky bude v tyto dva "prázdninové" dny upraven dle počtu nahlášených dětí, předpokládá se provoz MŠ v jedné třídě
08.10.2017
☼ ☼ ☼ Nový školní rok už je v říjnu ☼ ☼ ☼ _______________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce Ptejte se, oznamujte - jsme tu stále a pro vás a vaše děti. - paní ředitelka je k zastižení v MŠ: ve dnech PO - ČT v čase 12 - 13h (změna možná) ____________________________ Na webu jsou postupně aktualizovány odkazy: - jídelníček + aktivity + vzkazy - personální obsazení - kontakty Na webu bude založen odkaz: - rozpočty - budou vkládány povinně zveřejňované informace tohoto druhu Děkujeme, že čtete web a hledáte si informace. ________________________________________ Časy příchodů a odchodů: - do třídy je nutné přijít nejdéle do 7,30 hodin (kvůli nahlášení stravování) - možné je po předchozí dohodě s paní učitelkami "zpoždění" o max 15 minut - povinné předškolní vzdělávání probíhá od 7,45 do 11,45 hod. - v případě nepřítomnosti požádejte paní učitelku o OMLUVNÝ LIST a zapište důvod absence dítěte + potvrďte svým podpisem (nosit omluvenky je zcela zbytečné - nic takového v případě běžných absencí nepožadujeme :-) - po obědě odcházejí děti z 1.třídy v čase 12,15 - 12,30h, ze 2.třídy v čase 12,30h, ze 3.třídy v čase 12,30 - 13h. - po odpolední svačince odcházejí děti z jakékoliv třídy v čase 15 - 16,30h - pokud někdo potřebuje své dítě z docházky omluvit (nemoc, dovolená apod.), učiní tak nejpozději do 7,30 hodin daného dne nebo předem
19.09.2017
☼ ☼ ☼ Nový školní rok má za sebou první 2 týdny ☼ ☼ ☼ _______________________ Adaptace: - všechny děti už zcela jistě trefí v doprovodu svých rodičů do svých tříd - ve 2. a 3.třídě nepoznáte, že je začátek školního roku - děti v počtu 53 nastoupily do svých "nových" tříd - mezi nimi jen jedna jediná nová kamarádka - v 1.třídě se ukázkově adaptuje všech 25 nových kluků a holčiček - zvykají si na školku, na nové kamarády, na nové dospěláky - všichni se "zabydleli" v novém školním roce a ve třídách probíhá normální program _____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce Ptejte se, oznamujte - jsme tu stále a pro vás a vaše děti. ____________________________ Na webu jsou postupně aktualizovány odkazy: - jídelníček + aktivity + vzkazy - personální obsazení - kontakty Na webu bude založen odkaz: - rozpočty - budou vkládány povinně zveřejňované informace tohoto druhu Děkujeme, že čtete web a hledáte si informace. ________________________________________ Časy příchodů a odchodů: - do třídy je nutné přijít nejdéle do 7,30 hodin (kvůli nahlášení stravování) - možné je po předchozí dohodě s paní učitelkami "zpoždění" o max 15 minut - povinné předškolní vzdělávání probíhá od 7,45 do 11,45 hod. - v případě nepřítomnosti požádejte paní učitelku o OMLUVNÝ LIST a zapište důvod absence dítěte + potvrďte svým podpisem - po obědě odcházejí děti z 1.třídy v čase 12,15 - 12,30h, ze 2.třídy v čase 12,30h, ze 3.třídy v čase 12,30 - 13h. - po odpolední svačince odcházejí děti z jakékoliv třídy v čase 15 - 16,30h - pokud někdo potřebuje své dítě z docházky omluvit (nemoc, dovolená apod.), učiní tak nejpozději do 7,30 hodin daného dne nebo předem
19.09.2017
☼ ☼ ☼ Za 10 dnů vstoupíme do měsíce října ☼ ☼ ☼ _____________________________________________ AKTUÁLNĚ: - neomezeně :-) podzimní hrátky - všichni - 2. 10. divadelní představení - všichni - 2. 10. či 3. 10. nové pískoviště - všichni (POSUN = TVRDNE NÁM BETON :-) - 4. 10. zvířecí svátek - 4. 10. první solné hrátky - 2. třída - 5. 10. či 6. 10. první exkurze - 3. třída - 10. 10. prvňáčci ze ZŠ JAK navštíví předškoláky v Mašince - 11. 10. druhé solné hrátky - 3. třída - 17. 10. zážitkově vzdělávací program - všichni - 18. 10. třetí solné hrátky - 2. třída, DÁLE PAK POJEDEME AŽ V LISTOPADU 1.11. třeťáci, 8.11. druháci, 15.11. třeťáci A TO BUDE POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA . . . - 26. 10. + 27. 10. podzimní prázdniny - 28. 10. státní svátek - 29. 10. změna času VEŠKERÉ PLÁNOVANÉ DĚNÍ NALEZNETE VE VAGONKU AKTIVITY (čtěte jednotlivé měsíce, doplňuje se průběžně) ____________________________ SOLNÉ HRÁTKY - pokud někdo z druháčků či třeťáčků nemůže ze zdravotních důvodů navštívit solnou jeskyni, nahlásí rodiče tuto skutečnost třídní paní učitelce (program bude přizpůsoben možnostem dítěte) - děti potřebují BATOH (pevný na záda, ne plyšový), BAČKORKY, PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY, LAHVIČKU S PITÍM, PONOŽKY (na výměnu) + pláštěnku nebo nepromokavou bundu na přejití krátkého úseku cesty od autobusu tam a zpět :-) PODZIMNÍ HRÁTKY: - podél cestiček začneme nabízet vyrostlé dýně - zájemci mají možnost vybrat si dýni, doma ozdobit, zpět přinést - pokládat na místečko pod stříbrným smrkem u přístupové cesty - nejpůsobivější jsou vydlabaní podzimáčci, v kterých lze zapálit svíčku - znovu se pokusíme o MANDALU (loňské sluníčko bylo úžasné) - POMOZTE NÁM NASHROMÁŽDIT PŘÍRODNINY - přinášejte jakékoli množství materiálů = kůry, šišky, kaštany, větvičky, listy, klasy, plody, kameny . . . co letos vytvoříme? čím překvapíme? :-) PODZIMNÍ PRÁZDNINY: - do pátku 20. 10. prosíme o nahlášení - odhlášení docházky dítěte do MŠ ve dnech školních prázdnin - pokud nebudeme mít žádné INFO, započítáme dítě k celodenní docházce i stravě - provoz Mašinky bude v tyto dva "prázdninové" dny upraven dle počtu nahlášených dětí, předpokládá se provoz MŠ v jedné třídě
02.09.2017
☼ ☼ ☼ Vítejte v novém školním roce 2017 - 2018 ☼ ☼ ☼ _______________________ V den vašeho prvního příchodu do Mašinky hledejte: - seznamy, dle kterých zjistíte, do které třídy je váš kluk či holčička zařazen/a (předběžné info proběhlo formou SMS ZPRÁVY a platí = K POZDĚJŠÍM ZMĚNÁM NEDOŠLO :-) . . . . . . seznamy najdete na hlavní nástěnce venku u barevné mašinky (tak zjistíte, do které jdete budovy) - značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu - značky najdete v šatnách jednotlivých tříd na značkovníku ve tvaru mašinky (tak zjistíte, do které přihrádky uložíte všechny věci) Vše důležité se dozvíte postupně od svých paní učitelek či na nástěnkách (venku u barevné mašinky nebo v jednotlivých šatnách). ___________________________ Do třídy je nutné přijít nejdéle do 7,30 hodin (kvůli nahlášení stravování). Pokud někdo potřebuje své dítě z docházky omluvit (nemoc, dovolená apod.), učiní tak nejpozději též do 7,30 hodin (někteří rodiče již nahlásili - děkujeme, čekáme na případné další zprávy). ________________________________ První dny počítejte s určitým zdržením v MŠ - podle toho, jak se bude ranní situace vyvíjet (zpravidla nově nastupující děti). V PO + ÚT + ST určitě počítejte u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě - další postup si již dohodnete s paní učitelkami na třídě. ___________________________ Rodiče nově přijatých dětí - vyhledejte během PO + ÚT + ST paní ředitelku za účelem: - převzetí veškerých tiskopisů, podkladů k platbám, dodatečných rozhodnutí o přijetí apod. - pronajmutí přístupových čipů (mějte připravenu finanční zálohu - 1 čip á 150,-) - sami si promyslete, kolik čipů budete potřebovat Přijďte, prosím, v době od 11 do 12 hodin, budete očekáváni v ředitelně v malé budově - hned u vstupních dveří. __________________ Zde na webu jsou nyní aktualizovány odkazy - jídelníček + aktivity + vzkazy - aktualizuje ředitelka Bude aktualizován odkaz informace pro rodiče - personální obsazení - aktualizuje správce stránek (tímto děkuji našemu dávnému tvůrci a stálému pomocníku s webovými stránkami panu Marku Voříškovi za jeho ochotu a spolupráci s Mašinkou. ______________________________ Děkujeme, že čtete web a hledáte si informace. ____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce Ptejte se, oznamujte ap. - jsme tu stále pro vás a vaše děti :-) ______________________________ V úterý 12. 9. od 16,30h. se uskuteční INFO SCHŮZKA - jedná se o blok organizačních informací ke školnímu roku 2016 - 2017 (ředitelka) a blok dotazů a odpovědí (rodiče) - schůzka je pro všechny rodiče z celé Mašinky, svou délkou a organizací není vhodná pro děti. - ke schůzce se sejdeme v přízemí V.B. = 2.třídy
02.09.2017
☼ ☼ ☼ Poděkování ☼ ☼ ☼ Děkuji všem dospělákům z Mašinky za práce uskutečněné během prázdninových měsíců: - za přípravu prostor k uskutečnění přestavby (stavby) spojovací chodby mezi velkou a malou budovou, která ještě není stavebně v úplném konečném stavu, ale provoz MŠ nám neomezí - PROSÍM O ZVÝŠENOU OPATRNOST V OKOLÍ STAVBY - za zvládnutí dvoutýdenního prázdninového provozu v MŠ Čtyřlístek - za provedený mimořádný prázdninový úklid - za práce vykonané na zahradě a v interiérech ☼ ☼ ☼ Přání ☼ ☼ ☼ Přeji VŠEM DOSPĚLÁKŮM (zaměstnancům, rodičům, příznivcům Mašinky) do nového školního roku osobní i pracovní spokojenost, pohodu a zdraví a VŠEM DĚTEM přeji vydařený rok plný nových a neobyčejných zážitků i úplně obyčejných krásných dnů. Helena Fišarová __________________________ Personální obsazení školy SE MALIČKO ZMĚNILO - jména paních učitelek a seznamy dětí do jednotlivých tříd najdete od 1. školního dne na hlavní nástěnce venku u barevné mašinky TĚŠÍME SE NA VÁS a na veselou cestu do školky posíláme VŠEM DĚTEM kousek básničky . . . (již tradičně :-) "Balím si batůžek, čeká mě cesta, pojedu s maminkou na konec města. Těším se na kluky, těším se na holky, víte kam cestuju? NO PŘECE DO ŠKOLKY !!!"
03.08.2017
P R A C O V N Í N A B Í D K Y MAŠINKA JIŽ OBSADILA OBĚ NABÍZENÉ PRACOVNÍ POZICE. ________________________ Od školního roku 2017 - 2018 vzniká v Mašince nová pracovní pozice - ŠKOLNÍ ASISTENT. Výše úvazku 50%. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost (podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění). Bližší informace na telefonním čísle 606 407 684 (ředitelka). ________________________________ Od školního roku 2017 - 2018 dochází v Mašince nově k navýšení úvazku pracovní pozice - UČITELKA. Výše úvazku minimálně 2,5 hodiny denně (přímá výchovná práce). Podmínkou výkonu činnosti učitelky je kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění. Bližší informace na telefonním čísle 606 407 684 (ředitelka).
10.07.2017
☼ DĚKUJEME ☼ všem, kteří s námi spolupracovali během naší společné cesty školním rokem 2016 - 2017, DĚKUJEME za podporu ☼ pomoc a dary dětem a školce ☼ slova ☼ pozdravy, úsměvy, požádání i poděkování ☼ milé maličkosti ☼ ☼ PŘEJEME ☼ všem krásné letní dny plné prázdninových zážitků, PŘEJEME pohodu ☼ žádnou nehodu ☼ M - A - Š - I - N - K - A
10.07.2017
P R A C O V N Í N A B Í D K Y ________________________ Od školního roku 2017 - 2018 vzniká v Mašince nová pracovní pozice - ŠKOLNÍ ASISTENT. Výše úvazku 50%. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost (podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění). Bližší informace na telefonním čísle 606 407 684 (ředitelka). ________________________________ Od školního roku 2017 - 2018 dochází v Mašince nově k navýšení úvazku pracovní pozice - UČITELKA. Výše úvazku 2,5 hodiny denně. Podmínkou výkonu činnosti učitelky je kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění. Bližší informace na telefonním čísle 606 407 684 (ředitelka).
11.06.2017
KVĚTNO - ČERVNOVÉ INFO :-) ______________________________________ AKTIVITY MĚSÍCŮ KVĚTEN + ČERVEN = v době nečekaných personálních mimořádností - všechny plánované akce Mašinka uskutečnila :-) - solné hrátky prváčků, celodenní výlety všech 3 tříd, aktivitu se záchranáři na školní zahradě, společný "výjezd" celé Mašinky dopoledne v Den dětí :-) a k tomu "běžný" celodenní provoz ve všech 3 třídách :-) - ojedinělým výkonem byl CESTOVNÍ TÝDEN PŘEDŠKOLÁKŮ - báječných 5 dnů cestování a zážitků - JAKÝ BYL VÝSLEDEK? - ZEPTEJTE SE DĚTÍ :-) a pokud není cokoli jasné, ptejte se dospěláků . . . ____________________________________ POSLEDNÍ aktivitou školního roku je LOUČÍCÍ SLAVNOST - začátek v 15.00 hodin - společné loučení všech dětí z celé Mašinky se školním rokem a loučení s předškoláky - v případě příznivého počasí jsou zváni na školní zahradu všichni, kteří chtějí Mašinku navštívit :-) - odpoledne zahájí krátké vystoupení "letošních mašinkových absolventů", které bude pokračovat jejich "pasováním na školáky" - volnou zábavu nám zpříjemní "Duo Gábina a Katka" - jakékoliv pohoštění neboli "dobroty pro všechny" vítány :-) - TABLO budoucích prvňáčků najdete vystavené v HRAČKÁŘSTVÍ POMPO (Nám. B. Hrozného)
11.06.2017
MAŠINKA AKTUÁLNĚ :-) _______________________________________ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ ve věci přijímání k předškolnímu vzdělávání do MŠ Mašinka od školního roku 2017 - 2018 - v řádném "prvním" rozhodování bylo vydáno 20 rozhodnutí o přijetí a 37 rozhodnutí o nepřijetí - vzhledem k posunu v zápisovém pořadníku (jako každoročně) bude vydáno dalších několik rozhodnutí o přijetí a Mašinka tak přivítá v pondělí 4. 9. 2017 "nováčky" s posledním datem narození "konec října 2014" - INFO SCHŮZKA pro "nováčky" se uskuteční 19. 6. 2017 od 16.00 hodin _________________________________ PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE proběhlo ve dnech 1. + 2. 6. 2017 - počet žádostí, které ředitelka převzala, nepřevyšuje možnou kapacitu školy = zákonní zástupci mají tedy zajištěno místo pro prázdninovou docházku svých dětí (všechny děti bez výjimky :-) - termín provozu Mašinky je v pracovních dnech v období od 3. 7. do 14. 7. 2017, denně od 6.15 do 16.30 hodin - rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno v den nástupu u barevné mašinky
13.05.2017
V MAŠINCE PROŽIJEME NETRADIČNÍ KVĚTEN (druhá polovina) A ČERVEN (celý :-) __________________________________ Mašinka zažije od pondělí 15. 5. pravděpodobně do pátku 30. 6. PERSONÁLNÍ MIMOŘÁDNOSTI - nepřítomnost paní učitelky Ivy Špeciánové z důvodu pracovní neschopnosti - zastupování všech mašinkovských paní učitelek ve 2.třídě - střídavě - výpomoc paní učitelky Veroniky Kropáčkové ve 2.třídě - zatím "ob týden" __________________________ Mašinka se bude snažit i přes tyto nečekané personální mimořádnosti USKUTEČNIT VŠECHNY PLÁNOVANÉ AKCE, některé menší úpravy budou nutné (aktuální přehled viz ZDE níže, podrobněji ve vagonku AKTIVITY, nutné informace "last minute" pomocí SMS :-) 15. 5. - SOLNÉ HRÁTKY 1.TŘÍDY - cestování autobusem do NBK, posun oběda neočekáváme (info zasláno pomocí SMS) 17. 5. - JANA KOUTOVÁ - hudební pořad "Z písničky do písničky" - dopoledne pro všechny děti 23. 5. - VÝLET DĚTÍ 2.TŘÍDY - cestování výletní lodí a autobusem - PODĚBRADY + HUSLÍK 24. 5. - VÝLET DĚTÍ 1.TŘÍDY - cestování výletní lodí a autobusem - PODĚBRADY + HUSLÍK 29. 5. - Záchranáři v Mašince aneb "I DĚTSKÉ RUCE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT" - dopoledne pro všechny děti 31. 5. - VÝLET DĚTÍ 3.TŘÍDY - cestování výletní lodí a autobusem - PODĚBRADY + HUSLÍK (u tohoto výletu je možné ev. zrušení - zatím není možné organizačně zcela zajistit - podáme info) AKTUÁLNĚ ZASLÁNA INFO SMS ZPRÁVA=VÝLET SE USKUTEČNÍ :-) 1. 6. - Den dětí - společné dopoledne pro všechny děti 1. 6. + 2. 6. - ŽÁDOSTI K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE - více info ve vagonku AKTIVITY 1. 6. + 2. 6. - ÚHRADA NÁKLADŮ (podíl rodičů) CESTOVNÍHO TÝDNE PŘEDŠKOLÁKŮ (od 12 do 17h. v ředitelně) - více info v MŠ (hlav.násť, šatna předškol, nástěnka ve 3.třídě) + tištěný materiál předaný rodiči každého předškoláka 5. 6. - 9. 6. - PŘEDŠKOLÁCI NA CESTÁCH (pouze děti ze 3.třídy) - více info ve vagonku AKTIVITY 14. 6. - "GÁBINA A KATKA" - loučení se školním rokem a loučení s předškoláky - odpoledne pro děti i rodiče z celé Mašinky ZAČÍNÁ V 15H. 30. 6. - KONEC standardní docházky - od 3. 7. začíná PRÁZDNINOVÝ PROVOZ mateřských škol v Lysé n.L.
13.05.2017
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MAŠINKA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017 - 2018 _______________________________ PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní, pokud bude dítě přijato do více mateřských škol) Ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 12 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. _______________________________ ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMÁNÍ Ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 12 do 18 hodin (Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.) + od téhož dne ve vývěsce MŠ Mašinka + web MŠ Mašinka (zde níže). ______________________________________________ Od školního roku 2017/2018 PŘIJALA Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 děti evidované pod těmito registračními čísly: PPV 2017/53 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/46 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/51 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/2 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/6 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/15 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/14 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/19 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/4 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/38 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/49 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/52 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/25 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/8 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/7 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/9 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/35 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/28 Přijímá se od školního roku 2017/2018 PPV 2017/20 Přijímá se od školního roku 2017/2018 __________________ Od školního roku 2017/2018 NEPŘIJALA Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 děti evidované pod těmito registračními čísly: PPV 2017/56 Nepřijímá se PPV 2017/3 Nepřijímá se PPV 2017/12 Nepřijímá se PPV 2017/54 Nepřijímá se PPV 2017/26 Nepřijímá se PPV 2017/29 Nepřijímá se PPV 2017/11 Nepřijímá se PPV 2017/13 Nepřijímá se PPV 2017/43 Nepřijímá se PPV 2017/37 Nepřijímá se PPV 2017/40 Nepřijímá se PPV 2017/30 Nepřijímá se PPV 2017/47 Nepřijímá se PPV 2017/34 Nepřijímá se PPV 2017/23 Nepřijímá se PPV 2017/31 Nepřijímá se PPV 2017/55 Nepřijímá se PPV 2017/33 Nepřijímá se PPV 2017/21 Nepřijímá se PPV 2017/22 Nepřijímá se PPV 2017/44 Nepřijímá se PPV 2017/42 Nepřijímá se PPV 2017/57 Nepřijímá se PPV 2017/36 Nepřijímá se PPV 2017/27 Nepřijímá se PPV 2017/48 Nepřijímá se PPV 2017/50 Nepřijímá se PPV 2017/32 Nepřijímá se PPV 2017/24 Nepřijímá se PPV 2017/1 Nepřijímá se PPV 2017/5 Nepřijímá se PPV 2017/45 Nepřijímá se PPV 2017/39 Nepřijímá se PPV 2017/16 Nepřijímá se PPV 2017/41 Nepřijímá se PPV 2017/10 Nepřijímá se PPV 2017/18 Nepřijímá se Vyvěšeno dne: 18.5.2017 Bc. Jaroslava Černá ředitelka školy
21.03.2017
ZÁPIS DO MŠ MAŠINKA. _______________________________ DŮLEŽITÉ DATUMY NAJDETE ve vagónku AKTIVITY. FORMULÁŘ ŽÁDOSTI lze získat způsobem: - elektronické vyžádání (pište na e-mail MŠ - není možné stáhnout z webu MŠ) nebo - tištěného vyžádání (přijďte do velké budovy MŠ - vyžádejte u paní učitelky ve 2.třídě - přízemí) VŽDY BUDOU K ŽÁDOSTI přiloženy potřebné informace organizační a kriteria. ___________________________________ TAKTO ZVEŘEJNĚNO INFO V LYSKÝCH LISTECH V MĚSÍCI BŘEZNU 2017: Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2017 – 2018 Každoročně seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací a kritérii zápisu neboli přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Novelizací školského zákona vstupují v platnost některé novinky, proto bude letošní zápisový proces začínat jako obvykle v březnu poskytováním informací, ale pokračovat bude až v květnu podáváním žádostí. Jako obvykle budou organizovat všechny mateřské školy v Lysé nad Labem informační schůzky nebo dny otevřených dveří (jde o předávání informací o škole, vydání žádostí, prohlídku MŠ atd.) MŠ Mašinka 20. 3. 2017 od 16,00 hodin (forma informační schůzky) MŠ Dráček 21. 3. 2017 od 16,00 hodin (forma informační schůzky) MŠ Čtyřlístek 22. 3. 2017 od 15 do 16,15 hodin (forma otevřených dveří) MŠ Pampeliška 23. 3. 2017 od 16,00 hodin (forma informační schůzky) Další informace k zápisovému procesu, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) budou uveřejněny v dubnových Listech (též je možné vyhledávat na webových stránkách jednotlivých MŠ či na nástěnkách přímo ve školách). Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem.
21.03.2017
ZÁPISOVÉ POKRAČOVÁNÍ :-) ________________________________- TAKTO ZVEŘEJNĚNO INFO V LYSKÝCH LISTECH V MĚSÍCI DUBNU 2017: Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2017 – 2018 V návaznosti na článek uveřejněný v březnových Listech poskytujeme další blok informací o organizaci zápisu a kriteriích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Před vlastním zahájením správního řízení organizovaly mateřské školy v Lysé nad Labem v měsíci březnu informační schůzky nebo dny otevřených dveří. Předpokládáme, že zákonní zástupci dětí získali vyčerpávající informace. Uvedený přehled by měl poskytnout především závazné datumy, kriteria a postup (ostatní informace je nadále možné vyhledávat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých MŠ). ______________________ DATUMY jednotné pro všechny lyské MŠ PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) Ve středu 3. 5. 2017 od 13 do 18 hodin Ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 7 do 12 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. NAHLÍŽENÍ DO SPRÁVNÍHO SPISU (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) Ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 10 do 12 hodin Místo: ředitelny jednotlivých mateřských škol PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní, pokud bude dítě přijato do více mateřských škol) Ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 12 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. _______________________________ KRITÉRIA pro přijímání dětí jednotná pro všechny lyské MŠ Město Lysá nad Labem vymezilo OZV č. 4/2016 s účinností 1. 1. 2017 školský obvod spádových mateřských škol. Školský obvod tvoří celé území města Lysá nad Labem včetně městských částí Litole, Byšiček a Dvorců. Do školského obvodu spadají MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška. Město Lysá nad Labem uzavřelo dohodu o stanovení spádové mateřské školy pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Jiřice a Stará Lysá plnící povinnou předškolní docházku v MŠ v Lysé nad Labem. Spádovými mateřskými školami jsou MŠ Pampeliška a MŠ Čtyřlístek. Na základě výše uvedených dokumentů dochází k odchylce v 1. kriteriu u MŠ Mašinka a MŠ Dráček pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Jiřice a Stará Lysá plnící povinnou předškolní docházku. Kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet míst uvolněných v MŠ od školního roku 2017 - 2018 1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné, s dodržením výše uvedených dokumentů o školských spádových obvodech mateřských škol. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne ostatní žadatele z důvodů nedostatečné kapacity MŠ. 2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 4. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 5. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. ______________________________________________ POSTUP jednotný pro všechny lyské MŠ Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem. Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (pouze originál). K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé, nebude potřeba tento údaj dokládat, ředitelky budou pracovat s informacemi poskytnutými z evidence obyvatel Lysé n/L, Jiřic a Staré Lysé. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Všechny žádosti o přijetí, které osobně podají zákonní zástupci dětí k rukám ředitelky ve stanoveném místě a termínu, budou ředitelkou posouzeny dle kritérií a následně zpracovány do pořadníku. O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne. Zveřejnění výsledků přijímání se uskuteční ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 12 do 18 hodin (Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.) a od téhož dne v jednotlivých mateřských školách (způsobem obvyklým). V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2017 – 2018 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti od nejstarších po nejmladší, zpravidla tříleté. Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem
03.03.2017
SLEDUJTE AKTUALIZACE VAGÓNKU AKTIVITY, MĚSÍCE 3. - 6. 2017 (např. zápis k předškol.vzděl., fotografování, solné hrátky prváčků, výlety, zajišťování docházky o letních prázdn., termíny všech prázdnin či svátků a dnů volna, atd.) AKTUALIZACE probíhají průběžně: - zařazování zcela nových aktivit (výlety 23., 24., 31. 5.) - změny již naplánovaných aktivit (26.4.) SLEDUJTE VE VAŠEM ZÁJMU (změna se týká například i zajišťování docházky o letních prázdninách - termínově bylo rozděleno z jednoho do 2 dnů)
03.03.2017
BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM, DUBEN, JEŠTĚ TAM BUDEM :-) Do třetího měsíce v roce jsme vstoupili s očekáváním již jarních, sluníčkových dnů a v očekávání plánovaných aktivit. _____________________ 1. 3. ve ST proběhl screening zraku - zprávy všech 16 "překontrolovaných" dětí do 14 dnů vč. dokladu o zaplacení 2. 3. ve ČT se uskutečnil screening školní zralosti - zprávy všem 9 "prověřeným" předškolákům cca do 14 dnů včetně dokladu o úhradě poplatku 3. 3. v PÁ jsme se radovali všichni ve všech třídách od samého rána až do oběda převlečeni do masek, takže školka byla plná pohádkových postav, zvířátek, akčních hrdinů z filmů i postav ze skutečnosti - prostředí tříd jen dotvořilo báječnou atmosféru naplněnou písničkami, tancem, soutěžemi a provázenou především dvěma klauny :-) POKRAČOVAT V MĚSÍCI BŘEZNU BUDEME STEJNĚ AKTIVNĚ JAKO V PRVNÍCH TŘECH DNECH :-) __________________________ 6. 3. v PO navštíví předškoláci s paní učitelkami ZŠ JAK 7. 3. v ÚT se uskuteční beseda o metodách výuky na ZŠ 8. 3. ve ST přijede za dětmi Liduščino divadlo DÁLE SLEDUJTE A ČTĚTE VE VAGONKU AKTIVITY. TĚŠÍME SE S VÁMI a především s dětmi :-) NA DNY VŠECH JARNÍCH MĚSÍCŮ :-)))
07.02.2017
VÍTÁME VÁS, všechny naše děti a rodiče, PO JARNÍCH či spíše mrazivých a sněhových PRÁZDNINÁCH nebo dnech volna. TĚŠÍME SE S VÁMI, a především s dětmi :-) NA ZBÝVAJÍCÍ DNY ÚNOROVÉ, ještě asi sněhové a mrazivé A DNY VŠECH JARNÍCH MĚSÍCŮ, sluníčkové :-)))
07.02.2017
BYL AKTUALIZOVÁN VAGÓNEK AKTIVITY, MĚSÍCE 3. - 6. 2017 (např. zápis k předškol.vzděl., fotografování, solné hrátky prváčků, zajišťování docházky o letních prázdninách) AKTUALIZACE probíhají průběžně: - zařazování zcela nových aktivit (3.3., 25.4.) - změny již naplánovaných aktivit (26.4.) SLEDUJTE VE VAŠEM ZÁJMU (změna se týká například i zajišťování docházky o letních prázdninách - termínově bylo rozděleno z jednoho do 2 dnů)
02.01.2017
INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU CHTÍT v daňovém přiznání za rok 2016 uplatňovat slevu za pobyt dítěte v mateřské škole: ______________________________ ZÁKLADNÍ INFO: - třetím rokem fungující zvýhodnění - ve smyslu ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění - potvrzení bude vydávat jakékoli zařízení poskytující celodenní péči o děti předškolního věku – mateřské školy zapsané i nezapsané ve školském rejstříku, dětské skupiny, lesní školky, firemní školky - na každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy DALŠÍ INFO: - právní subjekt vykonávající činnost mateřské školy bude potvrzovat výši vynaložených výdajů (úplaty) za umístění dítěte v MŠ (do potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ, členských poplatků ve sdružení rodičů, na dopravu a jiných výdajů) - výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 - slevu na dani lze uplatnit pouze žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti - slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů (za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů) - vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich - sleva se uplatní v daňovém přiznání jednou v roce, proto lze potvrzení o úhradě úplaty rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku nového kalendářního roku _______________________________ POTVRZENÍ Z MAŠINKY: - bude vystaveno pro všechny děti (jejich zákonné zástupce) - rodiče o něj nemusí žádat - k vyzvednutí bude připraveno nejdříve od středy 18. 1. 2017 (v případě změny budete informováni) _______________________________ VYSVĚTLENÍ K VÝPOČTU ČÁSTKY V MAŠINCE: - děti, které nastoupily do MŠ od 9./2016 mají potvrzenu částku 4 x 650,- tj. za měsíce 9. - 12./2016 (i ten, kdo uhradil úplatu na celý školní rok dopředu - úhrada úplaty za měsíce 1. - 6./2017 bude součástí potvrzení za rok 2017 - děti, které užívají ve školním roce 2016 - 2017 zařazení "předškolák" mají potvrzenu částku 1. - 6./2016 + prázdninové školné, pokud byla docházka a bylo placeno - děti, které jsou v MŠ déle než od 9./2016 a nejsou předškoláky, mají potvrzenu úhradu úplaty za 1. - 6./2016 + prázdninové školné + 9. - 12./ 2016 UPOZORNĚNÍ: - výše částky úplaty bude dle uvedeného výpočtu potvrzena ve všech případech, kdy byla úplata ke dni 31. 12. 2016 skutečně řádně uhrazena __________________________ POKUD BUDE KDOKOLI POTŘEBOVAT VYSVĚTLIT VÝŠI POTVRZENÉ ČÁSTKY - osloví, prosím, paní ředitelku (NE! paní učitelky). DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. J.Černá.
02.01.2017
V Í T E J T E ! ___________________________________ Nejen vstup do nového roku, ale KRÁSNÝ CELÝ ROK 2017 přejeme VŠEM. Rodičům a příznivcům Mašinky, dětem současným i minulým, sami sobě, tedy celému pracovnímu kolektivu. Všechny dny ať jsou propleteny štěstím a naplněny pohodou, ať zdraví nikomu neschází, ať humor nikoho neopouští, ať moudro s rozumem převažuje. DOSPĚLÁCI Z MAŠINKY. ______________________________________________ Ve vagonku AKTIVITY najdete veškeré informace známé k dnešnímu dni, a to na období leden - srpen 2017.
23.12.2016
Přejeme vám všem KRÁSNÉ VÁNOCE, POHODU A KLID. Mašinka.
22.11.2016
☼ CO PŘINESE ještě LISTOPAD ☼ poté PROSINEC ☼ _____________________________________________ ADVENTNÍ NÁMĚSTÍ 26. 11. - sobota odpoledne - děti 2. + 3.třídy - přihlášené rodiči ___________________________ VÍTÁME MIMINKA 1. 12. - čtvrtek dopoledne - děti 3.třídy - vybrané paní učitelkami _________________________ ADVENTNÍ SETKÁNÍ V MAŠINCE 1. 12. - čtvrtek odpoledne - pro všechny naše děti a rodiče - v 15,30h. začínáme VENKU U BAREVNÉ MAŠINKY - VŠICHNI _________________ Čert, Anděl a Mikuláš NA NÁVŠTĚVĚ V MAŠINCE 5. 12. - pondělí dopoledne - nadílka pro všechny děti - balíčky pro děti, které nebudou / nebyly přítomny nadělování jsou k vyzvednutí kdykoliv od ÚTERÝ 6. 12. - přijďte, dopřejte dětem radost a snad i překvapení :-) Za ovocnou nadílku děkujeme tatínkovi Janíka a Jarouška :-) _____________________ UZAVŘENÍ MAŠINKY 23.12. - 2. 1. - v době vánočních prázdnin od PÁTKU 23.12. 2016 VČETNĚ do PONDĚLÍ 2. 1. 2017 VČETNĚ _____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce - ptejte se, sdělujte apod. - jsme tu pro vás a vaše děti OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PROVÁDĚJTE na tel.č. 325 551 421, pouze v nutných případech na tel.č. 606 407 684, DĚKUJEME
22.11.2016
☼ ☼ KONEC PODZIMNÍCH HRÁTEK ☼ ☼ _______________________ ☼ RANNÍ SVÍCENÍ trvalo celý měsíc a rozsvítilo se během něj více než 80 kusů dýní !!! BYLO TO KRÁSNÉ SVÍTÍCÍ PŘICHÁZENÍ :-) ☼ KARTONOVÉ OBRAZY byly milým pokoukáním na cestě do školky i ze školky, opustí svoje místo v nejbližších dnech, s přicházející PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLÍ ☼ SLUNÍČKO u tobogánu se podařilo vyrobit V PRAVÝ ČAS - potěšili jsme se s ním a dokonce na něj padly i první letošní sněhové vločky téměř přesně "NA SVATÉHO MARTINA" !!! MOC DĚKUJEME ZA POMOC s nashromážděním VŠECH MOŽNÝCH PŘÍRODNIN - NÁŠ ZÁMĚR SE ZDAŘIL :-) a největší radost máme z toho, že jsme TVOŘILI VŠICHNI SPOLEČNĚ :-) ☼ V MAŠINCE UŽ PŘICHÁZEJÍ na řadu aktivitky čertovsko-mikulášské až postupně začneme chystat Mašinku vánočně - těšíme se na všechno, CO SPOLEČNĚ VYMYSLÍME A USKUTEČNÍME :-)
06.11.2016
☼ ☼ ☼ CO PŘINESE LISTOPAD ☼ ☼ ☼ _____________________________________________ UZAVŘENÍ MAŠINKY - ve středu 16. 11. 2016 - ohláška společnosti Stavokomplet o přerušení dodávky pitné vody je zveřejněna na hlav.nástěnce (přesunuta na vývěsku u branky) + JEŠTĚ JEDNA "NOVINKA" = dopravní omezení v naší jednosměrce, resp. "na křižovatce u kontejnerů" - bude se opravovat - ohláška investora = Města Lysá zveřejněna též na vývěsce u branky) _______________ SOLNÉ HRÁTKY - 11. 11. pojedou děti 3.třídy - 23. 11. pojedou děti 2.třídy - veškerá ujednání platí jako u předchozích hrátek, jen čas se posouvá, takže PŘÍCHOD DĚTÍ DO TŘÍDY JE V TYTO DNY NUTNÝ DODRŽET MAX DO 7,15 HODIN _______________________ STÁT.SVÁT. 17. 11. a provoz MŠ v PÁ 18. 11. - do pátku 11. 11. 2016 prosíme o nahlášení - odhlášení docházky dítěte do MŠ v PÁ 18. 11. 2016 - v obojím případě sdělte pí učitelce, zda Vaše dítě v tento den do MŠ přijde či nepřijde - nahlášení = odhlášení je závazné - provoz Mašinky bude upraven dle počtu nahlášených dětí, předpokládá se provoz MŠ v jedné třídě ___________________________________ ADVENTNÍ NÁMĚSTÍ 26. 11. a vystoupení dětí - v listopadových dnech se budeme mj. s dětmi připravovat na vystoupení v rámci akce PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU V LYSÉ NAD LABEM (platí POUZE PRO DĚTI 2. + 3.TŘÍDY) - PROSÍME O NAHLÁŠENÍ, kdo z dětí se akce 26. 11. ZÚČASTNÍ - o nahlášení prosíme do PÁ 11. 11. pí uč ve třídách - info najdete také ve vagonku AKTIVITY ____________________________________________ LOUČENÍ S PANÍ UKLIZEČKOU - v úterý 22. 11. bude v Mašince naposledy pracovat paní uklizečka Bohumila Cucová - dnem 23. 11. vstupuje do dalšího životního období = "do důchodu" - MAŠINKA PŘEJE PANÍ BOHUNCE HODNĚ POHODY PO CELÉ OBDOBÍ ZASLOUŽENÉHO PRACOVNÍHO ODPOČINKU a co nejpevnější zdraví _______________________________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce - ptejte se, sdělujte apod. - jsme tu pro vás a vaše děti OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PROVÁDĚJTE na tel.č. 325 551 421, pouze v nutných případech na tel.č. 606 407 684, DĚKUJEME
06.11.2016
☼ ☼ Mašinka má za sebou první listopadové dny ☼ ☼ _______________________ PODZIMNÍ HRÁTKY aneb SLUNÍČKU UBÝVAJÍ SÍLY, MAŠINCE NIKOLIV :-) ☼ děkujeme všem, kteří obohatili svým "umem" naše podzimní snažení, někteří dokonce i několikrát !!! - přístupová cestička svítila každé ráno díky nápaditým rukám dospěláků a dětí, pravidelně rozsvěceli dýňové lampičky paní Bohunka s panem Lubošem, CELKEM JSME DOKÁZALI ZAJISTIT (nashromáždit k tvoření) KOLEM 80 KUSŮ DÝNÍ !!! kolik přesně jich v Mašince svítilo, to jsme zapomněli počítat, ale BYLO TO KRÁSNÉ SVÍTÍCÍ PŘICHÁZENÍ :-) ☼ "kartonové obrazy" zdobí cestu do Mašinky ještě v těchto dnech, k nim se chystáme připojit POSLEDNÍ TEČKU letošního podzimu - věříme, že se nám DÍLO podaří (ZA VAŠI POMOC DĚKUJEME = přinášejte, prosím, jakékoliv množství přírodního "materiálu" - kůru ze stromů, šišky, kaštany, větvičky, zajímavě barevné listí apod. :-) ☼ podzimní povídání, zpívání, vyrábění a zdobení začínají pomalu střídat nápady listopadové, poté přijdou na řadu aktivitky čertovsko-mikulášské až postupně začneme chystat Mašinku vánočně - těšíme se na všechno, CO SPOLEČNĚ VYMYSLÍME A USKUTEČNÍME :-) ☼ POSLEDNÍ TEČKA SE PODAŘILA :-))) SLUNÍČKO, které jsme společně vytvořily MY VŠICHNI a které snad nepřehlédl NIKDO Z NÁS se na nás směje od středečního poledne, kdy jsme poskládali jedny z posledních přírodninek a vše upravili, aby se nám NAŠE SLUNÍČKO líbilo . . . a co se nestalo? . . . ve čtvrtek naše mandalové sluníčko pokryl první letošní sníh . . . přišel téměř na den přesně NA SVATÉHO MARTINA . . . tak jsme si to přáli a tak se stalo . . . TO JE PARÁDA :-)))
25.10.2016
☼ ☼ ☼ Vstupujeme do měsíce listopadu ☼ ☼ ☼ _____________________________________________ UZAVŘENÍ MAŠINKY - všichni rodiče obdrželi info o uzavření MŠ ve ČT 3. 11. ZMĚNA ! STAVOKOMPLET ZMĚNIL DATUM ! MŠ UZAVŘENA 16. 11. ! - ohláška společnosti Stavokomplet o přerušení dodávky pitné vody je zveřejněna na hlav.nástěnce _______________ SOLNÉ HRÁTKY - 2x PŘIDÁNO - celá aktivitka se dětem moc líbí, podle nás také probíhá báječně, proto přidáváme 16. 11. pojedou děti 3.třídy 23. 11. pojedou děti 2.třídy ZMĚNA ! V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNY HLÁŠENÉ STAVOKOMPLETEM NEMŮŽEME 16. 11. DO JESKYŇKY ! ZKUSÍME JEDNAT O JINÉM TERMÍNU ! . . . HURÁ ! PODAŘILO SE DOJEDNAT TERMÍN ! Jediný, pro obě strany možný termín je pátek 11. 11. ! DĚTI 3. TŘÍDY TEDY POJEDNOU DO JESKYŇKY "ve svatomartinský den" :-) - veškerá ujednání platí jako u předchozích hrátek, jen čas se posouvá, takže PŘÍCHOD DĚTÍ DO TŘÍDY JE V TYTO DNY NUTNÝ DODRŽET MAX DO 7,15 HODIN _______________________ STÁT.SVÁT. 17. 11. a provoz MŠ v PÁ 18. 11. - do pátku 11. 11. 2016 prosíme o nahlášení - odhlášení docházky dítěte do MŠ v PÁ 18. 11. 2016 - v obojím případě sdělte pí učitelce, zda Vaše dítě v tento den do MŠ přijde či nepřijde - nahlášení - odhlášení je závazné - provoz Mašinky bude upraven dle počtu nahlášených dětí, předpokládá se provoz MŠ v jedné třídě ___________________________________ ADVENTNÍ NÁMĚSTÍ 26. 11. a vystoupení dětí - v listopadových dnech budeme s dětmi V CELÉ MAŠINCE i nadále prožívat pokračující podzimní období, tolik inspirativní pro činnosti, ale navíc se budeme připravovat na vystoupení v rámci akce PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU V LYSÉ NAD LABEM, a toto platí POUZE PRO DĚTI 2. + 3.TŘÍDY - PROSÍME O NAHLÁŠENÍ, kdo z dětí se akce 26. 11. ZÚČASTNÍ - o nahlášení prosíme do PÁ 11. 11. pí uč ve třídách - info najdete také ve vagonku AKTIVITY ____________________________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce - ptejte se, sdělujte apod. - jsme tu pro vás a vaše děti OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PROVÁDĚJTE na tel.č. 325 551 421, pouze v nutných případech na tel.č. 606 407 684, DĚKUJEME
01.10.2016
☼ ☼ ☼ Podzim našel cestu i do Mašinky ☼ ☼ ☼ _______________________ PODZIMNÍ HRÁTKY ☼ sluníčko sice svítí a teploty jsou neskutečné, ale ať chceme nebo nechceme, podzim je tady :-) ☼ ve třídách začneme podzimně povídat, zpívat, vyrábět a zdobit - a nejen uvnitř školky, i venku bychom chtěli podzimu ukázat, že jsme šikovní ☼ věříme, že nás podpoříte a pomůžete zkrášlit naši přístupovou cestičku - těšíme se na jakékoliv podzimní přírůstky (z dýní, z cuket, tykví, z čehokoliv, co vás koho napadne) - nejpůsobivější jsou vydlabaní podzimáčci - snažíme se v nich svítit na ranní cestu do Mašinky :-) ☼ pomůžete? - vyrobíte v "domácí dílně"? - troufnete si jako každým rokem tvořit doma společně s dětmi? (můžete zapojit i babičku, dědu, sourozence, tetu :-) ☼ v MŠ je pro každého připraven velký karton či kartony (dle vašeho zájmu), aby mohl vzniknout opravdu jakýkoliv podzimáček (ne každý má doma přírodní materiál ze zahrádky, a tak i taková papírová ozdoba, může být krásná) = KARTONOVÁ DÝNĚ či KARTONOVÝ PODZIMÁČEK ☼ na všechny výrobky se těšíme (kdykoliv) a předem děkujeme těm, kteří budou mezi prvními a budou motivací pro ostatní - výrobky z kartonů předávejte ve třídách a přírodní podzimáčky můžete sami pokládat na místečko pod stříbrným smrkem u přístupové cesty (těšíme se na první světýlka :-)))
01.10.2016
☼ ☼ ☼ Vstoupili jsme do měsíce října ☼ ☼ ☼ _____________________________________________ AKTUÁLNĚ: - v úterý 4. 10. oslavíme Den zvířat - za všemi dětmi v Mašince přijede hudební pohádka "O Terezce a Matějovi" plná písniček o zvířátkách (dopoledne) _____________________ - ve středu 5. 10. se uskuteční první solný výlet, pojedou děti 3.třídy, DÁLE PLÁNOVÁNO 12. 10. děti 2.třídy, 19. 10. děti 3.třídy, 2. 11. děti 2.třídy - pokud někdo z druháčků či třeťáčků nemůže ze zdravotních důvodů navštívit solnou jeskyni, nahlásí rodiče tuto skutečnost třídní paní učitelce (program bude přizpůsoben možnostem dítěte) - děti potřebují BATOH (pevný na záda, ne plyšový), BAČKORKY, PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY, LAHVIČKU S PITÍM, PONOŽKY či PUNČOCHÁČE (na výměnu) - o solné hrátky nepřijdou ani prváčci, ale musejí si počkat do jara, až budou opravdu adaptovaní a aktivitku si řádně užijí - další informace k solným hrátkám najdete na hlavní nástěnce u barevné mašinky, ČTĚTE, PROSÍM ________________ - ve čtvrtek 6. 10. zamíří třeťáci na Výstaviště - výstava "Náš chov" určitě splní očekávání = vidět co nejvíce domácích zvířat na vlastní oči :-) ____________________ - 11. 10. + 14. 10. přijdou školáci z prvních tříd - kdopak z našich loňských předškoláků, letošních prvňáčků ZŠ JAK a ZŠ BH nahlédne zpět do Mašinky? - program pro návštěvu chystají děti ze 3.třídy _________________________ - ve čtvrtek 13. 10. vyjedou děti 3.třídy do Nymburku (doprava autobusem) - návštěvou u profesionálních hasičů zaplní celé dopoledne = posvačí :-) projdou všechny prostory stanice včetně seznámení s veškerým vybavením a poté budou v rámci projektu "hasiči čtou dětem vlastní pohádky" poslouchat vyprávění, při kterých se setkají s draky, čerty, skřítky, statečnými kohouty i kapry záchranáři, společně s vypravěčem budou určitě držet palce kominíku Jankovi, aby stihl včas vymést všechny pekelné komíny nebo přemýšlet, která kapička vody je ta nejdůležitější (knížka Hasičské pohádky byla pokřtěna 3. 9. 2016 a autory pohádek jsou sami hasiči http://www.hzscr.cz/clanek/hasicske-pohadky-krest-knihy.aspx _______________________________ PODZIMNÍ PRÁZDNINY: - do pátku 21. 10. prosíme o nahlášení - odhlášení docházky dítěte do MŠ ve dnech školních prázdnin 26. 10. + 27. 10., tj. středa + čtvrtek (pokud nebudeme mít žádné INFO, započítáme dítě k celodenní docházce i stravě) - provoz Mašinky bude v tyto dva "prázdninové" dny upraven dle počtu nahlášených dětí, předpokládá se provoz MŠ v jedné třídě - věříme, že upravený provoz využijí pro své děti rodiče dle skutečných potřeb (NAHLÁŠENÍ - ODHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ) - v pátek 28. 10. je státní svátek _____________________________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce - ptejte se, sdělujte apod. - jsme tu stále a pro vás a vaše děti ____________________________ Na webu byly aktualizovány odkazy: - jídelníček + aktivity + vzkazy - personální obsazení + uspořádání dne
19.09.2016
Vážení rodiče. Na základě vývoje situace v Mašince v loňském školním roce a sledu událostí v posledních několika měsících jsem se rozhodla učinit krok, o kterém jsem Vás následně informovala SMS zprávou dne 13. 9. 2016. Dalším krokem, který činím směrem k Vám, současným rodičům, jsou mnou podané informace na nástěnkách v Mašince. Jaroslava Černá
19.09.2016
☼ ☼ ☼ Nový školní rok v Mašince má za sebou první dva celé týdny provozu ☼ ☼ ☼ _______________________ Aktuálně: - všechny děti už zcela jistě trefí v doprovodu svých rodičů do svých tříd - ve 2. a 3.třídě nepoznáte, které děti nově nastoupily mezi celkem 53 "mašinkovských človíčků" ve velké budově - v 1.třídě se ukázkově adaptují všechny děti - všechny jsou nové - zvykají si na školku, na nové kamarády, na nové dospěláky - všechny děti se "zabydlely" v novém školním roce a ve třídách probíhá normální program _____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce Ptejte se, oznamujte apod. - jsme tu stále a pro vás a vaše děti. ____________________________ Na webu byly aktualizovány odkazy: - jídelníček + aktivity + vzkazy - personální obsazení + uspořádání dne
25.08.2016
☼ ☼ ☼ Poděkování ☼ ☼ ☼ Děkuji všem dospělákům z Mašinky za práce uskutečněné během prázdninových měsíců: - za přípravu prostor přízemí V.B. na prázdninové "proměny" - za zvládnutí dvoutýdenního prázdninového provozu - za provedený mimořádný prázdninový úklid - za práce vykonané na zahradě, na oplocení zahrady, v interiérech ☼ ☼ ☼ Přání ☼ ☼ ☼ Přeji všem dospělákům z Mašinky a v Mašince do nového školního roku osobní i pracovní spokojenost, pohodu a zdraví. Jaroslava Černá __________________________ Personální obsazení školy a seznamy dětí do jednotlivých tříd najdete od 1. školního dne na hlavní nástěnce venku u barevné mašinky. TĚŠÍME SE NA VÁS :-) Na veselou cestu do školky posílá Mašinka všem dětem kousek básničky . . . (stejně jako loni) "Balím si batůžek, čeká mě cesta, pojedu s maminkou na konec města. Těším se na kluky, těším se na holky, víte kam cestuju? NO PŘECE DO ŠKOLKY !!!"
25.08.2016
☼ ☼ ☼ Do konce měsíce srpna zbývá už jen několik dnů :-) Prázdniny končí. Vítejte téměř již v novém školním roce 2016 - 2017 ☼ ☼ ☼ _______________________ V den vašeho prvního příchodu do Mašinky hledejte: - seznamy, dle kterých zjistíte, do které třídy je váš kluk či holčička zařazen/a - na hlavní nástěnce venku u barevné mašinky (tak zjistíte, do které jdete budovy) - značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu - v šatnách jednotlivých tříd na značkovníku ve tvaru mašinky (tak zjistíte, do které přihrádky uložíte všechny věci) Vše důležité se dozvíte postupně od svých paní učitelek či na nástěnkách (venku u barevné mašinky nebo v jednotlivých šatnách). ___________________________ Do třídy je nutné přijít nejdéle do 7,30 hodin (kvůli nahlášení stravování). Pokud někdo potřebuje své dítě z docházky omluvit (nemoc, dovolená apod.), učiní tak nejpozději též do 7,30 hodin (někteří rodiče již nahlásili - děkujeme, čekáme na případné další zprávy). ________________________________ První dny počítejte s určitým zdržením v MŠ - podle toho, jak se bude ranní situace vyvíjet (zpravidla nově nastupující děti). Ve čtvrtek a v pátek určitě počítejte u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě - další postup si již dohodnete s paní učitelkami na třídě. ___________________________ Rodiče nově přijatých dětí - vyhledejte první den, OPRAVA: DRUHÝ DEN = PÁTEK (děkuji za pochopení změny na poslední chvíli) paní ředitelku za účelem: - převzetí veškerých tiskopisů, podkladů k platbám, dodatečných rozhodnutí o přijetí apod. - pronajmutí přístupových čipů (mějte připravenu finanční zálohu - 1 čip á 150,-) - sami si promyslete, kolik čipů budete potřebovat Přijďte, prosím, v době od 12 do 13 hodin, budete očekáváni v ředitelně v malé budově - hned u vstupních dveří. __________________ Zde na webu jsou nyní aktualizovány odkazy - jídelníček + aktivity + vzkazy - aktualizuje ředitelka Bude aktualizován odkaz informace pro rodiče - personální obsazení - aktualizuje správce stránek (tímto děkuji našemu dávnému tvůrci a stálému pomocníku s webovými stránkami panu Marku Voříškovi za jeho ochotu a spolupráci s Mašinkou. ______________________________ Děkujeme, že čtete web a hledáte si informace ____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce Ptejte se, oznamujte apod. - jsme tu stále a pro vás a vaše děti :-) ______________________________ V úterý 6. 9. od 16,30h. se uskuteční INFO SCHŮZKA - jedná se o blok organizačních informací ke školnímu roku 2016 - 2017 (ředitelka) a blok dotazů a odpovědí (rodiče) - schůzka je pro všechny rodiče z celé Mašinky, svou délkou a organizací není vhodná pro děti. Ke schůzce se sejdeme ve vylepšeném prostředí přízemí V.B. = 2.třídy: - celé přízemí je vymalováno - ve třídě je položen nový koberec - v herně je nový nábytek
19.06.2016
ŠKOLNÍ ROK UŽ SKUTEČNĚ KONČÍ :-))) _____________________________________ TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ - vystaveno ve výkladní skříni Hračkářství Pompo na Nám. B. Hrozného - přijďte se podívat na kamarády, jukněte na letošní nápad Mašinky - děti jsou báječné a tablo je skvělé :-))) _____________________________________ VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO - neboli vrácení zůstatku ze stravovacího konta dítěte - potřebujete vyzvednout tiskopis - v šatně dětí v malé budově (položeno pod značkovníkem barevnou mašinkou) - vyplnit + odevzdat (zpět do MŠ) - MY předáme do Scolarestu - VÁM bude vrácen přeplatek = zůstatek POKUD NEPOŽADUJETE PROVÉST TUTO TRANSAKCI, "NIC NEPODNIKEJTE" :-) _____________________________________ VRACENÍ PŘÍSTUPOVÝCH ČIPŮ - proběhne v posledních červnových dnech - přesný termín zveřejní paní učitelka Iveta Holcmanová _____________________________________ 20. 6. - 10. 7. 2016 DOVOLENÁ PANÍ ŘEDITELKY - po dobu nepřítomnosti bude zastupovat paní učitelka Iveta Holcmanová (pouze organizační záležitosti) Zastižení ředitelky MŠ 7. - 8. /2016 Od 11. 7. do 31. 8. 2016 bude v pracovních dnech k zastižení na mobilním telefonu 606 407 684, v době prázdninového provozu Mašinky, tj. od 15. 8. do 26. 8. 2016 bude k zastižení v MŠ po předběžné dohodě. Po celé letní prázdniny je možné využívat známou mailovou adresu školy. ________________________________ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU - PODROBNĚJI VE VAGONKU "AKTIVITY" 28. 6. 2016 LETIŠTĚ KBELY - cestují děti 3.třídy 30. 6. 2016 Konec vyučování ve školním roce 2015 - 2016, konec běžného provozu MŠ Mašinka 1. 7. 2016 Hlavní prázdniny ve školách - platí rozpis prázdnin.provozů 1. 7. 2016 MŠ Mašinka uzavřena - příprava přízemí V.B. na malování - všichni zaměstnanci 4. - 15. 7. 2016 Prázdninový provoz MŠ Dráček 18. - 29. 7. 2016 Prázdninový provoz MŠ Pampeliška 1. - 12. 8. 2016 Prázdninový provoz MŠ Čtyřlístek 15. - 26. 8. 2016 Prázdninový provoz MŠ Mašinka 29. + 30. + 31. 8. 2016 MŠ Mašinka uzavřena (prázdn.provoz mezi MŠ není zajištěn 31. 8. 2016 Končí školní rok 2015 - 2016
19.06.2016
PŘÍJEMNÝ KONEC MĚSÍCE ČERVNA A KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJE VŠEM SVÝM DĚTEM, JEJICH SOUROZENCŮM, RODIČŮM ČI PRARODIČŮM M - A - Š - I - N - K - A
07.06.2016
FOTOGRAFIE K vyzvednutí jsou ještě některé fotografie . . . přijďte si co možná nejrychleji :-) ________________________________ VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO K vyúčtování stravného = vrácení zůstatku ze stravovacího konta dítěte potřebujete: - vyzvednout tiskopis - v šatně dětí v malé budově (položeno pod značkovníkem barevnou mašinkou) - vyplnit - odevzdat (zpět do MŠ) - MY předáme do Scolarestu - VÁM bude vrácen přeplatek = zůstatek POKUD NEPOŽADUJETE PROVÉST TUTO TRANSAKCI, "NIC NEPODNIKEJTE" :-) _____________________________________ PŘEHLED DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU - PODROBNĚJI VE VAGONKU "AKTIVITY" 1. 6. 2016 Den dětí 7. 6. 2016 Plánujeme výlet DĚTÍ ZE 3.TŘÍDY - ZOO Liberec 8. 6. 2016 Plánujeme výlet DĚTÍ ZE 2.TŘÍDY - Farma Radonice 9. 6. 2016 Plánujeme výlet DĚTÍ Z 1.TŘÍDY - Farma Radonice 13. 6. 2016 Schůzka s rodiči "nových dětí" 15. 6. 2016 Slavnost na konec školního roku + LOUČENÍ MAŠINKY S PŘEDŠKOLÁKY A PŘEDŠKOLÁKŮ S MAŠINKOU - celoškolková slavnost 20. 6. - 10. 7. 2016 Dovolená paní ředitelky 28. 6. 2016 LETIŠTĚ KBELY - děti 3.třídy 30. 6. 2016 Konec vyučování ve školním roce 2015 - 2016, konec běžného provozu MŠ Mašinka VRACENÍ PŘÍSTUPOVÝCH ČIPŮ - proběhne v posledních červnových dnech = přesný termín zveřejní paní učitelka Iveta Holcmanová 1. 7. 2016 Hlavní prázdniny ve školách - platí rozpis prázdnin.provozů 1. 7. 2016 MŠ Mašinka uzavřena - příprava přízemí V.B. na malování - všichni zaměstnanci 4. - 15. 7. 2016 Prázdninový provoz MŠ Dráček 18. - 29. 7. 2016 Prázdninový provoz MŠ Pampeliška 1. - 12. 8. 2016 Prázdninový provoz MŠ Čtyřlístek 15. - 26. 8. 2016 Prázdninový provoz MŠ Mašinka 29. + 30. + 31. 8. 2016 MŠ Mašinka uzavřena (prázdn.provoz mezi MŠ není zajištěn 31. 8. 2016 Končí školní rok 2015 - 2016 Zastižení ředitelky MŠ 7. - 8. /2016 Od 11. 7. do 31. 8. 2016 bude v pracovních dnech k zastižení na mobilním telefonu 606 407 684, v době prázdninového provozu Mašinky, tj. od 15. 8. do 26. 8. 2016 bude k zastižení v MŠ po předběžné dohodě. Po celé letní prázdniny je možné využívat známou mailovou adresu školy.
07.06.2016
TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ BYLO VYSTAVENO VE VÝKLADNÍ SKŘÍNI Hračkářství Pompo na Nám. B. Hrozného. Přijďte se podívat na kamarády, jukněte na letošní tablo - nápad Mašinky, Děti jsou báječné a tablo je skvělééé :-)))
14.05.2016
FOTOGRAFIE K vyzvednutí jsou - budou ve všech třídách již nyní - max od pondělí 23. 5. 2016 fotografie :-) Zeptejte se paní učitelky "kolik platíte" a připravte, prosím, částku přesně . . . paní učitelka nemusí mít na zpět (nemá u sebe žádnou pokladnu) . . . děkujeme za pochopení. ________________________________ VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO K vyúčtování stravného = vrácení zůstatku ze stravovacího konta dítěte potřebujete: - vyzvednout tiskopis - v šatně dětí v malé budově (položeno pod značkovníkem barevnou mašinkou) - vyplnit - odevzdat (zpět do MŠ) - MY předáme do Scolarestu - VÁM bude vrácen přeplatek = zůstatek POKUD NEPOŽADUJETE PROVÉST TUTO TRANSAKCI, "NIC NEPODNIKEJTE" :-) _____________________________________ PŘEHLED DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU - PODROBNĚJI VE VAGONKU "AKTIVITY" 17. 5. 2016 "Žába mastičkářka" - KINO LYSÁ - 1. + 2. + 3.třída 19. 5. 2016 Žádosti o prázdninovou docházku 21. - 27. 5. 2016 ŠKOLA V PŘÍRODĚ 31. 5. 2016 Dentální hygienistka na návštěvě v 1.třídě 1. 6. 2016 Den dětí 7. 6. 2016 Plánujeme výlet DĚTÍ ZE 3.TŘÍDY - ZOO Liberec 8. 6. 2016 Plánujeme výlet DĚTÍ ZE 2.TŘÍDY - Farma Radonice 9. 6. 2016 Plánujeme výlet DĚTÍ Z 1.TŘÍDY - Farma Radonice 13. 6. 2016 Schůzka s rodiči "nových dětí" 15. 6. 2016 Slavnost na konec školního roku + LOUČENÍ MAŠINKY S PŘEDŠKOLÁKY A PŘEDŠKOLÁKŮ S MAŠINKOU - celoškolková slavnost 20. 6. - 10. 7. 2016 Dovolená paní ředitelky 28. 6. 2016 LETIŠTĚ KBELY - děti 3.třídy 30. 6. 2016 Konec vyučování ve školním roce 2015 - 2016, konec běžného provozu MŠ Mašinka VRACENÍ PŘÍSTUPOVÝCH ČIPŮ - proběhne v posledních červnových dnech = přesný termín zveřejní paní učitelka Iveta Holcmanová 1. 7. 2016 Hlavní prázdniny ve školách - platí rozpis prázdnin.provozů 1. 7. 2016 MŠ Mašinka uzavřena - příprava přízemí V.B. na malování - všichni zaměstnanci 4. - 15. 7. 2016 Prázdninový provoz MŠ Dráček 18. - 29. 7. 2016 Prázdninový provoz MŠ Pampeliška 1. - 12. 8. 2016 Prázdninový provoz MŠ Čtyřlístek 15. - 26. 8. 2016 Prázdninový provoz MŠ Mašinka 29. + 30. + 31. 8. 2016 MŠ Mašinka uzavřena (prázdn.provoz mezi MŠ není zajištěn 31. 8. 2016 Končí školní rok 2015 - 2016 Zastižení ředitelky MŠ 7. - 8. /2016 Od 11. 7. do 31. 8. 2016 bude v pracovních dnech k zastižení na mobilním telefonu 606 407 684, v době prázdninového provozu Mašinky, tj. od 15. 8. do 26. 8. 2016 bude k zastižení v MŠ po předběžné dohodě. Po celé letní prázdniny je možné využívat známou mailovou adresu školy.
14.05.2016
MAŠINKA HLEDÁ __________ Do našeho kolektivu přijmeme PANÍ UČITELKU: - kvalifikace podmínkou (vzdělání dle zákona) - úvazek 1,0 - nástup od nového školního roku Další info na tel. 606 407 684 (paní ředitelka) nebo mail školy masinka@ms-masinka.cz Děkujeme za šíření nabídky. ______________________________________ TRVALÉ INFO ____________________ AKTUALIZACE WEBU: - probíhá průběžně - kdo má zájem, sleduje vagonek JÍDELNÍČEK - aktualizace vždy na více týdnů dopředu - pododkaz ARCHIV JÍDELNÍČKU nabízí volbu týdne - všichni by měli sledovat vagonek AKTIVITY - zařazovány jsou všechny známé aktivity a informace do 31. 8. včetně - najdete kliknutím na daný měsíc Chtějte být informováni! Nečekejte pouze na SMS ZPRÁVY z INFO SYSTÉMU MŠ = zprávy posíláme POUZE! v určitých případech a situacích! ________________________________ S PŘÍPADNÝMI DOTAZY: - TŘÍDNÍMI se obracejte na třídní učitelky - ŠKOLNÍMI se obracejte na ředitelku školy JAKÉKOLIV NEJASNOSTI, POSTŘEHY, PŘIPOMÍNKY SMĚRUJTE NA ŘEDITELKU ŠKOLY - k dispozici je kdykoliv, pokud nepracuje s dětmi, pravidelně V LICHÉM TÝDNU OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA v čase od 12 do 13 hodin.
02.05.2016
POHYBOVÉ HRÁTKY PRVÁČKŮ - celodopolední aktivita pro děti z 1.třídy (jedná se o náhradu za "vodní hrátky" odložené z důvodu "kalamity neštovic" - původní březnový termín). - naše cesta povede do SOLNÉ JESKYNĚ V NYMBURKU a CENTRA JUNGLE V BENÁTKÁCH NJ. - určitě bude posunuto polední stravování = doporučujeme děti nevyzvedávat po obědě, ale až po odpočinku (nejdříve v 15,00h.) - jedeme v PÁTEK 6. 5. 2016 - nutné je sportovní oblečení + obuv - BATOH (omyvatelný, pevný na zádech - nepadající) - 1/2L lahvičku s pitím + kapesníčky - přidejte náhradní ponožky a tepláky + bačkory - příchod do MŠ nejdéle do 7,00h. - KDO Z DĚTÍ NEMŮŽE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ absolvovat pobyt v solné jeskyni, nahlásí toto rodiče pí uč ve třídě
02.05.2016
KVĚTNOVÉ INFO ________________________________________ Aktualizace webu: - probíhá průběžně - kdo má zájem, sleduje vagonek JÍDELNÍČEK - aktualizace vždy na více týdnů dopředu - pododkaz ARCHIV JÍDELNÍČKU nabízí volbu týdne - všichni by měli sledovat vagonek AKTIVITY - zařazovány jsou všechny známé aktivity a informace do 31. 8. včetně - najdete kliknutím na daný měsíc Chtějte být informováni! Nečekejte pouze na SMS ZPRÁVY z INFO SYSTÉMU MŠ = zprávy posíláme POUZE! v určitých případech a situacích! ________________________________ S PŘÍPADNÝMI DOTAZY: - TŘÍDNÍMI se obracejte na třídní učitelky - ŠKOLNÍMI se obracejte na ředitelku školy JAKÉKOLIV NEJASNOSTI, POSTŘEHY, PŘIPOMÍNKY SMĚRUJTE NA ŘEDITELKU ŠKOLY - k dispozici je kdykoliv, pokud nepracuje s dětmi, pravidelně V LICHÉM TÝDNU OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA v čase od 12 do 13 hodin.
08.04.2016
ZÁPIS DO MŠ Mašinka PAMATUJTE na čtyři důležité DATUMY 14. 3. 2016 5. 4. nebo 6. 4. 2016 (dle možností zákon.zástupců) 14. 4. 2016 27. 4. 2016 NAJDETE ve vagónku AKTIVITY FORMULÁŘ ŽÁDOSTI lze získat dvěmi způsoby: - elektronické poskytnutí - pište na e-mail MŠ (není možné stáhnout z webu MŠ) - formulář bude zaslán zároveň s potřebnými přijímacími informacemi - tištěné poskytnutí - od 14. 3. 2016 budou tiskopisy s potřebnými přijímacími informacemi připraveny k vyzvednutí v MŠ - malá budova (1.třída) ______________________________________________ TAKTO BYLO ZVEŘEJNĚNO INFO V LYSKÝCH LISTECH V MĚSÍCI ÚNORU 2016 Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2016 – 2017 Každoročně, zpravidla v tuto dobu, seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací zápisu a kriterii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Před vlastním zahájením správního řízení organizují mateřské školy v Lysé nad Labem ještě informační schůzky nebo dny otevřených dveří. Uvedený přehled by měl zájemcům poskytnout důležitá data a základní informace (další informace o mateřských školách je možné vyhledat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých MŠ). Dny otevřených dveří v jednotlivých mateřských školách: (poskytnutí informací o škole, vydání žádostí, prohlídka MŠ) MŠ Mašinka 14. 3. 2016 od 15,00 hodin (forma informační schůzky) MŠ Dráček 15. 3. 2016 od 15 do 16,15 hodin (forma otevřených dveří) MŠ Čtyřlístek 16. 3. 2016 od 15 do 16,15 hodin (forma otevřených dveří) MŠ Pampeliška 17. 3. 2016 od 15 do 16,15 hodin (forma otevřených dveří) Předávání žádostí k rukám ředitelek všech mateřských škol v Lysé n.L.: (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) V úterý 5. 4. 2016 od 7 do 12 hodin Ve středu 6. 4. 2016 od 13 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Nahlížení do správního spisu v jednotlivých mateřských školách: (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) MŠ Čtyřlístek + MŠ Dráček 14. 4. 2016 od 8 do 12 hodin MŠ Mašinka + MŠ Pampeliška 14. 4. 2016 od 10 do 12 hodin Předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců: (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní - pro případ přijetí do více mateřských škol) Ve středu 27. 4. 2016 od 12 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Závazná kritéria pro přijímání dětí (jednotná pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Závazný postup (jednotný pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost zákonných zástupců dítěte). Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (vždy originál vyjádření pediatra – nelze kopírovat). K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte, tím je výpis z evidence obyvatel (pro více žádostí postačí 1 originál a potřebný počet zhotovených kopií). Výsledky budou zveřejněny: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. během předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců (viz uvedená data a čas) a dále je ředitelky zveřejní ve škole způsobem obvyklým. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2016 – 2017 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato. Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem
08.04.2016
DUBNOVÉ INFO ________________________________________ Aktualizace webu: - probíhá průběžně - kdo má zájem, sleduje vagonek JÍDELNÍČEK - aktualizace vždy na více týdnů dopředu - pododkaz ARCHIV JÍDELNÍČKU nabízí volbu týdne - všichni by měli sledovat vagonek AKTIVITY - zařazovány jsou všechny známé aktivity a informace do 31. 8. včetně - najdete kliknutím na daný měsíc Chtějte být informováni! Nečekejte pouze na SMS ZPRÁVY z INFO SYSTÉMU MŠ = zprávy posíláme POUZE! v určitých případech a situacích! ________________________________ S PŘÍPADNÝMI DOTAZY: - TŘÍDNÍMI se obracejte na třídní učitelky - ŠKOLNÍMI se obracejte na ředitelku školy JAKÉKOLIV NEJASNOSTI, POSTŘEHY, PŘIPOMÍNKY SMĚRUJTE NA ŘEDITELKU ŠKOLY - k dispozici je kdykoliv, pokud nepracuje s dětmi, pravidelně V LICHÉM TÝDNU OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA v čase od 12 do 13 hodin.
06.03.2016
BŘEZNOVÉ INFO ________________________________________ NEŠTOVICE SE V MAŠINCE ROZEBĚHLY . . . ____________________________ Informační schůzka: - pro všechny rodiče z Mašinky - uskutečnila se v pondělí 29. 2. 2016 od 16 hodin - přítomným rodičům byly poskytnuty veškeré potřebné informace k organizaci chodu školy v měsících BŘEZEN - ČERVEN 2016 včetně probíhajících aktivit a dále informace o změnách aktivit realizovaných Mašinkou od září 2016, vše v provázanosti na závěry kontroly ČŠI v září 2015 - na schůzce bylo zastoupeno 39 rodičů dětí, což lze z počtu 78 dětí v MŠ pokládat za velmi dobrou účast - schůzka byla v mnoha aspektech mimořádná - zápis ze schůzky bude zveřejněn na hlavní nástěnce ____________________________ Jarní prázdniny: - docházejí nahlášené děti - v provozu M.B. - ve V.B. realizace záměru na vytvoření výdejny jídla v 1.patře = instalatérské, topenářské, elektrikářské, zednické, malířské a úklidové práce (VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ PRÁCE PROVÁDĚLI ! VŠE SE STIHLO ZA 5 DNŮ :-))) - děkujeme za pomoc se snížením počtu docházejících dětí - provoz výdejny začne do Velikonoc (nyní čekáme už jen na montáž nábytku - truhlářské práce na místě příslušném) _______________________ Aktualizace webu: - vagonek JÍDELNÍČEK - aktualizován do 1. 4. včetně - vagonek AKTIVITY - zařazeny všechny známé aktivity a informace do 31. 8. včetně ________________________________ S PŘÍPADNÝMI DOTAZY: - TŘÍDNÍMI se obracejte na třídní učitelky - ŠKOLNÍMI se obracejte na ředitelku školy JAKÉKOLIV NEJASNOSTI, POSTŘEHY, PŘIPOMÍNKY SMĚRUJTE NA ŘEDITELKU ŠKOLY - k dispozici je kdykoliv, pokud nepracuje s dětmi, pravidelně V LICHÉM TÝDNU OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA v čase od 12 do 13 hodin
14.02.2016
ZÁPIS DO MŠ Mašinka PAMATUJTE na čtyři důležité DATUMY 14. 3. 2016 5. 4. nebo 6. 4. 2016 (dle možností zákon.zástupců) 14. 4. 2016 27. 4. 2016 NAJDETE ve vagónku AKTIVITY FORMULÁŘ ŽÁDOSTI lze získat dvěmi způsoby: - elektronické poskytnutí - pište na e-mail MŠ (není možné stáhnout z webu MŠ) - formulář bude zaslán zároveň s potřebnými přijímacími informacemi - tištěné poskytnutí - od 14. 3. 2016 budou tiskopisy s potřebnými přijímacími informacemi připraveny k vyzvednutí v MŠ - malá budova (1.třída) ______________________________________________ TAKTO BYLO ZVEŘEJNĚNO INFO V LYSKÝCH LISTECH V MĚSÍCI ÚNORU 2016 Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2016 – 2017 Každoročně, zpravidla v tuto dobu, seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací zápisu a kriterii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Před vlastním zahájením správního řízení organizují mateřské školy v Lysé nad Labem ještě informační schůzky nebo dny otevřených dveří. Uvedený přehled by měl zájemcům poskytnout důležitá data a základní informace (další informace o mateřských školách je možné vyhledat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých MŠ). Dny otevřených dveří v jednotlivých mateřských školách: (poskytnutí informací o škole, vydání žádostí, prohlídka MŠ) MŠ Mašinka 14. 3. 2016 od 15,00 hodin (forma informační schůzky) MŠ Dráček 15. 3. 2016 od 15 do 16,15 hodin (forma otevřených dveří) MŠ Čtyřlístek 16. 3. 2016 od 15 do 16,15 hodin (forma otevřených dveří) MŠ Pampeliška 17. 3. 2016 od 15 do 16,15 hodin (forma otevřených dveří) Předávání žádostí k rukám ředitelek všech mateřských škol v Lysé n.L.: (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) V úterý 5. 4. 2016 od 7 do 12 hodin Ve středu 6. 4. 2016 od 13 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Nahlížení do správního spisu v jednotlivých mateřských školách: (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) MŠ Čtyřlístek + MŠ Dráček 14. 4. 2016 od 8 do 12 hodin MŠ Mašinka + MŠ Pampeliška 14. 4. 2016 od 10 do 12 hodin Předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců: (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní - pro případ přijetí do více mateřských škol) Ve středu 27. 4. 2016 od 12 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Závazná kritéria pro přijímání dětí (jednotná pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Závazný postup (jednotný pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost zákonných zástupců dítěte). Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (vždy originál vyjádření pediatra – nelze kopírovat). K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte, tím je výpis z evidence obyvatel (pro více žádostí postačí 1 originál a potřebný počet zhotovených kopií). Výsledky budou zveřejněny: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. během předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců (viz uvedená data a čas) a dále je ředitelky zveřejní ve škole způsobem obvyklým. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2016 – 2017 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato. Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem
14.02.2016
POLOVINA MĚSÍCE ÚNORA JE TU :-) ________________________________________ Informační schůzka - pro všechny rodiče z Mašinky - v pondělí 29. 2. 2016 od 16 hodin Jarní prázdniny - nahlašujte docházku dítěte - do pondělí 15. 2. 2016 - dítě, o kterém nebudeme mít žádné INFO nahlásíme na celodenní docházku s celodenní stravou Potvrzení pro uplatnění slevy na dani za rok 2015 - jedná se o potvrzení částky uhrazené za úplatu za předškolní vzdělávání) - jsou od 18. 1. 2016 připravena k vyzvednutí - nevyzvednutá potvrzení budou k 29. 2. 2016 zlikvidována
09.01.2016
Informační schůzka pro všechny rodiče z Mašinky - původně plánována na 10. 2. 2016 se uskuteční 29. 2. 2016 - POSUN TERMÍNU NASTAL Z DŮVODU NEČEKANÉ PŮLMĚSÍČNÍ NEPŘÍTOMNOSTI PANÍ UČITELKY. V souvislosti s absencí Ivety Holcmanové bude v MŠ od 1.2 do 12.2. zastupovat Zdeňka Procházková. _________________________________ POTVRZENÍ JSOU OD PONDĚLÍ 18. 1. 2016 PŘIPRAVENA K VYZVEDNUTÍ. VYZVEDÁVEJTE U PANÍ UČITELEK VE SVÝCH TŘÍDÁCH OPROTI PODPISU. INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU CHTÍT v daňovém přiznání za rok 2015 uplatňovat slevu za pobyt dítěte v mateřské škole: ______________________________ ZÁKLADNÍ INFO: - druhým rokem fungující zvýhodnění - ve smyslu ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění - potvrzení bude vydávat jakékoli zařízení poskytující celodenní péči o děti předškolního věku – mateřské školy zapsané i nezapsané ve školském rejstříku, dětské skupiny, lesní školky, firemní školky - na každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy DALŠÍ INFO: - právní subjekt vykonávající činnost mateřské školy bude potvrzovat výši vynaložených výdajů (úplaty) za umístění dítěte v MŠ (do potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ, členských poplatků ve sdružení rodičů, na dopravu a jiných výdajů) - výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 - slevu na dani lze uplatnit pouze žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti - slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů (za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů) - vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich - sleva se uplatní v daňovém přiznání jednou v roce, proto lze potvrzení o úhradě úplaty rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku nového kalendářního roku _______________________________ POTVRZENÍ Z MAŠINKY: - bude vystaveno pro všechny děti (jejich zákonné zástupce) - rodiče o něj nemusí žádat - k vyzvednutí bude připraveno nejdříve od pondělí 18. 1. 2016 (změna možná) _______________________________ VYSVĚTLENÍ K VÝPOČTU ČÁSTKY V MAŠINCE: - děti, které nastoupily do MŠ od 9. / 2015 mají potvrzenu částku 4 x 650,- tj. za měsíce 9. - 12. / 2015 (i ten, kdo uhradil úplatu na celý školní rok dopředu - úhrada úplaty za měsíce 1. - 6. / 2016 bude součástí potvrzení za rok 2016) - děti, které užívají zařazení "předškolák" mají potvrzenu částku 1. - 6. / 2015 + prázdninové školné, pokud byla docházka a tedy bylo placeno - děti, které jsou v MŠ déle než od 9. / 2015 a nejsou předškoláky, mají potvrzenu úhradu úplaty za 1. - 6. / 2015 + prázdninové školné + 9. - 12. / 2015 POKUD KDOKOLIV BUDE POTŘEBOVAT VYSVĚTLIT VÝŠI POTVRZENÉ ČÁSTKY - osloví, prosím, paní ředitelku (NE! paní učitelky). DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. J.Černá.
07.01.2016
V Í T E J T E V N O V É M R O C E ! ___________________________________ Nejen vstup do nového roku, ale krásný celý rok přeji všem. Rodičům a příznivcům Mašinky, dětem současným i minulým, celému pracovnímu kolektivu. Všechny dny ať jsou propleteny štěstím a naplněny pohodou, ať zdraví nikomu neschází, ať humor nikoho neopouští, ať moudro s rozumem převažuje. Jaroslava Černá ______________________________________________ . Od 4. 1. 2016 platí ZMĚNA ČASU pro nahlášení dítěte ke stravě v aktuální den - NOVĚ nejpozději do 7,30h. Dítě, které BUDE řádně do 7,30h nahlášeno můžete i nadále předat do třídy později, NOVĚ maximálně do 8,00h. Dítě, které NEBUDE řádně do 7,30h omluveno AUTOMATICKY započítáme k celodenní stravě. ________________________ Ve vagonku AKTIVITY najdete aktuálně - informační schůzka pro všechny rodiče z Mašinky - 2. / 2016 BUDE POSUN TERMÍNU Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ŠKOLY - OMLOUVÁME SE ZA ZMĚNU - termíny přijímacího řízení - jaro 2016 - změna v organizaci vodních hrátek - 3. / 2016 - rozdělení prázdninových provozů - 7. + 8. / 2016 ____________________________________ Zápis do MŠ Mašinka (přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016 - 2017) - jedná se o 4 důležitá data: 14. 3. 5. 4. nebo 6. 4. (dle možností zákon.zástupců) 14. 4. 27. 4. - najdete ve vagónku AKTIVITY
07.01.2016
17.12.2015
MILÍ RODIČE a ostatní příznivci Mašinky. Přejeme vám všem KRÁSNÉ VÁNOCE, POHODU A KLID. Mašinka. ______________________ Organizační INFO: Ve dnech 16. 12. až 22. 12. 2015 není paní ředitelka přítomna z důvodu čerpání řádné dovolené. V nutných případech volejte známé mob.telefonní číslo. Od 23. 12. do 31. 12. 2015 je Mašinka uzavřena. Obvyklý provoz MŠ začne 4. 1. 2016. _________________________________ Od 4. 1. 2016 platí ZMĚNA ČASU pro nahlášení dítěte ke stravě v aktuální den - NOVĚ nejpozději do 7,30h. Dítě, které BUDE řádně do 7,30h nahlášeno můžete i nadále předat do třídy později, NOVĚ maximálně do 8,00h. Dítě, které NEBUDE řádně do 7,30h omluveno AUTOMATICKY započítáme k celodenní stravě.
12.12.2015
P O Z V Á N Í Děti z jednotlivých tříd zvou svoje maminky, tatínky či další nejbližší osůbky :-) na předvánoční setkání. V odpoledním čase V ÚTERÝ 15. 12. 2015 v 1. a 2.třídě VE STŘEDU 16. 12. 2015 ve 3.třídě. (upřesnění začátků najdete na obvyklých místech v konkrétních třídách). Co se chystá? . . . uvidíte a uslyšíte :-) Jen přijďte, jste zváni. Těšíme se na vás. Mašinka a všichni v ní :-) _________________________________ Organizační INFO: Byl doplněn vagonek AKTIVITY: - informační schůzka pro všechny rodiče z Mašinky - 2. / 2016 - termíny přijímacího řízení - jaro 2016 - změna v organizaci vodních hrátek - 3. / 2016 - rozdělení prázdninových provozů - 7. + 8. / 2016
02.12.2015
P Ř Á N Í Krásné adventní období přejeme všem našim rodičům a dětem. Mašinka
20.11.2015
Byl doplněn vagonek AKTIVITY. Čtěte :-) Vaše Mašinka
06.11.2015
06.11.2015
17.10.2015
PODZIMNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLÁCH Do PÁTKU 23. 10. prosíme o nahlášení - odhlášení docházky dítěte do MŠ ve dnech školních prázdnin 29. 10. + 30. 10. 2015, tj. ČTVRTEK + PÁTEK (pokud nebudeme mít žádné INFO, započítáme dítě k celodenní docházce i stravě). Provoz Mašinky bude v tyto dva "prázdninové" dny upraven dle počtu nahlášených dětí. Předpokládá se provoz MŠ v jedné třídě. Věříme, že upravený provoz využijí pro své děti rodiče dle skutečných potřeb (NAHLÁŠENÍ - ODHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ). DĚKUJEME
17.10.2015
☼ . . ŘÍJEN SE PŘEKULIL DO SVÉ DRUHÉ POLOVINY . . ☼ _______________________ V PÁTEK 16. 10. byly ukončeny zálohové platby za Anglické hrátky, vyúčtování proběhne v červnu 2016. _________________ Ve STŘEDU 21. 10. čeká děti poslední pobyt v solné jeskyni - vyúčtování proběhne obratem, platby prosíme do 2. 11. 2015 _____________________________ Do PÁTKU 23. 10. se těšíme na JAKÉKOLIV DRAKY či DRÁČKY z "domácích dílen" = děti + dospěláci z rodiny (na kartony). HRÁTKY S DRÁČKY vyvrcholí právě v pátek 23. 10. nebo o nějaký den později (dle přízně počasí) - dopoledne na školní zahradě. Kdo nám chce KROMĚ SVÉHO DRÁČKA VYROBIT JEŠTĚ JAKÉHOKOLIV PODZIMÁČKA, těšíme se (nejpůsobivější jsou ti vydlabaní - snažíme se v nich svítit na ranní cestu do Mašinky :-) Výrobky přibývají nejen od dětí ze současné Mašinky, ale i od bývalých mašinkovských Človíčků :-))) z čehož máme velkou radost. Od 19. 10. se mašinkovská "podzimní expozice" přesune na nové místo (chráněné před deštěm) a bude doplněna výrobky vytvořenými v jednotlivých třídách (těšit se můžeme na podzimní lucerny od prváčků, chaloupku jak z perníku od druháčků a chaloupku na kuří nožce od třeťáků).
11.10.2015
☼ . . . A ŘÍJEN POKRAČUJE TAK HEZKY, JAK ZAČAL . . . ☼ _______________________ V uplynulém PONDĚLÍ a ÚTERÝ jsme rozložili náš SKÁKACÍ HRAD - tuto atrakci si s námi dokonce užili i školáci, naši bývalí ČLOVÍČCI Z MAŠINKY, kteří se na chvilku vrátili mezi nás i se svými novými spolužáky a paní učitelkami z 1.třídy ZŠ. Pondělní radost všech dětí z Mašinky pokračovala ještě v úterý dopoledne - poté jsme skákací hrad "zazimovali". Ve STŘEDU jsme si opět pobyli v solné jeskyni. Návštěvy "v království soli" se všem účastnícím se dětem líbí, určitě si je užívají. Do "SOLNÉHO KRÁLOVSTVÍ" pojednou děti ještě 2x - vyúčtování proběhne po 21. 10., platby do 2. 11. 2015 Ve ČTVRTEK v obřadní síni MěÚ přivítali někteří třeťáci NAROZENÁ MIMINKA mezi občánky Města Lysá n.L. Vystoupení se předškolákům podařilo, jako poděkování MěÚ si přinesli balíčky se sladkostmi. V PÁTEK si většina dětí ze všech tříd odnesla z MŠ kartonový papír - povídání s paní učitelkami a podzim v plném proudu snad budou velkou motivací k výrobě JAKÉHOKOLIV DRAKA - doma společně s někým z dospěláků. Na všechny draky a dráčky se těšíme v Mašince do pátku 23. 10. HRÁTKY S DRÁČKY vyvrcholí právě v pátek 23. 10. nebo o nějaký den později (dle přízně počasí) - dopoledne na školní zahradě. Kdo nám chce KROMĚ SVÉHO DRÁČKA VYROBIT JEŠTĚ JAKÉHOKOLIV PODZIMÁČKA, těšíme se. Místečko pod stříbrným smrkem u přístupové cesty už rozveselila svými výrobky z dýní Ivetka Brynychová, v současnosti už školačka 4.třídy ZŠ :-))) ______________________ Anglické hrátky KONEC PLATEB ZÁLOH ZA ANGLICKÉ HRÁTKY JE 16. 10. 2015 - DĚKUJEME. ________________________________ Do PÁTKU 23.10. prosíme o nahlášení - odhlášení docházky dítěte do MŠ ve dnech školních prázdnin 29. 10. + 30. 10. 2015, tj. ČTVRTEK + PÁTEK (pokud nebudeme mít žádné INFO, započítáme dítě k celodenní docházce i stravě). Provoz Mašinky bude v tyto dva "prázdninové" dny upraven dle počtu nahlášených dětí. Předpokládá se provoz MŠ v jedné třídě. Věříme, že upravený provoz využijí pro své děti rodiče dle skutečných potřeb (NAHLÁŠENÍ - ODHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ). DĚKUJEME
04.10.2015
☼ . . . měsíc říjen začal báječně . . . ☼ _______________________ Ve čtvrtek 1. 10. přijelo za dětmi očekávané a oblíbené DUO Vanda a Standa - písničkami, pohybem, legrací i poučením ve svém programu nás opět nezklamali. První říjnové dopoledne pokračovalo na školní zahradě - při hledání pokladu objevily děti nové hračky - na pískoviště přibyly dva bagry a dvě nákladní auta v provedení XXL - nadšení dětí bylo vidět i odpoledne, kdy téměř všechny ukazovaly nové přírůstky rodičům. Druhý říjnový den byl stejně mimořádný, ne-li ještě lepší - cíl dopolední cesty předpovídal neobvyklý zážitek - v CIRKUSU HUMBERTO, resp.v jeho zvěřinci jsme si s dětmi připomněli blížící se Den zvířat a cítili jsme se skutečně jak v malé ZOO. AŤ POKRAČUJE MĚSÍC ŘÍJEN TAK HEZKY, JAK ZAČAL :-)
26.09.2015
☼ . . . měsíc září končí . . . ☼ _______________________ Anglické hrátky - nabídka pro předškoláky (letos jsou to všechny děti ze 3.třídy) - přihlášky odevzdáváte paní učitelce Veronice Kropáčkové, zároveň platíte zálohu - info o první lekci najdete na dveřích u šatny 3.třídy KONEC PLATEB ZÁLOH ZA ANGLICKÉ HRÁTKY JE 16. 10. 2015 - DĚKUJEME. __________________________________ Solné hrátky - nabídka pro děti adaptované na školku s předností od nejstarších po nejmladší - první cesta "DO SOLNÉHO KRÁLOVSTVÍ" dopadla prima - další výjezd ve středu 30. 9. _____________________ Ve čtvrtek 1. 10. přijede za dětmi Vanda a Standa - známé DUO přiveze KUPU písniček, legrace a poučení v pořadu nazvaném "Přijede k nám návštěva" - společně si připomeneme i blížící se Den zvířat (neděle 4.10. :-) Dopolední aktivita pro všechny děti v Mašince.
26.09.2015
11.09.2015
☼ . . . a máme půlku měsíce září za sebou . . . ☼ _______________________ Milí rodiče. Ve dnech 22., 23., 24. 9. 2015 bude probíhat na naší škole inspekční činnost. _________________________________________ TRVÁ upozornění na výskyt vší: - prosíme, učiňte potřebná opatření - prosíme, buďte důslední - Mašinka nic nezmůže, pokud rodič nepomůže ___________________________________ NOVĚ upozornění na výskyt spály: - INFO zasláno VŠEM přes SMS systém v pondělí - první případ nahlášen v pondělí dopoledne - druhý případ nahlášen v pondělí večer - nepodceňujte rýmu, kašel, bolest v krku, únavu, teplotu, vyrážku - v případě prodělané spály nepodceňujte rekonvalescenci - dostaví se úleva po antibiotikách, ale velmi se doporučuje ponechat dítě doma ještě týden po dobrání léků __________________________________ K vyzvednutí jsou připraveny přihlášky: - na Anglické hrátky - pro předškoláky, letos jsou to všechny děti ze 3.třídy - na Solné hrátky - pro děti, které jsou již adaptované na školku - s předností od nejstarších po nejmladší - vyplněné přihlášky odevzdávejte max do PÁ 18. 9. (první cesta "ZA SOLÍ" již ve ST 23. 9.) _____________________ Připomínáme čas pro příchody a odchody: - nejdéle do 7,45 h. se děti v MŠ scházejí - pokud někdo své dítě z docházky omlouvá, učiní tak též nejpozději do 7,45 h. - pokud chce někdo přicházet do MŠ mimořádně později, vždy se musí dohodnout s paní učitelkou ve třídě - odchody z MŠ nejpozději do 16,15 h. (vyzvednutí dítěte a opuštění budovy) ________________________________ Zde na webu jsou nyní aktualizovány odkazy - jídelníček + aktivity + vzkazy - aktualizuje ředitelka - personální obsazení - postupně zaktualizuje správce stránek (tímto děkuji našemu dávnému tvůrci a stálému pomocníku s webovými stránkami panu Marku Voříškovi za jeho ochotu a spolupráci s Mašinkou. ______________________________ Děkujeme, že si hledáte informace, čtete WEB + NÁSTĚNKY :-) ____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce Ptejte se, oznamujte apod. - jsme tu stále a pro vás a vaše děti :-) ________________________________________ Všechny děti už zcela určitě trefí v doprovodu svých rodičů do svých tříd: - ve 2. a 3.třídě již nepoznáte, kterých 8 dětí nově nastoupilo mezi celkem 53 " mašinkovských človíčků" - lze téměř jistě prohlásit, že všechny děti se "zabydlely" v novém školním roce a ve třídách probíhá úplně normální program - v 1.třídě se ukázkově adaptují všechny děti (ti "noví" si zvykají na školku a ti "staří" si zvykají na nové kamarády a na nové paní učitelky (někteří z "nováčků" si až nyní uvědomili, že ve školce je to sice prima, ale doma s maminkou to bylo v něčem lepší :-) a tak se trochu vztekají nebo trochu smutní :-) ale všichni jsou báječní :-) k odpolednímu odpočinku se ukládáme "trošku s muzikou" - ale spíme či odpočíváme už téměř v klidu :-)))
06.09.2015
☼ ☼ ☼ Poděkování ☼ ☼ ☼ Děkuji všem dospělákům z Mašinky: - za přípravu prostor 1.patra velké budovy na rekonstrukci v závěru měsíce června (organizace, vystěhování) - za zvládnutí prázdninového provozu na přelomu prázdnin (provoz školky pro děti a uvádění rekonstruovaných prostor do nového stavu) - paní učitelkám za přípravu tříd - paní uklizečkám za provedený úklid - "gruntování" - panu údržbáři za všechny vykonané práce - bourání, zedničení, stěhování, montáže atd. Jaroslava Černá __________________________ Vylepšené prostředí čeká především na děti ve třeťáčku - celé 1.patro včetně schodiště má nové linoleum a je vymalováno. _______________ Personální obsazení tříd: - v 1.třídě na děti čekají paní učitelky Ivana Špeciánová a Jaroslava Černá - ve 2.třídě přivítají děti paní učitelky Štěpánka Stehnová a Jitka Skalníková - ve 3.třídě povedou děti paní učitelky Iveta Holcmanová a Veronika Kropáčková - o úklid všech prostor se budou starat paní Bohumila Cucová a nově Vilma Jelínková a Ivanna Stefaniv - veškeré stravování pro všechny děti zajišťují Petra Rozová a Agáta Hanečáková Pichonská - údržbářské práce v celém areálu a péči o zahradu provádí Luboš Haspeklo
06.09.2015
☼ ☼ ☼ Nový školní rok začal :-) Vítejte. ☼ ☼ ☼ _______________________ V MŠ se vyskytly VŠI. - prosíme, učiňte potřebná opatření - buďte důslední - Mašinka nic nezmůže, pokud rodič sám nepomůže V úterý 8. 9. od 16h. je INFO SCHŮZKA - jedná se o blok organizačních informací ke školnímu roku 2015 - 2016 (ředitelka) a blok dotazů a odpovědí (rodiče) - schůzka je pro všechny rodiče z celé Mašinky - schůzka není svou délkou a organizací vhodná pro děti ________________________________________ K vyzvednutí jsou připraveny přihlášky: - na Anglické hrátky - pro předškoláky, letos jsou to všechny děti ze 3.třídy - na Solné hrátky - pro děti, které jsou již adaptované na školku - s předností od nejstarších po nejmladší _____________________ Všechny děti v doprovodu svých rodičů našly cestu do svých tříd - ve 2. a 3.třídě se rozkoukává 45 "starých" a 8 "nových" mašinkovských človíčků - zjišťují, jaké je to v nových třídách, co je kde uloženo, jaké novinky nové prostory skrývají, snaží se nezapomínat na pravidla, která ve třídách a v Mašince platí (to jde některým po prázdninách občas trošku ztuha :-) - v 1.třídě se od úterý "zabydluje" 15 "nováčků" s pomocí 10 od loňska "zkušených" mašinkovských človíčků - všichni jsou báječní, až se tomu divíme, ale rády věříme, že adaptaci letos zvládnou všichni rychle, hravě, prostě "na jedničku" :-) ___________________________ Do tříd je nutné přicházet nejdéle do 7,45 hodin - pokud někdo své dítě z docházky omlouvá, učiní tak též nejpozději do 7,45 hodin - pokud chce někdo přicházet do MŠ mimořádně později, vždy se musí dohodnout s paní učitelkou ve třídě ________________________________ Rodiče nových, ještě nenastoupených dětí - vyhledají paní ředitelku za účelem převzetí veškerých tiskopisů, podkladů k platbám, dodatečných rozhodnutí o přijetí apod. + pronajmutí přístupových čipů (1 čip á 150,-) __________________ Zde na webu jsou nyní aktualizovány odkazy - jídelníček + aktivity + vzkazy - aktualizuje ředitelka - personální obsazení - postupně zaktualizuje správce stránek (tímto děkuji našemu dávnému tvůrci a stálému pomocníku s webovými stránkami panu Marku Voříškovi za jeho ochotu a spolupráci s Mašinkou. ______________________________ Děkujeme, že si hledáte si informace, čtete WEB + NÁSTĚNKY :-) ____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce Ptejte se, oznamujte apod. - jsme tu stále a pro vás a vaše děti :-)
25.08.2015
☼ ☼ ☼ Poděkování ☼ ☼ ☼ Děkuji všem dospělákům z Mašinky: - za přípravu prostor 1.patra velké budovy na rekonstrukci v závěru měsíce června (organizace, vystěhování) - za zvládnutí prázdninového provozu na přelomu prázdnin (provoz školky pro děti a uvádění rekonstruovaných prostor do nového stavu) - paní učitelkám za přípravu tříd - paní uklizečkám za provedený úklid - "gruntování" - panu údržbáři za všechny vykonané práce - bourání, zedničení, stěhování, montáže atd. Jaroslava Černá __________________________ Vylepšené prostředí čeká především na děti ve třeťáčku - celé 1.patro včetně schodiště má nové linoleum a je vymalováno. _______________ Personální obsazení tříd: - v 1.třídě na děti čekají paní učitelky Ivana Špeciánová a Jaroslava Černá - ve 2.třídě přivítají děti paní učitelky Štěpánka Stehnová a Jitka Skalníková - ve 3.třídě povedou děti paní učitelky Iveta Holcmanová a Veronika Kropáčková - o úklid všech prostor se budou starat paní Bohumila Cucová a nově Vilma Jelínková a Ivanna Stefaniv - veškeré stravování pro všechny děti zajišťují Petra Rozová a Agáta Hanečáková Pichonská - údržbářské práce v celém areálu a péči o zahradu provádí Luboš Haspeklo ________________________________ Seznamy dětí do jednotlivých tříd najdete na hlavní nástěnce venku u barevné mašinky :-) Na veselou cestu do školky posílá Mašinka všem dětem kousek básničky . . . (stejně jako loni) "Balím si batůžek, čeká mě cesta, pojedu s maminkou na konec města. Těším se na kluky, těším se na holky, víte kam cestuju? NO PŘECE DO ŠKOLKY !!!"
25.08.2015
☼ ☼ ☼ Do konce měsíce srpna zbývá už jen několik dnů :-) Prázdniny končí. Vítejte téměř již v novém školním roce 2015 - 2016 ☼ ☼ ☼ _______________________ V den vašeho prvního příchodu do Mašinky hledejte: - seznamy, dle kterých zjistíte, do které třídy je váš kluk či holčička zařazen/a - na hlavní nástěnce venku u barevné mašinky (tak zjistíte, do které jdete budovy) - značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu - v šatnách jednotlivých tříd na značkovníku ve tvaru mašinky (tak zjistíte, do které přihrádky uložíte všechny věci) Vše důležité se dozvíte postupně od svých paní učitelek či na nástěnkách (venku u barevné mašinky nebo v jednotlivých šatnách). ___________________________ Do třídy je nutné přijít nejdéle do 7,45 hodin (kvůli nahlášení stravování). Pokud někdo potřebuje své dítě z docházky omluvit (nemoc, dovolená apod.), učiní tak nejpozději do 7,45 hodin (někteří rodiče již nahlásili - děkujeme, čekáme na případné další zprávy). ________________________________ První dny počítejte s určitým zdržením v MŠ - podle toho, jak se bude ranní situace vyvíjet (zpravidla nově nastupující děti). Od úterý do čtvrtka určitě počítejte u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě - další postup si již dohodnete s paní učitelkami na třídě. ___________________________ Rodiče nově přijatých dětí - vyhledejte první den paní ředitelku za účelem: - převzetí veškerých tiskopisů, podkladů k platbám, dodatečných rozhodnutí o přijetí apod. - pronajmutí přístupových čipů (mějte připravenu finanční zálohu - 1 čip á 150,-) - sami si promyslete, kolik čipů budete potřebovat Přijďte, prosím, v době od 12 do 13 hodin, budete očekáváni v ředitelně v malé budově - hned u vstupních dveří. __________________ Zde na webu jsou nyní aktualizovány odkazy - jídelníček + aktivity + vzkazy - aktualizuje ředitelka - personální obsazení - aktualizuje správce stránek (tímto děkuji našemu dávnému tvůrci a stálému pomocníku s webovými stránkami panu Marku Voříškovi za jeho ochotu a spolupráci s Mašinkou. ______________________________ Děkujeme, že čtete web a hledáte si informace ____________________________ Pro potřebu volání využívejte: - telefonní číslo 325 551 421 k paní učitelkám - telefonní číslo 606 407 684 k paní ředitelce Ptejte se, oznamujte apod. - jsme tu stále a pro vás a vaše děti :-)
07.06.2015
AKTUÁLNĚ V ČERVNU aneb CO NÁS ČEKÁ DO KONCE MĚSÍCE aneb ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015 KONČÍ 31. 8. 2015 :-))) __________________________ ŠKOLKA V PŘÍRODĚ: - ze školky v přírodě jsme "doma" - děkujeme všem rodičům, kteří NĚJAKÝM způsobem pomohli zvládnout tento organizačně náročný týden ve školce v Lysé (ponecháním dětí mimo MŠ :-) i přesto docházelo do Mašinky v Lysé denně až 28 dětí - ke zvládání každodenní situace nám pomohlo počasí, které nám přálo a činnosti s dětmi jsme mohly provádět na školní zahradě :-) _________________________________ SCHŮZKA S NOVÝMI RODIČI: - schůzka s rodiči "nových dětí", tj.dětí, které v Mašince NOVĚ přivítáme od 1.9.2015 - sejdeme se v pondělí 15. 6. v 16,00 hod. v malé budově mateřské školy - schůzka je bez dětí _________________________________ SLAVNOST KONCE ŠKOLNÍHO ROKU: - loučení předškoláků se školkou a loučení všech se školním rokem 2014 - 2015 - uskuteční se v úterý 16. 6. od 15 hodin - prosíme o ovocné či zeleninové pohoštění - děkujeme - sladká dobrota je zajištěna ______________________________ DOVOLENÁ ŘEDITELKY + PRÁZDNINOVÉ ZASTIŽENÍ: - nepřítomnost ředitelky školy z důvodu čerpání řádné dovolené - od středy 17.6. do středy 1. 7. - předpokládá se, že po dobu její nepřítomnosti ji bude v době provozu MŠ, tj. od 17. 6. do 30. 6. zastupovat v běžných provozně-organizačních záležitostech paní učitelka Iveta Holcmanová (návrat po pracovní neschopnosti) - od 2. 7. do 31. 8. bude možné využívat e-mail, v pracovních dnech či nutných případech známé telefonní číslo 606 407 684 - v době prázdninového provozu Mašinky, tj. od 27. 7. do 7. 8. bude k zastižení v MŠ po předchozí dohodě ________________________ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ: - od ST 1. 7. 2015 prázdninový provoz dle rozpisu mezi jednotlivými MŠ a podle toho, kam rodiče podali pro své dítě prázdninovou žádost - v době prázdninového provozu Mašinky vykoná návštěvu (kontrolu) na škole ČŠI (v určité dny) ______________________________ AKTUÁLNÍ "NEMOCI": - neštovice - "postihly" 5 dětí na škole v přírodě + pokračují ještě i v Mašince - spálová angína - vyskytl se jeden případ - potvrzeno pediatrem - vši - neustávejte v pravidelných kontrolách - nenechávejte vlasy dětí "bez dozoru" ___________________ ANGLICKÉ HRÁTKY: - zveřejněné vyúčtování na hlavních dveřích do velké budovy - finančním zakončením AH je pověřena pouze paní učitelka Veronika Kropáčková ________________________ STRAVOVÁNÍ: - pro vrácení zůstatku peněz ze stravovacího účtu vašeho dítěte potřebujete žádost - žádost si vyzvedněte ve 2.třídě - vyplňte a buď sami odevzdejte ve ŠR Scolarest Komenského ul. Lysá n.L. nebo přineste do MŠ, předejte paní učitelce a my pošleme do Scolarestu za vás - u dětí, které budou docházet o prázdninách do MŠ Mašinka a MŠ Pampeliška počítejte s tím, že musíte nechat dostatečné finance na pokrytí konzumace za prázdninovou docházku !!! _______________________________ PŘÍSTUPOVÉ ČIPY: - přesné informace budou zveřejněny na vstupních dveřích do obou budov MŠ - vracet se bude v týdnu 22. 6. - 26. 6., mimořádně po dohodě jiný den - jinou dobu - pověřena "čipovou aktivitou" je pouze paní učitelka Iveta Holcmanová - týká se pouze odcházejících dětí (přechod do ZŠ či jiné MŠ či stěhování apod.) - za odevzdané čipy obdržíte zpět zálohu (100 nebo 150Kč - podle výše, kterou jste zaplatili) - čip musí být funkční _________________ ÚPRAVA ORGANIZACE PROVOZU: - od pondělí 22. 6. - z důvodu příprav na rozsáhlou rekonstrukci ve 3.třídě - přítomné děti budou rozděleny do dvou tříd - více čtěte na hlavních nástěnkách u barevné mašinky OMEZENÍ PROVOZU: - v pátek 26. 6. končí normální provoz Mašinky ve školním roce 2014 - 2015 - v pondělí 29. 6. + úterý 30. 6. 2015 bude Mašinka v těchto dvou dnech v OMEZENÉM JEDNOTŘÍDNÍM provozu - docházka POUZE pro děti zaměstnaných rodičů (NAHLAŠUJTE DOCHÁZKU !!!) - toto omezení je z důvodu vystěhovávání celého prvního patra velké budovy za účelem POKLÁDKY PVC VE VŠECH PROSTORÁCH VČETNĚ SCHODIŠTĚ + MALOVÁNÍ - pokud by někdo věděl o pomocnících na stěhování, budeme velmi rádi - případně hlaste osobně paní ředitelce nebo volejte ________________________________________ ZMĚNY OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016: - s nástupem paní učitelky Ivety Holcmanové zpět po PN ukončí zastupování v Mašince paní učitelka Zdeňka Procházková - personální změny se od šk.r. 2015 - 2016 nechystají - rozdělení pedagogů a dětí do jednotlivých tříd (seznamy) bude zveřejněno v posledním srpnovém týdnu ______________________________ PŘÍJEMNÝ KONEC MĚSÍCE ČERVNA A KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJE VŠEM SVÝM DĚTEM, JEJICH SOUROZENCŮM, RODIČŮM ČI PRARODIČŮM M - A - Š - I - N - K - A
22.05.2015
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2015 !!! SOBOTA 30. 5. - PÁTEK 5. 6. D - O - P - S - Á - N - O !!! ________________________________________ Pokoušíme se připojit k internetu :-))) Zatím nám to moc nejde, tak posíláme zprávy přes INFO KANÁL MAŠINKY :-))) ještě že ho máme . . . Takže zprávy o nás máte :-) a zatím vůbec nevoláte, tak věříme, že jste klidní a myslíte na nás "jak si užíváme". ______________________________________ Letošní pobyt na horách je ve znamení jedné hlavní změny, která s sebou přináší některé další odlišnosti od předchozích škol v přírodě. Pobyt v penzionu Fania jsme po mnoha letech museli změnit na pobyt v penzionu Permon (těsně vedle sousedící penzion :-) Důvodem byl technický stav našeho oblíbeného penzionu Fania. Majitel penzionu Fania nebyl ochoten vkládat finanční prostředky do pravidelné údržby či drobných rekonstrukcí penzionu a tím vzniklo to, že se penzion Fania dostal do stavu technické závadnosti a v současné době je nabízen svým majitelem k prodeji :-( Nedá se nic dělat, změna je život :-))) to jsme věděli a s tím jsme na hory jeli . . . Pobyt v penzionu Permon pro nás ovšem znamená jen změnu chaty, nikoliv kuchyně (podrobněji případně na dotázání vysvětlíme, jinak není potřeba dále rozepisovat :-) Fania je nezapomenutelná, cítili jsme se na ní "jako doma". Čtrnáct pobytů, které jsme zde zažili nám z paměti nikdo nesmaže a my budeme doufat, že na Permonu stačí přivyknout tamním postelím a bude to "jako na Fanii". ___________________________________ Jako každým rokem se na Mašinku a její "partu" v Albrechticích těšili. Paní kuchařka asi nejvíce, protože nám přichystala hned v příjezdový den báječný oběd - polévku vývarovou s písmenky a špagety s vepřovým masem a strouhaným sýrem. Ani první odpolední svačina a rybičková pomazánka u dětí nepropadly - vše snědeno - asi nám vyhládlo při ubytování :-) Poprvé se ubytováváme v neznámých pokojíčcích, trošku přemýšlíme, jak to nejlépe vymyslet, pak trošku stěhujeme z pokojíku do pokojíku, upravujeme a konečně se zabydlujeme. Trvá nám to trochu déle, ale je to hotové a my doufáme, že se potvrdí, že jsme to vymysleli dobře :-) Obsadili jsme jedno "křídlo" penzionu Permon, bydlíme v pěti pokojíčcích a k tomu máme jeden pokoj hrací a jednu místnost "jako zázemí" pro veškerou naši výbavu a jídelnu. U večeře se "pereme" s kuřecím stehýnkem. Bramborovou kaši zvládáme vidličkou a kuřecí porci bereme do ruky "jako jsme to viděli u králů v nejrůznějších pohádkách". A to nás nadchlo - všechno dojídáme a trochu si i přidáváme. První večerní hygiena a první ukládání ke spaní - není nejrychlejší, ale není se co divit ", jsme tu všichni poprvé. _________________________________ Nedělní ráno je pro nás také první na Permonu. Po velmi klidné noci nás volá z postýlek naše oblíbená Inka. Spolehlivě přivolává na ranní rozcvičku téměř všechny kluky i holčičky. V postýlce zůstávají jen někteří neprobuditelní spáči, kteří asi dohánějí "spánkový deficit" z Lysé :-) Snídaňové menu nás naprosto uspokojuje, chléb s máslem a šunkou či plátkovým sýrem je zárukou zaplnění bříška a miska s lupínky a jogurtem či marmeládou či mlékem završují dětskou spokojenost. Takové "švédské stoly" nás čekají každý den :-) Poprvé se chystáme na cestu, kam jinam než do lesa. Batůžky na záda a NÁŠ palouček je opět NÁŠ :-) Stavíme své první domečky, nacházíme první "obdivuhodnosti lesa" (kameny, klacky, šišky, mech, kůru, kapradí apod.) a jsme naprosto spokojení . . . Oběd ale nepočká, a tak opouštíme lesík a vracíme se. Květáková polévka + bramborové knedlíky, vepřová pečeně, dušený špenát. Věřte nebo ne - máme téměř beze zbytku snědeno. Chvilka klidu po obědě a chystáme se na "výšlap" na Mariánskou horu. Výborný makovec a nektarinka ke svačince nám dodávají chuti i energie a my vyrážíme. Po cestě plné nerovností a tedy i pár pádů zjištujeme, že velký dřevěný Krakonoš stojí stále na svém místě, toho jsme na 100% našli a koníci mají výběh také na stejné louce, ale za těmi musíme přijít ještě jindy, tentokrát v ohradě nebyli. Vracíme se přesně k večeři. V nožkách máme 5 kilometrů, ani o tom nevíme :-) Zapečené těstoviny s kyselou okurkou dojídáme beze zbytku. Děkujeme paní kuchařce, loučíme se, přejeme "dobrou noc" a vracíme se do pokojíků k ukládání ke spánku. Čteme pohádky, rozdáváme pozdravy z domova a pomalouuučku usínáááme :-))) ______________________________________ Po klidné a dlouhé noci přišlo opět ráno - "kdo by to byl ale řek" :-))) Rychlá, ale poctivá rozcvička avizuje, že den bude "náročný". U snídaně plníme bříška a dozvídáme se, že to bude dokonce i DEN SVÁTEČNÍ s jednou sladkou a jednou studenou dobrotou !!! Pomalu si masírujeme nožky s vědomím, že po snídani vyrážíme. Kam? No přece do Jiřetína, kde na nás čeká "stará - dobrá" DETOA. Jak cesta ubíhá, tak se pomalu, ale jistě přibližujeme k továrnímu komínu nejvyššímu v celé širokém okolí. Během exkurze zjišťujeme, že stará továrna vyrábí stále dřevěné hračky a že na konci prohlídky na nás čeká "náš krteček". V továrním obchůdku kupujeme maličkost na památku a po "zdolání" Brumíka a mrkvičky se chystáme na cestu zpět. S příchodem na Permon zjišťujeme, že naše nožky ušly 5,1 kilometru. Čočková polévka a rozlítaný ptáček s dušenou rýží zaplňují vyhládlé žaludky. Obědváme beze zbytku - jak je to možné? - to bude asi tím vzduchem :-))) Po nedlouhém odpočinku zaznamenáváme do deníčků své zážitky, posilňujeme se chlebem s našlehanou tvarohovou pomazánkou a vypravujeme se před chatu. Tam usedáme na venkovní terásku a začínáme si vychutnávat "studenou dobrotu". Vanilková zmrzlina ke Dni dětí je prima stejně tak jako celý dnešní den. Podvečerní pobyt v lese na našem paloučku završujeme večeří - francouzské brambory se zelným salátem nebo sterilovanou červenou řepou. Opět - beze zbytku - a to nelžeme :-))) Večerní hygiena, čtení pohádek, pozdravů z domova a postupné usínánííí. ________________________________ TOLIK JSME TOHO DOPOSUD ZAŽILI A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ :-))) Jen nevíme, kdy a zda se příště připojíme . . . . tak uvidíme . . . . technika je úžasná věc, pokud je v dosahu a zároveň funguje, ale nebojte se, VÝBORNĚ SE MÁME . . . . OPRAVDU. ___________________________________ S PŘIPOJENÍM NA INTERNET JE LETOS POTÍŽ :-) NEVADÍ - O TO VÍCE BUDOU RODIČE NAPNUTI ČEKAT NA NAŠE VYPRÁVĚNÍ. KAŽDÝ DEN SE SNAŽÍME POSLAT dvě SMSky, abychom podali aktuální zprávu, která vypoví o tom, že se nám NIC NEDĚJE a ještě ke všemu se máme MOOOC DOBŘE :-))) ________________________________ Úterní ráno přichází po klidné noci a začíná (jak jinak) než rozcvičkou. Cvičit přicházejí téměř všichni. Jen u kluků ze třeťáku je taková zvláštní situace - kluci z pokoje paní učitelky Ivy v počtu 3 cvičí a jeden každé ráno rozcvičku prospí :-) a naopak kluci z pokoje paní Janičky v počtu 5 necvičí (že by také spali?) a jeden jediný si poctivě přichází protahovat svaly! Chválíme ! Však ono se na ně něco vymyslí :-) TOUTO VĚTOU NÁŠ "PŘÍMÝ PŘENOS" ZE ŠKOLKY V PŘÍRODĚ PŘES INTERNET SKONČIL. NEVADÍ. NAŠE ZÁŽITKY DOPÍŠEME V LYSÉ :-))) D - O - P - I - S - U - J - E - M - E . . . Úterní dopoledne jsme věnovali psaní dopisů. Některým dětem sotva stačil papír a ne a ne s kreslením zážitků dojít na konec :-) jiní "pisatelé" byli tak rychle hotovi, že si rodiče asi moc nepočetli :-) ale do dopisní obálky vložili a vlastnoručně zalepili všichni sami. Dopisy končí v poštovní schránce na Permonu a my jdeme do lesa. Slupneme lesní svačinu (kiwi) a už se rozbíháme po lese. Na našem paloučku zdokonalujeme své lesní domečky, hledáme stále nové a pozoruhodné klacky, kameny, mechy, kůry, samorosty. K obědu se vracíme na vepřové maso v mrkvi s bramborem, polévka vývar s nočky. Po obědě odpočíváme, ale už spřádáme plány na odpoledne. Vyrážíme k veverce. Šlape se nám hezky, cesta ubíhá, ale nás zastavují koně pasoucí se v ohradě - navzájem se zvědavě pozorujeme :-) Druhou zastávkou je lesní vodopád - přeskakujeme potůček, ochlazujeme se v jezírku, posíláme lístečkové lodičky. Pak ujdeme ještě pár desítek metrů a už vidíme veverku. Máme radost, že se na nás po roce opět směje ze stěny své chaloupky. Zapózujeme před fotoaparátem, slupneme pravou anglickou sušenku "cookies" (paní kuchařka ráno pekla), rozdáme bonbony jako benzín a vydáváme se na zpáteční cestu. Během cesty zjišťujeme u Amálky pupínky. Bohužel se ujišťujeme o neštovicích. Po večeři (masové rizoto se sýrem, zelný salát) se s Amálkou se vší "parádou" loučíme, předáváme jí maličkosti na památku a úplně poprvé zpíváme naši letošní horskou písničku. Večer nás usíná méně, netušíme, že Amálka je první z konečných pěti "puntíkatých". Ještě později večer voláme totiž rodičům Kubíka a konzultujeme s nimi podezření na další neštovice. ______________________________ Středeční ráno začínáme telefonátem - Kubík musí domů, neštovice se do rána potvrdily. Do dalšího horského rána se všichni probouzíme rozcvičkou - a ne ledajakou - vyrážíme cvičit ven před chatu, na závěr cvičení běžíme až na parkoviště zamávat na sluníčko. Oblečení, umytí, vyčištění, učesaní jdeme ke snídani. Chviličku koukneme na pohádku v televizi, slupneme salátovou okurku a už bereme batůžky a stěhujeme se před chatu. Program pořizujeme Kubíkovu odjezdu, zůstáváme na hřišti před Permonem. Kubíka vyprovázíme kolem desáté hodiny se stejnou "parádou" jako Amálku. Je nám to líto, ale nedá se nic dělat. Přesouváme se vedle Permonu před "naši" Fanii :-) zkoušíme hřiště, pískoviště, domeček. Na oběd se vracíme za bramborovou polévkou a kuřecími kousky na paprice s houskovým knedlíkem. Fronta na přídavky je normální při každém jídle. Dětem nejen moc chutná, ale jedí úplně potichu a téměř před každým zůstává téměř čistý stůl (na rozdíl školky v Lysé :-) čím to asi bude? Odpoledne zahajujeme odpočinkem. Ten postupně přechází ve vznik výrobní dílničky. A co vyrábíme? Dalekohledy. A víte na co? Na koukání. A víte odkud se chystáme dívat? Ze Špičáku. Výroba dalekohledů se moc vydařila. Děti si dávaly záležet na výzdobě dvou slepených ruliček od toaletních papírů tak, že jsme až zapomněli sledovat čas. A tak už rychle vypravit, před chatou svačinka v podobě vajíčkovo-sýrovo-šunkové pomazánky s chlebem a jde se. Směr "vzhůru", cíl "jasný". Vrchol Špičáku zdoláváme po pohodové cestě za 1 hodinu. Nejen Brumík a bonbony jsou nám odměnou za výkon. Hlavně ten rozhled! Zkoušíme se dívat vlastními dalekohledy "až domů k maminkám a tatínkům". Před vlastním sestupem plníme ještě jeden úkol - na vrcholu sbíráme kamínky do skořápek od kindervajíček a hrou na nově vyrobený "špičákovský hudební nástroj" doprovázíme zpěv naší horské písničky. Udělujeme nutné rady o bezpečném sestupu z vrcholu, protože si k cestě vybíráme černou sjezdovku. Nebojíme se, zážitky máme velké, ale poslouchat "dobré rady dospěláků" se opravdu vyplatí! Cesta zpátky nás vede směrem "dolů" :-) cíl "jasný" - jídelna Permonu a dukátové buchtičky s vanilkovým krémem :-) Při večerním ukládání do postýlek nás překvapuje Matěj - má sice jen pár pupínků, ale teplotu. Voláme rodičům a domlouváme se. Bohužel je Matěj třetí, který musí domů. Pomalu v jednotlivých pokojích usínáme. Matěj odjíždí se všemi horskými maličkostmi na památku, ale také s vysokou teplotou. Ještě v noci přijímáme zprávu, že už je v postýlce doma. ________________________________ Čtvrteční ráno se nás probouzí o tři méně a my doufáme, že už je snad předčasným odjezdům konec. A také ano. Neštovice už totiž počíhaly "jen" na Matyho a Davídka. Ale protože se oba kluci opupínkovali až těsně před odjezdem, zavolali jsme rodičům, aby věděli, co si kluci z hor vezou, natřeli jsme je tekutým pudrem a přivezeme je společně s námi všemi. Čtvrteční dopoledne jsme "odpočívali" na albrechtickém dětském hřišti a nabírali jsme sílu na odpolední cestu na Mariánskou horu. Tentokrát jsme chtěli vystoupat po 365 schodech. Náš záměr se nám podařil. Dokonce jsme ještě "nahoře" měli tolik sil, že jsme v lese hledali "poklady", abychom mohli doma ukázat "důkaz" zdolání stanoveného cíle. Všechny nalezené zvláštnosti z přírody na Mariánské hoře jsme se vší opatrností donesli až k chatě a odložili k zabalení na zodpovědně připravené podepsané podložky :-) Na cestě "z mariánky" jsme museli udělat jednu velkou zastávku u jednoho obrovského lesního mraveniště. To byl šrumec - ti nadělají ale práce - a ta síla! Tento den se plnila naše bříška k obědu frankfurtskou polévkou, smaženým karbanátkem s bramborem a švestkovým kompotem, k večeři rajskou omáčkou s masovými placičkami a těstovinami a ke svačinám jsme chroupali jablka a pojídali vánočku. Paní kuchařka zase nezklamala, to byly dobroty! _____________________________ Páteční den už nebyl stejný jako dny předcházející - byl poslední. Už jsme nevěšeli ručníky na věšáky a nestavili zubní kelímek a kartáček s pastou na umývadlo, ale vše jsme ukládali už do kufru či tašky. Všechno budeme dělat dnes naposledy (naposledy cvičit, snídat, obědvat, naposledy rozdávat léky, naposledy plnit lahvičky pitím, naposledy půjdeme do lesa). I přes to NAPOSLEDY jsme si den užili. Ráno jsme všichni zvládli báječnou, venkovní, dlouhou, sluníčkovou rozcvičku. Posilněni snídaní jsme se dopoledne rozloučili s naším paloučkem v lese, zazpívali jsme všem našim stavbám horskou písničku a společně jsme si popřáli za rok se zase vrátit - jenže víme, že předškoláci už s námi nikdy nepojedou, protože už budou chodit do "velké školy". Na rozloučenou nám paní kuchařka přichystala vývarovou polévku s knedlíčky, přírodní kuřecí plátek s bramborem a zelný salát. Jak jinak než výborně! Poděkování celému (nejen) kuchařskému kolektivu Permonu jsme vzali vážně. Zazpívali jsme horskou písničku, předali diplom, poděkovali a slíbili, že se za rok vrátíme. Kdy dospěláci sbalili naše "kufříky" ani nevíme, asi jsou to "kouzelnice", protože když přijel autobus, byli jsme vzorně připraveni a v klidu jsme si ještě všichni společně hráli na hřišti před chatou. Velké poděkování za pomoc při dopravě Mašinky zpět do Lysé si od nás vysloužil pan údržbář Luboš. Všechna naše výbava prošla jeho rukama cestou z chaty do autobusu, a že jsme byli vybaveni "bohatě" :-) NASTUPUJEME, USEDÁME, NAPOSLEDY SE OTÁČÍME Z OKÉNEK AUTOBUSU A MÍŘÍME DOMŮ. Cesta ubíhala a my jsme se už těšili na rodiče. Před školkou jsme zastavili před pátou hodinou odpolední. Se všemi poklady, které jsme si letos přiváželi jsme vystoupili z autobusu, "vystřihli" jsme horskou písničku a rozeběhli jsme se k rodičům. Ne že by se nám tolik stýskalo, ale asi proto, že už jsme chtěli všechno vyprávět. Tak snad za rok zase vyrazíme. Kam? Kam si vyrazíme? No přece přímo pod Špičák !!! ____________________________________ DOVĚTEK :-) Školky v přírodě se účastnilo 27 dětí a 5 dospělých. O naší škole v přírodě vypoví hodně kreslený deníček. Po celý pobyt na horách jsme se odlišovali od dětí z ostatních školek a škol mašinkovskými kloboučky (proti veškám jsme učinili "podpisové opatření"). 4 kluky a jednu holčičku "napadly" neštovice. Chytili a odstranili jsme 1 klíště. Během pobytu ordinovaly "paní doktorky ve své horské ordinaci" - řídily se přesně pokyny od rodičů (včetně nočních buzení na čůrání) - nejsledovanějším úkonem bylo "vyťupávání" Matyho a Davídka tekutým pudrem :-) Každý den - na některých pokojích po obědě, na jiných před spaním jsme si četli "pozdravy z domova". Za celý pobyt jsme "naťapali" kolem 25 kilometrů. Za pomoc se zavazadly při cestě na hory děkujeme tatínkům Horčičkovi a Procházkovi. Na zpáteční cestu přijel nakládat zavazadla pan údržbář - zmínka již viz výše - ještě jednou děkujeme. NO, A TO JE KONEC :-)))
22.05.2015
INFO V ZÁVĚRU MĚSÍCE KVĚTNA :-))) ________________________________________ :-) :-) :-) NEŠTOVICE - pokračují aktuálně ve 2.třídě ____________________ :-) :-) :-) VŠI - MAŠINKA NEZMŮŽE NIC, MUSÍ RODIČE !!! - veš nepřežije bez svého hostitele 24 hodin (dobře živená veš přežije o pár hodin déle) = to znamená, že prostory MŠ se za pouhý víkend stačí od vší naprosto vyčistit = to znamená, že pokud výskyt vší stále zaznamenáváme i vy sami hlásíte, pak je to nedostatečný přístup ze strany rodičů (PREVENCE, KONTROLA) _________________________ :-) :-) :-) ANGLICKÉ HRÁTKY - ve středu 27. 5. 2015 končí - v červnu očekávejte zveřejněné vyúčtování - s úhradou doplatků (zálohy byly ve výši 500,-) počítejte do konce června (musí projít účetnictvím nejdéle k 30. 6. 2015) - pověřena je paní učitelka Veronika Kropáčková ______________________________________ :-) :-) :-) TÝDEN ŠKOLY V PŘÍRODĚ - děti s doprovodem dospěláků odjíždějí od soboty 30. 5. do pátku 5. 6. - přihlášené děti budou na horách, nepřihlášené zůstanou v Lysé - s dětmi odjedou zřejmě 4 dospěláci (Černá, Špeciánová, Kropáčková, Hausnerová), možná ještě 1 paní kuchařka (Rozová) - ke zvládnutí tohoto náročného týdne prosíme rodiče o organizační výpomoc v pracovních dnech 1. +2. +3. +4. +5. června - především nepracující rodiče prosíme o ponechání dětí mimo MŠ, abychom byly schopné zajistit provoz MŠ pro děti, jejichž rodiče musí do zaměstnání - nahlaste, prosím, paní učitelce ve třídě, zda takto můžete Mašince pomoci - PŘEDEM VELMI DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZÁROVEŇ ZA POMOC ________________________________ :-) :-) :-) LOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S MAŠINKOU a MAŠINKY SE ŠKOLNÍM ROKEM - slavnost k této příležitosti se koná v úterý 16. 6. 2015 - odpoledne od 15,00 hodin S MAŠINKOU SE LOUČÍ - v letošním školním roce 17 dětí (už je to jisté :-) PROGRAM K ZÁVĚREČNÉ SLAVNOSTI - věříme, že se vše podaří realizovat na školní zahradě (rádi uvítáme všechny návštěvníky a zájemce, kteří s námi budou chtít slavnost prožít) - v případě nepříznivého počasí bude muset být program přesunut do prostor budovy (v takovém případě budeme rádi, pokud nás navštíví jen ti nejdůležitější návštěvníci, abychom se v prostorách budovy neumačkali - OMLOUVÁME SE PŘEDEM ZA TOTO OPATŘENÍ, ALE NAŠE VNITŘNÍ PROSTORY JSOU OMEZENÉ) - všem holčičkám prosíme pořídit černé elasťáčky a červené tričko s krátkým rukávem - všem klukům prosíme pořídit černé elasťáčky a černé tričko s krátkým rukávem - obojí bez obrázků = jednobarevné - přinést prosíme do MŠ nejdéle do konce května (do odjezdu na školu v přírodě) - zabalené v sáčku, podepsané jménem dítěte - děkujeme - jedná se POUZE O DĚTI, KTERÉ SE S MAŠINKOU LOUČÍ, ostatní třeťáčci vystupovat letos nebudou (až za rok :-) TABLO - vystaveno ve výloze obchodu DEZETA paní MARIE HERCLÍKOVÉ - DĚKUJEME paní Herclíkové za její velkou ochotu ________________________________ :-) :-) :-) PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - čtěte ve vagonku AKTIVITY, pododkaz KVĚTEN, pod datumem 27. 5. 2015 (info o všech žádostech) + pododkaz ČERVENEC a SRPEN (info o rozdělení provozů mezi všemi mateřskými školami v Lysé) - prázdninový provoz je určen pro děti obou zaměstnaných rodičů - NEPROMEŠKEJTE TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ - pozdější žádost žádná z ředitelek NEPŘIJME !!!
08.05.2015
POTŘEBNÉ INFORMACE :-))) ________________________________________ :-) :-) :-) NEŠTOVICE - POKRAČUJÍ VE 2. i VE 3.TŘÍDĚ - STÁLE ZATÍM NEJSOU V 1.TŘÍDĚ - VĚŘÍME, ŽE SE DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ PROMOŘÍME A V POHODĚ VŠICHNI ODJEDEME ____________________ :-) :-) :-) VŠI - STÁLE SE OPAKOVANĚ VRACÍ - NENÍ PRŮBĚŽNÁ KONTROLA - NENÍ DOSTATEČNÁ PREVENCE - MAŠINKA NIC NEZMŮŽE, MUSÍ RODIČE !!! - veš nepřežije bez svého hostitele 24 hodin (dobře živená veš přežije o pár hodin déle) = to znamená, že prostory MŠ se za pouhý víkend stačí od vší naprosto vyčistit = to znamená, že pokud výskyt vší stále zaznamenáváme i vy sami hlásíte, pak je to nedostatečný přístup ze strany rodičů (PREVENCE, KONTROLA) - POZOR NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ (stejně jako loni) - NESMÍME ODJET S PARAZITY ! _________________________ :-) :-) :-) ANGLICKÉ HRÁTKY - v květnu končí - v červnu očekávejte zveřejněné vyúčtování - s úhradou doplatků (zálohy byly ve výši 500,-) počítejte do konce června (musí projít účetnictvím nejdéle k 30. 6. 2015) - pověřena bude paní učitelka Veronika Kropáčková _________________________________________ :-) :-) :-) TÝDEN ŠKOLY V PŘÍRODĚ - děti s doprovodem dospěláků odjíždějí od soboty 30. 5. do pátku 5. 6. - max.30 dětí bude na horách, v Lysé zůstane max 48 dětí - ke zvládnutí tohoto náročného týdne prosíme rodiče o organizační výpomoc v pracovních dnech 1. +2. +3. +4. +5. června - především nepracující rodiče prosíme o ponechání dětí mimo MŠ, abychom byly schopné zajistit provoz MŠ pro děti, jejichž rodiče musí do zaměstnání - nahlaste, prosím, paní učitelce ve třídě, zda takto můžete Mašince pomoci - PŘEDEM VELMI DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZÁROVEŇ ZA POMOC
08.05.2015
PŘIPOMÍNÁME :-))) _________________________________ SLEDUJTE DVA DŮLEŽITÉ VAGONKY NA WEBU: AKTIVITY + VZKAZY A NEMŮŽE SE STÁT, ŽE VÁS INFORMACE MINOU :-))) TOTOŽNÉ INFO NAJDETE V Mašince NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE u barevné mašinky UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH AKTIVIT (čas příchodu dětí, vybavení na aktivitu apod.) NA VÁS ČEKAJÍ VE VAŠICH ŠATNÁCH ________________________ :-) :-) :-) VÝLETY 12. 5. + 13. 5. - druháčci pojednou v úterý na výlet do PERNÍKOVÉ CHALOUPKY - třeťáčci pojedou ve středu na výlet do STARÝCH HRADŮ - vybavení stejné jako při každém jiném cestování - oblečení a obuv vhodné na cestování, přiměřené počasí + pokrývka hlavy - nedávejte dětem žádné dobroty ani jídlo ani hračky - příchod do třídy do 7,30h. nejdéle !!! - na výlet je nutné se přihlásit - nejpozději v pondělí ráno do 8,00h. - nepřihlášené dítě nejede - zůstává doma ________________________________ :-) :-) :-) LOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S MAŠINKOU ______ S MAŠINKOU SE LOUČÍ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 17 DĚTÍ (už je to jisté :-) ___ TABLO - zhotoveno - předáno - vystaveno ve výloze obchodu DEZETA paní MARIE HERCLÍKOVÉ - DĚKUJEME paní Herclíkové za její velkou ochotu - Mašinka letos zveřejnila své předškoláky jako první :-))) ___ PROGRAM K ZÁVĚREČNÉ SLAVNOSTI - slavnost s rozloučením se uskuteční v úterý 16. 6. 2015 - odpoledne - věříme, že se vše podaří realizovat na školní zahradě (rádi uvítáme všechny návštěvníky a zájemce, kteří s námi budou chtít slavnost prožít) - v případě nepříznivého počasí bude muset být program přesunut do prostor budovy (v takovém případě budem rádi, pokud nás navštíví jen ty nejdůležitější návštěvníci, abychom se v prostorách budovy neumačkali - OMLOUVÁME SE PŘEDEM ZA TOTO OMEZENÍ, ALE NAŠE VNITŘNÍ PROSTORY JSOU OMEZENÉ) - všem holčičkám prosíme pořídit černé elasťáčky a červené tričko s krátkým rukávem - všem klukům prosíme pořídit černé elasťáčky a černé tričko s krátkým rukávem - obojí bez obrázků = jednobarevné - přinést prosíme do MŠ nejdéle do konce května (do odjezdu na školu v přírodě) - zabalené v sáčku, podepsané jménem dítěte - děkujeme - jedná se POUZE O DĚTI, KTERÉ SE S MAŠINKOU LOUČÍ, ostatní třeťáčci vystupovat letos nebudou (až za rok :-) ____________________ :-) :-) :-) PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - čtěte ve vagonku AKTIVITY, pododkaz KVĚTEN, pod datumem 27. 5. 2015 (info o všech žádostech) + pododkaz ČERVENEC a SRPEN (info o rozdělení provozů mezi všemi mateřskými školami v Lysé) - prázdninový provoz je určen pro děti obou zaměstnaných rodičů - NEPROMEŠKEJTE TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ - pozdější žádost žádná z ředitelek NEPŘIJME !!!
07.05.2015
07.05.2015
23.04.2015
DUBEN KONČÍ :-))) ________________________________________ NEŠTOVICE - POKRAČUJÍ VE 2. i VE 3.TŘÍDĚ, - ZATÍM NEJSOU V 1.TŘÍDĚ ____________________ VŠI - STÁLE SE OPAKOVANĚ VRACÍ - NENÍ PRŮBĚŽNÁ KONTROLA - NENÍ DOSTATEČNÁ PREVENCE - MAŠINKA NIC NEZMŮŽE, MUSÍ RODIČE _________________________ 22. 4. - oslavili jsme Den Země - jistě jste nepřehlédli náš chodník ! - rozveselil se za použití barevných kříd v šikovných rukách dětí - zaujal vás netradiční obrázek ? - vznikl posléze zajímavých povídání s využitím materiálů dle fantazie dětí - my jsme si to užili, snad jste to poznali :-))) 28. 4. - prváčci pojednou na výlet - bližší upřesnění najdete v malé budově :-) - na výlet je nutné se přihlásit - nejpozději v pondělí ráno 30. 4. - trocha zábavy z ČARODĚJNICKÉHO prostředí - dopoledne pro všechny děti - program bude aktuálně přizpůsoben počasí :-) - všechny děti si přinesou do Mašinky své vlastní KOŠTĚ - KLIDNĚ vyrobené ze svázaného roští :-))) prostě jakékoliv, hlavně přizpůsobené velikosti dítěte a podepsané ________________________________ PLAVÁNÍ - poslední částky k úhradě - předejte pouze paní ředitelce ________________________________________ FOTOGRAFIE - poslední 4 děti ve 3.třídě - převezměte si foto u paní ředitelky ____________________________________ LOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S MAŠINKOU S MAŠINKOU SE LOUČÍ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 16 DĚTÍ, možná +1 TABLO - zhotoveno - předáno do DEZETY paní MARIE HERCLÍKOVÉ - vystaveno bude zároveň s nejbližší úpravou výlohy PROGRAM K ZÁVĚREČNÉ SLAVNOSTI - všechny holčičky si přinesou černé elasťáčky a červené tričko s krátkým rukávem - všichni kluci si přinesou černé elasťáčky a černé tričko s krátkým rukávem - obojí bez obrázků = jednobarevné - přinést prosíme do MŠ nejdéle do konce května (do odjezdu na školu v přírodě) - zabalené v sáčku, podepsané jménem dítěte - děkujeme ____________________ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - čtěte ve vagonku AKTIVITY, pododkaz KVĚTEN (info o provozu a žádostech) + pododkaz ČERVENEC a SRPEN (rozdělení provozu) - NEPROMEŠKEJTE TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ - pozdější žádost žádná z ředitelek NEPŘIJME !!!
23.04.2015
Vyhodnocení správního řízení: Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015 - 2016, MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 PPV 2015/36 přijat PPV 2015/60 přijat PPV 2015/35 přijat PPV 2015/43 přijat PPV 2015/41 přijat PPV 2015/27 přijat PPV 2015/68 přijat PPV 2015/52 přijat PPV 2015/51 přijat PPV 2015/42 přijat PPV 2015/57 přijat PPV 2015/58 přijat PPV 2015/7 přijat PPV 2015/9 přijat PPV 2015/23 přijat PPV 2015/38 přijat PPV 2015/61 nepřijat PPV 2015/40 nepřijat PPV 2015/19 nepřijat PPV 2015/53 nepřijat PPV 2015/4 nepřijat PPV 2015/37 nepřijat PPV 2015/39 nepřijat PPV 2015/62 nepřijat PPV 2015/59 nepřijat PPV 2015/63 nepřijat PPV 2015/24 nepřijat PPV 2015/72 nepřijat PPV 2015/10 nepřijat PPV 2015/15 nepřijat PPV 2015/45 nepřijat PPV 2015/2 nepřijat PPV 2015/6 nepřijat PPV 2015/56 nepřijat PPV 2015/8 nepřijat PPV 2015/3 nepřijat PPV 2015/17 nepřijat PPV 2015/33 nepřijat PPV 2015/16 nepřijat PPV 2015/44 nepřijat PPV 2015/22 nepřijat PPV 2015/21 nepřijat PPV 2015/18 nepřijat PPV 2015/67 nepřijat PPV 2015/34 nepřijat PPV 2015/50 nepřijat PPV 2015/70 nepřijat PPV 2015/46 nepřijat PPV 2015/5 nepřijat PPV 2015/69 nepřijat PPV 2015/29 nepřijat PPV 2015/31 nepřijat PPV 2015/20 nepřijat PPV 2015/54 nepřijat PPV 2015/47 nepřijat PPV 2015/30 nepřijat PPV 2015/48 nepřijat PPV 2015/11 nepřijat PPV 2015/65 nepřijat PPV 2015/66 nepřijat PPV 2015/26 nepřijat PPV 2015/32 nepřijat PPV 2015/28 nepřijat PPV 2015/25 nepřijat PPV 2015/14 nepřijat PPV 2015/13 nepřijat PPV 2015/49 nepřijat PPV 2015/12 nepřijat PPV 2015/55 nepřijat PPV 2015/71 nepřijat PPV 2015/64 nepřijat PPV 2015/1 nepřijat
10.04.2015
DUBEN POKRAČUJE :-))) ________________________________________ ÚTERNÍ SLAVNOSTNÍ DOPOLEDNE 7. 4. 2015 :-))) - konečně nám počasí dovolilo předat dětem "CESTU ODVAHY" - ŽEBŘÍK + VLNOBITÍ + KLÁDA + CIK CAK jsou našimi novými přírůstky ke stávajícímu vybavení ŠZ - zpěvem MAŠINKOVSKÉ PÍSNIČKY, přestřižením NADEPSANÉ STUHY, výstřelem ŠPUNTU Z LAHVE ŠAMPAŇSKÉHO, vzájemným PŘIŤUKNUTÍM a PŘÍPITKEM jsme uvedli do provozu to, co nám stále ještě chybělo k dokonalému venkovnímu vyžití - každopádně jsme se trefili při výběru "ATRAKCÍ", fronty zájemců se v prvních chvílích tvořily u všech prvků DĚKUJEME ZA POMOC S REALIZACÍ: - DÍKY VAŠÍ JAKÉKOLIV MATERIÁLNÍ POMOCI ŠETŘÍME NAŠE PROVOZNÍ PENÍZE, které pak můžeme investovat např. JAK JSME JE INVESTOVALI = DO "CESTY ODVAHY" - DÍKY VAŠÍ JAKÉKOLIV FINANČNÍ POMOCI NASPOŘÍME POSTUPNĚ VĚTŠÍ FINANČNÍ ČÁSTKU, za kterou můžeme pořídit např. CO JSME POŘÍDILI = CELOU "CESTU ODVAHY" Vaše DARY přijímáme jako ocenění naší práce A VELMI SI JICH VÁŽÍME . . . . . . zeptejte se vašich dětí, ŘEKNOU VÁM, nechte se zavést na zahradu, UKÁŽOU VÁM, zastavte se s nimi, PŘEDVEDOU VÁM SVOU ODVAHU, KTEROU UŽ STAČILY ZÍSKAT :-))) __________________ DALŠÍ NOVINKA V MAŠINCE - od pátku 10. 4. máme nahlášen první případ neštovic AKTUALIZACE :-) VEČER NAHLÁŠEN DRUHÝ PŘÍPAD :-) + PŘIBYL DALŠÍ PŘÍPAD - TŘETÍ :-) - všem dětem, které neštovice "získají" přejeme bezproblémový průběh a brzký návrat do školky - my všichni dospěláci v Mašince si přejeme, aby jsme se co nejvíce a nejrychleji "promořili", aby nebyl ohrožen odjezd Mašinky na školku v přírodě - DRŽÍME SI PALCE :-) __________________________________ CO NOVÉHO VE STRAVOVÁNÍ - od úterý 7. 4. máme dvě nové paní kuchařky - vystřídaly paní kuchařku Vlaďku, která zastupovala od začátku školního roku paní kuchařku Helenku, dlouhodobě mimo MŠ - nechte si od dětí vyprávět NOVINKY O PANÍ KUCHAŘKÁCH, řeknou vám například, jak se která z nich jmenuje a podle čeho je rozeznají :-) - pracovní doba kuchařek je čtyřhodinová se střídáním ranních a odpoledních služeb a překrýváním při poledním stravování - tato "organizační novinka" umožní především zjednodušit servírování oběda v obou budovách PANÍ KUCHAŘKÁM JSME POPŘÁLI, ABY SE JIM V MAŠINCE LÍBILO A TĚŠÍME SE NA PRIMA SPOLUPRÁCI __________________________________ AKTIVITY DO KONCE MĚSÍCE DUBNA 15. 4. - přivítáme Lídu Helligerovou - dopoledne 17. 4. - půjdeme do kina na představení ZUŠky - dopoledne - POZOR !!! NASTANE POSUN OBĚDA MINIMÁLNĚ O 1/2 HODINY - ODCHOD DĚTÍ DOMŮ PO OBĚDĚ SI DOHODNĚTE S PANÍ UČITELKAMI VE TŘÍDĚ :-) 20. 4. - termín pro platbu záloh na školu v přírodě 22. 4. - předávání rozhodnutí ve věci přijímání k předškolnímu vzdělávání - "hasičárna" - 12 - 18h. 28. 4. - prváčci pojednou na výlet - bližší upřesnění najdete v malé budově :-) ________________________________ PLAVÁNÍ - částky k úhradě jsou zveřejněny na nástěnce u schodů, včetně přehledu odplavaných lekcí - platbu přijímá pouze paní ředitelka, a to denně od 6,15 do 8,15h (plaťte nejdéle do pátku 17. 4. :-) ________________________________________ FOTOGRAFIE - již zhotoveny a již téměř prodány - kdo ještě nepřevzal - najde u svých paní učitelek ____________________________________ KRÁSNÝ MĚSÍC DUBEN PŘEJE MAŠINKA :-)))
10.04.2015
PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016 ____________________ - ŽÁDOSTI jsou odevzdány - žadatelé převzali další potřebné informace v písemné podobě osobně při předávání ŽÁDOSTÍ - v letošním školním roce (2014 - 2015) ukončí v MŠ svou docházku a nastupuje do 1.třídy 16 dětí = Mašinka bude PŘIJÍMAT OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016 POUZE 16 nových "človíčků" - podaných ŽÁDOSTÍ je rovných 70, z tohoto počtu je 5 žadatelů ve věku 1 rok před nástupem školní docházky = bez výjimky musí být do MŠ přijati, tak to ukládá legislativa - ŽÁDOSTI byly zpracovány dle PŘIJÍMACÍCH KRITERIÍ - výsledkem je vznik pořadníku, kdy žadatelům, kteří se umístili v pořadí od 1.místa do 16.místa bude vydáno rozhodnutí s výsledkem PŘIJAT x žadatelům, kteří se umístili v pořadí od 17.místa do 70.místa bude vydáno rozhodnutí NEPŘIJAT - VE STŘEDU 22. 4. 2015 od 12 - 18h. opět v Hasičské zbrojnici – kulturní místnost, Pivovarská 1518 budou všechna ROZHODNUTÍ připravena v předání - vyzvednutí - pro případ, že žadatel obdrží kladné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve více správních řízení (k nástupu do více mateřských škol), je žádoucí, aby měl připraveno pevné rozhodnutí, kterou MŠ pro své dítě zvolí a ve které MŠ se místa vzdá - svým přístupem urychlí průběh celého zápisového (přijímacího) řízení 2015, a to ve prospěch dalších účastníků tohoto řízení, kteří „zatím skončili tzv. pod čarou“ - ředitelka vždy místo "odřeknuvšího zájemce" osloví "zájemce pod čarou" a takto bude probíhat zápisové řízení až do obsazení všech uvolněných míst a naplnění kapacity školy
05.04.2015
DUBEN JE TU :-))) ________________________________________ PLAVÁNÍ - částky k úhradě budou zveřejněny na nástěnce u schodů - přečtěte kolik platíte a připravte si peníze k úhradě přesně - platbu od vás přijme pouze paní ředitelka, a to denně od 6,15 do 8,15h (plaťte co nejdříve, nejdéle do pátku 17. 4. :-) ______________ "SLAVNOST S CESTOU ODVAHY" - uskutečníme v úterý 7. 4. dopoledne (pokud počasí už konečně dovolí :-))) ________________________ STRAVOVÁNÍ - od úterý 7. 4. se uskuteční personální změny - věříme, že budou mít dlouhou "trvanlivost" - naši paní kuchařku Helenku, dlouhodobě mimo MŠ, zastupovanou paní kuchařkou Vlaďkou do konce února a paní kuchařkou Lucií v měsíci březnu zastoupí nově DVĚ paní KUCHAŘKY - jejich pracovní doba bude rozdělena na ranní a odpolední směnu, takže se s oběma jistě brzy setkáte - tato směnnost bude mít hlavně organizační "dopad" - především umožní zjednodušit polední stravování (zrychlit servírování oběda ve velké budově) a dále poskytne kuchařkám potřebný čas pro servírování a sklízení dopoledních i odpoledních svačin - díky poledním změnám budou děti ze 3.třídy hotovy s obědem (najedeny a schopny odcházet po obědě) dříve než doposud - na obě paní kuchařky se těšíme a PŘEJEME JIM I NÁM PRIMA SPOLUPRÁCI __________________________________ 15. 4. - přivítáme Lídu Helligerovou - dopoledne 17. 4. - půjdeme do kina na představení ZUŠky - dopoledne 20. 4. - termín pro platbu záloh na školu v přírodě 22. 4. - předávání rozhodnutí ve věci přijímání k předškolnímu vzdělávání - "hasičárna" - 12 - 18h. 28. 4. - prváčci pojednou na výlet - blíže upřesníme, vydržte :-) ________________________________ FOTOGRAFIE - budou již co nejdříve - kdo má pouze společnou fotografii = připraví si 40,- /// kdo má ještě portréty = připraví si o 100,- více ____________________________________ KRÁSNÝ MĚSÍC DUBEN PŘEJE MAŠINKA :-)))
27.03.2015
PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016 ____________________ - ŽÁDOSTI jsou odevzdány - žadatelé převzali další potřebné informace v písemné podobě osobně při předávání ŽÁDOSTÍ - v letošním školním roce (2014 - 2015) ukončí v MŠ svou docházku a nastupuje do 1.třídy 16 dětí = Mašinka bude PŘIJÍMAT OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016 POUZE 16 nových "človíčků" - podaných ŽÁDOSTÍ je rovných 70, z tohoto počtu je 5 žadatelů ve věku rok před nástupem školní docházky - ŽÁDOSTI byly zpracovány dle PŘIJÍMACÍCH KRITERIÍ - výsledkem je vznik pořadníku, kdy žadatelům, kteří se umístili v pořadí od 1.místa do 16.místa bude vydáno rozhodnutí s výsledkem PŘIJAT x žadatelům, kteří se umístili v pořadí od 17.místa do 70.místa bude vydáno rozhodnutí NEPŘIJAT - VE STŘEDU 22. 4. 2015 od 12 - 18h. opět v Hasičské zbrojnici – kulturní místnost, Pivovarská 1518 budou všechna ROZHODNUTÍ připravena v předání - vyzvednutí - pro případ, že žadatel obdrží kladné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve více správních řízení (k nástupu do více mateřských škol), mějte, prosím, připraveno pevné rozhodnutí, kterou MŠ pro své dítě zvolíte a ve které MŠ se místa vzdáte - svým přístupem urychlíte průběh celého zápisového (přijímacího) řízení 2015, a to ve prospěch dalších účastníků tohoto řízení, kteří „zatím skončili tzv. pod čarou“ - ředitelka vždy místo "odřeknuvšího zájemce" osloví "zájemce pod čarou" a takto bude probíhat zápisové řízení až do obsazení všech uvolněných míst a naplnění kapacity školy
27.03.2015
BŘEZEN KONČÍ, JSOU TU VELIKONOCE :-))) ________________________________________ - v pondělí 30. 3. naposledy plaveme - čekejte na vyúčtování ______________ - v úterý 31. 3. - poslední březnový a zároveň předaprílový den - přijede Klemprdovo divadlo a slavnostně přivítáme na školní zahradě, zároveň i vyzkoušíme, nové prvky - "cestu odvahy" AKTUÁLNĚ Z MAŠINKY: DIVADLO SE "ODVOLALO SAMO" (nemoc herců) a SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH PRVKŮ NA ZAHRADĚ "ODVOLALO POČASÍ" (apríloví čerti se ženili :-) Nic se neděje :-))) "Slavnost s cestou odvahy" uskutečníme HNED V ÚTERÝ PO VELIKONOCÍCH DOPOLEDNE (pokud počasí dovolí) a místo divadélka "PŘED APRÍLEM" přijede hudební pořad "PO APRÍLU" :-))) JE TO PARÁDA !!! __________________ - ve středu 1. 4. jdou třeťáčci do ZUŠky na malý koncertík - dopoledne - žádné změny AKTUÁLNĚ: NA KONCERTÍK SE NEŠLO S OHLEDEM NA POČASÍ (těšíme se na ZUŠku při dalším vystoupení, a to v pátek 17. 4. :-))) ________________________________ - ve čtvrtek a v pátek jede Mašinka v provozu s jednou třídou - přihlášené děti (ve školách jsou velikonoční prázdniny) ______________________ - v pondělí 6. 4. 2015 - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ PŘEJEME VŠEM VESELÉ JARNÍ I VELIKONOČNÍ DNY :-)))
13.03.2015
PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016 ____________________ - potřebné termíny najdete zde na webu ve vagónku AKTIVITY - měsíce BŘEZEN, DUBEN - další informace obsahuje článek, který vyšel v lyských Listech 2/2015 a je přílohou každé vydané žádosti nebo můžete číst zde na webu = najdete jej přes odkaz VZKAZY - ARCHIV VZKAZŮ - ve čtvrtek 12. 3. od 15 hodin proběhlo odpoledne otevřených dveří (INFO ODPOLEDNE) - zájemci o předškolní vzdělávání mohli navštívit MŠ a získat informace potřebné k svému rozhodnutí o podání ŽÁDOSTI - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI získáte dotazem přes e-mail MŠ či vyzvednutím přímo v MŠ (nelze stáhnout z webu) - k dnešnímu dni (13. 3.) bylo vydáno 60 formulářů žádostí - v letošním školním roce (2014 - 2015) ukončí v MŠ svou docházku a nastupuje do 1.třídy 16 dětí = Mašinka bude tedy přijímat od nového školního roku 2015 - 2016 pouze 16 nových "človíčků" (další informace byly poskytnuty během čtvrtečního INFO ODPOLEDNE
13.03.2015
BŘEZEN SE KOULÍ DO DRUHÉ POLOVINY :-))) ________________________________________ I N F O R M U J E M E S V E L K O U R A D O S T Í O N A Š I CH N O V I N K Á CH N A Š K O L N Í Z A H R A D Ě :-))) - během jarních prázdnin se nám v místě bývalého pískoviště "narodily" :-))) čtyři prvky, které se jmenují CESTA ODVAHY - jsou zabudovány a my jsme začali prožívat neskutečně dlouhé období = musíme čekat, protože betony jsou sice již tvrdé, ale musí "vyzrát" :-))) - 26. 3. přijede montážní firma a dokončí realizaci - zatím tedy jen okukujeme . . . A MOOOC SE TĚŠÍME :-))) _________________________________ ČTĚTE VAGÓNEK AKTIVITY, NAJDETE TAM VŠECHNY DŮLEŽITÉ TERMÍNY, BUĎTE V OBRAZE :-))) _______________________________________________ VODNÍ HRÁTKY - již v plném proudu - další vodní hrátky v pondělí 16.3. odpoledne - další v pondělí 23.3. odpoledne a ve čtvrtek 26.3. dopoledne !!! - přijďte do 7,30h !!! - poslední v pondělí 30.3. odpoledne - cestujeme úžasně (díky nové cestě okolo garáží pro nás zajíždí autobus až k MŠ a též nás až k MŠ vozí zpět - je malý a hodně houpe :-) - vodu si užíváme všichni (ale opravdu) - trochu bojujeme s oblékáním (svlékání nám jde :-) - po hrátkách ve vodě vždy vše sníme (máme vyhládlo :-) - JE TO PROSTĚ NAPROSTO VŠECHNO BEZVA _____________________________ FOTOGRAFOVÁNÍ - máme za sebou - fotografie budou cca do měsíce - kdo má pouze společnou fotografii = připraví si 40,- /// kdo má ještě portréty, připraví si o 100,- více - v 1.třídě se vyfotilo 20 dětí, ve 2.třídě 22 dětí a ve 3.třídě se vyfotilo VŠECH 28 DĚTÍ !!! ÚŽASNÉ - HURÁ - TO SE JEŠTĚ NIKDY NEPOVEDLO :-))) ___________________________________ MIMOŘÁDNÁ ZAJÍMAVOST - ve čtvrtek 19.3. přijede za všemi dětmi POJÍZDNÉ PLANETÁRIUM - v tento den přiveďte děti nejpozději v 7,45h. _____________________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - přihlášku a potvrzení od pediatra odevzdávejte do 20. 3. - formuláře přihlášek + dalších potřebných tiskopisů najdete k vyzvednutí ve 2.třídě - pročíst můžete i na hlavní nástěnce u barevné mašinky - jakékoliv konzultace ke škole v přírodě směrujte na paní ředitelku nebo paní učitelku Špeciánovou (paní učitelka Holcmanová zatím nepřítomna "na neznámo jak dlouhou dobu") - dotazy k platbě za školu v přírodě směřujte POUZE na paní ředitelku (úprava termínu splatnosti, rozdělení platby apod.) VŠE LZE DOHODNOUT __________________________________________ DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO KOHOKOLIV :-) MOŽNOST ZEPTAT SE - na cokoliv, co se týká mateřské školy mají rodiče u paní ředitelky - na cokoliv, co se týká jednotlivých tříd mají rodiče u třídních paní učitelek (NEBUĎTE DEZINFORMOVANÍ, NEVYTVÁŘEJTE SI DOMNĚNKY, raději VZNESTE DOTAZ, DOSTANE SE VÁM PLATNÉ ODPOVĚDI) MOŽNOST KONZULTOVAT - cokoli, co se týká dítěte mají rodiče u třídních paní učitelek (POZNEJTE SKUTEČNOST, CHTĚJTE VĚDĚT, CO SE KOLEM VAŠEHO DÍTĚTE DĚJE) Ředitelka je rodičům k dispozici na tel. 606 407 684 nebo osobně v době, kdy nepracuje s dětmi, vyhrazuje si dobu denně od 7,30 do 8,30 nebo po domluvě. Třídní učitelky jsou rodičům k dispozici v době, kdy nepracují s dětmi, tj. po domluvě.
02.03.2015
PŘEJEME PRIMA DNY PROŽITÉ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH :-))) ________________________________________ I N F O R M U J E M E S V E L K O U R A D O S T Í O N A Š I CH N O V I N K Á CH N A Š K O L N Í Z A H R A D Ě :-))) - během jarních prázdnin se nám v místě bývalého pískoviště "narodily" :-))) čtyři prvky, které se jmenují CESTA ODVAHY - jsou zabudovány a my jsme začali prožívat neskutečně dlouhé období = musíme čekat, protože betony jsou sice již tvrdé, ale musí "vyzrát" :-))) - 26. 3. přijede montážní firma a dokončí realizaci - zatím tedy jen okukujeme . . . A MOOOC SE TĚŠÍME :-))) _________________________________ VODNÍ HRÁTKY - hned po jarních prázdninách, tj. v pondělí 9.3. (po obědě) jedeme do bazénu (organizační pokyny a seznam vybavení jste obdrželi jako přílohu přihlášky :-))) - další vodní hrátky již ve středu 11.3. DOPOLEDNE !!! - nezapomeňte přijít včas, tj. do 7,30h - dále opět v pondělí 16.3. odpoledne - dítě nemůže odjet BEZ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY FOTOGRAFOVÁNÍ - ve čtvrtek 12.3. se budeme ve všech třídách VŠICHNI fotografovat - do školky přijďte do 7,45h - přijďte všichni :-))) (POZN. PRO DĚTI ODCHÁZEJÍCÍ OD ZÁŘÍ DO ŠKOLY - v tento den budeme pořizovat foto za účelem zhotovení tabla - pokud se dítě nevyfotí, budeme potřebovat dodat jeho foto jiným způsobem od rodičů) ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ve čtvrtek 12.3. od 15 do 16,15h. - "otevřené dveře v Mašince" - zájemci o předškolní vzdělávání mohou navštívit MŠ a získat informace potřebné k svému rozhodnutí o podání ŽÁDOSTI MIMOŘÁDNÁ ZAJÍMAVOST - ve čtvrtek 19.3. přijede za všemi dětmi POJÍZDNÉ PLANETÁRIUM _____________________________________ __________________________________ MOŽNOST ZEPTAT SE - na cokoliv, co se týká mateřské školy mají rodiče u paní ředitelky - na cokoliv, co se týká jednotlivých tříd mají rodiče u třídních paní učitelek (NEBUĎTE DEZINFORMOVANÍ, NEVYTVÁŘEJTE SI DOMNĚNKY, raději VZNESTE DOTAZ, DOSTANE SE VÁM PLATNÉ ODPOVĚDI) MOŽNOST KONZULTOVAT - cokoli, co se týká dítěte mají rodiče u třídních paní učitelek (POZNEJTE SKUTEČNOST, CHTĚJTE VĚDĚT, CO SE KOLEM VAŠEHO DÍTĚTE DĚJE) Ředitelka je rodičům k dispozici na tel. 606 407 684 nebo osobně v době, kdy nepracuje s dětmi, tj. denně od 7,30 do 8,30 nebo po domluvě. Třídní učitelky jsou rodičům k dispozici v době, kdy nepracují s dětmi, tj. po domluvě. ____________________________ ______________________________________________ NEPOTKÁTE x POTKÁTE V MAŠINCE :-) - nadále není přítomna paní učitelka Holcmanová - nadále zastupuje paní učitelka Procházková __________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - k nabídce jsou formuláře přihlášek + dalších potřebných tiskopisů (velká budova - přízemí - 2.třída) - můžete pročíst i na hlavní nástěnce u barevné mašinky - v případě zájmu o školu v přírodě vyplňte přihlášku a spolu s potvrzením od pediatra odevzdejte paní učitelce - jakékoliv konzultace ke škole v přírodě směrujte na paní ředitelku nebo paní učitelky Holcmanovou či Špeciánovou ________________________________________ INFO OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ - POKRAČOVÁNÍ DŘÍVE ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ - stravování zaznamenalo v poslední době výraznou změnu - předně se jedná o výsledek schůzky 5. 2. 2015 a následných jednání v průběhu měsíce února - rodiče mohou postřehnout změnu na skladbě jídelníčku (viz zde WEB či NÁSTĚNKY v obou budovách, pokud se rodiče zajímají :-) - děti mohou zažít změnu při konzumaci (předně ty děti, které "normálně jedí", ne všechny děti jsou z domova zvyklé konzumovat vše, co v MŠ servírujeme :-))) - naše "stravovací iniciativa" zatím neustává, dokud nebude situace stabilní _______________________________________ DOTAZY OHLEDNĚ VODY - s jakýmikoliv dotazy ohledně vody = pitného režimu v MŠ oslovte paní řediteIku - STÁLE PLATÍ INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ V PŘEDCHOZÍCH VZKAZECH - zadejte ve vagónku VZKAZY odklik ARCHIV VZKAZŮ a čtěte :-) - aktuálně o vodě v Lysé můžete číst na: www.mestolysa.cz
22.02.2015
PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016 ____________________ - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI není možné stáhnout z webu MŠ - za účelem elektronického poskytnutí pište na e-mail MŠ - zde na webu ve vagónku AKTIVITY - měsíce BŘEZEN, DUBEN - najdete potřebné termíny - další informace obsahuje článek, který vyšel v lyských Listech 2 / 2015 - citace: "Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2015 – 2016 Každoročně, zpravidla v tuto dobu, seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací zápisu a kriterii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Před vlastním zahájením správního řízení organizují mateřské školy v Lysé nad Labem ještě informační schůzky neboli dny otevřených dveří. Uvedený přehled by měl zájemcům poskytnout důležitá data a základní informace (další informace o mateřských školách je možné vyhledat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých MŠ). Dny otevřených dveří v jednotlivých mateřských školách: (poskytnutí informací o škole, vydání žádostí, prohlídka MŠ) MŠ Čtyřlístek 10. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Dráček 11. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Mašinka 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Pampeliška 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin Předávání žádostí k rukám ředitelek všech mateřských škol v Lysé n.L.: (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) V úterý 24. 3. 2015 od 7 do 12 hodin Ve středu 25. 3. 2015 od 13 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Nahlížení do správního spisu v jednotlivých mateřských školách: (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) MŠ Čtyřlístek 7. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Dráček 8. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Mašinka 9. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Pampeliška 9. 4. 2015 od 10 do 12 hodin Předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců: (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní - pro případ přijetí do více mateřských škol) Ve středu 22. 4. 2015 od 12 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Závazná kritéria pro přijímání dětí (jednotná pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Závazný postup (jednotný pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost zákonných zástupců dítěte). Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání. K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte, tím je výpis z evidence obyvatel. Výsledky budou zveřejněny: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. během předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců (viz uvedená data a čas) a dále je ředitelky zveřejní ve škole způsobem obvyklým. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2015 – 2016 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato."
22.02.2015
ÚNOR KONČÍ :-) ___________________________________ MOŽNOST ZEPTAT SE - na cokoliv, co se týká mateřské školy mají rodiče u paní ředitelky - na cokoliv, co se týká jednotlivých tříd mají rodiče u třídních paní učitelek (NEBUĎTE DEZINFORMOVANÍ, NEVYTVÁŘEJTE SI DOMNĚNKY, raději VZNESTE DOTAZ, DOSTANE SE VÁM PLATNÉ ODPOVĚDI) MOŽNOST KONZULTOVAT - cokoli, co se týká dítěte mají rodiče u třídních paní učitelek (POZNEJTE SKUTEČNOST, CHTĚJTE VĚDĚT, CO SE KOLEM VAŠEHO DÍTĚTE DĚJE) Ředitelka je rodičům k dispozici na tel. 606 407 684 nebo osobně v době, kdy nepracuje s dětmi, tj. denně od 7,30 do 8,30 nebo po domluvě. Třídní učitelky jsou rodičům k dispozici v době, kdy nepracují s dětmi, tj. po domluvě. ____________________________ NEPOTKÁTE x POTKÁTE V MAŠINCE :-) - od 16. 2. 2015 je nepřítomna paní učitelka Holcmanová (plánovaná pracovní neschopnost) - po dobu nepřítomnosti pí.uč.Holcmanové doplňuje pedagog.personál paní učitelka Zdeňka Procházková __________________________ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 17. 2. se zúčastnily VŠECHNY DĚTI programu "HOVORY SE ZVÍŘATY" - děti se aktivně zapojily, bylo znát, že je téma zaujalo - pozorně naslouchaly, ale i diskutovaly 24. 2. se těšíme na program "VÝLET DO SVĚTA" - zřejmě se opět zúčastní všechny děti (původně plánováno pouze pro nejstarší a starší děti) ________________________________ VODNÍ HRÁTKY - k nabídce jsou formuláře přihlášek (velká budova - přízemí - třída) - veškeré informace jsou uvedeny na přihláškách (pročtěte - v případě zájmu dítě přihlaste :-) - 1.lekce v pondělí 9. 3. 2015 ____________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - k nabídce jsou formuláře přihlášek (velká budova - přízemí - třída) - veškeré informace naleznete v materiálech přiložených k přihlášce (pročtěte - v případě zájmu dítě přihlaste :-) - jakékoliv konzultace ke škole v přírodě směrujte na paní ředitelku nebo paní učitelky Holcmanovou či Špeciánovou ________________________________________ JARNÍ PRÁZDNINY - předpokládá se, že Mašinka bude v omezeném provozu - v malé i velké budově naleznete seznamy - zapište, zda vaše dítě dnech 2.+3.+4.+5.+6.března přijde (PŘIHLASTE) nebo nepřijde (ODHLASTE) - předpokládá se provoz pro děti zaměstnaných rodičů - JE NUTNÉ SE K PRÁZDNINÁM VYJÁDŘIT !!! pokud nejste v MŠ v těchto dnech přítomni, zavolejte a PŘIHLASTE SE x ODHLASTE SE _________________________________ INFO OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ - ve čtvrtek 5. 2. 2015 byla svolána schůzka - schůzky se zúčastnili zástupci zřizovatele, Scolarestu a obou mateřských škol na sídlišti (Mašinka, Pampeliška) - tématem schůzky byla skladba jídelního lístku (tzv.plnění spotřebního koše), zodpovězení otázek týkajících se kvality i kvantity, ale i organizace (zpětná vazba) - závěrem schůzky byla vzájemná shoda ve spoustě projednávaných otázek - očekává se tedy odstranění nedostatků, které se v poslední době vyskytovaly - velmi kladně hodnotím spolupráci se zástupkyní ředitelky MŠ Pampeliška, a to nejen během této schůzky :-))) - v případě jakýchkoliv dotazů oslovte paní ředitelku STRAVOVÁNÍ ZAZNAMENALO V POSLEDNÍ DOBĚ VÝRAZNOU ZMĚNU (výsledek schůzky 5. 2. 2015 a následných jednání v průběhu měsíce února) -rodiče mohou postřehnout změnu na skladbě jídelníčku (viz zde WEB či NÁSTĚNKY v obou budovách, pokud se rodiče zajímají :-) - děti mohou zažít změnu při konzumaci (předně ty děti, které "normálně jedí", ne všechny děti jsou z domova zvyklé konzumovat vše, co v MŠ servírujeme :-))) _______________________________________ DOTAZY OHLEDNĚ VODY - s jakýmikoliv dotazy ohledně vody = pitného režimu v MŠ oslovte paní řediteIku - STÁLE PLATÍ INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ V PŘEDCHOZÍCH VZKAZECH - zadejte ve vagónku VZKAZY odklik ARCHIV VZKAZŮ a čtěte :-) - aktuálně o vodě v Lysé můžete číst na: www.mestolysa.cz
15.02.2015
ÚNOR SE PŘEKULIL DO DRUHÉ POLOVINY :-) _________________________________________ NEPOTKÁTE x POTKÁTE V MAŠINCE :-) - od 16. 2. 2015 bude nepřítomna paní učitelka Holcmanová - plánovaná pracovní neschopnost - po dobu nepřítomnosti pí.uč.Holcmanové doplní pedagog.personál paní učitelka Zdeňka Procházková __________________________ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 17. 2. se těšíme na program "HOVORY SE ZVÍŘATY" 24. 2. se těšíme na program "VÝLET DO SVĚTA" - obě aktivity jsou dopoledne a jsou zatím plánovány pro nejstarší a starší děti (je možné, že po dohodě s aktéry programu dojde ke změně :-) ________________________________ VODNÍ HRÁTKY - k nabídce jsou formuláře přihlášek (velká budova - přízemí - třída) - veškeré informace jsou uvedeny na přihláškách (pročtěte - v případě zájmu dítě přihlaste :-) - 1.lekce v pondělí 9. 3. 2015 ____________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - k nabídce jsou formuláře přihlášek (velká budova - přízemí - třída) - veškeré informace naleznete v materiálech přiložených k přihlášce (pročtěte - v případě zájmu dítě přihlaste :-) - jakékoliv konzultace ke škole v přírodě směrujte na paní ředitelku nebo paní učitelky Holcmanovou či Špeciánovou ___________________________________________ JARNÍ PRÁZDNINY - předpokládá se, že Mašinka bude v omezeném provozu - v malé i velké budově naleznete seznamy - zapište, zda vaše dítě dnech 2.+3.+4.+5.+6.března přijde (PŘIHLASTE) nebo nepřijde (ODHLASTE) - předpokládá se provoz pro děti zaměstnaných rodičů _________________________________ INFO OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ - ve čtvrtek 5. 2. 2015 byla svolána schůzka - schůzky se zúčastnili zástupci zřizovatele, Scolarestu a obou mateřských škol na sídlišti (Mašinka, Pampeliška) - tématem schůzky byla skladba jídelního lístku (tzv.plnění spotřebního koše), zodpovězení otázek týkajících se kvality i kvantity, ale i organizace (zpětná vazba) - závěrem schůzky byla vzájemná shoda ve spoustě projednávaných otázek - očekává se tedy odstranění nedostatků, které se v poslední době vyskytovaly - velmi kladně hodnotím spolupráci se zástupkyní ředitelky MŠ Pampeliška, a to nejen během této schůzky :-))) - v případě jakýchkoliv dotazů oslovte paní ředitelku _______________________________________ DOTAZY OHLEDNĚ VODY - s jakýmikoliv dotazy ohledně vody = pitného režimu v MŠ oslovte paní ředitelku PITNÝ REŽIM V MAŠINCE - je zajištěn ze dvou zdrojů: - - - - - z nápojů připravovaných ve školní jídelně Scolarest - - - - - z nápojů připravovaných v MŠ SLEDUJEME VYHODNOCOVÁNÍ VZORKŮ PITNÉ VODY ODEBÍRANÝCH Z VODOVODNÍHO ŘADU V LYSÉ NAD LABEM A REAGUJEME NA AKTUÁLNÍ SITUACI (též dostáváme aktuální info od zřizovatele formou zpráv na e-mail či SMS) - pokud JSOU vzorky vody v souladu s normou: - - - - - nápoje ze školní jídelny Scolarest jsou připraveny z vody z vodovodního řadu - - - - - nápoje v MŠ připravujeme z vody balené (nákup vody organizován "vlastními silami" a hrazen z prostředků Fondu rodičů) - pokud NEJSOU vzorky vody v souladu s normou: - - - - - nápoje ze školní jídelny Scolarest jsou připraveny z vody balené - - - - - nápoje v MŠ připravujeme z vody balené (dodávka vody organizována i financována zřizovatelem)
06.02.2015
PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016 ____________________ - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI není možné stáhnout z webu MŠ - za účelem elektronického poskytnutí pište na e-mail MŠ - zde na webu ve vagónku AKTIVITY - měsíce BŘEZEN, DUBEN - najdete potřebné termíny - další informace obsahuje článek, který vyšel v lyských Listech 2 / 2015 - citace: "Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2015 – 2016 Každoročně, zpravidla v tuto dobu, seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací zápisu a kriterii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Před vlastním zahájením správního řízení organizují mateřské školy v Lysé nad Labem ještě informační schůzky neboli dny otevřených dveří. Uvedený přehled by měl zájemcům poskytnout důležitá data a základní informace (další informace o mateřských školách je možné vyhledat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých MŠ). Dny otevřených dveří v jednotlivých mateřských školách: (poskytnutí informací o škole, vydání žádostí, prohlídka MŠ) MŠ Čtyřlístek 10. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Dráček 11. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Mašinka 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Pampeliška 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin Předávání žádostí k rukám ředitelek všech mateřských škol v Lysé n.L.: (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) V úterý 24. 3. 2015 od 7 do 12 hodin Ve středu 25. 3. 2015 od 13 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Nahlížení do správního spisu v jednotlivých mateřských školách: (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) MŠ Čtyřlístek 7. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Dráček 8. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Mašinka 9. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Pampeliška 9. 4. 2015 od 10 do 12 hodin Předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců: (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní - pro případ přijetí do více mateřských škol) Ve středu 22. 4. 2015 od 12 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Závazná kritéria pro přijímání dětí (jednotná pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Závazný postup (jednotný pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost zákonných zástupců dítěte). Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání. K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte, tím je výpis z evidence obyvatel. Výsledky budou zveřejněny: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. během předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců (viz uvedená data a čas) a dále je ředitelky zveřejní ve škole způsobem obvyklým. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2015 – 2016 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato."
06.02.2015
ÚNOR UŽ JE TÉMĚŘ V POLOVINĚ :-) _________________________________________ 11. 2. se těšíme na příběh "KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ" 17. 2. se těšíme na program "HOVORY SE ZVÍŘATY" - obě aktivity se budou konat dopol. a jsou pro všechny děti :-) 24. 2. se těšíme na program "VÝLET DO SVĚTA" - aktivita je dopol. a je plánována pro nejstarší a starší děti ________________________________ VODNÍ HRÁTKY - k nabídce JSOU formuláře přihlášek - v případě zájmu vyzvedněte a vyplněné odevzdejte do třídy nejdéle do jarních prázdnin - veškeré informace JSOU uvedeny na přihláškách - zájemci se mohou těšit na 1.lekci v pondělí 9. 3. 2015 ____________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - k nabídce JSOU formuláře přihlášek - veškeré informace naleznete na hlavní nástěnce u barevné mašinky - jakékoliv případné konzultace ke škole v přírodě - vyhledejte paní ředitelku nebo paní učitelky Holcmanovou či Špeciánovou ___________________________________________ JARNÍ PRÁZDNINY - předpokládá se, že Mašinka bude v omezeném provozu - v malé i velké budově naleznete seznamy - zapište, zda vaše dítě dnech 2.+3.+4.+5.+6.března přijde (PŘIHLASTE) nebo nepřijde (ODHLASTE) - předpokládá se provoz pro děti zaměstnaných rodičů _________________________________ INFO OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ - ve čtvrtek 5. 2. 2015 byla svolána schůzka - schůzky se zúčastnili zástupci zřizovatele, Scolarestu a obou mateřských škol na sídlišti (Mašinka, Pampeliška) - tématem schůzky byla skladba jídelního lístku (tzv.plnění spotřebního koše), zodpovězení otázek týkajících se kvality i kvantity, ale i organizace (zpětná vazba) - závěrem schůzky byla vzájemná shoda ve spoustě projednávaných otázek - očekává se tedy odstranění nedostatků, které se v poslední době vyskytovaly - velmi kladně hodnotím spolupráci se zástupkyní ředitelky MŠ Pampeliška, a to nejen během této schůzky :-))) _______________________________________ DOTAZY OHLEDNĚ VODY - pokud má kdokoli jakékoli dotazy ohledně vody = pitného režimu v MŠ - ptejte se - ráda zodpovím, vysvětlím - je velmi nepříjemné, když jistý řečník / řečnice šíří na zasedání městského zastupitelstva informace, které jsem vůbec neřekla - předně najisto vím, že tento aktivní účastník / účastnice se mnou o vodě vůbec nemluvil / la JAROSLAVA ČERNÁ ______________________________________________ PŘIPOMENUTÍ INFORMACÍ UVEDENÝCH V PŘEDEŠLÝCH WEBOVÝCH VZKAZECH PITNÝ REŽIM V MAŠINCE - je zajištěn ze dvou zdrojů: - - - - - z nápojů připravovaných ve školní jídelně Scolarest - - - - - z nápojů připravovaných v MŠ PRAVIDELNĚ SLEDUJEME VYHODNOCOVÁNÍ VZORKŮ PITNÉ VODY ODEBÍRANÝCH Z VODOVODNÍHO ŘADU V LYSÉ NAD LABEM A REAGUJEME NA AKTUÁLNÍ SITUACI (též dostáváme aktuální info od zřizovatele formou zpráv na e-mail či SMS) - pokud JSOU vzorky vody v souladu s normou: - - - - - nápoje ze školní jídelny Scolarest jsou připraveny z vody z vodovodního řadu - - - - - nápoje v MŠ připravujeme z vody balené (nákup vody organizován "vlastními silami" a hrazen z prostředků Fondu rodičů) - pokud NEJSOU vzorky vody v souladu s normou: - - - - - nápoje ze školní jídelny Scolarest jsou připraveny z vody balené - - - - - nápoje v MŠ připravujeme z vody balené (dodávka vody organizována i financována zřizovatelem)
01.02.2015
PRVNÍ ÚNOROVÝ TÝDEN JE TU :-) ______________ ZÁPIS DO ZŠ BH + ZŠ JAK . . . 3. + 4. 2. 2015 - všem našim předškolákům, kteří míří k zápisu DRŽÍME PALCE :-) - přejeme rodičům i dětem příjemné první dny strávené ve škole - VŠEOBECNOU POHODU :-) _______________________ 11. 2. se těšíme na příběh "KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ" 17. 2. se těšíme na program "HOVORY SE ZVÍŘATY" - obě aktivity se budou konat dopoledne a obě jsou pro všechny děti :-) 24. 2. se těšíme na program "VÝLET DO SVĚTA" - aktivita je dopolední a je plánována pro nejstarší a starší děti ________________________________ DOVÍRÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ MALÉ I VELKÉ BUDOVY - pokud BRANO nezavře SAMO (jeho funkci ovlivňují změny teplot) - prosíme ručně dotáhnout či dotlačit dveře (aby DOCVAKLY) - zavření jsme v bezpečí (nedostanou se k nám nezvaní) _______________________ DAŇOVÁ SLEVA - potvrzení jsou rozdána - kdo zapomněl (na cokoli), volá paní ředitelce :-) - kdo potřebuje objasnit (cokoli), volá POUZE paní ředitelce :-) TROCHU VYSVĚTLENÍ PRO VŠECHNY: - děti, které nastoupily do MŠ od 9. / 2014 mají potvrzenu částku 4 x 650,- tj. za měsíce 9. - 12. / 2014 (i ten, kdo uhradil úplatu na celý školní rok dopředu) - úhrada úplaty za měsíce 1. - 6. / 2015 bude součástí potvrzení za rok 2015 - děti, které užívají zařazení "předškolák" mají částku 1. - 6. / 2014 + prázdninové školné, pokud byla docházka a tedy bylo placeno - děti, které jsou v MŠ déle než od 9. / 2014 a nejsou předškoláky, mají potvrzenu úhradu úplaty za 1. -6. / 2014 + prázdninové školné + 9. -12. / 2014 ____________________________________ PITNÝ REŽIM V MAŠINCE - je zajištěn ze dvou zdrojů: - - - - - z nápojů připravovaných ve školní jídelně Scolarest - - - - - z nápojů připravovaných v MŠ PRAVIDELNĚ SLEDUJEME VYHODNOCOVÁNÍ VZORKŮ PITNÉ VODY ODEBÍRANÝCH Z VODOVODNÍHO ŘADU V LYSÉ NAD LABEM A REAGUJEME NA AKTUÁLNÍ SITUACI (též dostáváme aktuální info od zřizovatele formou zpráv na e-mail či SMS) - pokud JSOU vzorky vody v souladu s normou: - - - - - nápoje ze školní jídelny Scolarest jsou připraveny z vody z vodovodního řadu - - - - - nápoje v MŠ připravujeme z vody balené (nákup vody organizován "vlastními silami" a hrazen z prostředků Fondu rodičů) - pokud NEJSOU vzorky vody v souladu s normou: - - - - - nápoje ze školní jídelny Scolarest jsou připraveny z vody balené - - - - - nápoje v MŠ připravujeme z vody balené (dodávka vody organizována i financována zřizovatelem) ______________________________________ ORGANIZAČNÍ ZMĚNA - výměna "pozic" paní uklizeček - od 2.pololetí se vystřídají naše paní uklizečky - paní Janička se začne starat o druháček - paní Bohunka se začne starat o prváček - obě společně se nadále budou starat o třeťáček a ostatní úklid v rámci celé MŠ _______________________ VODNÍ HRÁTKY - k nabídce budou formuláře přihlášek - vydržte (po 10. 2.) - veškeré informace budou uvedeny na přihláškách - zájemci vyplní přihlášku a budou se těšit na 1.lekci, která se uskutečním v pondělí 9. 3. 2015 ____________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - k nabídce budou formuláře přihlášek - vydržte (po 10. 2.) - veškeré informace budou uvedeny na hlavní nástěnce - jakékoliv případné konzultace ke škole v přírodě - vyhledejte paní ředitelku nebo paní učitelky Holcmanovou či Špeciánovou
01.02.2015
PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016 ____________________ - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI není možné stáhnout z webu MŠ, za účelem elektronického poskytnutí pište na e-mail MŠ - zde na webu ve vagónku AKTIVITY - měsíce BŘEZEN, DUBEN - najdete potřebné termíny - další informace obsahuje článek, který vyšel v lyských Listech 2 / 2015 - citace: "Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2015 – 2016 Každoročně, zpravidla v tuto dobu, seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací zápisu a kriterii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Před vlastním zahájením správního řízení organizují mateřské školy v Lysé nad Labem ještě informační schůzky neboli dny otevřených dveří. Uvedený přehled by měl zájemcům poskytnout důležitá data a základní informace (další informace o mateřských školách je možné vyhledat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých MŠ). Dny otevřených dveří v jednotlivých mateřských školách: (poskytnutí informací o škole, vydání žádostí, prohlídka MŠ) MŠ Čtyřlístek 10. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Dráček 11. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Mašinka 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Pampeliška 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin Předávání žádostí k rukám ředitelek všech mateřských škol v Lysé n.L.: (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) V úterý 24. 3. 2015 od 7 do 12 hodin Ve středu 25. 3. 2015 od 13 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Nahlížení do správního spisu v jednotlivých mateřských školách: (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) MŠ Čtyřlístek 7. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Dráček 8. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Mašinka 9. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Pampeliška 9. 4. 2015 od 10 do 12 hodin Předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců: (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní - pro případ přijetí do více mateřských škol) Ve středu 22. 4. 2015 od 12 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Závazná kritéria pro přijímání dětí (jednotná pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Závazný postup (jednotný pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost zákonných zástupců dítěte). Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání. K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte, tím je výpis z evidence obyvatel. Výsledky budou zveřejněny: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. během předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců (viz uvedená data a čas) a dále je ředitelky zveřejní ve škole způsobem obvyklým. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2015 – 2016 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato."
23.01.2015
POSLEDNÍ LEDNOVÝ TÝDEN :-) ______________ DAŇOVÁ SLEVA - potvrzení jsou téměř rozdána - kdo si zapomněl o potvrzení požádat, volá paní ředitelce :-) - kdo potřebuje cokoliv objasnit, volá POUZE paní ředitelce TROCHU VYSVĚTLENÍ PRO VŠECHNY: - děti, které nastoupily do MŠ od 9. / 2014 mají potvrzenu částku 4 x 650,- tj. za měsíce 9. - 12. / 2014 (i ten, kdo uhradil úplatu na celý školní rok dopředu) - úhrada úplaty za měsíce 1. - 6. / 2015 bude součástí potvrzení za rok 2015 - děti, které užívají zařazení "předškolák" mají potvrzenu částku 1. - 6. / 2014 + prázdninové školné, pokud byla docházka a tedy bylo placeno - děti, které jsou v MŠ déle než od 9. / 2014 a nejsou předškoláky, mají potvrzenu úhradu úplaty za 1. -6. / 2014 + prázdninové školné + 9. -12. / 2014 ____________________________________ PITNÝ REŽIM V MAŠINCE - je zajištěn ze dvou zdrojů - z nápojů připravovaných ve školní jídelně Scolarest - v současné době z vody z vodovodního řádu v Lysé nad Labem - z nápojů připravovaných v MŠ - v současné době voda z vod.ř. nahrazena vodou balenou (nákup vody hrazen z prostředků Fondu rodičů) DNE 28. 1. 2015 SE KONÁ V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ JÍDELNY SCOLAREST MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které bude jednat pouze "o vodě" v Lysé nad Labem - OD 18,00H MÁ KDOKOLIV MOŽNOST SDĚLIT SVŮJ NÁZOR, VYSLECHNOUT VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ A ZAPOJIT SE DO DISKUSE . . . ______________________________________ POLOLETNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLÁCH - nahlaste docházku svého dítěte do MŠ v pátek 30. 1. 2015 - PŘIHLÁŠENÍ - s dítětem bude počítáno na stravování - ODHLÁŠENÍ - s dítětem nebude v tento den počítáno - POKUD SE NEVYJÁDŘÍTE - bude s dítětem počítáno a bude mu nahlášena celodenní strava _____________________________ ORGANIZAČNÍ ZMĚNA - výměna "pozic" paní uklizeček - od 2.pololetí se vystřídají naše paní uklizečky - paní Janička se začne starat o druháček - paní Bohunka se začne starat o prváček - obě společně se nadále budou starat o třeťáček a ostatní úklid v rámci celé MŠ _______________________ VODNÍ HRÁTKY - k nabídce budou formuláře přihlášek - vydržte (po 10. 2.) - veškeré informace budou uvedeny na přihláškách - zájemci vyplní přihlášku a budou se těšit na 1.lekci, která se uskutečním v pondělí 9. 3. 2015 ____________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - k nabídce budou formuláře přihlášek - vydržte (po 10. 2.) - veškeré informace budou uvedeny na hlavní nástěnce - jakékoliv případné konzultace ke škole v přírodě - vyhledejte paní ředitelku nebo paní učitelky Holcmanovou či Špeciánovou ______________________________ JÍDELNÍČEK NA WEBU - aktualizován na 1-2 týdny - kliknutím na ARCHIV JÍDELNÍČKU vyberete konkrétní týden - v jídelníčku najdete čísla označující potravinové alergeny - čísla i uvedený text takto rozlišuje SZPI: PŘEHLED POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ 1) Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich 2) Korýši a výrobky z nich 3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich 5) Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich s výjimkou zcela rafinovaného sójového oleje a tuků 7) Mléko a výrobky z něj 8) Suché skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů vč.mandlí a pistácií 9) Celer a výrobky z něj 10) Hořčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg, ml/l 13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich
19.01.2015
PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015 - 2016 ____________________ - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI není možné stáhnout z webu MŠ, za účelem elektronického poskytnutí pište na e-mail MŠ - zde na webu ve vagónku AKTIVITY - měsíce BŘEZEN, DUBEN - najdete potřebné termíny - další informace obsahuje článek, který vyjde v lyských Listech 2 / 2015: "Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2015 – 2016 Každoročně, zpravidla v tuto dobu, seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací zápisu a kriterii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Před vlastním zahájením správního řízení organizují mateřské školy v Lysé nad Labem ještě informační schůzky neboli dny otevřených dveří. Uvedený přehled by měl zájemcům poskytnout důležitá data a základní informace (další informace o mateřských školách je možné vyhledat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých MŠ). Dny otevřených dveří v jednotlivých mateřských školách: (poskytnutí informací o škole, vydání žádostí, prohlídka MŠ) MŠ Čtyřlístek 10. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Dráček 11. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Mašinka 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin MŠ Pampeliška 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin Předávání žádostí k rukám ředitelek všech mateřských škol v Lysé n.L.: (rodiče zváží, kolik žádostí podají - do kterých mateřských škol) V úterý 24. 3. 2015 od 7 do 12 hodin Ve středu 25. 3. 2015 od 13 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Nahlížení do správního spisu v jednotlivých mateřských školách: (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti) MŠ Čtyřlístek 7. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Dráček 8. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Mašinka 9. 4. 2015 od 8 do 12 hodin MŠ Pampeliška 9. 4. 2015 od 10 do 12 hodin Předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců: (rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní - pro případ přijetí do více mateřských škol) Ve středu 22. 4. 2015 od 12 do 18 hodin Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. Závazná kritéria pro přijímání dětí (jednotná pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Závazný postup (jednotný pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost zákonných zástupců dítěte). Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání. K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte, tím je výpis z evidence obyvatel. Výsledky budou zveřejněny: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. během předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců (viz uvedená data a čas) a dále je ředitelky zveřejní ve škole způsobem obvyklým. Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2015 – 2016 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato."
19.01.2015
LEDEN TÉMĚŘ U KONCE :-) ______________ AKTUÁLNĚ IMPETIGO - žádný další případ se nevyskytl :-) ______________________ SCREENING OČÍ - výsledky jsou již k vyzvednutí _______________________________ DAŇOVÁ SLEVA - potvrzení jsou již k vyzvednutí TROCHU VYSVĚTLENÍ: - děti, které nastoupily do MŠ od 9. / 2014 mají potvrzenu částku 4 x 650,- tj. za měsíce 9. - 12. / 2014 (i ten, kdo uhradil úplatu na celý školní rok dopředu) - úhrada úplaty za měsíce 1. - 6. / 2015 bude součástí potvrzení za rok 2015 - děti, které užívají zařazení "předškolák" mají potvrzenu částku 1. - 6. / 2014 + prázdninové školné, pokud byla docházka a tedy bylo placeno - děti, které jsou v MŠ déle než od 9. / 2014 a nejsou předškoláky, mají potvrzenu úhradu úplaty za 1. -6. / 2014 + prázdninové školné + 9. -12. / 2014 POKUD KDOKOLIV CHCE VYSVĚTLIT VÝŠI POTVRZENÉ ČÁSTKY - osloví, prosím, paní ředitelku (NE! paní učitelky) ____________________________________ PITNÝ REŽIM V MAŠINCE - skládá se: - z nápojů připravovaných ve školní jídelně Scolarest - v současné době z vody z vodovodního řádu v Lysé nad Labem - z nápojů připravovaných v MŠ - v současné době voda z vod.ř. nahrazena vodou balenou (nákup vody hrazen z prostředků Fondu rodičů) DNE 28. 1. 2015 SE KONÁ V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ JÍDELNY SCOLAREST MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které bude jednat pouze "o vodě" v Lysé nad Labem - OD 18,00H MÁ KDOKOLIV MOŽNOST SDĚLIT SVŮJ NÁZOR, VYSLECHNOUT VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ A ZAPOJIT SE DO DISKUSE . . . ______________________________________ PŘIPOMENUTÍ RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ 20. 01. - den otevřených dveří na ZŠ JAK __________________________ POLOLETNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLÁCH - nahlaste docházku svého dítěte do MŠ v pátek 30. 1. 2015 - PŘIHLÁŠENÍ - s dítětem bude počítáno na stravování - ODHLÁŠENÍ - s dítětem nebude v tento den počítáno - POKUD SE NEVYJÁDŘÍTE - bude s dítětem počítáno a bude mu nahlášena celodenní strava _____________________________ ORGANIZAČNÍ ZMĚNA - výměna "pozic" paní uklizeček - od 2.pololetí se vystřídají naše paní uklizečky - paní Janička se začne starat o druháček - paní Bohunka se začne starat o prváček - obě společně se nadále budou starat o třeťáček a ostatní úklid v rámci celé MŠ _______________________ VODNÍ HRÁTKY - k nabídce budou formuláře přihlášek - vydržte (po 10. 2.) - veškeré informace budou uvedeny na přihláškách - zájemci vyplní přihlášku a budou se těšit na 1.lekci, která se uskutečním v pondělí 9. 3. 2015 ____________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - k nabídce budou formuláře přihlášek - vydržte (po 10. 2.) - veškeré informace budou uvedeny na hlavní nástěnce - jakékoliv případné konzultace ke škole v přírodě - vyhledejte paní ředitelku nebo paní učitelky Holcmanovou či Špeciánovou ______________________________ JÍDELNÍČEK NA WEBU - aktualizován na 1-2 týdny - kliknutím na ARCHIV JÍDELNÍČKU vyberete konkrétní týden - v jídelníčku najdete čísla označující potravinové alergeny - čísla i uvedený text takto rozlišuje SZPI: PŘEHLED POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ 1) Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich 2) Korýši a výrobky z nich 3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich 5) Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich s výjimkou zcela rafinovaného sójového oleje a tuků 7) Mléko a výrobky z něj 8) Suché skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů vč.mandlí a pistácií 9) Celer a výrobky z něj 10) Hořčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg, ml/l 13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich
09.01.2015
LEDEN V PLNÉM PROUDU :-) ______________ SCREENING OČÍ - proběhl v pátek 9. 1. - výsledky přijdou do MŠ do dvou týdnů - vyzvednutí oznámíme _____________________ PŘIPOMENUTÍ RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ 13. 01. - schůzka pro budoucí PRVŇÁČKY - v přízemí pavilonu D v ZŠ J. A. Komenského v 16,00h. 15. 01. - den otevřených dveří na ZŠ BH 20. 01. - den otevřených dveří na ZŠ JAK __________________________ JÍDELNÍČEK NA WEBU - aktualizován na 1-2 týdny - kliknutím na ARCHIV JÍDELNÍČKU vyberete konkrétní týden - v jídelníčku najdete čísla označující potravinové alergeny - čísla i uvedený text takto rozlišuje SZPI: PŘEHLED POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ 1) Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich 2) Korýši a výrobky z nich 3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich 5) Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich s výjimkou zcela rafinovaného sójového oleje a tuků 7) Mléko a výrobky z něj 8) Suché skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů vč.mandlí a pistácií 9) Celer a výrobky z něj 10) Hořčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg, ml/l 13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich ___________________________________ POZOR - daňová sleva za pobyt dítěte v mateřské škole poprvé uplatnitelná v daňovém přiznání za rok 2014 (ve smyslu ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění - potvrzení bude vydávat jakékoli zařízení poskytující celodenní péči o děti předškolního věku – mateřské školy zapsané i nezapsané ve školském rejstříku, dětské skupiny, lesní školky, firemní školky - na každé vyživované dítě lze uplatnit slevu až do výše stávající úrovně minimální mzdy, tedy za rok 2014 celkem o 8.500 Kč za jedno dítě): NĚKTERÉ DALŠÍ INFORMACE: - právní subjekt vykonávající činnost mateřské školy bude potvrzovat výši vynaložených výdajů (úplaty) za umístění dítěte v MŠ (do potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ, členských poplatků ve sdružení rodičů, na dopravu a jiných výdajů) - výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 - slevu na dani lze uplatnit pouze žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti - slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů (za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů) - za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy - vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich - sleva se uplatní v daňovém přiznání jednou v roce, proto lze potvrzení o úhradě úplaty rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku nového kalendářního roku POTVRZENÍ VYDÁ ŘEDITELKA MAŠINKY PO 15. 1. 2015 (rodiče požádají o vydání potvrzení DO ČTVRTKA 15. 1. 2015 formou zápisu do seznamu vyvěšeného na nástěnce u schodů ve velké budově - děkujeme za pochopení organizace :-)
03.01.2015
MILÍ RODIČE a VŠICHNI OSTATNÍ PŘÍZNIVCI MAŠINKY :-) PŘEJEME VÁM ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A MNOHO LÁSKY NEJEN PO CELÝ ROK 2015. ___________ Vám rodičům a Vašim dětem přejeme co nejvíce společně prožitého času a mnoho krásných zážitků. Všem, kteří jste nás obdarovali přáníčky, ať už ústními, mailovými či písemnými nebo maličkostmi a zpříjemnili nám tím vánoční čas, DĚKUJEME. Všechna taková povšimnutí bereme jako poděkování za naši práci a VELMI SI JICH VÁŽÍME. Děkujeme též za finanční dary a všechny dary ostatní (materiál, výpomoc, poskytnutou službu). Vaše celoroční podpora nás těší a zároveň odměňuje. VAŠE MAŠINKA.
03.01.2015
LEDEN 2015 :-) ________________ AKTUÁLNÍ DŮLEŽITÉ INFO OHLEDNĚ KVALITY PITNÉ VODY: - v závěru kalendářního roku zneklidnila obyvatele Lysé n.L. zpráva o zvýšených hodnotách ukazatele DUSIČNANY naměřených ve vzorcích vody zásobující městský vodovod - bez ohledu na komentáře, které proběhly během vánočních a novoročních svátků na různých diskusních serverech se uskutečnilo v pondělí 5. 1. dopoledne jednání ředitelek všech MŠ v Lysé n.L. s místostarostou Ing.Petrem Eliškou na půdě městského úřadu - výsledkem jednání byla dohoda o postupu při zajišťování stravování a pitného režimu v jednotlivých předškolních zařízeních do doby vyřešení situace - dohodnuté postupy však nebude nutno realizovat (jsou však řešením pro případ opakující se situace, měření budou probíhat častěji - zřejmě jednou za jeden - dva týdny) - vzorky vody odebrané z městského vodovodu z dnešního rána (tj. 5. 1.) nevykazují nadlimitní hodnoty sledovaných dusičnanů CITUJI Z WEBU MĚSTA (zpráva z dnešního odpoledne): "Právě jsem dostal tel. info o stavu dusičnanů z dnešního měření rozboru vody laboratoří Nymburk - výsledek je 48 mg/l - norma je 50 - vzorek vyhovuje - celkový protokol rozboru vody bude k dispozici do pátku 9.1. - laboratoř předá info o měření také KHS Nymburk. Vzorek byl odebrán v budově MěÚ - kuchyňka odboru dopravy (více ve zprávě odpoledne/večer)." Ing. Petr Eliška Místostarosta 1. http://www.mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-spravy-majetku-a-investic/250-informace-odboru-spravy-majetku-a-investic/1089-stavokomplet-opatreni-hygienicky-limit-pro-dusicnany 2. http://www.mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/kancelar-mestskeho-uradu/286-informace-z-odboru-kancelare-mestskeho-uradu/1091-reseni-situace-ohledne-kvality-vody 3. http://www.mestolysa.cz/cz/zivotni-prostredi/296-kvalita-vody/1095-aktualni-info-ke-kvalite-vody Děkujeme VŠEM RODIČŮM za zachování klidu pro jednání o situaci :-) "Nebombardovali" jste nás ihned po ránu dotazy ani nevyžadovali okamžité odpovědi o řešení situace. Vážíme si vaší důvěry :-) MAŠINKA __________________________________________ ________________________________________________ Provoz zahajujeme v pondělí 5. 1. 2015 - příchod dětí do třídy nebo omluvení či nahlášení pozdějšího příchodu očekáváme nejpozději do 7,45h. _____________________________ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ :-) pokud máte zájem, nezapomeňte v úterý 6. 1. na schůzku v knihovně s paní učitelkami Kremlíkovou a Tanglovou "o metodách výuky na ZŠ" - od 16h. (další důležité aktivity pro rodiče předškoláků najdete ve vagónku AKTIVITY) ________________ RODIČE VŠECH DĚTÍ :-) pokud máte zájem, nabízíme v pátek 9. 1. SCREENING OČÍ - bližší info bylo v letáčcích rozdaných do přihrádek dětí v šatnách a dále jej stále najdete na hlavní nástěnce - přihlášení je stále možné (přihlášené děti přijdou v tento den do MŠ nejpozději do 7,45h. - není vůbec nutná přítomnost rodičů (jen podepsaný souhlas a uhrazený poplatek 150,-) - pouze u dětí, které nenavštěvují MŠ (vhodné pro děti od 1/2 roku) je doprovod rodičů nutný (a též souhlas a uhrazený poplatek) ______________________________ RODIČE VŠECH DĚTÍ :-) JUKNĚTE do vagónku AKTIVITY - buďte v obraze, co se u nás v Mašince bude dít ve druhé polovině školního roku 2014 - 2015 (průběžně budeme samozřejmě doplňovat) ZA DOBU JEDNOHO ROKU zaznamenal náš web 10 000 přístupů = chodíte si pro informace a my vám za to děkujeme :-):-):-) ________________________________________ INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU CHTÍT v daňovém přiznání za rok 2014 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole (ve smyslu ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění - potvrzení bude vydávat jakékoli zařízení poskytující celodenní péči o děti předškolního věku – mateřské školy zapsané i nezapsané ve školském rejstříku, dětské skupiny, lesní školky, firemní školky - na každé vyživované dítě lze uplatnit slevu až do výše stávající úrovně minimální mzdy, tedy za rok 2014 celkem o 8.500 Kč za jedno dítě): VÝTAŽEK = NĚKTERÉ INFORMACE: - právní subjekt vykonávající činnost mateřské školy bude potvrzovat výši vynaložených výdajů (úplaty) za umístění dítěte v MŠ (do potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ, členských poplatků ve sdružení rodičů, na dopravu a jiných výdajů) - výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 - slevu na dani lze uplatnit pouze žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti - slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů (za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů) - za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy - vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich - sleva se uplatní v daňovém přiznání jednou v roce, proto lze potvrzení o úhradě úplaty rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku nového kalendářního roku POTVRZENÍ VYDÁ ŘEDITELKA MAŠINKY PO 15. 1. 2015 (rodiče požádají o vydání potvrzení DO ČTVRTKA 15. 1. 2015 formou zápisu do seznamu vyvěšeného na nástěnce u schodů ve velké budově - děkujeme za pochopení organizace :-)
16.12.2014
VÁNOCE SE BLÍŽÍ . . . ____________________________ V Mašince už svítí vánoční stromečky :-))) Ten největší svítí ráno a odpoledne na cestu všem venku. Ty menší již svítí v jednotlivých třídách a děti už netrpělivě čekají, že pod nimi najdou od Ježíška dárky. To se také stane, ale až po předvánočních setkáních v jednotlivých třídách :-))) Zveme rodiče či prarodiče na návštěvu: - v ÚTERÝ odpoledne v 15,00h. do PRVÁČKU - ve STŘEDU odpoledne v 15,15h. do TŘEŤÁČKU - ve ČTVRTEK odpoledne v 15,30h. do DRUHÁČKU Prosíme (v jednotlivých třídách) o trošičku cukroví na odpolední stůl - aby bylo u nás v Mašince nejen milo, ale i "chutno" -:) _________________________ ZPRÁVY ze screeningu školní zralosti - vyzvedávejte již nyní _________________________________ FOTOGRAFICKÉ SADY K ODBĚRU TAKTO (info zasláno SMS zprávou): - ti, kteří mají pouze fotografie (bez obrazu) - zakázka je hotova a připravena k odběru v MŠ v úterý odpoledne mezi 15:15 - 16:00h. - prodávat bude paní fotografka, dostavte se určitě k vyzvednutí - ti, kteří mají objednávky s obrazem - zakázka bude k odběru ve ČT 18. 12. v ateliéru u paní fotografky, tj.u nádraží vedle Pizzerie Matylda (býv.hotel) - vchod z Čapkovy ulice - v čase 17-19h. ______________________ SCREENING OČÍ - přihlašujte a plaťte průběžně - termín dohodnut na 9. ledna 2015 ________________________________________ DĚKUJEME (některým rodičům) ZA KRMENÍ PRO OPEŘENCE NA NAŠÍ ZAHRADĚ - určitě krmíme a rádi s dětmi pozorujeme "CVRKOT" VE VŠECH TŘECH KRMÍTKÁCH :-)))
16.12.2014
PROVOZ MAŠINKY KONČÍ v pátek 19. 12. v 16,15h. V pondělí 22.12. a v úterý 23.12. bude Mašinka UZAVŘENA. Důvodem je odstávka školní kuchyně z důvodu neodkladné opravy rozvodů vody. S PŘÍPADNÝMI DOTAZY SE OBRACEJTE NA PANÍ ŘEDITELKU. Potvrzení o uzavření školy - pro svého zaměstnavatele - vyžádejte též u ředitelky. ___________________________________ Milí rodiče a ostatní příznivci Mašinky, kteří chodíte na náš web pro informace nebo jen tak, aby jste byli s námi ve spojení :-) Děkujeme vám všem za celoroční přízeň, podporu, děkujeme za Vaše milá slova, za všechny úsměvy, děkujeme za vaši mimořádnou finanční podporu, které si velmi vážíme, děkujeme i za maličkosti a za vše ostatní. Děkujeme za to, že v dnešní "uspěchané době" komunikujete, že vás zajímá, co vaše děti dělají nejen v Mašince, ale i mimo ni (třeba když ji opustí a vyjdou na vycházku, vyjedou na výlet či jdou na návštěvu do školy nebo je navštíví ČERT :-) Děkujeme, že přijímáte pozvání vašich dětí a přicházíte za nimi, když s vámi chtějí oslavit třeba DEN MAMINEK nebo VÁNOCE :-) Není to samozřejmé. Věřte, že se najdou tací, kteří se pořád mračí, na nic se nezeptají svého dítěte natož paní učitelky, nic nepochválí, nenajdou si čas, aby přijali pozvání třeba zrovna k předvánočnímu zastavení v Mašince. Vám všem přejeme KRÁSNÉ VÁNOCE S VAŠIMI DĚTMI, POHODU, KLID, RANNÍ VSTÁVÁNÍ BEZE SPĚCHU A VEČERNÍ USÍNÁNÍ S POHÁDKOU A VYPRÁVĚNÍM . . . . Těšíme se na vás po vánočních svátcích . . . .
11.12.2014
VÁNOCE SE BLÍŽÍ . . . ____________________________ V Mašince už svítí vánoční stromečky :-))) Ten největší svítí ráno a odpoledne na cestu všem venku. Ty menší již svítí v jednotlivých třídách a děti už netrpělivě čekají, že pod nimi najdou od Ježíška dárky. To se také stane, ale až po předvánočních setkáních v jednotlivých třídách :-))) Zveme rodiče či prarodiče na návštěvu: - v ÚTERÝ odpoledne v 15,00h. do PRVÁČKU - ve STŘEDU odpoledne v 15,15h. do TŘEŤÁČKU - ve ČTVRTEK odpoledne v 15,30h. do DRUHÁČKU Prosíme (v jednotlivých třídách) o trošičku cukroví na odpolední stůl - aby bylo u nás v Mašince nejen milo, ale i "chutno" -:) _________________________ ZPRÁVY ze screeningu školní zralosti - vyzvedávejte již nyní _________________________________ FOTOGRAFICKÉ SADY K ODBĚRU TAKTO (info zasláno SMS zprávou): - ti, kteří mají pouze fotografie (bez obrazu) - zakázka je hotova a připravena k odběru v MŠ v úterý odpoledne mezi 15:15 - 16:00h. - prodávat bude paní fotografka, dostavte se určitě k vyzvednutí - ti, kteří mají objednávky s obrazem - zakázka bude k odběru ve ČT 18. 12. v ateliéru u paní fotografky, tj.u nádraží vedle Pizzerie Matylda (býv.hotel) - vchod z Čapkovy ulice - v čase 17-19h. ______________________ SCREENING OČÍ - přihlašujte a plaťte průběžně - termín dohodnut na 9. ledna 2015 ________________________________________ PROVOZ MAŠINKY KONČÍ v pátek 19. 12. v 16,15h. ______________________ DĚKUJEME (některým rodičům) ZA KRMENÍ PRO OPEŘENCE NA NAŠÍ ZAHRADĚ - určitě krmíme a rádi s dětmi pozorujeme "CVRKOT" VE VŠECH TŘECH KRMÍTKÁCH :-)))
30.11.2014
ZMĚNA! V pondělí 22.12. a v úterý 23.12. bude Mašinka UZAVŘENA. Důvodem je odstávka školní kuchyně z důvodu neodkladné opravy rozvodů vody. S PŘÍPADNÝMI DOTAZY SE OBRACEJTE NA PANÍ ŘEDITELKU. Potvrzení o uzavření školy - pro svého zaměstnavatele - vyžádejte též u ředitelky.
30.11.2014
PROSINEC JE TU - ZAČAL ADVENT ____________________________ V Mašince svítí vánoční stromeček :-))) S dětmi jej budeme průběžně společně zdobit. Tentokrát se jsme pořídili MAŠINKOVSKÝ VÁNOČNÍ STROM z vlastních zdrojů = smrček vysazený v roce 2006 rostl na nevhodném místě, a tak po osmi letech přispěje k naší "adventní radosti". Děkujeme panu údržbáři za jeho bezpečné pokácení i umístění na známé místo. ____________________________ SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI (ÚTERÝ 25. 11.) ☼ zprávy obdržíte do 14 dnů _______________________ NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J.A.K. Lysá n.Labem (ČTVRTEK 27. 11.) ☼ data týkající se zápisu (důležitá pro předškoláky) naleznete ve vagónku AKTIVITY a dále hledejte na webových stránkách ZŠ či přímo vznášejte dotazy na konkrétní školy ________________________________ FOTOGRAFOVÁNÍ (STŘEDA 19. 11. a ČTVRTEK 27. 11.) ☼ vše týkající se fotografií rodiče znají - pokud ne, ptejte se :-))) ___________________________ VÍTÁNÍ ADVENTU NA LYSKÉM NÁMĚSTÍ (SOBOTA 29. 11.) ☼ děkujeme za přivedení 28 dětí - zpívání se dětem povedlo a jsme přesvědčeny, že se líbilo :-))) __________________________ NABÍDKA SCREENINGU OČÍ ☼ termín bude teprve dohodnut - na základě zájmu ze strany rodičů (určitě až v začátku nového roku) TERMÍN DOHODNUT :-) SCREENING PROBĚHNE 9. LEDNA 2015 ☼ zájemci - hlaste se ve třídě u paní učitelky - podepíšete "souhlas" a uhradíte poplatek 150,- ☼ na vyšetření je možné přivést sourozence - vhodné pro děti od 1/2 roku ☼ veškeré info přečtete na letáčku, který jste našli u svého dítěte v přihrádce v šatně, dále INFO na hlavní nástěnce ☼ zvažte - s vyšetřením máme v MŠ již několik let dobré zkušenosti - opakovat jej budeme nejdříve za rok ______________________ V PÁTEK 5. 12. PŘIJDOU ČERTI :-))) ☼ dopolední návštěvu budeme čekat v Mašince v malé budově (děti z celé Mašinky) - kdo nebude V TENTO DEN přítomen, přijďte si vyzvednout V TENTO DEN připravený balíček :-))) URČITĚ !!! (v balíčku bude i ovoce, za které děkujeme, stejně jako před rokem, tatínkovi Jarouška ze druháčku :-) _____________ PŘEČTĚTE VAGÓNEK AKTIVITY - PROSINEC - buďte v obraze :-))) DĚKUJEME.
23.11.2014
Virové onemocnění RUKA - NOHA - ÚSTA AKTUÁLNÍ INFO - STAV: zatím žádný další případ INFO O NEMOCI Co je to? Je to virové onemocnění, jímž obvykle onemocní děti mladší deseti let, ale mohou onemocnět také starší děti i dospělí. Jak nemoc poznáte? Nemoc začne náhlou bolestí v krku, zvýšenou teplotou a puchýřky, které se objeví na v ústech a krku. Puchýřky se mohou objevit také na dlaních, prstech a ploskách. Je to infekční? Nemoc se přenáší při kontaktu s osobou v akutní fázi onemocnění kapénkovou nákazou. Virus se vylučuje i stolicí. Jaká je inkubační doba? Obvykle 3 až 5 dní po kontaktu s infekční osobou. Je třeba onemocnění léčit? Na toto onemocnění není třeba speciální léčba. Puchýřky v ústech obvykle zmizí za 4 až 6 dní a puchýřky na rukou a nohou za 7 až 10 dní. Co dělat, pokud mé dítě onemocní? U horečky podáváme na snížení teploty paracetamol dle doporučeného dávkování. Pravidelně si myjeme ruce mýdlem po použití toalety a před jídlem Na čištění nosu používáme jednorázové papírové kapesníky. Kdy se dítě může vrátit do školy? Dítě musí zůstat doma pokud se cítí unavené nebo ještě má viditelné puchýřky.
23.11.2014
LISTOPAD V ZÁVĚRU - ADVENTNÍ VÍKEND SE BLÍŽÍ :-) ____________________________ DOPLNĚNÍ VAGÓNKU "AKTIVITY" ☼ ČTĚTE např.rozdělení prázdninového provozu v létě 2015, termíny zápisového řízení pro školní rok 2015 - 2016, úprava provozu MŠ ve dvou dnech před Štědrým dnem, předvánoční setkání ve třídách, termíny "vodních hrátek", Planetárium v MŠ, Klemprdovo divadlo v MŠ apod :-))) ____________________________________ PODZIMNÍ HRÁTKY ☼ uplynulý čtvrtek a pátek - ÚŽASNÉ VYVRCHOLENÍ A ZAKONČENÍ letošních podzimních hrátek - děkujeme všem rodičům, kteří vyrobili "domácí větrník" a sdělujeme, že jsme viděli báječnou PODZIMNÍ POHÁDKU a prožili krásný VĚTRNÍKOVÝ DEN :-))) děkujeme za pochvalné ohlasy na naši výstavu stromů, doufáme, že přečkala víkend a bude nás těšit až do rozsvícení venkovního mašinkovského stromečku nejdéle v pátek 28. 11. :-))) ____________________________ SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI (ÚTERÝ 25. 11.) ☼ nabídka platí pro děti narozené mezi 1. 9. 2008 a 31. 8. 2009, které mají nastoupit do ZŠ, ale také pro děti narozené mezi 1. 9. 2009 a 31. 12. 2009, které mohou nastoupit do ZŠ ☼ pouze pro přihlášené děti _______________________ NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J.A.K. Lysá n.Labem (ČTVRTEK 27. 11.) ☼ dopolední akce pro přeškoláky - pouze pro děti, které mají povinnost jít v tomto školním roce k zápisu a NASTOUPIT ŠKOLNÍ DOCHÁZKU (organizační prosba základní školy) ________________________________ FOTOGRAFOVÁNÍ (ČTVRTEK 27. 11.) ☼ druhý termín foto akce ☼ v čase od 12,30 do 16,10 hod. ☼ v prostorách 3.třídy ☼ na zájemce o vyfotografování čeká paní fotografka Michaela Nohejlová ☼ pokud máte zájem, zapište si termín (tzn.zvolte čas z nabídky uvedené na nástěnce ve velké budově vlevo u schodů) a dostavte se (tzn.přijďte ve zvolený čas se svým dítětem či dětmi a nechte si u paní fotografky splnit svá přání :-) ☼ v nabídce především vánoční motivy, ale i cokoli dalšího:-) ☼ JEDNÁ SE O FOTOGRAFOVÁNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI RODIČŮ, NIKOLI POD VEDENÍM PANÍ UČITELEK ___________________________ VÍTÁNÍ ADVENTU NA LYSKÉM NÁMĚSTÍ (SOBOTA 29. 11.) ☼ možnost účasti mají děti ze 2.a 3.třídy ☼ rodiče zváží, zda děti přihlásí (je potřeba vzít v úvahu nejen termín akce, ale např. i rozmanitost počasí - může být "větrno, deštivo, sněživo, mrazivo", ale samozřejmě i slunečno :-) ☼ INFO a přihlašovací seznamy hledejte na nástěnce ve V.B. u schodů ☼ SRAZ VYSTUPUJÍCÍCH (tedy přihlášených) DĚTÍ JE V SOBOTU 29. 11. V 15,40h. PŘED HLAVNÍM VCHODEM DO BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU __________________________ NABÍDKA SCREENINGU OČÍ - termín zatím neznámý - bude dohodnut na základě zájmu ze strany rodičů - určitě až v začátku nového roku - zájemci - hlaste se ve třídě u paní učitelky - podepíšete "souhlas" a uhradíte poplatek 150,- - na vyšetření je možné přivést sourozence - vhodné pro děti od 1/2 roku - veškeré info přečtete na letáčku u každého dítěte v přihrádce v šatně a na hlavní nástěnce - zvažte - s vyšetřením máme v MŠ již několik let dobré zkušenosti - opakovat jej budeme nejdříve za rok
16.11.2014
Virové onemocnění RUKA - NOHA - ÚSTA AKTUÁLNÍ INFO - STAV: v pátek 14. 11. byl nahlášen další případ (opět chlapeček z druháčku) - takže zase po týdnu INFO O NEMOCI SE TEDY STÁLE JEŠTĚ HODÍ Co je to? Je to virové onemocnění, jímž obvykle onemocní děti mladší deseti let, ale mohou onemocnět také starší děti i dospělí. Jak nemoc poznáte? Nemoc začne náhlou bolestí v krku, zvýšenou teplotou a puchýřky, které se objeví na v ústech a krku. Puchýřky se mohou objevit také na dlaních, prstech a ploskách. Je to infekční? Nemoc se přenáší při kontaktu s osobou v akutní fázi onemocnění kapénkovou nákazou. Virus se vylučuje i stolicí. Jaká je inkubační doba? Obvykle 3 až 5 dní po kontaktu s infekční osobou. Je třeba onemocnění léčit? Na toto onemocnění není třeba speciální léčba. Puchýřky v ústech obvykle zmizí za 4 až 6 dní a puchýřky na rukou a nohou za 7 až 10 dní. Co dělat, pokud mé dítě onemocní? U horečky podáváme na snížení teploty paracetamol dle doporučeného dávkování. Pravidelně si myjeme ruce mýdlem po použití toalety a před jídlem Na čištění nosu používáme jednorázové papírové kapesníky. Kdy se dítě může vrátit do školy? Dítě musí zůstat doma pokud se cítí unavené nebo ještě má viditelné puchýřky.
16.11.2014
LISTOPAD VE DRUHÉ POLOVINĚ :-) ____________________________ DOPLNĚNÍ VAGÓNKU "AKTIVITY" ☼ ČTĚTE např.rozdělení prázdninového provozu v létě 2015, termíny zápisového řízení pro školní rok 2015 - 2016, úprava provozu MŠ ve dvou dnech před Štědrým dnem, předvánoční setkání ve třídách, termíny "vodních hrátek", Planetárium v MŠ, Klemprdovo divadlo v MŠ apod :-))) ____________________________________ PODZIMNÍ HRÁTKY ☼ letošní "podzimní hrátky" zakončíme ve čtvrtek 20. 11. a v pátek 21. 11. ☼ ve čtvrtek přiveze Liduščino divadlo "Podzimní pohádku" ☼ v pátek si budeme hrát s větrníky při VĚTRNÍKOVÝCH RADOVÁNKÁCH ☼ pokud jste vyrobili doma jakýkoliv větrník a chcete s ním přispět k našemu "větrníkovému snažení" v rámci Větrníkového dne, jenž se koná ve prospěch dětí nemocných cystickou fibrózou http://www.cfklub.cz/ http://www.cfklub.cz/clanek/371-Vetrnikovy-den/index.htm . . . PŘINESTE JEJ DO MAŠINKY NEJDÉLE DO ČTVRTKA 20. 11. DĚKUJEME :-))) ____________________________ ÚTERNÍ OMEZENÍ PROVOZU (18. 11.) ☼ VELMI DĚKUJEME ZA VAŠI OCHOTU POMOCI SNÍŽIT POČET DĚTÍ PŘÍTOMNÝCH V TENTO DEN V MAŠINCE ☼ důvodem prosby zaslané ve čtvrtek SMSzprávou je nutné "vypojení" malé budovy z provozu, tudíž "minimalizace" počtu dětí v MŠ ☼ probíhat bude úprava na topných tělesech, kterou nebylo možné provést v létě, neboť topný systém neměla sídlištní kotelna napuštěn a nebylo možné provést po opravě následnou zkoušku (další možný termín provedení hledala firma obtížně z důvodu značného pracovního vytížení) ☼ VĚŘÍME, ŽE SE VŠE ZDÁRNĚ ZVLÁDNE A VE STŘEDU JIŽ DĚTI UVÍTÁME NORMÁLNĚ VE VŠECH TŘECH TŘÍDÁCH __________________________ FOTOGRAFOVÁNÍ (19. 11.) ☼ ve středu 19. 11. odpoledne, resp.v čase od 12,30 do 16,10 hod. čeká v prostorách 3.třídy na zájemce o vyfotografování paní fotografka Michaela Nohejlová ☼ pokud máte zájem o tuto FOTO AKCI, zapište si termín (tzn.zvolte čas z nabídky uvedené na nástěnce ve velké budově vlevo u schodů) a dostavte se (tzn.přijďte ve zvolený čas se svým dítětem či dětmi a nechte si u paní fotografky splnit svá přání :-) ☼ v nabídce především vánoční motivy, ale i cokoli dalšího:-) ☼ JEDNÁ SE O FOTOGRAFOVÁNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI RODIČŮ, NIKOLI POD VEDENÍM PANÍ UČITELEK PRO VĚTŠÍ ZÁJEM DOHODNUT DALŠÍ TERMÍN: čtvrtek 27. 11. - veškeré info totožné, taktéž zapisování vybraného času na nástěnce ve velké budově :-))) ___________________________ SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI (25. 11.) ☼ nabídka platí pro děti narozené mezi 1. 9. 2008 a 31. 8. 2009, které mají nastoupit do ZŠ, ale také pro děti narozené mezi 1. 9. 2009 a 31. 12. 2009, které mohou nastoupit do ZŠ ☼ veškeré INFO najdete na nástěnce ve velké budově vlevo u schodů _____________________ VÍTÁNÍ ADVENTU NA LYSKÉM NÁMĚSTÍ (29. 11.) ☼ možnost účasti mají děti ze 2.a 3.třídy ☼ rodiče zváží, zda děti přihlásí (je potřeba vzít v úvahu nejen termín akce, ale např. i rozmanitost počasí - může být "větrno, deštivo, sněživo, mrazivo", ale samozřejmě i slunečno :-) ☼ INFO a přihlašovací seznamy hledejte na nástěnce ve V.B. u schodů __________________________ NABÍDKA SCREENINGU OČÍ - termín zatím neznámý - bude dohodnut na základě zájmu ze strany rodičů - určitě až v začátku nového roku - zájemci - hlaste se ve třídě u paní učitelky - podepíšete "souhlas" a uhradíte poplatek 150,- - na vyšetření je možné přivést sourozence - vhodné pro děti od 1/2 roku - veškeré info přečtete na letáčku u každého dítěte v přihrádce v šatně a na hlavní nástěnce - zvažte - s vyšetřením máme v MŠ již několik let dobré zkušenosti - opakovat jej budeme nejdříve za rok
10.11.2014
Virové onemocnění RUKA - NOHA - ÚSTA AKTUÁLNÍ INFO - STAV: v pátek 7. 11. byl nahlášen další případ (chlapeček z druháčku) - takže po týdenní "pauze" možná pokračujeme? INFO O NEMOCI SE TEDY STÁLE JEŠTĚ HODÍ Co je to? Je to virové onemocnění, jímž obvykle onemocní děti mladší deseti let, ale mohou onemocnět také starší děti i dospělí. Jak nemoc poznáte? Nemoc začne náhlou bolestí v krku, zvýšenou teplotou a puchýřky, které se objeví na v ústech a krku. Puchýřky se mohou objevit také na dlaních, prstech a ploskách. Je to infekční? Nemoc se přenáší při kontaktu s osobou v akutní fázi onemocnění kapénkovou nákazou. Virus se vylučuje i stolicí. Jaká je inkubační doba? Obvykle 3 až 5 dní po kontaktu s infekční osobou. Je třeba onemocnění léčit? Na toto onemocnění není třeba speciální léčba. Puchýřky v ústech obvykle zmizí za 4 až 6 dní a puchýřky na rukou a nohou za 7 až 10 dní. Co dělat, pokud mé dítě onemocní? U horečky podáváme na snížení teploty paracetamol dle doporučeného dávkování. Pravidelně si myjeme ruce mýdlem po použití toalety a před jídlem Na čištění nosu používáme jednorázové papírové kapesníky. Kdy se dítě může vrátit do školy? Dítě musí zůstat doma pokud se cítí unavené nebo ještě má viditelné puchýřky.
10.11.2014
LISTOPAD JE V PLNÉ KRÁSE :-) ____________________________ V ÚTERÝ 11. 11. 2014 JSEM ROZHODLA O UZAVŘENÍ MŠ - Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ (oznámení firmy Stavokomplet vyvěšeno na hlavní nástěnce) - všichni rodiče obdrželi INFO SMS zprávu - rodiče mohou požádat o POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ MŠ pro svého zaměstnavatele - DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ ________________________ ANGLICKÉ HRÁTKY ZAČALY ☼ info o termínech lekcí v měsíci listopadu a aktuálním stavu plateb záloh najdete na vstupních dveřích V.B. - zodpovídá p.uč.Veronika Kropáčková ___________ SOLNÉ HRÁTKY SKONČILY ☼ info o vyúčtování najdete zveřejněno na vstupních dveřích do V.B. - zodpovídá p.uč.Iveta Holcmanová ____________________________ DO VAGÓNKU "AKTIVITY" BYLY DOPLNĚNY DALŠÍ ZNÁMÉ AKCE (rozdělení prázdninového provozu v létě 2015, termíny zápisového řízení pro školní rok 2015 - 2016, úprava provozu MŠ ve dvou dnech před Štědrým dnem, termíny "vodních hrátek", Planetárium v MŠ, Klemprdovo divadlo v MŠ apod :-))) ČTĚTE . . . ____________________________________ PODZIMNÍ HRÁTKY ☼ děkujeme všem, kteří se snažili o vytvoření a rozmnožení rodinky letošních PODZIMÁČKŮ pod vysokým smrkem - všechna STRAŠIDÝLKA, SKŘÍTCI, ZVÍŘÁTKA, POSTAVIČKY, OBRÁZKY atd. . . . z rukou dospěláků a dětí BYLI A STÁLE JEŠTĚ JSOU milým obveselením u přístupové cestičky ☼ "podzimní hrátky" pokračují ještě i v měsíci listopadu, takže času k tvoření je stále dost a věříme, že i chuť k vyrábění snad zbývá PROTOŽE JSME SE ROZHODLI ☼ letošní "podzimní hrátky" obohatit jedním nápadem - zkusíme se zapojit do celorepublikové akce Větrníkový den, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou http://www.cfklub.cz/ http://www.cfklub.cz/clanek/371-Vetrnikovy-den/index.htm ☼ po přečtení informací na některém z uvedených webových odkazů je možné se dozvědět více, mj. i to, že účast v akci spočívá ve výrobě větrníku ☼ ZKUSME TEDY VYROBIT JAKÝKOLIV VĚTRNÍK (vy doma i my v Mašince), a to průběžně, až do pátku 21. 11., kdy vrcholí akce Větrníkový den a kdy my v Mašince v tento den VĚTRNÍKOVÝMI RADOVÁNKAMI ZAKONČÍME LETOŠNÍ PODZIMNÍ HRÁTKY . . . . . .
03.11.2014
Virové onemocnění RUKA - NOHA - ÚSTA "prošlo" Mašinkou a nejspíše již v Mašince "nepokračuje" :-) INFO O NEMOCI SE STÁLE MOŽNÁ JEŠTĚ HODÍ Co je to? Je to virové onemocnění, jímž obvykle onemocní děti mladší deseti let, ale mohou onemocnět také starší děti i dospělí. Jak nemoc poznáte? Nemoc začne náhlou bolestí v krku, zvýšenou teplotou a puchýřky, které se objeví na v ústech a krku. Puchýřky se mohou objevit také na dlaních, prstech a ploskách. Je to infekční? Nemoc se přenáší při kontaktu s osobou v akutní fázi onemocnění kapénkovou nákazou. Virus se vylučuje i stolicí. Jaká je inkubační doba? Obvykle 3 až 5 dní po kontaktu s infekční osobou. Je třeba onemocnění léčit? Na toto onemocnění není třeba speciální léčba. Puchýřky v ústech obvykle zmizí za 4 až 6 dní a puchýřky na rukou a nohou za 7 až 10 dní. Co dělat, pokud mé dítě onemocní? U horečky podáváme na snížení teploty paracetamol dle doporučeného dávkování. Pravidelně si myjeme ruce mýdlem po použití toalety a před jídlem Na čištění nosu používáme jednorázové papírové kapesníky. Kdy se dítě může vrátit do školy? Dítě musí zůstat doma pokud se cítí unavené nebo ještě má viditelné puchýřky.
03.11.2014
LISTOPAD JE TU :-) ____________________________ V ÚTERÝ 11. 11. 2014 JSEM ROZHODLA O UZAVŘENÍ MŠ - Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ (oznámení firmy Stavokomplet vyvěšeno na hlavní nástěnce) - všichni rodiče obdrželi INFO SMS zprávu - rodiče mohou požádat o POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ MŠ pro svého zaměstnavatele - DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ ________________________ STŘEDA 5. 11. ☼ začínají anglické hrátky ☼ info o termínech lekcí v měsíci listopadu a aktuálním stavu plateb záloh najdete na vstupních dveřích V.B. ☼ zodpovědná osoba: paní učitelka Veronika Kropáčková ____________ ČTVRTEK 6. 11. ☼ odvážíme sběr ☼ přineste vše, co máte ☼ v tento den (ráno od cca 7,30h.) prosíme kohokoliv o pomoc s vyvážením papíru z budovy a s nakládkou do přistaveného auta DĚKUJEME ___________ PÁTEK 7. 11. ☼ vyjíždíme autobusem na celé dopoledne ☼ muzikál "Ferda Mravenec" - mladoboleslavské divadlo ☼ druháčci + třeťáčci ☼ s sebou batůžek s pitím a na sebe vhodné oblečení ☼ ☼ PŘÍCHOD DO TŘÍDY NEJPOZDĚJI V 7,15h. ______________________________________________ SOLNÉ HRÁTKY SKONČILY ☼ info o vyúčtování najdete zveřejněno na vstupních dveřích do V.B. ☼ zodpovědná osoba: paní učitelka Iveta Holcmanová ____________________________ PODZIMNÍ HRÁTKY ☼ děkujeme všem, kteří se snažili o vytvoření a rozmnožení rodinky letošních PODZIMÁČKŮ pod vysokým smrkem - všechna STRAŠIDÝLKA, SKŘÍTCI, ZVÍŘÁTKA, POSTAVIČKY, OBRÁZKY atd. . . . z rukou dospěláků a dětí BYLI A STÁLE JEŠTĚ JSOU milým obveselením u přístupové cestičky ☼ "podzimní hrátky" pokračují ještě i v měsíci listopadu, takže času k tvoření je stále dost a věříme, že i chuť k vyrábění snad zbývá PROTOŽE JSME SE ROZHODLI ☼ letošní "podzimní hrátky" obohatit jedním nápadem - zkusíme se zapojit do celorepublikové akce Větrníkový den, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou http://www.cfklub.cz/ http://www.cfklub.cz/clanek/371-Vetrnikovy-den/index.htm ☼ po přečtení informací na některém z uvedených webových odkazů je možné se dozvědět více, mj. i to, že účast v akci spočívá ve výrobě větrníku ☼ ZKUSME TEDY VYROBIT JAKÝKOLIV VĚTRNÍK (vy doma i my v Mašince), a to průběžně, až do pátku 21. 11., kdy vrcholí akce Větrníkový den a kdy my v Mašince v tento den VĚTRNÍKOVÝMI RADOVÁNKAMI ZAKONČÍME LETOŠNÍ PODZIMNÍ HRÁTKY . . . . . .
20.10.2014
V MŠ se vyskytlo virové onemocnění RUKA - NOHA - ÚSTA. Do MŠ nepatří děti nemocné, ale ani jejich sourozenci. Nemoc ruka - noha - ústa: Co je to? Je to virové onemocnění, jímž obvykle onemocní děti mladší deseti let, ale mohou onemocnět také starší děti i dospělí. Jak nemoc poznáte? Nemoc začne náhlou bolestí v krku, zvýšenou teplotou a puchýřky, které se objeví na v ústech a krku. Puchýřky se mohou objevit také na dlaních, prstech a ploskách. Je to infekční? Nemoc se přenáší při kontaktu s osobou v akutní fázi onemocnění kapénkovou nákazou. Virus se vylučuje i stolicí. Jaká je inkubační doba? Obvykle 3 až 5 dní po kontaktu s infekční osobou. Je třeba onemocnění léčit? Na toto onemocnění není třeba speciální léčba. Puchýřky v ústech obvykle zmizí za 4 až 6 dní a puchýřky na rukou a nohou za 7 až 10 dní. Co dělat, pokud mé dítě onemocní? U horečky podáváme na snížení teploty paracetamol dle doporučeného dávkování. Pravidelně si myjeme ruce mýdlem po použití toalety a před jídlem Na čištění nosu používáme jednorázové papírové kapesníky. Kdy se dítě může vrátit do školy? Dítě musí zůstat doma pokud se cítí unavené nebo ještě má viditelné puchýřky.
19.10.2014
MĚSÍC ŘÍJEN SE PŘEKULIL DO SVÉ DRUHÉ POLOVINY :-) ____________________________ PODZIMNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLÁCH ☼ v pondělí 27. 10. a ve středu 29. 10. jsou ve školách podzimní prázdniny ☼ nahlaste případnou nepřítomnost vašeho dítěte v těchto dnech, tj.odhlaste vaše dítě z docházky ☼ pokud takto neučiníte, bude dítě započítáno k docházce, tedy i k celodenní stravě ☼ DĚKUJEME ZA VÁŠ ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP ☼ provoz Mašinky ve výše uvedených dnech se předpokládá předně pro děti zaměstnaných rodičů _________________________ NÁVŠTĚVY MUZIKÁLŮ ☼ prváčci v úterý 21. 10. "Žába mastičkářka" - lyské kino - dopoledne - pěšky - posun oběda (dohoda s paní učitelkami) ☼ druháčci + třeťáčci v pátek 7. 11. "Ferda Mravenec" - mladoboleslavské divadlo - dopoledne - autobusem - žádné organizační změny _________________________________ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ☼ ve čtvrtek 23. 10. ☼ pouze vybrané děti ze 3.třídy ☼ veškeré info podá paní učitelka Ivana Špeciánová, případně paní ředitelka ___________________________ ODVOZ SBĚRU ☼ ve čtvrtek 6. 11. ☼ přineste vše, co máte ☼ v tento den (ráno od cca 7,30h.) prosíme kohokoliv o pomoc s vyvážením papíru z budovy a s nakládkou do přistaveného auta ______________________ SOLNÉ HRÁTKY ☼ ve středu 22. 10. jedeme naposledy ☼ očekávejte vyúčtování ☼ zodpovědná osoba: paní učitelka Iveta Holcmanová ____________________________ ANGLICKÉ HRÁTKY ☼ od listopadu začínáme ☼ očekávejte info o platbě zálohy ☼ zodpovědná osoba: paní učitelka Veronika Kropáčková _____________________________________ PODZIMNÍ HRÁTKY ☼ děkujeme za všechna STRAŠIDÝLKA, SKŘÍTKY, ZVÍŘÁTKA, POSTAVIČKY, OBRÁZKY atd. . . . jenž potkáváme každý den u cestičky ve školce ☼ je nám veselo, když jdeme kolem vysokého smrku, pod kterým se krčí báječné, nápadité figurky z rukou dospěláků a dětí a některé nám svítí i na cestu ☼ "podzimní hrátky" pokračují až do měsíce listopadu, takže času k tvoření je ještě dost, věříme, že i chuť k vyrábění ještě zbývá ☼ letošní "podzimní hrátky" se pokusíme obohatit jedním nápadem - zkusíme se zapojit do celorepublikové akce Větrníkový den, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou http://www.cfklub.cz/ http://www.cfklub.cz/clanek/371-Vetrnikovy-den/index.htm ☼ po přečtení informací na některém z uvedených webových odkazů je možné se dozvědět více, mj. i to, že účast v akci spočívá ve výrobě větrníku ☼ ZKUSME TEDY VYROBIT JAKÝKOLIV VĚTRNÍK (vy doma i my v Mašince), a to průběžně, až do pátku 21. 11., kdy vrcholí akce Větrníkový den a kdy my v Mašince v tento den VĚTRNÍKOVÝMI RADOVÁNKAMI ZAKONČÍME LETOŠNÍ PODZIMNÍ HRÁTKY . . . . . .
19.09.2014
19.09.2014
POSLEDNÍCH 7 PRACOVNÍCH DNŮ ZBÝVÁ DO KONCE MĚSÍCE ZÁŘÍ ____________________________ SOLNÉ HRÁTKY ☼ nejdéle v pondělí 22.9. odpoledne přihlaste (v případě zájmu) své dítě na SOLNÉ HRÁTKY - vyplněnou přihlášku odevzdejte paní učitelce ☼ poprvé jedeme již tuto středu 24. 9., naposledy jedeme ve středu 22. 10. 2014 (celkem tedy jedeme 5x) ☼ příchod dětí do třídy každou STŘEDU vždy nejpozději v 7,15 hodin !!! ☼ prosíme o pochopení v případě vyššího počtu zájemců - nelze překročit kapacitu jeskyně a autobusu - omezení pro některé přihlášené děti (tj.pro nejmladší děti ze druháčku) bude známo vždy až v danou středu těsně před odjezdem ☼ S SEBOU batůžek, lahvičku s pitím, papírové kapesníčky, bačkorky ze školky, dle uvážení pláštěnku a HLAVNĚ jednoduché oblečení - ŽÁDNÉ JÍDLO, HRAČKY či jiné zbytečnosti ___________________________________________ PLATBY ☼ platby ŠKOLNÉHO - zasílejte na účet MŠ - měsíční platba vždy na daný měsíc nebo jakkoliv dopředu - platby zpětně nejsou dovoleny ☼ platby FONDU RODIČŮ - zasílejte na účet MŠ - jednorázová platba v průběhu podzimních měsíců - nejzazší splatnost v měsíci prosinci ☼ platby STRAVNÉHO - zasílejte na účet Scolarestu - vždy minimálně měsíční záloha předem __________________________________________________ SBÍRÁME ☼ děkujeme za STARÝ PAPÍR - nosíte neskutečné množství - brzy odevzdáme do sběrny !!! ☼ děkujeme za STARÉ PEČIVO - nechroupáme MY, ale všechno ZVÍŘECTVO na farmě paní Brynychové - můžeme se těšit na vycházku za nimi ______________________ PODZIMNÍ HRÁTKY ☼ zahájili jsme PODZIMNÍ HRÁTKY - prvním přírůstkem je SLUNÍČKO od dětí z prváčku !!! ☼ od úterý 23. 9. (první podzimní den) si užíváme pravého podzimu a mj.zdobíme PODZIMNĚ naši Mašinku ☼ hlavní podíl na výzdobě budou mít děti a paní učitelky, ale BUDEME MOC RÁDI, KDYŽ POMOHOU RODIČE :-) ☼ "nastartujete" i letos, MILÍ RODIČE, svou fantazii a společně se svými dětmi "rozehrajete" opět HRÁTKY S POZIMÁČKY ? ☼ naše zahrada čeká na COKOLIV z dílny rodičů a dětí (stranou nemusí zůstat ani prarodiče :-) ☼ dokážete, jako každým rokem, naši zahradu ozdobit a rozveselit v období, kdy se začne pomalu (ale jistě) ukládat zimnímu spánku ? ☼ těšíme se na nejrůznější STRAŠIDÝLKA, SKŘÍTKY, ZVÍŘÁTKA, POSTAVIČKY. . . ☼ nejen v Mašince "U SMRČKU", ale kdekoliv na PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH do obou budov budeme čekat na vaše NÁPADY z dýní, cuket, hlávek zelí, řepy, brambor, jablíček, mrkví atd. ______________________ ANGLICKÉ HRÁTKY ☼ v případě zájmu si vyzvedávejte FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK NA ANGLICKÉ HRÁTKY (pouze děti ze 3.třídy) - pročtěte a pokud souhlasíte - podepište a odevzdejte ve třídě _________________ DOVOLENÁ - ZASTUPOVÁNÍ ☼ od 22. 9. do 10. 10.včetně - DOVOLENÁ PANÍ ŘEDITELKY - v běžných provozních záležitostech školy zastupuje paní učitelka Iveta Holcmanová - v práci u dětí ve 3.třídě zastupuje paní učitelka Zdeňka Procházková ________________________________ WEB - AKTUALIZACE (z důvodu čerpání dovolené paní ředitelky) - JÍDELNÍČEK je doplněn na další týden/týdny dopředu - aktuální jídelníček vyhledejte přes postranní odkaz ARCHIV JÍDELNÍČKU - VZKAZY - platí zprávy současné nebo ARCHIV VZKAZŮ, dále čtěte aktualizovaný vagónek AKTIVITY ________________________________________________ DĚKUJEME, že zprávy hledáte, VĚŘÍME, že je nacházíte :-)
14.09.2014
OD DRUHÉ POLOVINY ZÁŘÍ NÁS ČEKÁ: ________________ ☼ budeme si nadále užívat obyčejných dnů a k tomu začneme tak trošku zdobit PODZIMNĚ naši Mašinku ☼ hlavní podíl na výzdobě budou mít děti, ale i paní učitelky a BUDEME MOC RÁDI, KDYŽ POMOHOU RODIČE :-) ☼ "nastartujete" i letos, MILÍ RODIČE, svou fantazii a společně se svými dětmi "rozehrajete" opět HRÁTKY S POZIMÁČKY ? ☼ naše zahrada čeká na COKOLIV z dílny rodičů a dětí (stranou nemusí zůstat ani prarodiče :-) ☼ dokážete, jako každým rokem, naši zahradu ozdobit a rozveselit v období, kdy se začne pomalu (ale jistě) ukládat zimnímu spánku ? ☼ těšíme se na nejrůznější STRAŠIDÝLKA, SKŘÍTKY, ZVÍŘÁTKA, POSTAVIČKY. . . ☼ nejen v Mašince "U SMRČKU", ale kdekoliv na PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH do obou budov budeme čekat na vaše NÁPADY z dýní, cuket, hlávek zelí, řepy, brambor, jablíček, mrkví atd. ______________________ NEJBLIŽŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI: - v případě zájmu si vyzvedávejte ve třídách ve velké budově FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK - - - - - NA ANGLICKÉ HRÁTKY (pouze děti ze 3.třídy) - - - - - NA SOLNÉ HRÁTKY (pouze děti ze 3. a 2.třídy) - PŘIHLÁŠKY pročtěte a pokud souhlasíte - podepište a odevzdejte ve třídě _________________ DOVOLENÁ ŘEDITELKY: - od 22.9. do 10.10.včetně - veškeré záležitosti vyřizujte, PROSÍM, do 19.9. nebo pak až od 13.10 - v běžných provozních záležitostech bude ředitelku zastupovat paní učitelka Iveta Holcmanová
14.09.2014
MÁME ZA SEBOU PŮLKU MĚSÍCE ZÁŘÍ ____________________________ ☼ v jednotlivých třídách a v celé Mašince začíná panovat již poklid = ruch z počátku školního roku se pomalu (ale jistě) vytrácí, děti se zabydlují ve svých třídách a rodiče znovu "zajíždí" po prázdninách ☼ téměř už není k poznání, kdo nastoupil do Mašinky letos poprvé či kdo je "starý mazák" ☼ z Mašinky se pomalu vytrácí pláč (přestávají plakat děti, ale i někteří rodiče ☺☺☺) _______________________________ PRO NÁVŠTĚVNÍKY WEBU - INFO z důvodu čerpání dovolené paní ředitelky: - JÍDELNÍČEK je doplněn na další dva týdny dopředu - aktuální jídelníček vyhledejte přes postranní odkaz ARCHIV JÍDELNÍČKU - VZKAZY nejsou vepsány žádné nové (není potřeba) - podstatné platí ze zpráv předchozích (ARCHIV VZKAZŮ) nebo čtěte aktualizovaný vagónek AKTIVITY DĚKUJEME, že zprávy hledáte, VĚŘÍME, že je nacházíte :-)
07.09.2014
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI MAŠINKY V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ :-) __________________________________ PŘÍCHODY DO MŠ: - do třídy je opravdu nutné přijít nejdéle do 7,45 hodin (kvůli nahlášení stravování) - po dohodě s paní učitelkami je možné přijít do MŠ, resp.do třídy později, a to nejdéle do 8,15 hodin - pozdější příchody narušují práci paní učitelky s dětmi a zároveň i pobyt dětem samotným. Mimořádné příchody do MŠ po různých vyšetřeních u lékaře či návštěvě logopeda apod. jsou možné - vždy potřeba nahlásit paní učitelce předem, nejdéle v daný den do 7,45 hodin - budovy MŠ se v 8,15 hodin uzamykají ____________________ ODCHODY Z MŠ: - chod Mašinky stále ovlivňuje skutečnost, že je začátek školního roku - probíhá stále adaptace dětí v MŠ ("nové" děti), ale i ve třídách ("staré" děti, které postoupily do svých nových tříd) - odchody dětí V POLEDNE tedy zatím platí takto: 1.třída cca 12,15 hodin, 2.třídy cca 12,30 hodin 3.třídy cca 12,45 hodin bude se postupně zřejmě upravovat, jak se budeme zajíždět :-) - odchody dětí ODPOLEDNE nejdříve v 15,00 hodin - platí pro všechny třídy (mimořádné odchody v jinou dobu vždy nutné dohodnout s paní učitelkou) ______________________ PROVOZ WEBU: - zde na webu byl aktualizován vagónek INFORMACE PRO RODIČE - odkaz personální obsazení - aktualizuje správce stránek (tímto děkuji našemu dávnému tvůrci a stálému pomocníku s webovými stránkami panu Marku Voříškovi za jeho stálou ochotu a letitou spolupráci s Mašinkou - pravidelně - obvykle týdně je aktualizován vagónek JÍDELNÍČEK + VZKAZY - aktualizuje ředitelka - vagónek AKTIVITY aktualizuje též ředitelka, a to vždy, když je dojednána (nasmlouvána) či se teprve třeba i "rýsuje" některá z aktivit - děkujeme, že čtete web a hledáte si informace (vezměte si svůj diář a aktivity zaznamenejte, nemůžete tak na nic zapomenout :-) ____________________________ ÚVODNÍ SCHŮZKA: - koná se pro rodiče všech dětí z Mašinky v úterý 9. 9. 2014 od 16,30 hodin - sejdeme se v prostorách 2.třídy (schůzka není pro děti, pouze pro rodiče) - na schůzku si udělejte cca 1 hodinu času __________________ PŘIHLÁŠKY: - solné hrátky - začínají 24.9. - přihlášky si vyzvedávejte u paní učitelek (nejdříve od úterní odpolední schůzky) - aktivita předně pro děti ze 3.+ 2.třídy - anglické hrátky - začnou v průběhu měsíce října - přihlášky si vyzvedávejte u paní učitelek (nejdříve od úterní odpolední schůzky) - aktivita pouze pro děti ze 3.třídy _______________________________ DĚKUJEME ZA PLATBY: - za platby ŠKOLNÉHO a FONDU RODIČŮ (platíte velmi pohotově :-) - platby za školné budou účetně odkontrolovány k 30.9. - v případě nesrovnalostí obdržíte INFO SMS (bude nutné ihned dorovnat) - za zálohové platby STRAVNÉHO - k poslednímu pracovnímu dni v měsíci musí být stav stravovacího konta dítěte v požadované výši = tzn. zůstatek po vyúčtování zářijové spotřeby musí krýt spotřebu pro měsíc říjen - v případě nesrovnalostí obdržíte INFO SMS (bude nutné ihned dorovnat) ______________________ DĚKUJEME ZA STARÝ PAPÍR: - odevzdáme do sběrny (získáme peníze) DĚKUJEME ZA STARÉ PEČIVO: - předáme na farmu paní Brynychové ("předplatíme si tak" návštěvu koní v MŠ nebo vycházku za nimi a určitě i malou projížďku - třeba někdy na jaře) ☺☺☺ OBOJÍ odkládejte pod stříškou u zelené popelnice ________________________________ KONTAKT S MAŠINKOU: - dovolat se do třídy - vytáčejte pevnou linku 325 551 421 - hovořit s ředitelkou - volejte 606 407 684 - ptejte se, oznamujte apod. - JSME TU STÁLE PRO VÁS A VAŠE DĚTI (pamatujte, že INFO o dění ve třídě získáte od třídních učitelek, INFO o záležitostech školy poskytne ředitelka) ________________ DOVOLENÁ ŘEDITELKY: - od 22.9. do 10.10.včetně - veškeré záležitosti vyřizujte, PROSÍM, do 19.9. nebo pak až od 13.10 - v běžných provozních záležitostech bude ředitelku zastupovat paní učitelka Iveta Holcmanová
07.09.2014
ZPRÁVY Z MAŠINKY PO PRVNÍM ŠKOLNÍM TÝDNU :-)) ______________________________ OBSAZENÍ MAŠINKY (KAPACITA): ☼ do Mašinky nastoupilo všech 78 dětí (tzn. žádná změna = vytvořené seznamy a zařazení dětí do tříd jsou platná) ☼ v Mašince není volné místo (tj. zpráva pro případné uchazeče, kteří se v MŠ stále doptávají) - umístit dítě v Mašince ve školním roce 2014 - 2015 není možné (v případě uvolnění místa v průběhu školního roku MÁ MAŠINKA SVÉ NÁHRADNÍKY) ___________________ ADAPTACE: ☼ začátek školního roku máme za sebou - všichni už vědí, jaké to bylo = některé děti běžely do školky s úsměvem = jiné šly se slzami na krajíčku = našly se i takové, které "bojovaly" s maminkou či tatínkem nebo paní učitelkou . . . ALE ZVLÁDAJÍ TO VŠICHNI - JAK DĚTI, TAK RODIČE = DRŽÍME PALCE !!! a vydržte :-)) ☼ adaptace ještě u konce opravdu není, ale celkově je v Mašince již příznivé klima příslušné dané třídě: - ve 3.třídě je naprostý klid a vládne pracovní pohoda + rodiče si zvykají na malé odlišnosti mezi chodem 2. a 3.třídy - ve 2.třídě si bývalí prváčci zvykají na rytmus a řád velké budovy + zároveň i rodiče - v 1.třídě je ještě rušněji, ale nebude dlouho trvat a nepoznáme, kdo z dětí na začátku své "mašinkovské kariéry" ronil slzy, protestoval či bojoval (věříme, že nejen děti, ale i rodiče poznají, že je u nás SNAD dobře :-))
31.08.2014
☼ ☼ ☼ DĚKUJI VŠEM DOSPĚLÁKŮM Z MAŠINKY ZA PŘÍPRAVU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU: - paní učitelkám za přípravu tříd - paní uklizečkám za provedený "velký" úklid - panu údržbáři za všechny vykonané práce, běžnou i mimořádnou údržbu, bourací i zednické práce, přípravu zahrady a veškerou letní pomoc :-) JAROSLAVA ČERNÁ ____________________________ VYLEPŠENÉ PROSTŘEDÍ čeká na děti v prváčku - celá budova je vymalována, po rekonstrukci je prostor ředitelny, nově vzniklo plně funkční sociální zařízení pro dospěláky. ZMĚNA INTERIÉRU čeká na děti ve třetí třídě - "zmizela tělocvična", po odstranění starého koberce "vykouklo na svět" ještě starší lino, malá herna je pouze hernou (zázemí pro servírování svačinek se přestěhovalo), nábytek byl uspořádán jinak (snad účelněji :-), přibyly nové koberce. _______________ ZMĚNY NASTALY V PERSONÁLNÍM OBSAZENÍ ŠKOLY: - v 1.třídě na děti čekají paní učitelky Štěpánka Stehnová a Jitka Skalníková (o úklid se stará Jana Hausnerová) - ve 2.třídě přivítají děti paní učitelky Iveta Holcmanová a Veronika Kropáčková (o úklid se stará Bohumila Cucová) - ve 3.třídě povedou děti paní učitelky Ivana Špeciánová a Jaroslava Černá (o úklid se společně starají Jana Hausnerová a Bohumila Cucová) - veškeré stravování pro všechny děti bude nově zajišťovat Vladimíra Hrbková, zastoupí tak po dobu nemoci Helenu Hromadníkovou - údržbářské práce ve všech prostorách provádí Luboš Haspeklo _________________________________ SEZNAMY DĚTÍ ROZDĚLENÝCH DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD NAJDETE NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE U BAREVNÉ MAŠINKY :-) Na veselou cestu do školky posílá Mašinka všem dětem kousek básničky . . . (stejně jako loni) "Balím si batůžek, čeká mě cesta, pojedu s maminkou na konec města. Těším se na kluky, těším se na holky, víte kam cestuju? NO PŘECE DO ŠKOLKY !!!"
31.08.2014
☼ ☼ ☼ DO KONCE MĚSÍCE SRPNA NEZBÝVÁ UŽ ANI JEDEN DEN :-) PRÁZDNINY SKONČILY. VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2014 - 2015 . . . _______________________ V DEN VAŠEHO PRVNÍHO PŘÍCHODU DO MAŠINKY HLEDEJTE: - seznamy, dle kterých zjistíte, do které třídy je váš kluk či holčička zařazen/a - na hlavní nástěnce (tak zjistíte, do které jdete budovy) - značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu - v šatnách jednotlivých tříd na značkovníku ve tvaru mašinky (tak zjistíte, do které přihrádky uložíte všechny věci svého dítěte) VŠE DŮLEŽITÉ SE DOZVÍTE POSTUPNĚ OD SVÝCH PANÍ UČITELEK ČI NA NÁSTĚNKÁCH. ___________________ Do třídy je nutné přijít nejdéle do 7,45 hodin (kvůli nahlášení stravování). Pokud někdo potřebuje své dítě z docházky omluvit (nemoc, dovolená apod.), učiní tak nejpozději do 7,45 hodin (někteří rodiče již nahlásili - děkujeme, čekáme na případné další zprávy). ________________________ První dny počítejte s určitým zdržením v MŠ - podle toho, jak se bude ranní situace vyvíjet (zpravidla nově nastupující děti). Od pondělí do středy určitě počítejte u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě - další postup si již dohodnete s paní učitelkami na třídě. ___________________________ První den mějte připravenu finanční zálohu k pronajmutí přístupových čipů (1 čip á 150,-) = sami si rozhodněte, kolik čipů budete v rodině potřebovat - ČIPY VYZVEDÁVEJTE V MALÉ BUDOVĚ. ___________________________ ZDE NA WEBU JSOU NYNÍ AKTUALIZOVÁNY ODKAZY: - jídelníček + aktivity + vzkazy - aktualizuje ředitelka - personální obsazení - aktualizuje správce stránek (tímto děkuji našemu dávnému tvůrci a stálému pomocníku s webovými stránkami panu Marku Voříškovi za jeho ochotu a spolupráci s Mašinkou. DĚKUJEME, ŽE ČTETE WEB A HLEDÁTE SI INFORMACE. ____________________________ PRO KONTAKT SE TŘÍDAMI volejte 325 551 421, PRO KONTAKT S ŘEDITELKOU ŠKOLY volejte 606 407 684. PTEJTE SE, OZNAMUJTE apod. - JSME TU STÁLE PRO VÁS A VAŠE DĚTI.
08.06.2014
CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU ? _______________________________ 7. 6. návrat části Mašinky ze školy v přírodě - "vyprávění z hor" čtěte zde na webu :-) pokud máte zájem :-) bude ještě dopsáno (až do konce :-) vydržte :-) JE DOPSÁNO !!! Děkujeme za všechny "odezvy" na školku v přírodě, vážíme si vašich vyjádření, poděkování, pochval :-) To jsou první kroky k tomu, abychom se za rok VYDALI ZNOVU :-) ____________________ JÍDELNÍČEK NADEPSÁN DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU - můžete juknout :-) používejte odkaz "archiv jídelníčku" ______________________________ 1. + 2. + 3.TŘÍDA K ZAPLACENÍ A ODEBRÁNÍ JSOU PŘIPRAVENY FOTOGRAFIE - JEDNÁ SE O DRUHÉ OBJEDNÁVKY SPOLEČNÉHO FOCENÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ :-) ___________ 2. + 3.TŘÍDA OD 18. 6. VYHLEDÁVEJTE PANÍ UČITELKU VERONIKU KROPÁČKOVOU ZA ÚČELEM VYÚČTOVÁNÍ ANGLICKÝCH KRÁTEK :-) _________________________ 9. 6. podávání žádostí o přijetí dítěte k prázdninovému provozu + úhrada školného a zálohy na stravné - MŠ Čtyřlístek - dopol 9 - 11h + odpol 13 - 15h 10. 6. podávání žádostí o přijetí dítěte k prázdninovému provozu + úhrada školného a zálohy na stravné - MŠ Mašinka - dopol 9 - 11h + odpol 13 - 15h 11. 6. ZRUŠEN !!!! celodenní výlet 1.+3.tř. - Doksy (expozice v městské knihovně) + Máchovo jezero (plavba lodí) - příchod do MŠ max.do 7h. - vybavení "jako vždycky" (batoh, pláštěnku, kapesníčky + PITÍ DLE POTŘEBY DÍTĚTE NA CELÝ DEN=VÝLET) a oblečení "jako vždycky" (přiměřeně k počasí) - návrat z výletu přibl.do 15,30h. 12. 6. podávání žádostí o přijetí dítěte k prázdninovému provozu + úhrada školného a zálohy na stravné- MŠ Pampeliška - dopol 9 - 11h + odpol 13 - 15h 13. 6. :-) __________ 16. 6. schůzka s rodiči "nových dětí" v 16h v malé budově MŠ - schůzka je informativní, pouze pro rodiče = bez dětí 17. 6. odpolední slavnost k ukončení školního roku 2013 - 2014 a rozloučení s předškoláky - pro všechny děti a rodiče z Mašinky - začátek v 15,30h. - sladké pohoštění je zajištěno, rodiče prosíme o ovocné či zeleninové dobroty (děkujeme za děti, budou mít radost, ale hlavně chuť :-) 18. 6. dovolená paní ředitelky 18.6. - 20. 7. 2014 (od 18.6. do 27.6. zastupuje v nutných případech paní učitelka Iveta Holcmanová 19. 6. :-) 20. 6. :-) ___________________ 23. 6. - 27. 6. - vracení přístupových čipů - po celý týden - pouze paní učitelka Iveta Holcmanová - týká se pouze odcházejících dětí - za odevzdané čipy obdržíte zpět zálohu (100 nebo 150Kč, podle výše, kterou jste zaplatili) - čip musí být funkční 27. 6. konec školního roku 2013 - 2014 ______________________ ZMĚNY OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - 2015: - s koncem června 2014 ukončí pracovní poměr v Mašince paní učitelka Eva Němcová - v novém školním roce nastoupí v Mašince nová paní učitelka - bude oznámeno v posledním srpnovém týdnu - rozdělení pedagogů do jednotlivých tříd zaznamená změny - budou zveřejněny v posledním srpnovém týdnu - rozdělení dětí do jednotlivých tříd (seznamy) - budou zveřejněny v posledním srpnovém týdnu ___________________________ ZASTIŽENÍ ŘEDITELKY MŠ 7. - 8. /2014 - od 7. 7. do 29. 8. 2014 bude v pracovních dnech k zastižení na mobilním telefonu 606 407 684 - v době prázdninového provozu Mašinky, tj. od 21. 7. do 3. 8. 2014 bude k zastižení v MŠ po předběžné dohodě - po celé letní prázdniny je možné využívat známou mailovou adresu školy ___________________________ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ V LYSÉ 7. - 8. /2014 - zajišťují mateřské školy ČTYŘLÍSTEK (1. - 3. týden) MAŠINKA (4. + 5. týden) PAMPELIŠKA (6. - 8. týden) - 9.PRÁZDNINOVÝ TÝDEN - MŠ V LYSÉ UZAVŘENY
02.06.2014
ZPRÁVY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ :-) _________________________ HLÁSÍME SE Z HOR - chcete-li, čtěte :-) ☼☼☼ SOBOTA 31. 5. 2014 Tentokrát začala škola v přírodě pro 36 dětí !!! (37.Bára ze třeťáčku před odjezdem onemocněla a musela zůstat doma :-( nedá se nic dělat, to tak někdy je). Za příznivého počasí (na rozdíl od loňska) proběhlo předávání písemných i ústních informací mezi rodiči a paní učitelkami, nakládání zavazadel a nakonec loučení a nástup dětí do autobusu. Poslední zamávání a jedeme - někdo trochu smutnil, ale za chvilku už jsme si užívali cestu autobusem a těšili se na všechno, co nás asi čeká (někteří z nás už jsou turisté z loňských let, ale někteří jedou poprvé). Po bezpečné, více než hodinové jízdě bez přestávky jsme zastavili u "naší Fanie". Tatínek Kříž a Bárta se postarali o vynošení všech našich "týdenních zásob" z autobusu a po rozloučení ujížděli zpět do Lysé. My jsme osamněli a aby nám nebylo smutno, tak jsme se hned pustili do oběda. Výborný vývar s těstovinami a se zeleninou + rajská omáčka, hovězí maso, kolínka = to byla naše první strava na letošní škole v přírodě (jeden dietář se najedl už první den "královsky" - báječná selská omeleta). Ubytováváme se postupně a průběžně, jak je první den zvykem. Odpoledne trávíme před chatou - proháníme míče, testujeme průlezky, běháme, hrajeme si na písku a vše v takovém zápalu jako kdybychom o to všechno měli hned zítra přijít :-) Seznámení s hřištěm u chaty nám ukončuje čas večeře. Pochutnáváme si na zapékaných bramborách s plátky okurky - výborné, stejně jako polední rajská. Po večeři první "horský" Večerníček, pak hygiena, pohádka a usínání. Někteří spíme jako kdyby nás do vody hodil, někomu to trošku trvá :-) Spíme jako andílci. Opravdu! Některé děti budíme přesně dle pokynů rodičů "na noční čůrání". _____________________________ ☼☼☼ NEDĚLE 1. 6. 2014: První vstávání a první rozcvička už prozradily první lenochy = jsou to čtyři holčičky. Před osmou hodinou už sedíme všichni připraveni u první snídaně (jsme vyčištění, upravení, učesaní, namazaní). Snídaně snad každého uspokojuje - chléb se šunkou či sýrem, dle místa v bříšku kukuřičné lupínky s mlékem či jogurtem či marmeládou a pro toho, kdo by ještě neměl dost vánočka. Chvilka u pohádky, ordinuje paní "doktorka" (jsou to paní učitelky Iveta a Iva), je to sice poprvé, ale jde jim to jako na drátku. Vypravujeme se ven - náš lesík čeká a odložit? no to nejde už ani o minutu :-) Po tvářích nás šimrá sluníčko a my jsme přesvěčeni, že Mašinka přivezla nejen PRIMA DĚTI, ALE I SLUNÍČKO :-) K obědu polévka květáková a přírodní vepřový plátek, rýže. Trošku "klídku po obědě" (hrajeme si, kreslíme, ale i odpočíváme = tedy jen Sofinka :-) K svačince pečená buchta a výborný sladký pomeranč). Vypravujeme se opět ven, míříme na albrechtické dětské hřiště. K večeři si pochutnáváme na kuřecím stehýnku, bramborách a mrkvovém salátu. Kuře držíme "jako na zámku", jen kosti dáváme na talíř a neházíme za sebe :-) Všichni dojídáme, pečlivě se umýváme a už se přesouváme do herny v přízemí, kde se třeťáci chystají na zkoušku svého závěrečného červnového vystoupení. Jako publikum jsme byli úžasní. Byl to moc hezký písničkový zážitek a nám se prima rozchází do pokojíků. Přejeme si "dobrou noc" a těšíme se na viděnou ráno. Večerní hygiena "frčí o 106". Usínáme ve 20h. a těšíme se na zítra - půjdeme hledat poklad. _____________________________ ☼☼☼ PONDĚLÍ 2. 6. 2014: Již druhou noc jsme prožili klidně - všichni spali a spali a spali. Jen na klučičím pokoji paní učitelky IVETY bylo od brzkého rána živo, a tak dostali třeťákovští kluci od paní učitelky "podmínku" :-) Rozcvička vytáhla všechny děti z postýlek v 7,15hod. Cvičíme v prostoru herny v přízemí chaty a moc si libujeme - ke cvičení nám zpívá Inka a nikdo tentokrát nelenoší. Snídaně nás posiluje na dopolední cestu do lesa za našimi lesními domečky. Cestou s sebou bereme do batůžku dopisy pro rodiče, které jsme napsali a vlastnoručně zalepili. V lese si užíváme volnosti a zároveň máme radost, že naše lesní místečko je jen a jen naše (nikdo jiný nám na něj letos téměř nechodí :-) Za dobu hraní se nám vyprázdnila bříška, a tak se vracíme na chatu. Uzený vývar s krupkami a vepřová pečeně, dušené zelí, bramborový knedlík. Všichni vyjídáme, jak nejlépe umíme - jednak nám prostě chutná, ale také nám samozřejmě tráví. Ze zbytků po nás by se prasátko vůbec nenajedlo a možná by za ten týden i pohublo :-) Chvíle klidu na chatě a vyrážíme na cestu za pokladem. Cesta označená šipkami a fáborky nás vede na naši oblíbenou Mariánskou horu. Cestou plníme nejen nalezené zadané úkoly, ale odpovídáme na úplně náhodné otázky paní učitelky, která například "ukazovátkem" z klacku objasňuje život mravenců u velkého pařezového mraveniště nebo u mapy okolí vysvětluje a dává otázky typu "kde jsme a co je kolem nás". Cestu zvládáme báječně, i ty dvě nejmenší účastnice naší horské výpravy vyšlapují "jako z praku" :-) Ošipkovaná cesta pro nás skončila u lesa blízko dřevěného Jizeráka, kde na nás čekal schovaný poklad, balíček s dopisy od rodičů, jablka a bonbony. Do chaty se vracíme těsně před večeří - špagety s boloňskou omáčkou. Čas před spaním trávíme v dolní herně, kde všichni společně zpíváme a kde také všichni udiveně sledujeme taneční vystoupení přeškolačky Marušky. Tleskáme "všemu a všem", hodnotíme den a rozcházíme se do svých pokojíků. _____________________________ ☼☼☼ ÚTERÝ 3. 6. 2014: Probudili jsme se do krásného slunného rána a máme před sebou VELKÝ CÍL :-) Po snídani dostáváme dárky v podobě dvou slepených ruliček s navázanou tkaničkou. Všichni jasně víme, že to je dalekohled. Vyprávíme si, co asi ze shora Špičáku budeme moci vidět a pak si naši pomůcku pro "pohled do dáli" vykrášlujeme obrázky :-) Příprava na cestu nám trochu trvá (někteří z nás stále něco hledají = když to nejsou bačkory či části oblečení, lahvička s pitím nebo klobouček, tak je to právě dalekohled, bez kterého nechce nikdo z nás na vrcholu Špičáku stanout :-) Za 3/4 hodinky jsme na vrcholu, pochutnáváme si na Brumíkovi. Pohledy do okolí i do dáli motivují k cestě "dolů". Odvážně se vydáváme "po černé sjezdovce". Někdo se možná chytne za hlavu, když to čte, ale my jsme si zapsali za uši rady, které jsme dostali před "sestupem do doliny", a tak jdeme bezpečně, společně, báječně. Za odměnu tleskáme Sofince a Nikolce z maláčku - obě zvládly sestup nejen odvážně, ale s úměvem na tváři a se stálou písničkou v puse. S pocitem vítězství a s velkou chutí na oběd se přibližujeme k chatě. Frankfurtská polévka, bramborová kaše, sekaná a švestkový kompot. Naprosto spokojeni odpočíváme u deníčků a pastelek. Dvě naše nejmenší spí. Odpoledne pokračuje "relaxací" mezi našimi lesními domečky. Občas naruší klid naší hry "nějací bojovníci" = klacky prostě lákají (vysvětlujeme si na co všechno se hodí takový KLACEK Z LESA a setkáváme se "u bojovníků" s pochopením :-) Buchtičky s pudinovým krémem voní z nedaleké kuchyně téměř až do lesa, a tak se před šestou vracíme do chaty. Jíme tak, že všechno sníme a pak stojíme (ale opravdu) FRONTU !!! a dlouhou !!! na přídavky. Plná bříška necháváme odpočívat u Večerníčku a kreslení obrázků do deníčků. Večerní RITUÁL probíhá jako obvykle + přidáváme čtení pozdravů z domova. _____________________ ☼☼☼ STŘEDA 4. 6. 2014 Jsme všichni v pořádku - spokojení, vyspalí, najedení, zabavení - jen trochu nestačíme psát na web zprávy o nás, protože MÁME STÁLE PLNO PRÁCE :-) Ráno u nás probíhalo jako vždycky = vstávání, rozcvička, snídaně + každodením rituálem ranním i večerním je rozdávání léků z domova (není jich moc, to je prima, ordinujeme přesně dle pokynů rodičů :-) Dopoledne jsme se rozhodli strávit v lesíku "hravě" mezi našimi domečky a zároveň "pracovně" s přírodninami (sbírali jsme vše krásné, co nám les nabízí, abychom mohli vyrábět na památku "lesní maličkost" :-) K obědu jsme se vrátili těsně na dvanáctou - vývar s nočky a kuřátko na paprice, houskový knedlík - opět velká dobrota! Náš "dietář" Míša si denně neskutečně pochutnává, paní kuchařka mu vysloveně podstojuje a my mu to přejeme :-) Odpoledne opět neleníme a vydáváme se k vodopádům na Mariánské hoře a za veverkou - našli jsme obojí = vodopády krásně skotačily (je po předchozích deštích dost vody) a veverka je na svém místě (úplně nově opravená :-) Bonbón za odměnu nám opět chutnal a cesta zpátky krásně utíkala - koně na pastvě v ohradě, kácení stromů a práce na pasece pro nově vznikající sjezdovku - pozorování a vyprávění obohatily děti "svými moudry". Vrátili jsme se před šestou přímo k večeři - výborné penne s kuřecím masem a sýrovou omáčkou vytvořilo takovou frontu na přídavky, že by se za ni nemusela stydět žádná paní kuchařka :-) Po večeři kreslíme do deníčků, abychom dokázali doma vyprávět, co všechno jsme za ten týden zažili. Usínání jako vždycky - s pohádkou a rychle "jako když do vody hodí ". _________________________ ☼☼☼ ČTVRTEK 5. 6. 2014 Vstáváme a tentokrát bez rozcvičky usedáme k snídani. Máme před sebou cestu do továrny DETOA - na hračky se moc těšíme, a tak předpokládáme, že cestu zvládneme "za chvilu". Naše plánování trošu nevyšlo - přesně jsme trefili cestu (v minulých letech jsme si vždycky tak trošku pobloudili), ale čas nás zase překvapil, a tak jsme došli na objednanou exkurzi opět s menším zpožděním (telefonicky jsme se během cesty omluvili :-) Jenže v továrně jsou neskutečně vstřícní a připravení na vše, takže nic není problém a zvládají s námi vše báječně. Procházíme továrnou a seznamujeme se s výrobou dřevěných hraček "od prvního prkna až k poslední kuličce". Dárek na památku na továrnu a celou letošní školku v přírodě kupujeme v tovární prodejně a máme z něj všichni velkou radost !!! Cesta zpět trvala "hodinku" a už usedáme k bramborové polévce + maso na česneku, špenát, bramborové špalíčky. Chvilku po obědě kreslíme, ale odpočívat se nám viditeně nechce (opět spí jen Sofi a Nikolka :-) - začíná tedy "vyráběcí odpoledne" - zabydlujeme se na terase a postupně si všichni s velkou chutí vyrábíme "maličkost z lesa" a při tom si hrajeme na hřišti u chaty. Večeře a zapečené těstoviny s pestrým zeleninovým salátem nám opět chutná a my všichni ještě vybíháme před chatu na hřiště. Večer si zpříjemňujeme pozdravy z domova i pohádkou a usínáme po osmé hodině s myšlenkou na zítřek = půjdeme totiž vystoupat po 365ti Mariánských schodech. _________________ ☼☼☼ PÁTEK 6. 6. 2014 Po klidné noci nás budí opět písnička Inky Rybářové. Cvičíme naposledy (v sobotu před odjezdem už rozcvičku vynecháváme = dobalujeme zavazadla :-) v naší herně a na závěr vybíháme na terasu, na které nás už teď v půl osmé krásně hřeje sluníčko. Ranní hygiena jako vždycky, oblékání, urovnání v pokojích, větrání a čeká na nás snídaně = jako každé ráno báječná dle výběru jak si kdo přeje. Po snídani krátké kreslení než se nasnídají dospěláci a budeme se chystat na výšlap. Dana vypráví dětem jak to tenkrát bývalo, když byla ještě malá. Děti ani nedutají, když si zkouší, jak se sedívalo s rukama na kolenou či za zády a když mají na otázky odpovídat opravdu jen po přihlášení, je v jídelně "ticho, že by špendlík byl slyšet" a nad hlavou se třepetají ruce těch, kteří znají odpověď a chtějí ji nejen říct, ale hlavně ukázat, jak se umí hlásit. Dost vyprávění "jak to kdysi bývalo" a už se chystáme = jako pokaždé - obléknout tak, jak dospěláci řekli, batůžky na záda, kloboučky na hlavu (hned při prvním rozdání v příjezdovou sobotu jsme každému klobouček podepsaly a označily obrázkem - to kvůli veškám :-) a nechat si načepovat pití do lahvičky. Vyrážíme z chaty v půl desáté směrem Desná. Těšíme se na slibované schody, a to nejen děti, ale i Dana a Iveta, protože s námi v loňském roce nebyly. Přicházíme do Desné a už poznáváme "odbočku" do lesa = začíná výstup 365ti schodů. Během výstupu dvakrát odpočíváme, pijeme, čůráme. A jsme nahoře :-) Všichni zvládli. Tleskáme Sofince - ve 3 letech a 3 měsících je naší nejmladší účastnicí v historii všech škol v přírodě, vůbec nekňourá a nejen když jí trochu poponeseme batoh, poskakuje a pořád se směje. Na Mariánské hoře odpočíváme, sluníčko nás hřeje, baštíme meruňky, rozdáváme si "benzín" (bonbonky). Krásnou volnou chůzí se vydáváme zpět k chatě. Cesta lesem ubíhá, ani nevíme jak (ještě loni byla cesta hrbolatá, samá "kočičí hlava", letos je krásná, upravená pro kola či koloběžky). Už se začínáme ptát, co bude dnes k obědu a moc se těšíme - v jídelníčku je naplánován kuřecí řízek, brambory, zelný satát. Plán se stal skutečností a my se nestačíme divit = stejně jako celý týden. Polévka vývar s knedlíčky je za chvíli z talířů pryč a řízky si děti nosí jako vzácnost. Jíme nejen že beze zbytků, ale opět málem sníme i slečnu Míšu - ještě že s paní kuchařkou nachystala tolik přídavků :-) Vojtík zvládá nejen první, ale i druhý přídavek! Chvilka klidu po obědě (při kreslení, se stavebnicemi, jen Sofi a Nikolka odpočívají opravdu = po celý týden chodily poctivě spát, někdy je následoval i někdo ze starších, kdo si chtěl odpočinout :-) No a poslední odpoledne? Nejdříve jdeme do sousedního (hlavního) penzionu na zmrzlinu - kopeček výborné vanilkové na prosluněné terase nemá chybu a pak odcházíme naposledy navštívit náš lesík. Zvelebujeme naše celotýdenní stavby, ale zároveň se loučíme - zpíváme lesu naši novou horskou písničku a SLIBUJEME, ŽE SE ZASE VRÁTÍME. Za rok, touto dobou, jak už je Mašinka léta zvyklá :-) Ještě před večeří odjíždí Maruška, po večeři pak Vítek. S oběma se loučíme "se všemi poctami". Po večeři (kuřecí rizoto se sýrem a sterilovanou červenou řepou) balíme zavazadla. Večer funguje všechno jak má - hygiena, do pyžam, čtení posledních pozdravů z domova a poslední horská pohádka. Dobrou noc si popřejeme s naprostou samozřejmostí, protože víme, že bude klidná jako všech těch šest předchozích. ________________________ ☼☼☼ SOBOTA 7. 6. 2014 A klidná skutečně byla. Ráno se probouzíme a bez rozcvičky provozujeme každodenní ranní "procedůry". Jenže tentokrát už nevěšíme ručník na věšák a nestavíme zubní kelímek a kartáček s pastou na umývadlo, ale vše ukládáme už do kufru či tašky. Jedeme totiž domů. Poslední snídaně, poslední rozdávání léků, poslední plnění lahviček červenou či žlutou šťávou. Pro Matyáška přijeli rodiče, taťka pomáhá snášet zavazadla z horního patra. Díváme se chvilku na televizi a najednou slyšíme, že autobus už je tady. Tatínek Poláček a Zeman odnášejí celou naši "výbavu" do autobusu (a že jsme toho trošku měli! no, když nás bylo 36 :-) Loučíme se s chatou, s dospěláky na horách. Všem už jsme poděkovali včera a rozloučili se s nimi "po našem" = paní kuchařce jsme předali "pro celou kuchyň" náš letošní "lesní výrobek" = klobouk. Moc slušel i slečně Míše. A hlavně jsme s ním překvapili a potěšili (jak je naším zvykem :-) POSLEDNÍ OTOČENÍ Z AUTOBUSU A MÍŘÍME DOMŮ. Cesta nám uběhla, ani nevíme jak. Před Lysou si usazujeme na hlavy klobouky a zkoušíme ještě naši letošní horskou písničku. Najednou stojíme u školky. Z autobusu vystupujeme jako "dámy a páni" = rovně, aby nám klobouky nespadly. Diplomy v rukách dokazují, že jsme školku v přírodě bravurně všichni zvládli a zážitky v hlavičkách nám snad nedovolí hned tak zapomenout. Písničkou se vracíme k mámě a tátovi a - a - no a to je konec :-) ___________________________ Myslíme si, že jsme přivezli na hory PRIMA PARTU - děti vypadaly po celý pobyt spokojeně a dospěláci si opravdu užili :-) JAK TO MYSLÍME? JAK TO PÍŠEME! A co myslíte VY? :-) :-) :-)
02.06.2014
PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA = LETNÍ PROVOZ: - vyplněné žádosti, které obdrželi rodiče přihlášených dětí odevzdáte v určený den v dané MŠ a zároveň uhradíte školné a zálohu na stravné (školné nejsou povinni platit "předškoláci" a zálohu na stravné nebudou platit děti z Mašinky v Pampelišce - a naopak :-), neboť se jedná o stejný stravovací a platební systém) DNY URČENÉ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (přihlášek) O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU: PONDĚLÍ 9. 6. 2014 MŠ Čtyřlístek ÚTERÝ 10. 6. 2014 MŠ Mašinka ČTVRTEK 12. 6. 2014 MŠ Pampeliška Ve všech mateřských školách vždy ve stejnou dobu: dopoledne 9 - 11hod. a odpoledne 13 - 15hod.
02.06.2014
25.05.2014
ODJEZD NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ SE BLÍŽÍ: ________________________ - ptejte se na co potřebujete :-) - dbejte na zdraví dětí - odjedou jen děti bez kašle, bez rýmy, děti zdravé !!! STŘEVNÍ ČI ŽALUDEČNÍ POTÍŽE TÉŽ NEDOVOLUJÍ DÍTĚTI ODJET !!! Vše konzultujte s paní učitelkou Špeciánovou či paní ředitelkou. - poctivě přistupujte k výskytu vší - odjedou jen děti bez vší !!! VŠI NEJSOU POUZE ZÁLEŽITOSTÍ RODIČŮ DĚTÍ ODJÍŽDĚJÍCÍCH NA ŠKOLKU V PŘÍRODĚ, ale rodičŮ VŠECH !!! Není jednoduché se VŠÍ zbavit, ale je jednoduché VŠI získat - vyhýbejte se proto prostředí, kde je prokázán jejich výskyt, vysvětlete dětem, co nemají dělat (neměnit si čepice, šátečky, nepůjčovat si hřebeny, "nepovalovat se" všude, kde se dá - sedačky, křesla, koberce apod.) Na pomoc se zavazadly UŽ MÁME 2 TATÍNKY - jednoho na příjezd na školu v přírodě a jednoho na odjezd ze školy v přírodě - JEŠTĚ HLEDÁME DALŠÍ DVA TATÍNKY - děkujeme za nabídku pomoci :-)
25.05.2014
BYLO: _________________________ FOTOGRAFIE - objednávky se zpracovávají, až budou fotografie hotové, dáme vědět :-) DEN DĚTÍ - oslavili jsme všichni společně 22. 5., bylo to báječné čtvrteční dopoledne :-) PÁTEK - SOBOTA - "spaní" ve školce - proběhlo pro třeťáky a nezkazila ho ani bouřka a blesky :-) ______________________________________________ BUDE: ___________________ PANÍ ŘEDITELKA NENÍ v pondělí a v úterý 26.+27.5. přítomna v Mašince (dvoudenní porada ředitelů) - neodkladné dotazy pište SMSkou na 606 407 684, s dalšími dotazy vyčkejte na středu 28.5. :-) DĚKUJI :-) _________ STŘEDA 28. 5. - jdeme do kina - dopolední aktivitka pro všechny děti z Mašinky - lyská ZUŠka nastudovala představení „Zvířecí bál“ - plánujeme posun oběda cca o 15 - 30 minut _________________________ PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA = LETNÍ PROVOZ: - ukončeno zjišťování - vyzvedávejte si formuláře žádostí do vybraných MŠ - jsou připraveny dle zápisu do zjišťovacích seznamů - vyplněnou žádost odevzdáte v určený den v dané MŠ a zároveň uhradíte školné a zálohu na stravné (školné nejsou povinni platit "předškoláci" a zálohu na stravné nebudou platit děti z Mašinky v Pampelišce - a naopak :-), neboť se jedná o stejný stravovací a platební systém) DNY URČENÉ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (přihlášek) O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU: PONDĚLÍ 9. 6. 2014 MŠ Čtyřlístek ÚTERÝ 10. 6. 2014 MŠ Mašinka ČTVRTEK 12. 6. 2014 MŠ Pampeliška Ve všech mateřských školách vždy ve stejnou dobu: dopoledne 9 - 11hod. a odpoledne 13 - 15hod.
17.05.2014
DO ODJEZDU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ NÁS ČEKÁ: _________________________ FOTOGRAFIE - naleznete ve svých třídách - objednávejte do pátku 23. 5. ČTVRTEK 22. 5. - oslava Dne dětí PLÁNUJEME - běžný provoz MŠ do 16h. - od 16 do 17h. sportovně-soutěžní program pro děti v doprovodu rodičů (děti bez rodičů nelze) ZMĚNA MOŽNÁ - nastane v případě náhlých organizačních náročností - PŘÍPADNÉ INFO ZAŠLEME - pak by byl program uskutečněn během dopoledne pro děti bez rodičů PÁTEK - SOBOTA 23. - 24. 5. - "spaní" ve školce - pouze pro třeťáky a některé dospěláky z Mašinky - nahlašujte, zda váš TŘEŤÁK využije této "lákavé nabídky" :-) STŘEDA 28. 5. - jdeme do kina - dopolední aktivitka pro všechny děti z Mašinky - lyská ZUŠka nastudovala představení „Zvířecí bál“ - plánujeme posun oběda cca o 15 - 30 minut _________________________ PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA = LETNÍ PROVOZ: - ukončeno zjišťování - vyzvedávejte si formuláře žádostí do vybraných MŠ - jsou připraveny dle zápisu do zjišťovacích seznamů - vyplněnou žádost odevzdáte v určený den v dané MŠ a zároveň uhradíte školné a zálohu na stravné (školné nejsou povinni platit "předškoláci" a zálohu na stravné nebudou platit děti z Mašinky v Pampelišce - a naopak :-), neboť se jedná o stejný stravovací a platební systém) DNY URČENÉ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (přihlášek) O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU: PONDĚLÍ 9. 6. 2014 MŠ Čtyřlístek ÚTERÝ 10. 6. 2014 MŠ Mašinka ČTVRTEK 12. 6. 2014 MŠ Pampeliška Ve všech mateřských školách vždy ve stejnou dobu: dopoledne 9 - 11hod. a odpoledne 13 - 15hod.
17.05.2014
DVA TÝDNY DO ODJEZDU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ :-) ________________________ - ptejte se na co potřebujete :-) - dbejte na zdraví dětí - odjedou jen děti bez kašle, bez rýmy, děti zdravé !!! - poctivě přistupujte k výskytu vší - odjedou jen děti bez vší !!! VŠI NEJSOU POUZE ZÁLEŽITOSTÍ RODIČŮ DĚTÍ ODJÍŽDĚJÍCÍCH NA ŠKOLKU V PŘÍRODĚ, ale rodičŮ VŠECH !!! Není jednoduché se VŠÍ zbavit, ale je jednoduché VŠI získat - vyhýbejte se proto prostředí, kde je prokázán jejich výskyt, vysvětlete dětem, co nemají dělat (neměnit si čepice, šátečky, nepůjčovat si hřebeny, "nepovalovat se" všude, kde se dá - sedačky, křesla, koberce apod.) Na pomoc se zavazadly hledáme na příjezdovou sobotu 2 tatínky a na odjezdovou sobotu také 2 tatínky - děkujeme za nabídku pomoci (jedná se o cestu autobusem s námi až pojedeme TAM a cestu autobusem pro nás až pojedeme ZPĚT :-)
12.05.2014
TŘI TÝDNY DO KONCE MĚSÍCE KVĚTNA :-) - ŠKOLA V PŘÍRODĚ SE BLÍŽÍ - ptejte se na co potřebujete :-) - dbejte na zdraví dětí - odjedou jen děti bez kašle, bez rýmy, děti zdravé !!! - poctivě přistupujte k výskytu vší - odjedou jen děti bez vší !!! VŠI NEJSOU POUZE ZÁLEŽITOSTÍ RODIČŮ DĚTÍ ODJÍŽDĚJÍCÍCH NA ŠKOLKU V PŘÍRODĚ, ale rodičŮ VŠECH !!! Není jednoduché se VŠÍ zbavit, ale je jednoduché VŠI získat - vyhýbejte se proto prostředí, kde je prokázán jejich výskyt, vysvětlete dětem, co nemají dělat (neměnit si čepice, šátečky, nepůjčovat si hřebeny, "nepovalovat se" všude, kde se dá - sedačky, křesla, koberce apod.) Na pomoc se zavazadly hledáme na příjezdovou sobotu 2 tatínky a na odjezdovou sobotu také 2 tatínky - děkujeme za nabídku pomoci (jedná se o cestu autobusem s námi až pojedeme TAM a cestu autobusem pro nás až pojedeme ZPĚT :-) _____________________________ V TOMTO TÝDNU STŘEDA 14. 5. - výlet - jedeme do Mirakula v Milovicích - příchod do MŠ do 7,30h. - vybavení do batůžku (pláštěnku, lahvičku s pitím, kapesníčky) a na sebe (sportovní oblečení a obuv) - příjezd nejdéle do 14h. PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA - vyplňujte do pátku 16. 5. DALŠÍ FOTOGRAFIE - naleznete ve svých třídách - objednávejte do pátku 23. 5. ___________________________ V PŘÍŠTÍM TÝDNU ČTVRTEK 22. 5. - oslava Dne dětí - běžný provoz MŠ do 16h. - od 16 do 17h. sportovně-soutěžní program pro děti v doprovodu rodičů (děti bez rodičů nelze) PÁTEK - SOBOTA 23. - 24. 5. - "spaní" ve školce - pouze pro třeťáky a některé dospěláky z Mašinky - nahlašujte, zda váš TŘEŤÁK využije této "lákavé nabídky" :-)
12.05.2014
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - informace a formuláře žádostí dostanete včas :-) - rozdělení prázdninových provozů mezi mateřskými školami v Lysé najdete zde na webu ve vagónku AKTIVITY, pod záložkami ČERVENEC, SRPEN - zveřejněno již dlouho = jen připomínáme :-) - v současné době zapisujte zájem o docházku do "prázdninových MŠ" do ZJIŠŤOVACÍCH SEZNAMŮ - najdete je na obvyklých místech ve velké i malé budově - vyplnit prosíme do pátku 16. 5. 2014 - na základě VAŠEHO VYJÁDŘENÉHO ZÁJMU Vám budou předány FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ do vybraných MŠ - vyplněnou žádost odevzdáte v určený den v dané MŠ a zároveň uhradíte školné a zálohu na stravné (školné nejsou povinni platit "předškoláci" a zálohu na stravné nebudou platit děti z Mašinky v Pampelišce - a naopak :-), neboť se jedná o stejný stravovací a platební systém) - PRÁZDNINOVOU ŽÁDOST PODÁVAJÍ ZA SVÉ DĚTI POUZE TI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ PRACUJÍ - jinak se do "prázdninových MŠ" zájemci z LYSÉ nevejdou :-) DNY URČENÉ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (přihlášek) O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU: PONDĚLÍ 9. 6. 2014 MŠ Čtyřlístek ÚTERÝ 10. 6. 2014 MŠ Mašinka ČTVRTEK 12. 6. 2014 MŠ Pampeliška Ve všech mateřských školách vždy ve stejnou dobu: dopoledne 9 - 11hod. a odpoledne 13 - 15hod.
04.05.2014
MÁME MĚSÍC MÁJ :-) ______________________________ ČARODĚJNÝ DEN V MAŠINCE - byl báječný - POČASÍ, ZÁBAVA - a úžasné bylo to, že VŠECHNY DĚTI MĚLY MASKY !!! ____________________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - odevzdávejte formuláře - dodržte, prosím, stanovené termíny - vše potřebné se dočtete nebo se průběžně ptejte (info schůzka byla 28. 4.) ______________________________ MIMOŘÁDNÝ PROVOZ MAŠINKY DNE 9. 5. - Mašinka opět čeká na děti přihlášené k docházce (PROVOZ BUDE ZAJIŠTĚN OPĚT V JEDNÉ TŘÍDĚ) _____________________ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - informace a formuláře žádostí dostanete včas :-) - rozdělení prázdninových provozů mezi mateřskými školami v Lysé najdete zde na webu ve vagónku AKTIVITY, pod záložkami ČERVENEC, SRPEN - zveřejněno již dlouho = jen připomínáme :-) - v současné době zapisujte zájem o docházku do "prázdninových MŠ" do ZJIŠŤOVACÍCH SEZNAMŮ - najdete je na obvyklých místech ve velké i malé budově - vyplnit prosíme do pátku 16. 5. 2014 - na základě VAŠEHO VYJÁDŘENÉHO ZÁJMU Vám budou předány FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ do vybraných MŠ - vyplněnou žádost odevzdáte v určený den v dané MŠ a zároveň uhradíte školné a zálohu na stravné (školné nejsou povinni platit "předškoláci" a zálohu na stravné nebudou platit děti z Mašinky v Pampelišce - a naopak :-), neboť se jedná o stejný stravovací a platební systém) - PRÁZDNINOVOU ŽÁDOST PODÁVAJÍ ZA SVÉ DĚTI POUZE TI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ PRACUJÍ - jinak se do "prázdninových MŠ" zájemci z LYSÉ nevejdou :-) DNY URČENÉ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (přihlášek) O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU: PONDĚLÍ 9. 6. 2014 MŠ Čtyřlístek ÚTERÝ 10. 6. 2014 MŠ Mašinka ČTVRTEK 12. 6. 2014 MŠ Pampeliška Ve všech mateřských školách vždy ve stejnou dobu: dopoledne 9 - 11hod. a odpoledne 13 - 15hod.
27.04.2014
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (přijetí - nepřijetí dítěte k PV od šk.roku 2014 - 2015): ______________________ PŘIJATY BYLY DĚTI S REGISTRAČNÍMI ČÍSLY: PPV 2014/56 PPV 2014/23 PPV 2014/82 PPV 2014/35 PPV 2014/5 PPV 2014/32 PPV 2014/78 PPV 2014/4 PPV 2014/9 PPV 2014/65 PPV 2014/72 PPV 2014/25 PPV 2014/57 PPV 2014/77 PPV 2014/21 PPV 2014/12 PPV 2014/11 PPV 2014/43 PPV 2014/31 PPV 2014/13 PPV 2014/19 PPV 2014/79 PPV 2014/29 Těmto dětem byla po posouzení jejich žádosti dle stanovených kriterií přidělena pořadová čísla 1 - 23. __________________________ NEPŘIJATY BYLY DĚTI S REGISTR.Č: PPV 2014/53 PPV 2014/48 PPV 2014/64 PPV 2014/51 PPV 2014/30 PPV 2014/6 PPV 2014/45 PPV 2014/10 PPV 2014/15 PPV 2014/52 PPV 2014/50 PPV 2014/60 PPV 2014/54 PPV 2014/18 PPV 2014/42 PPV 2014/40 PPV 2014/61 PPV 2014/7 PPV 2014/58 PPV 2014/62 PPV 2014/66 PPV 2014/73 PPV 2014/8 PPV 2014/44 PPV 2014/76 PPV 2014/3 PPV 2014/26 PPV 2014/47 PPV 2014/22 PPV 2014/70 PPV 2014/16 PPV 2014/36 PPV 2014/34 PPV 2014/37 PPV 2014/63 PPV 2014/80 PPV 2014/55 PPV 2014/67 PPV 2014/71 PPV 2014/81 PPV 2014/20 PPV 2014/28 PPV 2014/33 PPV 2014/1 PPV 2014/24 PPV 2014/59 PPV 2014/68 PPV 2014/39 PPV 2014/49 PPV 2014/74 PPV 2014/38 PPV 2014/14 PPV 2014/75 PPV 2014/46 PPV 2014/2 PPV 2014/69 PPV 2014/41 PPV 2014/17 Těmto dětem byla po posouzení jejich žádosti dle stanovených kriterií přidělena pořadová čísla 24 - 81 (82).
27.04.2014
DUBEN KONČÍ :-) ____________________________________ NEPŘÍTOMNOST - od středy 23.4. není v MŠ přítomna paní učitelka Holcmanová - plánovaně :-) _______________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - odevzdávejte formuláře - dodržte, prosím, stanovené termíny - vše potřebné se dočtete nebo se průběžně ptejte nebo přijďte v pondělí 28. 4. v 15,30 h. na INFO SCHŮZKU ______________________________ ČARODĚJNÝ DEN V MAŠINCE - chystejte s dětmi masky na středu 30.4. dopoledne (děti přijdou v maskách již ráno do třídy a prožijí v nich téměř celé dopoledne :-) NEVHODNÉ jsou pro děti, PROSÍM, škrabošky na obličej) ____________________________________ MIMOŘÁDNÝ PROVOZ MAŠINKY ve dnech 2. 5. a 9. 5. - jedná se o pátky = Mašinka čeká na děti přihlášené k docházce a tím i na stravování :-) PROVOZ BUDE ZAJIŠTĚN V JEDNÉ TŘÍDĚ _____________________ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - informace a formuláře žádostí dostanete včas :-) - rozdělení prázdninových provozů mezi mateřskými školami v Lysé najdete zde na webu ve vagónku AKTIVITY, pod záložkami ČERVENEC, SRPEN - zveřejněno již dlouho = jen připomínáme :-) - v současné době zapisujte zájem o docházku do "prázdninových MŠ" do ZJIŠŤOVACÍCH SEZNAMŮ - najdete je na obvyklých místech ve velké i malé budově - vyplnit prosíme do pátku 16. 5. 2014 - na základě VAŠEHO VYJÁDŘENÉHO ZÁJMU Vám budou předány FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ do vybraných MŠ - vyplněnou žádost odevzdáte v určený den v dané MŠ a zároveň uhradíte školné a zálohu na stravné (školné nejsou povinni platit "předškoláci" a zálohu na stravné nebudou platit děti z Mašinky v Pampelišce - a naopak :-), neboť se jedná o stejný stravovací a platební systém) - PRÁZDNINOVOU ŽÁDOST PODÁVAJÍ ZA SVÉ DĚTI POUZE TI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ PRACUJÍ - jinak se do "prázdninových MŠ" zájemci z LYSÉ nevejdou :-) DNY URČENÉ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (přihlášek) O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU: PONDĚLÍ 9. 6. 2014 MŠ Čtyřlístek ÚTERÝ 10. 6. 2014 MŠ Mašinka ČTVRTEK 12. 6. 2014 MŠ Pampeliška Ve všech mateřských školách vždy ve stejnou dobu: dopoledne 9 - 11hod. a odpoledne 13 - 15hod.
21.04.2014
DUBEN SE PŘEKULIL PŘES VELIKONOCE :-) ____________________________________________ FOTOGRAFOVÁNÍ - do konce dubna se pokusíme vyfotografovat na školní zahradě ____________ VÝLET - ve středu 23.4. jedou děti ze 2. + 3.třídy na výlet - plánovány jsou dva cíle: 1. Horní Počernice a 2. Šestajovice - NEJDÉLE v úterý do 8hodin NAHLASTE PANÍ UČITELKÁM účast dítěte na výletě !!! KVŮLI STRAVOVÁNÍ je to velmi nutné !!! _________________ NEPŘÍTOMNOST - od středy 23.4. nebude v MŠ po delší dobu přítomna paní učitelka Holcmanová - plánovaně :-) _______________________ ČARODĚJNÝ DEN V MAŠINCE - chystejte s dětmi masky na středu 30.4. dopoledne ________________________________________________ MIMOŘÁDNÝ PROVOZ MAŠINKY 1. 5. a 8. 5. 2014 jsou čtvrtky a jsou to státní svátky, proto, prosíme: - zapisujte do seznamů vyvěšených na známých místech PŘIHLÁŠENÍ K DOCHÁZCE či ODHLÁŠENÍ Z DOCHÁZKY ve dnech 2. 5. a 9. 5. - jedná se o pátky - toto přihlášení je od vás závazné - tato informace je pro nás důležitá (abychom zajistili adekvátní provoz Mašinky) _____________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - vyzvedávejte si formuláře u paní učitelek - dodržte, prosím, stanovené termíny - vše potřebné se v převzatých písemných materiálech dočtete nebo - se průběžně ptejte nebo - přijďte v pondělí 28. 4. v 15,30 h. na INFO SCHŮZKU __________________________ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - informace a formuláře žádostí dostanete včas :-)
13.04.2014
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (přijetí - nepřijetí dítěte k PV od šk.roku 2014 - 2015): ______________________ PŘIJATY BYLY DĚTI S REGISTRAČNÍMI ČÍSLY: PPV 2014/56 PPV 2014/23 PPV 2014/82 PPV 2014/35 PPV 2014/5 PPV 2014/32 PPV 2014/78 PPV 2014/4 PPV 2014/9 PPV 2014/65 PPV 2014/72 PPV 2014/25 PPV 2014/57 PPV 2014/77 PPV 2014/21 PPV 2014/12 PPV 2014/11 PPV 2014/43 PPV 2014/31 PPV 2014/13 PPV 2014/19 PPV 2014/79 PPV 2014/29 Těmto dětem byla po posouzení jejich žádosti dle stanovených kriterií přidělena pořadová čísla 1 - 23. __________________________ NEPŘIJATY BYLY DĚTI S REGISTR.Č: PPV 2014/53 PPV 2014/48 PPV 2014/64 PPV 2014/51 PPV 2014/30 PPV 2014/6 PPV 2014/45 PPV 2014/10 PPV 2014/15 PPV 2014/52 PPV 2014/50 PPV 2014/60 PPV 2014/54 PPV 2014/18 PPV 2014/42 PPV 2014/40 PPV 2014/61 PPV 2014/7 PPV 2014/58 PPV 2014/62 PPV 2014/66 PPV 2014/73 PPV 2014/8 PPV 2014/44 PPV 2014/76 PPV 2014/3 PPV 2014/26 PPV 2014/47 PPV 2014/22 PPV 2014/70 PPV 2014/16 PPV 2014/36 PPV 2014/34 PPV 2014/37 PPV 2014/63 PPV 2014/80 PPV 2014/55 PPV 2014/67 PPV 2014/71 PPV 2014/81 PPV 2014/20 PPV 2014/28 PPV 2014/33 PPV 2014/1 PPV 2014/24 PPV 2014/59 PPV 2014/68 PPV 2014/39 PPV 2014/49 PPV 2014/74 PPV 2014/38 PPV 2014/14 PPV 2014/75 PPV 2014/46 PPV 2014/2 PPV 2014/69 PPV 2014/41 PPV 2014/17 Těmto dětem byla po posouzení jejich žádosti dle stanovených kriterií přidělena pořadová čísla 24 - 81 (82). ______________________ ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, KTEŘÍ SI NEVYZVEDLI ROZHODNUTÍ, ABY co nejdříve KONTAKTOVALI PANÍ ŘEDITELKU (606 407 684) - DĚKUJEME.
13.04.2014
DUBEN V PLNÉM PROUDU :-) Krásné, veselé i pohodové, slunečné či aprílové velikonoční svátky přeje všem svým dětem, rodičům, prarodičům a dalším příznivcům MAŠINKA :-) _______________________________ TĚŠÍME SE NA SVÁTKY JARA - velikonoční prázdniny ve školách 17. - 18. 4. = čtvrtek a pátek - Mašinka určitě v provozu s jednou třídou - nahlašujte paní učitelkám docházku svého dítěte v těchto dnech - je potřeba oznámit očekávaný stav dětí na stravování _____________________ ZÁPIS DĚTÍ POKRAČUJE - předávání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne dle plánu 14.4. a 15.4. opět v prostorách MěÚ _____________ FOTOGRAFOVÁNÍ - v týdnu po velikonočních svátcích se pokusíme vyfotografovat na školní zahradě ____________ VÝLET - ve středu 23.4. jedou děti ze 2. + 3.třídy na výlet - plánovány jsou dva cíle: 1. Horní Počernice a 2. Šestajovice - NAHLAŠUJTE PANÍ UČITELKÁM ÚČAST VAŠEHO DÍTĚTE NA VÝLETĚ !!! KVŮLI STRAVOVÁNÍ JE TO VELMI NUTNÉ !!! _________________ NEPŘÍTOMNOST - od středy 23.4. nebude v MŠ po delší dobu přítomna paní učitelka Holcmanová - plánovaně :-) _______________________ ČARODĚJNÝ DEN V MAŠINCE - chystejte s dětmi masky na středu 30.4. dopoledne ________________________________________________ MIMOŘÁDNÝ PROVOZ MAŠINKY 1. 5. a 8. 5. 2014 jsou čtvrtky a jsou to státní svátky, proto, prosíme: - zapisujte do seznamů vyvěšených na známých místech PŘIHLÁŠENÍ K DOCHÁZCE či ODHLÁŠENÍ Z DOCHÁZKY ve dnech 2. 5. a 9. 5. - jedná se o pátky - toto přihlášení je od vás závazné - tato informace je pro nás důležitá (abychom zajistili adekvátní provoz Mašinky) _____________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - vyzvedávejte si formuláře u paní učitelek - dodržte, prosím, stanovené termíny - vše potřebné se v převzatých písemných materiálech dočtete nebo - se průběžně ptejte nebo - přijďte v pondělí 28. 4. v 15,30 h. na INFO SCHŮZKU __________________________ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - informace a formuláře žádostí dostanete včas :-)
05.04.2014
DRUHÝ DUBNOVÝ TÝDEN JE TU :-) _____________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - formuláře vyzvedávejte u paní učitelek - dodržte, prosím, stanovené termíny - vše potřebné se v převzatých písemných materiálech dočtete nebo - se průběžně ptejte nebo - přijďte v pondělí 28. 4. v 15,30 h. na INFO SCHŮZKU VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLÁCH - 17. - 18. 4. 2014 = čtvrtek a pátek - Mašinka zřejmě v provozu s jednou třídou - nahlašujte paní učitelkám docházku svého dítěte v těchto dnech - je potřeba oznámit očekávaný stav dětí na stravování MIMOŘÁDNÝ PROVOZ MAŠINKY 1. 5. a 8. 5. 2014 jsou čtvrtky a jsou to státní svátky, proto, prosíme: - zapisujte do seznamů vyvěšených na známých místech PŘIHLÁŠENÍ K DOCHÁZCE či ODHLÁŠENÍ Z DOCHÁZKY ve dnech 2. 5. a 9. 5. - jedná se o pátky - toto přihlášení je od vás závazné - tato informace je pro nás důležitá (abychom zajistili adekvátní provoz Mašinky)
30.03.2014
ZÁPIS DĚTÍ K DOCHÁZCE DO MŠ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - 2015 PROBÍHÁ: ____________________________ - ŽÁDOSTI o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - jsou přijaty (již bylo ukončeno) - NAHLÍŽENÍ do správního spisu - uskutečnilo se (bylo v úterý 1. 4.) - PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - bude 14.4. a 15.4.
30.03.2014
DUBEN JE TU :-) _____________________________ SOLNÉ HRÁTKY - jedeme v úterý 1. 4. naposledy - čekejte vyúčtování VÝLET - v pátek 4. 4. - jedou děti z 1. a 2.třídy - cíl výletu: Benátky nad Jizerou Dražice CENTRUM JUNGLE a Chleby u Nymburka ZOO - vybavení: batůžek, pláštěnku, papírové kapesníčky, lahvičku s pitím (zcela vhodná je PET lahvička se šroubovacím uzávěrem - prosíme o ni, nejsou s ní žádné potíže :-) - ráno se děti sejdou ve třídě nejdéle v 7,15 hodin - odpoledne návrat z výletu kolem 15,00 hodin _____________________________ FOTOGRAFOVÁNÍ - fotografie jsou k nabídce v jednotlivých třídách - fotografie shlédněte a objednávejte pouze dle svého uvážení ŠKOLA V PŘÍRODĚ - formuláře můžete získat u paní učitelek - vše potřebné se v nich dočtete nebo se průběžně ptejte nebo přijďte v pondělí 28. 4. v 15,30 h. na INFO SCHŮZKU NEPŘÍTOMNOST PANÍ ŘEDITELKY V MŠ - 31. 3. - 4. 4. dovolená (v MŠ zastupuje paní Holcmanová, v nutných případech volejte známý mobilní tel. 606 407 684)
22.03.2014
KONČÍ MĚSÍC BŘEZEN :-) _____________________________ FOTOGRAFOVÁNÍ - fotografie k nabídce připraveny v jednotlivých třídách - objednávejte dle svého uvážení SOLNÉ HRÁTKY - jedeme v úterý 25. 3. již počtvrté - poslední návštěva bude 1. 4., poté proběhne vyúčtování ŠKOLA V PŘÍRODĚ - o formuláře můžete již požádat paní učitelky - vše potřebné se dočtete v obdržených tiskopisech - info schůzka bude v pondělí 28. 4. od 15,30 h. NEPŘÍTOMNOST PANÍ ŘEDITELKY V MŠ - 24. + 25. 3. - z důvodu přebírání žádostí na MěÚ (v případě potřeby k zastižení na mob.tel.) - 26. + 27. + 28. 3. - z důvodu čerpání dovolené (v nutných případech zastupuje paní Holcmanová)
22.03.2014
ZÁPIS DĚTÍ K DOCHÁZCE DO MŠ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - 2015 ZAČÍNÁ: ____________________________ - PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - 24.3. a 25.3. - NAHLÍŽENÍ do správního spisu - 1. 4. - PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - 14.4. a 15.4. - KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ dětí do MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 - obdržel každý ze zájemců v písemné podobě - POČET UVOLNĚNÝCH MÍST - pouze v Mašince cca 22 - 24 míst, celkově v Lysé nad Labem cca 120 míst DALŠÍ INFO: - vagónek AKTIVITY (zde na webu - viz BŘEZEN + DUBEN) - vagónek VZKAZY (zde na webu - viz ARCHIV) - vydání lyských Listů (únor + březen) - hlavní nástěnka MŠ
15.03.2014
PŮLKA MĚSÍCE BŘEZNA JE TU :-) _____________________________ FOTOGRAFOVÁNÍ - proběhne v pondělí 17.3. dopoledne - týká se všech dětí v Mašince - fotografujeme se po třídách - prosíme o vhodné oblečení - přijďte všichni - vy, kteří jste zrovna z nějakého důvodu doma, zavolejte, domluvíme se :-) SOLNÉ HRÁTKY - jedeme v úterý 18. 3. potřetí - příchod dětí do třídy max.do 7,15 hod. - s sebou batůžek+kapesníčky, pití a bačkorky ze školky PŘEDSTAVENÍ V KINĚ - uskuteční se ve středu 19. 3. dopoledne - jmenuje se "Žába mastičkářka" - hraje ZUŠka Lysá - jdeme všichni - počítejte s posunem oběda - kdo bude odcházet po obědě domů, tak z M.B. přibližně PŘED JEDNOU HODINOU, z V.B. přibližně PO JEDNÉ HODINĚ :-) ___________________ NOVÉ DVEŘE - po třech letech od vybourání příčky mezi dvěma hernami ve 2.třídě se objevily místo původní nevyhovující varianty NOVÉ DVEŘE - troufáme si tvrdit, že nejen dobře vypadají, ale věříme, že se toto řešení zároveň i osvědčí - DĚKUJEME ZA VELKOU POMOC VŠEM RODIČŮM se zvládnutím mimořádného provozu kvůli montáži - truhláři pracovali od 8,00 do 15,00 hodin
08.03.2014
INFO K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015: ____________________________ AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - byl předáván na info schůzce (konala se 11. 2.) - je možné jej vyzvednout v MŠ (malé budově) - je možné požádat o jeho zaslání (na e-mail adresu) PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - 24.3. od 13 do 18h. + 25.3. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy NAHLÍŽENÍ do správního spisu - 1.4.2014 od 15 do 17h. - v ředitelně školy PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - 14.4. od 13 do 18h. + 15.4. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy ________ Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. ________ Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (ODEVZDÁN MUSÍ BÝT ORIGINÁL). K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte = výpis z evidence obyvatel (ODEVZDÁNA MŮŽE BÝT KOPIE, K NAHLÉDNUTÍ JE NUTNÝ ORIGINÁL). ___________ V Mašince by se mělo uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 22 - 24 míst. Celkově by se mělo v lyských mateřských školách uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 120 míst. DALŠÍ INFO: - vagónek AKTIVITY (zde na webu) - vydání lyských Listů (únor + březen) - hlavní nástěnka MŠ
08.03.2014
V UPLYNULÉM TÝDNU :-) - úterní 4. 3. solná jeskyně - byla první z plánovaných pěti lekcí a podle nás byla prima (STEJNĚ JAKO LONI :-) pro všechny děti, které se zúčastnily - čtvrteční 6. 3. výlet Praha - byl jeden jediný a byl báječný :-) pro všechny třeťáky - máme od vás zpětné zprávy, že děti hodně vyprávěly, a tak určitě všechno víte a co nevíte, ptejte se dospěláků, kteří na výletě byli, povíme vám :-) - páteční 7. 3. návštěva Domova Na Zámku - předškoláci nejen potěšili seniory, ale zároveň navštívili Scolarest, kde posvačili a navštívili Fotoateliér, kde si vyřídili focení na tablo ________________________ POLOVINA BŘEZNA SE BLÍŽÍ :-) SOLNÉ HRÁTKY - jezdíme v úterý - jedeme podruhé 11. 3. - příchod v 7,15, s sebou batůžek s kapesníčky, pití a bačkorky ze školky FOTOGRAFOVÁNÍ - uskuteční se ve středu 12. 3. - týká se dětí ze 3.třídy - proběhne dopoledne - jedná se o pořízení 1ks fotografie "pro potřebu MŠ" = na závěrečné tablo předškoláků - zájem o fotografii s portrétem dítěte "pro svou potřebu" = nahlásí rodiče třídním učitelkám - další fotografování proběhne v pondělí 17.3. dopoledne - týká se všech dětí v Mašince - viz rozeslaná zpráva LIDUŠČINO DIVADLO - přijede ve čtvrtek 13. 3. - podrobnosti ve vagónku AKTIVITY PÁTEČNÍ MIMOŘÁDNOST - pátek 14. 3. - viz rozeslaná zpráva - děkujeme za pomoc se snížením počtu dětí přítomných v MŠ V TENTO DEN - od pondělí vás pak zveme do přízemí V.B. = HERNY 2.TŘÍDY - až nakouknete, uvidíte :-) ŠKOLKA V PŘÍRODĚ - v brzké době (přibl. polovina března) bude připraven k vyzvednutí "soubor" potřebných formulářů - VYDRŽTE :-)
01.03.2014
VRACÍME SE PO PRÁZDNINÁCH :-) _________________________ SOLNÉ HRÁTKY - neděle - všem dětem zaslána INFO SMS - pondělí - ještě možnost PŘIHLÁSIT SE - úterý - začínáme PRVNÍ LEKCÍ ______________ VÝLET PRAHA - neděle - všem třeťákům zaslána INFO SMS - pondělí - nahlaste ČTVRTEČNÍ PŘÍCHOD 6,45 nebo 7,30h - čtvrtek - přihlášení třeťáci vyjíždějí DO PRAHY - STRAVU - ze školní jídelny dvě hodnotné svačiny + ze školky doplněk Brumík a ovoce (děti nebudou mít ze Scolarestu v tento den oběd = tudíž jim nebude ani účtován) - OBLEČENÍ - dejte dětem co nejjednodušší - DALŠÍ INFO - "kam a proč" čtěte na hlavní nástěnce :-) ____________________ DOMOV NA ZÁMKU - páteční dopolední aktivita dětí a paní učitelek ze 3.třídy __________________ ŠKOLKA V PŘÍRODĚ - v brzké době (přibl. polovina března) bude připraven k vyzvednutí "soubor" potřebných formulářů - VYDRŽTE :-) ________________________ NÁSTUP DO 1.TŘÍDY ZŠ - rodiče předškoláků juknou na nástěnku u schodů ve V.B. - děkujeme za vyplnění _________________ - DĚKUJEME VÁM VŠEM :-) za včasné ranní příchody do Mašinky - díky této vaší "dochvilnosti" zvládáme nahlašovat stavy pro stravování opravdu VČAS a "nebrzdíme" nastavený systém :-) - PROSÍME NĚKTERÉ RODIČE o včasné odpolední vyzvedávání dětí z MŠ - Mašinka je v provozu od 6,15 do 16,15 hodin. V době od 16,15 h. se uklízejí "poslední" prostory v přízení velké budovy (šatna druháčků, třeťáčků a spojovací chodba). Pracovní doba paní uklizeček končí v 16,30 hodin.
23.02.2014
INFO K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015: ____________________________ AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - byl předáván na info schůzce (konala se 11. 2.) - je možné jej vyzvednout v MŠ (malé budově) - je možné požádat o jeho zaslání (na e-mail adresu) PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - 24.3. od 13 do 18h. + 25.3. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy NAHLÍŽENÍ do správního spisu - 1.4.2014 od 15 do 17h. - v ředitelně školy PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - 14.4. od 13 do 18h. + 15.4. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy ________ Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. ________ Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (ODEVZDÁN MUSÍ BÝT ORIGINÁL). K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte = výpis z evidence obyvatel (ODEVZDÁNA MŮŽE BÝT KOPIE, K NAHLÉDNUTÍ JE NUTNÝ ORIGINÁL). ___________ V Mašince by se mělo uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 22 - 24 míst. Celkově by se mělo v lyských mateřských školách uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 120 míst. DALŠÍ INFO: - vagónek AKTIVITY (zde na webu) - vydání lyských Listů (únor + březen) - hlavní nástěnka MŠ
23.02.2014
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY :-) V TÝDNU JARNÍCH PRÁZDNIN - Mašinka v provozu pro přihlášené děti - čekáme na vás ve velké budově - přízemí - děti z prváčku použijí šatnu druháčků - provoz zcela běžně od 6,15 do 16,15 hodin __________________________ SOLNÉ HRÁTKY - přihláška k vyzvednutí u paní učitelky - vyplněnou přihlášku nutno odevzdat zpět k rukám paní učitelky - začínáme v úterý 4. 3. a jedeme celkem 5x - přihlášené děti přijdou v úterý (hned po jarních prázdninách) do MŠ nejdéle do 7,15 hodin - vybavení s sebou: batůžek, papírové kapesníčky, lahvičku s pitím a ZE ŠKOLKY BAČKORKY __________________ ŠKOLKA V PŘÍRODĚ - "soubor" potřebných formulářů bude k vyzvednutí v brzké době u paní učitelek - VYDRŽTE :-) ________________________ - rodiče předškoláků vyplňují, prosím, ZDA JEJICH PŘEDŠKOLÁK ZAHAJUJE 1. 9. 2014 POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU - seznam na nástěnce u schodů ve V.B. (informace jsou důležité pro ZÁPISOVÉ ŘÍZENÍ 2014 = počet uvolněných míst) _________________ - DĚKUJEME VÁM VŠEM :-) za včasné ranní příchody do Mašinky - díky této vaší "dochvilnosti" zvládáme nahlašovat stavy pro stravování opravdu VČAS a "nebrzdíme" nastavený systém :-) - PROSÍME NĚKTERÉ RODIČE o včasné odpolední vyzvedávání dětí z MŠ - Mašinka je v provozu od 6,15 do 16,15 hodin. V době od 16,15 h. se uklízejí "poslední" prostory v přízení velké budovy (šatna druháčků, třeťáčků a spojovací chodba). Pracovní doba paní uklizeček končí v 16,30 hodin.
15.02.2014
ZBÝVÁ TÝDEN DO JARNÍCH PRÁZDNIN - 24. 2. - 28. 2. - v provozu bude jedna třída __________________________ - žádosti o PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - v úterý 11.2.2014 se konala předzápisová infoschůzka - pokud někdo nepotřeboval být účasten na schůzce, ale má zájem podat žádost, vyzvedne si aktuální formulář přímo v MŠ (malé budově) nebo je možné požádat o jeho zaslání na e-mail adresu - přihlášky na SOLNÉ HRÁTKY - k vyzvednutí ve třídách (začínáme 4. 3. a jedeme celkem 5x) - zájemci odevzdají vyplněné zpět k rukám paní učitelky - přihlášky na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ - k vyzvednutí po jarních prázdninách (rodiče dětí z prváčku mohou konzultovat případné přihlášení svého dítěte s paní učitelkami ze své třídy) ________________________ - rodiče předškoláků vyplňují, prosím, ZDA JEJICH PŘEDŠKOLÁK ZAHAJUJE 1. 9. 2014 POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU - seznam na nástěnce u schodů ve V.B. (informace jsou důležité pro ZÁPISOVÉ ŘÍZENÍ 2014 = počet uvolněných míst) - DĚKUJEME VÁM VŠEM :-) za včasné ranní příchody do Mašinky - díky této vaší "dochvilnosti" zvládáme nahlašovat stavy pro stravování opravdu VČAS a "nebrzdíme" nastavený systém :-) _______________________ - ve středu 19. 2. 2014 přijede Divadélko Špílberg - zahraje NEZNÁMÉ příběhy dvou ZNÁMÝCH králíků - Boba a Bobka - osm písniček pro tento dětský muzikálek vytvořili Petr Skoumal a Pavel Šrut a divadélko přijede až z Moravy. Těšíme se. Víme, že uvidíme a uslyšíme báječné představení. Mašinku už Špílberg navštívil, a to přesně před rokem s muzikálkem Kocourek Modroočko :-) Dopolední představení začíná v 9,30 hodin - přivítáme i hosty (jsou zváni zájemci o přijetí do Mašinky). _________________ - ČT + PÁ (20. + 21. 2.) - není v MŠ paní ředitelka = dovolená - zastupuje ji paní učitelka Iveta Holcmanová. Po celé jarní prázdniny bude paní ředitelka k zastižení střídavě v MŠ či na telefonu 606 407 684 KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY VŠEM PŘEJE MAŠINKA.
07.02.2014
PŘEDBĚŽNÉ INFO K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015: - - - předzápisová infoschůzka 11.2.2014 od 16h. - - - přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 24.3. od 13 do 18h. + 25.3. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy - - - nahlížení do správního spisu 1.4.2014 od 15 do 17h. - - - předávání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 14.4. od 13 do 18h. + 15.4. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy DALŠÍ INFO NAJDEJTE: - ve vagónku AKTIVITY zde na webu - v únorovém a březnovém vydání lyských Listů - na hlavní nástěnce MŠ V Mašince by se mělo uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 25 míst. Celkově by se mělo v lyských mateřských školách uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 120 míst. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (ODEVZDÁN MUSÍ BÝT ORIGINÁL). K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte = výpis z evidence obyvatel (ODEVZDÁNA MŮŽE BÝT KOPIE, K NAHLÉDNUTÍ JE NUTNÝ ORIGINÁL).
07.02.2014
ZAČALO DRUHÉ POLOLETÍ - paní uklizečky si vyměnily své "pevné třídy" - paní Janička je v prváčku, paní Bohunka ve druháčku (nadále se společně starají o vše ostatní v Mašince) - v úterý 11.2.2014 od 16h se koná předzápisová infoschůzka - proběhne v prváčku (PROSÍME SOUČASNÉ RODIČE O POCHOPENÍ PŘÍPADNÝCH ORGANIZAČNÍCH MIMOŘÁDNOSTÍ :-) - rodiče předškoláků vyplní ZDA JEJICH PŘEDŠKOLÁK ZAHAJUJE 1. 9. 2014 POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU - seznam na nástěnce u schodů - brzy budou k vyzvednutí přihlášky na SOLNÉ HRÁTKY (začínáme 4. 3. a jedeme celkem 5x) - po jarních prázdninách budou k vyzvednutí přihlášky na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ (rodiče dětí z prváčku mohou konzultovat případné přihlášení svého dítěte s paní učitelkami ze třídy) - v týdnu 24. 2. - 28. 2. jsou jarní prázdniny ve školách - v provozu bude v Mašince jedna třída (obratem sdělte paní učitelce, pokud dojde ke změně v přihlášení vašeho dítěte - např. nemoc)
02.02.2014
ZPĚTNĚ :-) SCREENING ZRAKU Poslední dvě zprávy čekají na vyzvednutí u paní učitelky. POLOLETNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLÁCH V pátek 31. 1. byla v provozu Mašinka pro 13 dětí dopol. a 10 dětí odpol. _______________________________ TRVÁ :-) ______________ INFORMACE Vyhledávejte zde na webu - nevynechávejte především vagónek AKTIVITY a VZKAZY - PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME :-) _________________________________ JARNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLÁCH V týdnu 24. 2. - 28. 2. - v provozu jedna třída. Děkujeme za vyplnění "zjišťovacích seznamů" - případnou změnu v nahlášení oznamte. _______________________ POPELKA Ve čtvrtek 6. 2. od 15,15 hodin "reprízujeme" muzikálek Popelka. Dopolední představení se uskuteční pro "delegaci" z DOMOVA NA ZÁMKU :-) ___________________________ STRAVNÉ Po uzavření měsíce ledna budete na případné nedostačující zálohy stravného na měsíc únor upozorněni INFO SMS zprávou. Odeslány byly pouze 3 upomínací zprávy o nedostatečných zálohách na měsíc únor. Takže vám všem v Mašince velmi děkujeme za úžasnou platební spolupráci :-) ______________________ ŠKOLNÉ Velmi děkujeme za platební kázeň a VŠECHNY FINANČNÍ DARY v roce 2013 !!! Po účetním zakončení roku 2013 zveřejníme celkovou částkou finančních darů, kterou jste poskytli Mašince a seznámíme Vás s jejím využitím :-) Při kontrole plateb školného za měsíc leden byla zjištěna POUZE JEDNA DLUŽNÁ PLATBA. Děkujeme, že vzorně plníte i v roce 2014 své platební povinnosti :-) ___________________ NOVÉ :-) _______________ ZAČÍNÁ DRUHÉ POLOLETÍ - paní uklizečky si mění své "pevné třídy" - paní uklizečku Janičku začnou rodiče potkávat více v prváčku, paní uklizečka Bohunka přechází do druháčku (nadále se společně starají o třeťák a veškeré další prostory Mašinky) - rodiče předškoláků vyplní ZDA JEJICH PŘEDŠKOLÁK ZAHAJUJE 1. 9. 2014 POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU - seznam na nástěnce u schodů - brzy budou k vyzvednutí přihlášky na SOLNÉ HRÁTKY (začínáme 4. 3. a jedeme celkem 5x) - po jarních prázdninách budou k vyzvednutí přihlášky na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ (rodiče dětí z prváčku mohou konzultovat zájem přihlásit své dítě s paní učitelkami ze třídy)
26.01.2014
PŘEDBĚŽNÉ INFO K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015: - - - předzápisová infoschůzka 11.2.2014 od 16h. - - - přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 24.3. od 13 do 18h. + 25.3. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy - - - nahlížení do správního spisu 1.4.2014 od 15 do 17h. - - - předávání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 14.4. od 13 do 18h. + 15.4. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy DALŠÍ INFO NAJDEJTE: - ve vagónku AKTIVITY zde na webu - v únorovém a březnovém vydání lyských Listů - na hlavní nástěnce MŠ V Mašince by se mělo uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 25 míst. Celkově by se mělo v lyských mateřských školách uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 120 míst. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání. K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte = výpis z evidence obyvatel.
26.01.2014
BYLO :-) _____________ SCREENING ZRAKU Proběhl ve čtvrtek 23.1. - dle předběžné zprávy nebyla u vyšetřených dětí v naší MŠ objevena závažná vada, což je báječné zjištění :-) Přesná zpráva pro každé vyšetřené dítě i s potvrzením za platbu přijde poštou na adresu MŠ do 14-ti dnů, ihned předáme rodičům, jakmile obdržíme :-) ZPRÁVY JSOU UŽ V MAŠINCE - to byla rychlost !!! ___________________________________ BUDE :-) ______________ INFORMACE Vyhledávejte zde na webu - nevynechávejte především vagónek AKTIVITY a VZKAZY - PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME :-) _________________________________ PRÁZDNINY VE ŠKOLÁCH V pátek 31. 1. - v provozu jedna třída. V týdnu 24. 2. - 28. 2. - v provozu též jedna třída. Děkujeme za vyplnění "zjišťovacích seznamů" - případnou změnu v nahlášení oznamte. _______________________ POPELKA Ve čtvrtek 6. 2. od 15,15 hodin "reprízujeme" muzikálek Popelka. Dopolední představení se uskuteční pro "delegaci" z DOMOVA NA ZÁMKU :-) ___________________________ STRAVNÉ V pondělí 27. 1. byla provedena kontrola aktuálních stavů záloh na stravovacích účtech dětí. Žádný účet nebyl mínusový !!!, pouze v osmi případech byla odeslána SMS ZPRÁVA o nutnosti vložení finan.zálohy na měsíc únor, jinak byly všechny ostatní stravovací účty ve vzorném stavu = dostatek peněz na lednové vyúčtování a dále i na únorovou zálohu. Velmi děkujeme !!! ______________________ ŠKOLNÉ Na začátku měsíce ledna byla provedena kontrola školného k 31. 12. 2013. Po odeslání pěti připomínacích SMS ZPRÁV bylo "zatoulané či opožděné" školné dorovnáno a v Mašince není jeden jediný "zapomnětlivec" !!! Velmi děkujeme za platební kázeň a VŠECHNY FINANČNÍ DARY !!! Po účetním zakončení roku 2013 zveřejníme celkovou výši finančních darů, kterou jste od září do prosince poskytli Mašince a seznámíme Vás s naším záměrem, jak peníze využijeme :-)
17.01.2014
PŘIPOMÍNKA :-) ÚTERÝ - cirkus Cecilka přijel - byl stoprocentně báječný - rozesmál, překvapil, potěšil . . . STŘEDA - zápis do prvních tříd proběhl - byl určitě úspěšný pro všechny naše předškoláky :-) však jsme jim všichni v Mašince drželi palce . . . _________________ ZAJÍMAVOST :-) ČTVRTEK - děkujeme rodičům z prváčku za organizační pomoc (ponechání některých dětí doma) - důvodem naší prosby byl prováděný servis pianina v 1.třídě PIANINA V MAŠINCE (jen tak pro zajímavost): - Mašinka má 3 třídy a 3 pianina = to je báječný stav v porovnání s jinými mateřskými školami - pianino v prváčku (pochází původně ze zrušené MŠ v Zahradní ulici :-) je po generální opravě (mělo by bezproblémově fungovat dalších minimálně 15 let) - pianinu ve třeťáčku se dostalo též daleko větší údržby a kvalitního ladění než v předchozích letech - piano ve druháčku je digitální - po deseti letech je zatím naprosto bezproblémové ________________________ NOVINKY :-) _____________________ KDO HLEDÁ, TEN NAJDE :-) Na webu nevynechávejte především dva vagónky :-) vagónek AKTIVITY a vagónek VZKAZY - tak budete stále v obraze :-) PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME :-) _________________________________ KDO SE PŘIHLÁSIL, TEN NEZAPOMENE :-) Ve čtvrtek 23.1.2014 od 10,30h. proběhne screeningové vyšetření zraku - týká se přihlášených dětí (do má ještě zájem - urychleně se hlaste u kterékoliv paní učitelky :-) leták mělo v přihrádce v šatně každé dítě a upoutávka je i na hlavní nástěnce u barevné mašinky :-) Prosíme maminky, které přihlásily své mladší děti, aby se dostavily v 10,30h. _____________________ KDO NEVYPLNIL, TEN SI POSPÍŠÍ :-) V pátek 31.1. jsou pololetní školní prázdniny - stejně tak v týdnu 24.2. - 28.2. jsou jarní školní prázdniny - ve svých budovách naleznete "zjišťovací seznamy", do kterých zapisujte zájem o docházku (pokud dojde ke změně skutečnosti oproti zapsanému - prosíme OPRAVTE - DĚKUJEME) = přihlášení je ZÁVAZNÉ (předpokládáme, že v provozu bude jedna třída). _______________________ KDO NEVIDĚL, TEN PŘIJDE :-) Ve čtvrtek 6.2.2014 "reprízujeme" muzikálek Popelka, info podrobněji zde na webu ve vagónku AKTIVITY.
17.01.2014
PŘEDBĚŽNÉ INFO K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015: - - - předzápisová infoschůzka 11.2.2014 od 16h. - - - přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 24.3. od 13 do 18h. + 25.3. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy - - - nahlížení do správního spisu 1.4.2014 od 15 do 17h. - - - předávání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 14.4. od 13 do 18h. + 15.4. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - vchod z podloubí staré budovy DALŠÍ INFO NAJDEJTE: - ve vagónku AKTIVITY zde na webu - v únorovém vydání lyských Listů - na hlavní nástěnce MŠ V Mašince by se mělo uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 25 míst. Celkově by se mělo v lyských mateřských školách uvolnit pro nástup dětí od 1. 9. 2014 cca 120 míst. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy. Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání. K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte = výpis z evidence obyvatel.
10.01.2014
NOVINKY :-) _____________________ Jukněte do vagónku AKTIVITY - buďte v obraze, co se u nás v Mašince bude dít po zbytek školního roku 2013 - 2014 - průběžně budeme samozřejmě doplňovat. Vy si vyhledávejte informace a my vám za to předem děkujeme :-) :-) :-) _________________________________ V předzápisový den, tj. úterý 14.1. (zápisy do 1.tříd jsou 15.+16.1. - viz.vagónek AKTIVITY) přijede do Mašinky Cirkus Cecilka - těšíme se na báječné představení plné zvířátek, akrobacie a legrace (dopolední aktivita) - snad cirkusové představení naladí předškoláky před zápisem a potěší nás všechny v Mašince v zimních lednových dnech :-) U ZÁPISU HODNĚ ZDARU PŘEJÍ VŠICHNI KAMARÁDI A DOSPĚLÁCI Z MAŠINKY :-) :-) :-) Nabízíme screeningové vyšetření zraku (OPAKOVANĚ, v loňském lednu v Mašince bylo TÉŽ !!!) - ČTĚTE LETÁČEK k nabízenému vyšetření = u každého dítěte naleznete v přihrádce v šatně :-) Pokud máte o vyšetření zájem, vyplňte SOUHLAS S VYŠETŘENÍM a uhraďte POPLATEK - v kterékoliv třídě u kterékoliv paní učitelky (NEJDÉLE DO 17.1.) Termín vyšetření bude dojednán. Nabídka platí i pro mladší sourozence (vyšetření mohou absolvovat už děti od 1/2 roku věku). Info též na: www.primavizus.cz DOHODNUTÝ TERMÍN VYŠETŘENÍ ČTVRTEK 23.1. OD 10,30 HODIN. V pátek 31.1. jsou pololetní školní prázdniny - stejně tak v týdnu 24.2. - 28.2. jsou jarní školní prázdniny - ve svých budovách naleznete JIŽ NYNÍ "zjišťovací seznamy", do kterých zapisujte zájem o docházku (pokud dojde ke změně skutečnosti oproti zapsanému - prosíme OPRAVTE - DĚKUJEME) = přihlášení je ZÁVAZNÉ (předpokládáme, že v provozu bude jedna třída). Ve čtvrtek 6.2.2014 "reprízujeme" muzikálek Popelka, info podrobněji zde na webu ve vagónku AKTIVITY. ____________________ PŘEDBĚŽNÉ INFO K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015: - - - předzápisová infoschůzka 11.2.2014 od 16h. - - - přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 24.3. od 13 do 18h. + 25.3. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. - - - nahlížení do správního spisu 1.4.2014 od 15 do 17h. - - - předávání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 14.4. od 13 do 18h. + 15.4. od 7 do 11h. - vždy ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. PŘESNĚJŠÍ INFO HLEDEJTE VE VAGÓNKU aktivity ZDE NA WEBU.
10.01.2014
MILÍ RODIČE a VŠICHNI OSTATNÍ PŘÍZNIVCI MAŠINKY :-) NOVÝ ROK JE STÁLE JEŠTĚ NA SVÉM ZAČÁTKU, A TAK SI DOVOLUJEME JEŠTĚ ZOPAKOVAT NAŠE PŘÁNÍ PRO VÁS. PŘEJEME VÁM LÁSKU, ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ NEJEN PO CELÝ ROK 2014. VÁM RODIČŮM A VAŠICH DĚTEM PŘEJEME CO NEJVÍCE SPOLEČNĚ PROŽITÉHO ČASU A MNOHO SPOLEČNÝCH, KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ. ___________________________ Vám, kteří jste nás před Vánoci obdarovali přáníčky, ať už ústními, mailovými či písemnými nebo maličkostmi a zpříjemnili nám tím vánoční čas, DĚKUJEME. Všechna taková povšimnutí bereme jako poděkování za naši práci a VELMI SI JICH VÁŽÍME. Děkujeme též za všechny dary finanční a všechny dary ostatní (materiál, výpomoc, poskytnutou službu), a to nejen za uplynulý rok 2013. Vaše celoroční podpora nás těší a zároveň odměňuje. VAŠE MAŠINKA.
03.01.2014
MILÍ RODIČE a VŠICHNI OSTATNÍ PŘÍZNIVCI MAŠINKY :-) PŘEJEME VÁM LÁSKU, ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ NEJEN PO CELÝ ROK 2014. ___________ Vám rodičům a Vašim dětem přejeme co nejvíce společně prožitého času a mnoho krásných zážitků. Všem, kteří jste nás obdarovali přáníčky, ať už ústními, mailovými či písemnými nebo maličkostmi a zpříjemnili nám tím vánoční čas, DĚKUJEME. Všechna taková povšimnutí bereme jako poděkování za naši práci a VELMI SI JICH VÁŽÍME. Děkujeme též za finanční dary a všechny dary ostatní (materiál, výpomoc, poskytnutou službu). Vaše celoroční podpora nás těší a zároveň odměňuje. VAŠE MAŠINKA.
03.01.2014
NOVINKY :-) _____________________ Provoz zahajujeme 6.1. - nástup nebo omluvení dětí očekáváme nejpozději do 7,45h. _____________________________ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ :-) Vyzvedněte si zprávu ze screeningu školní zralosti (6 rodičů) a nezapomeňte ve středu 8.1. na schůzku před zápisem do prvních tříd - podrobněji ve vagónku AKTIVITY. V předzápisový den, tj. úterý 14.1. (zápisy do 1.tříd jsou 15.+16.1. - viz.vagónek AKTIVITY) přijede do Mašinky Cirkus Cecilka - těšíme se na báječné představení plné zvířátek, akrobacie a legrace (dopolední aktivita) - snad cirkusové představení naladí předškoláky před zápisem a potěší nás všechny v Mašince v zimních lednových dnech :-) ___________________ RODIČE VŠECH DĚTÍ :-) Jukněte do vagónku AKTIVITY - buďte v obraze, co se u nás v Mašince bude dít po zbytek školního roku 2013 - 2014 - průběžně budeme samozřejmě doplňovat. S příchodem nového roku NÁŠ WEB PŘEKROČIL 64 500 přístupů = chodíte si pro informace a my vám za to děkujeme :-) :-) :-) Nabízíme screeningové vyšetření zraku (OPAKOVANĚ, v loňském lednu v Mašince bylo TÉŽ !!!) - ČTĚTE LETÁČEK k nabízenému vyšetření = u každého dítěte naleznete v přihrádce v šatně :-) Pokud máte o vyšetření zájem, vyplňte SOUHLAS S VYŠETŘENÍM a uhraďte POPLATEK - v kterékoliv třídě u paní učitelky (NEJDÉLE DO 17.1.) Termín vyšetření bude dojednán. Nabídka platí i pro mladší sourozence. Info též na: www.primavizus.cz V pátek 31.1. jsou pololetní školní prázdniny - stejně tak v týdnu 24.2. - 28.2. jsou jarní školní prázdniny - ve svých budovách naleznete BRZY "zjišťovací seznamy", do kterých zapisujte zájem o docházku (pokud dojde ke změně skutečnosti oproti zapsanému - prosíme OPRAVTE - DĚKUJEME) = přihlášení je ZÁVAZNÉ (předpokládáme, že v provozu bude jedna třída).
15.12.2013
Přejeme krásné Vánoce všem "NAŠIM" příznivcům. Mašinka a všichni její dospěláci. _______________________________ MILÍ RODIČE, PRARODIČE, PŘÍZNIVCI MAŠINKY. V minulém týdnu "vyvrcholilo" ve všech třídách Mašinky "předvánoční chystání". Přestože ani v tomto týdnu nezahálíme, středeční dopolední celomašinkovské setkání s Popelkou a Ježíškem a čtvrteční odpolední třídní pobavení - posezení - pojedení a tvoření s rodiči nám snad dalo správnou zprávu o tom, že jsme se s dětmi "předvánočně chystali" dobře. ZASTAVENÍ STŘEDEČNÍ: Popelka v podání třeťáků byla tou správně vybranou vánoční pohádkou a ještě k tomu báječně "nastudovanou" . . . oči se nám určitě místy zaleskly a myšlenky na Vánoce se v tu chvíli hodně přiblížily . . . Ježíšek se svým jediným dárkem v podobě čtyřech velkých krabic plných ohromných barevných umělohmotných dílů vystihl přesně, co dětem v Mašince doposud scházelo :-) . . . vůbec nevadí, že stavebnice našla svoje místo ve druhé třídě = vždyť se tam téměř všichni společně setkáváme :-) ZASTAVENÍ ČTVRTEČNÍ: Třídní setkání proběhla v každé jednotlivé třídě samostatně a dle ohlasů se vydařila - DĚKUJEME ZA VŠECHNY ODEZVY, kterými jste nás - dá se snad i napsat - zahrnuli - velmi nás těší, že jste PŘOŽILI V MAŠINCE PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE.
15.12.2013
ORGANIZAČNÍ INFO :-) Mašinka bude od 23.12.2013 do 3.1.2014 uzavřena (avizováno předem). Přejeme pohodové dny, hodně času stráveného s dětmi a k tomu třeba i trochu zimního počasí :-) Mašinka bude celých 14 dnů odpočívat, nic se v ní nebude dít - na rozdíl od loňské pokládky dlažby na dolní chodbě ve velké budově :-) Provoz zahájíme stejně jako "ve velkých školách" v pondělí 6.1.2014. První pracovní den v novém roce prosíme přivést děti do MŠ NEJPOZDĚJI do 7,45h. nebo řádně omluvit NEJPOZDĚJI do 7,45h. (bude to nástup po čtrnáctidenní odmlce). _____________________________ Zároveň s příchodem nového roku 2014 překračujeme zde na webu číslo 64 500. Průběžně zvyšující se počet přístupů nám dělá radost :-) :-) :-) Chodíte si pro informace a my vám za to děkujeme :-) :-) :-)
03.12.2013
DALŠÍ PROSINCOVÉ INFO : __________________ VYSTOUPENÍ NA ADVENTNÍM NÁMĚSTÍ - děkujeme za přivedení zpívajících dětí - věříme, že se vám pohádkové písničky v podání druháčků a třeťáčků, za doprovodu paní učitelky Elly Belchikové a pod vedením paní učitelek líbily :-) :-) :-) - doufáme, že již víte, která ozdoba na vánočním stromě na náměstí je "z mašinkovské dílny" a snad se vám líbí (děti určitě poznaly a ukázaly) ______________ ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA LYSKÉM VÝSTAVIŠTI a soutěž "O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK" - ozdoby přichystaly děti ze všech tříd !!! - stromeček ozdobíme ve středu 4. 12. (zdobit půjdou - z organizačních důvodů - pouze paní učitelky) PROSÍME RODIČE, PRARODIČE A PŘÁTELE MAŠINKY - PŘI NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVIŠTĚ vyhledejte ozdobené vánoční stromečky - SPODNÍ HALA - najděte stromeček dětí z Mašinky - hlasujte pro NÁŠ stromeček :-) - DĚKUJEME (v loňském roce jsme díky hlasování získali 1.cenu !!! VAŠE PODPORA NEMĚLA KONKURENCI, vyhráli jsme s velkým náskokem :-) - DOUFÁME, že se Vám i letos bude stromeček dětí z Mašinky líbit a podpoříte jej "do hlasovací krabičky umístěné pod stromečkem :-) - hlasujte PŘEDEVŠÍM během Mikulášských, Stříbrných a ČÁSTEČNĚ Zlatých trhů - vyhodnocení proběhne v pátek 20. 12.
03.12.2013
PROSINEC JE TU :-) _______________________ ☼ letošní krásný, dlouhý a barevný podzim nám stále připomínají viditelné pozůstatky PODZIMNÍCH HRÁTEK - - - podzimní výrobky vytvořené dětmi - - - stromy z tvořivých rukou dětí a rodičů - - - tři nově vysazené stromy na školní zahradě - - - báječně uklizená školní zahrada - - - JEN DÝNĚ všech možných barev, tvarů a velikostí JSME UŽ VYMĚNILI za větvičky ze stříbrného smrku, který jsme se souhlasem zřizovatele a odpovědných "orgánů" pokáceli na naší zahradě (tísnil se a neprospíval v sousedství jiných stromů) ________________________________ ☼ MIKULÁŠSKO - ČERTOVSKÉ HRÁTKY jsou tu a vyvrcholí v tomto týdnu - - - 5. 12. návštěva - MIKULÁŠ-ČERT-ANDÍLEK - děti si za svou odvahu zazpívat či říci básničku ponesou domů balíček plný dobrot (balíčky jsme pořídili částečně za peníze z Fondu rodčů a částečně darem od tatínka Jarouška z 1.třídy = snad se budou dětem nejen líbit, ale také chutnat :-) ____________________ ☼ VÁNOČNÍ HRÁTKY už pomalu, ale jistě střídají Mikulášsko-čertovské hrátky a vyvrcholí v příštím týdnu, ale budou pokračovat (běžné činnosti ve třídách) až do samého uzavření Mašinky v pátek 20. 12. - - - ve středu 11. 12. a ve čtvrtek 12. 12. = to budou DVA DNY VÁNOC V MAŠINCE OD RÁNA DO VEČERA - - - ve středu 11. 12. prožijeme DOpoledne s divadelním představením O Popelce a s nadílkou od Ježíška - - - ve čtvrtek 12. 12. prožijeme ODpoledne s rodiči v jednotlivých třídách s programem, tvořením a pohoštěním :-) VE 3.TŘÍDĚ ZAČNOU HRÁT DĚTI POHÁDKU O POPELCE JIŽ VE 14,30 HODIN = přijďte včas :-) VE 2. A 1.TŘÍDĚ ZAČÍNÁ PROGRAM V 15,15 HODIN = nezmeškejte :-) VE VŠECH TŘÍDÁCH bude po programu následovat tvoření a pohoštění = těšte se :-) _____________ ZÁJEMCI O SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI NEZAPOMENOU NA PÁTEK 13. 12. - do Mašinky přijede paní Helena Vlčková (organizačních záležitostí se ujala paní učitelka Veronika Kropáčková) _____________________ - - - 20. 12. vyhodnocení soutěže ozdobených vánočních stromečků na lyském výstavišti - - - od 23.12.2013 do 3.1.2014 Mašinka uzavřena (od pondělí 6. 1. 2014 opět v provozu)
24.11.2013
LISTOPAD KONČÍ :-) _______________________ ☼ letošní krásný, dlouhý a barevný podzim nám budou připomínat viditelné pozůstatky PODZIMNÍCH HRÁTEK - - - podzimní výrobky vytvořené dětmi - - - stromy z tvořivých rukou dětí a rodičů - - - tři nově vysazené stromy na školní zahradě - - - báječně uklizená školní zahrada - - - dýně všech možných barev, tvarů a velikostí ________________________________ ☼ a nás už čekají MIKULÁŠSKO - ČERTOVSKÉ HRÁTKY, jejichž součástí bude - - - 30. 11. ozdoben strom na lyském náměstí - tentokrát jsme na něj "UŠILI BETLÉM" - oceněného umístění (ve vyhlášené soutěži) jsme letos nedosáhli, ale věříme, že na městském vánočním stromě mu to bude slušet :-) - - - 30. 11. vystoupení dětí z Mašinky (přihlášené děti ze 2. a 3.třídy) součástí akce VÍTÁNÍ ADVENTU na lyském náměstí - - - 3. nebo 4. 12. zdobení vánočního stromečku na LYSKÉM VÝSTAVIŠTI (ozdoby přichystaly děti ze všech tříd, vlastní zdobení bude zřejmě pouze záležitostí paní učitelek) - - - 5. 12. návštěva - MIKULÁŠ-ČERT-ANDÍLEK ____________________ ☼ a poté se těšíme na VÁNOČNÍ HRÁTKY, které vyvrcholí - - - 12. 12. VÁNOCE V MAŠINCE OD RÁNA DO VEČERA - - - 20. 12. vyhodnocení soutěže ozdobených vánočních stromečků na lyském výstavišti - - - od 23.12.2013 do 3.1.2014 Mašinka uzavřena _____________ ZÁJEMCI O SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI NEZAPOMENOU NA PÁTEK 13. 12. - do Mašinky přijede paní Helena Vlčková (organizačních záležitostí se ujala paní učitelka Veronika Kropáčková)
24.11.2013
INFO : __________________ VYSTOUPENÍ NA ADVENTNÍM NÁMĚSTÍ - sraz přihlášených dětí u hlavního vchodu do budovy městského úřadu v sobotu 30. 11. v 15,30 hodin (předání dětí přítomným paní učitelkám) - rozchod dětí hned po vystoupení (přímo z podia) cca v 15,55 hodin (předání dětí rodičům) - ZVONEČKY VEZMĚTE S SEBOU - pokud vydržíte na náměstí do 17,00 h., budete moci být součástí PRVNÍHO ADVENTNÍHO ZVONĚNÍ AKTUÁLNĚ : děti letos při jejich vystoupení doprovodí na klávesy paní učitelka Ella Belchikova (pedagog lyské ZUŠky) - při úterní dopolední zkoušce se dětem za jejího doprovodu krásně zpívalo a paní učitelka si na oplátku pochvalovala pěvecké umění dětí (možná některé děti svou hrou natolik okouzlila, že budou toužit učit se hrát na klavír :-) :-) :-) Těšíme se na sobotu, věříme, že budete mít také hezký zážitek :-) :-) :-) ______________ PLATBY ŠKOLNÉHO - kontrola plateb za měsíc listopad bude provedena na začátku měsíce prosince - v případě prodlevy platby bude zaslána upomínací SMS s výzvou k okamžitému dorovnání ____________ PLATBY STRAVNÉHO - kontrola za měsíc listopad - vyzvedněte vyúčtování (na obvylých místech ve vašich třídách) - v případě nedostatečné finanční zálohy na měsíc prosinec bude zaslána upomínací SMS s výzvou k okamžitému dorovnání POZN. - připomínka: při půldenní docházce je záloha minimálně 560,- při celodenním stravování minimálně 750,- VŽDY NA CELÝ MĚSÍC DOPŘEDU (tak je nastaveno pravidlo Scolarestu _________________ ZDRAVÍ DĚTÍ - počty dětí přítomných v jednotlivých třídách jsou stále vysoké - ve všech třídách je denně přítomno přes 20 dětí - přesto žádáme rodiče dětí, které mají rýmu a kašel o ponechání dětí doma a vyléčení - děti musí dodržovat hygienické návyky a musí umět smrkat - poděkování patří rodičům, kteří nepodceňují prvotní projevy nemoci u svých dětí a ponechávají si děti doma a léčí je - CHRÁNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ SVÝCH, DĚTÍ OSTATNÍCH, ALE I ZDRAVÍ DOSPĚLÁKŮ, KTEŘÍ JSOU CELODENNĚ V DĚTSKÉM KOLEKTIVU :-)
24.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
17.11.2013
INFO : __________________ VODNÍ HRÁTKY - dle vyúčtování zaplaceno - VH ukončeny - v příštím školním roce se uskuteční VH až na jaře 2015 _________________ ANGLICKÉ HRÁTKY - dle přihlášek zaplaceno - AH probíhají - přihlášené děti odcházejí z MŠ v den AH nejdříve v 15hod. _________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - termín potvrzen !!! penzion zajištěn !!! - "prozatím" je přihlášeno 37 !!! DĚTÍ ____________ SCEREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI - termín zajištěn na pátek 13. 12. 2013 dopoledne - tiskopisy pro vyplnění "souhlasu s provedením screeningu" budou včas rozdány přihlášeným dětem a vyplněné přijaty zpět zároveň s úhradou poplatku ______ VYSTOUPENÍ NA ADVENTNÍM NÁMĚSTÍ - zatím přihlášeno cca 30 dětí - přesné informace vydáme až před akcí ______________ NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE ŠKOLE - do ZŠ J.A..K. doprovodí paní učitelky pouze předškoláky !!! (organizační přání školy) - v pondělí 18. 11. 2013 dopoledne ___________________ WEB MAŠINKY - čtěte určitě vagónky VZKAZY a AKTIVITY - důležité :-) VZKAZY poskytují hlavně informace o dění současném AKTIVITY poskytují hlavně informace o dění budoucím __________ PLATBY ŠKOLNÉHO - kontrola plateb za měsíc říjen ukázala téměř 100% platební kázeň - velmi děkujeme za váš zodpovědný přístup ____________ ZDRAVÍ DĚTÍ - počty dětí přítomných v jednotlivých třídách jsou důkazem toho, že "proplouváme právě zdravým obdobím" - už druhý týden se počty dětí v jednotlivých třídách pohybují - 3.třída - denně přítomno 25 - 28 dětí, 2.třída - 20 - 22 dětí, 1.třída - 18 - 20 dětí - poděkování patří všem rodičům, kteří zodpovědně přistupují k případným prvotním projevům nemoci u svých dětí ________________________________ INFO KE STRAVOVÁNÍ ZÁLOHY - při půldenní docházce minimálně 560,- při celodenním stravování minimálně 750,- VŽDY NA CELÝ MĚSÍC DOPŘEDU = tedy vždy k 1. dni v měsíci = tak je nastaveno pravidlo Scolarestem !!! (bez dostatečné zálohy nebude dítě převzato paní učitelkou k pobytu v MŠ) POZVÁNKA - společné setkání se Scolarestem Lysá nad Labem se uskuteční dne 22.11.2013 od 16,00 hod. ve školní jídelně Komenského ul. 1534 (cílem setkání je společná diskuze o školním stravování) Organizuje a na setkání se těší Jiří Karmazín, ředitel provozu pro sektor školství a Jana Blažková, vedoucí závodu Lysá nad Labem
17.11.2013
LISTOPAD SE PŘEKULIL DO DRUHÉ PŮLKY :-) _______________________ V uplynulém týdnu jsme v Mašince "pozvolna zakončili" podzimní hrátky: ☼ letošní krásný, dlouhý a barevný podzim nám budou pořád ještě připomínat - - - podzimní výrobky vytvořené dětmi - - - stromy z tvořivých rukou dětí a rodičů - - - tři nově vysazené stromy na školní zahradě - - - báječně uklizená školní zahrada - - - dýně všech možných barev, tvarů a velikostí a postupně "zahájíme" hrátky Mikulášem a čerty, na které navážeme vánočními hrátky: ☼ čeká nás spousta aktivit, na které se těšíme - - - v pátek 15. 11. jsme odevzdali ozdobu na městský vánoční strom - tentokrát jsme do soutěže "UŠILI BETLÉM" - uvidíme, jaký bude mít úspěch při hodnocení soutěžní komisí (jinak věříme, že na městském vánočním stromě mu to bude slušet - - - do 30. 11. připravíme program pro akci VÍTÁNÍ ADVENTU na lyském náměstí - - - do 3. 12. přichystáme ozdoby na vánoční stromeček na LYSKÉM VÝSTAVIŠTI - - - do 5. 12. připravíme balíčky pro MIKULÁŠSKO-ČERTOVSKOU NADÍLKU - - - do 12. 12. přichystáme vánoční den v Mašince, tzv. VÁNOCE OD RÁNA DO VEČERA
10.11.2013
BYLO - BUDE : _______________________ PODZIM JE SKUTEČNĚ V PLNÉM PROUDU A DĚTI V MAŠINCE SI JEJ UŽÍVAJÍ PLNÝMI DOUŠKY ☼ - - - ve třídách TVOŘÍME, VYRÁBÍME (výrobky najdete všude, kam se podíváte), ZPÍVÁME, PŘEDNÁŠÍME (můžete nás slyšet, kdykoliv se zaposloucháte) ☼ - - - v šatnách a na chodbách se podařilo VYTVOŘIT GALERII STROMŮ - díky vaší "domácí aktivitě !!! = byli jste a stále jste báječní !!! TOLIK RŮZNÝCH NÁPADŮ !!! tvořte klidně dál (kdo ještě nestihl a chce svůj strom na výstavě mít) ☼ - - - na zahradě jsme společně (děti i dospěláci) ZASADILI STROM (sama vypěstovala a naší MŠ darovala paní Hejdrichová ze sídliště) ☼ - - - na skalce DĚTI "OŽIVILY" nalepenými či nakreslenými obličejíky dýně (přinesla Natálka z prváčku s maminkou) _______________ ☼ ☼ ☼ PODZIMNÍ HRÁTKY už opravdu :-) :-) :-) ZAKONČÍME V MAŠINCE VYSAZENÍM DVOU AMBRONÍ ZÁPADNÍCH (okrasný listnatý strom) - přibudou na naši zahradu v tomto či příštím týdnu - budou vysazeny do rohu zahrady (prostoru u kompostu). TĚŠÍME SE NA NOVÉ "PŘÍRŮSTKY" (stromy financuje MĚSTO, výsadbu provede - zajistí či pomůže MAŠINKA).
10.11.2013
INFO : __________________ VODNÍ HRÁTKY - dle vyúčtování zaplaceno - VH ukončeny - v příštím školním roce se uskuteční VH až na jaře 2015 _________________ ANGLICKÉ HRÁTKY - dle přihlášek zaplaceno - AH probíhají - přihlášené děti odcházejí z MŠ v den AH nejdříve v 15hod. _________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - termín potvrzen !!! penzion zajištěn !!! - "prozatím" je přihlášeno 33 DĚTÍ !!! ____________ SCEREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI - termín zajištěn na pátek 13. 12. 2013 dopoledne - tiskopisy pro vyplnění "souhlasu s provedením screeningu" budou včas rozdány přihlášeným dětem a vyplněné přijaty zpět zároveň s úhradou poplatku ______ VYSTOUPENÍ NA ADVENTNÍM NÁMĚSTÍ - zatím přihlášeno cca 20 dětí - přesné informace vydáme až před akcí ______________ NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE ŠKOLE - do ZŠ J.A..K. doprovodí paní učitelky pouze předškoláky !!! (organizační přání školy) - v pondělí 18. 11. 2013 dopoledne ___________________ SVATÝ MARTIN S POHÁDKOU - do Mašinky přijede v pondělí 11. 11. 2013 dopoledne Klemprdovo divadlo - v pohádce nebude chybět čert :-), ale možná ani MARTIN :-) ___________________________ WEB MAŠINKY - čtěte určitě vagónky VZKAZY a AKTIVITY - důležité :-) VZKAZY poskytují hlavně informace o dění současném AKTIVITY poskytují hlavně informace o dění budoucím __________ PLATBY ŠKOLNÉHO - kontrola plateb za měsíc říjen ukázala téměř 100% platební kázeň - velmi děkujeme za váš zodpovědný přístup ____________ ZDRAVÍ DĚTÍ - počty dětí přítomných v jednotlivých třídách jsou důkazem toho, že "proplouváme právě zdravým obdobím" - 3.třída - denně přítomno 25 - 28 dětí - 2.třída - 20 - 22 dětí - 1.třída - 18 - 20 dětí - poděkování patří všem rodičům, kteří zodpovědně přistupují k případným prvotním projevům nemoci u svých dětí ________________________________ INFO KE STRAVOVÁNÍ ZÁLOHY - při půldenní docházce minimálně 560,- při celodenním stravování minimálně 750,- VŽDY NA CELÝ MĚSÍC DOPŘEDU = tedy vždy k 1. dni v měsíci = tak je nastaveno pravidlo Scolarestem !!! (bez dostatečné zálohy nebude dítě převzato paní učitelkou k pobytu v MŠ) POZVÁNKA - společné setkání se Scolarestem Lysá nad Labem se uskuteční dne 22.11.2013 od 16,00 hod. ve školní jídelně Komenského ul. 1534 (cílem setkání je společná diskuze o školním stravování) Organizuje a na setkání se těší Jiří Karmazín, ředitel provozu pro sektor školství a Jana Blažková, vedoucí závodu Lysá nad Labem
27.10.2013
BYLO A BUDE = INFO STÁLE PLATÍ : _______________________ - PODZIMÁČCI u smrčku POSTUPNĚ přibývají, ale také PRŮBĚŽNĚ ubývají (ty starší musíme totiž odstraňovat) - snažíme se stále, aby PODZIMÁČCI nejen zdobili a rozveselovali naši zahradu před jejím uložením k zimnímu spánku, ale také aby RÁNO SVÍTILI DĚTEM NA CESTU DO ŠKOLKY ________ - naše PODZIMNÍ HRÁTKY zakončíme letos HRÁTKY SE STROMY - - - na naší zahradě vysadíme 5. 11. nebo 6.11. (dle počasí) nový strom (sama vypěstovala a darovala naší MŠ paní Hejdrichová z Lysé n.L.) - - - uvnitř školky připravíme prostory pro "galerii" stromů - - - VÁS, RODIČE, PROSÍME O ALESPOŇ JEDEN PŘÍSPĚVEK DO GALERIE - - - TVOŘTE, PROSÍM, S DĚTMI NEDÉLE DO 4.11. :-) na kartón, který si můžete vyzvednout ve třídě (spousta dětí či rodičů si již vyzvedla) DĚKUJEME ZA VŠECHNY BÁJEČNÉ, NÁPADITÉ STROMY !!! TVOŘTE DÁL = VŮBEC NEVADÍ, ŽE NEJSTE MEZI PRVNÍMI !!! TO NENÍ TVOŘENÍ "O ZÁVOD", JE TO TVOŘENÍ "PRO RADOST" !!! namalujte, nalepte, nakreslete či jinak vytvořte JAKÝKOLIV STROM (vánoční, prosím, ještě ne :-) :-) :-) . . . pokud máte doma kartón, nemusíte si vyzvedávat ve třídě, jen jsme Vám chtěli trochu pomoci :-) . . .
27.10.2013
NUTNÉ - INFO STÁLE PLATÍ: __________________ VODNÍ HRÁTKY - vodní hrátky jsou u konce - vyúčtování je zveřejněno na nástěnce ve V.B. u schodů - plaťte, prosím, co nejdříve paní učitelce Štěpánce Stehnové (děkujeme) ORGANIZAČNÍ INFO: VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 - 2015 bude změna - - - VODNÍ HRÁTKY se uskuteční AŽ na jaře 2015 - - - SOLNÉ HRÁTKY se uskuteční UŽ na podzim 2014 _________________ ANGLICKÉ HRÁTKY - anglické hrátky probíhají - zálohy 500,- plaťte, prosím, nejdéle do 30. 10. (posun termínu = původně do 25. 10.) paní učitelce Veronice Kropáčkové ORGANIZAČNÍ INFO: - přihlášené děti odcházejí z MŠ v den anglických hrátek nejdříve v 15,00 hodin _________________________ KE ČTĚNÍ A VYPLNĚNÍ JSOU PŘEDLOŽENY SEZNAMY 1. Zájem o školu v přírodě - USKUTEČNÍ SE = přihlásil se dostatečný počet zájemců :-) :-) :-) 2. Přístup k internetu - DĚKUJI ZA PODÁNÍ INFORMACE 3. Zájem o screening školní zralosti - BUDE DOHODNUT TERMÍN PRO 8 DĚTÍ - zjišťování ukončeno ! Čerstvá zpráva - TERMÍN JIŽ DOHODNUT - screeningy budou provedeny v pátek 13. 12. 2013 dopoledne. 4. Zápis z INFO SCHŮZKY s rodiči (konala se v pondělí 30.9.) - máte možnost číst na hlavní nástěnce u barevné mašinky a do seznamu JEN PODEPSAT seznámení se zápisem NOVĚ: Zájem o vystoupení "na adventním náměstí" - týká se jen 2. a 3.třídy KE ČTENÍ A VYPLNĚNÍ STÁLE PŘIPRAVENO: - v M.B. při vstupu do herny (pro 1.tř.) - ve V.B. na nástěnkách u schodů (pro 2. a 3.tř.) _____________________ Děkujeme, že si na WEB MAŠINKY "chodíte" pro informace :-) - - - vagónky VZKAZY a AKTIVITY jsou důležité průběžně pro všechny - - - vagónek JÍDELNÍČEK vyhledají určitě mlsouni i jedlíci :-) - - - vagónek AKTIVITY již nyní poskytne informace potřebné pro předškoláky (O ZÁPISU DO 1.TŘÍDY) či pro nováčky (O ZÁPISU DO MŠ), dále informace o prázdninách, uzavření MŠ či o dalších jiných (JIŽ ZNÁMÝCH=NAPLÁNOVANÝCH) aktivitách NEBOJTE SE PROJET WEBOVOU MAŠINKOU = chtějte být v obraze - NEBUDETE PŘEKVAPENI, BUDETE INFORMOVÁNI ________________________________ INFORMACE K ZÁLOHÁM NA STRAVOVÁNÍ: - každý měsíc se provádí vyúčtování = k poslednímu pracovnímu dni v uplynulém měsíci (DÁVEJTE POZOR NA MĚSÍC PROSINEC, KDY BUDE VYUČTOVÁNÍ PROVEDENO JIŽ V PÁTEK 20.12. !!! = mějte dostatečnou zálohu k 20.12. !!! Děkujeme. - vždy je vytištěn vyúčtovací lístek = rodiče vždy lístek dostanou (vyzvednou si jej na známých místech v MŠ) - na vyúčtovacím lístku je zaznamenám "pohyb na účtě" = pokud někdo potřebuje uváděné údaje vysvětlit, ráda tak učiní kterákoli paní učitelka, paní kuchařka či paní ředitelka - konečný stav, který je uveden na vyúčtování musí "poskytnout" dostatečnou zálohu na nadcházející měsíc = při půldenní docházce minimálně 560,- při celodenním stravování minimálně 750,- - BEZ DOSTATEČNÉ ZÁLOHY NEBUDE DÍTĚ PŘEVZATO PANÍ UČITELKOU K POBYTU V MŠ - DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ NASTAVENÝCH PODMÍNEK (nastavil Scolarest=viz.přihláška ke stravování=rodiče podepisovali při nástupu dítěte do MŠ) POZVÁNKA Společné setkání se Scolarestem Lysá nad Labem dne 22.11.2013. od 16,00hod ve školní jídelně Komenského ul. 1534. Cílem setkání je společná diskuze o školním stravování. Na setkání s Vámi se těší Jiří Karmazín ředitel provozu pro sektor školství Jana Blažková vedoucí závodu
19.10.2013
CO PŘINESL UPLYNULÝ TÝDEN: _______________________ NÁVŠTĚVNÍ STŘEDA - po obědě návštívil Mašinku pan starosta Mg.Jiří Havelka - - - prostřednictvím ředitelky získal informace o škole - - - během prohlídky školy se seznámil s jejím stavem _____________ - odpoledne navštívili Mašinku naše bývalé děti s rodiči - - - okoukli druháček v jeho novém kabátě - - - vyzkoušeli nové houpačky - - - vyrobili pro Mašinku PODZIMÁČKY - samozřejmě, že naše "současné" děti a rodiče měli také možnost zanechat svou odpolední stopu na školní zahradě i mezi PODZIMÁČKY . . . každý dle času a nálady . . . - výsledkem slunečného PRIMA ODPOLEDNE byl stůl zaplněný nápaditými PODZIMÁČKY a viditelná spokojenost VŠECH PŘÍTOMNÝCH - PODZIMÁČCI přibývají u smrčku a my se snažíme, aby nejen zdobili a rozveselovali naši zahradu před jejím uložením k zimnímu spánku, ALE TAKÉ ABY SVÍTILI DĚTEM NA RANNÍ CESTU DO MAŠINKY
19.10.2013
CO NÁS ČEKÁ: _____________________ - v pondělí 6.vodní hrátky - lekce v předchozím týdnu byla zrušena - přítomno pouze 7 plavajících dětí - v úterý 4.anglické hrátky - plaťte, prosím, zálohy - vybíráním je pověřena paní učitelka Veronika Kropáčková ČTĚTE A VYPLŇUJTE 1. Zájem o školu v přírodě - info na schůzce 30.9. 2. Docházku o podzimních prázdninách - info na sch. 30.9. 3. Přístup k internetu - info na schůzce 30.9. 4. Zájem o screening školní zralosti - info na sch.30.9. - zapisujte obratem, je potřeba zavčas dojednat termíny ! 5. Zápis z INFO SCHŮZKY s rodiči (konala se v pondělí 30.9.) KE ČTENÍ A VYPLNĚNÍ PŘIPRAVENO: - v M.B. při vstupu do herny (pro 1.tř.) - ve V.B. na nástěnkách u schodů (pro 2. a 3.tř.) _____________________ NÁVŠTĚVNOST WEBU MAŠINKY JE ÚŽASNÁ - děkujeme, že si "chodíte" pro informace a jste tak "v obraze" :-) VŽDY PŘEČTĚTE určitě vagónek VZKAZY a AKTIVITY :-)
11.10.2013
CO SE U NÁS DĚLO: _______________________ NEŠTOVICE - zatím není nahlášen další případ OSTATNÍ NEMOCI - děkujeme všem rodičům, kteří ponechávají nemocné děti doma - ostatní rodiče žádáme o zodpovědný přístup V TOMTO UPLYNULÉM TÝDNU MĚLA POLOVINA DĚTÍ DOCHÁZEJÍCÍCH DO MŠ RÝMU, KAŠEL. Pokud tyto děti přijdou do MŠ i po víkendu a v takovém stavu, nakazí se znovu děti, které se vrátí uzdravené po nemoci. MĚJTE TOTO NA PAMĚTI !!! ___________________________ ZÁBAVA Ve čtvrtek 10.10. přijelo očekávané divadélko. "Pejsek a Kočička" navázali jak podle nejpřesnějšího plánu na dlouho očekávané zavěšení našich dvou nových houpaček. V JEDEN DEN TOLIK RADOSTI !!! Divadélko bylo prima, ale PRVNÍ HOUPACÍ ZÁŽITKY? NO TY BYLY ! VŠEM DĚTEM ZÁŘILY OČI, OBĚ HOUPAČKY BYLY V OBLEŽENÍ PO CELOU DOBU POBYTU DĚTÍ VENKU. Houpačkové radovánky byly zakončeny slavnostně - mašinkovskou písničkou, provoláváním HURÁ a předáváním dárků všem letošním "novým" dětem. Milou maličkost dostaly ale samozřejmě i všechny "staré" děti. ___________________________ PODZIMÁČCI - přibývají u smrčku a my se snažíme, aby nejen zdobili a rozveselovali naši zahradu před jejím uložením k zimnímu spánku, ALE TAKÉ ABY SVÍTILI DĚTEM NA RANNÍ CESTU DO MAŠINKY - děkujeme všem, kteří už tvořili, ale i těm, kteří teprve tvořit budou (už to mají tzv.v plánu) DVA PODZIMÁČKY PRO MAŠINKU VYROBILA I ŠKOLAČKA IVETKA = ŽAČKA 2.A ZŠ B.Hrozného - udělala nám velkou radost !!!
11.10.2013
ČEKÁ NÁS: _____________________ - v pondělí 6.vodní hrátky - ještě lekce sedmá a budeme vyúčtovávat a vybírat :-) - v úterý 4.anglické hrátky - paní učitelka Veronika Kropáčková začíná vybírat zálohy :-) - ve středu návštěva pana starosty Mg.Jiřího Havelky V TENTO DEN BUDEME OD 14,30 DO 16,30 HOD. ČEKAT JEŠTĚ DALŠÍ NÁVŠTĚVY - pozvání do Mašinky dostali naše bývalé děti a rodiče - okouknout druháček v jeho novém kabátě, vyzkoušet nové houpačky na školní zahradě a vyrobit pro Mašinku PODZIMÁČKA - to všechno bude čekat na naše absolventy z roku 2012 a roku 2013. SAMOZŘEJMĚ, že naše "současné" děti a rodiče budou mít možnost také zanechat svou odpolední stopu na školní zahradě i mezi podzimáčky . . . každý dle času a nálady . . . - ve čtvrtek vítání miminek - v pátek - "normální" den ____________________________ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem rodičům za vzornou platební kázeň. Při kontrole bankovních plateb byla zjištěna JEN JEDNA !!! neuskutečněná povinná platba školného (z celkových 78 plateb). Někteří rodiče dokonce uhradili již jeden měsíc dopředu, od čtyřech rodičů přišla platba na celý školní rok. Platbu do Fondu rodičů provedlo již 54 rodičů !!! (z celkových 78). ZVLÁŠTNÍ A VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ NEJSOU POVINNI PLATIT ŠKOLNÉ A PLATBY OD NICH DOŠLY. Tyto dary v měsíci září dosáhly výše přes 20.000,- Kč. ______________________ ČTĚTE A VYPLŇUJTE 1. Zájem o školu v přírodě - info na schůzce 30.9. 2. Docházku o podzimních prázdninách - info na sch. 30.9. 3. Přístup k internetu - info na schůzce 30.9. 4. Zájem o screening školní zralosti - info na sch.30.9. 5. Zápis z INFO SCHŮZKY s rodiči (konala se v pondělí 30.9.) - ke čtení a vyplnění připraveno: v malé budově při vstupu do herny (pro 1.tř.) ve velké budově na nástěnkách u schodů (pro 2. a 3.tř.)
06.10.2013
NOVINKY: - neštovice v Mašince - mějte se na pozoru, děkujeme, že budete chránit zdraví dětí svých i dětí ostatních a jakékoliv počáteční příznaky "čehosi" ponecháte doma či rovnou zkonzultujete s pediatrem - v pondělí 5.lekce VODNÍCH HRÁTEK - v úterý 3.lekce ANGLICKÝCH HRÁTEK - ve čtvrtek přijede divadélko - dopolední představení "Pejsek a Kočička" NA PRVNÍ LETOŠNÍ DIVADÉLKO SE MOC TĚŠÍME - VŠECHNY DĚTI SI UŽ VE ŠKOLCE ZVYKLY (všechny "nové" děti už jsou báječné a některé "staré" děti, které měly po prázdninách chmurné začátky už mají také úsměvy na tvářích), A TAK SI VYCHUTNÁME PŘÍBĚH PEJSKA A KOČIČKY, DVOU NEROZLUČNÝCH KAMARÁDŮ . . . TĚŠÍME SE NA ___________________________ PODZIMÁČCI: - děkujeme za všechny, kteří už zdobí naši zahradu a - těšíme se na další ☼ naše zahrada čeká na COKOLIV z dílny rodičů a dětí (stranou nemusí zůstat ani prarodiče !) ☼ dokážeme, jako každým rokem, naši zahradu ozdobit a rozveselit před jejím uložením k zimnímu spánku ? ☼ těšíme se na nejrůznější STRAŠIDÝLKA, SKŘÍTKY, ZVÍŘÁTKA, POSTAVIČKY. . . ☼ nejen v Mašince "U SMRČKU", ale kdekoliv na PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH DO OBOU BUDOV čekáme na vaše NÁPADY z dýní, cuket, hlávek zelí, řepy, brambor, jablíček, mrkví atd. ☼ pokud se spíše "kamarádíte s draky", může váš PODZIMNÍ DRAK přiletět na kteroukoliv větev pod stříškou u barevné mašinky ☼☼☼ ANI MY VŠICHNI V MAŠINCE NEZAHÁLÍME, UŽ JSME ZAČALI a budeme podzimně tvořit dál . . . DVA PODZIMÁČKY PRO MAŠINKU VYROBILA I ŠKOLAČKA IVETKA = ŽAČKA 2.A ZŠ B.Hrozného - udělala nám velkou radost !!!
06.10.2013
MĚSÍC ŘÍJEN JE TU ____________________________ AKTUALIZACI WEBU PRO TENTO TÝDEN - BEZ JÍDELNÍČKU - OMLOUVÁM SE - NÁHLÁ CHŘIPKA MI NEDOPŘÁVÁ VÍCE ENERGIE - děkuji za pochopení a přeji krásný podzimní týden. J.Černá _________________________________ Z MINULÉHO TÝDNE: - děkujeme všem rodičům, kteří v klidu přijali čtvrteční večerní INFO SMSku a bez emocí reagovali na zprávu o cíli naší páteční vycházky - některé maminky "bombardovaly" v pátek ráno paní učitelku ve 2.třídě, že SMSka byla poslána pozdě večer atd.atd. - jsme rády, že máme velké množství klidných rodičů, kteří chápou, že INFO SMSky odesíláme právě v situacích, kdy se změny stanou na poslední chvíli - v pátek se jednalo o normální pobyt venku (jako každý den), pouze byl zadán různý cíl pro různé třídy (zařazeno ke Dni zvířat) - nebylo potřeba žádné vybavení (batohy apod.), TO BYCHOM VÁM SAMOZŘEJMĚ DALY VĚDĚT - změna vznikla z důvodů organizačních (náhlé onemocnění paní ředitelky) - PROTO BYL SJEDNOCEN CÍL VYCHÁZKY PRO VŠECHNY TŘÍDY SPOLEČNĚ JINAK JSME SE MĚLI "U RUBEŠŮ NA STATKU" BÁJEČNĚ. Děkujeme za pochopení naší změny na poslední chvíli a přijetí všech mašinkovských dětí a tatínkovi ADÁMKA URBANA děkujeme za to, že se nám po celou dobu věnoval a vyslovil další pozvání (v Den zvířat se totiž narodila selátka, za kterými jsme cca za 2 měsíce zváni :-)
28.09.2013
SCHÁZÍ UŽ JEN MALIČKO A MÁME TU MĚSÍC ŘÍJEN ____________________________ ☼ v pondělí 4.lekce VODNÍCH HRÁTEK pro přihlášené děti ☼ v pondělí od 16,30 hod. INFO SCHŮZKA pro všechny rodiče ☼ v úterý odpoledne 2.lekce ANGLICKÝCH HRÁTEK pro přihlášené děti ____________________________________ CHYSTÁME: PŘIVÍTÁNÍ VŠECH "NOVÝCH I STARÝCH" DĚTÍ V MAŠINCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 - 2014 (uskuteční se v den zavěšení našich nových houpaček - na začátku měsíce října) CHYSTÁME: POZVÁNÍ VŠECH NAŠICH BÝVALÝCH DĚTÍ A RODIČŮ (aby k nám přišli "nakouknout" - uskuteční se po zavěšení našich nových houpaček - v průběhu měsíce října) __________________________ DĚKUJEME: - za platby ŠKOLNÉHO a FONDU RODIČŮ - platby za ŠKOLNÉ budou účetně odkontrolovány k 30.9. - v případě nesrovnalostí obdržíte INFO SMS (bude nutné ihned dorovnat) DĚKUJEME: - za zálohové platby STRAVNÉHO - upomínací SMS byly odeslány po PŘEDBĚŽNÉ kontrole stavů ke dni 25.9. pouze tam, kde nebyl dostatečný stav pro vyúčtování září a zálohu na říjen (další SMS budou v případě potřeby odeslány v úterý 1.10. po dodání konečných a zjištění nedostačujících stavů od Scolarestu = BUDE NUTNÉ IHNED DOROVNAT)) DĚKUJEME: - za STARÝ PAPÍR - odevzdáme a získáme peníze - za STARÉ PEČIVO - předáme na farmu paní Brynychové a "předplatíme si" návštěvu koní nebo vycházku za nimi a určitě i malou projížďku - třeba někdy na jaře (OBOJÍ odkládejte pod stříškou u zelené popelnice) ______________________ TĚŠÍME SE NA PODZIMÁČKY: ☼ každoročně se na podzim těšíme na PODZIMNÍ TVOŘENÍ rodičů a dětí ☼ "nastartujete" i letos, MILÍ RODIČE, svou fantazii a společně se svými dětmi "rozehrajete" opět HRÁTKY S POZIMÁČKY ? ☼ naše zahrada čeká na COKOLIV z dílny rodičů a dětí (stranou nemusí zůstat ani prarodiče !) ☼ dokážete, jako každým rokem, naši zahradu ozdobit a rozveselit před jejím uložením k zimnímu spánku ? ☼ těšíme se na nejrůznější STRAŠIDÝLKA, SKŘÍTKY, ZVÍŘÁTKA, POSTAVIČKY. . . ☼ nejen v Mašince "U SMRČKU", ale kdekoliv na PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH DO OBOU BUDOV budeme čekat na vaše NÁPADY z dýní, cuket, hlávek zelí, řepy, brambor, jablíček, mrkví atd. ☼ pokud se spíše "kamarádíte s draky", může váš PODZIMNÍ DRAK přiletět na kteroukoliv větev pod stříškou u barevné mašinky ☼☼☼ ANI MY VŠICHNI V MAŠINCE NEBUDEME ZAHÁLET a budeme podzimně tvořit . . . a ze všeho nejvíce se budeme těšit na prima dopoledne, kterým HRÁTKY S PODZIMÁČKY VYVRCHOLÍ (uskuteční se dle počasí). ☼☼☼
28.09.2013
"MIMOŘÁDNOST" V PROVOZU MAŠINKY V TÝDNU 7.10 - 11.10.2013 __________________________ V uvedeném týdnu se Mašinka zřejmě stane "náhradní školkou" pro děti z MŠ Pampeliška (ve "staré budově" došlo k "havárii" a je potřeba ji vyřešit). Pokud nepojme děti k docházce "nová budova" MŠ Pampeliška, bude cca 10 - 15 dětí rozděleno do jednotlivých tříd v naší MŠ. Prosíme předběžně mašinkovské rodiče o shovívavost k případným mimořádnostem v Mašince V UVEDENÉM TÝDNU. DĚKUJEME.
21.09.2013
DO KONCE ZÁŘÍ ZBÝVÁ SEDM DNŮ ____________________________ ☼ během prvních tří týdnů provozu v novém školním roce se "rýsují" k objasnění NĚKTERÉ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI MAŠINKY (např.odpolední odpočinek, nabídka "kroužků") = vydržte, bude vysvětleno na INFO SCHŮZCE, která je naplánována na pondělí 30.9. od 16,30 hod. pro všechny rodiče z Mašinky ☺☺☺ připravte si případně jakékoliv dotazy týkající se chodu školy nebo jednotlivých tříd ve školním roce 2013 - 2014 (záležitosti týkající se jednotlivých dětí s vámi vyřeší - vysvětlí vám vaše paní učitelky) ☼ každé pondělí odpoledne pokračují VODNÍ HRÁTKY (až do 21.10. včetně) ☼ v úterý 24.9. začínají ANGLICKÉ HRÁTKY (plánovány na každé úterý odpoledne, zakončení se předpokládá v květnu 2014) - v případě zájmu o tuto aktivitu pro vaše dítě si vyzvedávejte ve třídách ve velké budově FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK - pročtěte a pokud souhlasíte s nastavenými podmínkami - podepište a odevzdejte kterékoliv paní učitelce - v případě vyššího počtu zájemců než je možná "kapacita" této aktivity zveřejníme "přijaté" děti a paní učitelka Veronika Kropáčková začne vybírat zálohy _____________________________________ CHYSTÁME: PŘIVÍTÁNÍ VŠECH "NOVÝCH I STARÝCH" DĚTÍ V MAŠINCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 - 2014 (uskuteční se v den zavěšení našich nových houpaček - na začátku měsíce října) POZVÁNÍ VŠECH NAŠICH BÝVALÝCH DĚTÍ A RODIČŮ (aby k nám přišli "nakouknout" - uskuteční se po zavěšení našich nových houpaček - v průběhu měsíce října) __________________________ DĚKUJEME: - za platby ŠKOLNÉHO a FONDU RODIČŮ - platby za školné budou účetně odkontrolovány k 30.9. - v případě nesrovnalostí obdržíte INFO SMS (bude nutné ihned dorovnat) - za zálohové platby STRAVNÉHO - k poslednímu pracovnímu dni v měsíci musí být stav stravovacího konta dítěte v požadované výši = tzn. zůstatek po vyúčtování zářijové spotřeby musí krýt spotřebu pro měsíc říjen - v případě nesrovnalostí obdržíte INFO SMS (bude nutné ihned dorovnat) - za STARÝ PAPÍR - odevzdáme do sběrny (získáme peníze) - za STARÉ PEČIVO - předáme na farmu paní Brynychové ("zasloužíme si" návštěvu koní nebo vycházku za nimi a určitě i malou projížďku - třeba někdy na jaře) ☺☺☺ OBOJÍ odkládejte pod stříškou u zelené popelnice
21.09.2013
PONDĚLÍ 30. 9. 2013 OD 16,30 HODIN SE KONÁ INFO SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE Z MAŠINKY - na schůzku - - - určitě vyšetřete čas jedné hodiny - - - určitě přijďte bez dětí TĚŠÍM SE NA VÁS, JAROSLAVA ČERNÁ ____________________________________ ☼☼☼ ZAČAL ASTRONOMICKÝ PODZIM ☼☼☼ ☼ podzim je v Mašince spojen s PODZIMÁČKY ☼ pravidelně se těšíme na PODZIMNÍ TVOŘENÍ rodičů a dětí ☼ "nastartujete" i letos, MILÍ RODIČE, svou fantazii a společně se svými dětmi "rozehrajete" opět HRÁTKY S POZIMÁČKY ? ☼ naše zahrada čeká na COKOLIV z dílny rodičů a dětí (stranou nemusí zůstat ani prarodiče !) ☼ dokážete, jako každým rokem, naši zahradu ozdobit a rozveselit před jejím uložením k zimnímu spánku ? ☼ těšíme se na nejrůznější STRAŠIDÝLKA, SKŘÍTKY, ZVÍŘÁTKA, POSTAVIČKY. . . ☼ nejen v Mašince "U SMRČKU", ale kdekoliv na PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH DO OBOU BUDOV budeme čekat na vaše NÁPADY z dýní, cuket, hlávek zelí, řepy, brambor, jablíček, mrkví atd. ☼ pokud se spíše "kamarádíte s draky", může váš PODZIMNÍ DRAK přiletět na kteroukoliv větev pod stříškou u barevné mašinky ☼☼☼ ANI MY VŠICHNI V MAŠINCE NEBUDEME ZAHÁLET a budeme podzimně tvořit . . . a ze všeho nejvíce se budeme těšit na prima dopoledne, kterým HRÁTKY S PODZIMÁČKY VYVRCHOLÍ (uskuteční se dle počasí). ☼☼☼
13.09.2013
MÁME ZA SEBOU PŮLKU MĚSÍCE ZÁŘÍ ____________________________ ☼ v jednotlivých třídách a v celé Mašince panuje již poklid = ruch z počátku školního roku se vytratil, děti se zabydlely ve svých třídách a rodiče znovu "zajeli" po prázdninách ☼ v Mašince již téměř nikdo nepláče (ani děti ani některé maminky ☺☺☺) = věříme, že všichni poznali, že je u nás snad dobře a pokud se "NĚCO DĚJE - STALO", tak se to prostě vyřeší ☺☺☺ ☼ ve druhé polovině září a pak dále si budeme užívat obyčejných dnů a k tomu organizujeme: - - - každé pondělí odpoledne VODNÍ HRÁTKY až do 21.10. včetně - - - od 24.9. každé úterý odpoledne ANGLICKÉ HRÁTKY (plánované zakončení v květnu 2014) - - - v pondělí 30.9. od 16,30 hodin INFO SCHŮZKU ke školnímu roku 2013 - 2014 (pro všechny rodiče) - - - ? ? ? v den zavěšení našich nových houpaček PŘIVÍTÁME V MAŠINCE NEJEN HOUPAČKY, ALE I VŠECHNY "NOVÉ" I "STARÉ" DĚTI (na začátku měsíce října) - "kůly" pro zavěšení obou houpaček jsou již zabudované na školní zahradě v prostoru u chaloupky - nejméně do 30.9. musí zůstat bez závěsu (oba závěsy jsou uskladněny již v MŠ a netrpělivě čekají na své uživatele = MAŠINKOVSKÉ DĚTI ☺☺☺) - - - ? ? ? po zavěšení nových houpaček POZVEME DO MAŠINKY NAŠE BÝVALÉ DĚTI A RODIČE, aby k nám přišli "nakouknout" (v průběhu měsíce října)
13.09.2013
DALŠÍ INFO Z MAŠINKY _____________________ TELEFON 325 551 421 OPĚT FUNGUJE !!! Pevná linka je k dispozici po celou provoz.dobu MŠ. K OMLOUVÁNÍ DĚTÍ POUŽÍVEJTE 325 551 421 !!! Mobilní telefon 606 407 684 využívejte v případech, kdy potřebujete prohovořit - oznámit apod. záležitosti přímo s paní ředitelkou. _______________ V TÝDNU OD 16.9. DO 20.9. není v Mašince přítomna paní ředitelka (čerpání dovolené) - třídní či běžné záležitosti vyřizujte s paní učitelkami ve svých třídách, v ostatních případech vyhledejte paní učitelku Ivetu Holcmanovou - v malé budově. __________________________ - děkujeme za platby ŠKOLNÉHO a FONDU RODIČŮ = platíte velmi pohotově . . . nezapomeňte, prosím, na zálohové platby stravného (k poslednímu pracovnímu dni v měsíci musí být stav stravovacího konta dítěte v požadované výši = tzn. zůstatek po vyúčtování zářijové spotřeby musí krýt spotřebu pro měsíc říjen) ________________ - kdykoliv přinášejte do Mašinky STARÝ PAPÍR a STARÉ PEČIVO - odkládejte pod stříškou u zelené popelnice - SBĚROVÝ PAPÍR odevzdáme do sběrny (získáme peníze) a SUCHÉ PEČIVO předáme na farmu paní Brynychové ("zasloužíme si" návštěvu koní nebo vycházku za nimi a určitě i malou projížďku - třeba někdy na jaře) __________________________ - v případě zájmu si vyzvedávejte ve třídách ve velké budově FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK NA ANGLICKÉ HRÁTKY - pročtěte a pokud s nastavenými podmínkami souhlasíte - podepište a odevzdejte kterékoliv paní učitelce - v případě vyššího počtu zájemců než je možná "kapacita" této aktivity zveřejníme "přijaté" děti a paní učitelka Veronika Kropáčková začne vybírat zálohy
07.09.2013
ZPRÁVA Z PRVNÍHO ZÁŘIJOVÉHO TÝDNE: ____________________________ ☼ nastoupilo všech 78 dětí (tzn. žádná změna = vytvořené seznamy a zařazení dětí do tříd jsou platná) ☼ není volné místo (tj. zpráva pro případné uchazeče, kteří se v MŠ stále doptávají) - umístit dítě v Mašince ve školní roce 2013 - 2014 není možné (v případě uvolnění místa v průběhu školního roku MÁ MAŠINKA SVÉ NÁHRADNÍKY) ___________________ ☼ začátek školního roku máme za sebou - všichni už vědí, jaké to bylo = některé děti běžely do školky s úsměvem = jiné šly se slzami na krajíčku = našly se i takové, které "bojovaly" s maminkou či tatínkem nebo paní učitelkou . . . ALE ZVLÁDAJÍ TO VŠICHNI - JAK DĚTI, TAK RODIČE = DRŽÍME PALCE !!! ____________________ ☼ VĚŘÍME, ŽE JSTE MOHLI ZAZNAMENAT (a snad se tak i stalo) ZMĚNY V MAŠINCE, které "způsobila" letošní letní rekonstrukce: - - - ve třídě - druháčku jsou sice ještě nějaké "dodělávky", ale po prvním týdnu provozu jsme se již stačili přesvědčit o tom, že "co jsme vybudovali, provedli jsme správně" = prostě "se nám funguje" moc dobře nebo alespoň o mnoho lépe - - - na školní zahradě se při hře dětí úžasně osvědčilo nové obložení pískoviště (dětem vznikla "tvořící plocha") a v nejbližší době bude realizována objednávka dvou nových prvků (prozradíme, že to budou DVĚ !!! houpačky) Vaše Mašinka __________________________ JEŠTĚ JEDNOU SI DOVOLUJI NA TOMTO MÍSTĚ PODĚKOVAT VŠEM DOSPĚLÁKŮM Z MAŠINKY ZA JEJICH PRÁZDNINOVÉ NASAZENÍ. ZVLÁDNUTÍ NEJEN VŠECH PLÁNOVANÝCH, ALE PŘEDEVŠÍM MIMOŘÁDNÝCH PRACÍ ČI SITUACÍ VYŽADOVALO ZVÝŠENÉ PRACOVNÍ ÚSILÍ. DĚKUJI A VĚŘÍM, ŽE VYLEPŠENÉ PROSTŘEDÍ MAŠINKY: ☼ ☼ ☼ DĚTEM POSKYTNE PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ PRO VEŠKERÉ ČINNOSTI A POBYT ☼ ☼ ☼ RODIČE UJISTÍ O SPOKOJENÉM PROŽÍVÁNÍ ČASU JEJICH DĚTÍ V MAŠINCE ☼ ☼ ☼ ZAMĚSTNANCŮM ULEHČÍ A ZPŘÍJEMNÍ KAŽDODENNÍ PRÁCI Jaroslava Černá
07.09.2013
DALŠÍ INFO Z MAŠINKY: _____________________ TELEFON 325 551 421 OPĚT FUNGUJE !!! "Nefunkčnost" telefonu jsme způsobili při rekonstrukci. DĚKUJEME ZA "VĚRNOST" A TEDY POMOC TATÍNKOVI VOJTÍKA (z loňského třeťáčku, letos již školáka). Tatínek Vojtíka uvedl pevnou linku do provozu, a tak je opět k dispoci po celou provozní dobu MŠ. OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PROVÁDĚJTE TEDY JIŽ NA TEL.Č. 325 551 421 !!! _______________ - děkujeme za platby ŠKOLNÉHO a FONDU RODIČŮ - hodně rodičů "vzalo platby útokem" (kontrola bude provedena na konci měsíce září, případné nesrovnalosti budou oznámeny přes INFOsystém SMSkou) . . . nezapomeňte na platby stravného - do vagónku AKTIVITY byly vloženy již známé informace a postupně budou vkládány další aktivity (jak je budeme postupně dohodovat) = proklikejte odkazy na jednotlivé měsíce, zapište si do svého diáře - kdykoliv přinášejte do Mašinky STARÝ PAPÍR (svázaný nebo v bedně, tašce) a STARÉ PEČIVO (usušené a v bedně nebo v tašce) - odkládejte pod stříškou u zelené popelnice - SBĚROVÝ PAPÍR odevzdáme do sběrny (získáme peníze) a SUCHÉ PEČIVO předáme na farmu paní Brynychové (pro koně, kteří nás již několikrát povozili a jistě letos povozí opět) - v pondělí 9. 9. POPRVÉ PLAVEME - POZOR, JEDNÁ SE (stejně jako loni) O ODPOLEDNÍ AKTIVITU !!! - - - vyjedou s námi pouze děti, které MAJÍ VYPLNĚNU PŘIHLÁŠKU - zároveň musí být děti vybaveny - batoh, igelitový sáček na mokré věci, plavky, větší ručník, boty k pohybu na bazénu (nejsou povinné), papírové kapesníky, lahvičku s pitím (šroubovací uzávěr, NE uzávěr „s dudlíkem“), čepici (přiměřeně k počasí) - na sobě co nejjednodušší oblečení - svlékají a oblékají se v jiném prostředí a jsou rozmáčené z vody - příjezd zpět a příchod ke školce do 16,00 hod. TĚŠÍME SE NA 7x vodní hrátky s Mašinkou - držte nám palce, ať nás nepotká žádný ZÁDRHEL . . . - aktivita ANGLICKÉ HRÁTKY - zatím je s lektorkou dohodnut přesně den v týdnu, a to ÚTERÝ v čase po obědě MEZI 13,00 - 15,00h., tzn. že děti, které budou přihlášeny na ANGLICKÉ HRÁTKY budou v tento den odcházet domů nejdříve v 15,00 hodin.
24.08.2013
PRÁZDNINOVÁ ZPRÁVA Z MAŠINKY + AKTUÁLNÍ INFO: - v prvních dvou červencových týdnech jsme zvládli zajistit prázdninový provoz - ve druhém červencovém týdnu jsme zároveň připravili prostory přízemí velké budovy na rekonstrukci - od 15.7. probíhala ve druhé třídě plánovaná rekonstrukce veškeré elektroinstalace - od 5.8. uvádíme vše do pořádku - O PŮVODNÍM STAVU SE AŽ TAK HOVOŘIT NEDÁ, VŠAK UVIDÍTE SAMI . . . DOUFÁME, ŽE ZMĚNY VE DRUHÁČKU ZAZNAMENÁTE . . . - na školní zahradě jsme dotáhli do konce rekonstrukci pískoviště - pro školní zahradu jsme vybrali a objednali 2 nové prvky - realizace proběhne v průběhu září __________________________ DĚKUJI VŠEM DOSPĚLÁKŮM Z MAŠINKY ZA JEJICH PRÁZDNINOVÉ NASAZENÍ. CELÝ KOLEKTIV OPĚT POTVRDIL, ŽE JE SEHRANOU PARTOU A DOKÁŽE ZVLÁDNOUT NEJEN VŠECHNY PLÁNOVANÉ, ALE I MIMOŘÁDNÉ PRÁCE ČI SITUACE. Jaroslava Černá VĚŘÍM, ŽE VYLEPŠENÉ PROSTŘEDÍ MAŠINKY: ☼ ☼ ☼ DĚTEM POSKYTNE PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ PRO VEŠKERÉ ČINNOSTI A POBYT ☼ ☼ ☼ RODIČE UJISTÍ O SPOKOJENÉM PROŽÍVÁNÍ ČASU JEJICH DĚTÍ V MAŠINCE ☼ ☼ ☼ ZAMĚSTNANCŮM ULEHČÍ A ZPŘÍJEMNÍ KAŽDODENNÍ PRÁCI _________________ Na veselou cestu do školky posílá Mašinka všem dětem kousek básničky . . . (stejně jako loni) "Balím si batůžek, čeká mě cesta, pojedu s maminkou na konec města. Těším se na kluky, těším se na holky, víte kam cestuju? NO PŘECE DO ŠKOLKY !!!" ☼ ☼ ☼ Těšíme se na všechny !!!
24.08.2013
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ DO KONCE MĚSÍCE SRPNA ZBÝVÁ JEN PÁR DNŮ . . . KONČÍ PRÁZDNINY, KONČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013 . . . VÍTEJTE BRZY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2013 - 2014 . . . _______________________ V pondělí 2. 9. 2013 budou na děti čekat v jednotlivých třídách paní učitelky a ostatní personál v tomto složení: - v 1.třídě: Iveta Holcmanová, Jaroslava Černá a Zdeňka Procházková + paní ulizečka Bohumila Cucová - ve 2.třídě: Ivana Špeciánová a Eva Němcová + paní uklizečka Jana Hausnerová - ve 3.třídě: Štěpánka Stehnová a Veronika Kropáčková + se střídají obě paní uklizečky - veškeré stravování pro všechny děti zajišťuje Helena Hromadníková - údržbářské práce ve všech prostorách provádí Luboš Haspeklo ________________________ V DEN VAŠEHO PRVNÍHO PŘÍCHODU DO MAŠINKY HLEDEJTE: - seznamy, dle kterých zjistíte, do které třídy je váš kluk či holčička zařazen/a - na hlavní nástěnce (tak zjistíte, do které jdete budovy) - značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu - v šatnách jednotlivých tříd na značkovníku ve tvaru mašinky (tak zjistíte, do které přihrádky uložíte všechny věci svého dítěte) VŠE DŮLEŽITÉ SE DOZVÍTE POSTUPNĚ OD SVÝCH PANÍ UČITELEK ČI NA NÁSTĚNKÁCH. ___________________ Do třídy je nutné přijít nejdéle do 7,45 hodin (kvůli nahlášení stravování). Pokud někdo potřebuje své dítě z docházky omluvit (nemoc, dovolená apod.), učiní tak nejpozději do 7,45 hodin (někteří rodiče již nahlásili - děkujeme, čekáme na případné další zprávy). _________________________ V MAŠINCE ZATÍM NEFUNGUJE TELEFON 325 551 421, VYUŽÍVEJTE, PROSÍM, MOBIL 606 407 684 ______________________ První dny počítejte s určitým zdržením v MŠ - podle toho, jak se bude ranní situace vyvíjet (zpravidla nově nastupující děti). Od pondělí do středy určitě počítejte u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě - další postup si již dohodnete s paní učitelkami na třídě. ___________________________ První den mějte připravenu finanční zálohu k pronajmutí přístupových čipů (1 čip á 150,-) = sami si rozhodněte, kolik čipů budete v rodině potřebovat - ČIPY VYZVEDÁVEJTE V MALÉ BUDOVĚ. ___________________________ ZDE NA WEBU JSOU NYNÍ AKTUALIZOVÁNY ODKAZY: - jídelníček + aktivity + vzkazy - aktualizuje ředitelka - personální obsazení + změna grafiky úvodní stránky + změna grafiky vzkazů - aktualizuje správce stránek Děkuji našemu dávnému tvůrci a stálému pomocníku s webovými stránkami panu Marku Voříškovi za jeho ochotu a spolupráci s Mašinkou. DĚKUJEME, ŽE ČTETE WEB A HLEDÁTE SI INFORMACE. ____________________________ INFO ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY SCOLAREST - ještě v začátku nového školního roku bude probíhat dokončování rekonstrukce varny - pro naše rodiče a děti se tímto nic nemění - veškerou stravu bude Scolarest operativně zajišťovat dovozem z jiných svých provozoven. _____________________ ☼ ☼ ☼ V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE 606 407 684 - ptejte se, oznamujte apod. JSME TU STÁLE PRO VÁS A VAŠE DĚTI. ☼ ☼ ☼
14.06.2013
☼ ŠKOLNÍ ROK OPRAVDU KONČÍ ☼ TATO AKTUALIZACE WEBU JE POSLEDNÍ - další nejdříve během víkendu 6.-7.7. (pouze jídelníček), poté až před zahájením šk.roku 2013 - 2014. V posledních červnových dnech a během prázdninového provozu Mašinky sledujte případné INFOZPRÁVY NA DVEŘÍCH OBOU BUDOV. Paní ředitelku zastupuje ve všech záležitostech v období od 17.6. do 4.7. paní Iveta Holcmanová. Dále viz. vagónek AKTIVITY odkaz ČERVENEC. __________________________ ☼ MAŠINKA SE LOUČÍ A DĚKUJE ☼ Poděkování vyjadřujeme VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na NAŠÍ SPOLEČNÉ CESTĚ šk.r. 2012 - 2013. Děkujeme za celoroční: ☼ vaši přízeň a podporu ☼ vaši pomoc a dary dětem a školce ☼ vaše slova pochvalná i kritická směrovaná k našim uším ☼ vaši ochotu spolupracovat a komunikovat ☼ pozdravy, úsměvy, požádání i poděkování a povšimnutí ☼ milé maličkosti pro nás dospěláky - kytičky, dárečky či sladkosti DÍK VÁM VŠEM !!! PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LETNÍ DNY, POHODU A HODNĚ SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH RODINNÝCH CHVIL. _____________________________ ☼ BYLO ☼ - VÝLET KE KOLÍNU - byl báječný za úžasného počasí - neměl chybu - podle nás žádnou - ROZLOUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI - slavnost na školní zahradě se sluníčkem nejen na nebi - bylo Vám v Mašince příjemně ? tak to jsme si přáli . . . vloudila se nějaká chybička ? to se prostě stane - tak pak jsme to zvládli . . . DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA VŠECHNY DOBROTY, KTERÉ JSTE ZODPOVĚDNĚ PŘICHYSTALI "na zahradní stoly", bez hostiny by byla slavnost "poloviční". DĚKUJEME TÉŽ MANŽELŮM VODIČKOVÝM (firma S.M.V., s.r.o., ul.ČSA, Lysá n.L.), kteří opět naši slavnost zpestřili točenou limonádou - obdarovali nás opět "jen tak". __________________ ☼ BUDE ☼ - SCHŮZKA - pouze 23 "nových rodičů" a paní ředitelka - v pondělí 17.6. od 16h. ________________________________ FOTOTABLO PŘEDŠKOLÁKŮ - ve výloze obchodu DEZETA FOTOTABLA TŘÍD - k prodeji u paní učitelek a dále viz. hlavní nástěnka v MŠ FOTO ŠvP NA DVD - vyzvednou si u paní učitelek pouze děti ze školky v přírodě - přejeme rodičům snad prima pokoukání a dětem hodně chuti k vyprávění ___________________ PŘÍSTUPOVÉ ČIPY - budete odevzdávat - zodp. I. Holcmanová __________________________ ANGLICKÉ HRÁTKY - vyúčtování vyvěšeno - zodp. V. Kropáčková _______________________ MALÉ UPOZORNĚNÍ KE STRAVOVÁNÍ - JÍDELNÍČEK - pokud na něj budete koukat zde na webu, je aktualizován již předposlední i poslední červnový týden - při otevření vagónku se objeví jídelníček na týden 24. - 28.6., při kliknutí na odkaz ARCHIV JÍDELNÍČKU můžete vybrat týden 17. - 21.6. - SCOLAREST - od 27.6.2013 bude začínat ve ŠJ v Lysé nad Labem rekonstrukce varny. Pro naše rodiče a děti se tímto nic nemění - svačinky i obědy budou i nadále zajištěny. Obědy budou dováženy ze ŠJ Říčany. ___________________________________ Děkujeme společnosti LOWLANDS Internacional s.r.o., ul.Poděbradova, Lysá nad Labem za poskytnutí daru v podobě materiálů pro pracovní a výtvarné činnosti dětí. www.lowlands.cz
14.06.2013
HALÓ, HALÓ, HLÁSÍME SE Z HOR !!! (viz níže je celý náš horský pobyt "dovyprávěn do konce - chcete-li, čtěte) POBYT PRO MAŠINKU NA PENZIONU FANIA JE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014 PŘEDBĚŽNĚ ZAREZERVOVÁN OD 31.5. DO 7.6.2014 - zájem o školku v přírodě budeme zjišťovat na začátku příštího školního roku - POKUD BUDE ZÁJEM RODIČŮ A DĚTÍ + POKUD BUDE "SÍLA MAŠINKY" = POJEDE SE ☼☼☼ __________________________ SOBOTA 1.6.2014: pro 24 dětí začala škola v přírodě (jako každý rok) už v Lysé ve školce, ale tentokrát pod střechou u barevné mašinky, protože pršelo. Předávání písemných i ústních informací mezi rodiči a paní učitelkami, nakládání zavazadel a nakonec loučení a nástup dětí do autobusu - šlapalo to jako hodinky. Poslední zamávání a jedeme - nikdo nesmutní, užíváme si cestu, těšíme se na hory. Po bezpečné jízdě s jednou čůrací zastávkou jsme zastavili u "naší Fanie". Taťkové Skokan a Doležal vše potřebné vykládají z autobusu a dle pokynů přesně roznášejí po chatě. Loučíme se s oběma tatínky již do talířů s výbornou hrachovou polévkou a špagetami s boloňskou omáčkou. Naši dva "dietáři" si pochutnávají na krůtím plátku s bramborem. Ubytováváme se postupně a průběžně, jak je první den zvykem, nic nás nepřekvapuje. Všichni nás chodí přivítat, jsou rádi, že už jsme tady, těšili se "až přijede Mašinka". Odpoledne vyplňujeme hraním, kreslením, čtením, zpíváním a hlavně si "očucháváme naši chatičku", která bude týden naším "domovem". K večeři si pochutnáváme na pečeném kuřátku s bramborovou kaší - výborné. Po večeři první hygiena, pohádka a usínání. Spíme jako andílci až do rána. Opravdu! Budíme některé děti přesně dle pokynů rodičů "na noční čůrání" a posloucháme, jak venku leje a dějí se "třesky plesky". Noc je úplně klidná až na dvě spadnutí z postele u Filípka D. (už je zajištěn, příště už spadne do měkkého) a jedno určitě mimořádné spadnutí u Martínka Z. ______________________________ NEDĚLE 2.6.2014: první vstávání - nejranější a nejaktivnější jsou holčičky ze druháčku. Před sedmou hodinou už cvičíme, jen Vítek P. a Míša U. dospávají, dopřáváme jim klídek. Cvičeníčko s naší oblíbenou Inkou určitě každého protahuje, někoho probouzí. Paní Toničku (stará se o nás při stravování i jinak, když něco potřebujeme) naše cvičení úplně radostně naladilo (chválí nás, že jako jediní tady na horách cvičíme - a tak báječně, moc se na nás letos zase těšila). Snídaně snad každého uspokojuje - chléb se šunkou či sýrem, dle místa v bříšku kukuřičné lupínky s mlékem či jogurtem či marmeládou a pro toho, kdo by ještě neměl dost vánočka. Chvilka u pohádky, ordinuje paní "doktorka" (je to paní učitelka Iva, pracuje tak rychle, že "než začne, už má hotovo") = rozdávají se léky z domova a vypravujeme se ven. Prší a neprší a my jdeme a jdeme - přešli jsme napříč všechny špičácké sjezdovky až k chatě Krmelec. Od pošty se vracíme zpět "domů". Po tvářích nás šimrá sluníčko a my začínáme věřit, že do Albrechtic přijela Mašinka, a tak prostě bude už hezky (paní Tonička říkala, že už 3 týdny prší). Prima vycházku ukončuje příjezd Marušky, a tak je nás už 25. K obědu polévka vývar s těstovinou a španělský ptáček v rozletu s rýží. Trošku klídku po obědě "narušuje svým pozdějším příjezdem" paní učitelka Veronika. Svačinka (chléb s pomazánkou) a jablko. Vypravujeme se opět ven. Gumáky a pláštěnky už "bereme za své" a nijak nám nevadí. Velikostně odpovídají téměř u všech dětí a jsou opravdu funkční = chválíme maminky a tatínky, že nás POCTIVĚ ZABALILI ! Vyrážíme směr Mariánská hora - cesta "kočičí hlavy" probouzí naši fantazii, měříme památný strom (objímá ho 6 dětí), vyprávíme si o starém hradu a 365 mariánských schodech, hledáme Krakonoše a při tom všem sledujeme čas, abychom byli včas "doma", protože přijede Matoušek. K večeři s námi již usedá 26. kamarád a pochutnává si s námi na zapečených těstovinách s uzeným masem a kyselou okurkou. Všichni dojídáme a už se od stolů otáčíme k televizi, je doba Večerníčku. Večerní hygiena "frčí o 106" a usínání je tak rychlé jak vydatné (dlouhé a plné nových zážitků) byly naše dnešní vycházky. Usínáme ve 20h. a těšíme se na zítra - půjdeme do továrny DETOA, čeká na nás svět hraček. Dobrou noc a sladké sny = nebojte se, MÁME SE ZATÍM BÁJEČNĚ ! ___________________________ PONDĚLÍ 3.6.2014: bylo prima - "je tu psina" = máme mezi sebou "tichošlápky" (to jsou ti, co toho až tak moc nenamluví, přestože jsou určitě spokojení a snad jim nic neschází), ale také jsou mezi námi pořádné "mluvky", kterým každou chvilku "vypadne z pusy nějaká perla" - Adámek U. "kdy už se tu bude spinkat, jsem unavenej jako blázen", Martínek Z. "já jsem tady na škole v přírodě už počtvrté - jak se Ti to stalo?, divily se děti - já jsem byl dvakrát v prváčku!, povídá Martin - tos musel být malý jako semínko, praví pohotově Editka" . . . a tak si tu v pohodě bydlíme a užíváme a vůbec se nás nijak nedotýká, že jinde je plno vody a i to, co nemá, tak plave. Ranní vstávání děti posunuly na mnohem pozdější dobu, než-li v neděli, začátek rozcvičky některé teprve vytahoval z postýlek - tak dobře se jim spalo. Cvičíme na terase, máme na sobě mikiny, je trochu chladnější ráno, než-li včera, ale s písničkami od Inky je nám báječně. Ranní hygiena už "sviští" = všechno víme, všechno známe. Snídaně opět bohatá, povinně baštíme výbornou housku s máslem a šunkou nebo sýrem či marmeládou a dále si vybíráme z nabídky lupínků + prima kakao. Dopolední program začíná v 9 hodin, kdy vyrážíme do Jiřetína za dřevěnými hračkami. V holínkách to sice není pohodlné šlapání, ale nedá se nic dělat, i když neprší, cesty jsou místy blátivé. DETOA nás vítá před 10. hodinou, dělíme se na dvě skupinky, oblékáme bezpečnostní vestičky a vydáváme se s paní průvodkyní na cestu továrnou, kde se "rodí" mj. i krteček. Jsme nadšení nejen ze všech možných hraček, ale i z příjezdu Johanky - tím nás je už celkem 27 !!! Zprávu posílá Anetka B. - nepřijede, stále stůně. Z DETOY odcházíme plni zážitků a informací a s dřevěnou figurkou na památku. Na zpáteční cestu nám svítí sluníčko - opravdu! Bramborová polévka a sekaná s bramborem a červenou řepou zaplňuje naše vyhládlá bříška, paní kuchařka nás moc chválí, jací jsme jedlíci. Chvilka odpočinku, zabydlujeme Johanku (nabízíme jí pokojíček holčiček, ale ona dává přednost "bydlení s bratrancem Martínkem" a tím pádem pokoji plném kluků: Honzík a Vítek P., Martínek H., Péťa S. + paní ředitelka). V ostatních pokojíčcích bydlíme takhle: - U JANIČKY - Baruška, Maruška, Markétka, Eliška, Mariánka Bau - U HELENKY - Klárka, Rozárka, Deniska, Nelinka - U TEREZKY - Matoušek a Míša U. - U VERUNKY - Mareček, Adámek a dva Filípkové - U IVY - Anetka, Zuzanka, Mariánka, Editka, Terezka, Vanesska Perníkem, čajem a ovocem se posilňujeme odpoledne. Počasí nám dovoluje poprvé obout jiné boty, než-li holinky a zamířit do lesa na náš palouček. JE TU A PŘESNĚ NA TOM SAMÉM MÍSTĚ JAKO LONI ! Stavíme domečky z mechů, kapradí, klacíků, kamínků, šišek a "očucháváme si pořádně les". Vracíme se těsně před večeří, slibujeme, že zítra dopoledne se ke svým rozestavěným domečkům vrátíme. Vepřová kýta na smetaně a houskové knedlíky dělají divy, nejen že si přidávají děti, ale neodolaly ani dospěláci. Večerníček, kreslení do deníčků, hygiena, pohádka a čtení prvních pohledů z domova uzavírají dnešní den. Trošička slziček nad obrázkem a pozdravem od mamky a taťky (to ani jinak nejde, to musí být, vždyť jsme děti) a do 20 hodin všichni vzorně spíme. DĚKUJEME ZA MILÉ POZDRAVY OD RODIČŮ - SMSkové, TELEFonické, MAILové. JSME RÁDI, ŽE NÁM NEJEN VĚŘÍTE, ALE ZÁROVEŇ I TUŠÍTE, ŽE JE TO TADY SICE LEGRAČNÍ, ALE TAKÉ NÁROČNÉ (dospěláci z Mašinky). Mj.doufáme, že budete mít pochopení pro stav pláštěnek - některé k dnešnímu dni již nevydržely, a tak zalepujeme a lepíme, jak to jde. Pevně věříme, že je potřebovat už nebudeme, VŽDYŤ JSME SI PŘECI OBJEDNALI TO SLUNÍČKO ! Ptají se děti "a paní učitelko, kde se to sluníčko vlastně objednává?" DĚKUJEME TAKÉ VŠEM, KTEŘÍ ULEHČUJÍ PROVOZU MAŠINKY V LYSÉ - jste báječní, počet dětí ve školce DNES (pondělí) nepřesáhl "dvacítku" - TO JE PARÁDA ! _______________________________ Dobré ráno, je ÚTERÝ 4.6.2014: třetí noc je za námi - zatím byla jediná narušena kašlem (trápil Terezku Š., Nelinku Š. a Klárku G. - doufáme, že to bude dál už dobré). Rozcvička nesmí chybět - druhé ráno předcvičuje paní učitelka Iva - z terasy se nám stal tak trochu taneční parket. Nikoho z dětí nenutíme, spíše naopak - děti honí nás - "paní učitelko, už máte natažený kabel? můžu otevřít na terasu?" Ranní hygiena, česání, oblékání a už čeká snídaně: děti si vybírají "dle gusta", bříška musí být určitě uspokojena. Plníme důležitý úkol - kreslíme dopisy domů - děti to berou vážně a skutečně se snaží zachytit do obrázku, co už viděly a kde byly (takže k domovům putují kresby továrny Detoa, pokojíků na chatě, objímání památného stromu atd.) - my dospěláci si často ani neuvědomujeme, jak jsou (podle nás) jednoduché zážitky pro děti "poutavé a myšlenekhodné". Zalepujeme obálky, oblékáme se a vyrážíme směr poštovní schránka a lesík. Divíme se, že jsme u personálu penzionu středem zájmu, že s dětmi "stále něco děláme", protože pro nás je to "naprosto normální STÁLE NĚCO DĚLAT, od toho jsme přece na školce v přírodě. V lesíku se rozebíháme "ke svým domečkům" - zjištujeme, že jsou v pořádku (byla u nich totiž před námi jiná školka, a tak jsme o ně měli strach. Určitě si nezapomeneme dát do pusy nějakou "bonbónovou dobrotu". Vracíme se přesně před obědem a určitě jsme vytrávili - polévka kmínová s vejcem a přírodní krůtí řízek, vařený brambor a čerstvá zelenina. Po obědě máme snahu o odpočinek, některým dětem to nejde (tolik podnětů okolo se přeci nedá propásnout) a některým to jde báječně - "prostě si dáchnou" (Adámek U., Filípek Š., Mareček P.). Po svačince (chléb s rybí pomazánkou) se vydáváme za lákavým cílem, je jím CHATA VEVERKA (tak tomu říkáme my). Šlapeme "o 106", gumovky už jsou (doufáme) do odjezdu pověšeny na věšáku, v botaskách se nám jde a běží báječně, pláštěnky nám už nepřekážejí (jsou sbaleny v batohu, "jdou s námi" jen tak pro jistotu). Cesta "k veverce" nám nabízí báječné pohledy po okolí (ukazujeme si, kde jsme už byli, kudy jsme už šli), ale také zastavení u ohrady s koňmi a u báječných vodopádů (zde jsme měli mlsací zastávku - oplatky, jablka, pomeranče). Cíle jsme nakonec samozřejmě dosáhli. "Naše veverka" stále louská oříšky na zdi jedné z chalup na Mariánské hoře. Rozdáváme si ještě bonbonovou dobrotu = odměna za to, že jsme k cíli došli a začínáme se vracet "domů". Čeká na nás rajská omáčka, masové kuličky, kolínka. Po více než třech dnech stravování musíme rodičům podat zprávu, že pan kuchař a jeho kolektiv vaří výborně a nemáme "potíže" s tím, "že někdo něco nechce", ale ani s dojídáním "objemných porcí". Po večeři kreslíme do našich deníčků (knížka každého z nás o tom, "ce se děje na školce v přírodě). Večerníček, hygiena, čtení pohádky a rozdávání "druhých pohledů". Některým holčičkám ze druháčku a třeťáčku se stává, že jim nad pohledem z domova "zvlhnou oči", ale to jen krátce a to se musí stát = VŽDYŤ JSME TADY BEZ MAMINEK A TATÍNKŮ. Usínání i noc dobrá (malý pád s postele u Vítka P., ale padal do měkkého = už měl připraveno, takže spal "na zemi spokojeně"). Dobrou noc, musíme už spát, zítra jdeme na Špičák. ____________________ STŘEDA 5.6.2014: děti spí a spí a spí - budí nás až písnička na rozcvičku a sluníčko. Necvičí Míša U. - stále spí - každý den a samozřejmě Vítek P. - nechce asi porušit jeho zvyky ze školy. Ranní hygiena, oblékání, ustýlání postýlek - frčí to "o 106" - je vidět, že jsme tu už "doma". Cvičení nás protáhlo a snídaně (výborné, čerstvé housky s čímkoliv dle výběru a pak lupínky s čímkoliv + kakao) nás posiluje na hlavní tůru naší horské expedice - jdeme na Špičák! Do batůžků přidáváme Brumíka, abychom se měli čím "odměnit "až vylezeme na vrchol (803m). Na cestu se vybavujeme dalekohledy, budeme se rozhlížet po kraji - to by člověk nevěřil, co radosti přinesou 2 slepené roličky a jak vážně děti tuto pomůcku berou (příště asi zabalíme ještě kompas, dotazy typu "paní učitelko, kam jdeme - na sever?" nás přistihly v naprosté nepřipravenosti. V polovině stoupání se pomalu odslíkáváme (jdeme po silnici), sluníčko jinak nedá, že nás na cestě doprovází, počasí je báječné. Brumík na vrcholu, koukání dalekohledem do dáli, trocha odpočinku a začínáme klesat (není nad to pověřit vedením skupiny paní učitelku Ivu - vyrazila správným směrem (po sjezdovce), ale vybrala trošku jinou odbočku - žádný problém pro děti z Mašinky, přestože se šlo terénem "poněkud náročnějším". Děti jsou nezdolatelné, ve 12,30h. už sedíme u talířů s frankfurtskou polévkou a dále bramborové špalíčky s uzeným masem, kysané zelí. Trocha odpočinku a důležité "zdobení dalekohledů" - děti už hlásí, že si tuto věc zhotovenou z moderních materiálů (roličky od toal.pap.) vezmou odpoledne s sebou ven. K svačince dvoubarevná buchta. Odpoledne si užíváme na pěkném obecním hřišti. Do chaty se vracíme za vůní dukátových buchtiček s vanilkovým krémem, volnou chvilku vyplňujeme seznámením s naší letošní písničkou školky v přírodě. Večerníček a kreslení všeho, co jsme viděli do deníčků zakončuje "náš další aktivní den". Večerní hygiena, čtení pohádek, "došlých" pohledů a DOBROU NOC! Noc byla klidná. _______________________________ ČTVRTEK 6.6.2014: rána na terase jsou báječná - vstáváme se sluníčkem, Inka volá děti na cvičení - nemá chybu, všechny děti jsou aktivní, jen Zuzanka dohlíží, protože je v rekonvalecenci po zlomenině klíční kosti (ale pravidelně na cvíčo chodí, nikdy ještě nechyběla). Zato Míša U. a Vítek P., i když už nespí, za námi nechodí - lenoši - tak prostě příště. Po snídani (bohatá s výběrem) vykreslujeme mandalu a tím si vyrábíme medaili za včerejší výstup na Špičák (to ještě nevíme, že Špičák bude v porovnání s našim odpoledním cílem jen takovou "malou turistickou tůrkou". Jdeme do lesa za našimi domečky a vracíme se před 12h k obědu: polévka květáková, smažený kuřecí řízeček, brambor, okurkový salát. "Poobědní" odpočinek, hra a kresleníčko do deníčků ukončujeme, pijeme svou odpolední bílou kávu (loupák si bereme k snědku před chatu). Naším cílem je najít a vystoupat po 365 mariánských schodech na Mariánskou Horu. Neskutečné - zdařilo se - "jak to, že ty děti mají takové energie . . . " Se dvěma zastávkami jsme zdolali 365 schodů, nikdo si nepostěžoval (báječné) - natolik byl výstup zajímavý a úžasný !!! K večeři jsme se dostavili téměř přesně, chvilku před podáváním guláše s vařenými vřeteny jsme vyplnili zpíváním (horská písnička 2013 a jiné). Kreslení do deníčků (nikomu nesměl chybět zápis třech číslic - 356 - a obrázek Mariánských schodů. Večerní hygiena, čtení, poslouchání a všichni ve 20h. SPÍ !!! _____________________ PÁTEK 7.6.2014: předposlední vstávání (noc byla naprosto klidná), poslední rozcvička (někteří "otužilci" cvičí dokonce v kraťasech - je opravdu teplo), předposlední snídaně. Všechno nám jde jako po másle, před dopoledním odchodem z chaty už je zabalená Editka a Zuzanka (po obědě odjíždějí domů - jedna pokračuje na Orlík, druhá do Českého ráje). Vypravujeme se do lesa, musíme se (ještě dokud jsme všichni) rozloučit s naším lesíkem, zkotrolovat stavby a možná je i předat nějakým dalším dětem (tady v Albrechticích je stále živo). V lese si užíváme krásné, sluníčkem prozářené dopoledne (na sobě máme pouze trička a mikiny - takové je teplo). K obědu se vracíme těsně před dvanáctou a to "už je nám v patách" maminka Zuzanky, která je pověřena i odvezením Editky. Společně všichni naposledy obědváme (polévka vývar s noky, rizoto, kyselá okurka). Po obědě vyprovázíme Zuzu i Edit "se všemi náležitostmi" (dostávají diplomy, medaili, figurku z továrny na hračky a hlavně společně zpíváme naši letošní "horskou písničku"). No, a my si jdeme na chatě trochu odpočinout - jen tak krátce, moc dlouho to nikdy nevydržíme a už se chystáme ven. Tentokrát zůstáváme na hřišti u chaty (děti říkají "jsme na zahradě") - poprvé za celý týden (měli jsme stále tolik aktivit, že nám to víckrát nevyšlo). Díky tanečním "choutkám" paní učitelky Veroniky ještě zařazujeme diskotéku (obdivujeme se některým nápaditým tanečním kreacím nejen dětí). Dospěláci se postupně střídají v chatě na pokojích a balí největší část výbavy do zavazadel (další pokračování balení přijde při usínání a poslední až ráno po hygieně). Před večeří se ještě jdeme rozloučit a poděkovat panu kuchaři Láďovi za jeho mistrovské dobroty - odměňujeme ho diplomem a naší horskou písničkou. Zvláštní poděkování vyjadřujeme za péči o naše "bezlepkové děti" = podle nás se měly báječně (jedly zdravě a přitom velmi chutně) - možná se jim bude i stýskat. K večeři na nás čeká bramborový knedlík, vepřová pečeně a listový špenát - výborné. Na popřání dobré chuti opět nezapomněla Rozárka - celý týden, když se sama nají, přiběhne ke stolu dospěláků, rychle řekne "dobrou chuť" a zase běží dál. Po večeři děkujeme za starostlivost slečně kuchařce Pavle - též od nás dostává diplom a navíc madaili a veeelikou čokoládu. Slečna Pavla od nás také slyší naši horskou písničku. Zatím jsme s písničkou všude sklízeli úspěch, tak doufáme, že se bude líbit i v Lysé. Poslední večerní hygiena, poslední pohádky a poslední pohledy - nikdo nesmutní (jen Maruška K. "neví, proč jí občas teče slza" - ale to je přece normální, už se těší domů - vysvětluje paní učitelka) - vždyť ráno už pojedeme domů všichni. Usínáme celkem rychle, máme to už zvládnuté. Noc je klidná. __________________ SOBOTA 8.6.2014: u nás na horách všechno šlape "jako hodiny". Stejně tak spolehlivě přijíždí i autobus. Tatínkové pomocníci Zeman a Poláček se hned dávají do práce, vše odnášejí z chaty do autobusu. Nám je trochu líto, že už nám pobyt na horách končí, i když se zároveň hrozně těšíme domů - potřebujeme to totiž všechno vyprávět - doufáme, že nám všichni naše zážitky uvěří, protože to BYL SKUTEČNĚ BÁJEČNÝ TÝDEN SE VŠÍM VŠUDY. V 9,15h. posíláme INFO SMS, ŽE V 10,15h. budeme parkovat před školkou - a věřte nebo ne, my jsme se skoro trefili (snad jen o 5 minut nepřesně). V Lysé už probíhalo vše "jako vždycky" (vykládání zavazadel, předávání dokumentace, léků), ale nejdůležitější byla naše horská písnička = snad z ní všichni poznali, že ten týden BYL PROSTĚ PRIMA. DĚKUJEME RODIČŮM (především asi maminkám) ZA ZODPOVĚDNÉ VYBAVENÍ PODLE SEZNAMŮ - NIC NIKOMU NESCHÁZELO ! Připomínáme, že pláštěnky je nutné po našem používání řádně zkontrolovat, protože mnohé "vzaly za své". Pokud by někomu něco - cokoli chybělo, hlaste se u paní učitelky - vyřešíme. ___________ Děkuji rodičům za SMSková či MAILová nebo OSOBNÍ poděkování za naši albrechtickou aktivitu. Velmi děkuji všem "svým" mašinkovským dospělákům za práci odvedenou na horách pro děti. Jaroslava Černá
09.06.2013
☼ ŠKOLNÍ ROK POMALU KONČÍ ☼ __________________________ DĚKUJEME ZA VAŠI CELOROČNÍ PŘÍZEŇ, ZA VEŠKERÉ FINANČNÍ A JINÉ DARY, ZA JAKOUKOLI SPOLUPRÁCI A KOMUNIKACI: - v uplynulém týdnu (kdy byla Mašinka na školce v přírodě) děkujeme za pomoc se zvládnutím provozu MŠ v Lysé - díky vám jsme v klidu a báječně prožili 7 dní na horách s 27 dětmi a zajistili provoz 5 dnů v Lysé pro průměrně 14 - 18 dětí - děkujeme za vše, co nám pomáhá . . . _______________________ Děkujeme tímto též společnosti LOWLANDS Internacional s.r.o. z Lysé nad Labem za poskytnutí daru v podobě materiálů pro pracovní a výtvarné činnosti dětí. www.lowlands.cz ____________________ Závěrečné AKCE šk.roku 2012 - 2013: - 12.6. - VÝLET dětí 2. a 3.třídy - vybavení jako na každý jiný výlet a nejdéle v 7,15 příchod do MŠ (nutné nahlásit se na výlet předem - nejdéle do úterního rána) - 13.6. - ROZLOUČENÍ se šk.r. a s předškoláky - odpolední slavnost v MŠ pro všechny děti z Mašinky a jejich rodiče - v případě příznivého počasí se bude slavnost konat na školní zahradě a přijít za námi tedy mohou všichni, kteří chtějí (prarodiče, tety atd.). V případě nepřízně počasí se budeme muset skrýt do budovy (prostoru pak tedy bude méně). Prosíme o jakoukoli dobrotu vhodnou k pohoštění. Slavnost začíná v 15,30h. - 17.6. - SCHŮZKA pro rodiče "nových dětí" - pouze 23 nových rodičů a ředitelka školy. Schůzka je od 16h. ________________________________ TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ - najdete jej ve výloze obchodu DEZETA paní Marie Herclíkové - budeme rádi (děti i dospěláci), když se půjdete na naše skoroškoláky podívat _________________________ FOTOGRAFIE - ptáte se: "kdy budou" - odpovídáme: "budou, do konce června" (pan fotograf se tentokrát "zahltil" a nezvládl, co bylo objednáno - bude tedy jiná varianta, než-li jsme zamýšleli, ale věříme, že se vám bude líbit) ___________________ PŘÍSTUPOVÉ ČIPY - neptáte se, ale připomínáme, že je budete na konci června odevzdávat - za každý odevzdaný čip dostanete zpět zálohu (pouze rodiče dětí, které "opouštějí Mašinku") __________________________ ANGLICKÉ HRÁTKY - čekejte na vyúčtování = doplatky či přeplatky - do konce června - pověřena je paní učitelka Veronika Kropáčková - budete mít INFO na viditelném místě = určitě nepřehlédnete
09.06.2013
HALÓ, HALÓ, HLÁSÍME SE Z HOR !!! (viz níže je celý náš horský pobyt "dovyprávěn do konce - chcete-li, čtěte) __________________________ Pro 24 dětí začala škola v přírodě (jako každý rok) už v Lysé ve školce, ale tentokrát pod střechou u barevné mašinky, protože pršelo. Předávání písemných i ústních informací mezi rodiči a paní učitelkami, nakládání zavazadel a nakonec loučení a nástup dětí do autobusu - šlapalo to jako hodinky. Poslední zamávání a jedeme - nikdo nesmutní, užíváme si cestu, těšíme se na hory. Po bezpečné jízdě s jednou čůrací zastávkou jsme zastavili u "naší Fanie". Taťkové Skokan a Doležal vše potřebné vykládají z autobusu a dle pokynů přesně roznášejí po chatě. Loučíme se s oběma tatínky již do talířů s výbornou hrachovou polévkou a špagetami s boloňskou omáčkou. Naši dva "dietáři" si pochutnávají na krůtím plátku s bramborem. Ubytováváme se postupně a průběžně, jak je první den zvykem, nic nás nepřekuje. Všichni nás chodí přivítat, jsou rádi, že už jsme tady, těšili se "až přijede Mašinka". Odpoledne vyplňujeme hraním, kreslením, čtením, zpíváním a hlavně si "očucháváme naši chatičku", která bude týden naším "domovem". K večeři si pochutnáváme na pečeném kuřátku s bramborovou kaší - výborné. Po večeři první hygiena, pohádka a usínání. Spíme jako andílci až do rána. Opravdu! Budíme některé děti přesně dle pokynů rodičů "na noční čůrání" a posloucháme, jak venku leje a dějí se "třesky plesky". Noc je úplně klidná až na dvě spadnutí z postele u Filípka D. (už je zajištěn, příště už spadne do měkkého) a jedno určitě mimořádné spadnutí u Martínka Z. ______________________________ NEDĚLE: první vstávání - nejranější a nejaktivnější jsou holčičky ze druháčku. Před sedmou hodinou už cvičíme, jen Vítek P. a Míša U. dospávají, dopřáváme jim klídek. Cvičeníčko s naší oblíbenou Inkou určitě každého protahuje, někoho probouzí. Paní Toničku (stará se o nás při stravování i jinak, když něco potřebujeme) naše cvičení úplně radostně naladilo (chválí nás, že jako jediní tady na horách cvičíme - a tak báječně, moc se na nás letos zase těšila). Snídaně snad každého uspokojuje - chléb se šunkou či sýrem, dle místa v bříšku kukuřičné lupínky s mlékem či jogurtem či marmeládou a pro toho, kdo by ještě neměl dost vánočka. Chvilka u pohádky, ordinuje paní "doktorka" (je to paní učitelka Iva, pracuje tak rychle, že "než začne, už má hotovo") = rozdávají se léky z domova a vypravujeme se ven. Prší a neprší a my jdeme a jdeme - přešli jsme napříč všechny špičácké sjezdovky až k chatě Krmelec. Od pošty se vracíme zpět "domů". Po tvářích nás šimrá sluníčko a my začínáme věřit, že do Albrechtic přijela Mašinka, a tak prostě bude už hezky (paní Tonička říkala, že už 3 týdny prší). Prima vycházku ukončuje příjezd Marušky, a tak je nás už 25. K obědu polévka vývar s těstovinou a španělský ptáček v rozletu s rýží. Trošku klídku po obědě "narušuje svým pozdějším příjezdem" paní učitelka Veronika. Svačinka (chléb s pomazánkou) a jablko. Vypravujeme se opět ven. Gumáky a pláštěnky už "bereme za své" a nijak nám nevadí. Velikostně odpovídají téměř u všech dětí a jsou opravdu funkční = chválíme maminky a tatínky, že nás POCTIVĚ ZABALILI ! Vyrážíme směr Mariánská hora - cesta "kočičí hlavy" probouzí naši fantazii, měříme památný strom (objímá ho 6 dětí), vyprávíme si o starém hradu a 365 mariánských schodech, hledáme Krakonoše a při tom všem sledujeme čas, abychom byli včas "doma", protože přijede Matoušek. K večeři s námi již usedá 26. kamarád a pochutnává si s námi na zapečených těstovinách s uzeným masem a kyselou okurkou. Všichni dojídáme a už se od stolů otáčíme k televizi, je doba Večerníčku. Večerní hygiena "frčí o 106" a usínání je tak rychlé jak vydatné (dlouhé a plné nových zážitků) byly naše dnešní vycházky. Usínáme ve 20h. a těšíme se na zítra - půjdeme do továrny DETOA, čeká na nás svět hraček. Dobrou noc a sladké sny = nebojte se, MÁME SE ZATÍM BÁJEČNĚ ! ___________________________ PONDĚLÍ: bylo prima - "je tu psina" = máme mezi sebou "tichošlápky" (to jsou ti, co toho až tak moc nenamluví, přestože jsou určitě spokojení a snad jim nic neschází), ale také jsou mezi námi pořádné "mluvky", kterým každou chvilku "vypadne z pusy nějaká perla" - Adámek U. "kdy už se tu bude spinkat, jsem unavenej jako blázen", Martínek Z. "já jsem tady na škole v přírodě už počtvrté - jak se Ti to stalo, divily se děti? - já jsem byl dvakrát v prváčku, povídá Martin - tos musel být malý jako semínko, praví pohotově Editka" . . . a tak si tu v pohodě bydlíme a užíváme a vůbec se nás nijak nedotýká, že jinde je plno vody a i to, co nemá, tak plave. Ranní vstávání děti posunuly na mnohem pozdější dobu, než-li v neděli, začátek rozcvičky některé teprve vytahoval z postýlek - tak dobře se jim spalo. Cvičíme na terase, máme na sobě mikiny, je trochu chladnější ráno, než-li včera, ale s písničkami od Inky je nám báječně. Ranní hygiena už "sviští" = všechno víme, všechno známe. Snídaně opět bohatá, povinně baštíme výbornou housku s máslem a šunkou nebo sýrem či marmeládou a dále si vybíráme z nabídky lupínků + prima kakao. Dopolední program začíná v 9 hodin, kdy vyrážíme do Jiřetína za dřevěnými hračkami. V holínkách to sice není pohodlné šlapání, ale nedá se nic dělat, i když neprší, cesty jsou místy blátivé. DETOA nás vítá před 10. hodinou, dělíme se na dvě skupinky, oblékáme bezpečnostní vestičky a vydáváme se s paní průvodkyní na cestu továrnou, kde se "rodí" mj. i krteček. Jsme nadšení nejen ze všech možných hraček, ale i z příjezdu Johanky - tím nás je už celkem 27 !!! Zprávu posílá Anetka B. - nepřijede, stále stůně. Z DETOY odcházíme plni zážitků a informací a s dřevěnou figurkou na památku. Na zpáteční cestu nám svítí sluníčko - opravdu! Bramborová polévka a sekaná s bramborem a červenou řepou zaplňuje naše vyhládlá bříška, paní kuchařka nás moc chválí, jací jsme jedlíci. Chvilka odpočinku, zabydlujeme Johanku (nabízíme jí pokojíček holčiček, ale ona dává přednost "bydlení s bratrancem Martínkem" a tím pádem pokoji plném kluků: Honzík a Vítek P., Martínek H., Péťa S. + paní ředitelka). V ostatních pokojíčcích bydlíme takhle: - U JANIČKY - Baruška, Maruška, Markétka, Eliška, Mariánka Bau - U HELENKY - Klárka, Rozárka, Deniska, Nelinka - U TEREZKY - Matoušek a Míša U. - U VERUNKY - Mareček, Adámek a dva Filípkové - U IVY - Anetka, Zuzanka, Mariánka, Editka, Terezka, Vanesska Perníkem, čajem a ovocem se posilňujeme odpoledne. Počasí nám dovoluje poprvé obout jiné boty, než-li holinky a zamířit do lesa na náš palouček. JE TU A PŘESNĚ NA TOM SAMÉM MÍSTĚ JAKO LONI ! Stavíme domečky z mechů, kapradí, klacíků, kamínků, šišek a "očucháváme si pořádně les". Vracíme se těsně před večeří, slibujeme, že zítra dopoledne se ke svým rozestavěným domečkům vrátíme. Vepřová kýta na smetaně a houskové knedlíky dělají divy, nejen že si přidávají děti, ale neodolaly ani dospěláci. Večerníček, kreslení do deníčků, hygiena, pohádka a čtení prvních pohledů z domova uzavírají dnešní den. Trošička slziček nad obrázkem a pozdravem od mamky a taťky (to ani jinak nejde, to musí být, vždyť jsme děti) a do 20 hodin všichni vzorně spíme. DĚKUJEME ZA MILÉ POZDRAVY OD RODIČŮ - SMSkové, TELEFonické, MAILové. JSME RÁDI, ŽE NÁM NEJEN VĚŘÍTE, ALE ZÁROVEŇ I TUŠÍTE, ŽE JE TO TADY SICE LEGRAČNÍ, ALE TAKÉ NÁROČNÉ (dospěláci z Mašinky). Mj.doufáme, že budete mít pochopení pro stav pláštěnek - některé k dnešnímu dni již nevydržely, a tak zalepujeme a lepíme, jak to jde. Pevně věříme, že je potřebovat už nebudeme, VŽDYŤ JSME SI PŘECI OBJEDNALI TO SLUNÍČKO ! Ptají se děti "a paní učitelko, kde se to sluníčko vlastně objednává?" DĚKUJEME TAKÉ VŠEM, KTEŘÍ ULEHČUJÍ PROVOZU MAŠINKY V LYSÉ - jste báječní, počet dětí ve školce DNES (pondělí) nepřesáhl "dvacítku" - TO JE PARÁDA ! _______________________________ Dobré ráno, je ÚTERÝ: třetí noc je za námi - zatím byla jediná narušena kašlem (trápil Terezku Š., Nelinku Š. a Klárku G. - doufáme, že to bude dál už dobré). Rozcvička nesmí chybět - druhé ráno předcvičuje paní učitelka Iva - z terasy se nám stal tak trochu taneční parket. Nikoho z dětí nenutíme, spíše naopak - děti honí nás - "paní učitelko, už máte natažený kabel? můžu otevřít na terasu?" Ranní hygiena, česání, oblékání a už čeká snídaně: děti si vybírají "dle gusta", bříška musí být určitě uspokojena. Plníme důležitý úkol - kreslíme dopisy domů - děti to berou vážně a skutečně se snaží zachytit do obrázku, co už viděly a kde byly (takže k domovům putují kresby továrny Detoa, pokojíků na chatě, objímání památného stromu atd.) - my dospěláci si často ani neuvědomujeme, jak jsou (podle nás) jednoduché zážitky pro děti "poutavé a myšlenekhodné". Zalepujeme obálky, oblékáme se a vyrážíme směr poštovní schránka a lesík. Divíme se, že jsme u personálu penzionu středem zájmu, že s dětmi "stále něco děláme", protože pro nás je to "naprosto normální STÁLE NĚCO DĚLAT, od toho jsme přece na školce v přírodě. V lesíku se rozebíháme "ke svým domečkům" - zjištujeme, že jsou v pořádku (byla u nich totiž před námi jiná školka, a tak jsme o ně měli strach. Určitě si nezapomeneme dát do pusy nějakou "bonbónovou dobrotu". Vracíme se přesně před obědem a určitě jsme vytrávili - polévka kmínová s vejcem a přírodní krůtí řízek, vařený brambor a čerstvá zelenina. Po obědě máme snahu o odpočinek, některým dětem to nejde (tolik podnětů okolo se přeci nedá propásnout) a některým to jde báječně - "prostě si dáchnou" (Adámek U., Filípek Š., Mareček P.). Po svačince (chléb s rybí pomazánkou) se vydáváme za lákavým cílem, je jím CHATA VEVERKA (tak tomu říkáme my). Šlapeme "o 106", gumovky už jsou (doufáme) do odjezdu pověšeny na věšáku, v botaskách se nám jde a běží báječně, pláštěnky nám už nepřekážejí (jsou sbaleny v batohu, "jdou s námi" jen tak pro jistotu). Cesta "k veverce" nám nabízí báječné pohledy po okolí (ukazujeme si, kde jsme už byli, kudy jsme už šli), ale také zastavení u ohrady s koňmi a u báječných vodopádů (zde jsme měli mlsací zastávku - oplatky, jablka, pomeranče). Cíle jsme nakonec samozřejmě dosáhli. "Naše veverka" stále louská oříšky na zdi jedné z chalup na Mariánské hoře. Rozdáváme si ještě bonbonovou dobrotu = odměna za to, že jsme k cíli došli a začínáme se vracet "domů". Čeká na nás rajská omáčka, masové kuličky, kolínka. Po více než třech dnech stravování musíme rodičům podat zprávu, že pan kuchař a jeho kolektiv vaří výborně a nemáme "potíže" s tím, "že někdo něco nechce", ale ani s dojídáním "objemných porcí". Po večeři kreslíme do našich deníčků (knížka každého z nás o tom, "ce se děje na školce v přírodě). Večerníček, hygiena, čtení pohádky a rozdávání "druhých pohledů". Některým holčičkám ze druháčku a třeťáčku se stává, že jim nad pohledem z domova "zvlhnou oči", ale to jen krátce a to se musí stát = VŽDYŤ JSME TADY BEZ MAMINEK A TATÍNKŮ. Usínání i noc dobrá (malý pád s postele u Vítka P., ale padal do měkkého = už měl připraveno, takže spal "na zemi spokojeně"). Dobrou noc, musíme už spát, zítra jdeme na Špičák. ____________________ STŘEDA: děti spí a spí a spí - budí nás až písnička na rozcvičku a sluníčko. Necvičí Míša U. - stále spí - každý den a samozřejmě Vítek P. - nechce asi porušit jeho zvyky ze školy. Ranní hygiena, oblékání, ustýlání postýlek - frčí to "o 106" - je vidět, že jsme tu už "doma". Cvičení nás protáhlo a snídaně (výborné, čerstvé housky s čímkoliv dle výběru a pak lupínky s čímkoliv + kakao) nás posiluje na hlavní tůru naší horské expedice - jdeme na Špičák! Do batůžků přidáváme Brumíka, abychom se měli čím "odměnit "až vylezeme na vrchol (803m). Na cestu se vybavujeme dalekohledy, budeme se rozhlížet po kraji - to by člověk nevěřil, co radosti přinesou 2 slepené roličky a jak vážně děti tuto pomůcku berou (příště asi zabalíme ještě kompas, dotazy typu "paní učitelko, kam jdeme - na sever?" nás přistihly v naprosté nepřipravenosti. V polovině stoupání se pomalu odslíkáváme (jdeme po silnici), sluníčko jinak nedá, že nás na cestě doprovází, počasí je báječné. Brumík na vrcholu, koukání dalekohledem do dáli, trocha odpočinku a začínáme klesat (není nad to pověřit vedením skupiny paní učitelku Ivu - vyrazila správným směrem (po sjezdovce), ale vybrala trošku jinou odbočku - žádný problém pro děti z Mašinky, přestože se šlo terénem "poněkud náročnějším". Děti jsou nezdolatelné, ve 12,30h. už sedíme u talířů s frankfurtskou polévkou a dále bramborové špalíčky s uzeným masem, kysané zelí. Trocha odpočinku a důležité "zdobení dalekohledů" - děti už hlásí, že si tuto věc zhotovenou z moderních materiálů (roličky od toal.pap.) vezmou odpoledne s sebou ven. K svačince dvoubarevná buchta. Odpoledne si užíváme na pěkném obecním hřišti. Do chaty se vracíme za vůní dukátových buchtiček s vanilkovým krémem, volnou chvilku vyplňujeme seznámením s naší letošní písničkou školky v přírodě. Večerníček a kreslení všeho, co jsme viděli do deníčků zakončuje "náš další aktivní den". Večerní hygiena, čtení pohádek, "došlých" pohledů a DOBROU NOC! Noc byla klidná. _______________________________ ČTVRTEK: rána na terase jsou báječná - vstáváme se sluníčkem, Inka volá děti na cvičení - nemá chybu, všechny děti jsou aktivní, jen Zuzanka dohlíží, protože je v rekonvalecenci po zlomenině klíční kosti (ale pravidelně na cvíčo chodí, nikdy ještě nechyběla). Zato Míša U. a Vítek P., i když už nespí, za námi nechodí - lenoši - tak prostě příště. Po snídani (bohatá s výběrem) vykreslujeme mandalu a tím si vyrábíme medaili za včerejší výstup na Špičák (to ještě nevíme, že Špičák bude v porovnání s našim odpoledním cílem jen takovou "malou turistickou tůrkou". Jdeme do lesa za našimi domečky a vracíme se před 12h k obědu: polévka květáková, smažený kuřecí řízeček, brambor, okurkový salát. "Poobědní" odpočinek, hra a kresleníčko do deníčků ukončujeme, pijeme svou odpolední bílou kávu (loupák si bereme k snědku před chatu). Naším cílem je najít a vystoupat po 365 mariánských schodech na Mariánskou Horu. Neskutečné - zdařilo se - "jak to, že ty děti mají takové energie . . . " Se dvěma zastávkami jsme zdolali 365 schodů, nikdo si nepostěžoval (báječné) - natolik byl výstup zajímavý a úžasný !!! K večeři jsme se dostavili téměř přesně, chvilku před podáváním guláše s vařenými vřeteny jsme vyplnili zpíváním (horská písnička 2013 a jiné). Kreslení do deníčků (nikomu nesměl chybět zápis třech číslic - 356 - a obrázek Mariánských schodů. Večerní hygiena, čtení, poslouchání a všichni ve 20h. SPÍ !!! _____________________ PÁTEK: předposlední vstávání (noc byla naprosto klidná), poslední rozcvička (někteří "otužilci" cvičí dokonce v kraťasech - je opravdu teplo), předposlední snídaně. Všechno nám jde jako po másle, před dopoledním odchodem z chaty už je zabalená Editka a Zuzanka (po obědě odjíždějí domů - jedna pokračuje na Orlík, druhá do Českého ráje). Vypravujeme se do lesa, musíme se (ještě dokud jsme všichni) rozloučit s naším lesíkem, zkotrolovat stavby a možná je i předat nějakým dalším dětem (tady v Albrechticích je stále živo). V lese si užíváme krásné, sluníčkem prozářené dopoledne (na sobě máme pouze trička a mikiny - takové je teplo). K obědu se vracíme těsně před dvanáctou a to "už je nám v patách" maminka Zuzanky, která je pověřena i odvezením Editky. Společně všichni naposledy obědváme (polévka vývar s noky, rizoto, kyselá okurka). Po obědě vyprovázíme Zuzu i Edit "se všemi náležitostmi" (dostávají diplomy, medaili, figurku z továrny na hračky a hlavně společně zpíváme naši letošní "horskou písničku"). No, a my si jdeme na chatě trochu odpočinout - jen tak krátce, moc dlouho to nikdy nevydržíme a už se chystáme ven. Tentokrát zůstáváme na hřišti u chaty (děti říkají "jsme na zahradě") - poprvé za celý týden (měli jsme stále tolik aktivit, že nám to víckrát nevyšlo). Díky tanečním "choutkám" paní učitelky Veroniky ještě zařazujeme diskotéku (obdivujeme se některým nápaditým tanečním kreacím nejen dětí). Dospěláci se postupně střídají v chatě na pokojích a balí největší část výbavy do zavazadel (další pokračování balení přijde při usínání a poslední až ráno po hygieně). Před večeří se ještě jdeme rozloučit a poděkovat panu kuchaři Láďovi za jeho mistrovské dobroty - odměňujeme ho diplomem a naší horskou písničkou. Zvláštní poděkování vyjadřujeme za péči o naše "bezlepkové děti" = podle nás se měly báječně (jedly zdravě a přitom velmi chutně) - možná se jim bude i stýskat. K večeři na nás čeká bramborový knedlík, vepřová pečeně a listový špenát - výborné. Na popřání dobré chuti opět nezapomněla Rozárka - celý týden, když se sama nají, přiběhne ke stolu dospěláků, rychle řekne "dobrou chuť" a zase běží dál. Po večeři děkujeme za starostlivost slečně kuchařce Pavle - též od nás dostává diplom a navíc madaili a veeelikou čokoládu. Slečna Pavla od nás také slyší naši horskou písničku. Zatím jsme s písničkou všude sklízeli úspěch, tak doufáme, že se bude líbit i v Lysé. Poslední večerní hygiena, poslední pohádky a poslední pohledy - nikdo nesmutní (jen Maruška K. "neví, proč jí občas teče slza" - ale to je přece normální, už se těší domů - vysvětluje paní učitelka) - vždyť ráno už pojedeme domů všichni. Usínáme celkem rychle, máme to už zvládnuté. Noc je klidná. __________________ SOBOTA: u nás na horách všechno šlape "jako hodiny". Stejně tak spolehlivě přijíždí i autobus. Tatínkové pomocníci Zeman a Poláček se hned dávají do práce, vše odnášejí z chaty do autobusu. Nám je trochu líto, že už nám pobyt na horách končí, i když se zároveň hrozně těšíme domů - potřebujeme to totiž všechno vyprávět - doufáme, že nám všichni naše zážitky uvěří, protože to BYL SKUTEČNĚ BÁJEČNÝ TÝDEN SE VŠÍM VŠUDY. V 9,15h. posíláme INFO SMS, ŽE V 10,15h. budeme parkovat před školkou - a věřte nebo ne, my jsme se skoro trefili (snad jen o 5 minut nepřesně). V Lysé už probíhalo vše "jako vždycky" (vykládání zavazadel, předávání dokumentace, léků), ale nejdůležitější byla naše horská písnička = snad z ní všichni poznali, že ten týden BYL PROSTĚ PRIMA. DĚKUJEME RODIČŮM (především asi maminkám) ZA ZODPOVĚDNÉ VYBAVENÍ PODLE SEZNAMŮ - NIC NIKOMU NESCHÁZELO ! Připomínáme, že pláštěnky je nutné po našem používání řádně zkontrolovat, protože mnohé "vzaly za své". Pokud by někomu něco - cokoli chybělo, hlaste se u paní učitelky - vyřešíme. ___________ Děkuji rodičům za SMSková či MAILová nebo OSOBNÍ poděkování za naši albrechtickou aktivitu. Velmi děkuji všem "svým" mašinkovským dospělákům za práci odvedenou na horách pro děti. Jaroslava Černá
30.05.2013
☼ ☼ ☼ ČERVEN JE TU ☼ ☼ ☼ __________________________ DĚKUJEME ZA VAŠI CELOROČNÍ PŘÍZEŇ, JAKOUKOLI SPOLUPRÁCI A KOMUNIKACI: - v poslední době děkujeme za pochopení a ulehčení provozu (velmi si toho vážíme) - přestože děti převádíme ze třídy do třídy či z budovy do budovy, snažíme se vždy, abyste "je našli" (viz naše cedule) - děkujeme za "odhlášky dětí z docházky" v týdnu školy v přírodě (vaše pomoc je pro nás nesmírně důležitá) - děkujeme za vše, co nám pomáhá - - - za slova pochvalná i připomínkovací - - - za pomoc s ušitím kapsářů - - - za dar ledových salátů - chroupeme "o 106" - - - za vybavení lékárničky nejen na školu v přírodě - - - A DALŠÍ A DALŠÍ . . . . ____________________ PRÁVĚ ZAČÍNÁ TÝDEN ŠKOLY V PŘÍRODĚ: - dospěláci ve složení - Černá, Špeciánová, Kropáčková, Hausnerová a paní kuchařka Helenka - děti se tak trochu "roznemohly" - věříme, že kdo s námi neodjede v sobotu, přijede za námi "dodatečně" - VOLEJTE, JSME "NA PŘÍJMU" A ČEKÁME . . . . - letošní škola v přírodě má i své "přeborníky a premiéry": - - - jede jen 1 prváček - Vítek - - - necelé 2 dny před odjezdem se s námi "dodatečně balí" Anetka - - - poprvé s námi nejede paní učitelka Iveta Holcmanová - určitě nám drží palce, protože "ví, co obnáší týdenní škola v přírodě" - - - ze třiceti přihlášených dětí se 6 dětí "roznemohlo" - - - doufáme, že někteří z nemocných se doléčí = uzdraví a dodatečně za námi dojedou - - - pokud by chtěl někdo, kdokoliv !!! za námi na hory přijet a zažít s námi třeba jen pár dnů - JSME PŘIPRAVENI . . . VOLEJTE A PŘIJEĎTE !!! KLIDNĚ, KDYKOLIV . . . _________________________ Závěrečné AKCE školního roku 2012 - 2013: - 7.6. - odevzdání PRÁZDNINOVÝCH ŽÁDOSTÍ - 12.6. - VÝLET dětí 2.a3.třídy - 13.6. - ROZLOUČENÍ se šk.r. a s předškoláky - 17.6. - SCHŮZKA pro rodiče "nových dětí" ________________________________ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ-NEZAPOMEŇTE ! - Mašinka zajistí za vás . . . musíme mít od vás ŽÁDOSTI A ŠKOLNÉ - žádosti . . . VYZVEDNĚTE U PANÍ UČITELKY + ODEVZDEJTE PANÍ UČITELCE - školné . . . SPOČÍTEJTE DOMA + ZAPLAŤTE V MŠ - TERMÍN 7.6. . . . pozdější není možný - prázdninové provozy . . . rozdělení hledejte ZDE NA WEBU ČI NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE V MŠ - předpokládáme, že prázdninový provoz využijí pro své děti pouze zaměstnaní rodiče ______________________________ TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ - najdete jej ve výloze obchodu DEZETA paní Marie Herclíkové - budeme rádi (děti i dospěláci), když se půjdete na naše skoroškoláky podívat FOTOGRAFIE - ptáte se: "kdy budou" - odpovídáme: "budou, do konce června" (pan fotograf se tentokrát "zahltil" a nezvládl, co bylo objednáno - bude tedy jiná varianta, než-li jsme zamýšleli, ale věříme, že se vám bude líbit) PŘÍSTUPOVÉ ČIPY - neptáte se, ale připomínáme, že je budete na konci června odevzdávat - za každý odevzdaný čip dostanete zpět zálohu (pouze rodiče dětí, které "opouštějí Mašinku") ANGLICKÉ HRÁTKY - čekejte na vyúčtování = doplatky či přeplatky - do konce června - pověřena je paní učitelka Veronika Kropáčková - budete mít INFO na viditelném místě = určitě nepřehlédnete
30.05.2013
HALÓ, HALÓ, HLÁSÍME SE Z HOR !!! Pro 24 dětí začala škola v přírodě (jako každý rok) už v Lysé ve školce, ale tentokrát pod střechou u barevné mašinky, protože pršelo. Předávání písemných i ústních informací mezi rodiči a paní učitelkami, nakládání zavazadel a nakonec loučení a nástup dětí do autobusu - šlapalo to jako hodinky. Poslední zamávání a jedeme - nikdo nesmutní, užíváme si cestu, těšíme se na hory. Po bezpečné jízdě s jednou čůrací zastávkou jsme zastavili u "naší Fanie". Taťkové Skokan a Doležal vše potřebné vykládají z autobusu a dle pokynů přesně roznášejí po chatě. Loučíme se s oběma tatínky již do talířů s výbornou hrachovou polévkou a špagetami s boloňskou omáčkou. Naši dva "dietáři" si pochutnávají na krůtím plátku s bramborem. Ubytováváme se postupně a průběžně, jak je první den zvykem, nic nás nepřekuje. Všichni nás chodí přivítat, jsou rádi, že už jsme tady, těšili se "až přijede Mašinka". Odpoledne vyplňujeme hraním, kreslením, čtením, zpíváním a hlavně si "očucháváme naši chatičku", která bude týden naším "domovem". K večeři si pochutnáváme na pečeném kuřátku s bramborovou kaší - výborné. Po večeři první hygiena, pohádka a usínání. Spíme jako andílci až do rána. Opravdu! Budíme některé děti přesně dle pokynů rodičů "na noční čůrání" a posloucháme, jak venku leje a dějí se "třesky plesky". Noc je úplně klidná až na dvě spadnutí z postele u Filípka D. (už je zajištěn, příště už spadne do měkkého) a jedno určitě mimořádné spadnutí u Martínka Z. ______________________________ NEDĚLE: první vstávání - nejranější a nejaktivnější jsou holčičky ze druháčku. Před sedmou hodinou už cvičíme, jen Vítek P. a Míša U. dospávají, dopřáváme jim klídek. Cvičeníčko s naší oblíbenou Inkou určitě každého protahuje, někoho probouzí. Paní Toničku (stará se o nás při stravování i jinak, když něco potřebujeme) naše cvičení úplně radostně naladilo (chválí nás, že jako jediní tady na horách cvičíme - a tak báječně, moc se na nás letos zase těšila). Snídaně snad každého uspokojuje - chléb se šunkou či sýrem, dle místa v bříšku kukuřičné lupínky s mlékem či jogurtem či marmeládou a pro toho, kdo by ještě neměl dost vánočka. Chvilka u pohádky, ordinuje paní "doktorka" = rozdávají se léky z domova a vypravujeme se ven. Prší a neprší a my jdeme a jdeme - přešli jsme napříč všechny špičácké sjezdovky až k chatě Krmelec. Od pošty se vracíme zpět "domů". Po tvářích nás šimrá sluníčko a my začínáme věřit, že do Albrechtic přijela Mašinka, a tak prostě bude už hezky (paní Tonička říkala, že už 3 týdny prší). Prima vycházku ukončuje příjezd Marušky, a tak je nás už 25. K obědu polévka = vývar s těstovinou a španělský ptáček v rozletu s rýží. Trošku klídku po obědě "narušuje svým pozdějším příjezdem" paní učitelka Veronika. Svačinka (chléb s rybí pomazánkou) a jablko. Vypravujeme se opět ven. Gumáky a pláštěnky už "bereme za své" a nijak nám nevadí. Velikostně odpovídají téměř u všech dětí a jsou opravdu funkční = chválíme maminky a tatínky, že nás POCTIVĚ ZABALILI ! Vyrážíme směr Mariánská hora - cesta "kočičí hlavy" probouzí naši fantazii, měříme památný strom (objímá ho 6 dětí), vyprávíme si o starém hradu a 365 mariánských schodech, hledáme Krakonoše a při tom všem sledujeme čas, abychom byli včas "doma", protože přijede Matoušek. K večeři s námi již usedá 26. kamarád a pochutnává si s námi na zapečených těstovinách s uzeným masem a kyselou okurkou. Všichni dojídáme a už se od stolů otáčíme k televizi, je doba Večerníčku. Večerní hygiena "frčí o 106" a usínání je tak rychlé jak vydatné (dlouhé a plné nových zážitků) byly naše dnešní vycházky. Usínáme ve 20h. a těšíme se na zítra - půjdeme do továrny DETOA, čeká na nás svět hraček. Dobrou noc a sladké sny = nebojte se, MÁME SE ZATÍM BÁJEČNĚ ! ___________________________ PONDĚLÍ: bylo prima - "je tu psina" = máme mezi sebou "tichošlápky" (to jsou ti, co toho až tak moc nenamluví, přestože jsou určitě spokojení a snad jim nic neschází), ale také jsou mezi námi pořádné "mluvky", kterým každou chvilku "vypadne z pusy nějaká perla" - Adámek U. "kdy už se tu bude spinkat, jsem unavenej jako blázen", Martínek Z. "já jsem tady na škole v přírodě už počtvrté - jak se Ti to stalo, divily se děti? - já jsem byl dvakrát v prváčku, povídá Martin - tos musel být malý jako semínko, praví pohotově Editka" . . . a tak si tu v pohodě bydlíme a užíváme a vůbec se nás nijak nedotýká, že jinde je plno vody a i to, co nemá, tak plave. Ranní vstávání děti posunuly na mnohem pozdější dobu, než-li v neděli, začátek rozcvičky některé teprve vytahoval z postýlek - tak dobře se jim spalo. Cvičíme na terase, máme na sobě mikiny, je trochu chladnější ráno, než-li včera, ale s písničkami od Inky je nám báječně. Ranní hygiena už "sviští" = všechno víme, všechno známe. Snídaně opět bohatá, povinně baštíme výbornou housku s máslem a šunkou nebo sýrem či marmeládou a dále si vybíráme z nabídky lupínků + prima kakao. Dopolední program začíná v 9 hodin, kdy vyrážíme do Jiřetína za dřevěnými hračkami. V holínkách to sice není pohodlné šlapání, ale nedá se nic dělat, i když neprší, cesty jsou místy blátivé. DETOA nás vítá před 10. hodinou, dělíme se na dvě skupinky, oblékáme bezpečnostní vestičky a vydáváme se s paní průvodkyní na cestu továrnou, kde se "rodí" mj. i krteček. Jsme nadšení nejen ze všech možných hraček, ale i z příjezdu Johanky - tím nás je už celkem 27 !!! Zprávu posílá Anetka B. - nepřijede, stále stůně. Z DETOY odcházíme plni zážitků a informací a s dřevěnou figurkou na památku. Na zpáteční cestu nám svítí sluníčko - opravdu! Bramborová polévka a sekaná s bramborem a červenou řepou zaplňuje naše vyhládlá bříška, paní kuchařka nás moc chválí, jací jsme jedlíci. Chvilka odpočinku, zabydlujeme Johanku (nabízíme jí pokojíček holčiček, ale ona dává přednost "bydlení s bratrancem Martínkem" a tím pádem pokoji plném kluků: Honzík a Vítek P., Martínek H., Péťa S. + paní ředitelka). V ostatních pokojíčcích bydlíme takhle: - U JANIČKY - Baruška, Maruška, Markétka, Eliška, Mariánka Bau - U HELENKY - Klárka, Rozárka, Deniska, Nelinka - U TEREZKY - Matoušek a Míša U. - U VERUNKY - Mareček, Adámek a dva Filípkové - U IVY - Anetka, Zuzanka, Mariánka, Editka, Terezka, Vanesska Perníkem, čajem a ovocem se posilňujeme odpoledne. Počasí nám dovoluje poprvé obout jiné boty, než-li holinky a zamířit do lesa na náš palouček. JE TU A PŘESNĚ NA TOM SAMÉM MÍSTĚ JAKO LONI ! Stavíme domečky z mechů, kapradí, klacíků, kamínků, šišek a "očucháváme si pořádně les". Vracíme se těsně před večeří, slibujeme, že zítra dopoledne se ke svým rozestavěným domečkům vrátíme. Vepřová kýta na smetaně a houskové knedlíky dělají divy, nejen že si přidávají děti, ale neodolaly ani dospěláci. Večerníček, kreslení do deníčků, hygiena, pohádka a čtení prvních pohledů z domova uzavírají dnešní den. Trošička slziček nad obrázkem a pozdravem od mamky a taťky (to ani jinak nejde, to musí být, vždyť jsme děti) a do 20 hodin všichni vzorně spíme. DĚKUJEME ZA MILÉ POZDRAVY OD RODIČŮ - SMSkové, TELEFonické, MAILové. JSME RÁDI, ŽE NÁM NEJEN VĚŘÍTE, ALE ZÁROVEŇ I TUŠÍTE, ŽE JE TO TADY SICE LEGRAČNÍ, ALE TAKÉ NÁROČNÉ (dospěláci z Mašinky). Mj.doufáme, že budete mít pochopení pro stav pláštěnek - některé k dnešnímu dni již nevydržely, a tak zalepujeme a lepíme, jak to jde. Pevně věříme, že je potřebovat už nebudeme, VŽDYŤ JSME SI PŘECI OBJEDNALI TO SLUNÍČKO ! Ptají se děti "a paní učitelko, kde se to sluníčko vlastně objednává?" DĚKUJEME TAKÉ VŠEM, KTEŘÍ ULEHČUJÍ PROVOZU MAŠINKY V LYSÉ - jste báječní, počet dětí ve školce DNES (pondělí) nepřesáhl "dvacítku" - TO JE PARÁDA ! _______________________________ Dobré ráno, je ÚTERÝ: třetí noc je za námi - zatím byla jediná narušena kašlem (trápil Terezku Š., Nelinku Š. a Klárku G. - doufáme, že to bude dál už dobré). Rozcvička nesmí chybět - druhé ráno předcvičuje paní učitelka Iva - z terasy se nám stal tak trochu taneční parket. Nikoho z dětí nenutíme, spíše naopak - děti honí nás - "paní učitelko, už máte natažený kabel? můžu otevřít na terasu?" Ranní hygiena, česání, oblékání a už čeká snídaně: děti si vybírají "dle gusta", bříška musí být určitě uspokojena. Plníme důležitý úkol - kreslíme dopisy domů - děti to berou vážně a skutečně se snaží zachytit do obrázku, co už viděly a kde byly (takže k domovům putují kresby továrny Detoa, pokojíků na chatě, objímání památného stromu atd.) - my dospěláci si často ani neuvědomujeme, jak jsou (podle nás) jednoduché zážitky pro děti "poutavé a myšlenekhodné". Zalepujeme obálky, oblékáme se a vyrážíme směr poštovní schránka a lesík. Divíme se, že jsme u personálu penzionu středem zájmu, že s dětmi "stále něco děláme", protože pro nás je to "naprosto normální STÁLE NĚCO DĚLAT, od toho jsme přece na školce v přírodě. V lesíku se rozebíháme "ke svým domečkům" - zjištujeme, že jsou v pořádku (byla u nich totiž před námi jiná školka, a tak jsme o ně měli strach. Určitě si nezapomeneme dát do pusy nějakou "bonbónovou dobrotu". Vracíme se přesně před obědem a určitě jsme vytrávili - polévka kmínová s vejcem a přírodní krůtí řízek, vařený brambor a čerstvá zelenina. Po obědě máme snahu o odpočinek, některým dětem to nejde (tolik podnětů okolo se přeci nedá propásnout) a některým to jde báječně - "prostě si dáchnou" (Adámek U., Filípek Š., Mareček P.). Po svačince (chléb s rybí pomazánkou) se vydáváme za lákavým cílem, je jím CHATA VEVERKA (tak tomu říkáme my). Šlapeme "o 106", gumovky už jsou (doufáme) do odjezdu pověšeny na věšáku, v botaskách se nám jde a běží báječně, pláštěnky nám už nepřekážejí (jsou sbaleny v batohu, "jdou s námi" jen tak pro jistotu). Cesta "k veverce" nám nabízí báječné pohledy po okolí (ukazujeme si, kde jsme už byli, kudy jsme už šli), ale také zastavení u ohrady s koňmi a u báječných vodopádů. Cíle jsme nakonec samozřejmě dosáhli. "Naše veverka" stále louská oříšky na zdi jedné z chalup na Mariánské hoře. Odměna za to, že jsme k cíli došli a začínáme se vracet "domů". Čeká na nás rajská omáčka, masové kuličky, kolínka. Po více než třech dnech stravování musíme rodičům podat zprávu, že pan kuchař a jeho kolektiv vaří výborně a nemáme "potíže" s tím, "že někdo něco nechce", ale ani s dojídáním "objemných porcí". Po večeři kreslíme do našich deníčků (knížka každého z nás o tom, "ce se děje na školce v přírodě). Večerníček, hygiena, čtení pohádky a rozdávání "druhých pohledů". Některým holčičkám ze druháčku a třeťáčku se stává, že jim nad pohledem z domova "zvlhnou oči", ale to jen krátce a to se musí stát = VŽDYŤ JSME TADY BEZ MAMINEK A TATÍNKŮ. Usínání i noc dobrá (malý pád s postele u Vítka P., ale padal do měkkého = už měl připraveno, takže spal "na zemi spokojeně"). Dobrou noc, musíme už spát, zítra jdeme na Špičák. ____________________ STŘEDA: děti spí a spí a spí - budí nás až písnička na rozcvičku a sluníčko. Necvičí Míša U. - stále spí - každý den a samozřejmě Vítek P. - nechce asi porušit jeho zvyky ze školy. Ranní hygiena, oblékání, ustýlání postýlek - frčí to "o 106" - je vidět, že jsme tu už "doma". Cvičení nás protáhlo a snídaně (výborné, čerstvé housky s čímkoliv dle výběru a pak lupínky s čímkoliv + kakao) nás posiluje na hlavní tůru naší horské expedice - jdeme na Špičák! Do batůžků přidáváme Brumíka, abychom se měli čím odměnit "až vylezeme na vrchol (803m). Na cestu se vybavujeme dalekohledy, budeme se rozhlížet po kraji - to by člověk nevěřil, co radosti přinesou 2 slepené roličky a jak vážně děti tuto pomůcku berou (příště asi zabalíme ještě kompas, dotazy typu "paní učitelko, kam jdeme - na sever?" nás přistihly v naprosté nepřipravenosti. V polovině stoupání se pomalu odslíkáváme (jdeme po silnici), sluníčko jinak nedá, že nás na cestě doprovází, počasí je báječné. Brumík na vrcholu, koukání dalekohledem do dáli, trocha odpočinku a začínáme klesat (není nad to pověřit vedením skupiny paní učitelku Ivu - vyrazila správným směrem (po sjezdovce), ale vybrala trošku jinou odbočku - žádný problém pro děti z Mašinky, přestože se šlo terénem "poněkud náročnějším". Děti jsou nezdolatelné, ve 12,30h. už sedíme u talířů s frankfurtskou polévkou a dále bramborové špalíčky s uzeným masem, kysané zelí. Trocha odpočinku a důležité "zdobení dalekohledů" - děti už hlásí, že si tuto věc zhotovenou z moderních materiálů (roličky od toal.pap.) vezmou odpoledne s sebou ven. K svačince dvoubarevná buchta. Odpoledne si užíváme na pěkném obecním hřišti. Do chaty se vracíme za vůní dukátových buchtiček s vanilkovým krémem, volnou chvilku vyplňujeme seznámením s naší letošní písničkou školky v přírodě. Večerníček a kreslení všeho, co jsme viděli do deníčků zakončuje "náš další aktivní den". Večerní hygiena, čtení pohádek, "došlých" pohledů a DOBROU NOC! Noc byla klidná. _______________________________ ČTVRTEK: rána na terase jsou báječná - vstáváme se sluníčkem, Inka volá děti na cvičení - nemá chybu, všechny děti jsou aktivní, jen Zuzanka dohlíží, protože je v rekonvalecenci po zlomenině klíční kosti (ale pravidelně na cvíčo chodí, nikdy ještě nechyběla). Zato Míša U. a Vítek P., i když už nespí, za námi nechodí - lenoši - tak prostě příště. Po snídani (bohatá s výběrem) vykreslujeme mandalu a tím si vyrábíme medaili za včerejší výstup na Špičák (to ještě nevíme, že Špičák bude v porovnání s našim odpoledním cílem jen takovou "malou turistickou tůrkou". Jdeme do lesa za našimi domečky a vracíme se před 12h k obědu: polévka květáková, smažený kuřecí řízeček, brambor, okurkový salát. "Poobědní" odpočinek, hra a kresleníčko do deníčků ukončujeme, pijeme svou odpolední bílou kávu (loupák si bereme k snědku před chatu). Naším cílem je najít a vystoupat po 365 mariánských schodech na Mariánskou Horu. Neskutečné - zdařilo se - "jak to, že ty děti mají takové energie . . . " Se dvěma zastávkami jsme zdolali 365 schodů, nikdo si nepostěžoval (báječné) - natolik byl výstup zajímavý a úžasný !!! K večeři jsme se dostavili téměř přesně, chvilku před podáváním guláše s vařenými vřeteny jsme vyplnili zpíváním (horská písnička 2013 a jiné). Kreslení do deníčků (nikomu nesměl chybět zápis třech číslic - 356 - a obrázek Mariánských schodů. Večerní hygiena, čtení, poslouchání a všichni ve 20h. SPÍ !!!
26.05.2013
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ-NEZAPOMEŇTE ! - Mašinka zajistí za vás . . . musíme mít od vás ŽÁDOSTI A ŠKOLNÉ - žádosti . . . VYZVEDNĚTE U PANÍ UČITELKY + ODEVZDEJTE PANÍ UČITELCE - školné . . . SPOČÍTEJTE DOMA + ZAPLAŤTE V MŠ - TERMÍN 7.6. . . . pozdější není možný - prázdninové provozy . . . rozdělení hledejte ZDE NA WEBU ČI NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE V MŠ - předpokládáme, že prázdninový provoz využijí pro své děti pouze zaměstnaní rodiče ______________________________ FOTOGRAFIE - ptáte se: "kdy budou" - odpovídáme: "pokud budou, tak do konce června" (pan fotograf se tentokrát totiž nějak "nepodařil") PŘÍSTUPOVÉ ČIPY - neptáte se, ale připomínáme, že je budete na konci června odevzdávat - za každý odevzdaný čip dostanete zpět zálohu (pouze rodiče dětí, které "opouštějí Mašinku") ANGLICKÉ HRÁTKY - čekejte na vyúčtování = doplatky či přeplatky - do konce června
26.05.2013
☼ ☼ ☼ KVĚTEN KONČÍ ☼ ☼ ☼ __________________________ DĚKUJEME ZA VAŠI CELOROČNÍ PŘÍZEŇ, JAKOUKOLIV SPOLUPRÁCI A KOMUNIKACI: - v poslední době děkujeme za pochopení a ulehčení provozu, velmi si vaší pomoci vážíme - děkujeme již za "první odhlášky dětí z docházky" v týdnu školy v přírodě, vaše pomoc je pro nás nesmírně důležitá ____________________ Nejbližší mašinkovskou akcí je ŠKOLA V PŘÍRODĚ: - ptejte se na cokoliv - zodpoví paní ředitelka - zdravotně se stále drží všech 30 dětí (zatím) - berte vážně, že odjíždějí jen děti zdravé - nepodceňujte vši - prohlížejte hlavy - dospěláci zatím ve složení - Černá, Špeciánová, Kropáčková, Hausnerová a naše paní kuchařka Helenka _________________________ Závěrečné AKCE školního roku 2012 - 2013: - 28.5. - poslední HRÁTKY S ANGLIČTINOU - 7.6. - odevzdání PRÁZDNINOVÝCH ŽÁDOSTÍ - 12.6. - VÝLET dětí 2.a3.třídy - 13.6. - ROZLOUČENÍ se šk.r. a s předškoláky - 17.6. - SCHŮZKA pro rodiče "nových dětí"
17.05.2013
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ-NEZAPOMEŇTE ! - potřebujete zajistit prázdninový provoz . . . Mašinka to zajistí za Vás - vyzvedněte si v Mašince FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ . . . podle toho JAK - KDE potřebujete zajistit docházku - žádost či žádosti vyplňte a odevzdávejte v Mašince nejdéle do 7.6.2013 včetně . . . pozdější termín není možný - školné za každý přihlášený prázdninový den je potřeba zaplatit předem . . . zároveň s odevzdávanou žádostí - jaké je rozdělení prázdninových provozů jednotlivých MŠ v Lysé . . . otevřete odkaz AKTIVITY - pododkazy ČERVENEC a SRPEN - předpokládáme, že prázdninový provoz využijí pro své děti pouze zaměstnaní rodiče ŽÁDOST NELZE VYŘÍDIT BEZ ÚHRADY ŠKOLNÉHO = nezapomínejte, prosím, platit zároveň při odevzdávání žádostí 25,- za každý přihlášený prázdninový den v kterékoliv mateřské škole včetně Mašinky.
17.05.2013
☼ ☼ KVĚTEN VE DRUHÉ PŮLI ☼ ☼ __________________________ VELMI DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ POMÁHÁTE MAŠINCE: - vaše pochopení nám pomáhá v našich personálních potížích, které nás potkaly - vaše pomoc přišla vhod při nakládání sběru, odevzdané množství zveřejňujeme na hlavní nástěnce - vaše vstřícnost přinesla Mašince a jejím dětem finanční dary, částku zaúčtovanou od 1.9.2012 do 30.4.2013 najdete na hlavní nástěnce DĚKUJEME ZA VAŠI CELOROČNÍ PŘÍZEŇ, JAKOUKOLIV SPOLUPRÁCI A KOMUNIKACI. ____________________ Nejbližší mašinkovskou akcí je ŠKOLA V PŘÍRODĚ: - ptejte se dle potřeby na cokoliv - jakékoliv dotazy zodpoví paní ředitelka - odjet by mělo 30 dětí - berte, prosím, vážně, že odjíždějí jen zdravé děti - v případě potřeby konzultujte s paní ředitelkou - nepodceňujte možný VÝSKYT VŠÍ - prohlížejte dětem hlavy - PROSÍME PŘEDEM "nepracující" RODIČE, JEJIŽ DĚTI NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ NEJEDOU, ZDA BY MOHLI POMOCI ZVLÁDNOUT PROVOZ MŠ V LYSÉ = ulehčit tím, že si ponechají děti 5 dnů doma (3.6. - 7.6.) DĚKUJEME.
12.05.2013
☼ ☼ KVĚTEN POKRAČUJE ☼ ☼ __________________________ V SOUČASNÉ DOBĚ MÁ MAŠINKA PERSONÁLNÍ POTÍŽE: - snažíme se je řešit - máme snahu zajišťovat organizačně co nejplynulejší provoz - běžná výchovně vzdělávací práce by měla probíhat "jak má" - naplánované aktivity by se měly uskutečnit dle plánu - "nové" aktivity do konce šk.roku nepřibudou - pí.uč. Iveta Holcmanová se objeví (vrátí k dětem) až na škole v přírodě (snad) - pí.uč. Eva Němcová se neobjeví v MŠ 6-8 týdnů (poté teprve "uvidíme", co bude dál) ____________________ PONDĚLÍ 13.5. POZVÁNÍ DO TŘÍDY: - poslední třídou, která uvítá rodiče je 2.třída - uvidíte "CO SE U NICH VE TŘÍDĚ DĚJE" - těší se na vás v 15,15h. ÚTERÝ 14.5. POKRAČOVÁNÍ S KNIHAMI - předškoláci (3.tř.) - druhá cesta - půjdou do MěKnihovny a ještě do ??? . . . - příchod ráno do MŠ do 7,30h. - posun oběda se neplánuje - s sebou batůžek a pláštěnku STŘEDA 15.5. VÝLET - celodenní, autobusem - vycestují děti z 1.a 2.třídy - cílem bude ZOO Liberec - všichni se sejdou v MŠ nejdéle do 7,15h. - všichni se rozejdou po výletě přibl. v 16h. - s sebou batůžek, lahvičku 1/2litru s pitím, pláštěnku, kapesníčky, sportovní oblečení a obuv (přiměřené k počasí) - NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ HRAČKY ANI JÍDLO ČTVRTEK 16.5. ODVÁŽÍME SBĚR - vyvážíme a nakládáme přibližně od 7,45h. - auto přijede přibl. v 8,00h. - děkujeme za pomoc s vyvážením - děkujeme za pomoc s nakládkou PÁTEK 17.5. TĚŠÍME SE NA VÍKEND!!! ______________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ: - jakékoliv dotazy zodpoví paní ředitelka - současný počet přihlášených je 30 dětí - PROSÍME PŘEDEM "nepracující" RODIČE, JEJIŽ DĚTI NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ NEJEDOU, ZDA BY MOHLI POMOCI ZVLÁDNOUT PROVOZ MŠ V LYSÉ = ulehčit tím, že si ponechají děti 5 dnů doma (3.6. - 7.6.) DĚKUJEME.
12.05.2013
PŘIPOMÍNÁME PRÁZDNINOVÝ PROVOZ !!! - potřebujete zajistit "letní prázdninový provoz" v mateřských školách v Lysé? - Mašinka to zajistí za Vás, ale musíte odevzdat žádost - vyzvedněte si v Mašince FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ DO JEDNOTLIVÝCH MŠ (tzn. JAK - KDE potřebujete zajistit docházku) - žádosti vyplňte a VŠECHNY !!! odevzdávejte v Mašince nejdéle do 7.6.2013 včetně (pozdější žádosti nebudou přijaty a postoupeny k vyřízení) - školné za prázdniny (za každý přihlášený den) zaplatíte předem = zároveň s odevzdávanou žádostí (i MŠ Mašinku) - jaké je rozdělení prázdninových provozů jednotlivých MŠ v Lysé? - otevřete odkaz AKTIVITY - pododkaz ČERVENEC a SRPEN - předpokládáme, že prázdninový provoz využijí pro své děti pouze zaměstnaní rodiče
05.05.2013
☼ ☼ KVĚTEN JE TU ☼ ☼ __________________________ NETRADIČNÍ AKTIVITY V UPLYNULÉM TÝDNU: - v pondělí 29.4. i v úterý 30.4. dopoledne - na zahradě školy - POČASÍ NÁM NESKUTEČNĚ PŘÁLO - čarodějné jarní vyrábění - BAVILO DĚTI I DOSPĚLÁKY A VŠECHNY ZVEME DO "GALERIE U BAREVNÉ MAŠINKY" - návštěva koníků - ČERNÝ MENŠÍ KAREL A REZAVÝ VĚTŠÍ ALBÍK BYLI BÁJEČNÍ - pískoviště "v novém kabátě" - ÚŽASNÉ I S NOVÝMI BAGRY, TRAKTORY, NÁŘADÍM A MAXIBÁBOVKAMI (ještě čekáme na "obložení" a krycí plachtu) - opékání - VÝBORNÉ BUŘTY EXCELENTNĚ OPEČENÉ CHUTNALY VŠEM DĚTEM a DOSPĚLÁKŮM vč.PANA ÚDRŽBÁŘE (malé poděkování za opravu pískoviště) - děkujeme i nadále za další staré sušené pečivo (poděkování pro farmu paní Brynychové) ________________ OD 6.5. BUDOU V MAŠINCE CHYBĚT PANÍ UČITELKY EVA NĚMCOVÁ A IVETA HOLCMANOVÁ + pondělí - úterý neuvidíte paní učitelku Veroniku + čtvrtek - pátek nenaleznete v MŠ paní ředitelku. ZPĚT DO MŠ SE OD 6.5. VRACÍ PANÍ UČITELKA ŠTĚPÁNKA STEHNOVÁ. NADÁLE ZASTUPUJE PANÍ UČITELKA ZDENIČKA PROCHÁZKOVÁ. ____________________ POZVÁNÍ DO 2. a 3.TŘÍDY: - uvidíte "JAK TO U NÁS V MAŠINCE CHODÍ" - v pondělí 6.5. platí pozvání do třetí třídy - v pondělí 13.5. zveme do druhé třídy - vždy v 15,15h. - těšíme se na vás ______________________________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ: - čekáme na poslední platby finanční zálohy - jakékoliv dotazy zodpoví paní ředitelka - současný počet přihlášených je 29 dětí - PROSÍME PŘEDEM "nepracující" RODIČE, JEJIŽ DĚTI NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ NEJEDOU, ZDA BY MOHLI POMOCI ZVLÁDNOUT PROVOZ MŠ V LYSÉ = ulehčit tím, že si ponechají děti 5 dnů doma (3.6. - 7.6.)
26.04.2013
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - PRÁZDNINOVÉ ŽÁDOSTI: - potřebujete zajistit "letní prázdninový provoz" v mateřských školách v Lysé? - Mašinka to zajistí za Vás, ale musíte odevzdat žádost - vyzvedněte si v Mašince FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ DO JEDNOTLIVÝCH MŠ (tzn. JAK - KDE potřebujete zajistit docházku) - žádosti vyplňte a VŠECHNY !!! odevzdávejte v Mašince nejdéle do 7.6.2013 včetně (pozdější žádosti nebudou přijaty a postoupeny k vyřízení) - školné za prázdniny (za každý přihlášený den) zaplatíte předem = zároveň s odevzdávanou žádostí (i MŠ Mašinku) - jaké je rozdělení prázdninových provozů jednotlivých MŠ v Lysé? - otevřete odkaz AKTIVITY - pododkaz ČERVENEC a SRPEN - předpokládáme, že prázdninový provoz využijí pro své děti pouze zaměstnaní rodiče
26.04.2013
☼ ☼ KONČÍ DUBEN, ZAČÍNÁ KVĚTEN ☼ ☼ __________________________ NEZAPOMEŇTE - ŠKOLA V PŘÍRODĚ: - provést platbu finanční zálohy za školu v přírodě (už jen některé z přihlášených dětí) - případný dotaz k platbám zodpoví paní ředitelka - dotaz k jiným záležitostem připravované školy v přírodě - zodpoví paní ředitelka a zatím můžete dotazovat i paní učitelku Holcmanovou, dokud je přítomna v MŠ (od 6.5. bude v MŠ chybět, a to až do odjezdu na školu v přírodě - SNAD . . . ) - případné dohlášení dítěte na školu v přírodě je ještě možné (informujeme = reakce na dotaz k možnosti dohlášení dítěte od jednoho z vás rodičů v tomto týdnu) - současný počet přihlášených je 28 dětí - UŽ JE NÁS 29 !!! (tak hlavně aby nás "nic nepostihlo" !!! = zdravé děti a zdraví dospěláci - DRŽTE PALCE) - PROSÍME PŘEDEM "nepracující" RODIČE, JEJIŽ DĚTI NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ NEJEDOU, ZDA BY MOHLI POMOCI ZVLÁDNOUT PROVOZ MŠ V LYSÉ = ulehčit tím, že si ponechají děti 5 dnů doma (3.6. - 7.6.) _______________________ NETRADIČNÍ AKTIVITY - V ZÁVĚRU DUBNA: - v pondělí 29.4. i v úterý 30.4. dopoledne - na zahradě školy - dle počasí - POČASÍ NÁM NESKUTEČNĚ PŘÁLO - čarodějné jarní vyrábění - BAVILO DĚTI I DOSPĚLÁKY A VŠECHNY ZVEME DO "GALERIE U BAREVNÉ MAŠINKY" - návštěva koníků - ČERNÝ MENŠÍ KAREL A REZAVÝ VĚTŠÍ ALBÍK BYLI BÁJEČNÍ - pískoviště "v novém kabátě" - ÚŽASNÉ I S NOVÝMI BAGRY, TRAKTORY, NÁŘADÍM A MAXIBÁBOVKAMI - opékání - VÝBORNÉ BUŘTY EXCELENTNĚ OPEČENÉ CHUTNALY VŠEM DĚTEM a DOSPĚLÁKŮM vč.PANA ÚDRŽBÁŘE (malé poděkování za opravu pískoviště) - nepotřebujeme nic jiného než sportovní oblečení a pláštěnku - budeme rádi za DALŠÍ STARÉ SUŠENÉ PEČIVO (poděkování pro farmu paní Brynychové) - pokud je někdo z dětí alergický na srst KONÍ, nutně nahlaste toto paní učitelce - POSUN OBĚDA PO OBA DNY O 1/2 HODINY !!! ________________ PROSÍME RODIČE O VČASNÉ NAHLÁŠENÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V PRACOVNÍCH DNECH "mezi květnovými svátky", tj. v období od 1.5 do 10.5. = v případě nižšího počtu dětí bude upraven provoz jednotlivých tříd. VELMI DĚKUJEME. _________________________ OD 6.5. BUDOU V MAŠINCE CHYBĚT PANÍ UČITELKY EVA NĚMCOVÁ Z PRVÁČKU A IVETA HOLCMANOVÁ ZE TŘEŤÁKU. NAOPAK SE VRACÍ ZPĚT DO MŠ OD 6.5. PANÍ UČITELKA ŠTĚPÁNKA STEHNOVÁ ZE DRUHÁČKU. NADÁLE ZASTUPUJE PANÍ UČITELKA ZDENIČKA PROCHÁZKOVÁ. ____________________ V pondělí 6.5. platí pozvání do třetí třídy a v pondělí 13.5. do druhé třídy - vždy v 15,15h. - těšíme na rodiče, ale třeba i prarodiče - uvidíte "JAK TO U NÁS V MAŠINCE CHODÍ"
21.04.2013
☼ ☼ ☼ POSLEDNÍ DUBNOVÝ TÝDEN ☼ ☼ __________________________ NEZAPOMEŇTE: - odevzdat přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti na školu v přírodě + provést platbu finanční zálohy - pokud má kdokoliv dotaz k platbám či dotaz k jiným záležitostem připravované školy v přírodě - vyhledejte nebo volejte paní ředitelku - zodpoví vše, co bude třeba (zatím můžete dotazovat i paní učitelku Holcmanovou, dokud je přítomna v MŠ - od 6.5. bude v MŠ chybět, a to až do odjezdu na školu v přírodě - SNAD . . . ) NEZAPOMEŇTE: - odevzdat rozhodnutí o odkladu školní docházky u předškoláků, kteří nenastupují od září 2013 do 1.třídy ZŠ ___________________________ V úterý 23.4. jedou děti z 1. a 3.třídy na výlet - cílem jsou Dobrovice u Mladé Boleslavi, kde na nás bude čekat dvouhodinový program "Vítání jara" spojený s "Jarní dílnou" a Výstava panenek pro holčičky i kluky! a dalších hraček + na zpáteční cestě uděláme zastávku v Dražicích nebo Milovicích - dle počasí. Dále viz INFO SMS. __________________________ Ve čtvrtek 25.dubna v 15,15h. zveme rodiče (ale třeba i prarodiče) na odpolední návštěvu do prváčku - podívat se "JAK TO V MALÁČKU CHODÍ". V pondělí 6.5. platí pozvání do třetí třídy a v pondělí 13.5. do druhé třídy - vždy v 15,15h. _________________________ Měsíc duben zakončíme "čarodějným dnem" - nebudou u nás až tak řádit čarodějnice, ale na děti čekají jiná překvapení či aktivity - na zahradě školy - dopoledne - dle počasí se uskuteční v pondělí 29.4. NEBO v úterý 30.4.2013 - zřejmě si uděláme "zvláštní" obě dopoledne (dle počasí). POSUN OBĚDA PO OBA DNY O 1/2 HODINY !!! Nepotřebujeme nic jiného než sportovní oblečení a pláštěnku a klidně i DALŠÍ STARÉ SUŠENÉ PEČIVO (poděkování pro farmu paní Brynychové). Pokud je někdo z dětí alergický na srst KONÍ, nahlaste toto paní učitelce. ________________ PROSÍME RODIČE O VČASNÉ NAHLÁŠENÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V PRACOVNÍCH DNECH "mezi květnovými svátky", tj. v období od 1.5 do 10.5. = v případě nižšího počtu dětí bude upraven provoz jednotlivých tříd. VELMI DĚKUJEME.
15.04.2013
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (přijetí - nepřijetí dítěte k PV od šk.roku 2013 - 2014): ______________________ PŘIJATY BYLY DĚTI S REGISTRAČNÍMI ČÍSLY: PPV 2013/50 PPV 2013/17 PPV 2013/40 PPV 2013/13 PPV 2013/8 PPV 2013/24 PPV 2013/25 PPV 2013/31 PPV 2013/2 PPV 2013/36 PPV 2013/15 PPV 2013/47 PPV 2013/14 PPV 2013/7 PPV 2013/43 PPV 2013/49 PPV 2013/44 PPV 2013/27 Těmto dětem byla po posouzení jejich žádosti dle stanovených kriterií přidělena pořadová čísla 1 - 18. __________________________ NEPŘIJATY BYLY DĚTI S REGISTR.Č: PPV 2013/16 PPV 2013/46 PPV 2013/9 PPV 2013/45 PPV 2013/18 PPV 2013/38 PPV 2013/33 PPV 2013/22 PPV 2013/37 PPV 2013/1 PPV 2013/21 PPV 2013/48 PPV 2013/30 PPV 2013/3 PPV 2013/29 PPV 2013/10 PPV 2013/4 PPV 2013/32 PPV 2013/11 PPV 2013/6 PPV 2013/5 PPV 2013/12 PPV 2013/19 PPV 2013/41 PPV 2013/28 PPV 2013/35 PPV 2013/42 PPV 2013/39 PPV 2013/23 PPV 2013/26 PPV 2013/34 PPV 2013/20 Těmto dětem byla po posouzení jejich žádosti dle stanovených kriterií přidělena pořadová čísla 19 - 50. ______________________ ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, KTEŘÍ SI NEVYZVEDLI ROZHODNUTÍ, ABY KONTAKTOVALI PANÍ ŘEDITELKU (606 407 684) - DĚKUJEME.
12.04.2013
☼ ☼ ☼ A JE TU JARO ☼ ☼ ☼ __________________________ Minulý týden jsme se dofotili - jakmile budeme mít představu "co vám můžeme nabídnout", zveřejníme a vyzveme vás k objednávce, vydržte. _________________________ Zpět v Mašince je paní učitelka Holcmanová, doma zůstává stále paní učitelka Stehnová, nadále nám vypomáhá paní učitelka Procházková. _____________________ ☼ DĚKUJEME ZA: ☼ - úhrady solné jeskyně - odevzdané přihlášky a posudky o zdravotní způsobilosti na školu v přírodě + průběžně posílané platby - pokud má kdokoliv dotaz k platbám (PO DOHODĚ LZE ROZLOŽIT CELOU ČÁSTKU NA VÍCE PLATEB) či dotaz jiným záležitostem připravované školy v přírodě - vyhledejte paní učitelku Holcmanovou či paní ředitelku - zodpovíme vše, co bude třeba - odevzdaná rozhodnutí o odkladu školní docházky u předšlokáků, kteří nenastupují od září 2013 do 1.třídy ZŠ ___________________________ ☼ ☼ ☼ CO NÁS ČEKÁ ☼ ☼ ☼ _______________________________ V úterý 16.4. mezi 9 a 12h. si budou rodiče chodit přebírat rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do MŠ - prosíme NAŠE RODIČE o pochopení případných změn v provozu Mašinky v tomto čase . . . ______________________ V úterý 16.4. nebudou anglické hrátky - paní Rachel se předem omlouvá. ___________________ V pátek 19.4. jdeme s předškoláky do městské knihovny. Za knihami zajdeme ještě do 1.A ZŠ B.Hrozného. S sebou batoh s pitím, pláštěnkou a kapesníčky. Příchod do třídy nejdéle do 7,45h. __________________________ V úterý 23.4. chystáme výlet - zamíříme do Dobrovic, do tamního muzea, kde na nás bude čekat dvouhodinový program + na zpáteční cestě uděláme ještě zastávku (možná v Dražicích, možná v Milovicích - dle počasí). Plánujeme, že pojedou děti z prváčku a s nimi děti ze třeťáku (☼ ☼ ☼ na výlet v květnu pojednou děti 1. + 2.třídy, ☼ ☼ ☼ na výlet v červnu pojedou děti ze 2. + 3.třídy). __________________________ Ve čtvrtek 25.dubna v 15,15h. zveme rodiče (ale třeba i prarodiče) na odpolední návštěvu do prváčku - podívat se "JAK TO V MALÁČKU CHODÍ". V pondělí 6.5. platí pozvání do třetí třídy a v pondělí 13.5. do druhé třídy - vždy v 15,15h. NA KONCI MĚSÍCE DUBNA PLÁNUJEME setkání se zvířaty a čarodějnicemi.
12.04.2013
☼ ☼ ☼ CO NÁS ČEKÁ ☼ ☼ ☼ _______________________________ V úterý 16.4. mezi 9 a 12h. si budou rodiče chodit přebírat rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do MŠ - prosíme NAŠE RODIČE o pochopení případných změn v provozu Mašinky v tomto čase . . . ______________________ V úterý 16.4. nebudou anglické hrátky - paní Rachel se předem omlouvá. ___________________ V pátek 19.4. jdeme s předškoláky do městské knihovny. Za knihami zajdeme ještě do 1.A ZŠ B.Hrozného. S sebou batoh s pitím, pláštěnkou a kapesníčky. Příchod do třídy nejdéle do 7,45h. __________________________ V úterý 23.4. chystáme výlet - zamíříme do Dobrovic, do tamního muzea, kde na nás bude čekat dvouhodinový program + na zpáteční cestě uděláme ještě zastávku (možná v Dražicích, možná v Milovicích - dle počasí). Plánujeme, že pojedou děti z prváčku a s nimi děti ze třeťáku (☼ ☼ ☼ na výlet v květnu pojednou děti 1. + 2.třídy, ☼ ☼ ☼ na výlet v červnu pojedou děti ze 2. + 3.třídy). __________________________ NA KONCI MĚSÍCE DUBNA PLÁNUJEME setkání se zvířaty a čarodějnicemi.
05.04.2013
☼ ☼ ☼ MAŠINKA VYHLÍŽÍ JARO ☼ ☼ ☼ __________________________ V úterý 9.4. - dofocení dětí, které nebyly v MŠ při prvním fotografickém dnu a POKRAČOVÁNÍ VE FOTOGRAFOVÁNÍ VŠECH DĚTÍ, protože při prvním focení se NESTIHLO vyfotit vše, co bylo naplánováno !!! (časová tíseň pana fotografa) - PROSÍME, ABY PŘIŠLY DO MŠ VŠECHNY DĚTI a zůstaly až do odpoledne !!! DĚKUJEME. _________________________ V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI STÁLE ZŮSTÁVAJÍ PANÍ UČITELKY Holcmanová a Stehnová, nadále nám vypomáhá paní učitelka Procházková - JINAK JE U NÁS VŠECHNO V POŘÁDKU ☺ ☺ ☺ _____________________ Ukončili jsme návštěvy solné jeskyně - vyhledejte, prosím, paní učitelku Veroniku a uhraďte platbu za absolvované návštěvy v "solničce" - DO PÁTKU 19.4. Děkujeme všem, kteří již zaplatili. ____________________________ DĚTI PŘIHLÁŠENÉ NA ŠvP - odevzdávejte: • Přihlášky (vyplněné, podepsané rodiči) • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplněné, potvrzené pediatrem) "Splněno" má 26 dětí = rodičů. NA ÚČET MŠ POSÍLEJTE, PROSÍM, ZÁLOHOVÉ PLATBY ZA ŠKOLU V PŘÍRODĚ - pokud má kdokoliv dotaz k platbám (PO DOHODĚ LZE ROZLOŽIT CELOU ČÁSTKU NA VÍCE PLATEB) či dotaz jiným záležitostem připravované školy v přírodě - vyhledejte paní ředitelku v MŠ nebo zavolejte . . . škola v přírodě je již za NECELÉ 2 MĚSÍCE . . . TĚŠÍME SE ALE UŽ NYNÍ . . . ____________________________________ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ - zapisujte !!! • Nástup šk.doch.od šk.r.2013 - 2014 nebo • Odklad šk.doch.pro šk.r.2013 - 2014 - V TOMTO PŘÍPADĚ PROSÍME O DOKLAD O ODKLADU ŠD (vystavil/a ředitel/ka ZŠ). Pokud potřebujete cokoliv projednat, vyhledejte paní ředitelku. ________________________ V úterý 16.4. nebudou anglické hrátky - paní Rachel se předem omlouvá. ___________________ TĚŠÍME SE NA VÝLET 23.4. - zamíříme do Dobrovic, do tamního muzea, kde na nás bude čekat dvouhodinový program + na zpáteční cestě uděláme asi ještě zastávku v Dražicích. Plánujeme, že pojedou děti z prváčku a s nimi děti ze třeťáku (☼ ☼ ☼ na výlet v květnu pojednou děti 1. + 2.třídy, ☼ ☼ ☼ na výlet v červnu pojedou děti ze 2. + 3.třídy). NA KONCI MĚSÍCE DUBNA PLÁNUJEME setkání se zvířaty a čarodějnicemi. _________________ ☼ ☼ ☼ MAŠINKA SE TĚŠÍ NA JARO ☼ ☼ ☼
05.04.2013
ZÁPISOVÉ ŘÍZENÍ (přijetí dítěte k PV od šk.roku 2013 - 2014): • v MŠ Mašinka bylo podáno celkem 49 žádostí = konečné číslo • žádost o přijetí podalo v letošním přijímacím řízení ve všech lyských mateřských školách dohromady 159 dětí (každý zájemce = dítě započítáno pouze jednou - někteří zájemci podali žádost na jednu či dvě mateřské školy, někteří podali až čtyři žádosti, tzn.na všechny MŠ v Lysé) • 9.4. nahlížení do správního spisu 15-17h. v MŠ Mašinka • 16.4. přebírání rozhodnutí 9-12h. (osobně) v MŠ Mašinka
01.04.2013
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ VÍTÁME VÁS PO VELIKONOCÍCH - doufáme, že byly veselé a pohodové . . . ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ __________________________ V PRVNÍM DUBNOVÉM TÝDNU nás čeká: - úterý - 5. solná jeskyňka - poslední - středa - "normální" den - čtvrtek - celé dopoledne se fotografujeme + ODPOLEDNE NABÍZÍME SCHŮZKU ke škole v přírodě - od 15,30h. - více k oběma akcím najdete ve vagónku AKTIVITY - pododkaz DUBEN - pátek - "normální" den ____________________________ DĚTI PŘIHLÁŠENÉ NA ŠvP - odevzdávejte: • Přihlášky (vyplněné, podepsané rodiči) • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplněné, potvrzené pediatrem) PŘIPOMÍNÁME, protože "splněno" má zatím 20 dětí = rodičů. ____________________________________ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ - zapisujte !!! • Nástup šk.doch.od šk.r.2013 - 2014 nebo • Odklad šk.doch.pro šk.r.2013 - 2014 - V TOMTO PŘÍPADĚ PROSÍME " o doklad odkladu ŠD" = OKOPÍROVANÉ ROZHODNUTÍ ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZŠ
01.04.2013
INFORMACE K ZÁPISOVÉMU ŘÍZENÍ (přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013 - 2014): - ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ • v řádném + náhradním termínu bylo odevzdáno celkem 49 žádostí = konečné číslo - DALŠÍ DŮLEŽITÉ DNY • 9.4. nahlížení do správního spisu 15-17h. • 16.4. přebírání rozhodnutí 9-12h. (osobně) ___________________________ V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI STÁLE ZŮSTÁVAJÍ PANÍ UČITELKY Holcmanová a Stehnová, v tomto týdnu navíc chybí paní učitelka Němcová, nadále nám vypomáhá paní učitelka Procházková - JINAK JE U NÁS VŠECHNO V POŘÁDKU ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ _____________________ Ukončili jsme návštěvy solné jeskyně - vyhledejte, prosím, paní učitelku Veroniku a uhraďte platbu za absolvované návštěvy v "solničce" - děkujeme. __________________________ PŘIPOMÍNÁME: NA ÚČET MŠ POSÍLEJTE, PROSÍM, ZÁLOHOVÉ PLATBY ZA ŠKOLU V PŘÍRODĚ - pokud má kdokoliv dotaz k platbám (PO DOHODĚ LZE ROZLOŽIT CELOU ČÁSTKU NA VÍCE PLATEB) či dotaz jiným záležitostem připravované školy v přírodě - využijte INFO SCHŮZKU ve čtvrtek od 15,30h. nebo vyhledejte paní ředitelku v MŠ nebo zavolejte . . . škola v přírodě je již za NECELÉ 2 MĚSÍCE . . . TĚŠÍME SE ALE UŽ NYNÍ . . .
01.04.2013
23.03.2013
INFORMACE K ZÁPISOVÉMU ŘÍZENÍ (přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013 - 2014): - ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ • v řádném termínu v úterý 19.3. byla odevzdána 41 žádost • v náhradním termínu v týdnu 25.-29.3. (pouze na základě předchozí dohody s ředitelkou) se předpokládá odevzdání cca 9 žádostí - DALŠÍ DŮLEŽITÉ DNY • 9.4. nahlížení do správního spisu 15-17h. • 16.4. přebírání rozhodnutí 9-12h. (osobně) ___________________________ PO VELIKONOCÍCH ve čtvrtek 4.4.2013 dopoledne SE FOTOGRAFUJEME !!! - vyfoceny budou všechny přítomné děti -vyfocení dětí nezakládá rodičům povinnost objednat si zhotovené fotovýrobky - objednávky budou přijímány až později. NÁHRADNÍ TERMÍN FOCENÍ je sjednán na úterý 9.4.2013 odpoledne (DOFOCENY BUDOU DĚTI, KTERÉ CHYBĚLY V PRVNÍM TERMÍNU - musí zůstat v MŠ až do odpolední svačinky - DĚKUJEME). Další fotografický den již sjednán není.
23.03.2013
POSLEDNÍ BŘEZNOVÝ TÝDEN V MAŠINCE 25. - 29.3. ( též "prázdninový"): - personálně budeme nadále oslabeni - stále si ponecháváme na "výpomoc" paní učitelku Zdeničku Procházkovou - pondělí - předškoláci se těší na návštěvu kamaráda - pro Lukáška je doba, po kterou nemůže chodit do Mašinky už moc dlouhá (byl v nemocnici a stále musí zůstávat doma), a tak s maminkou napekl velikonoční perníčky a společně s ní je přiveze (samozřejmě si pochutnají všechny děti ve školce) - TĚŠÍME SE - úterý - 4. solná jeskyňka - děti JEDOUCÍ DO SOLNÉ JESKYNĚ musí být v MŠ opět nejdéle v 7,15 hod. + sportovní oblečení včetně vybavení = batůžek s pitím, papírové kapesníčky a plážové pantofle či bačkůrky (opět jedou děti do max.možné kapacity autobusu, opět dojde k posunu oběda cca o 1/2hodiny) - středa - děti ze 3. třídy zamíří na zámek - veselými jarními a velikonočními zpívánkami určitě potěší (již tradičně) klienty Domova Na zámku a podle toho, jak počasí dovolí se projdou zámeckým parkem a seznámí se blíže se sochami dvanácti měsíců - čtvrtek + pátek - ve školách jsou velikonoční prázdniny - MAŠINKA BUDE V PROVOZU - S DĚTMI PŘIHLÁŠENÝMI K DOCHÁZCE SE SEJDEME (zřejmě) VE DRUHÉ TŘÍDĚ _______________ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ VESELÉ VELIKONOCE VŠEM DĚTEM A RODIČŮM (a všem svým příznivcům) PŘEJE MAŠINKA ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ____________________________ ODEVZDÁVEJTE: - Přihlášky na školu v přírodě (vyplněné, podepsané rodiči) - do 31.3. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ke škole v přírodě (vyplněné, potvrzené pediatrem) ____________________________________ ZAPISUJTE: - VŠICHNI - zapisujte či aktualizujte prázdninovou docházku (čtvrtek 28.3. a pátek 29.3.) - přihlášení je závazné - RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ • nástup školní docházky od šk.r.2013 - 2014 nebo • odklad školní docházky pro šk.r.2013 - 2014 - V TOMTO PŘÍPADĚ PROSÍME O "doklad o odkladu" = OKOPÍROVANÉ ROZHODNUTÍ ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZŠ O ODKLADU ŠD
14.03.2013
MÁME ZA SEBOU DRUHÝ A PŘED SEBOU TŘETÍ A ZÁROVEŇ NEJNÁROČNĚJŠÍ BŘEZNOVÝ TÝDEN 18.3.-22.3. - personálně budeme STÁLE značně oslabeni, přesto určitě opět dobře zvládneme ÚTERNÍ SOLNOU JESKYNI I PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a normální obyčejné dny PONDĚLÍ, STŘEDU, ČTVRTEK, PÁTEK - rodiče už vědí, že děti JEDOUCÍ DO SOLNÉ JESKYNĚ musí být v MŠ nejdéle v 7,15 hod. a že mají být sportovně oblečené včetně vybavení = batůžek s pitím, papírové kapesníčky a plážové pantofle či bačkůrky (opět jedou děti do max.možné kapacity autobusu, opět dojde k posunu oběda cca o 1/2hodiny) - doma zůstává nadále paní učitelka Štěpánka Stehnová, po celý týden neuvidíte v Mašince paní učitelku Evu Němcovou a od úterního poledne bude chybět paní ředitelka - případné neodkladné záležitosti konzultujte s paní učitelkou Ivetou Holcmanovou - v MŠ ji najdete denně od 10,30 do 16,15 (kromě úterý) _____________________ ODEVZDÁVEJTE: - Přihlášky na školu v přírodě (vyplněné, podepsané rodiči) - do 31.3. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ke škole v přírodě (vyplněné, potvrzené pediatrem) ____________________________________ ZAPISUJTE: - VŠICHNI - prázdninovou docházku (čtvrtek 28.3. a pátek 29.3. jsou ve školách velikonoční prázdniny) - RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ - nástup školní docházky od šk.r.2013 - 2014 nebo odklad školní docházky pro šk.r.2013 - 2014
08.03.2013
PŘIPOMÍNÁME DŮLEŽITÉ DNY ZÁPISU (pro rodiče, kteří se chystají zapsat své děti od školního roku 2013 - 2014 k předškolnímu vzdělávání): - INFO SCHŮZKA proběhla 26.2.2013 - dodatečně vyzvednout písemné materiály mohou rodiče v Mašince - u paní učitelek v 1.třídě - malá budova - DIVADÉLKO KOZLÍK potěšilo všechny 27.2.2013 - další důležité dny zápisového řízení jsou: • 19.3.2013 předávání žádostí • 9.4.2013 nahlížení do správního spisu • 16.4.2013 přebírání rozhodnutí - další informace k zápisovému řízení či ke škole lze najít ZDE (na webu školy - především vagónek AKTIVITY, ale i další odkazy)
08.03.2013
MÁME ZA SEBOU PRVNÍ BŘEZNOVÝ TÝDEN - došlo k ještě většímu "oslabení", než jsme čekali - mimo MŠ jsou v PN paní učitelky Štěpánka Stehnová a Iveta Holcmanová - na zastupování máme mezi sebou opět paní učitelku Zdeničku Procházkovou - v úterý jsme se seznámili s aktivitou "solné hrátky" - rodiče už vědí, že mají děti přivést nejdéle v 7,15 do školky a že mají dát dětem vhodné sportovní oblečení a batůžek s pitím, papírovými kapesníčky a plážové pantofle či bačkůrky. Se solí si v kouzelném prostředí solné jeskyně hrály 42 děti !!! - ve čtvrtek jsme cestovali za divadélkem - báječný výlet vlakem i autobusem (menší děti jen autobusem) se vydařil. Věříme, že se výlet líbil všem 64 dětem !!! ______________________ CO NÁS ČEKÁ VE DRUHÉM BŘEZNOVÉM TÝDNU - v pondělí 11.3. - prodloužený provoz Mašinky = školku mimořádně uzavřeme až v 17hodin (poděkování rodičům za umožnění zkráceného provozu v pondělí 25.2.) - v úterý 12.3. - druhé solné hrátky - děti, které jedou do solné jeskyně přijdou do MŠ nejdéle do 7,15hodin - akce se zúčastní přihlášené děti, a to do max.možné kapacity autobusu (VYBAVENÍ - batůžek a v něm: papírové kapesníčky, lahvičku s pitím, plážové pantofle či jinou vhodnou obuv do soli). Opět dojde k posunu oběda cca o 1/2hodiny. - ve středu 13.3.2013 - budeme si společně užívat představení "Velikonoce aneb jaro vítej" - příchod dětí do Mašinky v tento den normálně, odchod po obědě bez posunutí _____________________ ODEVZDÁVEJTE: - do pátku 15.3. Přihlášky na školu v přírodě (vyplněné, podepsané rodiči) - do 31.3. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ke škole v přírodě (vyplněné, potvrzené pediatrem) ____________________________________ ZAPISUJTE: - VŠICHNI - prázdninovou docházku (čtvrtek 28.3. a pátek 29.3. jsou ve školách velikonoční prázdniny) - RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ - nástup školní docházky od šk.r.2013 - 2014 nebo odklad školní docházky pro šk.r.2013 - 2014
01.03.2013
ZAČAL MĚSÍC BŘEZEN, MAŠINKA UŽ ZAČÍNÁ "ŽÍT JARNĚ" . . . . ______________________ - od pondělí 25.2. předáváte děti do třídy a opouštíte budovy MŠ max. do 8,30 h. - velmi vám děkujeme, jste báječní . . . - v pondělí 25.2. jste umožnili ukončit provoz MŠ v 15hodin - velmi děkujeme! a za vaši vstřícnost nabízíme k využití PRODLOUŽENÝ PROVOZ MAŠINKY v pondělí 11.3.2013 - školku mimořádně uzavřeme až v 17hodin ______________ VE SVÝCH TŘÍDÁCH SI VYZVEDÁVEJTE PŘIHLÁŠKY: . . . . . . na SOLNÉ HRÁTKY a vyplněné odevzdávejte nejdéle ráno před svou první lekcí . . . . na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ a vyplněné odevzdávejte do pátku 15.3. ____________________________________ BŘEZEN: - zahajujeme v "oslabení" - pár týdnů zůstává "plánovaně" doma paní učitelka Štěpánka Stehnová, v pracovní neschopnosti ještě pokračuje paní učitelka Eva Němcová - je možné (pokud bude nutné), že na pár dnů přibereme mezi sebe opět paní učitelku Zdeničku Procházkovou - prožijeme v "prosolení" - v úterý 5.3. začínáme cyklus pěti návštěv solné jeskyně (zálohu nevybíráme, VŠICHNI ZÁJEMCI O SOLNOU JESKYŇKU PŘIJDOU DO MŠ NEJDÉLE DO 7,15hodin - akce se zúčastní přihlášené děti, a to do max.možné kapacity autobusu (VYBAVENÍ - batůžek a v něm: papírové kapesníčky, lahvičku s pitím, plážové pantofle či jinou vhodnou obuv do soli). Zřejmě dojde k posunu oběda cca o 1/2hodiny. - jedenkrát vycestujeme autobusem do Čelákovic" - ve čtvrtek 7.3.2013 nás čeká muzikál "Sněhurka" - příchod dětí do MŠ nejdéle do 7,15hodin - akce se zúčastní děti ze všech tříd - jedenkrát za námi přijede do Mašinky hudební agentura" - ve středu 13.3.2013 si společně budeme užívat představení "Velikonoce aneb jaro vítej" - příchod dětí do Mašinky v tento den NORMÁLNĚ! - dvakrát si užijeme "prázdninově"- ve čtvrtek 28.3. a v pátek 29.3. jsou ve školách velikonoční prázdniny - ZAPISUJTE, PROSÍM, DO SEZNAMŮ VE VAŠICH TŘÍDÁCH přihlášení k docházce X odhlášení z docházky v těchto dnech - DĚKUJEME
01.03.2013
PŘIPOMÍNÁME DŮLEŽITÉ DNY ZÁPISU (pro rodiče, kteří se chystají zapsat své děti od školního roku 2013 - 2014 k předškolnímu vzdělávání): - INFO SCHŮZKA proběhla 26.2.2013 - dodatečně vyzvednout písemné materiály mohou rodiče v Mašince - u paní učitelek v 1.třídě - malá budova - DIVADÉLKO KOZLÍK potěšilo všechny 27.2.2013 - další důležité dny zápisového řízení jsou: • 19.3.2013 předávání žádostí • 9.4.2013 nahlížení do správního spisu • 16.4.2013 přebírání rozhodnutí - další informace k zápisovému řízení či ke škole lze najít ZDE (na webu školy) ________________________ PROSÍME RODIČE NAŠICH PŘEDŠKOLÁKŮ O ZÁVAZNÝ ZÁPIS INFORMACE: - o nástupu školní docházky jejich dítěte od šk.r.2013 - 2014 nebo - o odkladu školní docházky jejich dítěte pro šk.r.2013 - 2014 a pak tedy volbu mezi dvěma možnostmi - 1.nástup jejich dítěte do nultého ročníku ZŠ nebo 2.setrvání jejich dítěte v docházce do MŠ
23.02.2013
TÝDEN JARNÍCH PRÁZDNIN JE ZA NÁMI: - věříme, že byl plný nevšedních zážitků a společně prožitého času s dětmi - Mašinka byla v provozu - denně bylo přítomno 8-9 dětí dopoledne, 5-6 dětí odpoledne ___________________ V pondělí 25.2. končí provozní doba MŠ v 15,00h. - všichni zaměstnanci absolvují v podvečerních hodinách v Praze aktivitu volně doplňující jejich další vzdělávání - velmi děkujeme všem rodičům za pochopení organizační změny. ___________ Od pondělí 25.2. prosíme předávat děti do třídy a opouštět MŠ max. do 8,30 h., po této hodině budou obě budovy uzamykány. V těchto případech zůstává i nadále v platnosti podmínka "nahlášení dítěte do 7,45h. kvůli stravování". _________________________ V pondělí 25.2. se mohou těšit předškoláci (kriterium OS ADRA) na interaktivní program CESTA DO KENI ZA HOLČIČKOU LATIFOU - děti se seznámí s životem dětí v rozvojové zemi - 90 minut vyprávění, prohlížení promítaných fotografií, předmětů z exotických zemí, hraní her, zpívání, tanečků apod. _____________________ Ve čtvrtek (omluva-překlep-je to středa!!!-děkuji za upozornění) 27.2. přijede do Mašinky za všemi dětmi divadélko KOZLÍK a přiveze příběh "Jak šel kozlík do světa" - představení plné písniček začíná v 8,15h. Navštívit nás mohou i rodiče (s dětmi), kteří vybírají pro svého kluka či holčičku mateřskou školu s nástupem od 1.9.2013 - mohou během představení "okusit" jak to v naší MŠ "chodí". Těšíme se na KOZLÍKA i na návštěvy. ___________________________ VE SVÝCH TŘÍDÁCH SI VYZVEDÁVEJTE PŘIHLÁŠKY: . . . . . . na SOLNÉ HRÁTKY a vyplněné odevzdávejte do pátku 1.3. (kdo je nemocen, nahlásí předem svou účast a přihlášku odevzdá nejdéle ráno před svou první lekcí . . . . na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ a vyplněné odevzdávejte do pátku 15.3. ____________________________________ PRODLOUŽENÝ PROVOZ ŠKOLKY: - v pondělí 11.3. bude Mašinka mimořádně končit svůj provoz v 17,00 hodin - VYUŽIJTE TOHOTO PRODLOUŽENÍ - tímto ještě dodatečně děkujeme rodičům za umožnění zkrácení provozu MŠ do 15h.v pondělí 25.2.
23.02.2013
INFO K ZÁPISU (pro rodiče, kteří se chystají zapsat své děti od školního roku 2013 - 2014 k předškolnímu vzdělávání): - v úterý 26.2. se koná od 16,00h. předzápisová info schůzka - seznámení s mateřskou školou - prostředí školy, školní vzdělávací program, specifika školy, personální obsazení + vyzvednutí písemných materiálů k zápisu (rodiče, prosím, přijďte bez dětí - děkujeme) - další důležité dny zápisového řízení jsou: • 27.2.2013 divadélko Kozlík pro všechny • 19.3.2013 předávání žádostí ředitelce • 9.4.2013 nahlížení do správního spisu • 16.4.2013 přebírání rozhodnutí zák.zást. - další informace k zápisovému řízení či ke škole lze najít na webu školy www.ms-masinka.cz
15.02.2013
KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY A SPOUSTU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ PŘEJEME VŠEM NAŠIM DĚTEM A JEJICH RODIČŮM . . . (Mašinka je v provozu - navštěvovat ji bude cca 10 dětí - provoz zajištěn ve velké budově, ve druhé třídě). ___________________ AVIZOVANÉ OMEZENÍ PROVOZU MAŠINKY V PONDĚLÍ 25.2. - provozní doba MŠ bude ukončena v 15 h. - všichni zaměstnanci absolvují v podvečerních hodinách v Praze aktivitu volně doplňující jejich další vzdělávání - velmi děkujeme všem rodičům za pochopení organizační změny. _________________________ PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH: - vyzvednutí, vyplnění a odevzdání přihlášek . . . . . . na SOLNÉ HRÁTKY do 1.3.2013 . . . . na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ do 15.3.2013 ______________________________ DVĚ "NOVINKY" PLATNÉ OD PONDĚLÍ 25.2. : - stanovení doby pro eventuální pozdní příchod do MŠ = rodiče mohou předat dítě do třídy a opustit MŠ max. do 8,30 h., po této hodině budou obě budovy uzamčeny - sjednocení evidence odpoledních svačinek a tím zjednodušení umožněných odchodů dětí domů v jinou dobu, než je pravidlem podle školního řádu = pokud budou děti odcházet domů do 13 h., pak jim budeme evidovat pouze dopolední svačinu a oběd X ale pokud budou odcházet až po 13 h., pak jim budeme vždy evidovat (přihlašovat) i odpolední svačinu (přesnější vysvětlení: pokud si děti přijdete vyzvednout ve např. ve 14 h., budete se hlásit u paní kuchařky či paní učitelky, která vydá svačinku "zabalenou na cestu") VĚŘÍME, ŽE OBĚ ZMĚNY POVEDOU KE SPOKOJENOSTI VŠECH A K VĚTŠÍMU KLIDU PRO NAŠI PRÁCI S DĚTMI. ________________________ DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA MIMOŘÁDNOU PLATEBNÍ KÁZEŇ. Z CELKOVÝCH 78 DĚTÍ DOCHÁZEJÍCÍCH DO MAŠINKY BYLA ODESLÁNA POUZE V JEDNOM PŘÍPADĚ INFOZPRÁVA S UPOMÍNKOU O DLUŽNOU PLATBU. VELMI OCEŇUJEME ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K PLATEBNÍM POVINNOSTEM (platí již od začátku školního roku :-)
08.02.2013
PŘEDBĚŽNĚ - PŘEHLEDNĚ K ZÁPISU (pro rodiče, kteří se chystají zapsat své děti od školního roku 2013 - 2014 k předškolnímu vzdělávání): Důležité dny celého zápisového řízení: • 26.2.2013 INFO schůzka • 27.2.2013 divadélko Kozlík pro všechny • 19.3.2013 předávání žádostí • 9.4.2013 nahlížení do správního spisu • 16.4.2013 přebírání rozhodnutí Podrobnější informace k jednotlivým dnům zápisového řízení získáte: • na webu školy www.ms-masinka.cz - vagónek AKTIVITY - odkazy ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN • na hlavní nástěnce v MŠ - u barevné mašinky u vchodu do malé budovy • v případě potřeby individuelní konzultace s ředitelkou na tel.č.606 407 684 Závazná kritéria PŘIJÍMÁNÍ (totožná s loňskými): 1. Dítě předškolního věku - jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem nebo Staré Lysé 2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato 3. Dítě s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé Závazný postup PŘIJÍMÁNÍ (totožný jako v loňském roce): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost rodičů dítěte). Výsledky vyhodnocení zveřejní způsobem ve škole obvyklým. Na rodičích dítěte či jiném zákonném zástupci je, aby vybral předškolní zařízení pro své dítě a zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že tato celková kapacita již dostatečně pokryje poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato.
08.02.2013
ČEKÁ NÁS DRUHÝ ÚNOROVÝ A ZÁROVEŇ PŘEDPRÁZDNINOVÝ TÝDEN - přejeme našim "nemocným" dětem brzké uzdravení a "zdravým" samé prima pobavení . . . . . . CO MOŽNÁ NEJPOHODOVĚJŠÍ ČEKÁNÍ NA PRÁZDNINY PŘEJE CELÁ MAŠINKA . . . . . ____________________________ - v týdnu 18. - 24.2. 2013 jsou ve školách jarní prázdniny - k docházce do Mašinky v tomto týdnu je přihlášeno 12 dětí = zatím je rozhodnuto o PONECHÁNÍ MAŠINKY V PROVOZU - pokud by došlo ke snížení počtu přihlášených dětí (z důvodu onemocnění), projedná paní ředitelka POUZE s přihlášenými dětmi náhradní prázdninovou docházku do MŠ Pampeliška a ZVEŘEJNÍ AKTUÁLNĚ INFORMACI O UZAVŘENÍ ŠKOLY ZDE NA WEBU !!! ___________________ ÚNOROVÉ OMEZENÍ PROVOZU: - pondělí 25.2.2013 - odpoledne - provozní doba MŠ bude ukončena v 15,00 h. - všichni zaměstnanci absolvují v podvečerních hodinách v Praze aktivitu volně doplňující jejich další vzdělávání - velmi děkujeme všem rodičům za pochopení organizační změny _________________________ PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH: - vyzvednutí, vyplnění a odevzdání přihlášek . . . . . . na SOLNÉ HRÁTKY do 1.3.2013 . . . . na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ do 15.3.2013
02.02.2013
PŘEDBĚŽNĚ - PŘEHLEDNĚ K ZÁPISU (pro rodiče, kteří se chystají zapsat své děti od školního roku 2013 - 2014 k předškolnímu vzdělávání): Důležité dny celého zápisového řízení: • 26.2.2013 INFO schůzka • 27.2.2013 divadélko Kozlík pro všechny • 19.3.2013 předávání žádostí • 9.4.2013 nahlížení do správního spisu • 16.4.2013 přebírání rozhodnutí Podrobnější informace k jednotlivým dnům zápisového řízení získáte: • na webu školy www.ms-masinka.cz - vagónek AKTIVITY - odkazy ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN • na hlavní nástěnce v MŠ - u barevné mašinky u vchodu do malé budovy • v případě potřeby individuelní konzultace s ředitelkou na tel.č.606 407 684 Závazná kritéria PŘIJÍMÁNÍ (totožná s loňskými): 1. Dítě předškolního věku - jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem nebo Staré Lysé 2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato 3. Dítě s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé Závazný postup PŘIJÍMÁNÍ (totožný jako v loňském roce): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost rodičů dítěte). Výsledky vyhodnocení zveřejní způsobem ve škole obvyklým. Na rodičích dítěte či jiném zákonném zástupci je, aby vybral předškolní zařízení pro své dítě a zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že tato celková kapacita již dostatečně pokryje poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato.
02.02.2013
VÍTÁME VÁS V PRVNÍM ÚNOROVÉM TÝDNU A ZÁROVEŇ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013 ____________________________ - od pondělí 4.2. máme v Mašince 2 změny: • mění se mezi třídami naše paní uklizečky • začne docházet zpravidla 2x týdně "nový pan údržbář" ____________ - v pondělí 4.2. - Divadélko Karla Čapka z Hradce Králové zahraje od 11,00 hodin všem dětem "Devatero pohádek" (POSUN OBĚDA O 1/4 - 1/2 HODINY) - zprávy ze screeningového vyšetření zraku jsou připraveny k vyzvednutí u paní učitelek - JARNÍ PRÁZDNINY v týdnu 18. - 24.2. 2013 máme před sebou - zapisujte do "zjišťovacích seznamů" PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE - pokud by bylo velmi málo přihlášených, bude s rodiči dětí projednána možnost náhradní prázdninové docházky do MŠ Pampeliška ___________________ ÚNOROVÉ OMEZENÍ PROVOZU: - pondělí 25.2.2013 - odpoledne - provozní doba MŠ bude ukončena v 15,00 h. - všichni zaměstnanci absolvují v podvečerních hodinách v Praze aktivitu volně doplňující jejich další vzdělávání - velmi děkujeme všem rodičům za pochopení organizační změny
27.01.2013
PŘEDBĚŽNĚ - PŘEHLEDNĚ K ZÁPISU (pro rodiče, kteří se chystají zapsat své děti od školního roku 2013 - 2014 k předškolnímu vzdělávání): Důležité dny celého zápisového řízení: • 26.2.2013 INFO schůzka • 27.2.2013 divadélko Kozlík pro všechny • 19.3.2013 předávání žádostí • 9.4.2013 nahlížení do správního spisu • 16.4.2013 přebírání rozhodnutí Podrobnější informace k jednotlivým dnům zápisového řízení získáte: • na webu školy www.ms-masinka.cz - vagónek AKTIVITY - odkazy ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN • na hlavní nástěnce v MŠ - u barevné mašinky u vchodu do malé budovy • v případě potřeby individuelní konzultace s ředitelkou na tel.č.606 407 684 Závazná kritéria PŘIJÍMÁNÍ (totožná s loňskými): 1. Dítě předškolního věku - jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem nebo Staré Lysé 2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato 3. Dítě s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé Závazný postup PŘIJÍMÁNÍ (totožný jako v loňském roce): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost rodičů dítěte). Výsledky vyhodnocení zveřejní způsobem ve škole obvyklým. Na rodičích dítěte či jiném zákonném zástupci je, aby vybral předškolní zařízení pro své dítě a zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že tato celková kapacita již dostatečně pokryje poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato.
27.01.2013
CO SE U NÁS STALO - STANE ______________________________ ZPRÁVY ZE SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ OČÍ JSOU UŽ V MŠ - PŘIPRAVENY K VYZVEDNUTÍ !!! - děkujeme šesti rodičům za dorovnání opomenutých plateb do Fondu rodičů - děkujeme všem rodičům za příkladnou platební kázeň (dle sledování lednových plateb) - v případě "finančního skluzu" upozorníme INFO ZPRÁVOU - v Mašince zatím neřádí žádná "epidemie" - stav dětí se sice v uplynulém týdnu od pondělí do pátku snížil, ale stále se držíme na více než 50% docházce do MŠ - děkujeme za ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP KE ZDRAVOTNÍMU STAVU DĚTÍ = nemoci léčíte, tudíž si je děti nepředávají (PŘESTO DBEJTE U DĚTÍ NA UPEVŇOVÁNÍ HYG.NÁVYKŮ - zakrývání úst rukou, včasné a účelné smrkání, "prsty nepatří ani do pusy ani do nosu atd.) - v uplynulém týdnu jsme od středy do pátku zajišťovali provoz Mašinky "způsobem 2+2+1" = zdravé zůstaly pouze 2 paní učitelky, 2 paní uklizečky a 1 paní kuchařka (dětí bylo ve středu 50, ve čtvrtek 40, v pátek 40) - ZVLÁDLI JSME TO !!! - VŠECHNY DOSPĚLÁKY NAJDETE OD PONDĚLÍ 28.1. OPĚT V MAŠINCE (domarodí pouze paní učitelka Veronika Kropáčková) - zprávy ze screeningového vyšetření zraku očekávejte nejdéle v pondělí 4.2.2013 - vyzvednete si u paní učitelek ve třídách (v naší MŠ byla zjištěna ze 30ti vyšetřovaných dětí JEDNA VADA ZRAKU, KDY BUDE DÍTĚ DOPORUČENO K DALŠÍMU VYŠETŘENÍ ZA ÚČELEM "pořízení brýlí") - v případě jakýchkoliv dotazů třídního rázu oslovujte Vaše paní učitelky, ostatní dotazy směrujte na paní ředitelku - DĚKUJEME VÁM, ŽE S NÁMI KOMUNIKUJETE, VÁŽÍME SI TOHO _____________________ ÚNOROVÉ PRÁZDNINY: - pátek 1.2.2013 - pololetní - týden 18. - 24.2. 2013 - jarní - "zjišťovací seznamy", do kterých zapisujete PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE, vykazují zatím VELMI MALÝ ZÁJEM O DOCHÁZKU V TĚCHTO DNECH ___________________ ÚNOROVÉ OMEZENÍ PROVOZU: - pondělí 25.2.2013 - odpoledne - provozní doba MŠ bude ukončena v 15,00 h. - všichni zaměstnanci absolvují v podvečerních hodinách v Praze aktivitu volně doplňující jejich další vzdělávání - velmi děkujeme všem rodičům za pochopení organizační změny
19.01.2013
CO SE DĚLO V UPLYNULÉM TÝDNU: - většina předškoláků absolvovala zápis - věříme, že si zápisovou zkoušku užili a vedli si dobře - s případnými konzultacemi ohledně nástupu školní docházky vyhledáváte nás, paní učitelky ze třeťáku - děkujeme za Vaši důvěru - konečné rozhodnutí je na Vás rodičích a v některých případech není lehké (věříme, že se rozhodnete správně) . . . - Divadélko Špílberg zahrálo ve čtvrtek báječnou pohádku - muzikálek Kocourek Modroočko neměl chybu - všichni diváci v Mašince VČETNĚ DOSPĚLÁKŮ získali za svou pozornost a zájem o představení VELKÝ OBDIV OD HERCŮ (není pravidlem ve všech mateřských školách) . . . - na základě kontroly plateb ŠKOLNÉHO a FONDU RODIČŮ k 31.12.2012 bylo odesláno pouze !!! 6 INFO zpráv s žádostí o dorovnání opomenutých plateb do Fondu rodičů - TÍMTO VELMI DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍKLADNOU PLATEBNÍ KÁZEŇ (od září do prosince) - v Mašince zatím neřádí žádná "epidemie" - DĚKUJEME ZA VÁŠ ZODPOVĚDNÝ A OHLEDUPLNÝ PŘÍSTUP = nemoci zřejmě léčíte, tudíž si je děti nepředávají - přesto prosíme o upevňování návyků včasného používání kapesníku a zakrývání úst rukou _______________________ PŘEDBĚŽNĚ - PŘEHLEDNĚ K ZÁPISU (pro rodiče, kteří se chystají zapsat své děti od školního roku 2013 - 2014 k předškolnímu vzdělávání): Důležité dny celého zápisového řízení: • 26.2.2013 INFO schůzka • 27.2.2013 divadélko Kozlík pro všechny • 19.3.2013 předávání žádostí • 9.4.2013 nahlížení do správního spisu • 16.4.2012 přebírání rozhodnutí Podrobnější informace k jednotlivým dnům zápisového řízení získáte: •na webu školy www.ms-masinka.cz •na hlavní nástěnce v MŠ - u mašinky pod stříškou •v případě potřeby individuelní konzultace s ředitelkou na tel.č.606 407 684 Závazná kritéria PŘIJÍMÁNÍ (totožná s loňskými): 1. Dítě předškolního věku - jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem nebo Staré Lysé 2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato 3. Dítě s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé Závazný postup PŘIJÍMÁNÍ (totožný jako v loňském roce): Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií - trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost rodičů dítěte). Výsledky vyhodnocení zveřejní způsobem ve škole obvyklým. Na rodičích dítěte či jiném zákonném zástupci je, aby vybral předškolní zařízení pro své dítě a zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že tato celková kapacita již dostatečně pokryje poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato.
19.01.2013
CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU: 21.1. 2013 - pondělí - screeningové vyšetření zraku - v pondělí ráno mají zájemci poslední možnost podepsat SOUHLAS S VYŠETŘENÍM a uhradit POPLATEK 150Kč - vyšetření proběhne cca od 10,30h. - INFO o této aktivitě proběhlo formou letáčků rodičům, plakátku na vstupních dveřích do budov a zde na webu 22.1.2013 - úterý - nejsou anglické hrátky - paní Rachel se omlouvá z důvodů zdravotních - příští AH 29.1. 2013 zcela normálně - žádáme rodiče dětí, které chodí úterky na angličtinu o vyzvedávání nejdříve v 15,00 h. - dřívější odchody nám komplikují provoz - děkujeme za pochopení a dodržování _________________________ ÚNOROVÉ PRÁZDNINY: - pátek 1.2.2013 - pololetní - týden 18. - 24.2. 2013 - jarní - "zjišťovací seznamy" jsou - v malé budově - ve třídě + ve velké budově - u schodů - zapisujte zájem o docházku (pokud dojde ke změně skutečnosti oproti zapsanému - prosíme opravte - přihlášení je ZÁVAZNÉ) - předpokládáme, že provoz budeme zajišťovat v jedné třídě (ve třeťáku budeme zřejmě "lehce bourat" = no, to už se tak NĚKDY stává, když NĚKDO nechápe, že částečné rekonstrukce se zpravidla prodraží - případné vysvětlení této "poznámky" hledejte pouze u paní ředitelky) ___________________ ÚNOROVÉ OMEZENÍ PROVOZU: - pondělí 25.2.2013 - odpoledne - provozní doba MŠ bude ukončena v 15,00 h. - všichni zaměstnanci absolvují v Praze aktivitu volně doplňující jejich další vzdělávání - velmi děkujeme všem rodičům za pochopení organizační změny
12.01.2013
VAGÓNEK AKTIVITY BYL V PŘEDCHOZÍCH LEDNOVÝCH DNECH AKTUALIZOVÁN - jukněte - buďte v obraze - průběžně samozřejmě doplňujeme _______________________________ Zprávy ze screeningu ŠZ JSOU PŘIPRAVENY K VYZVEDNUTÍ - požádejte kteroukoliv paní učitelku, zprávu vám předá. ________________________________ Zápis do prvních tříd ZŠ B.Hrozného a ZŠ J.A.Komenského Lysá n.L.: - ve středu 16.1. a čtvrtek 17.1. - s předškoláky prožíváme jejich těšení na "školní zkoušku" a trochu více si "hrajeme na školu" - "významné dny" přijede předškolákům zpříjemnit DIVADÉLKO ŠPILBERG . . . . ve čtvrtek přiveze VŠEM DĚTEM V MAŠINCE kouzelný dětský muzikálek KOCOUREK MODROOČKO - na divadélko přijde i nemocná paní učitelka Štěpánka a paní učitelka Zdenička (naše jistá "záloha") ___________________ Zapisujte ZÁJEM O SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU: - letáček k nabízenému vyšetření dostalo každé dítě do své přihrádky v šatně - další (jiné) letáčky najdete na dveřích do budov a jiné ještě položené v prváčku ve třídě a ve velké budově u schodů - SOUHLAS S VYŠETŘENÍM vyplňte a POPLATEK 150Kč uhraďte u kterékoliv paní učitelky - vyšetření proběhne 21.1.2013 cca od 10,30 h. - nabídka platí i pro mladší sourozence - INFO též na: www.primavizus.cz
12.01.2013
ÚNOR NENÍ AŽ TAK DALEKO . . . to to letí . . . _______________________________ ÚNOROVÉ PRÁZDNINY: - pátek 1.2.2013 - pololetní - týden 18. - 24.2. 2013 - jarní - "zjišťovací seznamy" jsou - v malé budově - ve třídě + ve velké budově - u schodů - zapisujte zájem o docházku (pokud dojde ke změně skutečnosti oproti zapsanému - prosíme opravte - přihlášení je ZÁVAZNÉ) - předpokládáme, že provoz budeme zajišťovat v jedné třídě ___________________ ÚNOROVÉ OMEZENÍ PROVOZU: - pondělí 25.2.2013 - odpoledne - provozní doba MŠ bude ukončena v 15,00 h. - všichni zaměstnanci absolvují v Praze aktivitu volně doplňující jejich další vzdělávání - velmi děkujeme všem rodičům za pochopení organizační změny ______________________________ V ÚTERÝ 22.1.2013 NEJSOU ANGLICKÉ HRÁTKY . . . paní Rachel se omlouvá z důvodů zdravotních. Příští AH 29.1. 2013 zcela normálně. Žádáme RODIČE DĚTÍ, KTERÉ CHODÍ ÚTERKY NA ANGLIČTINU o vyzvedávání nejdříve v 15,00 h. - dřívější odchody nám komplikují provoz - děkujeme za pochopení a dodržování. Mašinka
05.01.2013
NAHLÉDLI JSTE JIŽ DO VAGÓNKU AKTIVITY ??? - buďte v obraze . . . průběžně samozřejmě doplňujeme. _______________________________ V pondělí 7.1. od 15,00h. se koná schůzka před zápisem do prvních tříd - podrobněji ve vagónku AKTIVITY. Zprávy z pátečního screeningu ŠZ budou k vyzvednutí nejdéle v pondělí 14.1. v MŠ (platí pro 7 dětí). ________________________________ Zápis do prvních tříd ZŠ B.Hrozného a ZŠ J.A.Komenského Lysá n.L. se koná 16.+17.1. - všechny dny do zápisu budeme s předškoláky prožívat i v Mašince jejich těšení na "školní zkoušku". Jako odměna pak nejen pro ně, ale pro všechny děti v Mašince přijede ve čtvrtek 17.1. DIVADÉLKO ŠPILBERG a přiveze kouzelný dětský muzikálek KOCOUREK MODROOČKO. ___________________ V pondělí 21.1.2013 nabízíme screeningové vyšetření zraku - letáček k nabízenému vyšetření dostalo každé dítě do své přihrádky v šatně. Pokud máte o vyšetření zájem, vyplňte SOUHLAS S VYŠETŘENÍM a uhraďte POPLATEK 150Kč - v kterékoliv třídě u paní učitelky. Vyšetření proběhne cca od 10,30 h. Nabídka platí i pro mladší sourozence. Info též na: www.primavizus.cz _______________________________ V pátek 1.2.2013 jsou pololetní školní prázdniny - stejně tak v týdnu 18. - 24.2. 2013 jsou jarní školní prázdniny - ve svých třídách naleznete "zjišťovací seznamy", do kterých zapisujte zájem o docházku (pokud dojde ke změně skutečnosti oproti zapsanému - prosíme OPRAVTE - DĚKUJEME).
05.01.2013
MÁME PŘED SEBOU DRUHÝ, JIŽ ZCELA PRACOVNÍ TÝDEN NOVÉHO ROKU. DOVOLUJEME SI JEŠTĚ JEDNOU POPŘÁT VÁM VŠEM LÁSKU, ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ NEJEN PO CELÝ ROK 2013. Rodičům a dětem přejeme co nejvíce společně prožitého času a mnoho krásných zážitků. Všem, kteří jste nás obdarovali přáníčky, ať už ústními, mailovými či písemnými nebo maličkostmi a zpříjemnili nám tím vánoční čas nebo vstup do nového roku, děkujeme. Všechna taková povšimnutí bereme jako poděkování za naši práci a velmi si jich vážíme. Děkujeme též za finanční dary a všechny dary ostatní (materiál, výpomoc, poskytnutou službu, vybavení). Vaše celoroční podpora nás těší a zároveň odměňuje. Vaše Mašinka. ______________________________ Děkujeme všem, kteří mohli a ponechali své děti ve čtvrtek a v pátek ještě "prázdninově" mimo MŠ. Umožnili jste tím dokončení pokládky dlažby na chodbě ve velké budově. Poděkování vyřizujeme i od firmy, která práci prováděla = děkují za pochopení nezaviněného opoždění dokončení prací.
02.01.2013
JUKNĚTĚ DO VAGÓNKU AKTIVITY - buďte v obraze, co se u nás v Mašince bude dít po zbytek školního roku 2012 - 2013 - průběžně budeme samozřejmě doplňovat. ________________________________ V pátek 4.1.2013 se uskuteční screening školní zralosti pro 8 přihlášených dětí - rodiče nutně vyplní "souhlas" a uhradí 300,- - obojí u paní učitelek ve třídě. _____________________ Nezapomeňte v pondělí 7.1.2013 od 15,00h. na schůzku před zápisem do prvních tříd. - podrobněji čtěte ve vagónku AKTIVITY. ________________________________ ___________________________ RODIČE. Velmi děkujeme za pomoc s organizací provozu Mašinky v těchto dvou dnech - do školky přišlo ve čtvrtek 20 dětí, v pátek bude o pár dětí více (přijdou kvůli screeningu školní zralosti) = pomohli jste nám zvládnout situaci. AŤ SE NÁM VŠEM ZA ODMĚNU PO NOVÉ CHODBĚ HEZKY CHODÍ . . .
02.01.2013
Milí rodiče a všichni další příznivci Mašinky. PŘEJEME VÁM LÁSKU, ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ NEJEN PO CELÝ ROK 2013. Vám rodičům a Vašim dětem přejeme co nejvíce společně prožitého času a mnoho krásných zážitků. Všem, kteří jste nás obdarovali přáníčky, ať už ústními, mailovými či písemnými nebo maličkostmi a zpříjemnili nám tím vánoční čas, děkujeme. Všechna takováto povšimnutí bereme jako poděkování za naši práci a velmi si jich vážíme. Děkujeme též za finanční dary a všechny dary ostatní (materiál, výpomoc, poskytnutou službu). Vaše celoroční podpora nás těší a zároveň odměňuje. Vaše Mašinka. ______________________________ Ve čtvrtek 3.1.2013 začínáme provoz !!! - děti přivádějte nebo řádně omlouvejte nejpozději do 7,45h. Čtvrtek a pátek prožijeme v prostorách 1.třídy (všechny přítomné děti budou spojeny - bačkorky dětem přeneseme, oblečení potřebné k převlečení dětí přineste, prosím, z domova, do šaten 2. a3.třídy nebude možný přístup) - firma dokončuje trochu složitější (než se původně plánovalo) rekonstrukci podlahy dolní chodby ve velké budově a my zaměstnanci úklidem uvádíme vylepšené prostory do obvyklého pořádku. Děkujeme všem, kteří mohou a ponechají své děti v tyto dva dny ještě "prázdninově" mimo MŠ.
20.12.2012
20.12.2012
Milí rodiče a všichni další příznivci Mašinky. PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE PROŽITÉ KOUZELNĚ S VAŠIMI NEJMENŠÍMI. Vaše Mašinka. ______________________________ Od 22.12.2012 do 2.1.2013 včetně bude Mašinka uzavřena - sejdeme se ve čtvrtek 3.1.2013 - prosíme přivést děti do MŠ NEJPOZDĚJI do 7,45h. nebo řádně omluvit NEJPOZDĚJI do 7,45h. Zřejmě budeme v mimořádném provozu - asi pouze v malé budově (předpokládáme nižší počet dětí) - ve velké budově budeme uklízet po rekonstrukci dolní chodby. Děkujeme za spolupráci. _____________________________ Pátek 4.1.2013 je druhým termínem pro screening školní zralosti - 8 přihlášených dětí - rodiče vyplní "souhlas" nejdéle do pátku 21.12.2012 a uhradí 300,- nejdéle do pátku 4.1.2013. Obojí u paní učitelek ve velké budově. Děkujeme. _________________ "Mezi svátky" bude v Mašince rušno - proběhne rekonstrukce dolní chodby ve velké budově (vyplavena vodou z topení při havárii v září 2012). Věříme, že vše "půjde jako po másle" a už nyní se můžeme těšit na vylepšené prostředí.
14.12.2012
CO SE DĚLO V MINULÉM TÝDNU: - v úterý 11.12. dopoledne potěšili třeťáci seniory v Domově Na Zámku - vystoupení se jim povedlo - všichni byli odměněni čokoládovým Mikulášem - ve středu 12.12. odpoledne jsme se snažili Mašinku a všechny v ní naladit vánočně - doufáme, že se nám to povedlo a VY VŠICHNI PŘÍTOMNÍ JSTE PŘOŽILI V MAŠINCE PŘÍJEMNÉ POZDNÍ ODPOLEDNE - ve čtvrtek 13.12. jsme prožili dopoledne se třemi návštěvami - navzájem jsme se navštívili (druháčci a prváčci přišli na návštěvu ke třeťákům), pak nás navštívil Ježíšek (zajímavé a překvapivé dárky do každé třídy) a do třetice jsme přivítali pana Ing.Jaroslava Svobodu ze společnosti Misan s.r.o. s VELKÝM DAREM (především třeťáci určitě vyprávěli . . . ) - v pátek 14.12. proběhlo vyhlášení výsledků soutěže "NEJLÉPE OZDOBENÝ VÁNOČNÍ STROMEK" na lyském výstavišti - v konkurenci sedmi vánočních stromečků jsme získali 1.místo - velmi děkujeme za všechny hlasy, kterých bylo 144 papírkových a 541 korunkových = Mašinka převzala dárky za soutěž i penízky, které jste VY HLASUJÍCÍ naházeli do hlasovací krabičky - VÁM HLASUJÍCÍM VELMI DĚKUJEME !!!
14.12.2012
Milí rodiče a všichni další příznivci Mašinky. PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE PROŽITÉ KOUZELNĚ S VAŠIMI NEJMENŠÍMI. Vaše Mašinka. ______________________________ V posledním týdnu prosincového provozu si s dětmi ve všech třídách stále předvánočně užíváme - tvoříme, zpíváme, vyprávíme, recitujeme, nezapomínáme cvičit, chodit ven, odpočívat a hlavně si hrát. Celá Mašinka je vánočně vyzdobena, je v ní teplo a útulno a máme se BÁJEČNĚ. Pokud by klesl počet přítomných dětí v jednotlivých třídách, budou děti spojeny.V úterý nejsou ANGLICKÉ HRÁTKY. ___________________ K prodeji jsou stále připraveny fotografie - již poslední zájemce prosíme o jejich vyzvednutí. _______________________ Od 22.12.2012 do 2.1.2013 včetně bude Mašinka uzavřena - sejdeme se ve čtvrtek 3.1.2013 - prosíme přivést děti do MŠ NEJPOZDĚJI do 7,45h. nebo řádně omluvit NEJPOZDĚJI do 7,45h. Zřejmě budeme v mimořádném provozu - asi pouze v malé budově (předpokládáme nižší počet dětí) - ve velké budově budeme uklízet po rekonstrukci dolní chodby. Děkujeme za spolupráci. _____________________________ Pátek 4.1.2013 je druhým termínem pro screening školní zralosti - 8 přihlášených dětí - rodiče vyplní "souhlas" nejdéle do pátku 21.12.2012 a uhradí 300,- nejdéle do pátku 4.1.2013. Obojí u paní učitelek ve velké budově. Děkujeme. _________________ "Mezi svátky" bude v Mašince rušno - proběhne rekonstrukce dolní chodby ve velké budově (vyplavena vodou z topení při havárii v září 2012). Věříme, že vše "půjde jako po másle" a už nyní se můžeme těšit na vylepšené prostředí.
06.12.2012
INFO O SPÁLE: Spálu máme zřejmě za sebou . . . ______________________________ INFORMACE Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ: Připomínáme datum vyúčtování za měsíc prosinec - BUDE PROVEDENO JIŽ V PÁTEK 21.12.2012 !!! K tomuto dni musí mít dítě dostatečné finanční krytí pro odečtení konzumace za prosinec 2012 (je to poslední den provozu mateřské školy v měsíci prosinci) A ZÁROVEŇ BY MĚLO MÍT NA ÚČTU UŽ I ZÁLOHU NA LEDEN 2013 !!! _______________________ INFO O SOUTĚŽI "NEJLÉPE OZDOBENÝ VÁNOČNÍ STROMEK": Mašinkovský stromeček se pokouší na lyském VÝSTAVIŠTI okouzlit co nejvíce návštěvníků a získat počet hlasů, který TŘEBA POSTAČÍ NA NĚJAKÉ OCEŇOVANÉ MÍSTO - děkujeme všem, kteří při návštěvě VÝSTAVIŠTĚ stromečky vyhledávají a hlasují pro STROMEČEK Z MAŠINKY - o svém hlasování nám podáváte i zprávy, takže se moc těšíme na pátek 14.12.2012, kdy budou dopoledne vyhlášeny výsledky hlasování - TŘEBA SE NA NAŠE DĚTI ŠTĚSTÍ USMĚJE . . . ______________ ! ! ! Screening školní zralosti - 2.termín pro 8 přihlášených dětí je 4.1.2013 (maminkám přihlášených dětí byla 4.12. zaslána a doručena INFOSMSZPRÁVA) - rodiče vyplní "souhlas" nejdéle do pátku 21.12.2012 a uhradí 300,- nejdéle do pátku 4.1.2013. Obojí u paní učitelek ve velké budově. Děkujeme. _________________________ Mašinkovský WEB v nejbližších dnech překoná hranici 54 000 přístupů - DĚKUJEME, ŽE SLEDUJETE, tedy chcete být v obraze . . . .
06.12.2012
Milí rodiče a všichni další příznivci Mašinky. PŘEJEME VÁM VŠEM CO NEJKLIDNĚJŠÍ ADVENTNÍ OBDOBÍ. PŘEJEME VÁM, ABYSTE SI DOKÁZALI VYCHUTNAT VŠECHNY PŘEDVÁNOČNÍ AKTIVITY A ZÁROVEŇ ZVLÁDNOUT VŠECHNY PRACOVNÍ I SOUKROMÉ POVINNOSTI. Vaše Mašinka. ______________________________ FOTOGRAFIE SE SNAD UŽ BLÍŽÍ, nezapomeňte si "dát stranou" penízky k úhradě. ___________________ CO BYLO: - v úterý navštívili předškoláci Masarykovu školu - v tvořivých dílničkách si vyrobili "první školní výrobek" a seznámili se tak vedle ZŠ JAKomenského i se ZŠ BHrozného - do jedné ze ZŠ půjdou zřejmě v lednu k ZÁPISU . . . - v úterý po obědě měli třeťáci práci s "DOPISEM PRO NEMOCNÉHO KAMARÁDA FILÍPKA" - už dlouho nechodí do Mašinky, byl dokonce i v nemocnici v Boleslavi a v Praze - snad ho svým "POZDRAVEM" potěší - ve středu jsme si v celé Mašince užili NÁVŠTĚVU TŘECH ČERTŮ, MIKULÁŠE A ANDÍLKA a odnesli jsme si nadílku - snad dětem chutnala - ke konci týdne jsme zdobili v Mašince venkovní prostory - po přístupové cestě nás provázejí andělíčci a svítí stromeček CO BUDE: (podrobněji čtěte ve vagónku AKTIVITY) - 11.12. - předškoláci půjdou NA ZÁMEK potěšit seniory v předvánočním období - všechny děti ze 3.třídy prosíme přivést do MŠ nejdéle do 7,30 hodin - 12.12. - vánoční odpoledne pro všechny děti z Mašinky začíná v 15,30 hodin - ZVÁNI JSOU VŠICHNI, KTEŘÍ MAJÍ ČAS A CHUŤ ZA DĚTMI DO MAŠINKY PŘIJÍT - dle počasí bude operativně přizpůsoben program (společné mašinkovské zpívání a společná pohádka Liduščina divadla) - 13.12. - nadílka od Ježíška v Mašince VŠECHNY DĚTI PROŽÍVAJÍ VE SVÝCH TŘÍDÁCH (ale i při některých společných chvilkách) OPRAVDOVÉ PŘEDVÁNOČNÍ CHYSTÁNÍ - tvoříme, zpíváme, vyprávíme, recitujeme, nezapomínáme však ani cvičit, chodit ven, odpočívat a hlavně si hrát - MÁME SE BÁJEČNĚ . . . - 22.12.2012 - 2.1.2013 - Mašinka uzavřena - SEJDEME SE VE ČTVRTEK 3.1.2013
30.11.2012
INFO O SPÁLE: Žádný další případ nebyl nahlášen. ______________________________ INFORMACE Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ: Vyzvedněte si v MŠ vyúčtování k 30.11.2012 - v 1.třídě najdete při vstupu do třídy na parapetu okna, ve 2.a 3.třídě najdete na nástěnkách - zkontrolujte stavy a pokud je konečný stav stravovacího konta Vašeho dítěte nižší než 600,- až 700,- . . . JE NUTNÉ OBRATEM DOROVNAT. Připomínáme datum vyúčtování za měsíc prosinec - BUDE PROVEDENO JIŽ V PÁTEK 21.12.2012 !!! K tomuto dni musí mít dítě dostatečné finanční krytí pro odečtení konzumace za prosinec 2012 (je to poslední den provozu mateřské školy v měsíci prosinci) A ZÁROVEŇ BY MĚLO MÍT NA ÚČTU UŽ I ZÁLOHU NA LEDEN 2013 !!! Děkujeme za Vaši platební kázeň. _______________________ RŮZNÉ INFO Z LISTOPADU: - v soutěži OZDOBA NA MĚSTSKÝ VÁNOČNÍ STROM jsme získali 3.místo a finanční odměnu 1000,- - v soutěži NEJLÉPE OZDOBENÝ VÁNOČNÍ STROMEK se pokouší na lyském VÝSTAVIŠTI náš mašinkovský stromeček okouzlit co nejvíce návštěvníků a získat počet hlasů, který TŘEBA POSTAČÍ TAKÉ NA NĚJAKÉ OCEŇOVANÉ MÍSTO - děkujeme všem, kteří při návštěvě VÝSTAVIŠTĚ stromečky vyhledají a pro mašinkovský zahlasují . . . - sobotní ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ dětí z Mašinky se snad povedlo - alespoň takové byly ohlasy rodičů po našem vystoupení - sešlo se nás přesně 30 dětí a 4 dospěláci - VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ PANÍ UČITELCE LENCE KREMLÍKOVÉ ze ZŠ B.Hrozného v Lysé ZA HUDEBNÍ DOPROVOD, KTERÝM JIŽ POTŘETÍ PODPOŘILA SNAHU NAŠICH DĚTÍ PŘI JEJICH VYSTOUPENÍ
30.11.2012
CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI: podrobněji čtěte ve vagónku AKTIVITY - V ÚTERÝ 4.12. jdou předškoláci s paní učitelkami na návštěvu do ZŠ B.Hrozného - všechny předškoláky prosíme přivést do MŠ nejdéle do 7,30 hodin - ve středu 5.12. čekáme čertovskou návštěvu - 11.12. - předškoláci (určitě) a druháčci (možná) půjdou NA ZÁMEK potěšit seniory v předvánočním období - všechny děti ze 2.a 3.třídy prosíme přivést do MŠ nejdéle do 7,30 hodin - 12.12. - vánoční odpoledne pro všechny děti z Mašinky začíná v 15,30 hodin - ZVÁNI JSOU VŠICHNI, KTEŘÍ MAJÍ ČAS A CHUŤ ZA DĚTMI DO MAŠINKY PŘIJÍT - 13.12. - nadílka od Ježíška v Mašince VŠECHNY DĚTI PROŽÍVAJÍ VE SVÝCH TŘÍDÁCH, ALE I PŘI NĚKTERÝCH SPOLEČNÝCH CHVILKÁCH OPRAVDOVÉ PŘEDVÁNOČNÍ CHYSTÁNÍ - tvoříme, zpíváme, vyprávíme, recitujeme, nezapomínáme však ani cvičit, chodit ven, odpočívat a hlavně si hrát - MÁME SE BÁJEČNĚ . . . - 22.12.2012 - 2.1.2013 - Mašinka uzavřena
23.11.2012
INFO O SPÁLE: Mašinka má celkem 5 případů spály v průběhu dvou měsíců. Pokud se vyskytnou nové či další skutečnosti, budete určitě informováni. ______________________________ INFORMACE Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ: KONTROLA STAVŮ stravovacích kont dětí byla provedena k 19.11. v 8,00 hod.: - upozorňující zprávu prostřednictvím INFO SYSTÉMU obdrželo 9 rodičů - buď je stravovací konto jejich dítěte MÍNUSOVÉ nebo NÍZKÉ - děkujeme TĚM rodičům, kteří mají na stravovacím kontě stav dostačující pro zaúčtování probíhajícího měsíce - PŘIPOMÍNÁME VŠEM RODIČŮM, ABY VŽDY K POSLEDNÍMU PRACOVNÍMU DNI V MĚSÍCI MĚLI DOSTATEČNOU FINANČNÍ ČÁSTKU PRO ZÚČTOVÁNÍ STRAVY DÍTĚTE ZA PROBĚHLÝ MĚSÍC a zároveň dostačující finanční částku, která je ve výši celoměsíčního stravného jako zálohu pro měsíc nadcházející Dejte, prosím, pozor na ZÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO ZA PROSINEC !!! BUDE PROVEDENO JIŽ V PÁTEK 21.12.2012 !!! K tomuto dni musí mít dítě dostatečné finanční krytí pro prosinec 2012 (je to poslední den provozu mateřské školy v měsíci prosinci) A ZÁROVEŇ BY MĚLO MÍT NA ÚČTU UŽ I ZÁLOHU NA LEDEN 2013 !!! Děkujeme za Vaši platební kázeň.
23.11.2012
RŮZNÉ INFO: VE VAGÓNKU AKTIVITY jsou doplňovány aktuální informace - jukněte, ať jste v obraze. Ve čtvrtek 15.11. jsme odevzdali do soutěže OZDOBY NA MĚSTSKÝ VÁNOČNÍ STROM (naše vyrobené ozdoby a ozdoby dalších zhotovitelů jsou vystaveny v Muzeu B. Hrozného od této středy 21.11. podle otevíracích hodin do příští středy 28.11., potom se budou věšet na strom na náměstí) ZNÁMÉ AKTIVITY do konce listopadu - - v pondělí 26.11. navštíví třeťáci zřejmě výstavu v Muzeu B. Hrozného - v úterý 27.11. - screening školní zralosti pro všechny přihlášené děti (nebo 1.část dětí = podle počtu aktuálně přítomných dětí) - příchod všech na screening přihlášených dětí do MŠ nejdéle do 7.45hod. (nevoďte nemocné děti) - NUTNÝ VYPLNĚNÝ PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ A ÚHRADA ČÁSTKY 300,- (vyzvedněte formulář a zpětně odevzdejte i s penězi kterékoliv paní učitelce v VELKÉ BUDOVĚ)" V TOTO ÚTERÝ NEJSOU ANGLICKÉ HRÁTKY - ODPADAJÍ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PANÍ RACHEL BRUNCLÍKOVÉ. - ve středu 28.11. přiveze Klaun Pepino do Mašinky "čertovsky báječnou zábavu" (VŠECHNY DĚTI SE RÁNO SEJDOU V MŠ NEJDÉLE V 7,30 H.) - ve čtvrtek 29.11. ozdobíme na LYSKÉM VÝSTAVIŠTI MAŠINKOVSKÝ STROMEČEK a tím se zapojíme do soutěže o "NEJLÉPE OZDOBENÝ VÁNOČNÍ STROMEK" - v pátek 30.11. - druhá zkouška "adventního vystoupeníčka" - děti ze 2.+3.třídy odcházející z MŠ po obědě BUDOU V TENTO DEN "OPOŽDĚNY" O cca 1/2 HODINY = PROSÍME O VYZVEDNUTÍ cca VE 13,00 HOD. - v sobotu 1.12. "VÍTÁNÍ ADVENTU" NA LYSKÉM NÁMĚSTÍ (obdobně jako loni a předloni) - program začíná v 15,00hod., vystoupení dětí z Mašinky začíná cca 15,30 hod. SRAZ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ V 15,15 hod. U HLAVNÍHO VCHODU DO BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU = zúčastní se přihlášené děti ze 2.a 3.třídy (PŘIHLAŠOVACÍ SEZNAMY NAJDETE OD PONDĚLÍ NA NÁSTĚNCE VE VELKÉ BUDOVĚ U SCHODŮ)
18.11.2012
INFORMACE O SPÁLE: AKTUÁLNĚ Z MAŠINKY: ZATÍM NEBYL NAHLÁŠEN nový PŘÍPAD SPÁLY. Pokud by se tak stalo, budete obratně informováni. Preventivní opatření v Mašince jsou prováděna i nadále - viz info ve vagónku VZKAZY - archiv vzkazů. AKTUÁLNĚ NA INTERNETU: INFORMACE O SPÁLE (infekč.onemocnění) HLEDEJTE KDEKOLIV NA INTERNETU nebo čtěte zde na našem webu - vagónek VZKAZY - archiv vzkazů. ______________________________ INFORMACE Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ: KONTROLA STAVŮ stravovacích kont dětí byla provedena k 19.11. v 8,00 hod.: - upozorňující zprávu prostřednictvím INFO SYSTÉMU obdrželo 9 rodičů - buď je stravovací konto jejich dítěte MÍNUSOVÉ nebo NÍZKÉ - děkujeme TĚM rodičům, kteří mají na stravovacím kontě stav dostačující pro zaúčtování probíhajícího měsíce - PŘIPOMÍNÁME VŠEM RODIČŮM, ABY VŽDY K POSLEDNÍMU PRACOVNÍMU DNI PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍHO MĚSÍCE MĚLI DOSTATEČNOU FINANČNÍ ČÁSTKU PRO ZÚČTOVÁNÍ STRAVY JEJICH DÍTĚTE ZA TENTO KONČÍCÍ MĚSÍC a zároveň dostačující finanční částku, která je ve výši celoměsíčního stravného jako zálohu pro měsíc nadcházející Dejte, prosím, pozor na ZÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO ZA PROSINEC !!! BUDE PROVEDENO JIŽ V PÁTEK 21.12.2012 !!! K tomuto dni musí mít dítě dostatečné finanční krytí pro prosinec 2012 (je to poslední den provozu mateřské školy v měsíci prosinci) A ZÁROVEŇ BY MĚLO MÍT NA ÚČTU UŽ I ZÁLOHU NA LEDEN 2013 !!! Děkujeme za Vaši platební kázeň.
18.11.2012
RŮZNÉ INFO: VE VAGÓNKU AKTIVITY jsou doplňovány aktuální informace - jukněte, ať jste v obraze. ZNÁMÉ AKTIVITY do konce listopadu - - ve čtvrtek 15.11. jsme odevzdali do soutěže OZDOBY NA MĚSTSKÝ VÁNOČNÍ STROM (naše vyrobené ozdoby a ozdoby dalších zhotovitelů jsou vystaveny v Muzeu B. Hrozného od této středy 21.11. podle otevíracích hodin do příští středy 28.11., potom se budou věšet na strom na náměstí) - ve středu 21.11. za dětmi přijede Hudební agentura Petra Kubce a "Plecha a Neplecha" (VŠECHNY DĚTI SE RÁNO SEJDOU V MŠ NEJDÉLE V 7,30 H.) - ve čtvrtek 22.11. jdeme společně s předškoláky do ZŠ JAK - náš program si sami obohatíme o návštěvu jednoho důležitého místa v tomto areálu - děti Vám zpětně poví, kde všude byly a co všechno viděly (PŘEDŠKOLÁCI SE RÁNO SEJDOU V MŠ NEJDÉLE V 7,30 H.) +++ zřejmě ještě navštívíme výstavu v Muzeu B. Hrozného a přesvědčíme se, zda-li to našim mašinkovským ozdobám "na výstavě sluší" - v pátek 23.11. - zkouška "adventního vystoupeníčka" - děti ze 2.+3.třídy odcházející z MŠ po obědě BUDOU V TENTO DEN "OPOŽDĚNY" O CCA 1/2 HODINY = PROSÍME O VYZVEDNUTÍ CCA VE 13,00 HOD. - v úterý 27.11. - screening školní zralosti pro 1.část přihlášených dětí - příchod všech na screening přihlášených dětí do MŠ nejdéle do 7.45hod. (nevoďte nemocné děti) - NUTNÝ VYPLNĚNÝ PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ A ÚHRADA ČÁSTKY 300,- (vyzvedněte formulář a zpětně odevzdejte i s penězi kterékoliv paní učitelce v VELKÉ BUDOVĚ)" V TOTO ÚTERÝ NEJSOU ANGLICKÉ HRÁTKY - ODPADAJÍ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PANÍ RACHEL BRUNCLÍKOVÉ. - ve středu 28.11. přiveze Klaun Pepino do Mašinky "čertovsky báječnou zábavu" (VŠECHNY DĚTI SE RÁNO SEJDOU V MŠ NEJDÉLE V 7,30 H.) - ve čtvrtek 29.11. ozdobíme na LYSKÉM VÝSTAVIŠTI MAŠINKOVSKÝ STROMEČEK a tím se zapojíme do soutěže o "NEJLÉPE OZDOBENÝ VÁNOČNÍ STROMEK"
09.11.2012
INFORMACE PRO RODIČE O SPÁLE: POKUD BY BYL NAHLÁŠEN DO MAŠINKY DALŠÍ (nový, aktuální) PŘÍPAD SPÁLY, BUDEME VÁS OBRATNĚ INFORMOVAT. PRO HLUBŠÍ POVĚDOMÍ O SPÁLE (infekčním onemocnění) UVÁDÍME NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE: DŮLEŽITÝ ČLÁNEK NAJDETE NAPŘ.ZDE: http://www.khsstc.cz/dokumenty/spala-2177_2177_83_1.html DŮLEŽITÉ INFO OD MŠ ČTĚTE ZDE: - nákaza se přenáší mezi předškolními dětmi zejména vzdušnou cestou (možno i dotykem) - podchytit všechny možné zdroje infekce (nemocné a nosiče) prakticky nelze - dítě se může nakazit i mimo dětský kolektiv V předškolním zařízení lze učinit následující opatření = preventivní opatření jako např. při zvýšeném výskytu chřipky: - dostatečné větrání prostor - běžně provádíme, po dobu infekce zintenzivníme - dostatečně dlouhý pobyt venku a jeho zařazení i přes určitou nepřízeň počasí (PLÁŠTĚNKY JSOU NUTNÉ, V MŠ NEJSOU POVOLENY DEŠTNÍKY !!!) - zvýšená míra osobní hygieny (zvláště na mytí rukou - zejména před každým jídlem) - zvýšená pozornost, aby děti neocucávaly věci či ruce (s tímto zlozvykem se "pereme" u některých dětí trvale = děti s těmito zlozvyky totiž do MŠ nastupují z rodiny) - při úklidu běžně používanými prostředky s dezinfekčním účinkem věnovat pozornost i místům zvýšeného dotyku jako klikám, umyvadlům, vodovodním kohoutkům, toalet.prkénkům, splachovadlům - budeme provádět častěji - každé dítě má vždy jen své lůžkoviny - interval výměny je stanoven na 2 týdny - každé dítě používá pouze svůj ručník - interval výměny je stanoven na 1 týden - každé dítě používá pouze svůj hrneček na pití - zvýšený dohled - omezení manipulace s potravinami samotnými dětmi při stolování a sebeobsluze - děti budou po dobu výskytu infekce obsluhovány dospělým
09.11.2012
RŮZNÉ INFO: - vodní hrátky - vyúčtujeme - předložíme - vrátíme či dovybereme - čekejte, prosím - anglické hrátky - v uplynulém týdnu nebyly (paní Rachel měla nemocného syna), jinak pravidelně každé úterý v čase mezi obědem a odpol.svačinkou - jakékoliv dotazy směřujte na paní učitelky - sady fotografií (objednáváno po dobu 14 dnů u PC ve 2.třídě) - dle vyplněných seznamů byla sestavena objednávka za celou Mašinku a zaslána zpracovateli - jakmile budou zakázky zhotoveny, budeme Vás informovat o jejich převzetí _______________________ VE VAGÓNKU AKTIVITY DOŠLO K NĚKOLIKA ZMĚNÁM A AKTUALIZACÍM . . . . jukněte na listopad, prosinec, leden, únor, březen . . . . . Z nejbližších AKTIVIT upozorňujeme např.na zapojení Mašinky do: - ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA LYSKÉM NÁMĚSTÍ - čtěte info ve vagónku AKTIVITY - LISTOPAD - VÍTÁNÍ ADVENTU NA LYSKÉM NÁMĚSTÍ - čtěte info ve vagónku AKTIVITY - LISTOPAD + PROSINEC - ZDOBENÍ MAŠINKOVSKÉHO STROMEČKU NA VÝSTAVIŠTI - čtěte info ve vagónku AKTIVITY - LISTOPAD
05.11.2012
DALŠÍ INFO Z MAŠINKY: - vodní hrátky - vyúčtujeme - předložíme - vrátíme či dovybereme - čekejte, prosím - anglické hrátky - pravidelně každé úterý v čase mezi obědem a odpol.svačinkou - jakékoliv dotazy směřujte na paní učitelky ___________________________ FOTOGRAFIE Z OBOU FOCENÍ JSOU od pondělí 29.10. do pátku 9.11. (od 6,15 do 16,15 hod. K DISPOZICI V PC VE DRUHÁČKU - pokud máte zájem - shlédněte, pokud se Vám budou záběry líbit - máte možnost objednat. NABÍDKA TRVÁ OPRAVDU JEN DO PÁTKU 9.11. DO 16,15 HOD. Děkujeme za pochopení. ____________________ HRÁTKY S PODZIMÁČKY a HRÁTKY S DRÁČKY VYVRCHOLILY V MINULÉM TÝDNU - po oba dny (středa a pátek) nám neskutečně báječně vyšlo počasí . . . soutěž O NEJDELŠÍ OCAS Z LISTÍ vyhráli všichni, kteří se zúčastnili . . . . . .moc děkujeme všem "domácím navlékačům" a těšíme se zase příště na spolupráci s Vámi . . . .. ______________________________ JE DOHODNUT PRVNÍ TERMÍN (druhý je zatím v dohodování) pro SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI - ÚTERÝ 27.11.2012(děti, které jsou přihlášené přijdou v tento den do MŠ do 7.45hod. - prosíme, nevoďte nemocné děti. _______________________ VE VAGÓNKU AKTIVITY DOŠLO K NĚKOLIKA ZMĚNÁM A AKTUALIZACÍM . . . . listopad, prosinec, leden . . . . .
05.11.2012
INFORMACE PRO RODIČE O SPÁLE: _____________________ DŮLEŽITÝ ČLÁNEK NAJDETE ZDE: http://www.khsstc.cz/dokumenty/spala-2177_2177_83_1.html ______________________________ DŮLEŽITÉ INFO OD MŠ ČTĚTE ZDE: - nákaza se přenáší mezi předškolními dětmi zejména vzdušnou cestou (možno i dotykem) - podchytit všechny možné zdroje infekce (nemocné a nosiče) prakticky nelze - dítě se může nakazit i mimo dětský kolektiv V předškolním zařízení lze učinit následující opatření - preventivní opatření jako např. při zvýšeném výskytu chřipky: - dostatečné větrání prostor - běžně provádíme, po dobu infekce zintenzivníme - dostatečně dlouhý pobyt venku a jeho zařazení i přes určitou nepřízeň počasí (PLÁŠTĚNKY NUTNÉ, V MŠ NEJSOU POVOLENY DEŠTNÍKY !!!) - zvýšená míra osobní hygieny (zvláště na mytí rukou - zejména před každým jídlem) - zvýšená pozornost, aby děti neocucávaly věci či ruce (s tímto zlozvykem se "pereme" u některých dětí trvale = děti s těmito zlozvyky totiž do MŠ nastupují z rodiny) - při úklidu běžně používanými prostředky s dezinfekčním účinkem věnovat pozornost i místům zvýšeného dotyku jako klikám, vodovodním kohoutkům, umyvadlům - budeme provádět častěji - každé dítě má vždy jen své lůžkoviny - interval výměny je stanoven na 2 týdny - každé dítě používá pouze svůj vlastní ručník - interval výměny je stanoven na 1 týden - každé dítě používá pouze svůj hrneček na pití - zvýšený dohled - omezení manipulace s potravinami samotnými dětmi při stolování a sebeobsluze - děti budou po dobu výskytu infekce obsluhovány dospělým
30.10.2012
PO PRAC.NESCHOP.SE VRÁTILA DO MAŠINKY PANÍ UČITELKA HOLCMANOVÁ . . . . DĚKUJEME VELMI PANÍ UČITELCE PROCHÁZKOVÉ ZA ZASTUPOVÁNÍ A VEDENÍ PRÁCE S DĚTMI VE 3.TŘÍDĚ PO CELOU DOBU VÍCE NEŽ ŠESTI TÝDNŮ. ___________________ - V PONDĚLÍ 29.10. nás čekají poslední vodní hrátky - sedmá lekce bude nejen "koupací", ale i "odměňovací" - odvahu v bazéně ocení paní učitelky diplomem a . . . . . nechte se překvapit - V ÚTERÝ 30.10. nás čekají pravidelné anglické hrátky - sedmá lekce bude zároveň poslední říjnovou lekcí - dále již nebudeme připomínat - AH budou pokračovat pravidelně každé úterý v čase mezi obědem a odpol.svačinkou - jakékoliv dotazy směřujte na paní učitelky ___________________________ FOTOGRAFIE Z OBOU FOCENÍ JSOU JIŽ K DISPOZICI - udělejte si chvilku, usedněte k PC ve druháčku - POKUD MÁTE ZÁJEM . . . . . . od pondělí 29.10. do pátku 9.11. (od 6,15 do 16,15 hod.) máte možnost SHLÉDNOUT - VYBRAT - OBJEDNAT . . . .
30.10.2012
HRÁTKY S PODZIMÁČKY ZAKONČÍME malými HRÁTKY S DRÁČKY (podle počasí zařadíme během pondělí až středy dopoledne). Jako pokračování vyhlašujeme soutěž mezi třídami O NEJDELŠÍ OCAS Z LISTÍ . . . . . A KDO VYHRAJE V NAVLÉKÁNÍ LISTÍ ? Na to si počkáme do pátku 2.11. . . . . . Tak se rozloučíme s měsícem ŘÍJNEM a přivítáme měsíc LISTOPAD . . . . . . Pomůžete nám navlékat listí na provázek ? NAVLÉKEJTE, PŘINESTE DO MAŠINKY, MY V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH SPOJÍME a pak "omotáme školku" . . . . . DĚKUJEME ZA NAVLÉKÁNÍ, je to takové "mašinkovské lístkohraní" . . . . . . PÁTEČNÍ DOPOLEDNE 2.11. - za dětmi přijede PODZIMNÍ KABARET - představení plné legrace, písniček, pohádek, soutěží . . . . . _______________ JIŽ JE DOHODNUT PRVNÍ TERMÍN (druhý je zatím v dohodování) pro SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI - ÚTERÝ 27.11.2012 (děti, které jsou přihlášené přijdou v tento den do MŠ do 7.45hod. - prosíme, nevoďte nemocné děti. _________________________ Milí rodiče. Informační systém Mašinky funguje především prostřednictvím těchto webových stránek školy a prostřednictvím hlavní nástěnky, která je umístěna v MŠ na malé budově u barevné mašinky. Dále jsou Vám informace zasílány pomocí SMS zpráv, ale to pouze v mimořádných případech. SMS zprávy zasílané z INFOKANÁLU MAŠINKY POUZE DOPLŇUJÍ NAŠI KOMUNIKACI S VÁMI, nespoléhejte na to, že "budete vždy na vše upozorněni SMSkou" - to ne. DŮLEŽITÝ JE WEB A HLAVNÍ NÁSTĚNKA. Děkujeme Vám, že chcete být stále v obraze.
24.10.2012
PO PRAC.NESCHOP.SE VRÁTILA DO MAŠINKY PANÍ UČITELKA HOLCMANOVÁ . . . . DĚKUJEME VELMI PANÍ UČITELCE PROCHÁZKOVÉ ZA ZASTUPOVÁNÍ A VEDENÍ PRÁCE S DĚTMI VE 3.TŘÍDĚ PO CELOU DOBU VÍCE NEŽ ŠESTI TÝDNŮ. ___________________ - V PONDĚLÍ 29.10. nás čekají poslední vodní hrátky - sedmá lekce bude nejen "koupací", ale i "odměňovací" - odvahu v bazéně ocení paní učitelky diplomem a . . . . . nechte se překvapit - V ÚTERÝ 30.10. nás čekají pravidelné anglické hrátky - sedmá lekce bude zároveň poslední říjnovou lekcí - dále již nebudeme připomínat - AH budou pokračovat pravidelně každé úterý v čase mezi obědem a odpol.svačinkou - jakékoliv dotazy směřujte na paní učitelky ___________________________ FOTOGRAFIE Z OBOU FOCENÍ JSOU JIŽ K DISPOZICI - udělejte si chvilku, usedněte k PC ve druháčku - POKUD MÁTE ZÁJEM . . . . . . od pondělí 29.10. do pátku 9.11. (od 6,15 do 16,15 hod.) máte možnost SHLÉDNOUT - VYBRAT - OBJEDNAT . . . .
24.10.2012
HRÁTKY S PODZIMÁČKY ZAKONČÍME malými HRÁTKY S DRÁČKY (podle počasí zařadíme během pondělí až středy dopoledne). Jako pokračování vyhlašujeme soutěž mezi třídami O NEJDELŠÍ OCAS Z LISTÍ . . . . . A KDO VYHRAJE V NAVLÉKÁNÍ LISTÍ ? Na to si počkáme do pátku 2.11. . . . . . Tak se rozloučíme s měsícem ŘÍJNEM a přivítáme měsíc LISTOPAD . . . . . . Pomůžete nám navlékat listí na provázek ? NAVLÉKEJTE, PŘINESTE DO MAŠINKY, MY V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH SPOJÍME a pak "omotáme školku" . . . . . DĚKUJEME ZA NAVLÉKÁNÍ, je to takové "mašinkovské lístkohraní" . . . . . . PÁTEČNÍ DOPOLEDNE 2.11. - za dětmi přijede PODZIMNÍ KABARET - představení plné legrace, písniček, pohádek, soutěží . . . . . _______________ JIŽ JE DOHODNUT PRVNÍ TERMÍN (druhý je zatím v dohodování) pro SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI - ÚTERÝ 27.11.2012 (děti, které jsou přihlášené přijdou v tento den do MŠ do 7.45hod. - prosíme, nevoďte nemocné děti. _________________________ Milí rodiče. Informační systém Mašinky funguje především prostřednictvím těchto webových stránek školy a prostřednictvím hlavní nástěnky, která je umístěna v MŠ na malé budově u barevné mašinky. Dále jsou Vám informace zasílány pomocí SMS zpráv, ale to pouze v mimořádných případech. SMS zprávy zasílané z INFOKANÁLU MAŠINKY POUZE DOPLŇUJÍ NAŠI KOMUNIKACI S VÁMI, nespoléhejte na to, že "budete vždy na vše upozorněni SMSkou" - to ne. DŮLEŽITÝ JE WEB A HLAVNÍ NÁSTĚNKA. Děkujeme Vám, že chcete být stále v obraze.
21.10.2012
CO NÁS ČEKÁ ? V TOMTO TÝDNU SE PO PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI VRACÍ PANÍ UČITELKA IVETA HOLCMANOVÁ . . . . DĚKUJEME VELMI PANÍ UČITELCE ZDENIČCE PROCHÁZKOVÉ ZA ZASTUPOVÁNÍ A VEDENÍ PRÁCE S DĚTMI VE TŘEŤÁČKU PO CELOU DOBU VÍCE NEŽ ŠESTI TÝDNŮ. ___________________ - vodní hrátky - šestá pondělní odpolední hodinka ve vodě, všechny děti budou opět naprosto v pohodě - anglické hrátky - paní Rachel, děti a anglická slovíčka, úterní odpolední půlhodinka je úplná pohodička - středa - obyčejný den - čtvrtek a pátek - prázdniny ve školách, Mašinka má omezený provoz pouze pro přihlášené děti VŠEM, KTEŘÍ BUDOU S DĚTMI PROŽÍVAT CELÉ ČTYŘI DNY VOLNA, ale i všem ostatním přejeme krásný poslední říjnový víkend . . . . .
21.10.2012
RŮZNÉ: V Mašince byl v pondělí 15.10. nahlášen jeden případ spálového streptokoka. V případě neobvyklých projevů u dítěte raději konzultujte s pediatrem. Nepodceňujte příznaky. ______________ Přihlášení zájemci o provedení screeningu školní zralosti - nastala změna v ceně za screening (z 200,- na 300,-), omlouváme se. Do středy 24.10. zvažte, prosím, zda i za zvýšenou cenu si přejete screening provést. ________________________ VELMI DĚKUJEME ZA VAŠE PODZIMÁČKY !!! - VY se snažíte vyrábět . . . . . - MY se snažíme svítit . . . . . . NAŠE SPOLEČNÉ DÍLO DĚLÁ URČITĚ RADOST VŠEM = soudíme tak podle toho, jak se u PODZIMÁČKŮ zastavují děti i dospěláci a diskutují . . . .. . (chodí se dívat i úplně "cizí" návštěvníci z okolí). _________________________________ Milí rodiče. Informační systém Mašinky funguje především prostřednictvím těchto webových stránek školy a prostřednictvím hlavní nástěnky, která je umístěna v MŠ na malé budově u barevné mašinky. Dále jsou Vám informace zasílány pomocí SMS zpráv, ale to pouze v mimořádných případech. SMS zprávy zasílané z INFOKANÁLU MAŠINKY POUZE DOPLŇUJÍ NAŠI KOMUNIKACI S VÁMI, nespoléhejte na to, že "budete vždy na vše upozorněni SMSkou" - to ne. DŮLEŽITÝ JE WEB A HLAVNÍ NÁSTĚNKA. Děkujeme Vám, že chcete být stále v obraze.
21.10.2012
21.10.2012
12.10.2012
Ve druhém říjnovém týdnu jsme zažili: - hrátky ve vodě - báječné - tentokrát jsme s sebou vezli barevné dlouhé žížaly - hrátky s angličtinou - na půlhodinky s paní Rachel se děti těší a užívají si je - inspekci - naštěstí to byla INSPEKCE VODNÍKŮ - čtvrteční představení ZUŠky se hrálo JEN PRO NÁS - nikdo jiný v sále lyského kina v tento čas nebyl. Bylo to báječné (jako vždycky). Dospěláci z Mašinky byli spokojeni, když se k nim po představení "bývalí kluci a holčičky z Mašinky", teď už školáci a žáci ZUŠky sami s radostí hlásili - v některých případech se museli i hodně připomenout = prostě vyrostli a jsou z nich úžasní zpěváci, tanečníci a herci. VE TŘETÍM ŘÍJNOVÉM TÝDNU NÁS ČEKÁ: - v pondělí plaveme - v úterý anglické hrátky - ve středu 2.fotografování - připraví se především zájemci, kteří 1.fotografování zmeškali (nemoc, dovolená apod.) a dále ti, kteří byli osloveni paní učitelkami a informováni a možném přefocení (záběr z prvního focení se až tak úplně nepovedl)
12.10.2012
RŮZNÉ: RYCHLÉ INFO: v Mašince byl v pondělí 15.10. nahlášen jeden případ spálového streptokoka. V případě neobvyklých projevů u dítěte raději konzultujte s pediatrem. Nepodceňujte příznaky. ______________ Zájemci o provedení screeningu školní zralosti (týká se dětí ze 3.třídy + podzimáků ze 2.třídy) - JUKNĚTE NA NÁSTĚNKU VE VELKÉ BUDOVĚ U SCHODŮ . . . .VYPLŇTE DO 17.10. Pokud nejste v MŠ zrovna přítomni a máte o screening zájem, zavolejte. Potřebujeme co nejdříve dohodnout termín, ČAS KVAPÍ . . . . ________________________ Provoz Mašinky o školních podzimních prázdninách - seznamy ve vašich třídách (1.tř. ve třídě, 2.+3.třída na nástěnce na dveřích u schodů) - přihlaste se závazně k docházce. Provoz Mašinky bude "prázdninový", předpokládá se, že bude omezen na jednu třídu. ______________________ Vybírá se záloha na "anglické hrátky" - paní učitelka Veronika Kropáčková ze 2.třídy se na Vás těší . . . . ___________________ Děkujeme za všechno suché pečivo - z farmy paní Brynychové vám všem "střadatelům a sušitelům" MOC DĚKUJÍ PŘEDEVŠÍM KONĚ. ________________________ VELMI DĚKUJEME ZA VAŠE PODZIMÁČKY !!! - starší podzimáčci se v minulém týdnu podívali NA ZÁMEK K SENIORŮM a obohatili jejich TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - přes víkend se měli vrátit - na nové podzimáčky se těšíme - začneme svítit ráno na cestu do Mašinky - ke smrčku přibylo o víkendu přes dvacet dýní - NAJDOU SVÉ KLUKY ČI HOLČIČKY, KTEŘÍ JIM ZA POMOCI MAMINEK NEBO TATÍNKŮ třeba jen úplně obyčejně nakreslí obličejík ??? _____________________ DO VAGÓNKU AKTIVITY BYLY VLOŽENY DALŠÍ již ZNÁMÉ AKTIVITY - proklikejte . . . - návštěva předškoláků ve školách - 1x listopad, 1x prosinec - solné hrátky - 4x březen, 1x duben __________________ Milí rodiče. Informační systém Mašinky funguje především prostřednictvím těchto webových stránek školy a prostřednictvím hlavní nástěnky, která je umístěna v MŠ na malé budově u barevné mašinky. Dále jsou Vám informace zasílány pomocí SMS zpráv, ale to pouze v mimořádných případech. SMS zprávy zasílané z INFOKANÁLU MAŠINKY POUZE DOPLŇUJÍ NAŠI KOMUNIKACI S VÁMI, nespoléhejte na to, že "budete vždy na vše upozorněni SMSkou" - to ne. DŮLEŽITÝ JE WEB A HLAVNÍ NÁSTĚNKA. Děkujeme Vám, že chcete být stále v obraze.
05.10.2012
V UPLYNULÉM TÝDNU SE NÁM DAŘILO: - stále ještě hezké počasí podporovalo naše aktivity po celý týden - pondělních VODNÍCH HRÁTEK se zúčastnilo 21 sportovců - za krásného počasí se nám prima cestuje mezi Lysou a Čelákovicemi a máme z toho vždycky hezký výlet - po úterním dopoledním představení plném žonglérských, komických, akrobatických a kouzelnických kousků v podání FRANTIŠKA A OTÝLIE ŠULCOVÝCH jsme překypovali elánem a VYKOUZLILI JSME TŘI BÁJEČNÉ PODZIMNÍ OBRAZY - určitě nebyly k přehlédnutí, a tak je každý jistě viděl a třeba i obdivoval - VÍTÁNÍ MIMINEK se povedlo ČTYŘEM KLUKŮM A ČTYŘEM HOLČIČKÁM ze třeťáku - počínali si v obřadní síni městského úřadu báječně - páteční vycházka v souvislosti s DNEM ZVÍŘAT byla prima tečkou na konci pracovního týdne - prváčci doťapkali do zámeckého parku k BROUKOVIŠTI, VČELOVIŠTI A HOUBOVIŠTI a druháčci s třeťáky dorazili na VÝSTAVIŠTĚ - všechny děti se nejen dozvěděly spoustu zajímavostí, ale zvládly i první DELŠÍ TŮRU V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
05.10.2012
V TOMTO TÝDNU 8. - 12.10. NÁS ČEKÁ: - v pondělí již po čtvrté plaveme - v úterý pokračují další anglické hrátky - ve čtvrtek jdeme do lyského kina - tentokrát na představení "INSPEKCE VODNÍKŮ V ČECHÁCH". "Kousky", které nám nabízejí ke shlédnutí žáci a jejich učitelé z lyské ZUŠky jsou vždy báječným zážitkem, a tak se i tentokrát těšíme na jejich vystoupení plné písniček, tanečních vstupů, nápaditých kostýmů, kulis a mnoho dalšího - dopolední aktivitka - předpokládáme posun oběda a tím i odchodu dětí po obědě domů cca o 30minut. DĚTI BUDOU VYBAVENÉ V TENTO DEN PLÁŠTĚNKAMI !!! TĚŠÍME SE, ŽE DRUHÝ ŘÍJNOVÝ TÝDEN BUDE STEJNĚ BÁJEČNÝ JAKO TEN PRVNÍ . . . ______________________________ Zájemci o provedení screeningu školní zralosti (týká se dětí ze 3.třídy + podzimáků ze 2.třídy) - JUKNĚTE NA NÁSTĚNKU VE VELKÉ BUDOVĚ U SCHODŮ . . . . . . Děkujeme. ______________________ NÁŠ WEB PŘEKROČIL 52000 PŘÍSTUPŮ - jste báječní - víte, kde hledat informace. . . . .
30.09.2012
CO NÁS ČEKÁ ??? ______________________ - V PONDĚLÍ PLAVEME - jedou všechny přihlášené a vybavené děti. Zkusí s námi plavat už i paní učitelka Iveta Holcmanová. - V ÚTERÝ DOPOLEDNE přijede za dětmi kousek cirkusu OTYLIA - dopolední aktivitku doplníme "kouzlením" . . . - V ÚTERÝ ODPOLEDNE ANGLICKÉ HRÁTKY (dne 2.10. končí možnost přihlásit se k celoroční docházce - pozdější přihlášení NENÍ MOŽNÉ - DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ) - VE ČTVRTEK DOPOLEDNE VÍTÁME MIMINKA - několik vybraných kluků a holčiček ze 3.třídy půjde s paní učitelkou na MěÚ - V PÁTEK DOPOLEDNE BUDEME SLAVIT DEN ZVÍŘAT - PODLE POČASÍ ZVOLÍME PŘIMĚŘENÉ AKTIVITY - MY počítáme s posunutým obědem, VY počítejte s pozdějším odchodem dětí domů po obědě (cca o 1/2 hodiny). VYBAVENÍ: batůžek, pláštěnku, balíček papírových kapesníčků, lahvičku s pitím = pouze se šroubovacím uzávěrem, sportovní obuv a oblečení.
30.09.2012
RŮZNÉ ??? _________________ - PRO NĚKTERÉ Z ČERVNOVÝCH ZÁJEMCŮ JE STÁLE PŘIPRAVENO DVD s fotografiemi za šk.r.2011-12 (u paní učitelek ve 2.třídě) - omluva za některé složky fotografií, které byly omylem pořízeny v malém rozlišení - chyba už nejde zpětně napravit, přesto doufáme, že i tak udělají fotografie radost . . . POKUD BY NĚKOMU NEŠLO DVD PŘEHRÁVAT, přineste, vyměníme. - na INFOschůzce zazněla prosba: POKUD BY MĚL NĚKDO MOŽNOST OBDAROVAT MAŠINKU domácím kinem, budeme rádi (třeba doma někomu "přebývá" nebo se chystá "napsat Ježíškovi o novější model") - loni darované od rodičů, bohužel, na konci šk.roku shořelo. DĚKUJEME PŘÍPADNÝM DÁRCŮM. - S PANEM FOTOGRAFEM Z UPLYNULÉHO TÝDNE BYL OHODNUT DRUHÝ TERMÍN FOCENÍ - 17.10. v čase mezi obědem a odpolední svačinkou (nedokážeme více časově upřesnit). Foto k nahlédnutí a zapsání závazné přihlášky očekávejte až po tomto druhém focení. - DĚKUJEME ZA PODZIMÁČKY - když děti okukují, jaký nový podzimáček ke smrčku u cestičky přibyl a jestli ten jejich podzimáček je na svém místě, hned je u cestičky do školky veselo. Milí rodiče, ale třeba i prarodiče, dokážete naši zahradu ještě více ozdobit a rozveselit nejrůznějšími STRAŠIDÝLKY, SKŘÍTKY, ZVÍŘÁTKY, POSTAVIČKAMI či jakýmikoliv jinými NÁPADY? - DĚKUJEME ZA VŠECHNO STARÉ PEČIVO - VY sypete do připraveného nákupního vozíku (stojí tam, kde odkládáte sběr), MY průběžně předáváme na farmu paní Brynychové. Přejeme všem zvířatům dobré pochutnání nejen v jejich sváteční den = 4.10. Den zvířat.
22.09.2012
CO NÁM UPLYNULÝ TÝDEN PŘINESL: __________________________________ V pondělí 17.9. jsme poprvé plavali - bylo to báječné - NEZAPOMEŇTE, 24.9. PLAVEME PODRUHÉ - vyjet s námi může kdokoliv, kdo už nemá "adaptační potíže" - NUTNÁ JE VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA a vybavení (viz.příloha přihlášky) - pověřená převzetím přihlášek a vybíráním 1000,- zálohy je paní uč.Štěpánka Stehnová. Příjezd a příchod zpět ke školce cca 15,45 h. ____________ V úterý 18.9. se uskutečnily první anglické hrátky - děti měly úsměv na tváři, tak se určitě s Rachel Brunclíkovou prima "bavily" - NEZAPOMEŇTE, V ÚTERÝ 25.9. JSOU DRUHÉ ANGLICKÉ HRÁTKY A BUDE TOMU TAK KAŽDÝ TÝDEN (o případných změnách během školního roku budete operativně informováni) - NUTNÁ JE VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA - pověřená převzetím přihlášek a vybíráním 500,- zálohy je paní uč.Veronika Kropáčková (vybírat zálohu začne až v říjnu). _________ V ÚTERÝ BYL V MAŠINCE ZVLÁŠTNÍ DEN: - obdarovávací dopoledne prožité s písničkami, které nám přinesli senioři ZE ZÁMKU jsme si užili - tancovalo se "o 106" - odpolední nahlédnutí do Mašinky za jejího normálního denního režimu využili ti, kteří chtěli vidět, "CO SE U NÁS nejen letos ZMĚNILO" - doufáme, že se snad všem u nás líbilo - informační schůzku ke školnímu roku 2012 - 2013 navštívili nejen současní rodiče, ale pobyli i zástupci zřizovatele, paní místostarostka Marcela Chloupková a pan zastupitel Ing.Petr Gregor (zápis ze schůzky bude předložen všem rodičům k podpisu) - NEJEN NA SCHŮZCE, I NADÁLE JE PŘIPRAVENO K VYZVEDNUTÍ z června obj.DVD s fotografiemi za šk.r.2011-12 (u paní učitelek ve 2.třídě) - omluva za některé složky fotografií, které byly omylem pořízeny v malém rozlišení - chyba už nejde zpětně napravit, přesto doufáme, že i tak udělají fotografie radost . . . POKUD BY NĚKOMU NEŠLO DVD PŘEHRÁVAT, přineste, vyměníme - na INFOschůzce zazněla prosba: POKUD BY MĚL NĚKDO MOŽNOST OBDAROVAT MAŠINKU domácím kinem, budeme rádi (třeba doma někomu "přebývá" nebo se chystá "napsat Ježíškovi o novější model") - loni darované od rodičů, bohužel, na konci šk.roku shořelo. DĚKUJEME PŘÍPADNÝM DÁRCŮM. ____________________ STŘEDA BYLA V MAŠINCE TAKÉ MIMOŘÁDNÁ - protože se ochladilo, tak "sídliště zatopilo" - to bylo určitě příjemné. O DEN POZDĚJI (ve čtvrtek) SE MAŠINKA TOPILA NEJEN V TEPLE, ALE TAKÉ VE VODĚ - zřejmě díky vadě materiálu se před polednem zaplnila dolní chodba ve velké budově vodou z topení. DÍKY VŠÍMAVOSTI A POHOTOVOSTI DOSPĚLÁKŮ "se koupal" POUZE kousek stropu, stěny a "plavala" celá podlaha. Nic jiného poničeno nebylo a po hodině úklidu se mohly děti vrátit ze zahrady do školky "jako by se ani nic nestalo". TĚŠÍME SE NA LIKVIDÁTORA POJIŠŤOVNY.
22.09.2012
V ÚTERÝ 25.9. dopoledne SE BUDEME fotografovat. Pokud si někteří rodiče nepřejí svého kluka či holčičku vyfotit, NAHLÁSÍ TOTO, PROSÍM, PANÍ UČITELCE. Všechny ostatní děti (tedy ty, jejichž rodiče paní učitelce nic nenahlásí) BUDOU VYFOCENY. Portrét poskytne pan fotograf školce a rodiče jej budou mít k nahlédnutí - AŽ POTOM SE BUDOU ZAPISOVAT ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY. Druhý termín fotografování byl sjednán na úterý 9.10. dopoledne. __________________________________ Na školní zahradě už se začínají "pomalu, ale jistě" scházet naši STAŘÍ DOBŘÍ ZNÁMÍ. Víte, o kom je řeč? NO ANO, O PODZIMÁČCÍCH. Milí rodiče, ale třeba i prarodiče, dokážete naši zahradu i letos ozdobit a rozveselit nejrůznějšími STRAŠIDÝLKY, SKŘÍTKY, ZVÍŘÁTKY, POSTAVIČKAMI či jakýmikoliv jinými NÁPADY? Těšíme se a určitě také MY Z MAŠINKY něčím přispějeme (např.paní kuchařka Helenka pro nás zajistila od své sousedky zahrádkářky velikááánskou dýni - vypraví se pro ni pan údržbář Bohoušek s kolečkem - TĚŠÍME SE . . . . . _____________________ DĚKUJEME ZA PLATBY ŠKOLNÉHO a FONDU RODIČŮ - do konce měsíce je ještě čas, přesto "máme platebně téměř splněno". Po odkontrolování všech plateb na konci měsíce září bude případným "zapomnětlivcům" zaslána SMSka. Nezapomeňte na platby stravného (VŠICHNI) a odevzdání přihlášky ke stravování (POUZE NOVÉ DĚTI). __________________ Do vagónku AKTIVITY jsou postupně vkládány "již známé informace či aktivity" = proklikejte odkazy na jednotlivé měsíce. __________________________ BLÍŽÍ SE DEN ZVÍŘAT (4.10.) - pokud někomu doma přebývá staré pečivo (nejlépe suché), PŘINESTE, VYSYPTE DO PŘIPRAVENÉHO nákupního vozíku (stojí tam, kde odkládáte sběr) A MY VŠECHNY "DOBROTY" PŘEDÁME na farmu paní Brynychové (určitě se zase na jaře vydáme na návštěvu nejen za jejími koňskými svěřenci = "tak budeme mít předplaceno"). ____________ HEZKÝ POSLEDNÍ ZÁŘIJOVÝ TÝDEN A "PRODLOUŽENÝ" VÍKEND PŘEJE VŠEM MAŠINKA . . .
16.09.2012
V pondělí 17.9. POPRVÉ PLAVEME: - vyjedou s námi pouze děti, které MAJÍ VYPLNĚNU PŘIHLÁŠKU - zároveň musí být děti vybaveny - batoh, igelitový sáček na mokré věci, plavky, větší ručník, boty k pohybu na bazénu (nejsou povinné), papírové kapesníky, lahvičku s pitím (šroubovací uzávěr, NE uzávěr „s dudlíkem“), čepici (přiměřeně k počasí) - na sobě co nejjednodušší oblečení - svlékají a oblékají se v jiném prostředí a jsou rozmáčené z vody - příjezd zpět a příchod ke školce cca 15,45 h. TĚŠÍME SE NA 7x vodní hrátky s Mašinkou - držte nám palce, ať nás nepotká žádný ZÁDRHEL . . . ______________________ V úterý 18.9. odpoledne se uskuteční první anglické hrátky: - došlo ke změně termínů - lektorce se uvolnilo úterní odpoledne, takže neplatí pondělí, ale platí ÚTERÝ, a to po celý školní rok - třeťáky prosíme o urychlené dohlášení, abychom mohli nabídnout tuto aktivitu dětem ze druháčku - TÉŽ JE POTŘEBA VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
16.09.2012
V ÚTERÝ 18.9.2012 BUDE V MAŠINCE ZVLÁŠTNÍ DEN: - dopoledne přijdou na návštěvu senioři z DOMOVA NA ZÁMKU - přijdou s písničkou a dárečkem a stráví s námi chvíle, ve kterých se určitě vrátí do svého dětství - děti z Mašinky budou Mašinkou slavnostněji přivítány do školního roku 2012 - 2013 - v čase od 15,00 do 16,30 hod. budou zpřístupněny všechny prostory Mašinky = Mašinka se ukáže ve svém "normálním denním režimu", ale snad bude poznat, "CO SE U NÁS nejen letos ZMĚNILO" + malé pohoštění bude čekat v prostorách 3.třídy, tj.1.patro tzv.velké budovy - od 16,30 hod. zve Mašinka na úvodní INFO schůzku všechny své současné rodiče - PROSÍME, PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ - KDO NEMŮŽE BÝT NA SCHŮZCE PŘÍTOMEN ZAJISTÍ SI PŘEDÁNÍ INFORMACÍ - k vyzvednutí bude připraveno rodiči objednané DVD s fotografiemi za školní rok 2011 - 2012
10.09.2012
Začátek školního roku má Mašinka, její děti a dospěláci za sebou. Jaké to bylo? To víte nejlépe sami. Někteří běželi do školky s úsměvem, jiní šli se slzami na krajíčku, našli se i takoví, kteří dokonce "bojovali" s maminkou či tatínkem nebo paní učitelkou. ALE ZVLÁDAJÍ TO VŠICHNI, JAK DĚTI, TAK RODIČE = DRŽÍME PALCE !!! _____________________________ V pondělí 17.9. odpoledne ZAČÍNÁME PLAVAT. Dopoledne se uskuteční první anglické hrátky (tato aktivita je nabízena pouze dětem ve 3.třídě, v případě volné kapacity též dětem ve 2.třídě). K oběma aktivitám potřebujete vyplnit přihlášku. Na vodní hrátky prosíme zaplatit zálohu u paní učitelky Štěpánky Stehnové. Vybavení na plavčo je uvedeno v POKYNU, který je přílohou PŘIHLÁŠKY: - igelitový sáček na mokré věci - plavky -1 větší ručník - boty k pohybu na bazénu (nejsou povinné) - papírové kapesníky - lahvička s pitím (šroubovací uzávěr, NE uzávěr „s dudlíkem“) - čepici (přiměřeně k počasí) - děti budou mít na sobě co nejjednodušší oblečení - svlékají a oblékají se v jiném prostředí a jsou rozmáčené z vody !!! + žádné pásky, kalhoty na knoflíky, kšandy atd.
10.09.2012
V úterý 18.9.2012 od 16,30 hod. zve Mašinka na úvodní INFO schůzku - PROSÍME, PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ - KDO NEMŮŽE BÝT NA SCHŮZCE PŘÍTOMEN ZAJISTÍ SI PŘEDÁNÍ INFORMACÍ. Tento den prožijeme již dopoledne netradičně. Na návštěvu přijdou senioři z DOMOVA NA ZÁMKU. Nepřijdou jen tak potichu, ale s písničkou a dárečkem a stráví s námi chvíle, ve kterých se vrátí do svého dětství. Snad jim u nás bude příjemně jako vždy a děti si jejich návštěvu také užijí. Dopoledne bude obdarovávací pro všechny - senioři si z Mašinky odnesou malou pozornost a děti budou Mašinkou oficielně přivítány ve školním roce 2012 - 2013. DÁLE ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE MAŠINKY, současné i bývalé kamarády a jejich rodiče k ODPOLEDNÍMU NAHLÉDNUTÍ DO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH PROSTOR 3.TŘÍDY, a nejen tam. V čase od 15,00 do 16,30 hod. budou zpřístupněny všechny prostory naší MŠ = snad poznáte "CO SE U NÁS ZMĚNILO". Mašinka se Vám ukáže ve svém "normálním denním režimu", výjimkou bude malé pohoštění, které bude čekat právě v prostorách 3.třídy, tj.1.patro tzv.velké budovy. V tento den bude připraveno k vyzvednutí slíbené a rodiči objednané DVD s fotografiemi za školní rok 2011 - 2012. ____________________________ Děkujeme za Vaši PLATEBNÍ KÁZEŇ, jste báječní - platíte "o 106" = většina dětí má již uhrazeno zářijové školné, některé děti i Fond rodičů. Nezapomeňte na platby stravného a ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ (pouze nové děti).
01.09.2012
MAŠINKA HLÁSÍ: poslední prázdninový víkend dává všem na vědomí, ŽE ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. _________________________ MAŠINKA PŘEJE: již po několikáté - svým předškolákům, od pondělí již školákům = PRVŇÁČKŮM - prima vstup do školních budov a báječný školní rok. ______________________________ MAŠINKA PODÁVÁ ZPRÁVU: je připravena otevřít branku a dveře do všech tříd všem"78"holčičkám, klukům, ale i rodičům. MAŠINKA OZNAMUJE: - ŽE zvládla zajistit prázdninový provoz - ŽE dokázala připravit a provést dosti velkou, přesto pouze částečnou rekonstrukci v prostorách 3.třídy - ŽE čeká na provedení předpřipraveného rozšíření vytápění na chodbách ve velké budově - ŽE vylepšila prvky a prostředí školní zahrady - ŽE uskutečnila další plánované i neplánované práce a činnosti A MOC SE NA VŠECHNY TĚŠÍ. Na veselou cestu do školky posílá Mašinka všem dětem kousek básničky . . . . "Balím si batůžek, čeká mě cesta, pojedu s maminkou na konec města. Těším se na kluky, těším se na holky, víte, kam cestuju? NO PŘECE DO ŠKOLKY !!!"
01.09.2012
DĚKUJI CELÉMU KOLEKTIVU MAŠINKY ZA JEHO PRÁZDNINOVÉ NASAZENÍ. VŠICHNI ZAMĚSTNANCI OPĚT DOKÁZALI, ŽE JSOU SEHRANOU PARTOU A DOKÁŽÍ TAK ZVLÁDNOUT VŠECHNY PLÁNOVANÉ PRÁCE, ALE PŘEDEVŠÍM I NETRADIČNÍ, MIMOŘÁDNÉ PRÁCE A VZNIKLÉ SITUACE. VĚŘÍM, ŽE SE VE VYLEPŠENÉM PROSTŘEDÍ MAŠINKY BUDE LÍBIT DĚTEM, SNAD I RODIČŮM A PŘEDEVŠÍM DOBŘE PRACOVAT CELÉMU KOLEKTIVU. Jaroslava Černá ___________________________ ZDE NA WEBU JSOU NYNÍ AKTUALIZOVÁNY: - jídelníček - aktivity - vzkazy - informace pro rodiče-personální obsazení DĚKUJEME, ŽE ČTETE WEB A HLEDÁTE SI INFORMACE. Web Mašinky zaznamenal za loňský školní rok 10 000 přístupů !!! Doufáme, že i v novém školním roce bude sloužit jako spolehlivý INFORMAČNÍ ZDROJ. ____________________________ SEZNAMY DĚTÍ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH hledejte na hlavní nástěnce - v seznamech došlo v posledních dnech ke změnám = předběžné AVIZO v několika případech neodpovídá současnému umístění dětí ve třídách: - 1.tř. - na děti čekají paní učitelky Ivana Špeciánová a Eva Němcová, paní uklizečka Jana Hausnerová - 2.tř. - paní učitelky Štěpánka Stehnová a Veronika Kropáčková, paní uklizečka Bohumila Cucová - 3.tř. - paní učitelky Iveta Holcmanová a Jaroslava Černá + spravedlivě se střídají obě paní ukizečky - v Mašince dále děti potkají paní kuchařku Helenku, pana údržbáře Bohouška a paní pradlenu Svatavu - od středy 5.9. bude paní uč.Holcmanovou zastupovat po dobu její pracovní neschopnosti paní uč.Zdeňka Procházková ___________________________ ORGANIZACE V PRVNÍCH DNECH: - v pondělí 3.9. příchod do MŠ nejdéle do 7,45h.= pozdnější příchod je možný pouze po dohodě s paní uč.(stačí telefonát 325 551 421) - první dny počítejte s určitým zdržením v MŠ, podle toho, jak se ranní situace bude vyvíjet (zpravidla nově nastupující děti) - od pondělí do středy určitě počítejte u všech nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě - další postup si dohodnete s paní uč. - v šatnách jednotlivých tříd hledejte na mašinkovém značkovníku značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu, tak zjistíte, do které přihrádky uložíte všechny věci svého dítěte - v první den mějte připravenu finanční zálohu k pronajmutí přístupového čipu (1 čip á 100,-) = sami si rozhodněte, kolik čipů budete v rodině potřebovat - ČIPY VYZVEDÁVEJTE V MALÉ BUDOVĚ - VŠE DALŠÍ DŮLEŽITÉ SE DOZVÍTE POSTUPNĚ OD SVÝCH PANÍ UČITELEK či na nástěnkách v MŠ
22.08.2012
PO UKONČENÍ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU SE NA TÝDEN UZAVÍRAJÍ VRÁTKA MAŠINKY, abychom přípravili třídy a budovy i celý areál pro nový školní rok 2012 - 2013: - v prostorách první třídy budou čekat na děti paní učitelky Ivana Špeciánová a Eva Němcová - ve druhé třídě přivítají děti paní učitelky Štěpánka Stehnová a Veronika Kropáčková - v rekonstruovaném prostředí třetí třídy uvítají děti paní učitelky Iveta Holcmanová a Jaroslava Černá PANÍ UČITELCE LENCE GRAMEROVÉ, KTERÁ PŘIPRAVUJE OD ZÁŘÍ VSTUP DO SVĚTA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOSTIČKA V MILOVICÍCH PŘEJEME KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013 A ROKY DALŠÍ . . . V PONDĚLÍ 3.9.2012 PROSÍME O DOCHÁZKU NEJDÉLE DO 7,45 HODIN = pozdnější příchod je možný pouze po dohodě s paní učitelkami (STAČÍ TELEFONÁT). První dny počítejte s určitým zdržením v MŠ - podle toho, jak se ranní situace bude vyvíjet (zpravidla nově nastupující děti). Od pondělí do středy určitě počítejte u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě - další postup si již dohodnete s paní učitelkami na třídě. Seznamy dětí podle zařazení do jednotlivých tříd HLEDEJTE V DEN VAŠEHO PRVNÍHO PŘÍCHODU NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE U VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ MAŠINKY. V šatnách jednotlivých tříd pak hledejte značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu. VŠE DŮLEŽITÉ SE DOZVÍTE POSTUPNĚ OD SVÝCH PANÍ UČITELEK či na nástěnkách.
22.08.2012
Mašinka končí svůj prázdninový provoz. Loučíme se se všemi docházejíci "prázdninovými" dětmi a přejeme všem předškoláčkům KRÁSNÝ POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÝ TÝDEN. Mašinka uzavírá svá vrátka a bude se snažit během posledních srpnových dnů dotáhnout všechny přípravy a OTEVŘÍT SE PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. TĚŠÍME SE NA VŠECH "78 mašinkovských dětí" V PONDĚLÍ 3.9.2012.
17.08.2012
MAŠINKA KONČÍ 1.TÝDEN PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU. DOUFÁME, ŽE I VE DRUHÉM TÝDNU U NÁS PROŽIJETE PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINOVÉ DNY . . . JAKÉKOLIV DOTAZY SMĚŘUJTE NA PANÍ UČITELKY VE TŘÍDÁCH. MAŠINKA JE TU STÁLE PRO VÁS A VAŠE DĚTI . . . _____________________ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V MAŠINCE - v budově - na školní zahradě POSTUPUJÍ "TÉMĚŘ" dle plánu = věříme, že se v pondělí 3.9.2012 ROZJEDEME JAKO SPRÁVNÝ VLAK . . . Jakékoliv případné dotazy k nástupu Vašeho dítěte do naší MŠ směřujte na paní ředitelku - tč.606 407 684
11.08.2012
11.08.2012
MAŠINKA SE HLÁSÍ Z PRÁZDNIN !!! MÁTE SE BÁJEČNĚ ??? DOUFÁME, ŽE I V MAŠINCE PROŽIJETE PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINOVÉ DNY . . . VEŠKERÉ INFO K PRÁZDNINOVÝM DVĚMA TÝDNŮM NAJDETE V MAŠINCE NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH DO OBOU BUDOV: - mašinkovské děti budou chodit během 14-ti prázdninových dnů do tzv.malé budovy - děti z ostatních mateřských škol, tzn.MŠ Dráček, Čtyřlístek, Pampeliška budou docházet po celých 14 dnů do tzv.velké budovy = přízemí poschoďového pavilonu MAŠINKA JE TU PRO VÁS . . . UPOZORŇUJEME VŠECHNY RODIČE NA PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V MAŠINCE (zvláště ve velké budově, v 1.poschodí) = PROSÍME, ZDRŽUJTE SE V MŠ POUZE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU = dokončujeme částečnou rekonstrukci v naší 3.třídě . . .
17.06.2012
MILÍ RODIČE. MĚSÍC ČERVEN SE PŘEKULIL DO SVÉ DRUHÉ POLOVINY. BLÍŽÍ SE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2011 - 2012.________ - - - sled všech událostí, které se odehrály nejen v posledních dnech školního roku, ale v jeho celém průběhu si můžete připomenout "prolistováním ARCHIVU VZKAZŮ nebo AKTIVIT" zde na webu - též máte možnost zapsat do zjišťovacích seznamů zájem o DVD s fotogr.tzv."od září do června či od podzimku do léta" - DVD bude k odběru nejdříve během prázdn.prov.MŠ, tj.13.8. - - - foto ze školky v přírodě obdrželi všichni rodiče, kteří s námi "poslali mašinkovské kotě" prožít týden bez rodičů na horách - děkujeme za Vaše ohlasy na "DVDíčko" - - - od středy 20.6. vyúčtovává ANGLICKÉ HRÁTKY paní učitelka Špeciánová - dle zveřejněného seznamu zjistěte, prosím, kolik doplácíte a pokuste se přinést částku přesně - DĚKUJEME (omlouváme se za posun termínu, ale paní učitelka je plně vytížena do 19.6. přípravou odpoledního programu "předškoláci se loučí" - - - připravte se na VRACENÍ ČIPŮ = týká se pouze těch rodičů, kteří již od 1.9. nebudou navštěvovat se svými dětmi naši MŠ. Čipy odevzdejte určitě před prázdninami, prázdninový provoz NENÍ NA ČIPY. Přebíráním čipů a vracením finančních záloh je pověřena paní učitelka Holcmanová = bude Vás včas informovat. ČIP MUSÍ BÝT FUNKČNÍ = NELZE VYPLATIT ZÁLOHU ZA ROZBITÉ ČIPY. Děkujeme za pochopení.
17.06.2012
POSLEDNÍ dvě AKTIVITY, které ZAVRŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012.___________ Chtěli byste v Mašince zanechat "stopu"? Přineste KÁMEN (průměr nejméně 10cm) a pomozte nám "OLEMOVAT = OHRANIČIT" naši skalku, kterou jsme právě "PŘESTAVĚLI = OMLADILI". Děkujeme. _____________ - - - 18.6. - od 16h. - schůzka pro rodiče "nových" dětí - - - 19.6. - od 15,30h. - MAŠINKA SE LOUČÍ S PŘEDŠKOLÁKY a předškoláci s Mašinkou = slavnost během níž vystoupí naši předškoláci, divadélko Romaneto a ke slovu se dostane také občerstvení. PROSÍME VŠECHNY OCHOTNÉ POMOCNÍKY (rodiče, prarodiče) O ZAJIŠTĚNÍ SLADKÉHO POHOŠTĚNÍ (nebo ovocného). Nápoje a něco k snědku "na hlad" zajišťuje Mašinka ve spolupráci se SPONZORY. _______________________________ MAŠINKA SE LOUČÍ A DĚKUJE !!! Poděkování vyjadřujeme VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na NAŠÍ SPOLEČNÉ CESTĚ šk.r.2011 - 2012. Děkujeme za celoroční: - vaši přízeň a podporu - vaši pomoc a dary dětem a školce - vaše slova pochvalná i kritická směrovaná k naším uším - vaši ochotu spolupracovat a komunikovat - všechny pozdravy, úsměvy, požádání i poděkování a povšimnutí - milé maličkosti pro nás dospěláky - kytičky, dárečky či sladkosti DÍK VÁM VŠEM !!! KRÁSNÉ LETNÍ DNY, POHODU A HODNĚ SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH RODINNÝCH CHVIL PŘEJE VŠEM SVÝM RODIČŮM A JEJICH DĚTEM MAŠINKA. _____________________________ Paní ředitelka bude v MŠ přítomna naposledy před hlavními prázdninami v úterý 19.6. Od středy 20.6.do středy 4.7.bude čerpat svou řádnou dovolenou. PO DOBU TÉTO NEPŘÍTOMNOSTI BUDE ŘEDITELKU ZASTUPOVAT VE VŠECH ZÁLEŽITOSTECH PANÍ IVETA HOLCMANOVÁ. V dalších prázdninových dnech bude k zastižení na mobilním telefonu 606 407 684 či mailu, během provozu Mašinky, tj.od 13.8. - 24.8. bude k zastižení v MŠ. ____________________ TATO AKTUALIZACE WEBU JE POSLEDNÍ. Web Mašinky bude opět aktualizován nejdříve až před prázdninovým provozem MŠ. V posledních červnových dnech sledujte případné INFO ZPRÁVY NA DVEŘÍCH OBOU BUDOV MŠ.
10.06.2012
Ve středu 6.6. se v Mašince slavilo, sportovalo, vítalo, děkovalo - děkujeme všem, kteří za dětmi přišli = myslíme si, že DEN TO BYL PRO DĚTI (odpoledne pro návštěvníky) BÁJEČNÝ . . . . . . ________________ Ve čtvrtek 7.6. potěšili předškoláci všechny přítomné v Domově Na zámku - děti byly báječné a diváci nadšení . . . . . ___________________ Na hl.nástěnce se objeví přehled podaných ŽÁDOSTÍ k zajišt.prázdn.prov. - zveřejníme jako upřesňující info pro rodiče . . . ____________ Vyzvedávejte si PŘIOBJEDNANÉ FOTOGRAFIE - už přišly - 1ks á 30,- ______________________________ Vyhledejte paní učitelku Špeciánovou = VYÚČTOVÁNÍ ANGL.HRÁTEK . . . . . ________________________ JEŠTĚ TŘI DŮLEŽITÉ DATUMY = ČTĚTE : - 14.6. = čtvrtek - děti ze 2. a 3.třídy přijdou do školky nejpozději v 7.00 hodin s tradiční výbavou na celodenní výlet - CÍL = PĚNČÍN - 18.6. = pondělí - od 16,00 hodin začíná schůzka paní ředitelky a rodičů "nových" dětí - 19.6. = úterý - od 15,30 hodin se MAŠINKA LOUČÍ S PŘEDŠKOLÁKY a předškoláci s Mašinkou a všichni uzavíráme školní rok a postupně se začneme "rozjíždět" na prázdniny. Slavnost s programem - za příznivého počasí na školní zahradě. PROSÍME MAMINKY, BABIČKY NEBO I TATÍNKY ČI DĚDEČKY O ZAJIŠTĚNÍ SLADKÉHO POHOŠTĚNÍ (nebo ovocného). Nápoje a něco k snědku "na hlad" zajišťuje Mašinka ve spolupráci se SPONZORY. TĚŠÍME SE NA VÁS. V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE TĚŠÍME NA KAŽDÉHO, KOHO SPOLEČNĚ S DĚTMI NA TOTO MIMOŘÁDNÉ ODPOLEDNE DO MAŠINKY POZVETE. V případě deště, silného větru apod. se akce bude muset uskutečnit ve vnitřních prostorách školky = omlouváme se předem, ale v takovém případě bychom z kapacitních důvodů nemohli přivítat tolik návštěvníků. DRŽTE NÁM PALCE, AŤ JE PŘÍZNIVO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.06.2012
JEŠTĚ V TOMTO TÝDNU PŘIDÁVÁME AKTUÁLNĚ MEZI VZKAZY INFO, JAK JSME SE HLÁSILI ZE ŠKOLKY V PŘÍRODĚ = KDO CHCE ČÍST POPRVÉ NEBO "OPÁČKO" - a přidáváme informaci: U PANÍ UČITELKY VE DRUHÉ TŘÍDĚ SI VYZVEDNĚTE DVD S FOTOGRAFIEMI A TŘEMI KRÁTKÝMI VIDEOZÁZNAMY (pouze rodiče dětí, které byly na školce v přírodě). _____________________ SOBOTA: RYCHLE JSME POSLALI POZDRAV O TOM, ŽE: - CESTA BYLA BÁJEČNÁ, tatínkům děkujeme za pomoc - OBĚD VÝBORNÝ = všichni krásně jedli a všechno snědli - UŽ VÍME KDE - KDO - BYDLÍME - Fania je na týden naším domovem - HRAJEME SI PŘED CHATOU - krásně svítí sluníčko - VEČERNÍ MYTÍ, ČTENÍ, USÍNÁNÍ - vše OK PRVNÍ NOC ÚPLNĚ V POHODĚ. NEMĚJTE OBAVY. MÁME RADOST, ŽE JSME NA HORÁCH. JE TO TU PRIMA, ZATÍM JENOM SAMÁ PSINA . . . NEDĚLE: první vstávání nemá veselé Anežka - probudila se s teplotou - zkoušíme Panadol, voláme domů, čekáme, co se bude dít dál, ale teptota si nedá říct, drží se, a tak musí Anežka odpoledne odjet. Nás všechny ostatní vytáhla ráno z pokojíčků písnička a vyvedla nás z chaty ven - první horská rozcvička v bačkůrkách, pyžamku a mikinkách byla zážitkem . . . kde se nám to stane ??? no přeci na školce v přírodě !!! a takových výjimečností zažijeme za celý týden . . . . no hory !!! Někteří cvičeníčko šidili, mysleli, že jim to projde, ale to tedy opravdu ne. Zítra budou cvičit poctivě . . . musíme přeci natrénovat . . . půjdeme zdolávat Špičák !!! První horská ranní hygiena, první ustýlání postýlek. K snídani zvládáme všichni "povinný" chlebík, pak se dojídáme lupínky s jogurtem - bez jogurtu - s kakaem, s marmeládou . . . . co více si přát . . . . Máme plná bříška, jdeme se obléknout, batůžky na záda, vlastní kšiltovky měníme za mašinkovské kloboučky = TO ABY JIZERÁK A HORY VĚDĚLY, ŽE JSME ZASE PŘIJELI. . . . .A HURÁ DO LESA. Zdravíme les, vyprávíme si kdo všechno je v lese doma a zjišťujeme, že my jsme tady na návštěvě . . . . skládáme si společně mozaiku LESNÍCH PRAVIDEL. Čas na oběd se přiblížil, ani nevíme jak. Spěcháme na frankfurtskou polévku a kuřecí nudličky s rýží. Máme snědno = VŠICHNI VŠECHNO. Chvilka pobytu na chatě - přijíždí paní učitelka Iveta, odjíždí naše náhradní zodpovědná slečna Darinka = střídání stráží provedeno. Vyrážíme do lesa - ". . . . v lese je krásně, jehličí voní, příroda prosí, nebuďte sloni. . . . .my sloni nejsme, půjdeme tiše, co les nám dává, chcem vidět a slyšet . . ." Do chaty se vracíme téměř poslepu = večeře voní až do lesa, jdeme "po čuchu" - bramborová kaše, sekaná - výborné !!! opět máme všichni všechno snědeno !!! Čekání na Večerníček využíváme ke kreslení do deníčků, pak už zvládáme druhé horské ukládání ke spaní - pohádku na dobrou noc a . . . . . . . . . no, a přeci spíme . . . . .to je jasné. . . . Je 20,00h. a dospěláci "nastupují na druhou směnu" - nevíte, co to je ??? to je jasné . . . . to totiž vědí jen dospěláci, co s Mašinkou vyrazili po roce opět na cesty . . . . PONDĚLÍ: druhé horské vstávání a Inka nás z postýlek vyhání - písnička nás vede tentokrát na terasu = zase něco, co ještě neznáme - z terasy máme krásný ranní výhled do okolí. Cvičeníčko již téměř nikdo neodbývá, lenoši pochopili, že jim to neprojde. U snídaně nám zase všechny děti dělají radost. Začíná pršet. Kreslíme dopisy domů - veselé, krásné obrázky vypovídají o tom, že se nám nestýská a hory si prostě užíváme. Dopisy nám daly spoustu práce, doufáme, že pošťáci budou pracovat rychle a spolehlivě je doručí. Svítí sluníčko - jdeme na chvilku před chatu na hřiště. K obědu se vracíme a s velkou chutí baštíme: polévka s krupicí a vejcem + knedlo, vepřo se špenátem. Po obědě máme chvilku odpočívací a chvilku hrací. Poté zblajzneme svačinku a už pelášíme ven. Čeká nás dobrodružná cesta plná úkolů - překonání potoka, pařezových překážek, klády, hrdinné "překonání" kopřivového úseku (jediná popálená je Dana - my všichni ostatní máme totiž dlouhé tepláky), chvilka chůze "cestou necestou" (prostě si chvilku trošku "bloudíme") atd. Na úpatí hory Špičák se přidružíme ke školce v přírodě z Prahy a hrajeme s nimi nám všem známé hry. Oni mají barevný kruhový "padák", my máme zase dobrou náladuˇ= to všecho jde krásně dohromady. Loučíme se s pražáky a spěcháme do chaty. Chvilka pobytu na hřišti plném průlezek, houpaček, vylézaček a slézaček. Velkou trampolínu zkouší úplně každý a už spěcháme do chaty. Večeře voní "až za roh" = jak my to děláme, že pozdě k jídlu chodíme ??? prostě se "domů" pozdě vracíme . . . . nestačíme se divit, jak ten čas letí. Zapékané těstoviny s červenou řepou jsou výborné. Vše sníme a ještě si přidáváme. Oba kuchaři z nás mají velkou radost. Všichni nás chválí, jak pěkně jíme. Místo Večerníčku si pouštíme z DVD Křemílka a Vochomůrku (nejde totiž satelit). Večerní hygiena, první pozdravy z domova a třetí horské usínání. Tak končí náš den a začíná naše třetí noc . . . .snad bude klidná. ÚTERÝ: třetí probouzení pokračuje cestou před chatu - cvičíme s Inkou za slunečného ranního počasí. Nádhera. Snídani baštíme o 106, paní Tonička, která se o nás stará se nestačí divit. Máme před sebou cestu do Jiřetína. Naším cílem je továrna DETOA, jedna z posledních výrobců dřevěných hraček (nejen v ČR, ale i Evropě - dříve známé pod značkou TOFA či Schowanek www.detoa.cz). Vyšlapovalo se nám krásně, jen jsme si to trochu špatně namířili, takže to bylo zase tzv. "cestou necestou" = jenom trošku blouděníčka?. . . . dětem se naše orientační nezdary líbí, díky nim jsme se potkali tak trochu s bažinkou, s loukou neobvykle plnou lučních kvítků, atd. Do továrny jsme ale samozřejmě dorazili, VŠE VIDĚLI A SLYŠELI - všechno bylo zajímavé, ale např. HRAČKÁRNA, KRTEČKOVA PORODNICE, POBYT V SUŠÍCÍ PECI, to bylo prímové. Na oběd se vracíme o trochu později, než-li obvykle (máme dohodnuto, nahlášeno dopředu) - čočková polévka a halušky s uzeným masem a se zelím na nás určitě počkaly - plníme bříška a snažíme se trošku odpočívat. Přijíždí za námi na návštěvu naše "LETITÉ ZODPOVĚDNÉ PRAKTIKANTKY Darča a Žanetka" - tráví s námi odpoledne - dětem se líbí návštěva malého Tobíka (přijel se svou maminkou Žanetkou). Odpoledne "odpočíváme" na hřišti před chatou a bohužel balíme na odjezd domů Sašíka - tatínek a dědeček si pro něj přijíždějí po večeři, vyprovázíme ho s "plnou parádou" (dostává diplom, medaili, péráčka, Brumíka . . . . ). Den uzavíráme úžasnou večeří - čevapčiči s bramborem a oblohou. Do Večerníčka kreslíme do deníčků. Večerní sprchování, česání, mazání, čištění zoubků, ale hlavně čtení druhých pozdravů z domova a pak pohádky na dobrou noc a UŽ OPRAVDU DO POSTÝLEK . . . . JE 20,15 A MY VŠICHNI SPÍME (tedy kromě paní učitelek, těm opět začíná druhá směna - kdo by nadespal diplomy? kdo by ořezal pastelky? kdo by zapsal deníček - kdo knihu zdravotníka? kdo by na webu informoval? No přeci dospěláci, co jsou s Mašinkou na cestách . . . DOBROU NOC . . . . . STŘEDA: krásné slunečné ráno a písnička nás VŠECHNY "vyvádí z chaloupky" - cvičíme, už po ránu si báječně užíváme = úsměvy kolem sebe rozdáváme. Paní Tonička se na nás těší už v jídelně - křupavé houstičky s plátkovým sýrem či šunčičkou mizí v našich bříškách. NAŠI HORSKOU VÝPRAVU DOPLŇUJE PO SNÍDANI ZNOVU ANEŽKA !!! JE BEZ TEPLOTY, V POŘÁDKU JI RODIČE ZA NÁMI PŘIVÁŽEJÍ. Čeká nás opět DOBRODRŮŽO. Dnešní dopoledne jdeme hledat poklad. Cesta vede zase cestou necestou, stoupáme a klesáme, občas také padáme. Plníme mnoho zvláštních úkolů, jako např.NAJDĚTE SI NA PASECE KAŽDÝ svůj PAŘÍZEK, bydlení ve dvou se nedovoluje, a ZPÍVEJTE LETOŠNÍ HORSKOU PÍSNIČKU . . . . a mnoho jiných zajímavých úkolů. Naše odvaha a výdrž byly odměněny = poklad byl dokonce dvojitý (v polovině cesty a na jejím konci) a hlavně opravdu zasloužený. . . . . Paní učitelka Iva a paní ředitelka (jako trasérky) totiž tak dokonale prověřily schopnosti nás všech, že jsme z toho byli "úplně zničeni nadšením". Zpáteční cesta do chaty nám trvala jen chvilku. K obědu česneková polévka, vepřové rizoto a mrkvový salát. Údajné dopolední "zničení našich nožiček a ručiček" (jak děti průběžně hlásily) se vůbec neprojevilo = jejich energii by jsme tady na horách mohly klidně i odprodávat. Odpolední sluníčkové počasí nás vytáhlo před chatu na hřiště, v podvečer jdeme zkontrolovat svoje domečky do našeho lesíčka. Buchtičky se šodó zakončují společně s Večerníčkem, čtenou pohádkou, pozdravy z domova, hygienou a ukládáním ke spaní PÁTÝ DEN MAŠINKOVSKÝCH MLÁĎAT NA HORÁCH. ČTVRTEK: každé ráno, tedy i to čtvrteční cvičíme venku . . .. . rituálem každého rána (ale i večera) jsou "ordinační chvilky našich doktorek" . . . . . . . jdeme do lesíka, každý máme svůj sáček a sbíráme materiál na vlastní obrázek . . . . . . . k obědu vývar s obrázky a masové kuličky v rajské omáčce s těstovinami . . . . . . chvilka her . . . .. . . svačinka (zdá se nám, že stále jen jíme = a kdo by také nejedl = JÍDLA MÁME AŽ "PŘES SYTOST" A JE VÝBORNÉ !!!) . . .. .. balíme se, čeká nás nejdůležitější tůra tohoto týdne, kdy pokoříme vrchol Špičáku .. . . . postupujeme úžasně a zanedlouho JSME TAM - KDE ? no přeci na TANVALDSKÉM ŠPIČÁKU. . . . . . . posíláme pozdrav rodičům . . . . . užíváme si pohledu z vrcholu, vnímáme "panoramata" . . . . .sestupujeme a na první sestupovací zastávce se odměňujeme Brumíkem a pomerančem . . .. .. během zpáteční cesty máme nejen báječný zážitek (dva jezdci na koních vybíhají kus sjezdovky), ale musíme si připomenout naše LESNÍ PRAVIDLA (tak trochu jsme je začali porušovat) .. . . . . večerní ryba, bramborová kaše a kyselá okurka v nás mizí (je zvláštní, že proti rybě na talíři nikdo neprotestoval a všichi ji snědli !!! - z domova=z Lysé - známe jiné situace - někdo rybu odmítá úplně, jiný prosí paní kuchařku jen o malý kousek - čím to asi bude ???) . . . . . . Večerníček, trochu kresleníčka, večerní hygiena, pohádka, pohledy, atd. a ve 20,00 spíme (tedy děti) . . . . . . . .. ... moc děkujeme za všechny Vaše telefonáty, ve kterých se zajímáte nejen o své děti, ale i o nás, dospěláky . . .. . JE TO MILÉ, KDYŽ DOSTANEME POHLED A NA NĚM JE PSÁNO: " Pozdrav všem pečujícím, dozírajícím, hlídajícím a uklízejícím atd. Přeji Vám pěkné zážitky, zdravé a usměvavé děti, stále pěkné počasí a pohodovou náladu bez pláče a bolístek. Myslím, že mohu poděkovat za všechny rodiče za Vaši péči o naše děti." . . . . co dodat ? teď nic . . . . je 00:21 a je čas jít spát . .. .. . A JE TU DEN DĚTÍ . . .. . . PÁTEK: přišel poslední den našeho pobytu .. .. . rozcvička je poprvé v chatě, venku je opravdu chladněji . . .. . . na snídani nás láká vůně vypečených houstiček se šunkou či plátkovým sýrem, vánočka, lupínky s mlékem . . . . paní Tonička nám dává maličkou sladkost ke DNI DĚTÍ, děkujeme a zpíváme jí naši letošní horskou písničku . . . . . začíná pršet, ale nám to nevadí = zřizujeme "vyráběcí stoly" a začínáme postupně tvořit OBRÁZKY Z HOR . . . . naše výrobky jsou nápadité, krásné, vyrábíme je se skutečnou chutí . . . . . vůbec nám nevadí, že se venku ještě přihoršilo .. . . . . . před oběděm končíme, jsme s obrázky hotovi . . .. přestalo pršet, a tak vybíháme před chatu a MÁME TAK TROCHU DRUHOU ROZCVIČKU . . .. . po návratu z venku uklízíme a už sedáme k obědu . . . . . . hrášková polévka a vepřové kostky na kmíně s rýží . .. . .. . .s tatínkem odjíždí po obědě plánovaně Míša - je připraven, "vybaven" vším, co MY OSTATNÍ DOSTANEME ZÍTRA . . . . . .loučíme se a přejeme šťasnou cestu domů . . . . svačinka nás dnes čeká velmi slavnostní = jdeme "do restaurace" v Permonu a jsme pohoštěni VÝTEČNOU TŘENOU BUBLANINOU S JAHODAMI A ZMRZLINOVÝM POHÁREM . . . . .tak to tedy nemělo chybu . .. . . . . děkujeme a při té příležitosti předáváme DIPLOM A ZPÍVÁME NAŠI HORSKOU PÍSNIČKU paní kuchařce Jindřišce, která nám celý týden báječně vařila . . . .LEJE JAKO Z KONVE . . . . .vyhodnocujeme situaci a v krátké dešťové přestávce se ještě projdeme v okolí naší FANIE . . . . . . před návratem do jejích bezpečných útrob pořádáme ještě na hřišti před chatou "hlemýždí závody" . . . . . před večeří ještě zpíváme a předáváme diplom a stromeček vyrobený z přírodnin naší paní Toničce za to, že se o nás celý týden starala . . . . . k večeři nás čeká pečené kuřecí stehýnko s bramborem a zelný salát . .. . . . po večeři přijíždí plánovaně tatínek Honzíka = loučíme se s Honzou stejně jako s Míšou, o nic není "ošizen" (děkujeme za přivezené jahody). . . . . . vytváříme poslední obrázky do deníčků a rozcházíme se po Večerníčku "uložit" k poslednímu spaní na horách do svých pokojíčků. .. . . . usínáme ve 20,00h.. . . . . .. naši dospěláci začínají balit a plní své poslední horské závazky, ke kterým se "upsali" ve smlouvě se školkou v přírodě . . .. . . . hodně pozdě večer ještě vyrábí dárečky z nasbíraných přírodnin všem dospělákům, kteří zůstali a zajišťovali provoz Mašinky v Lysé . . . . . . ani nebudeme psát, v kolik šli spát, protože to bylo opět docela dost pozdě . . . . . .VŠAK ONI TO DOSPÍ . . . . . . a tady necháme kousek volného místečka, aby si každý z rodičů mohl dokončit a zhodnotit naši ŠKOLKU V PŘÍRODĚ 2012 SÁM . . . . .. my jsme si na horách s dětmi všechno pověděli . . . . . . . . . . . . ............................. ___________________
03.06.2012
Mašinka zvládla týden ŠKOLKY V PŘÍRODĚ, a to jak provoz dvou tříd v Lysé, tak pobyt 27 dětí na horách. Děkujeme všem, kteří nám dle svých možností pomohli v Lysé vyzvedáváním svých dětí po obědě do 13,00h. _____________________________ V úterý 5.6.2012 dopoledne jdou třeťáci do knihovny. _____________________ Ve středu 6.6.2012 budeme v Mašince slavit SVÁTEK DĚTÍ. Dopoledne sportovněji. Odpoledne od 14,30 hodin slavnostněji: - nejdříve přivítáme milého hosta - poté slavnostně předáme dětem nové zahradní prvky - pro završení přilétnou na naši školní zahradu DRAVCI pana Ondřeje Semeckého TĚŠÍME SE NA MIMOŘÁDNÝ DEN V MAŠINCE A NA ODPOLEDNE ZVEME VŠECHNY, KTEŘÍ S NÁMI CHTĚJÍ POBÝT. Budete vítáni. V případě nepříznivého počasí budeme muset program upravit a značně omezit. Přejte nám sluníčko nebo alespoň odpoledne bez kapek. ________________ Ve čtvrtek 7.6.2012 dopoledne jdou třěťáci do Domova Na zámku. ___________________ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LÉTO 2012: - - - - VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI ODEVZDÁVEJTE ZÁROVEŇ S ÚHRADOU ŠKOLNÉHO K RUKÁM KTERÉKOLIV PANÍ UČITELKY V MAŠINCE - - - - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZAJISTÍME VŠEM, KTEŘÍ ŽÁDOSTI PŘINESOU A ŠKOLNÉ UHRADÍ NEJDÉLE 8.6.2012 (RÁNO) ________________________ PRO VLÁČEK MÁME VYKOPÁNO !!! POTŘEBOVALI BYCHOM JEŠTĚ POMOC s obkopání dvou houpadel. KLÍČE I NÁŘADÍ ZAPŮJČÍME.
03.06.2012
TAKTO JSME SE HLÁSILI ZE ŠKOLKY V PŘÍRODĚ. PŘIDÁNO ZNOVU MEZI AKTUÁLNÍ VZKAZY PRO TY, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM SI PŘEČÍST (POPRVÉ NEBO OPÁČKO). _____________________ SOBOTA: RYCHLE JSME POSLALI POZDRAV O TOM, ŽE: - CESTA BYLA BÁJEČNÁ, tatínkům děkujeme za pomoc - OBĚD VÝBORNÝ = všichni krásně jedli a všechno snědli - UŽ VÍME KDE - KDO - BYDLÍME - Fania je na týden naším domovem - HRAJEME SI PŘED CHATOU - krásně svítí sluníčko - VEČERNÍ MYTÍ, ČTENÍ, USÍNÁNÍ - vše OK PRVNÍ NOC ÚPLNĚ V POHODĚ. NEMĚJTE OBAVY. MÁME RADOST, ŽE JSME NA HORÁCH. JE TO TU PRIMA, ZATÍM JENOM SAMÁ PSINA . . . NEDĚLE: první vstávání nemá veselé Anežka - probudila se s teplotou - zkoušíme Panadol, voláme domů, čekáme, co se bude dít dál, ale teptota si nedá říct, drží se, a tak musí Anežka odpoledne odjet. Nás všechny ostatní vytáhla ráno z pokojíčků písnička a vyvedla nás z chaty ven - první horská rozcvička v bačkůrkách, pyžamku a mikinkách byla zážitkem . . . kde se nám to stane ??? no přeci na školce v přírodě !!! a takových výjimečností zažijeme za celý týden . . . . no hory !!! Někteří cvičeníčko šidili, mysleli, že jim to projde, ale to tedy opravdu ne. Zítra budou cvičit poctivě . . . musíme přeci natrénovat . . . půjdeme zdolávat Špičák !!! První horská ranní hygiena, první ustýlání postýlek. K snídani zvládáme všichni "povinný" chlebík, pak se dojídáme lupínky s jogurtem - bez jogurtu - s kakaem, s marmeládou . . . . co více si přát . . . . Máme plná bříška, jdeme se obléknout, batůžky na záda, vlastní kšiltovky měníme za mašinkovské kloboučky = TO ABY JIZERÁK A HORY VĚDĚLY, ŽE JSME ZASE PŘIJELI. . . . .A HURÁ DO LESA. Zdravíme les, vyprávíme si kdo všechno je v lese doma a zjišťujeme, že my jsme tady na návštěvě . . . . skládáme si společně mozaiku LESNÍCH PRAVIDEL. Čas na oběd se přiblížil, ani nevíme jak. Spěcháme na frankfurtskou polévku a kuřecí nudličky s rýží. Máme snědno = VŠICHNI VŠECHNO. Chvilka pobytu na chatě - přijíždí paní učitelka Iveta, odjíždí naše náhradní zodpovědná slečna Darinka = střídání stráží provedeno. Vyrážíme do lesa - ". . . . v lese je krásně, jehličí voní, příroda prosí, nebuďte sloni. . . . .my sloni nejsme, půjdeme tiše, co les nám dává, chcem vidět a slyšet . . ." Do chaty se vracíme téměř poslepu = večeře voní až do lesa, jdeme "po čuchu" - bramborová kaše, sekaná - výborné !!! opět máme všichni všechno snědeno !!! Čekání na Večerníček využíváme ke kreslení do deníčků, pak už zvládáme druhé horské ukládání ke spaní - pohádku na dobrou noc a . . . . . . . . . no, a přeci spíme . . . . .to je jasné. . . . Je 20,00h. a dospěláci "nastupují na druhou směnu" - nevíte, co to je ??? to je jasné . . . . to totiž vědí jen dospěláci, co s Mašinkou vyrazili po roce opět na cesty . . . . PONDĚLÍ: druhé horské vstávání a Inka nás z postýlek vyhání - písnička nás vede tentokrát na terasu = zase něco, co ještě neznáme - z terasy máme krásný ranní výhled do okolí. Cvičeníčko již téměř nikdo neodbývá, lenoši pochopili, že jim to neprojde. U snídaně nám zase všechny děti dělají radost. Začíná pršet. Kreslíme dopisy domů - veselé, krásné obrázky vypovídají o tom, že se nám nestýská a hory si prostě užíváme. Dopisy nám daly spoustu práce, doufáme, že pošťáci budou pracovat rychle a spolehlivě je doručí. Svítí sluníčko - jdeme na chvilku před chatu na hřiště. K obědu se vracíme a s velkou chutí baštíme: polévka s krupicí a vejcem + knedlo, vepřo se špenátem. Po obědě máme chvilku odpočívací a chvilku hrací. Poté zblajzneme svačinku a už pelášíme ven. Čeká nás dobrodružná cesta plná úkolů - překonání potoka, pařezových překážek, klády, hrdinné "překonání" kopřivového úseku (jediná popálená je Dana - my všichni ostatní máme totiž dlouhé tepláky), chvilka chůze "cestou necestou" (prostě si chvilku trošku "bloudíme") atd. Na úpatí hory Špičák se přidružíme ke školce v přírodě z Prahy a hrajeme s nimi nám všem známé hry. Oni mají barevný kruhový "padák", my máme zase dobrou náladuˇ= to všecho jde krásně dohromady. Loučíme se s pražáky a spěcháme do chaty. Chvilka pobytu na hřišti plném průlezek, houpaček, vylézaček a slézaček. Velkou trampolínu zkouší úplně každý a už spěcháme do chaty. Večeře voní "až za roh" = jak my to děláme, že pozdě k jídlu chodíme ??? prostě se "domů" pozdě vracíme . . . . nestačíme se divit, jak ten čas letí. Zapékané těstoviny s červenou řepou jsou výborné. Vše sníme a ještě si přidáváme. Oba kuchaři z nás mají velkou radost. Všichni nás chválí, jak pěkně jíme. Místo Večerníčku si pouštíme z DVD Křemílka a Vochomůrku (nejde totiž satelit). Večerní hygiena, první pozdravy z domova a třetí horské usínání. Tak končí náš den a začíná naše třetí noc . . . .snad bude klidná. ÚTERÝ: třetí probouzení pokračuje cestou před chatu - cvičíme s Inkou za slunečného ranního počasí. Nádhera. Snídani baštíme o 106, paní Tonička, která se o nás stará se nestačí divit. Máme před sebou cestu do Jiřetína. Naším cílem je továrna DETOA, jedna z posledních výrobců dřevěných hraček (nejen v ČR, ale i Evropě - dříve známé pod značkou TOFA či Schowanek www.detoa.cz). Vyšlapovalo se nám krásně, jen jsme si to trochu špatně namířili, takže to bylo zase tzv. "cestou necestou" = jenom trošku blouděníčka?. . . . dětem se naše orientační nezdary líbí, díky nim jsme se potkali tak trochu s bažinkou, s loukou neobvykle plnou lučních kvítků, atd. Do továrny jsme ale samozřejmě dorazili, VŠE VIDĚLI A SLYŠELI - všechno bylo zajímavé, ale např. HRAČKÁRNA, KRTEČKOVA PORODNICE, POBYT V SUŠÍCÍ PECI, to bylo prímové. Na oběd se vracíme o trochu později, než-li obvykle (máme dohodnuto, nahlášeno dopředu) - čočková polévka a halušky s uzeným masem a se zelím na nás určitě počkaly - plníme bříška a snažíme se trošku odpočívat. Přijíždí za námi na návštěvu naše "LETITÉ ZODPOVĚDNÉ PRAKTIKANTKY Darča a Žanetka" - tráví s námi odpoledne - dětem se líbí návštěva malého Tobíka (přijel se svou maminkou Žanetkou). Odpoledne "odpočíváme" na hřišti před chatou a bohužel balíme na odjezd domů Sašíka - tatínek a dědeček si pro něj přijíždějí po večeři, vyprovázíme ho s "plnou parádou" (dostává diplom, medaili, péráčka, Brumíka . . . . ). Den uzavíráme úžasnou večeří - čevapčiči s bramborem a oblohou. Do Večerníčka kreslíme do deníčků. Večerní sprchování, česání, mazání, čištění zoubků, ale hlavně čtení druhých pozdravů z domova a pak pohádky na dobrou noc a UŽ OPRAVDU DO POSTÝLEK . . . . JE 20,15 A MY VŠICHNI SPÍME (tedy kromě paní učitelek, těm opět začíná druhá směna - kdo by nadespal diplomy? kdo by ořezal pastelky? kdo by zapsal deníček - kdo knihu zdravotníka? kdo by na webu informoval? No přeci dospěláci, co jsou s Mašinkou na cestách . . . DOBROU NOC . . . . . STŘEDA: krásné slunečné ráno a písnička nás VŠECHNY "vyvádí z chaloupky" - cvičíme, už po ránu si báječně užíváme = úsměvy kolem sebe rozdáváme. Paní Tonička se na nás těší už v jídelně - křupavé houstičky s plátkovým sýrem či šunčičkou mizí v našich bříškách. NAŠI HORSKOU VÝPRAVU DOPLŇUJE PO SNÍDANI ZNOVU ANEŽKA !!! JE BEZ TEPLOTY, V POŘÁDKU JI RODIČE ZA NÁMI PŘIVÁŽEJÍ. Čeká nás opět DOBRODRŮŽO. Dnešní dopoledne jdeme hledat poklad. Cesta vede zase cestou necestou, stoupáme a klesáme, občas také padáme. Plníme mnoho zvláštních úkolů, jako např.NAJDĚTE SI NA PASECE KAŽDÝ svůj PAŘÍZEK, bydlení ve dvou se nedovoluje, a ZPÍVEJTE LETOŠNÍ HORSKOU PÍSNIČKU . . . . a mnoho jiných zajímavých úkolů. Naše odvaha a výdrž byly odměněny = poklad byl dokonce dvojitý (v polovině cesty a na jejím konci) a hlavně opravdu zasloužený. . . . . Paní učitelka Iva a paní ředitelka (jako trasérky) totiž tak dokonale prověřily schopnosti nás všech, že jsme z toho byli "úplně zničeni nadšením". Zpáteční cesta do chaty nám trvala jen chvilku. K obědu česneková polévka, vepřové rizoto a mrkvový salát. Údajné dopolední "zničení našich nožiček a ručiček" (jak děti průběžně hlásily) se vůbec neprojevilo = jejich energii by jsme tady na horách mohly klidně i odprodávat. Odpolední sluníčkové počasí nás vytáhlo před chatu na hřiště, v podvečer jdeme zkontrolovat svoje domečky do našeho lesíčka. Buchtičky se šodó zakončují společně s Večerníčkem, čtenou pohádkou, pozdravy z domova, hygienou a ukládáním ke spaní PÁTÝ DEN MAŠINKOVSKÝCH MLÁĎAT NA HORÁCH. ČTVRTEK: každé ráno, tedy i to čtvrteční cvičíme venku . . .. . rituálem každého rána (ale i večera) jsou "ordinační chvilky našich doktorek" . . . . . . . jdeme do lesíka, každý máme svůj sáček a sbíráme materiál na vlastní obrázek . . . . . . . k obědu vývar s obrázky a masové kuličky v rajské omáčce s těstovinami . . . . . . chvilka her . . . .. . . svačinka (zdá se nám, že stále jen jíme = a kdo by také nejedl = JÍDLA MÁME AŽ "PŘES SYTOST" A JE VÝBORNÉ !!!) . . .. .. balíme se, čeká nás nejdůležitější tůra tohoto týdne, kdy pokoříme vrchol Špičáku .. . . . postupujeme úžasně a zanedlouho JSME TAM - KDE ? no přeci na TANVALDSKÉM ŠPIČÁKU. . . . . . . posíláme pozdrav rodičům . . . . . užíváme si pohledu z vrcholu, vnímáme "panoramata" . . . . .sestupujeme a na první sestupovací zastávce se odměňujeme Brumíkem a pomerančem . . .. .. během zpáteční cesty máme nejen báječný zážitek (dva jezdci na koních vybíhají kus sjezdovky), ale musíme si připomenout naše LESNÍ PRAVIDLA (tak trochu jsme je začali porušovat) .. . . . . večerní ryba, bramborová kaše a kyselá okurka v nás mizí (je zvláštní, že proti rybě na talíři nikdo neprotestoval a všichi ji snědli !!! - z domova=z Lysé - známe jiné situace - někdo rybu odmítá úplně, jiný prosí paní kuchařku jen o malý kousek - čím to asi bude ???) . . . . . . Večerníček, trochu kresleníčka, večerní hygiena, pohádka, pohledy, atd. a ve 20,00 spíme (tedy děti) . . . . . . . .. ... moc děkujeme za všechny Vaše telefonáty, ve kterých se zajímáte nejen o své děti, ale i o nás, dospěláky . . .. . JE TO MILÉ, KDYŽ DOSTANEME POHLED A NA NĚM JE PSÁNO: " Pozdrav všem pečujícím, dozírajícím, hlídajícím a uklízejícím atd. Přeji Vám pěkné zážitky, zdravé a usměvavé děti, stále pěkné počasí a pohodovou náladu bez pláče a bolístek. Myslím, že mohu poděkovat za všechny rodiče za Vaši péči o naše děti." . . . . co dodat ? teď nic . . . . je 00:21 a je čas jít spát . .. .. . A JE TU DEN DĚTÍ . . .. . . PÁTEK: přišel poslední den našeho pobytu .. .. . rozcvička je poprvé v chatě, venku je opravdu chladněji . . .. . . na snídani nás láká vůně vypečených houstiček se šunkou či plátkovým sýrem, vánočka, lupínky s mlékem . . . . paní Tonička nám dává maličkou sladkost ke DNI DĚTÍ, děkujeme a zpíváme jí naši letošní horskou písničku . . . . . začíná pršet, ale nám to nevadí = zřizujeme "vyráběcí stoly" a začínáme postupně tvořit OBRÁZKY Z HOR . . . . naše výrobky jsou nápadité, krásné, vyrábíme je se skutečnou chutí . . . . . vůbec nám nevadí, že se venku ještě přihoršilo .. . . . . . před oběděm končíme, jsme s obrázky hotovi . . .. přestalo pršet, a tak vybíháme před chatu a MÁME TAK TROCHU DRUHOU ROZCVIČKU . . .. . po návratu z venku uklízíme a už sedáme k obědu . . . . . . hrášková polévka a vepřové kostky na kmíně s rýží . .. . .. . .s tatínkem odjíždí po obědě plánovaně Míša - je připraven, "vybaven" vším, co MY OSTATNÍ DOSTANEME ZÍTRA . . . . . .loučíme se a přejeme šťasnou cestu domů . . . . svačinka nás dnes čeká velmi slavnostní = jdeme "do restaurace" v Permonu a jsme pohoštěni VÝTEČNOU TŘENOU BUBLANINOU S JAHODAMI A ZMRZLINOVÝM POHÁREM . . . . .tak to tedy nemělo chybu . .. . . . . děkujeme a při té příležitosti předáváme DIPLOM A ZPÍVÁME NAŠI HORSKOU PÍSNIČKU paní kuchařce Jindřišce, která nám celý týden báječně vařila . . . .LEJE JAKO Z KONVE . . . . .vyhodnocujeme situaci a v krátké dešťové přestávce se ještě projdeme v okolí naší FANIE . . . . . . před návratem do jejích bezpečných útrob pořádáme ještě na hřišti před chatou "hlemýždí závody" . . . . . před večeří ještě zpíváme a předáváme diplom a stromeček vyrobený z přírodnin naší paní Toničce za to, že se o nás celý týden starala . . . . . k večeři nás čeká pečené kuřecí stehýnko s bramborem a zelný salát . .. . . . po večeři přijíždí plánovaně tatínek Honzíka = loučíme se s Honzou stejně jako s Míšou, o nic není "ošizen" (děkujeme za přivezené jahody). . . . . . vytváříme poslední obrázky do deníčků a rozcházíme se po Večerníčku "uložit" k poslednímu spaní na horách do svých pokojíčků. .. . . . usínáme ve 20,00h.. . . . . .. naši dospěláci začínají balit a plní své poslední horské závazky, ke kterým se "upsali" ve smlouvě se školkou v přírodě . . .. . . . hodně pozdě večer ještě vyrábí dárečky z nasbíraných přírodnin všem dospělákům, kteří zůstali a zajišťovali provoz Mašinky v Lysé . . . . . . ani nebudeme psát, v kolik šli spát, protože to bylo opět docela dost pozdě . . . . . .VŠAK ONI TO DOSPÍ . . . . . . a tady necháme kousek volného místečka, aby si každý z rodičů mohl dokončit a zhodnotit naši ŠKOLKU V PŘÍRODĚ 2012 SÁM . . . . .. my jsme si na horách s dětmi všechno pověděli . . . . . . . . . . . . ............................. ___________________ Téměř 49 000 přístupů na náš web . . . . to je paráda . . . . máme velkou radost, že je web tolik navštěvovaným a zřejmě pročítaným . . . . DĚKUJEME, ŽE MÁTE ZÁJEM O DĚNÍ V NAŠÍ MAŠINCE . . . . . .
03.06.2012
25.05.2012
Mašinka je v tomto týdnu z části přestěhována na hory . . . . . . . .TĚŠÍME SE, ŽE SI ŠKOLKU V PŘÍRODĚ BÁJEČNĚ UŽIJEME . . . . DRŽTE NÁM PALCE . . . . . doufáme, že budeme "schopni" přes web podávat zprávy "jak si vedeme" stejně jako v loňském šk.r. V Lysé zůstává Mašinka v provozu ve dvou třídách - velmi nám pomohou rodiče, kteří si budou moci v tomto týdnu vyzvednout své děti po obědě. DĚKUJEME A TĚŠÍME, ŽE S VAŠÍ POMOCÍ TENTO MIMOŘÁDNÝ TÝDEN ORGANIZAČNĚ ZVLÁDNEME. _____________________________ PO NAŠEM NÁVRATU DO LYSÉ = tj.za týden, až bude Mašinka zase pospolu - budeme ve středu 6.6.2012 po celý den slavit SVÁTEK DĚTÍ . . . . . po dopoledním sportovním programu budeme pokračovat odpoledne od 14,30 hodin: - nejdříve přivítáme v Mašince našeho milého hosta - poté slavnostně předáme dětem nové zahradní prvky - pro završení BÁJEČNÉHO DNE V MAŠINCE přilétnou na naši školní zahradu DRAVCI pod vedením jejich ošetřovatele - chovatele pana Ondřeje Semeckého TĚŠÍME SE NA MIMOŘÁDNÝ DEN V MAŠINCE A NA ODPOLEDNE ZVEME VŠECHNY, KTEŘÍ S NÁMI CHTĚJÍ POBÝT . . . .. . . . . budete vítáni. V případě nepříznivého počasí budeme muset program upravit a značně omezit . .. . . . přejte nám sluníčko nebo alespoň odpoledne bez kapek . . . .. .
25.05.2012
LÉTO 2012 = PRÁZDNINOVÝ PROVOZ : - - - - VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI ODEVZDÁVEJTE ZÁROVEŇ S ÚHRADOU ŠKOLNÉHO K RUKÁM KTERÉKOLIV PANÍ UČITELKY V MAŠINCE. - - - - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZAJISTÍME VŠEM, KTEŘÍ ŽÁDOSTI PŘINESOU A ŠKOLNÉ UHRADÍ NEJDÉLE 8.6.2012 (RÁNO). ________________________ PRO VLÁČEK MÁME VYKOPÁNO !!! . . . . ALE POTŘEBOVALI BYCHOM JEŠTĚ POMOC OD NĚKOHO, KDO BY NAŠEL ČAS a pracovní odvahu pro obkopání dvou nových houpadel. KLÍČE I NÁŘADÍ ZAPŮJČÍME - po dobu našeho pobytu na horách vyhledejte paní učitelku Štěpánku Stehnovou - vysvětlí, ukáže. __________________ HLÁSÍME SE ZE ŠKOLKY V PŘÍRODĚ . . . POKUSÍME SE PODÁVAT VÁM ZPRÁVY, ABY JSTE VĚDĚLI, JAK SE MÁME . . . . SNAD U VÁS PŘI TOM ČTENÍ BUDE STEJNĚ VESELO JAKO JE VE SKUTEČNOSTI TADY U NÁS. . . . SOBOTA: RYCHLE JSME POSLALI POZDRAV O TOM, ŽE: - CESTA BYLA BÁJEČNÁ, tatínkům děkujeme za pomoc - OBĚD VÝBORNÝ = všichni krásně jedli a všechno snědli - UŽ VÍME KDE - KDO - BYDLÍME - Fania je na týden naším domovem - HRAJEME SI PŘED CHATOU - krásně svítí sluníčko - VEČERNÍ MYTÍ, ČTENÍ, USÍNÁNÍ - vše OK PRVNÍ NOC ÚPLNĚ V POHODĚ. NEMĚJTE OBAVY. MÁME RADOST, ŽE JSME NA HORÁCH. JE TO TU PRIMA, ZATÍM JENOM SAMÁ PSINA . . . NEDĚLE: první vstávání nemá veselé Anežka - probudila se s teplotou - zkoušíme Panadol, voláme domů, čekáme, co se bude dít dál, ale teptota si nedá říct, drží se, a tak musí Anežka odpoledne odjet. Nás všechny ostatní vytáhla ráno z pokojíčků písnička a vyvedla nás z chaty ven - první horská rozcvička v bačkůrkách, pyžamku a mikinkách byla zážitkem . . . kde se nám to stane ??? no přeci na školce v přírodě !!! a takových výjimečností zažijeme za celý týden . . . . no hory !!! Někteří cvičeníčko šidili, mysleli, že jim to projde, ale to tedy opravdu ne. Zítra budou cvičit poctivě . . . musíme přeci natrénovat . . . půjdeme zdolávat Špičák !!! První horská ranní hygiena, první ustýlání postýlek. K snídani zvládáme všichni "povinný" chlebík a pak se dojídáme lupínky s jogurtem - bez jogurtu - s kakaem, s marmeládou . . . . co více si přát . . . . Máme plná bříška, jdeme se obléknout, batůžky na záda, vlastní kšiltovky měníme za mašinkovské kloboučky = TO ABY JIZERÁK A HORY VĚDĚLI, ŽE JSME ZASE PŘIJELI. . . . .A HURÁ DO LESA. Zdravíme les, vyprávíme si kdo všechno je v lese doma a zjišťujeme, že my jsme tady na návštěvě . . . . skládáme si společně mozaiku LESNÍCH PRAVIDEL. Čas na oběd se přiblížil, ani nevíme jak. Spěcháme na frankfurtskou polévku a kuřecí nudličky s rýží. Máme snědno = VŠICHNI VŠECHNO. Chvilka pobytu na chatě - přijíždí paní učitelka Iveta, odjíždí naše náhradní zodpovědná slečna Darinka = střídání stráží provedeno. Vyrážíme do lesa - ". . . . v lese je krásně, jehličí voní, příroda prosí, nebuďte sloni. . . . .my sloni nejsme, půjdeme tiše, co les nám dává, chcem vidět a slyšet . . ." Do chaty se vracíme téměř poslepu = večeře voní až do lesa, jdeme "po čuchu" - bramborová kaše, sekaná - výborné !!! opět máme všichni všechno snědeno !!! Čekání na Večerníček využíváme ke kreslení do deníčků a pak už zvládáme druhé horské ukládání ke spaní - pohádku na dobrou noc a . . . . . . . . . no, a přeci spíme . . . . .to je jasné. . . . Je 20,00 a dospěláci "nastupují na druhou směnu" - nevíte, co to je ??? to je jasné . . . . to totiž vědí jen dospěláci, co s Mašinkou vyrazili po roce opět na cesty . . . . PONDĚLÍ: druhé horské vstávání a Inka nás z postýlek vyhání - písnička nás vede tentokrát na terasu = zase něco, co ještě neznáme - z terasy máme krásný ranní výhled do okolí. Cvičeníčko již téměř nikdo neodbývá, lenoši pochopili, že jim to neprojde. U snídaně nám zase všechny děti dělají radost. Začíná pršet. Kreslíme dopisy domů - veselé, krásné obrázky vypovídají o tom, že se nám nestýská a hory si prostě užíváme. Dopisy nám daly spoustu práce, doufáme, že pošťáci budou pracovat rychle a spolehlivě je doručí. Svítí sluníčko - jdeme na chvilku před chatu na hřiště. K obědu se vracíme a s velkou chutí baštíme: polévka s krupicí a vejcem + knedlo, vepřo se špenátem. Po obědě máme chvilku odpočívací a chvilku hrací. Poté zblajzneme svačinku a už pelášíme ven. Čeká nás dobrodružná cesta plná úkolů - překonání potoka, pařezových překážek, klády, hrdinné "překonání" kopřivového úseku (jediná popálená je Dana - my všichni ostatní máme totiž dlouhé tepláky), chvilka chůze "cestou necestou" (prostě si chvilku trošku "bloudíme") atd. Na úpatí hory Špičák se přidružíme ke školce v přírodě z Prahy a hrajeme s nimi nám všem známé hry. Oni mají barevný kruhový "padák", my máme zase dobrou náladuˇ= to všecho jde krásně dohromady. Loučíme se s pražáky a spěcháme do chaty. Chvilka pobytu na hřišti plném průlezek, houpaček, vylézaček a slézaček. Velkou trampolínu zkouší úplně každý a už spěcháme do chaty. Večeře voní "až za roh" = jak my to děláme, že pozdě k jídlu chodíme ??? prostě se "domů" pozdě vracíme . . . . nestačíme se divit, jak ten čas letí. Zapékané těstoviny s červenou řepou jsou výborné. Vše sníme a ještě si přidáváme. Oba kuchaři z nás mají velkou radost. Všichni nás chválí, jak pěkně jíme. Místo Večerníčku si pouštíme z DVD Křemílka a Vochomůrku (nejde totiž satelit). Večerní hygiena, první pozdravy z domova a třetí horské usínání. Tak končí náš den a začíná naše třetí noc . . . .snad bude klidná. ÚTERÝ: třetí probouzení pokračuje cestou před chatu - cvičíme s Inkou za slunečného ranního počasí. Nádhera. Snídani baštíme o 106, paní Tonička, která se o nás stará se nestačí divit. Máme před sebou cestu do Jiřetína. Naším cílem je továrna DETOA, jedna z posledních výrobců dřevěných hraček (nejen v ČR, ale i Evropě - dříve známé pod značkou TOFA či Schowanek www.detoa.cz ). Vyšlapovalo se nám krásně, jen jsme si to trochu špatně namířili, takže to bylo zase tzv. "cestou necestou" = jenom trošku blouděníčka?. . . . dětem se naše orientační nezdary líbí, díky nim jsme se potkali tak trochu s bažinkou, s loukou neobvykle plnou lučních kvítků, atd. Do továrny jsme ale samozřejmě dorazili, VŠE VIDĚLI A SLYŠELI - všechno bylo zajímavé, ale např. HRAČKÁRNA, KRTEČKOVA PORODNICE, POBYT V SUŠÍCÍ PECI, to bylo prímové. Na oběd se vracíme o trochu později, než-li obvykle (máme dohodnuto, nahlášeno dopředu) - čočková polévka a halušky s uzeným masem a se zelím na nás určitě počkaly - plníme bříška a snažíme se trošku odpočívat. Přijíždí za námi na návštěvu naše "LETITÉ ZODPOVĚDNÉ PRAKTIKANTKY Darča a Žanetka" - tráví s námi odpoledne - dětem se líbí návštěva malého Tobíka (přijel se svou maminkou Žanetkou). Odpoledne "odpočíváme" na hřišti před chatou a bohužel balíme na odjezd domů Sašíka - tatínek a dědeček si pro něj přijíždějí po večeři, vyprovázíme ho s "plnou parádou" (dostává diplom, medaili, péráčka, Brumíka . . . . ). Den uzavíráme úžasnou večeří - čevapčiči s bramborem a oblohou. Do Večerníčka kreslíme do deníčků. Večerní sprchování, česání, mazání, čištění zoubků, ale hlavně čtení druhých pozdravů z domova a pak pohádky na dobrou noc a UŽ OPRAVDU DO POSTÝLEK . . . . JE 20,15 A MY VŠICHNI SPÍME (tedy kromě paní učitelek, těm opět začíná druhá směna - kdo by nadespal diplomy? kdo by ořezal pastelky? kdo by zapsal deníček - kdo knihu zdravotníka? kdo by na webu informoval? No přeci dospěláci, co jsou s Mašinkou na cestách . . . DOBROU NOC . . . . . STŘEDA: krásné slunečné ráno a písnička nás VŠECHNY "vyvádí z chaloupky" - cvičíme, už po ránu si báječně užíváme = úsměvy kolem sebe rozdáváme. Paní Tonička se na nás těší už v jídelně - křupavé houstičky s plátkovým sýrem či šunčičkou mizí v našich bříškách. NAŠI HORSKOU VÝPRAVU DOPLŇUJE PO SNÍDANI ZNOVU ANEŽKA !!!JE BEZ TEPLOTY, V POŘÁDKU JI RODIČE ZA NÁMI PŘIVÁŽEJÍ. Čeká nás opět DOBRODRŮŽO. Dnešní dopoledne jdeme hledat poklad. Cesta vede zase cestou necestou, stoupáme a klesáme, občas také padáme. Plníme mnoho zvláštních úkolů, jako např.NAJDĚTE SI NA PASECE KAŽDÝ svůj PAŘÍZEK, bydlení ve dvou se nedovoluje, a ZPÍVEJTE LETOŠNÍ HORSKOU PÍSNIČKU . . . . a mnoho jiných zajímavých úkolů. Naše odvaha a výdrž byly odměněny = poklad byl dokonce dvojitý (v polovině cesty a na jejím konci) a hlavně opravdu zasloužený. . . . . Paní učitelka Iva a paní ředitelka (jako trasérky) totiž tak dokonale prověřily schopnosti nás všech, že jsme z toho byli "úplně zničeni nadšením". Zpáteční cesta do chaty nám trvala jen chvilku. K obědu česneková polévka, vepřové rizoto a mrkvový salát. Údajné dopolední "zničení našich nožiček a ručiček" (jak děti průběžně hlásily) se vůbec neprojevilo = jejich energii by jsme tady na horách mohly klidně i odprodávat. Odpolední sluníčkové počasí nás vytáhlo před chatu na hřiště, v podvečer jdeme zkontrolovat svoje domečky do našeho lesíčka. Buchtičky se šodó zakončují společně s Večerníčkem, čtenou pohádkou, pozdravy z domova, hygienou a ukládáním ke spaní PÁTÝ DEN MAŠINKOVSKÝCH MLÁĎAT NA HORÁCH. ČTVRTEK: každé ráno, tedy i to čtvrteční cvičíme venku . . .. . posnídaňovým rituálem jsou "ordinační chvilky našich doktorek" . . . . . . . jdeme do lesíka, každý máme svůj sáček a sbíráme materiál na vlastní obrázek . . . . . . . k obědu vývar s obrázky a masové kuličky v rajské omáčce s těstovinami . . . . . . chvilka her . . . .. . . svačinka (zdá se nám, že stále jen jíme = a kdo by také nejedl = JÍDLA MÁME AŽ "PŘES SYTOST" A JE VÝBORNÉ !!!) . . .. .. balíme se, čeká nás nejdůležitější tůra tohoto týdne, kdy pokoříme vrchol Špičáku .. . . . postupujeme úžasně a zanedlouho JSME TAM - KDE ? no přeci na TANVALDSKÉM ŠPIČÁKU. . . . . . . posíláme pozdrav rodičům . . . . . užíváme si pohledu z vrcholu, vnímáme "panoramata" . . . . .sestupujeme a na první sestupovací zastávce se odměňujeme Brumíkem a pomerančem . . .. .. během zpáteční cesty máme nejen báječný zážitek (dva jezdci na koních vybíhají kus sjezdovky), ale musíme si připomenout naše LESNÍ PRAVIDLA (tak trochu jsme je začali porušovat) .. . . . . večerní ryba, bramborová kaše a kyselá okurka v nás mizí . . . . . . Večerníček, trochu kresleníčka, večerní hygiena, pohádka, pohledy, atd. a ve 20,00 spíme (tedy děti) . . . . . . . .. ... moc děkujeme za všechny Vaše telefonáty, ve kterých se zajímáte nejen o své děti, ale i o nás, dospěláky . . .. . JE TO MILÉ, KDYŽ DOSTANEME POHLED A NA NĚM JE PSÁNO: " Pozdrav všem pečujícím, dozírajícím, hlídajícím a uklízejícím atd. Přeji Vám pěkné zážitky, zdravé a usměvavé děti, stále pěkné počasí a pohodovou náladu bez pláče a bolístek. Myslím, že mohu poděkovat za všechny rodiče za Vaši péči o naše děti." . . . . co dodat ? teď nic . . . . je 00:21 a je čas jít spát . .. .. . A JE TU DEN DĚTÍ . . .. . . PÁTEK: přišel poslední den našeho pobytu .. .. . rozcvička je poprvé v chatě, venku je opravdu chladněji . . .. . . na snídani nás láká vůně vypečených houstiček se šunkou či plátkovým sýrem, vánočka, lupínky s mlékem . . . . paní Tonička nám dává maličkou sladkost ke DNI DĚTÍ, děkujeme a zpíváme jí naši letošní horskou písničku . . . . . začíná pršet, ale nám to nevadí = zřizujeme "vyráběcí stoly" a začínáme postupně tvořit OBRÁZKY Z HOR . . . . naše výrobky jsou nápadité, krásné, vyrábíme je se skutečnou chutí . . . . . vůbec nám nevadí, že se venku ještě přihoršilo .. . . . . . před oběděm končíme, jsme s obrázky hotovi . . .. přestalo pršet, a tak vybíháme před chatu a MÁME TAK TROCHU DRUHOU ROZCVIČKU . . .. . po návratu z venku uklízíme a už sedáme k obědu . . . . . . hrášková polévka a vepřové kostky na kmíně s rýží . .. . .. . .s tatínkem odjíždí po obědě plánovaně Míša - je připraven, "vybaven" vším, co MY OSTATNÍ DOSTANEME ZÍTRA . . . . . .loučíme se a přejeme šťasnou cestu domů . . . . svačinka nás dnes čeká velmi slavnostní = jdeme "do restaurace" v Permonu a jsme pohoštěni VÝTEČNOU TŘENOU BUBLANINOU S JAHODAMI A ZMRZLINOVÝM POHÁREM . . . . .tak to tedy nemělo chybu . .. . . . . děkujeme a při té příležitosti předáváme DIPLOM A ZPÍVÁME NAŠI HORSKOU PÍSNIČKU paní kuchařce Jindřišce, která nám celý týden báječně vařila . . . .LEJE JAKO Z KONVE . . . . .vyhodnocujeme situaci a v krátké dešťové přestávce se ještě projdeme v okolí naší FANIE . . . . . . před návratem do jejích bezpečných útrob pořádáme ještě na hřišti před chatou "hlemýždí závody" . . . . . před večeří ještě zpíváme, trénujeme a předáváme diplom a stromeček, který jsme vyrobili z přírodnin naší paní Toničce za to, že se o nás celý týden starala . . . . . k večeři nás čeká pečené kuřecí stehýnko s bramborem a zelný salát . .. . . . po večeři přijíždí plánovaně tatínek Honzíka = loučíme se s Honzou stejně jako s Míšou, o nic není "ošizen" (děkujeme za přivezené jahody). . . . . . vytváříme poslední obrázky do deníčků a rozcházíme se po Večerníčku "uložit" k poslednímu spaní na horách do svých pokojíčků. .. . . . usínáme ve 20,00h.. . . . . .. naši dospěláci začínají balit a plní své poslední horské závazky, ke kterým se "upsali" ve smlouvě se školkou v přírodě . . .. . . . hodně pozdě večer ještě vyrábí dárečky z nasbíraných přírodnin všem dospělákům, kteří zůstali a zajišťovali provoz Mašinky v Lysé . . . . . . ani nebudeme psát, v kolik šli spát, protože to bylo opět docela dost pozdě . . . . . .VŠAK ONI TO DOSPÍ . . . . . . a tady necháme kousek volného místečka, aby si každý z rodičů mohl dokončit a zhodnotit naši ŠKOLKU V PŘÍRODĚ 2012 SÁM . . . . .. my jsme si na horách s dětmi všechno pověděli . . . . . . . .
18.05.2012
HURÁ, PRO VLÁČEK MÁME VYKOPÁNO !!! Děkujeme za vykopání prostoru pro NOVÝ ZAHRADNÍ VLÁČEK. KOPALI A ODVÁŽELI DVA TATÍNKOVÉ a jedna maminka. Děkujeme za jejich pracovní výdrž po tři pozdní odpoledne. PROSÍME, KDO BY JEŠTĚ NAŠEL ČAS PRO obkopání dvou nových houpadel. KLÍČE I NÁŘADÍ ZAPŮJČÍME. _____________________________ DĚKUJEME ZA VEŠKERÉ STARÉ, SUCHÉ PEČIVO - POUZE SUCHÉ, PROSÍME. SYPTE DO PYTLŮ PŘIPRAVENÝCH V OBOU BUDOVÁCH. __________________ Věříme, že představení LIDUŠČINA DIVADLA ve středu 16.5. odpoledne potěšilo a rozesmálo. Děkujeme za Vaši návštěvu, radost jste udělali především DĚTEM. __________________________ Poslední lekce anglických hrátek v tomto školním roce se uskuteční 23.5. - v červnu proběhne vyúčtování - provádí paní učitelka Ivana Špeciánová _____________ Do úterý 22.5.2012 máte možnost nahlásit paní učitelkám FOTO DOOBJEDNÁVKY . . .
18.05.2012
LÉTO 2012 = PRÁZDNINOVÝ PROVOZ : FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ JSOU JIŽ K VYZVEDNUTÍ U PANÍ UČITELEK !!! !!! !!! !!! !!! - formuláře obdrží pouze ti rodiče, kteří vyplnili PŘEDBĚŽNÉ ZJIŠŤOVACÍ SEZNAMY - formuláře jednotlivých MŠ lze obdržet a poté zpětně odevzdat pouze v Mašince + zároveň s odevzdáním proběhne úhrada školného - školné za jeden den pobytu v jakékoliv lyské MŠ činí bez rozdílu 25,- Kč - rodiče vyplní všechny formuláře a spočítají si celkovou výši školného (za všechny prázdninové mateřské školy) PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZAJISTÍME VŠEM, KTEŘÍ ŽÁDOSTI PŘINESOU A ŠKOLNÉ UHRADÍ NEJDÉLE 8.6.2012 ráno. ________________________ POČET PŘÍSTUPŮ NA WEB MAŠINKY SE PŘIBLIŽUJE 48 000 PŘÍSTUPŮ. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ VYHLEDÁVAJÍ INFORMACE A TAK JSOU STÁLE S NÁMI . . .
14.05.2012
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LÉTO 2012: FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ JSOU JIŽ K VYZVEDNUTÍ U PANÍ UČITELEK !!! - formuláře ŽÁDOSTÍ o přijetí k prázdninové docházce do lyských MŠ obdrží pouze ti rodiče, kteří vyplnili PŘEDBĚŽNÉ ZJIŠŤOVACÍ SEZNAMY - KAŽDÁ MŠ MÁ SVÉ VLASTNÍ FORMULÁŘE, které lze obdržet a zpětně odevzdat pouze v Mašince - zároveň s odevzdáním proběhne úhrada školného - školné za jeden den pobytu v jakékoliv lyské MŠ činí bez rozdílu 25,- Kč - rodiče vyplní jednotlivé žádosti, spočítají si výši školného a v Mašince ODEVZDAJÍ A UHRADÍ ZÁROVEŇ, A TO CO NEJDŘÍVE PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZAJISTÍME VŠEM, KTEŘÍ ŽÁDOSTI PŘINESOU A ŠKOLNÉ UHRADÍ NEJDÉLE 8.6.2012 ráno.
14.05.2012
PŘIPOMÍNÁME: - až do odjezdu na školku v přírodě můžete SYPAT DO PYTLŮ PŘIPRAVENÝCH V OBOU BUDOVÁCH staré suché pečivo = vhazujte POUZE SUCHÉ = DĚKUJEME __________________ - děkujeme za ohlasy na středeční již uskutečněná "nahlédnutí rodičů do jednotlivých tříd" a zároveň ZVEME NA TUTO STŘEDU, tj.16.5. na odpolední Pohádku o čmelákovi - ZAHRAJE OD 15,30 h. LIDUŠČINO DIVADLO __________________________ - poslední lekce anglických hrátek v tomto školním roce se uskuteční 16.5. a 23.5. - v červnu proběhne vyúčtování - provádí paní učitelka Ivana Špeciánová _____________ - do úterý 22.5.2012 máte možnost nahlásit paní učitelkám FOTO DOOBJEDNÁVKY . . . ___________________ POČET PŘÍSTUPŮ NA WEB MAŠINKY SE PŘIBLIŽUJE 48 000 PŘÍSTUPŮ. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ VYHLEDÁVAJÍ INFORMACE A TAK JSOU STÁLE S NÁMI . . .
04.05.2012
ZPĚTNĚ PŘIPOMÍNÁME: VYCHÁZKA (27.4.) na hospodářskou usedlost paní Evy Brynychové - dopoledne plné zážitků si od nás zaslouží JEŠTĚ poděkování = snažíme se sbírat dále STARÉ SUCHÉ PEČIVO = sypeme do pytlů připravených v obou budovách. __________________ STŘEDA (2.5.) SE TÉŽ ZŘEJMĚ VYDAŘILA = usuzujeme dle ohlasů rodičů, kteří navštívili své děti v 1. a 2.třídě - děkujeme za maily či ústní ohodnocení. Doufáme, že i INFO schůzka "ŠKOLKA V PŘÍRODĚ 2012" podala rodičům dostatečné odpovědi na jejich dotazy. ________________________ PONDĚLÍ (7.5.) MAŠINKA UZAVŘENA____ ÚTERÝ (8.5.) STÁTNÍ SVÁTEK_________ STŘEDA (9.5.) - nebudou anglické hrátky - v 15,00 hod.zveme rodiče do třídy třeťáků = děti rodičům ukáží "TROŠKU Z TOHO, CO DĚLAJÍ CELÝ DEN" _______________________________ ČTVRTEK (10.5.) - výlet do města Jičína = nejen za LOUPEŽNÍKEM RUMCAJSEM . . . . - jedou děti 1.a 3.třídy - ranní příchod dětí do 1.+3.třídy nejdéle do 7,00 hodin. Děkujeme. ___________________ DVĚ NOVÁ HOUPADLA JSOU JIŽ NA NAŠÍ ZAHRADĚ - našla místa u nového vláčku a poprvé je děti projedou ve středu po státním svátku. Těšíme se. _________________________ Formuláře přihlášek na letní prázdninový provoz RODIČE OBDRŽÍ v Mašince až po SCHŮZCE ŘEDITELEK MŠ V LYSÉ - vydržte, nebojte se, VŠE SE K VÁM DOSTANE.
29.04.2012
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:_______ PŘIJATÉ DĚTI - REG.ČÍSLA: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41 NEPŘIJATÉ DĚTI - REG.ČÍSLA: 4, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44 V SOUČASNÉ DOBĚ shromažďuji písemná prohlášení některých rodičů "o vzdání se místa v Mašince" z důvodu přijetí jejich dítěte zároveň i v jiné MŠ. Jakmile podklady zpracuji, podám INFO ohledně změny ZÁPORNÝCH ROZHODNUTÍ NA KLADNÁ. Jaroslava Černá, ředitelka. __________________________________ * * * * * Zveřejnění veřejné zakázky,* * * * * v souladu se směrnicí č. 2/2008, zřizovatele Města Lysá nad Labem. Zakázka č.1/2012 Zadavatel: Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem Sídliště 1512, 1516, 28922 Lysá nad Labem IČO 70991332 Vypisuje: Jaroslava Černá, ředitelka Ktk: cerna@ms-masinka.cz, 606 407 684 Název zakázky: rekonstrukce sociálního zařízení ve 3.třídě MŠ Mašinka Předmět zakázky: výměna obkladů a dlažby včetně stavebních úprav dle specifických požadavků - podrobnější popis u zadavatele - nutno dohodnout konzultaci s ředitelkou Možný počet dodavatelů: 1 Termíny, kritéria a hodnocení soutěže: 1. nabídková cena vč.DPH 2. termín provedení - dokončení 3. záruka V úvahu budou vzaty obecné zkušenosti s dodavateli, pokud již pro zadavatele nějakou zakázku dodávali. Platební podmínky: splatnost FA do 30-ti kalendářních dnů Místo dodání, příjemce, čas, označení nabídky: 1. poštou na adresu školy 2. k rukám ředitelky 3. označení obálky: MŠ Mašinka–sociální zařízení- NEOTVÍRAT 4. nabídky nejdéle do 11.5.2012 - 12,00 hodin Zveřejněno od: 30.4.2012 Zveřejněno do: 10.5.2012
29.04.2012
PÁTEK 27.4. SE SKUTEČNĚ VYDAŘIL- velmi děkujeme paní Evě Brynychové nejen za pozvání na její hospodářskou usedlost, ale i za připravení a provedení celého dopoledne plného zážitků + dárek (PAVÍ PERA PRO VŠECH 54 DĚTÍ)! - jako další naše poděkování se budeme snažit sbírat ještě STARÉ SUCHÉ PEČIVO = sypeme do pytlů připravených v obou budovách - DĚKUJÍ PŘEDEVŠÍM KONĚ, a to nejen ty, které nás vozily - DĚKUJEME RODIČŮM ZA VČASNÝ RANNÍ PŘÍCHOD DO Mašinky a za to, že tentokrát už nikomu NEPADAL BATOH - hurá! __________________ PONDĚLÍ (30.4.) - Mašinka uzavřena _____________________ DĚKUJEME ZA ZASLANÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY ZA ŠKOLKU V PŘÍRODĚ A ODEVZDANÉ POSUDKY O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI OD PEDIATRA _______________ STŘEDA (2.5.) - NEJSOU ANGL.HRÁTKY - PANÍ UČITELKA ZUZKA SE MIMOŘÁDNĚ OMLOUVÁ - 2.5.od 15,00 zveme rodiče dětí 1. a 2.třídy na chvilkové nahlédnutí k dětem do tříd = uvidíte trošku z toho, "CO DĚLÁME CELÝ DEN" (ve 3.třídě se na rodiče těší ve středu 9.5.od 15h.) - 2.5.od 15,30 zveme rodiče dětí, které jedou na školku v přírodě na INFO schůzku "ŠKOLKA V PŘÍRODĚ 2012" - účast rodičů, jejichž děti už s Mašinkou "někdy vyjely" není nutná - účast rodičů, jejichž děti s námi pojedou poprvé je žádoucí ________________________ PONDĚLÍ (7.5.) MAŠINKA UZAVŘENA ______________ ÚTERÝ (8.5.) STÁTNÍ SVÁTEK _________________________ STŘEDA (9.5.) - v 15,00 hod.zveme rodiče do třídy třeťáků = děti rodičům ukáží "TROŠKU Z TOHO, CO DĚLAJÍ CELÝ DEN" _______________________________ ČTVRTEK (10.5.) - plánujeme výlet - DĚTI 1.a 3. TŘÍDY - změna není vyloučena (v případě nízkého počtu dětí v MŠ se může stát, že pojedou děti z celé MŠ = stejně tak, jak tomu bylo při dubnovém vyletu) - VÝLET NÁS ZAVEDE DO JIČÍNA = MĚSTA LOUPEŽNÍKA RUMCAJSE a dále nejen do pohádky . . . .
25.04.2012
POČET PŘÍSTUPŮ NA WEB MAŠINKY - blíží se číslu 47 000 - D Ě K U J E M E, že stránky Mašinky "využíváte" _____________________ ŠKOLNÍ ZAHRADA - D Ě K U J E M E všem, kteří nás mimořádně podporují . . . . finančně i jinak . . . díky této pomoci jsme pro děti pořídili vláček (mašinka a dva vagónky) - D Ě K U J E M E za nabídku pomoci s obkopáním nových zahradních prvků, abychom mohli navézt kačírek = klíče a pracovní náčiní zapůjčíme - pracovat lze kdykoliv _____________ STŘEDEČNÍ VÝLET (18.4.) - báječně jsme si celý den (od ranního divadélka až po pobyt na pirátské lodi) užili - D Ě K U J E M E všem rodičům za včasný příchod a vybavení na výlet dle INFO zprávy _______________________ PONDĚLÍ (23.4.) PŘEDÁV.ROZHODNUTÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: PŘIJATÉ DĚTI MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLA: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41 NEPŘIJATÉ DĚTI MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLA: 4, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44 Děkuji všem rodičům, kteří si vyzvedli osobně rozhodnutí. U některých KLADNÝCH rozhodnutí očekávám dle dohody s rodiči "vzdání se místa z důvodu přijetí jejich dítěte zároveň i v jiné MŠ" = tím se zřejmě téměř všechna vydaná ZÁPORNÁ rozhodnutí "budou měnit", a to tak, jak jsem rodičům při předávání vysvětlila. Jaroslava Černá, ředitelka
21.04.2012
ZÁVĚR.DUBNOVÁ AKTIVITA - PÁTEK 27.4. - plánujeme velkou jarní vycházku za domácími zvířaty a trochu čarodějného překvapeníčka - cestu podnikneme za příznivého počasí, v případě nepřízně zařadíme náhradní program - jdeme VŠICHNI - vybavení prosíme jako vždy: sportovní oblečení, batůžek a v něm - pláštěnku, lahvičku s pitím, kapesníčky a NIC VÍC - RÁDI PONESEME STARÉ - SUŠENÉ PEČIVO (těší se na něj hlavně koně) - pokud je někdo z dětí alergický na srst domácích zvířat, rodiče to nahlásí p.uč. __________________ DO PÁTKU (27.4.) zapisujte předb.zájem o zajištění "letní=prázdninové náhradní školky" ______________________ PONDĚLÍ (30.04.) - Mašinka uzavřena _____________________ STŘEDA (2.5.) - od 15,00 zveme rodiče dětí 1. a 2.třídy na chvilkové nahlédnutí k dětem do tříd = uvidíte trošku z toho, "CO DĚLÁME CELÝ DEN" - od 15,30 zveme rodiče dětí, které jedou na školku v přírodě na INFO schůzku "ŠKOLKA V PŘÍRODĚ 2012" - účast rodičů, jejichž děti už s Mašinkou "někdy vyjely" není nutná - účast rodičů, jejichž děti s námi pojedou poprvé je žádoucí
21.04.2012
13.04.2012
NAŠE ZAHRADA JE JINÁ !!!! UŽ VÍTE PROČ ??? Velmi děkujeme všem rodičům, kteří nás mimořádně podporují (nad rámec povinného školného) . . . . finančně i jinak . . . PŘISPĚLI JSTE K POŘÍZENÍ našeho nového vláčku (mašinka a dva vagónky) . . . D Ě K U J E M E _____________ Ve středu 18.4.2012 jedeme na výlet : - tento výlet je naplánován pro PRVÁČKY A DRUHÁČKY- ale pozor, je změna, a to z důvodu malého počtu dětí v MŠ (neštovice skutečně řádí), a tak JEDEME VŠICHNI = 1.+2.+3.tř. - sejdeme se nejpozději v 6,45 hodin = děti předané p.uč.a rodiče již mimo šatnu MŠ - DĚKUJEME za vyslyšení našich organizačních "požadavků" = velmi nám tím usnadníte organizaci - vyjedeme do Mladé Boleslavi, v divadle máme zajištěno shlédnutí pohádky KÁŤA A ŠKUBÁNEK - dále máme naplánovány 3 varianty dalšího programu = budeme se rozhodovat na základě aktuáního počasí - TĚŠÍME SE ______________ Na další plánovaný výlet vyjedou děti 1. a 3.třídy, a to 10.5.2012. Třetí "velký" výlet v letošním roce se uskuteční 14.6.2012 a je naplánován pro děti 2. a 3.třídy.
13.04.2012
ZDRAVOTNÍ INFO: v Mašince se vyskytla spálová angína - jeden případ v prváčku. _______________ PONDĚLKY PŘED ÚTERNÍMI KVĚTNOVÝMI STÁTNÍMI SVÁTKY, tj.30.4. a 7.5.2012: - INFO rozesláno prostřednictvím INFO KANÁLU Mašinky - zájem rodičů o docházku dětí např.o jarních či velikonočních školních prázdninách BYL VELMI MALÝ - s případnými dotazy či připomínkami se obracejte POUZE NA PANÍ ŘEDITELKU - DĚKUJI ____________________ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ: - stále zaznamenávejte do seznamů zveřejněných ve vašich třídách - budovách - rozmyslete a zapište do 27.4.2012 _________________ NEŠTOVICE - "řádí" v celé Mašince = je to "prima", protože by neměly ohrozit např.školku v přírodě, ale ani např.letní dovolené - děti už budou tzv.promořeny - HURÁ ____________ ZÁPIS DO MAŠINKY: - nahlížení do správního spisu je možné 16.4. od 15 do 17 hodin - předávání rozhodnutí se uskuteční 23.4. od 15 do 17 hodin
09.04.2012
26.3. 2012 PROBĚHL ZÁPIS DO MAŠINKY: - přijaty byly 44 ŽÁDOSTI - od 1.9.2012 se v Mašince uvolní 21 místo - nahlížení do správního spisu je možné 16.4. od 15 do 17 hodin - předávání rozhodnutí se uskuteční 23.4. od 15 do 17 hodin
09.04.2012
PONDĚLKY PŘED ÚTERNÍMI KVĚTNOVÝMI STÁTNÍMI SVÁTKY, tj.30.4. a 7.5.2012: - zájem o využití provozu MŠ v tyto dva dny zjišťován mezi rodiči nebude - ŘEDITELKA ŠKOLY ROZHODLA O UZAVŘENÍ ŠKOLY v tyto dny - k tomuto kroku vedly předchozí zkušenosti Mašinky v období např.jarních a velikonočních školních prázdnin, KDY ZÁJEM RODIČŮ o využití provozu školy BYL VELMI MALÝ - s případnými dotazy či připomínkami se obracejte POUZE NA PANÍ ŘEDITELKU - DĚKUJI ___________ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ: - stále zaznamenávejte do seznamů zveřejněných ve vašich třídách - budovách - rozmyslete a zapište do 27.4.2012
01.04.2012
NEŠTOVICE - v Mašince pokračují a rozšířily se "HEZKY" již do všech tříd !!! ________________ ŠKOLKA V PŘÍRODĚ - ORGANIZAČNÍ INFO obdrží "přihlášené děti" (JAK TO BUDE NUTNÉ) prostřednictvím INFO KANÁLU MŠ _______________________ 26.3. 2012 PROBĚHL ZÁPIS DO MAŠINKY: - přijaty byly 44 ŽÁDOSTI - od 1.9.2012 se v Mašince uvolní cca 21 místo - nahlížení do správního spisu je možné 16.4. od 15 do 17 hodin - předávání rozhodnutí se uskuteční 23.4. od 15 do 17 hodin ____________________ SOLNÁ JESKYŇKA ve středu 28.3. byla poslední - za účelem vyúčtování vyhledávejte již nyní paní učitelku Štěpánku Stehnovou ______________________ ZÁJEM O FOTOGRAFIE - školní rok 2011 - 2012 - zapisujte do předložených seznamů - děkujeme. JINÁ foto NABÍDKA NEBUDE _______________________ MAŠINKA PŘEJE VŠEM SVÝM DĚTEM, RODIČŮM A DALŠÍM PŘÍZNIVCŮM VESELÉ VELIKONOCE.
01.04.2012
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - Mašinka bude ve čtvrtek i v pátek, tj.5.4.+6.4.2012 v provozu - děkujeme všem rodičům za obratné donahlášení docházky během středečního dne (reakce na výzvu zaslanou z INFOKANÁLU MŠ) = jste úžasní !!! ___________________ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ: - stále zaznamenávejte do seznamů zveřejněných ve vašich třídách - budovách - rozmyslete a zapište do 27.4.2012 ______________ PONDĚLKY PŘED ÚTERNÍMI KVĚTNOVÝMI STÁTNÍMI SVÁTKY, tj.30.4. a 7.5.2012: - zájem o využití provozu MŠ v tyto dva dny zjišťován mezi rodiči nebude - ŘEDITELKA ŠKOLY ROZHODLA O UZAVŘENÍ ŠKOLY v tyto dny - k tomuto kroku vedly předchozí zkušenosti Mašinky v období např.jarních a velikonočních školních prázdnin, KDY ZÁJEM RODIČŮ o využití provozu školy BYL VELMI MALÝ - s případnými dotazy či připomínkami se obracejte POUZE NA PANÍ ŘEDITELKU - DĚKUJI
28.03.2012
ŠKOLKA V PŘÍRODĚ: - rychlé INFO podává paní učitelka Holcmanová nebo paní ředitelka - INFO schůzka bude cca v dubnu _______________________ NEŠTOVICE: - pokračují už i ve třeťáčku - DOCELA HODNĚ - na všechny "puntíkaté kamarády" se těšíme zpět ve školce - přichází jaro a Mašinka pokračuje ve svých malých či větších aktivitkách - velikonoční chystání a zdobení, výlet autobusem, velká vycházka na farmu za telátky, koňmi, pávy a dalšími zvířaty ATD. ________________________ NA ZÁKLADĚ PŘIHLÁŠEK K DOCHÁZCE DĚTÍ O VELIKONOČMÍCH PRÁZDNINÁCH bylo rozhodnuto o ponechání Mašinky v provozu - po oba dny, tj.5.4.+6.4.2012 by mělo dojít do MŠ 15 dětí. Děkujeme všem rodičům za obratné donahlášení docházky během středečního dne (reakce na výzvu zaslanou z INFOKANÁLU MAŠINKY) = jste úžasní !!! ___________________ Zájem o letní PRÁZDNINOVÝ PROVOZ stále zaznávejte do seznamů zveřejněných ve vašich třídách - budovách - rozmyslete a zapište do 27.4.2012.
28.03.2012
26.3. 2012 PŘIJÍMALA Mašinka Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012 - 2013: - přijato bylo 44 ŽÁDOSTI - od 1.9.2012 se v MŠ uvolní 22 místa - nahlížení do správního spisu je možné 16.4. od 15 do 17 hodin - předávání rozhodnutí se uskuteční 23.4. od 15 do 17 hodin ____________________ MAŠINKA děkujeme všem svým rodičům za "výpravu dětí v maskách" - děti byly v maskách v úterý 27.3.báječné a určitě si OSLAVU JARA užily. S Míšou Růžičkovou a jejími písničkami si děti zatancovaly, zacvičily, zasoutěžily . . . PROSTĚ SE VYDOVÁDĚLY . . . . . ______________________ STŘEDEČNÍ SOLNÁ JESKYŇKA (v tomto týdnu) byla poslední - před Velikonocemi na Vás čeká vyúčtování - zodpovědná osoba: paní učitelka Štěpánka Stehnová. ______________________ ZÁJEM O FOTOGRAFIE = vzpomínka na školní rok 2011 - 2012 - zapisujte do předložených seznamů - děkujeme. JINÁ NABÍDKA FOTOGRAFIÍ NEBUDE.
26.03.2012
26.3. PŘIJÍMÁ Mašinka Žádosti o přijetí k PV od školního roku 2012 - 2013 - rychlé info ZDE na webu - vagonek AKTIVITY - odkazy BŘEZEN, DUBEN - kompletní info na hlavní nástěnce v MŠ ____________________ 27.3. se těšíme na VÍTÁNÍ JARA V MASKÁCH - bližší INFO ve vagonku AKTIVITY - už chystáte "převlečeníčko"? Těšíme se na Vaše nápady pro Vaše děti . . . . V TENTO DEN TAKÉ ODVÁŽÍME SBĚR !!! - děkujeme za každý PŘINESENÝ balík !!! ______________________ VE STŘEDU 28.3. jedeme NAPOSLEDY do solné jeskyně: - prváčci se schází nejdéle do 7,15 hodin a dobře vybaveni - druháčky a třeťáčky čekáme nejdéle mezi 7,15 - 7,30 h. ______________________ ZÁJEM O letní PRÁZDNINOVÝ PROVOZ zaznávejte do seznamů zveřejněných ve vašich třídách - budovách - rozmyslete a zapište do 27.4.2012 ___________________ ZÁJEM O FOTOGRAFIE = vzpomínka na školní rok 2011 - 2012 - zapisujte též do předložených seznamů - děkujeme.
26.03.2012
ŠKOLKA V PŘÍRODĚ: - rychlé INFO k případným nejasnostem nadále podává paní učitelka Holcmanová nebo paní ředitelka - INFO schůzka bude cca v dubnu _______________________ NEŠTOVICE: - pokračují už i ve třeťáčku - na všechny "puntíkaté kamarády" se těšíme zpět ve školce - přichází jaro a Mašinka pokračuje ve svých malých či větších aktivitkách - vítání jara v maskách a zábavné dopoledne s Míšou, velikonoční chystání a zdobení, výlet autobusem, velká vycházka na farmu za nově narozenými telátky, za koňmi, pávy a dalšími zvířaty ________________________ PŘIHLÁŠKY K DOCHÁZCE DÍTĚTE O VELIKONOČMÍCH PRÁZDNINÁCH - vyplňte, prosím, do předložených seznamů do STŘEDY 28.3. nebo zavolejte, nahlaste do Mašinky - JE POTŘEBA ROZHODNOUT o provozu MŠ
18.03.2012
ZÁPIS DO MAŠINKY: - rychlé info ZDE na webu - vagonek AKTIVITY - odkazy BŘEZEN, DUBEN - kompletní info na hlavní nástěnce v MŠ ____________________ INFOKANÁL MŠ: - děkujeme za ohlasy na rozesílané zprávy - naším záměrem je, aby systém pomáhal - pokud tomu tak skutečně je, je to paráda __________________________ ŠKOLKA V PŘÍRODĚ: - děkujeme všem, kteří odevzdali vyplněné přihlášky - děkujeme všem nemocným = nepřítomným, kteří podali zprávu o svém rozhodnutí - rychlé INFO k případným nejasnostem nadále podává paní učitelka Holcmanová nebo paní ředitelka - INFO schůzka bude cca v dubnu _______________________ NEŠTOVICE: - velký rozmach NEŠTOVIC především v 1.tř. - ve 2.a 3.třídě jen tak "sem tam někdo" - na všechny "puntíkaté kamarády" se těšíme zpět ve školce - přichází jaro a Mašinka pokračuje ve svých malých či větších aktivitkách - vítání jara v maskách a zábavné dopoledne s Míšou, velikonoční chystání a zdobení, výlet autobusem, velká vycházka na farmu za nově narozenými telátky, za koňmi, pávy a dalšími zvířaty
18.03.2012
VE STŘEDU 21.3. jedeme POČTVRTÉ do solné jeskyně: - prváčci se schází nejdéle do 7,15 hodin a dobře vybaveni - druháčky a třeťáčky čekáme nejdéle mezi 7,15 - 7,30 h. ______________________ VE STŘEDU mezi obědem a odpolední svačinkou se dofocují děti, které se 21.2. nefotily - obdržely upozorňující SMSku = pokud bychom na někoho zapomněli, ozvěte se sami. ________________ ANGLICKÉ HRÁTKY v tomto týdnu nejsou - paní učitelka Zuzka Burdová se omlouvá z organizačních důvodů. ________________________ 27.3. se těšíme na VÍTÁNÍ JARA V MASKÁCH - bližší INFO ve vagonku AKTIVITY - už chystáte "převlečeníčko"? Těšíme se na Vaše nápady pro Vaše děti . . . . V TENTO DEN TAKÉ ODVÁŽÍME SBĚR !!! - děkujeme za každý PŘINESENÝ balík !!! _______________ ZÁJEM O PRÁZDNINOVÝ PROVOZ zaznávejte do seznamů zveřejněných ve vašich třídách - budovách - rozmyslete a zapište do 27.4.2012 ___________________ ZÁJEM O FOTOGRAFIE = vzpomínka na školní rok 2011 - 2012 - zapisujte též do předložených seznamů - děkujeme.
11.03.2012
ZÁPIS DO MAŠINKY - rychlé info ZDE na webu - vagonek AKTIVITY, kompl.info na hl.nástěnce. ____________________ OPAKOVANĚ BYL již použit INFOKANÁL MŠ (jako přístup do každé rodiny bylo použito vždy jedno telefonní číslo, a to na maminku) - POKUD SE NAJDE NĚKDO, komu ještě tímto způsobem nepřišla ani jedna zpráva z IK MŠ MAŠINKA, ozve se, prosím, paní ředitelce. Děkujeme za spolupráci a věříme, že nám bude INFOKANÁL prima sloužit. __________________________ ČTVRTEK 15.3. JE TERMÍNEM PRO ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉ přihlášky na školku v přírodě - pokud je někdo v MŠ zrovna nepřítomen, tedy vyzvedne a vyplní přihlášku později, ozvěte se, abychom o Vás věděli. Rychlé INFO k případným nejasnostem směřujte k paní učitelce Holcmanové nebo paní ředitelce (V.B. 2.třída). INFOSCHŮZKA ke školce v přírodě se uskuteční = dozvíte se na nástěnce. _______________________ 27.3. se těšíme na VÍTÁNÍ JARA V MASKÁCH - bližší INFO ve vagonku AKTIVITY - už chystáte "převlečeníčko"? Těšíme se na Vaše nápady pro VAŠE DĚTI . . . .
11.03.2012
V PONDĚLÍ 12.3. MÁME OD 9,00 DO 11,00 hodin "ČAS OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" - příležitost především pro ZÁJEMCE, KTEŘÍ CHTĚJÍ PODAT PŘIHLÁŠKU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Pro pobavení přijede CIRKUS CECILKA. ____________________ VE STŘEDU 14.3. jedeme POTŘETÍ do solné jeskyně - opět prosíme věnovat pozornost pár maličkostem - DŮLEŽITÝM : - - - batohy zajištěné našitím přezky přes prsa nebo jinak, aby nepadaly dětem ze zad - - - lahvičky na pití - jen obyčejné PETky s normálním uzávěrem - - - všechno oblečení a boty - poznačené pro rozpoznání - - - batůžek NEBUDE OBSAHOVAT hračky, jídlo, "ozdoby" a další nepotřebné věci V 7,30 JIŽ NEBUDE NIKDO Z RODIČŮ V ŠATNĚ, prosím, potřebujeme mít prostor pro VYPRAVENÍ . . . . ______________________ ANGLICKÉ HRÁTKY BUDOU opět VE ČTVRTEK - změna je kvůli středečnímu pobytu dětí v solné jeskyni - děti si po jeskyni velmi rády odpočinou i usnou - proto se nám ANGL.HRÁTKY "hodí více ve čtvrtek.
04.03.2012
VE STŘEDU jedeme PODRUHÉ do solné jekyně - na základě postřehů z minulé středy si dovolujeme požádat o pár maličkostí : - - - batohy - dětem padají - zajistěte popruhy našitím přezky přes prsa nebo jiným způsobem - - - lahvičky na pití - prosíme o obyčejné PETky s normálním uzávěrem - žádné jiné "exkluzivity" - - - kalhoty, mikiny, bundy, boty - podepsané nebo jinak označené - svlékáme a oblékáme se v jiném prostředí - děti se hůře orientují - - - batůžek bude obsahovat lahvičku s čajem, papírové kapesníčky, pláštěnku - nic jiného - sundejte, prosím, všechny "ozdoby" visící na batůžku - přidělávají nám potíže - padají, zachytávají se všude (napříkl.v autobuse) - - - příchod dětí do třídy očekáváme OPĚT nejdéle mezi 7,15 - 7,30 hodin DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC A UŽ SE OPĚT TĚŠÍME DO SOLI . . . . ______________________ ANGLICKÉ HRÁTKY BUDOU V TOMTO TÝDNU MIMOŘÁDNĚ VE ČTVRTEK. __________________________ ZÁPIS DO MAŠINKY- info lze přečíst zde na webu ve vagónku AKTIVITY - poodkazy BŘEZEN, DUBEN + tytéž informace s kompletními KRITERII PRO PŘIJÍMÁNÍ jsou zveřejněny na hlavní nástěnce v MŠ. INFOSCHŮZKA SE KONÁ V PONDĚLÍ 5.3.2012 od 16,00 hodin.
04.03.2012
V uplynulém týdnu byl poprvé použit a tím vyzkoušen INFOKANÁL MŠ Mašinka - tento způsob budeme využívat pro poskytnutí důležitých urgentních informací nebo pro aktuální připomenutí či jiná sdělení vhodná k rozšíření tímto způsobem. Systém je "v záběhu" = omluvte případná "nedopatření" - jistě se vypracujeme k jeho dokonalejšímu používání. INFOKANÁL je skutečně jen informační, nedá se na zprávy z něho přijaté odpovídat. Pro komunikaci s MŠ nadále požívejte "tradiční" způsoby: - pevnou linku 325 551 421 - mobilní spojení 606 407 684 (nepoužívejte pro omlouvání dětí - pouze v nutných případech) ______________ ŠKOLA V PŘÍRODĚ je již připravena - pro PŘIHLÁŠKU + 4 přílohy (zároveň možno získat rychlé INFO k případným nejasnostem) směřujte k paní učitelce Holcmanové nebo paní ředitelce (V.B. 2.třída). Zpětné čtení o loňské ŠvP naleznete na webu ve vagonku VZKAZY - archiv vzkazů - zprávy s daty 22.-30.5.2011 (zjistíte "jak to na ŠvP chodí"). Přihlášky odevzdávejte do čtvrtka 15.3.
25.02.2012
MAŠINKU ČEKAJÍ POSLEDNÍ TŘI DNY MĚSÍCE ÚNORA: __________________________________ - V PONDĚLÍ začíná nový týden - V ÚTERÝ prosíme rodiče předškoláků o trochu slavnostnější oblečení - děti ze 3.třídy půjdou dopoledne na zajímavou exkurzi a nejen to . . . . - VE STŘEDU jedeme poprvé do solné jeskyně - s sebou: batůžek, lahvičku s čajem, papírové kapesníčky, pláštěnku. Příchod dětí do třídy očekáváme nejdéle mezi 7,15 - 7,30 hodin. NEVYPRAVUJEME SE S 1 - 2 DĚTMI JAKO VY DOMA, ALE SE 30 - 40 DĚTMI = potřebujeme časovou rezervu do přistavení autobusu (jako vždy). Děkujeme. - VE ČTVRTEK je první březnový den - V PÁTEK ukončí v Mašince (ve 3.třídě) svou dvoutýdenní praxi praktikantka paní Jana Novotná. Věříme, že na Mašinku ráda vzpomene jako na své první setkání s předškolní institucí z pozice "budoucí paní učitelky".
25.02.2012
MAŠINKA PŘIPOMÍNÁ: ___________________________________ - POKRAČUJÍ NEŠTOVICE A ZÁNĚT SPOJIVEK - dofocení dětí nepřítomných na prvním focení 21.2. proběhne v pondělí 16.4.2012 v čase mezi obědem a odpolední svačinkou - formulář PŘIHLÁŠKY + 4 PŘÍLOHY + info = VŠE OHLEDNĚ školky v přírodě získáte na nástěnkách a u paní učitelky Holcmanové nebo paní ředitelky + zpětné čtení o loňské ŠvP na webu ve vagonku VZKAZY - archiv vzkazů - zprávy s daty 22.-30.5.2011 (zjistíte "jak to na ŠvP chodí") - ZÁPIS DO MAŠINKY - info lze přečíst zde na webu ve vagónku AKTIVITY - poodkazy BŘEZEN, DUBEN + tytéž informace s kompletními KRITERII PRO PŘIJÍMÁNÍ jsou zveřejněny na hlavní nástěnce v MŠ. INFOSCHŮZKA SE KONÁ V PONDĚLÍ 5.3.2012 od 16,00 hodin. _________________________ WEB MAŠINKY "MÍŘÍ" K 45 000 PŘÍSTUPŮ = báječná statistika. Jsme rádi, že se web stal důležitým zdrojem informací . . . . .
19.02.2012
VÍTÁME VÁS PO PRÁZDNINÁCH . . . . . _____________ . . . . DŮLEŽITÉ INFO ZE ŽIVOTA MAŠINKY - VYSKYTLY SE U NÁS NEŠTOVICE . . . __________________________ - od pondělí 20.2. do pátku 2.3.2012 se bude pohybovat v naší MŠ (převážně u předškoláků -3.třída V.B.) v rámci své studijní praxe paní Jana Novotná - jakékoliv případné dotazy vztahující se k jejímu pobytu v Mašince směřujte, prosím, "k uším ředitelky" _________________ - v úterý 21.2. se fotografujeme - přijďte v co možná největším počtu ("dofocení" proběhne v pondělí 16.4.2012 v čase mezi obědem a odpolední svačinkou) _____________ - máte již (v případě Vašeho zájmu) přihlášeny solné hrátky ? - u paní učitelky Stehnové __________________________ - očekávejte k vyzvednutí formuláře PŘIHLÁŠEK na školku v přírodě + k prostudování na nástěnkách budou zveřejněny veškeré informace, které je nutné znát před závazným přihlášením dítěte. RYCHLÉ DOTAZY bude OBRATEM zodpovídat a závazně vyplněné přihlášky přijímat paní učitelka Holcmanová nebo paní ředitelka. O LOŇSKÉ ŠvP MŮŽETE ČÍST ve vagonku VZKAZY - archiv vzkazů - zprávy s daty 22.-30.5.2011 - získáte představu "jak to tam na té školce v přírodě chodí". TERMÍN HLAVNÍ INFO SCHŮZKY OČEKÁVEJTE přibližně ke konci měsíce dubna.
19.02.2012
ZÁPIS DO MAŠINKY . . . . . . . - info lze přečíst zde na webu ve vagónku AKTIVITY - poodkazy BŘEZEN, DUBEN - tytéž informace s kompletními KRITERII PRO PŘIJÍMÁNÍ jsou zveřejněny na hlav.násť.v MŠ Těšíme se na všechny vážné zájemce - RODIČE - kteří budou chtít podat pro své dítě přihlášku k docházce do MŠ od šk.r.2012 - 2013, hlavně se pak těšíme na všechny děti. _________________________________ V TÝDNU PŘED PRÁZDNINAMI PROBĚHLA NA NAŠÍ ŠKOLE "INSPEKCE" - kontrolní šetření bylo zaměřeno: - na oblast hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu - a bezpečnost a ochranu zdraví dětí a dospělých (nejen zaměstnanců) PROTOKOL Z KONTROLY naleznete (v případě Vašeho zájmu) po jeho zveřejnění na webových stránkách České školní inspekce (vagónek KONTAKT - pododkaz ODKAZY). ___________________ Screening školní zralosti (předškoláci) - zprávy z šetření si rodiče dětí mohly vyzvednout již před prázdninami - kdo ZPRÁVU ještě nemá, osloví své paní učitelky = s nimi je možné skutečnosti uvedené ve zprávě konzultovat. Zprávu berte jako doporučující materiál pro přípravu svého předškoláčka k nástupu do 1.třídy ZŠ.
12.02.2012
JARNÍ PRÁZDNINY PLNÉ SNĚHU, SLUNÍČKA, POHODY, LEGRACE A BÁJEČNÝCH ZÁŽITKŮ PŘEJE VŠEM SVÝM DĚTEM A JEJICH RODIČŮM MAŠINKA. _______________________ - MAŠINKA BUDE VE DNECH 13.2. - 17.2.2012 UZAVŘENA ___________________________ - Mašinka projednala "prázdninový provoz" s rodiči přihlášených dětí - na základě zjištěných skutečností byla pro 5 dětí zajištěna "prázdninová docházka" do MŠ Pampeliška - jedná se o 3 děti z 1.tř., 1 dítě ze 2.tř. a 1 dítě ze 3.třídy (2 děti z těchto pěti byly v týdnu před prázdninami nemocné) - případnou absenci z důvodu nemoci je nutné v MŠ Pampelišce omluvit: tel.č. 325 551 423 - v případě neomluvené nepřítomnosti bude dětem započítána celodenní strava - PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ PANÍ ŘEDITELCE KAŇKOVÉ ZA OCHOTNOU SPOLUPRÁCI
12.02.2012
PRO RODIČE, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ K ZÁPISU DO MAŠINKY uvádíme, že informace "V KOSTCE" lze přečíst: - zde ve vagónku VZKAZY - pododkaz ARCHIV VZKAZŮ - nebo vagónek AKTIVITY - poodkazy BŘEZEN, DUBEN - tytéž informace se zcela kompletními KRITERII PRO PŘIJÍMÁNÍ jsou zveřejněny na hlavní nástěnce školy - u barevné mašinky TĚŠÍME SE NA VŠECHNY VÁŽNÉ ZÁJEMCE - RODIČE - KTEŘÍ BUDOU CHTÍT PODAT PRO SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁŠKU K DOCHÁZCE DO MAŠINKY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013 , hlavně se pak těšíme na všechny děti.
03.02.2012
ÚNOR ZAČAL MRAZIVĚ A PRÁZDNINOVĚ _____________________________ - v pátek 3.2.2012 byly ve školách pololetní prázdniny - k docházce do Mašinky se přihlásilo 17 dětí, dvě se ještě opožděně donahlásily, jedno se den předem omluvilo, deset z přihlášených jich bylo nemocných . . . a tak byl skutečný stav v Mašince 8 přítomných dětí . . . tolik INFO o dalším prázdninovém dni v tomto školním roce . . . - prázdninový den měly přítomné děti zpestřený - využili jsme "náhodné pozvání na poslední chvíli" od MŠ Pampeliška a šli jsme s osmi dětmi na divadelní představení KARKULKA . . . ____________ - pro jarní prázdniny 13.2. - 17.2.2012 platí konečné INFO o zajištění možnosti docházky do MŠ Pampeliška, a to pro 5 dětí. PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ PANÍ ŘEDITELCE KAŇKOVÉ ZA OCHOTNOU SPOLUPRÁCI. Případnou nemoc a tím nepřítomnost dítěte je nutné v Pampelišce omluvit: tel č. 325 551 423 _____________________ PRO RODIČE, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ K ZÁPISU DO MAŠINKY uvádíme, že informace "V KOSTCE" lze přečíst zde ve vagónku VZKAZY - pododkaz ARCHIV VZKAZŮ nebo vagonek AKTIVITY - poodkazy BŘEZEN, DUBEN. Tytéž informace se zcela kompletními KRITERII PRO PŘIJÍMÁNÍ jsou zveřejněny na hlavní nástěnce školy - u barevné mašinky. TĚŠÍME SE NA VŠECHNY VÁŽNÉ ZÁJEMCE - RODIČE - KTEŘÍ BUDOU CHTÍT PODAT PRO SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁŠKU K DOCHÁZCE DO MAŠINKY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013 , hlavně se pak těšíme na všechny děti.
03.02.2012
V PŘÍŠTÍM TÝDNU 6.2. - 10.2.2012 __________________ - čeká všechny předškoláky zápis do prvních tříd základních škol ________ - za všemi dětmi přijede do Mašinky divadélko ______________ - k závěru se chýlí přihlášení aktivity SOLNÁ JESKYNĚ - u paní učitelky Stehnové ___________ - NEPŘEHLÉDNĚTE, ŽE SE HNED PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH (v úterý 21.2.)FOTOGRAFUJEME - PROSÍME O MOŽNOU MAXIMÁLNÍ ÚČAST NA TOMTO 1.FOCENÍ - pro případně nepřítomné děti bude dohodnut 2.TERMÍN - pro dofocení. _____________________ - po jarních prázdninách budou k vyzvednutí formuláře PŘIHLÁŠEK na školku v přírodě + k prostudování na nástěnkách v obou budovách budou zveřejněny veškeré informace, které je nutné znát před závazným přihlášením dítěte. Další dotazy bude obratem zodpovídat a závazně vyplněné přihlášky přijímat paní učitelka Holcmanová nebo paní ředitelka. O LOŇSKÉ ŠvP MŮŽETE ČÍST ve vagonku VZKAZY - archiv vzkazů - zprávy s daty 22.-30.5.2011-získáte představu "jak to tam na té školce v přírodě chodí". _____________________________ VEŠKERÉ INFO HLEDEJTE VE VAGÓNKU AKTIVITY . . . .
29.01.2012
JE TU KONEC MĚSÍCE LEDNA: __________________ - v minulém týdnu nás potěšilo Liduščino divadlo - herečky Jaroslava Stránská (mj.představitelka Jitky ve filmu Diskopříběh 1, 2) a Ludmila Hoppová (www.liduscino-divadlo.wz.cz) BYLY BÁJEČNÉ _______ - v pátek 3.2. jsou ve školách polol.prázdn. - Mašinka "pojede v úsporném režimu" pro 17 přihlášených dětí __________________ - nejdéle do jarních prázdnin žádáme o organizační vyřízení aktivity SOLNÁ JESKYNĚ u paní učitelky Stehnové - děkujeme ___________ - po jarních prázdninách budou k vyzvednutí formuláře na školku v přírodě - dotazy bude obratem zodpovídat a závazně vyplněné přihlášky přijímat paní učitelka Holcmanová. O LOŇSKÉ ŠvP MŮŽETE ČÍST ve vagonku VZKAZY - archiv vzkazů - zprávy s daty 22.-30.5.2011-získáte představu "jak to tam chodí". ______________________________ PRO RODIČE, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ K ZÁPISU DO MAŠINKY uvádíme, že informace "V KOSTCE" lze přečíst zde ve vagónku VZKAZY - pododkaz ARCHIV VZKAZŮ nebo jsou zcela kompletní informace zveřejněny na hlavní nástěnce školy - u barevné mašinky.
29.01.2012
LEDNOVÉ PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM: _____________________________ - velmi malý počet přihlášených dětí k docházce o jarních prázdninách vedl ke zvážení "EKONOMIČNOSTI PROVOZU ŠKOLY V PRÁZDNINOVÉM TÝDNU" - děkuji všem rodičům, s kterými jsem telefonicky či osobně jednala za jejich vstřícnost. Pro konečných 5 dětí je zajištěna docházka v MŠ Pampeliška (TÍMTO DĚKUJI PANÍ ŘEDITELCE KAŇKOVÉ ZA VÝPOMOC). V případě onemocnění dítěte je nutné se v Pampelišce z docházky omluvit: tel č. 325 551 423. Jaroslava Černá ____________ - při sledování návštěvnosti mašinkovského webu bylo zjištěno překročení hranice 44 tisíců přístupů = DĚKUJEME, ŽE CHCETE "BÝT V OBRAZE" _______________ - v Mašince zatím neřádí žádná "epidemie" - DĚKUJEME ZA VÁŠ ZODPOVĚDNÝ A OHLEDUPLNÝ PŘÍSTUP = nemoci zřejmě léčíte, tudíž si je děti nepředávají. Přesto trvá naše přání: dbejte u dětí na nutné používání KAPESNÍKU mnohdy místo RUKÁVU a zároveň vyžadujte VČASNÉ VYSMRKÁNÍ.
22.01.2012
V pátek 20.1. proběhlo šetření ŠZ - ze všech přihlášených předškoláků chyběl pouze nemocný Kubík. Zprávy od paní Polákové a Vlčkové obdržíte IHNED, jakmile budou do MŠ doručeny. Dílčí info podají paní učitelky Špeciánová a Stehnová. ______________________________ Do předložených seznamů zapisujte zájem: - o docházku v den pololetních prázdnin, tj. v pátek 3.2.2012 - POČET ZÁJEMCŮ JE JIŽ NYNÍ DOSTATEČNÝ, PROVOZ BUDE - v týdnu jarních prázdnin 13. - 17.2.2012 - POČET ZÁJEMCŮ JE ZATÍM VELMI MALÝ, O PROVOZU BUDE TEPRVE ROZHODNUTO Docházku přihlašujte NEJDÉLE DO ÚTERÝ 24.1. - VĚTŠINA RODIČŮ JIŽ MÁ. Kdo je nepřítomen = zavolá do MŠ, nahlásí svůj zájem paní učitelce a ta jej do seznamů zapíše. Pokud nebude mít někdo vyplněno, pak O DOCHÁZKU NEMÁ ZÁJEM. _______________________ Připravují se "solné hrátky" - formulář přihlášky vydá a přijme, případné dotazy zodpoví, finanční zálohu vybere paní učitelka STEHNOVÁ. Polovina zájemců již splnila. DĚKUJEME. _________________ VE ČTVRTEK dopoledne PŘIJEDE LIDUŠČINO DIVADLO - viz vagónek AKTIVITY.
22.01.2012
PODĚKOVÁNÍ A POCHVALY: - děkujeme rodičům, kteří využívají web Mašinky, chodí si na něj alespoň 1x týdně pro aktuální info A TAK JSOU STÁLE "V OBRAZE". Za pět let provozu webovek se blížíme ke 44 tisícům přístupů = TO JE BÁJEČNÉ . . . Čtenářům nástěnek v MŠ patří také poděkování . . . ________________ - chválíme všechny zodpovědné rodiče za jejich přístup ke svým dětem a tím i k dětem ostatních rodičů v době nemoci vlastního dítěte. V uplynulém týdnu bylo v každé třídě denně přítomných přes dvacet dětí. ZODPOVĚDNOST A OHLEDUPLNOST SE VYPLÁCÍ = NEMOCE LÉČÍME, TUDÍŽ SI JE NEPŘEDÁVÁME. Pozn. prosíme o odnaučení zlozvyku u některých dětí - na rýmu je KAPESNÍK, nikdy se nepoužívá RUKÁV. ______________ -děkujeme všem příjemcům upozorňujících SMS zpráv za úhrady drobných nedoplatků - vše proběhlo naprosto obratem. Po uzavření účetního roku 2011 bude rodičům předloženo "hospodaření" s finančními dary, které Mašinka v roce 2011 obdržela. ______________________ PRO RODIČE, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ ZAPSAT SVÉ DĚTI OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY uvádíme, že informace "V KOSTCE" lze přečíst zde ve vagónku VZKAZY - pododkaz ARCHIV VZKAZŮ nebo jsou zcela kompletní informace zveřejněny na hlavní nástěnce školy - u barevné mašinky.
15.01.2012
- PROVOZ MAŠINKY BĚŽÍ od začátku ledna ÚPLNĚ NORMÁLNĚ denně 6,15 - 16,15 - všichni stíháte vyzvedávat své děti do konce této provozní doby, a to je pro nás další znamení, že "prodloužený provoz Mašinky" JE ZBYTEČNÝ. PŘIPOMÍNÁME: pokud se dostanete do situace, že nestihnete školku do 16,15 hod. - VOLEJTE, DEJTE VĚDĚT - počkáme do Vašeho příjezdu. TYTO PŘÍPADY SE STÁVAJÍ MIMOŘÁDNĚ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU, ať je provoz krátký nebo dlouhý. _________________ - KONTROLA PLATEB ŠKOLNÉHO A FONDU RODIČŮ k 31.12.2011 opět ukázala, ŽE JSTE VZORNÍ PLÁTCI (bylo zasláno pouze 5 SMS zpráv s žádostí o dorovnání ojediněle opomenutých plateb) - VELMI DĚKUJEME ZA VAŠI příkladnou PLATEBNÍ KÁZEŇ. Děkujeme zároveň za veškeré finanční dary zaslané na účet Mašinky či vložené do pokladny - brzy Vás seznámíme s novým "přírůstkem" na školní zahradu, který jste pomohli svými dary zafinancovat. __________________ PRO VŠECHNY PŘIPOMÍNÁME "nutnost proklikat" vagónek AKTIVITY - vše pevně naplánované je zde zveřejněno. Samozřejmě, že změny jsou možné, vždy se o nich dozvíte - NESTANE SE, ŽE BYCHOM VÁM VŠEM NEDALI NĚCO VĚDĚT.
15.01.2012
V úterý 17.1.2012 nezapomeňte na schůzku s řediteli základních škol - odpoledne v MŠ Pampeliška pro všechny zájemce z řad rodičů bez dětí. _________________ V pátek 20.1.2012 nezapomeňte na screening školní zralosti - dopoledne pro přihlášené předškoláky bez rodičů. ______________________________ Do předložených seznamů v malé a velké budově zapisujte zájem o zajištění docházky - v den pololetních prázdnin - v týdnu jarních prázdnin _______________________ Připraveny jsou přihlášky na "solné hrátky" - formulář vydá a vyplněný přijme, případné dotazy zodpoví, finanční zálohu vybere PANÍ UČITELKA STEHNOVÁ. _________________ PRO RODIČE, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ ZAPSAT SVÉ DĚTI OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY uvádíme následující informace: - potřebné informace jsou zveřejněny zde na webu ve vagónku AKTIVITY - odkazy BŘEZEN, DUBEN - stejné info naleznou rodiče na hlavní nástěnce v MŠ - formulář žádosti je možné stáhnout a vytisknout z webu - vagónek INFORMACE PRO RODIČE - odkaz KE STAŽENÍ - formulář mohou rodiče obdržet také na informační předzápisové schůzce 5.3.2012, která začíná v 16,00 v MŠ Pro základní orientaci uvádíme pořadí třech kriterií pro přijímání (tento výběr nenahrazuje celá kriteria, která jsou zveřejněna na hlavní nástěnce v mateřské škole: 1. Dítě předškolního věku - jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Lysé nad Labem nebo Staré Lysé 2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato 3. Dítě s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé
07.01.2012
Milí rodiče. Máme za sebou první týden měsíce ledna v novém kalendářním roce 2012. Ještě jednou si dovolujeme popřát VÁM VŠEM, ať se VÁM daří, štěstí, lásku, pevné zdraví, a kdyby se náhodou něco pokazilo, tak ať se to zase zpětně spraví. Přejeme VÁM mnoho báječných zážitků s těmi nejmenšími, DĚTMI. VAŠE MAŠINKA. _____________________________ PROVOZ MAŠINKY V ROCE 2012 se vrátil od 1.1.2012 do původní provozní doby: denně 6,15 - 16,15. K tomuto "zpětnému" kroku jsme přistoupili na základě zkušeností z dvouapůlměsíčního "prodlouženého" provozu = nevyužití provozu v čase 16,15 - 16,30 možno na dotaz rodičů doložit. ____________________ PŘIPOMÍNÁME "nutnost proklikat" vagónek AKTIVITY - vše, co už je najisto naplánováno, je pod jednotlivými měsíci zveřejněno. Samozřejmě, že změny jsou možné. Vždy se o nich dozvíte - NESTANE SE, ŽE BYCHOM VÁM VŠEM NEDALI NĚCO VĚDĚT. _________________ V úterý 10.1.2012 dopoledne přijede za dětmi divadélko Kůzle s pohádkou "CUKROVÉ TINTILI VANTILI" - žádné organizační změny nejsou. __________ V DALŠÍM TÝDNU NEZAPOMEŇTE: - 17.1.2012 - schůzka s řediteli základních škol - odpoledne v MŠ Pampeliška pro všechny zájemce z řad rodičů bez dětí - 20.1.2012 - screening školní zralosti - dopoledne pro přihlášené předškoláky bez rodičů
07.01.2012
PRO RODIČE, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ ZAPSAT SVÉ DĚTI OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY uvádíme následující PŘEDBĚŽNÉ informace: ______________ - potřebné informace jsou zveřejněny zde na webu ve vagónku AKTIVITY - odkazy BŘEZEN, DUBEN - stejné info naleznou rodiče na hlavní nástěnce v mateřské škole - formulář žádosti je možné stáhnout a vytisknout z webu - vagónek INFORMACE PRO RODIČE - odkaz KE STAŽENÍ - formulář mohou rodiče obdržet také na informační předzápisové schůzce 5.3.2012 - kriteria pro přijímání budou v ucelené podobě včas zveřejněna na hlavní nástěnce v mateřské škole - předběžné INFO bylo zveřejněno v prosincových Listech - článek je k přečtení na straně 16: http://www.mestolysa.cz/storage/dokumenty/ listy/Listy122011.pdf Pro základní orientaci uvádíme pořadí třech kriterií pro přijímání: 1. Dítě předškolního věku - jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Lysé nad Labem nebo Staré Lysé 2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato 3. Dítě s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé
28.12.2011
Věříme, že Silvestr vykouzlil úsměv na každé tváři. Přejeme, ať se v novém roce VŠEM daří. Štěstí, lásku, pevné zdraví, kdyby se náhodou něco pokazilo, tak ať se to zase zpětně spraví. ROK 2012 plný báječných zážitků s těmi nejmenšími, DĚTMI, přeje všem Mateřská škola Mašinka. Děkujeme všem našim rodičům a prarodičům, současným i minulým, dále našim partnerům, ale i všem ostatním známým za množství zaslaných přání. Všechna tištěná, mailová, ale i ústní přání jsou velmi milá. Děkujeme též za pozornosti a maličkosti, kterých si velmi vážíme. Děkujeme za finanční dary. Nejen za ty předvánoční, ale za všechny. Děkujeme Vám za Vaši podporu. ____________________ PROVOZ MAŠINKY V ROCE 2012 začne v úterý 3.1. a vrací se do původní provozní doby: denně 6,15 - 16,15. K tomuto "zpětnému" kroku jsme přistoupili na základě zkušeností z dvouapůlměsíčního "prodlouženého" provozu = nevyužití provozu v čase 16,15 - 16,30 možno na dotaz rodičů doložit.
28.12.2011
PŘIPOMÍNÁME rodičům z Mašinky, aby za účelem dobré informovanosti "proklikali" vagónek AKTIVITY - určitě pročtěte odkazy LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN. ____________________ PRO RODIČE, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ ZAPSAT SVÉ DĚTI OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY uvádíme následující PŘEDBĚŽNÉ informace: - potřebné informace jsou zveřejněny zde na webu ve vagónku AKTIVITY - odkazy BŘEZEN, DUBEN - stejné info naleznou rodiče na hlavní nástěnce v mateřské škole - formulář žádosti je možné stáhnout a vytisknout z webu - vagónek INFORMACE PRO RODIČE - odkaz KE STAŽENÍ - formulář mohou rodiče obdržet také na informační předzápisové schůzce - kriteria pro přijímání budou v ucelené podobě včas zveřejněna na hlavní nástěnce v mateřské škole - předběžné INFO bylo zveřejněno v prosincových Listech - článek je k přečtení na straně 16: http://www.mestolysa.cz/storage/dokumenty/ listy/Listy122011.pdf Pro základní orientaci uvádíme pořadí třech kriterií pro přijímání: 1. Dítě předškolního věku - jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Lysé nad Labem nebo Staré Lysé 2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato 3. Dítě s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé
16.12.2011
MILÍ RODIČE A DALŠÍ PŘÍZNIVCI NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Mašinka má před sebou poslední týden provozu v kalendářním roce 2011. Tento týden zakončíme pracovně ve čtvrtek, v pátek bude již školka uzavřena - avizo web, hlavní nástěnka. V uplynulém týdnu završily děti své předvánoční pracovní snažení předáním a odnesením svých výrobků domů. Děti se mají čím chlubit, vyráběly ve všech třídách s velkou chutí, vždyť se také chtějí podílet na tom, jak to budete mít doma na Vánoce hezké. Zároveň se mohly těšit ze společně prožitého úterního odpoledne především s Vámi rodiči v Mašince. Doufáme, že naladění od LÍDY HELLIGEROVÉ a pohostinné posezení, které navazovalo na její vystoupení ve Vás vytvořily pohodu předvánočního času. Středeční dopolední nadílka od Ježíška snad potěšila všechny děti. Věříme, že vánoční stromečky a výzdova ve třídách, slavnostně uspořádané a prostřené stoly, netradiční stolování a další zvláštní aktivitky během dnů prožívaných nadále ve školce vytvářejí pro děti příjemné prostředí, ale také pomáhají ukrátit to nekonečně dlouhé čekání na domácího Ježíška. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA NÁŠ MAŠINKOVSKÝ SLAVNOSTNÍ STŮL, NEJEN CUKROVÍČKO DOJÍDÁME JEŠTĚ NYNÍ. Také si zpestřujeme pitný režim, a to stejně jako loni "lahodným moštováním" - info o moštu naleznete na hlavní nástěnce. Náš jídelníček zpestří Eurest vánočkou ke svačině, vánočním kubou, vánoční pečení a smaženou rybou k obědu . . . . Těšíme se . . . . .
16.12.2011
MAŠINKA JE TEDY V PROVOZU POSLEDNÍ ČTYŘI DNY V ROCE 2011, její provoz opět začne v úterý 3.1.2012 a vrací se do původní provozní doby: denně 6,15 - 16,15. K tomuto "zpětnému" kroku jsme přistoupili na základě zkušeností z dvouapůlměsíčního "prodlouženého" provozu = nevyužití provozu v čase 16,15 - 16,30 možno na dotaz rodičů doložit. ________________________ Dle počtu docházejících dětí v posledních čtyřech dnech, tj.19.12. - 22.12. se může stát, že nebudou v provozu všechny třídy - AKTUÁLNĚ NAJDETE V PŘÍPADĚ ZMĚN INFO NA DVEŘÍCH BUDOV. ________________ Dovolujeme si touto cestou popřát všem KRÁSNÉ VÁNOCE A CELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY. . . . a trochu sněhu pro děti . . . . a trochu času k odpočinku pro dospěláky . . . . a spoustu společně prožitých chvil . . . . VESELÉ OSLAVY SILVESTROVSKÉ A ÚSPĚŠNÝ SKOK DO NOVÉHO ROKU 2012 . . . VAŠE MAŠINKA
07.12.2011
Mašinka v očekávání: ___________________________________ V úterý 13.12. od 15,30 hodin se těšíme na všechny, kteří chtějí strávit chvilku se svými dětmi v Mašince. Sváteční program zajistí na naše pozvání paní LÍDA HELLIGEROVÁ - určitě se jí podaří vykouzlit pohodu a zastavit nás všechny v předvánočním shonu. Prosíme již tradičně všechny naše mašinkovské pekařky a pekaře o NĚJAKÉ DOBROTY K POHOŠTĚNÍ. Věříme, že přijmete pozvání nejen na program, ale i ke svátečnímu stolu. Domů si pak společně s dětmi odnesete vánoční výzdobu, kterou děti s velkou chutí v těchto dnech v jednotlivých třídách vyrábějí. ___________________________ Ve středu 14.12. dopoledne budeme se všemi dětmi v Mašince čekat na nadílku od JEŽÍŠKA. Strávíme společnou chvíli u stromečku ve třetí třídě. Dopoledne plné překvapení si zpestříme ještě zřejmě cukrovíčkem. Sladké zážitky doplníme třeba SKÁKACÍM HRADEM. TĚŠÍME SE.
07.12.2011
Aktuálně z Mašinky: V pondělí 5.12. dopoledne NAVŠTÍVILI MAŠINKU TŘI ČERTI - MIKULÁŠ - ANDĚL. Byli přísní, ale spravedliví a hlavně nadělovali. Děkujeme všem členům RODINY HAJNÝCH za to, že vyhověli naší žádosti a jako každoročně přišli za dětmi do Mašinky. _____________________ V Mašince "proběhl" jeden případ neštovic, a to v druhé půli měsíce listopadu - od té doby nebylo od rodičů nic dalšího aktuálního hlášeno. Aktuální může být však výskyt vší - nejsou sice zatím v naší MŠ, ale dávejte pozor při vzájemných návštěvách u známých, přátel a kamarádů dětí = VÝSKYT VŠÍ BYL TOTIŽ ZAZNAMENÁN V JINÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE V LYSÉ. Pozor na výměny čepic, půjčování hřebenů, ozdob do vlasů, společné hry a pobyty = to vše jsou pro přenos vší úžasné příležitosti . . . . VEŠ NEZNÁ HRANICE . . . . KONTROLUJTE DĚTEM HLAVY . . . . .
04.12.2011
AKTUÁLNĚ Z MAŠINKY: V pondělí 5.12. by měli Mašinku navštívit ČERTÍCI, MIKULÁŠ A ANDĚL . . . tak snad . . . POČÍTEJTE S POSUNEM OBĚDA V OBOU BUDOVÁCH O 1/2 HODINY. __________________________ VE VELKÉ BUDOVĚ u schodů vyplňujte VÁŠ ZÁJEM O SCREENINGOVÉ ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI - veškeré info naleznete tamtéž - NETÝKÁ SE DĚTÍ Z MALÉ BUDOVY. ______________________ Vagónek AKTIVITY je průběžně aktualizován = proklikejte si jednotlivé měsíce - nejlépe zapište DŮLEŽITÉ do svého diáře __________________ INFO O PROVOZU ŠKOLY: Po více než měsíčním provozu Mašinky v prodloužené době od 6,15 do 16,30 hodin ZATÍM sdělujeme, ŽE PROVOZ VYUŽIT NENÍ a zřejmě dojde k jeho zpětné úpravě do původní "podoby".
27.11.2011
PŘIPOMÍNÁME: - v Muzeu B.Hrozného v Lysé nad Labem probíhá výstava VÁNOČNÍ POTKÁVÁNÍ - výstava trvá do 8.1.2012 - v jejím průběhu se uskuteční: - 3.12.2011 zdobení hraček a dráteník - 10.12.2011 zdobení perníků s perníkářkou paní Dvořákovou - 17.12.2011 vánoční dekorace s panem Svobodou Naše mateřská škola dodala také pár "výstavních exponátů" - jistě si jich na výstavě všimnete, jsou označeny oválným razítkem naší MŠ. Mašinka se zúčastnila i soutěže "OZDOBA NA MĚSTSKÝ VÁNOČNÍ STROM - získali jsme 2.místo v kategorii kolektivů od 0 do 6 let = s radostí jsme přijali ocenění za toto umístění a cenu, tj.šek v hodnotě 2.000,-Kč
27.11.2011
AKTUÁLNĚ Z MAŠINKY V TÝDNU 28.11. - 2.12.: ______________________ - pondělí - normální - úterý - děti ze 3.třídy jdou do ZŠ Komensk. - počítáme s posunem oběda o cca 1/2 hodiny - středa - přijede Petrpaslíkovo divadlo s pohádkou "Jak si čerti hráli na divadlo" + odpolední angličtina se Zuzkou Burdovou - čtvrtek - přijde do Mašinky paní učitelka Zdenička Procházková - sváteční dopolední návštěva - těšíme se - pátek - normální - pondělí 5.12. by měli Mašinku navštívit ČERTÍCI, MIKULÁŠ A ANDĚL . . . tak snad . . . POČÍTEJTE S POSUNEM OBĚDA V OBOU BUDOVÁCH O 1/2 HODINY. __________________________ VE VELKÉ BUDOVĚ u schodů vyplňujte VÁŠ ZÁJEM O SCREENINGOVÉ ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI - veškeré info naleznete tamtéž - NETÝKÁ SE DĚTÍ Z MALÉ BUDOVY. ______________________ Vagónek AKTIVITY je průběžně aktualizován = proklikejte si jednotlivé měsíce - nejlépe zapište DŮLEŽITÉ do svého diáře __________________ INFO O PROVOZU ŠKOLY: Po více než měsíčním provozu Mašinky v prodloužené době od 6,15 do 16,30 hodin ZATÍM sdělujeme, ŽE PROVOZ VYUŽIT NENÍ a zřejmě dojde k jeho zpětné úpravě do původní "podoby".
18.11.2011
BLÍŽÍ SE ADVENTNÍ VÍKEND: - v úterý 22.11. - ještě jednou dojdou předškoláci a druháčci za paní učitelkou Kremlíkovou do ZŠ ke kostelu vyzkoušet si "adventní zpívání", možná i prváčci se připojí . . . . uvidíme - DOPOLEDNE - prváčci určitě vyrazí do muzea na VÁNOČNÍ VÝSTAVU - některé DOPOLEDNE V SOBOTU 26.11. se koná na lyském náměstí ADVENTNÍ ODPOLEDNE s vyhlášením výsledků vánoční soutěže, s programem a rozsvícením městského vánočního stromu. VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MAŠINKY JE ZAŘAZENO HNED NA ZAČÁTKU PROGRAMU, po úvodní hasičské dechovce. Prosíme všechny rodiče, kteří přislíbili ve zjišťovacích seznamech účast dětí na programu, ABY PŘIVEDLI SVÉ DĚTI V 15,00 HODIN na místo srazu = vestibul budovy městského úřadu. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE. _____________________ Mašinka děkuje svým rodičům za sledování webových stránek školy = 42 200 přístupů - jste báječní a "stále v obraze" . . . . Přejeme krásný, již ADVENTNÍ VÍKEND . . .
18.11.2011
MILÍ RODIČE, v Muzeu B.Hrozného v Lysé nad Labem začíná 16.11.2011 výstava VÁNOČNÍ POTKÁVÁNÍ. Výstava potrvá do 8.1.2012. V jejím průběhu jsou pořadateli připraveny tyto programy: - 3.12.2011 zdobení hraček a dráteník - 10.12.2011 zdobení perníků s perníkářkou paní Dvořákovou - 17.12.2011 vánoční dekorace s panem Svobodou Naše mateřská škola dodala také "výstavní exponáty" - tímto zveme všechny rodiče, prarodiče a především děti na JISTĚ KRÁSNOU TVOŘIVOU PODÍVANOU. ___________________________ MILÍ RODIČE, vagónek AKTIVITY je průběžně aktualizován = proklikejte si jednotlivé měsíce a JUKNĚTE, co se objevilo nového - nejlépe zapište VŠE DŮLEŽITÉ do svého kalendáře-diáře a nestane se, že zapomenete . . . . . . __________________ INFO O PROVOZU ŠKOLY: Po více než měsíčním provozu Mašinky v prodloužené době od 6,15 do 16,30 hodin ZATÍM sdělujeme, ŽE PROVOZ VYUŽIT NENÍ a zřejmě dojde k jeho zpětné úpravě do původní "podoby".
11.11.2011
POLOVINA LISTOPADU JE ZA NÁMI: - pondělí 14.11. - již neplaveme - vyúčtování vodních hrátek má na starosti paní učitelka Štěpánka Stehnová - najdete ji většinou ve velké budově a vysvětlení k vyúčtování čtěte na hlavní nástěnce u mašinky - úterý 15.11. - ZMĚNA !!! CESTA NÁS ČEKÁ AŽ VE STŘEDU !!! předškoláci a druháčci půjdou dopoledne za paní učitelkou Kremlíkovou vyzkoušet si "adventní zpívání", prváčci "trénují" pouze v Mašince, na cestu za zkušebním zpíváním se nevydávají - středa 16.11. - odpolední anglické hrátky se Zuzkou Burdovou - "co se děti naučily v měsíci říjnu" najdete na info letáčku na nástěnkách ve svých šatnách - čtvrtek 17.11. - státní svátek - pátek 18.11. - provoz školy omezen na jednu třídu - pro přihlášené děti KRÁSNÝ PODZIM PŘEJE MAŠINKA
11.11.2011
MILÍ RODIČE, v Muzeu B.Hrozného v Lysé nad Labem začíná 16.11.2011 výstava VÁNOČNÍ POTKÁVÁNÍ. Výstava potrvá do 8.1.2012. V jejím průběhu jsou pořadateli připraveny tyto programy: - 3.12.2011 zdobení hraček a dráteník - 10.12.2011 zdobení perníků - 17.12.2011 vánoční dekorace Naše mateřská škola dodala také "výstavní exponáty" - tímto zveme všechny rodiče, prarodiče a především děti na JISTĚ KRÁSNOU TVOŘIVOU PODÍVANOU.
05.11.2011
MĚSÍC LISTOPAD JE V PLNÉM PROUDU: - pondělí 7.11. - naposledy plaveme (vysvětlení hledejte na hlavní nástěnce v MŠ) - osmé vodní hrátky prožijí děti netradičně = paní učitelky zařadí zvláštní aktivitky a děti budou odměněny za své plavecké výkony. Další vodní hrátky zahájíme první lekcí v pondělí 10.9.2012 - počítáme s osmi návštěvami čelákovického bazénu. - úterý 8.11. - předškoláci jdou na návštěvu do ZŠ B.Hrozného - do Masarykovy budovy - dopolední aktivita - středa 9.11. - odpolední anglické hrátky - "co se děti naučily v měsíci říjnu" najdete na info letáčku od Zuzky Burdové na nástěnkách v šatnách 2. a 3.třídy - čtvrtek 10.11. a pátek 11.11. = normální dny v Mašince KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY PŘEJE MAŠINKA.
05.11.2011
PROSÍME RODIČE: - o vyzvednutí vyúčtování stravného k 31.10.2011 - POKUD KONEČNÝ STAV NENÍ DOSTAČUJÍCÍ JAKO ZÁLOHA NA MĚSÍC LISTOPAD - nutně dorovnejte na minimálně 500,- Kč - o vyplnění seznamu, ve kterém se ptáme na účast dítěte při zpívání na adventním náměstí v sobotu 26.11. - o vyplnění seznamu, ve kterém se ptáme na docházku dítěte do MŠ v pátek 18.11., když ve čtvrtek je státní svátek DĚKUJEME RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI S MAŠINKOU. Období častého výskytu rýmy, kašle a dalších projevů nemocí u dětí je každoročně náročné nejen pro rodiče a jejich děti, ale i pro dospěláky z Mašinky. VÁŽÍME SI VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI A OHLEDUPLNOSTI, s kterou přistupujete k nastalým zdravotním potížím. Ceníme si Vaší ochoty ke komunikaci s námi v Mašince.
29.10.2011
V pondělí 31.10. - sedmé vodní hrátky - nezapomeňte děti vybavit jako vždy . . . . V úterý 1.11. se nic zvláštního neděje. Ve středu 2.11. přijede do Mašinky Minidivadlo paní Dančíkové a provede děti "Z pohádky do pohádky" - dopolední aktivita. Středeční odpoledne již tradičně patří anglickým hrátkám se Zuzkou Burdovou. Ve čtvrtek 3.11.2011 bude Mašinka mimo provoz. Důvodem uzavření MŠ je předem avizované přerušení dodávky vody firmou Stavokomplet. Odstávka bude probíhat za účelem vyřešení nastalé havárie na sídlišti. Děkujeme rodičům za pochopení organizační změny v provozu školy. Bez vody od 8 do 14 hodin nelze zajistit řádný chod MŠ. S případnými dotazy se obracejte, prosím, na ředitelku školy. V pátek 4.11. je normální den v Mašince. KRÁSNÝ PRVNÍ LISTOPADOVÝ TÝDEN PŘEJE MAŠINKA.
22.10.2011
PROVOZNÍ DOBA MAŠINKY BYLA UPRAVENA NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MEZI RODIČI. JAKO ROZHODUJÍCÍ BYLY ZVÁŽENY POŽADAVKY A VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ. VĚŘÍME, ŽE UPRAVENÝ PROVOZ ŠKOLY BUDOU VYUŽÍVAT PRÁVĚ A POUZE ZAMĚSTNANÍ RODIČE. S platností od pondělí 17.října 2011 byla upravena provozní doba naší mateřské školy pro školní rok 2011 - 2012 takto: - provoz školy začíná v 6,15 hodin - končí v 16,30 hodin ŽÁDÁME RODIČE, ABY RESPEKTOVALI PROVOZNÍ DOBU MŠ = DO 16,30 HODIN JE NUTNÉ VYZVEDNOUT DÍTĚ A OPUSTIT BUDOVY ŠKOLY. ŠATNY A CHODBY SE V 16,30 ZAČÍNAJÍ VYTÍRAT. DĚKUJEME. __________________________ STRAVOVÁNÍ: žádáme všechny rodiče, kteří NEMAJÍ DOSTATEČNÝ = POVINNÝ ZŮSTATEK NA STRAVOVACÍM ÚČTU DÍTĚTE, aby urychleně provedli nápravu. Po vyúčtování říjnového stravného v pondělí 31.10. MUSÍ BÝT ZŮSTATEK ÚČTU VYŠŠÍ NEŽ 500,-Kč = MINIMÁLNĚ. Děkujeme.
22.10.2011
CO PŘINESE POSLEDNÍ ŘÍJNOVÝ TÝDEN: ________________________ - pondělí - VODNÍ HRÁTKY - ODVOLÁNY - MÁLO PLAVCŮ - NAHRAZUJEME V LISTOPADU = PLAVEME TEDY AŽ DO 21.11.2011 !!! - úterý - POSLEDNÍ DEN PŘED PODZIMNÍMI PRÁZDNINAMI - středa - MIMOŘÁDNÝ PROVOZ, anglické hrátky nejsou - čtvrtek - MŠ UZAVŘENA - pátek - STÁTNÍ SVÁTEK _______________________________ Ve čtvrtek 3.11.2011 bude Mašinka mimo provoz. Důvodem uzavření MŠ je předem avizované přerušení dodávky vody firmou Stavokomplet. Odstávka bude probíhat za účelem vyřešení nastalé havárie. Děkujeme rodičům za pochopení organizační změny v provozu školy. Bez vody od 8 do 14 hodin nelze zajistit řádný chod MŠ. S případnými dotazy se obracejte, prosím, na ředitelku školy.
17.10.2011
JAK TO BĚŽÍ V MAŠINCE: - pondělní vodní hrátky - dospěláci i děti si aktivity ve vodě i mimo ni užívají . . . NÁVRAT Z VODNÍCH HRÁTEK JE PLÁNOVÁN VŽDY PO PŮL ČTVRT, POKUD MÁME „NĚJAKÝ ZÁDRHEL“, JE NUTNÉ POČÍTAT S PŘÍJEZDEM POZDĚJI, cca do 16,00 hodin ____________ - v úterý přijede za dětmi Divadélko KOS s pohádkou "Poslední loupežník" - nutný příchod všech dětí do MŠ nejdéle do 7,45 - děkujeme ___________________ - středeční anglické hrátky zdárně pokračují . . . PROBÍHAJÍ V ODPOLEDNÍM ČASE . . . vyhledávejte paní učitelku Ivu Špeciánovou - vybírá finanční zálohu _____________ - Mašinka již získala "domácí kino" - velmi děkujeme dárcům, kteří se našli mezi rodiči ve druháčku = tím je náš "plánovaný nákup" vyřešen a peníze ušetřeny - VELMI DĚKUJEME ___________________ - na naší zahradě je PODZIMÁČEK KUBA a s ním už mnoho dalších kamarádů - DĚKUJEME, ŽE S DĚTMI COKOLIV VYRÁBÍTE . . . za to vám všem rádi svítíme ráno na cestu do Mašinky
17.10.2011
PROVOZNÍ DOBA MAŠINKY BYLA UPRAVENA NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MEZI RODIČI. JAKO ROZHODUJÍCÍ BYLY ZVÁŽENY POŽADAVKY A VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ. VĚŘÍME, ŽE UPRAVENÝ PROVOZ ŠKOLY BUDOU VYUŽÍVAT PRÁVĚ A POUZE ZAMĚSTNANÍ RODIČE. S platností od pondělí 17.října 2011 se upravuje provozní doba naší mateřské školy pro školní rok 2011 - 2012 takto: - provoz školy začíná v 6,15 hodin - končí v 16,30 hodin ŽÁDÁME RODIČE, ABY RESPEKTOVALI PROVOZNÍ DOBU MŠ = DO 16,30 HODIN JE NUTNÉ VYZVEDNOUT DÍTĚ A OPUSTIT BUDOVY ŠKOLY. ŠATNY A CHODBY SE V 16,30 ZAČÍNAJÍ VYTÍRAT. DĚKUJEME. ___________________ NA ZÁKLADĚ ŠETŘENÍ MEZI RODIČI ROZHODLA ŘEDITELKA MŠ O PROVOZU ŠKOLY VE DNECH PODZIMNÍCH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN TAKTO: ve středu 26.10. bude MŠ otevřena, ve čtvrtek 27.10. bude MŠ uzavřena. V pátek je den státního svátku. Případné dotazy či připomínky směrujte, prosím, k ředitelce školy. Děkuji Vám.
08.10.2011
MALÉ SHRNUTÍ UPLYNULÉHO TÝDNE: - pondělní vodní hrátky proběhly opět báječně - paní učitelky Iveta a Iva si počínají v rolích instruktorek profesionálně, velmi zodpovědně připravují jednotlivé lekce - díky spoustě různorodých aktivit a zajímavých vodních pomůcek si děti plavčo užívají . . . NÁVRAT Z VODNÍCH HRÁTEK JE PLÁNOVÁN VŽDY PO PŮL ČTVRTÉ. POKUD SE NÁM VŠE DAŘÍ DLE PLÁNU, stíháme kolem 15,30 hodin, POKUD MÁME OVŠEM „NĚJAKÝ ZÁDRHEL“, JE NUTNÉ POČÍTAT S PŘÍJEZDEM POZDĚJI, cca 16,00 hodin . . . děkujeme za pochopení ____________ - středečních anglických hrátek se Zuzkou Burdovou se zúčastnili přihlášení a přítomní druháčci a třeťáci - podle slov paní učitelky Zuzky si všichni vzájemně první angličtinu užili . . . NEZAPOMÍNEJTE, ŽE HRÁTKY SE USKUTEČNÍ V ODPOLEDNÍM ČASE . . . DĚTI, KTERÉ ODCHÁZEJÍ DOMŮ PO OBĚDĚ SE NEMOHOU HRÁTEK ÚČASTNIT . . . vyhledávejte paní učitelku Ivu Špeciánovou - vybírá zálohu na angličtinu _____________ - ve čtvrtek došli prváčci do zámeckého parku k broukovišti, včelovišti a houbovišti - děti si vycházku za krásného počasí užily . . . DĚTI Z DRUHÁČKU A TŘEŤÁKU NAVŠTÍVILY VÝSTAVIŠTĚ A TÉŽ SE JIM LÍBILO - DOZVĚDĚLY SE SPOUSTU ZAJÍMAVOSTÍ . . . . děkujeme těm rodičům, kteří na vycházku děti připravili a vybavili . . .
08.10.2011
S platností od pondělí 17.října 2011 se upravuje provozní doba naší mateřské školy pro školní rok 2011 - 2012 takto: - provoz školy začíná v 6,15 hodin - končí v 16,30 hodin PROVOZNÍ DOBA MAŠINKY BYLA UPRAVENA NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MEZI RODIČI. JAKO ROZHODUJÍCÍ BYLY ZVÁŽENY POŽADAVKY A VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ. VĚŘÍME, ŽE UPRAVENÝ PROVOZ ŠKOLY BUDOU VYUŽÍVAT PRÁVĚ A POUZE ZAMĚSTNANÍ RODIČE. ___________________ NA ZÁKLADĚ ŠETŘENÍ MEZI RODIČI ROZHODLA ŘEDITELKA MŠ O PROVOZU ŠKOLY VE DNECH PODZIMNÍCH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN TAKTO: ve středu 26.10. bude MŠ otevřena, ve čtvrtek 27.10. bude MŠ uzavřena. V pátek je den státního svátku. Případné dotazy či připomínky směrujte, prosím, k ředitelce školy. Děkuji Vám. ____________ Na naší zahradě čeká PODZIMÁČEK KUBA, nemá rád, když je nuda . . . . a proto máme velkou radost, že se RODINA jeho kamarádů rozrůstá . . . DĚKUJEME, ŽE S DĚTMI COKOLIV VYRÁBÍTE . . . my vám všem za to posvítíme ráno na cestu do Mašinky. __________________ Děkujeme za každý další balík starého papíru - SBÍRÁME STÁLE - pokládejte jako vždy u hospodářské budovy - výsledek našeho posledního odvozu rádi zveřejňujeme na hlavní nástěnce.
08.10.2011
xxx
30.09.2011
Děkujeme všem rodičům, kteří "chodí" na web Mašinky pro informace - 40 500 přístupů !!! Děkujeme za zářijovou platební kázeň. Děkujeme za pomoc se sběrem. Děkujeme za VAŠE PODZIMÁČKY - moc se na ně těšíme. Na naší zahradě již čeká PODZIMÁČEK KUBA, nemá rád, když je nuda a proto věříme, že i letos, když si počká, NOVÝCH KAMARÁDŮ SE DOČKÁ . . . . . . . . ___________________________ Ve svých třídách - šatnách vyplňujte předložené seznamy - nabídky.
25.09.2011
Začátek měsíce října: - v pondělí opět vodní hrátky - přivádějte přihlášené děti s batůžkem a potřebnými věcmi = kdo není vybaven, nemůže odjet NÁVRAT Z VODNÍCH HRÁTEK JE PLÁNOVÁN PO PŮL ČTVRTÉ. POKUD SE NÁM VŠE DAŘÍ DLE PLÁNU, STÍHÁME KOLEM 15,30 HODIN, POKUD MÁME OVŠEM „NĚJAKÝ ZÁDRHEL“, JE NUTNÉ POČÍTAT S PŘÍJEZDEM POZDĚJI, cca 16,00 hodin . . . děkujeme za pochopení - ve středu poprvé při anglických hrátkách se Zuzkou Burdovou - účastní se pouze přihlášení předškoláci a druháčci - ve čtvrtek (nebo pátek) - prváčci zamíří do zámeckého parku k broukovišti, včelovišti a houbovišti a DRUHÁČCI A TŘEŤÁCI VYRAZÍ NA VÝSTAVIŠTĚ ZA HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY - tyto aktivity se uskuteční pouze za příznivého počasí - počítáme s posunutým obědem, Vy počítejte s pozdějším odchodem dětí domů po obědě - VYBAVENÍ JAKO NA KAŽDÝ JINÝ VÝLET = batůžek, pláštěnku, balíček papírových kapesníčků, lahvičku s pitím = pouze se šroubovacím uzávěrem. SPORTOVNÍ OBLEČENÍ - DĚKUJEME.
25.09.2011
V TÝDNU OD 26.9. DO 30.9.2011 - v pondělí již potřetí plaveme - přivádějte přihlášené děti s batůžkem a potřebnými věcmi = kdo není vybaven, nemůže odjet. PRO PLATBU ZÁLOHY STÁLE VYHLEDÁVEJTE, PROSÍM, PANÍ UČITELKU ŠTĚPÁNKU STEHNOVOU - ve středu je státní svátek, Mašinka bude odpočívat ___________________________ Do vagónku AKTIVITY byly vloženy "již známé informace či aktivity" = proklikejte odkazy na jednotlivé měsíce. __________________ Ve svých třídách - šatnách vyplňujte předložené seznamy - nabídky. _____________ PLATEBNÍ KÁZEŇ V MĚSÍCI ZÁŘÍ = většina dětí má uhrazeno prázdninové i zářijové školné, dále i Fond rodičů. Do konce měsíce je ještě čas, přesto "máme platebně téměř splněno". VELMI DĚKUJEME. VAŠE MAŠINKA.
18.09.2011
V TÝDNU OD 19.9. DO 23.9. - v pondělí plaveme v Čelákovicích - viz seznamy a info ve velké a malé budově - vybavení dle instrukcí uvedených na letáčku přiloženém k přihlášce, PRO PLATBU ZÁLOHY VYHLEDEJTE, PROSÍM, PANÍ UČITELKU ŠTĚPÁNKU STEHNOVOU - v úterý dopoledne aktivitka v rámci projektu NECHCI KAZY - následně po akci poskytneme rodičům INFO - pokud se jako školka rozhodneme zařadit do projektu - ve středu, ve čtvrtek a v pátek - "normální" dny ve školce _________________________________ POKUD BY SE STALO, ŽE NĚKOMU NEPŮJDE PŘEHRÁVAT DVD S FOTOGRAFIEMI za školní rok 2010 - 2011, přineste zpět, prosím - vyměníme. ___________________________ Do vagónku AKTIVITY byly vloženy "již známé informace či aktivity" = proklikejte odkazy na jednotlivé měsíce.
18.09.2011
MALÉ SHRNUTÍ UPLYNULÉHO TÝDNE: - vodní hrátky v pondělí odpoledne byly báječné - mašinkovským instruktorkám, paní učitelkám Ivě a Ivetě se s dětmi plavalo moc hezky, děti byly šikovné - KOUZELNICE JITKA DOUBKOVÁ, která zavítala za dětmi z Mašinky předminulý pátek dopoledne obsadila na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MODERNÍ MAGII, které se konalo 15.-17.9.2011 v Týnci nad Vltavou, 2.MÍSTO !!! Svým vystoupením tedy zaujala nejen děti a dospěláky v naší školce, ale i porotu soutěže. GRATULUJEME a těšíme se, že za námi do Mašinky zase někdy přijede = třeba v období předvánočním, to je přece OBDOBÍ PLNÉ KOUZEL . . . .
12.09.2011
V TÝDNU OD 12.9. DO 16.9. - v pondělí plaveme v Čelákovicích - viz seznamy a info ve velké a malé budově - v úterý slavíme v Mašince s Vandou a Standou, kteří přijedou za dětmi se spoustou písniček a legrace. Přijďte se pobavit odpoledne od 15,30hod. Těšíme se na všechny děti a jejich rodiče na školní zahradě (za hezkého počasí) nebo ve velké budově - ve druhé třídě (v případě nepříznivého počasí).Touto "aktivitkou" přivítáme v Mašince nový školní rok a oslavíme "její letní vylepšení". - ve středu, ve čtvrtek a v pátek - "normální" dny ve školce POKUD BY SE STALO, ŽE NĚKOMU NEPŮJDE PŘEHRÁVAT DVD S FOTOGRAFIEMI za školní rok 2010 - 2011, přineste zpět, prosím - vyměníme. WEB MAŠINKY dosáhl 40 000 přístupů !!! Děkujeme především všem rodičům, kteří využívají webové stránky školy. Přejeme si, aby webovky Mašinky byly i nadále vnímány jako prostředek komunikace školy s rodiči a nezbytný POMOCNÍK a INFORMAČNÍ ZDROJ.
12.09.2011
MALÉ SHRNUTÍ UPLYNULÉHO TÝDNE: - všem rodičům přítomným na schůzce v úterý 6.9.2011 děkujeme za účast. VŠICHNI RODIČE Z MAŠINKY BUDOU MÍT VE SVÝCH TŘÍDÁCH NEBO ŠATNÁCH zveřejněn zápis z této schůzky a další s ním související náležitosti, prosíme jim věnovat pozornost, DĚKUJEME. - páteční dopoledne kouzlila dětem ve tvářích úsměvy, zvědavost a údiv KOUZELNICE JUNIORKA JITKA DOUBKOVÁ. Vykouzlenými bonbony odměnila malé diváky za jejich soustředěnost a povzbuzující potlesk. Svým vystoupením zaujala nejen všechny děti, ale i dospěláky z Mašinky - přejeme jí na středeční celostátní soutěži hodně úspěchů. Páteční dopoledne bylo zároveň i dárečkové = přivítali jsme nové děti v Mašince a zároveň Mašinka obdarovala všechny svoje děti maličkostmi "na počest rozjezdu" v novém školním roce.
04.09.2011
V úterý 6.9.2011 od 16,30 hod. Vás Mašinka zve na svou úvodní schůzku - PROSÍME, PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ - KDO NEMŮŽE BÝT NA SCHŮZCE PŘÍTOMEN ZAJISTÍ SI PŘEDÁNÍ INFORMACÍ = na schůzce se dozvíte organizační záležitosti školního roku 2011 - 2012. Slíbené DVD s fotografiemi za školní rok 2010 - 2011 bude připraveno k odebrání na info schůzce v úterý. Děkujeme za pochopení. Další aktivity měsíce září hledejte ve vagonku AKTIVITY - pododkaz ZÁŘÍ. Krásné zářijové dny a pohodu s Mašinkou přejeme všem našim dětem i jejich rodičům.
04.09.2011
Začátek školního roku má Mašinka, její děti a všichni dospěláci za sebou. Jaké to bylo? Bylo to bezva. Nováčci to zvládli dost dobře a všichni ostatní (co už do Mašinky chodí déle) jim byli vzorným příkladem. Trochu pláče v prváčku (jen někteří z nováčků a to musí být), nějaká malá nejistota v prvních okamžicích ve druháčku (jakpak by ne, nejsou úplně malí, ale vkročili mezi nás poprvé) a naprostá pohoda u předškoláků (to je téměř samozřejmé, nastoupil zatím jen jeden zcela nový kamarád). VŠICHNI NOVÍ RODIČE SI BĚHEM ČTVRTKA A PÁTKU VYZVEDLI PŘÍSTUPOVÉ ČIPY - pokud bude kdokoliv potřebovat čip další, vyhledá paní ředitelku nebo paní učitelku Holcmanovou - obě ze 2.třídy. Děkujeme.
25.08.2011
PŘÍJEMNÉ A VESELÉ UŽÍVÁNÍ SLUNEČNÝCH SRPNOVÝCH DNŮ PŘEJE VŠEM MAŠINKA. Info z Mašinky před posledním prázdninovým víkendem: - celý kolektiv pracuje na přípravě tříd, budov, areálu Mašinky pro nový školní rok 2011 - 2012 - v prostorách 1.třídy budou čekat paní učitelky Veronika Kropáčková a Lenka Gramerová na 18 nových a 7 loňských dětí - v částečně rekonstruovaném přízemí velké budovy, tedy ve 2.třídě uvítají paní učitelky Iveta Holcmanová a Jaroslava Černá 7 nových a 19 loňských dětí - upravený, tedy dovybavený sociálním zařízením prostor 3.třídy připravují pro 25 loňských a 2 nové děti paní učitelky Ivana Špeciánová a Štěpánka Stehnová MAŠINKA "SE STALA" PŘES PRÁZDNINY MATEŘSKOU ŠKOLOU PRO 78 dětí (od roku 2009 zvýšila Mašinka kapacitu celkem o 10 dětí).
25.08.2011
Na všechny děti a jejich rodiče se těšíme ve čtvrtek 1.9.2011 nejdéle do 7,45 hodin - pozdnější příchod je možný pouze po dohodě s paní učitelkami ve třídě. První dny počítejte s určitým zdržením v mateřské škole - podle toho, jak se ranní situace bude vyvíjet. Ve čtvrtek a v pátek počítejte, prosím, u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě. Další postup si již dohodnete s paní učitelkami na třídě. Seznamy dětí podle zařazení do jednotlivých tříd HLEDEJTE V DEN VAŠEHO PRVNÍHO PŘÍCHODU NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE U VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ MAŠINKY. V šatnách jednotlivých tříd pak hledejte značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu. V úterý 6.9.2011 od 16,30 hod. Vás Mašinka zve na svou úvodní schůzku - PROSÍME, PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ - KDO NEMŮŽE BÝT NA SCHŮZCE PŘÍTOMEN ZAJISTÍ SI PŘEDÁNÍ INFORMACÍ = na schůzce se dozvíte organizační záležitosti školního roku 2011 - 2012.
29.07.2011
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO. PRÁVĚ MÁME ZA SEBOU i před sebou PŘESNOU PŮLKU PRÁZDNIN. ___________________________________ Od 1.8. do 12.8. zajišťuje prázdninový provoz MŠ Mašinka. PROSÍME O PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INFORMACÍ: - - - v Mašince probíhají práce spojené s částečnou rekonstrukcí a úpravou interiéru - - - žádáme všechny dospěláky, aby se s dětmi zdržovali v prostorách budov a areálu Mašinky co nejkratší dobu = jsme v provizorním provozu - - - malá budova a 1.patro velké budovy jsou funkční - - - PŘÍZEMÍ VELKÉ BUDOVY JE VYŘAZENO Z PROVOZU - - - zahrada je připravena pro prázdninový pobyt dětí - - - PROSÍME O VAŠI SHOVÍVAVOST NAD ÚPRAVOU PŘÍSTUPOVÝCH CEST V AREÁLU ŠKOLY - - - personál Mašinky se snažil připravit prostory MŠ tak, aby mohl být zajištěn provoz pro 57 prázdninových dětí ___________________________________ NA 100% BUDE MŠ MAŠINKA PŘIPRAVENA FUNGOVAT OPĚT OD 1.9.2011.
29.07.2011
KOMUNIKACE S MAŠINKOU 1.8. - 12.8.: - - - k omlouvání či přihlašování dětí provádějte osobně v MŠ nebo tel.325 551 421 - - - veškeré dotazy BĚHEM PRÁZDN. PROVOZU směrujte na paní učitelky ve třídách - - - konkrétní vyhledání paní ředitelky je možné při provozu MŠ během její služby či přímo na známém tel.č. 606 407 684 ____________________________________ ŠKOLNÉ A STRAVNÉ PROSÍME UHRADIT DLE INFORMACÍ NA HLAVNÍCH DVEŘÍCH. ____________________________________ Do malé budovy budou docházet děti z MŠ Mašinka, DO VELKÉ BUDOVY (1.PATRO) BUDOU DOCHÁZET DĚTI Z OSTATNÍCH MŠ. Doba příchodu do MŠ ráno do 7,45 hod., jiný příchod je nutné dohodnout s paní učitelkami ve třídách. ____________________________________ Žádáme VŠECHNY rodiče o podepsání věcí dětí = MŮŽE DOJÍT K ZÁMĚNĚ. JE PRÁZD. PROVOZ. NAŠI MŠ BUDOU NAVŠTĚVOVAT DĚTI ZE 4 RŮZNÝCH ŠKOL. Děkujeme, že pomůžete předejít možným záměnám a tím i potížím. ____________________________________ Přejeme příjemný pobyt v Mašince.
06.07.2011
ZPRÁVA PRO VŠECHNY RODIČE, KTEŘÍ PODALI PRO SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁŠKU K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE DO MŠ ČTYŘLÍSTEK !!! Ředitelce MŠ Čtyřlístek, paní Haně Rambouskové, byly na začátku měsíce června předány k vyřízení (=zajištění docházky) všechny přihlášky podané rodiči z Mašinky. _____________ Paní ředitelka poskytla vedení MŠ Mašinka dne 29.6.tuto informaci: - - - z důvodu výskytu onemocnění úplavicí je od 10.6.v MŠ Čtyřlístek karanténa - - - v pondělí 18.7.2011 v dopoledních hodinách bude mít OHS, pracov.Nymburk pohromadě výsledky všech potřebných vyšetření a rozhodne, zda karanténa končí - - - zavolejte si, prosím, v tento den po obědě, zda mohou Vaše děti od úterý 19.7. do MŠ nastoupit - - - kontakt na MŠ Čtyřlístek: 325 551 164 __________________________________ INFO J.ČERNÁ: Během osobní konzultace ze dne 8.7. s paní Matějkovou z OHS NbK jsem byla ujištěna, že průběh situace nasvědčuje tomu, že vše dopadne dobře a děti z ostatních MŠ v Lysé budou moci od 19.7.k prázdninové docházce do MŠ Čtyřlístek nastoupit. Poskytnutí informací a jakýchkoli vysvětlení k docházce dětí z Mašinky do MŠ Čtyřlístek v termínu 18.7. - 29.7.žádejte ve Čtyřlístku, a to pouze od kompetentní osoby = ředitelka školy nebo ředitelkou pověřená jiná osoba.
06.07.2011
MAŠINKA SE LOUČÍ a ZNOVU DĚKUJE VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na cestě Mašinky školním rokem 2010 - 2011. ZA VŠE DÍK VÁM VŠEM !!! _________________________________ PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LETNÍ DNY, POHODU A HODNĚ SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH RODINNÝCH CHVIL. __________________________________ ROZDĚLENÍ PRÁZDNINOVÝCH PROVOZŮ v případě potřeby zde na webu: AKTIVITY -pododkaz ČERVENEC, SRPEN. ___________________________________ Veškeré kontakty na Mašinku najdete na webu, konkrétní vyhledání paní ředitelky v období 7.7.-31.7. v nutných případech na tel.č. 606 407 684. Ve dnech 1.8.-12.8. zabezpečuje Mašinka prázdninový provoz a paní ředitelka bude k zastižení v MŠ. Od 13.8. do 31.8. můžete kdykoliv použít telefon či e-mail.
22.06.2011
JEŠTĚ ZNOVU PŘIPOMÍNÁME: - zapisujte zájem o DVD s fotografiemi - do seznamu v malé budově (ve třídě u okna) a ve velké budově (u vstupních dveří na tabuli) - vyhledávejte paní učitelku Ivu - má pro Vás vyúčtování anglických hrátek - připravte se na VRACENÍ ČIPŮ = týká se pouze těch rodičů, kteří již od 1.9. nebudou navštěvovat se svými dětmi naši MŠ. ČIPY VRÁTÍ VŠICHNI TITO RODIČE, NEMUSÍ SE BÁT ZNEMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU DO MAŠINKY O PRÁZDNINÁCH. Přebíráním čipů a vracením finančních záloh za čipy je pověřena paní zástupkyně Iveta Holcmanová - fotografie už dorazily - prosíme, připravte si drobnější peníze a VYHLEDEJTE A OSLOVTE PANÍ UČITELKY ____________________________________ ROZDĚLENÍ PRÁZDNINOVÝCH PROVOZŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI NAJDETE NA HLAV.NÁSTĚNCE ČI zde na webu ve vagonku AKTIVITY, pododkaz ČERVENEC, SRPEN apod. ___________________________________ Veškeré kontakty na Mašinku najdete na webu, konkrétní vyhledání paní ředitelky v období 7.7.-31.7. pouze v nutných případech na tel.č. 606 407 684. Ve dnech 1.8.-12.8. zabezpečuje Mašinka prázdninový provoz a paní ředitelka bude k zastižení v MŠ. Od 13.8. do 31.8. můžete kdykoliv použít telefon či e-mail.
22.06.2011
KONČÍ NÁŠ AKTIVNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010-2011: Poslední naší aktivitou pro děti a s dětmi byl "prodloužený den v Mašince" - úterní dopoledne s námi prožilo 59 a odpoledne 57 dětí. Bylo to báječné !!! POKUD JSTE SI NECHALI OD DĚTÍ VYPRÁVĚT, URČITĚ JSTE SE TOHO DOZVĚDĚLI AŽ DOST. Co jste se nedozvěděli a nebo čemu nerozumíte či nevěříte = ZEPTEJTE SE NÁS !!! Myslíme si, že to byl další z neobyčejných dnů Mašinky. MAŠINKA SE LOUČÍ A ZNOVU DĚKUJE !!! Poděkování vyjadřujeme VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na cestě Mašinky školním rokem 2010 - 2011. Děkujeme opět za celoroční: - vaši přízeň a podporu - vaši pomoc a dary dětem a školce - vaše slova pochvalná i kritická - vaši ochotu spolupracovat a komunikovat - všechny pozdravy, úsměvy, požádání i poděkování a povšimnutí - milé maličkosti pro nás dospěláky - kytičky, dárečky či sladkosti DÍK VÁM VŠEM !!! KRÁSNÉ LETNÍ DNY, POHODU A HODNĚ SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH RODINNÝCH CHVIL PŘEJE VŠEM SVÝM RODIČŮM A JEJICH DĚTEM MAŠINKA.
16.06.2011
DALŠÍ ČERVNOVÁ PŘIPOMENUTÍ: - SCHŮZKA S RODIČI "NOVÝCH DĚTÍ" 20.6. od 16,00 hodin - CELODENNÍ AKTIVITA "TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY" 21.6. - čtěte na vedlejší stránce - zapisujte zájem o DVD s fotografiemi - do seznamu v malé budově (ve třídě u okna) a ve velké budově (u vstupních dveří na tabuli) - čekejte na vyúčtování anglických hrátek - pověřena paní učitelka Ivana Špeciánová - připravte se na VRACENÍ ČIPŮ = týká se pouze těch rodičů, kteří již od 1.9. nebudou navštěvovat se svými dětmi naši MŠ. ČIPY VRÁTÍ VŠICHNI TITO RODIČE, NEMUSÍ SE BÁT ZNEMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU DO MAŠINKY O PRÁZDNINÁCH. Přebíráním čipů a vracením finančních záloh za čipy je pověřena paní zástupkyně Iveta Holcmanová. ____________________________________ VŠE ČTĚTE VE VAGÓNKU aktivity, PODODKAZ červen. PROSÍME O TRPĚLIVOST PŘI ČEKÁNÍ NA FOTOGRAFIE, na vině je dodavatelská firma, která několikrát pochybyla. Snad se budou o to více fotografie líbit.
16.06.2011
Slavnost V PONDĚLÍ ODPOLEDNE se vydařila = alespoň takové reakce jsme od vás všech rodičů, návštěvníků, ale i dětí zaznamenali my v Mašince. DĚKUJEME ZA PŘIPRAVENÉ POHOŠTĚNÍ - opravdu si určitě "zobnul" každý, všeho bylo dost a nabídka byla skutečně rozmanitá. ZA BÁJEČNÉ MÍCHANÉ DRINKY TAKÉ PATŘÍ ještě jednou VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. TAK ZASE NĚKDY PŘÍŠTĚ . . . ____________________________________ V ÚTERÝ 21.6. !!! TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY = celodenní zvláštní program během prodlouženého dne v Mašince = Mašinka bude v provozu od 6,15 do 19,00 hodin. Příchod všech dětí do MŠ nejpozději v 7,00 hodin!!! V tento den se děti zúčastní buď jen dopoledního programu a odejdou ve 13,00 hod z MŠ (NE dříve, NE později) nebo se zúčastní celodenního programu a odejdou domů až v 19,00 hod. VŠECHNY DĚTI: vybavení = batůžek a v něm pláštěnka, kapesníčky, 1/2 litru lahvička s pitím, pokrývka hlavy, sportovní obuv a oblečení. Dopolední svačinka mimo MŠ, v plánu máme návštěvu "velké jídelny" = podíváme se, kam budou chodit "školáci" jíst, poté návštěva kina - představení "Z pohádky do pohádky", zastávka na zmrzlině, možná ještě návštěva výstavy v suterénu ZUŠky. Oběd v MŠ - posunutý. Poté trochu klidu či odpočinku a odpolední "zážitkový program" (COŽ TAKHLE POHÁDKOVÁ CESTA MAŠINKOU či SKÁKACÍ HRAD NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ? . . . ). Vlastnoručně přichystaná a všem jistě chutnající večeře. Odchod všech zúčastněných dětí domů najednou v 19,00 hod.
12.06.2011
AKTIVITY DALŠÍCH ČERVNOVÝCH DNŮ: - VÍTÁNÍ MIMINEK NA MĚÚ 16.6. - SCHŮZKA S RODIČI "NOVÝCH DĚTÍ" 20.6. - CELODENNÍ AKTIVITA "TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY" 21.6. VŠE ČTĚTE VE VAGÓNKU aktivity, PODODKAZ červen.
11.06.2011
PONDĚLÍ 13.6. - důležitý den pro Mašinku: - loučíme se se školním rokem 2010 - 2011 - loučíme se s předškoláky - předškoláci se loučí s Mašinkou Slavnost s celým jejím připraveným programem si budeme od 15,30 užívat za příznivého počasí všichni společně na školní zahradě. V případě nepřízně počasí budou rodiče a všichni pozvaní od předškoláků trávit přibližně 30 minut ve třídě třeťáků, pak budou s ostatními zúčastněnými pokračovat v programu v prostorách druhé třídy. TEDY NEJEN ORGANIZAČNÍ POMOC POTŘEBUJEME OD NÁVŠTĚVNÍKŮ MAŠINKY, ALE prosíme i o pomoc opět všechny šikovné maminky, babičky, třeba i tatínky či dědečky, a to s přípravou pohoštění (sladké, slané, ovocné, zeleninové, . . . ). O nápoje se postará Mašinka se sponzorskou spoluúčastí. Základní pitný režim bude zdarma (voda, čaj a nápoje "na poukázku" = poukázky obdržíte od jedné z paní učitelek), nadstandartní nápoje budou za úplatu = vezměte si penízky s sebou, pokud budete chtít ochutnat z nápojů něco více . . . . KOKTEJLOVÝ LÍSTEK JE VYVĚŠEN NA HLAVNÍCH DVEŘÍCH OBOU BUDOUV = ať víte, na co se můžete těšit. MY SE TĚŠÍME NA BÁJEČNOU SLAVNOST S PRIMA ÚČASTÍ VŠECH NÁVŠTĚVNÍKŮ. VÍTEJTE . . . . .
02.06.2011
AKTUALITY ZDE NA WEBU - SPÍŠE JEN PŘIPOMENUTÍ: - pokud máte zájem číst o naší týdenní školce v přírodě - klikněte na ARCHIV VZKAZŮ a čtěte a čtěte . . . . - děkujeme všem rodičům za jakékoliv odezvy na školku v přírodě - dostává se k naším uším: "to jste dobří, že jste to tam s tím naším klukem - holčičkou vydržely . . . , v kufru bylo tak málo špinavého prádla . . . , ten náš kluk - holčička pořád jenom vyprávěl či vyprávěla . . . ., tolik vyrobených dárků, kdy jste to s nimi dělaly . . . ., děkujeme za zprávy na webu, to bylo fantastické, vědět, co děláte a jak se máte . . . . , nám se doma sbíhaly chutě na ty všechny dobroty, co vám vařili . . . . " a další obdivná či děkovná slova = za vše děkujeme a přiznáváme, že nás vaše slova velmi těší a završují náš pocit s dobře odvedené práce a báječného, i když velmi náročného týdne !!! - POKUD MÁTE, MILÍ RODIČE, JAKÉKOLIV JINÉ PŘIPOMÍNKY KE ŠKOLCE NA HORÁCH = neváhejte, ptejte se, připomínkujte, zodpovíme, vysvětlíme . . . . - VELKÉ PODĚKOVÁNÍ SI ZASLOUŽÍ DOSPĚLÁCI, KTEŘÍ ZAJIŠŤOVALI PROVOZ MAŠINKY V LYSÉ, ZVLÁŠTĚ PANÍ UČITELKY ZDENIČKA A ŠTĚPÁNKA - měly opravdu co dělat = celý týden téměř 30 dětí dopoledne a denně přes 25 odpoledne = VÝKON SKUTEČNĚ PODĚKOVÁNÍHODNÝ !!!
02.06.2011
PROKLIKEJTE SI ODKAZ AKTIVITY - především ČERVEN a buďte "v obraze"!!! = vše je zveřejňováno včas současně na webu i na hlavní nástěnce v Mašince: - výlet dětí první a třetí třídy 8.6. od 7,00 h. - rozloučení s předškoláky, Mašinkou a školním rokem 13.6. od 15,30 hodin - prodloužený den v Mašince 21.6. do 19,00 h. - organizace prázdninového provozu atd. 8.6. ve středu je NUTNÝ příchod dětí z první a třetí třídy do MŠ nejdéle do 7,00 hodin. JEDEME NA VÝLET !!! Viz vagónek AKTIVITY. Vybavení dětí do batůžku JAKO OBVYKLE: pláštěnka, lahvička 1/2 litru s pitím, papírové kapesníčky. NA SOBĚ BUDOU MÍT DĚTI SPORTOVNÍ OBLEČENÍ bez komplikací jako jsou zipy, knoflíky, pásky, kšandy a SPORTOVNÍ, POHODLNÉ, VELIKOSTNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ BOTY. Omlouváme se za některá z těchto připomenutí, ale jsou reakcí na situace, které se opravdu stávají = ZKUSTE SI NAPŘ.CELÝ DEN CHODIT v botech o 2 čísla větších nebo při každém čůrání být odkázán na pomoc dospěláka, protože máte na kalhotách pásek a neumíte ho sami rozepnout ani zapnout, ale pásku se nezbavíte, protože by Vám jinak kalhoty spadly = děkujeme za Vaše děti. ODCHOD DĚTÍ Z VÝLETU NEJDŘÍVE V 15,00 HODIN.
30.05.2011
V pondělí 30.5. znovu všichni společně v Mašince. V úterý 31.5. - poslední anglické hrátky. Ve středu Den dětí a naše dopolední sportování. Ve čtvrtek dopoledne ze ZP MA. V pátek se těšíme na víkend = normální den v Mašince. PROKLIKEJTE SI ODKAZ AKTIVITY - především ČERVEN a buďte "v obraze" = vše je zveřejňováno včas současně na webu i na hlavní nástěnce v Mašince: - výlet dětí první a třetí třídy - rozloučení s předškoláky a školním rokem - organizace prázdninového provozu - atd.
30.05.2011
AKTUALITY ZDE NA WEBU - SPÍŠE JEN PŘIPOMENUTÍ: - pokud máte zájem číst o naší týdenní školce v přírodě - klikněte na ARCHIV VZKAZŮ a čtěte a čtěte . . . . - děkujeme všem rodičům za jakékoliv odezvy na školku v přírodě - dostává se k naším uším: "to jste dobří, že jste to tam s tím naším klukem - holčičkou vydržely . . . , v kufru bylo tak málo špinavého prádla . . . , ten náš kluk - holčička pořád jenom vyprávěl či vyprávěla . . . ., tolik vyrobených dárků, kdy jste to s nimi dělaly . . . ., děkujeme za zprávy na webu, to bylo fantastické, vědět, co děláte a jak se máte . . . . , nám se doma sbíhaly chutě na ty všechny dobroty, co vám vařili . . . . " a další obdivná či děkovná slova = za vše děkujeme a přiznáváme, že nás vaše slova velmi těší a završují náš pocit s dobře odvedené práce a báječného, i když velmi náročného týdne !!! - POKUD MÁTE, MILÍ RODIČE, JAKÉKOLIV JINÉ PŘIPOMÍNKY KE ŠKOLCE NA HORÁCH = neváhejte, ptejte se, připomínkujte, zodpovíme, vysvětlíme . . . . - VELKÉ PODĚKOVÁNÍ SI ZASLOUŽÍ DOSPĚLÁCI, KTEŘÍ ZAJIŠŤOVALI PROVOZ MAŠINKY V LYSÉ, ZVLÁŠTĚ PANÍ UČITELKY ZDENIČKA A ŠTĚPÁNKA - měly opravdu co dělat = celý týden téměř 30 dětí dopoledne a denně přes 25 odpoledne = VÝKON SKUTEČNĚ PODĚKOVÁNÍHODNÝ !!!
27.05.2011
Pátek je posledním celým dnem stráveným v přírodě, na Fanii a daleko od rodičů: - noční bouřka, hromy, blesky - nic z toho nám nevadilo ani nás nevzbudilo - ranní vstávání a po hudbě pátrání nás zase před chatu vyhání - je teplo a my cvičíme jak kdyby bylo pravé poledne - nikdo není nedospalý, ospalý ani pomalý - JE TO BÁJEČNÉ! - hygiena, ustýlání, česání - příchod do jídelny a společné vítání - milým překvapením je pozdrav, který přišel na adresu pouze nás dospěláků s přáním hodných, zdravých dětí, spousty legrace a bezva zážitků od jedné z maminek. DĚKUJEME I ZA NĚKTERÉ DALŠÍ POZDRAVY A RŮZNÁ MILÁ PŘÁNÍ A KOMENTÁŘE PRO DOSPĚLÁKY, KTERÁ VPISUJETE NA POHLEDY DĚTEM !!! - dopoledne dokončujeme výrobu hudební hračky - tiskáme obrázky a vykreslujeme - k obědu je čočková polévka s párkem - všichni si ji moc chválíme - a vepřové maso v mrkvi s bramborem - PO OBĚDĚ SE LOUČÍME S AGÁTKOU - odjíždí s maminkou "o chloupek dříve" -horskou písničku zpíváme jen pro ni na památku budeme mít stejně tolik "maličkostí" jako ona - počasí se nám trochu změnilo - vytahujeme z výbavy slabší bundy, ale jinak neprší a je prima - poslední výprava do lesa na "naše místečko" - hrajeme si, ale hlavně se loučíme s lesem - zpíváme, vyprávíme, slibujeme si, že se zase za rok vrátíme - jen předškoláci již s námi už nevyjedou = jdou do "velké školy" - vracíme se těsně před večeří - po nutné "příchodové hygieně" usedáme ke stolu a baštíme kuře na zelenině a rýži - čas po večeři využíváme pro SLOŽENÍ VELKÉ POKLONY PANU KUCHAŘI, PODĚKOVÁNÍ PANÍ TONIČCE A DALŠÍM ZA JEJICH PÉČI - máme pro ně diplomy a milé maličkosti z naší školky - večerní hygienou, předáváním pohledů z domova a povídáním o školce v přírodě uzavíráme poslední den pobytu na naší Fanii - usínáme ve 20,00 - balení kufrů je tradiční činností dospěláků a probíhá, když už spíme . . . . Zítra je sobota a my se vracíme domů !!! - všem se tu MOC LÍBILO, ALE DOMA JE DOMA, A TAK TO MÁ BÝT . . . .VĚTŠINOU ŘÍKÁME, že se nám tu líbilo, že si sem přivezeme z domova hračky, že se sem vrátíme, že tu ještě zůstaneme . . . . TAK UŽ SE NA NÁS TĚŠTE, UŽ ZA VÁMI JEDEME . . .
27.05.2011
Čtvrtek se nám vydařil, úplně stejně jako předchozí dny a ještě lépe: - ranní cvičení nebylo ani v chatě, ani na terase, ale POZOR! vybíhali jsme za hlasem Inky a zvukem jejích báječných písniček - vystopovaly jsme je až před chatou, na slunné straně - BÁJEČNÉ! - ranní hygiena, ustýlání postýlek a jiné milé ranní činnosti zvládáme úžasně - NUTNO PODOTKNOUT, ŽE NIKDO NEPLÁČE, NIKDO NENÍ POČŮRANÝ, TÉMĚŘ ŽÁDNÉ NOČNÍ TRABLE NÁS NETRÁPÍ - snídani si pohodově vychutnáváme - posnídaňové "čekání na dospěláky" si již celý týden zpestřujeme sledováním pohádek na DVD - u dětí vítězí Křemílek a Vochomůrka, Kluk z plakátu, Medvídci, Pejsek a Kočička, Mach a Šebestová, Bolek a Lolek a jiná tzv."klasika" - ne že by se dospěláci loudali, ale teprve až když jsou obsloužené děti usedají ke svému jídlu = tak to chodí každý den a u každého jídla = NO, DĚTSKÝ HLAD A SPOKOJENOST MÁ PŘEDNOST - výprava na Špičák vychází z chaty v 10,00 - v chatě necháváme paní učitelku Ivetu, léčený kotník po zlomenině by nemusel výstup a sestup "přežít" - slibujeme jí, že CÍL splníme a v pořádku se vrátíme (paní učitelka se nudit nebude, připravuje si kupku diplomů a jde je nadepisovat = úkol více než důležiý) - Špičák zvládáme TRADIČNĚ, BÁJEČNĚ, kocháme se pohledem SHORA, ukazujeme si, kam jsme všude už došli, jíme zasloužený Croissant a seznamujeme se se "stylem sestupu" - voláme paní učitelce - vyráží nám po lesní cestě naproti - k obědu se vracíme, jak jsme slíbili - polévka s kapáním, sekaná pečeně, bramborová kaše, kyselá okurka - z talířů opět vše dojídáme, v pekáčích a hrncích ještě zůstává, to už se do nás opravdu nevejde - poobědové zklidnění u hraček - únava z dopolední tůry se žádná nedostavuje, a tak se stěhujeme na terasu a před chatu - stavíme si domečky z prostěradel - vynášíme "vyvětrat" svoje hračky, hrajeme fotbálek, využíváme pískoviště a další možnosti pobytu na Fanii - odpolední "siestu" přerušujeme svačinkou - chlebík s tvarohovou pomazánkou se strouhanou ředvičkou - dáváme se do sbírání kamínků - na co asi? to uvidíte! - písničky a říkanky nás napadají jedna za druhou, je to úžasné, kolik jich v Mašince známe - novou "písničku z letošních hor" už také zvládáme - čas utíká a už nás zase volají k jídlu - dukátové buchtičky s valilkovým krémem = pohádka! (ten, kdo buchtičky nemá rád, tomu pan kuchař připravuje dobrotku jinou=obložený talířek a chléb, aby mu v noci nekručelo v bříšku) - hračky nás volají ještě na terasu - nádherný podvečer ukončujeme v 19,30 - den pro nás končí po zvládnutí každovečerních "obřadů" po přečtení pohledů ve 20,00
25.05.2011
Na středu se těšíme, večer zas všechno NEJEN VÁM, MILÍ RODIČE, POVÍME !!! MAŠINKOVSKÉ WEBOVKY SE BLÍŽÍ KE 37 tis. přístupů !!! Moc děkujeme, že stránky navštěvujete a s naší školkou tak spolupracujete. Středa nebyl obyčejný den: - ranní režim jsme trochu uzpůsobili - 7,00 hodin rozvička, 7,30 snídaně (mezi tím jasně ranní hygiena a ostatní ranní "procedůry") - děti vědí, že po snídani se chystáme na "delší" cestu - seznámení s náplní dnešího dne proběhlo již včera - půjdeme do továrny na hračky = řekli jsme si, že to bude cesta za pokladem = POKLAD JE KRÁLOVSTVÍ HRAČEK FIRMY DETOA - snídáme a moc se těšíme, co dnes uvidíme - v 9,00 hodin jsme již před chatou a vyrážíme - cestu absolvujeme nejprve po silnici (sláva bezpečnostním vestičkám), druhou polovinu jdeme mimo provoz = mezi domy a podle kolejí - máme krásný čas - v 10,00 hodin stojíme před vrátnicí firmy DETOA, nejstarší firmy na dřevěné hračky v České republice, sídlící v Jiřetíně pod Bukovou - ujímají se nás dvě průvodkyně a vyzbrojují nás bezpečnostními vestami - začínají nás od počátku až do samého konce zasvěcovat do tajů výroby figurky Krtečka, Myšky, Zajíčka, Žabky a dalších postaviček vyráběných pro radost dětí - procházíme všichni výrobními prostory DETOY - posloucháme velmi zajímavý "výklad", zkoušíme vše, co je dovoleno a dbáme toho, co dovoleno není - odcházíme ve 12,00 po báječné "exkurzi" - máme spoustu zážitků a kupu informací - zpáteční cesta je pro nás příjemnou procházkou po cestách údolních, lesních i polních - prokázaly se vytrvalostní vlohy = nejmenší děti si to celou cestu hopkají, popobíhají a naši nejstarší si občas přijdou postěžovat, že už je bolí nohy - na chatu přicházíme hodinu po dvanácté - čeká na nás bramborová polévka a hovězí guláš s houskovými knedlíky - po obědě odpočíváme u pohádky z DVD - na hřiště před chatu vybíháme kolem třetí hodiny odpolední - pískoviště, míče, houpačka, domeček, ale i jen obyčejná honička = to jsou naše aktivity¨ - svačinku = housku s rybí pomazánkou posunujeme na trochu pozdnější dobu a začínáme kouzlit - naše kouzla spočívají ve skládání a nalepování obrázků z barevných dřevěných tvarů = odpadového materiálu firmy DETOA (se značnou slevou jsme si jej dopoledne zakoupili) - je neskutečné, jaké obrázky vznikají z rukou našich dětí (po zaschnutí ještě dokreslujeme fixem) = z obrázků vykukuje tolik radosti !!! - při "práci" si zpíváme naši horskou písničku, zrýmujeme si nejednu básničku - čas večeře se oddálit nedá - vyzouváme boty, utíkáme si umýt ruce a zasedáme k večeři - boloňské špagety se sýrem v nás jen zmizí, přídavky nejsou výjimkou - paní Tonička má zase velkou radost - po večeři se ještě vracíme na terasu chaty - hrajeme si se stavebnicemi, povídáme, zpíváme - čas "jít na kutě" se blíží, a tak se nedá nic dělat - ukončujeme své aktivity, přesouváme se do chaty, zavíráme terasu, zamykáme - slibujeme si, že zítra bude zase čas na hry u chaty - dopoledne totiž chystáme výstup na Špičák, a tak plánujeme, že odpoledne budeme spíše trochu odpočívat, a to jde u chaty moc hezky - tradiční večerní "procedůry" a čtení pohledů a pohádky nás uvádí do stavu absolutního klidu - ve 20, 00 všichni spíme
25.05.2011
Úterní ráno jak na dlani všechny děti z postýlek vyhání: - pozvolné vstávání v jednotlivých pokojích - rozcvička na terase - je krásné teplé ráno - hygiena a úklid pokojíků, hraní a čekání na všechny kamarády - snídaně - výborné housky se sezamovými semínky a dále? dle volby dětí - povídáme o tom, co nás dnešní den čeká - kreslíme pozdravy domů - zalepujeme dopisy do obálek a udiveně přijímáme příchozí návštěvu - navštívily nás pracovnice hygienické stanice z Jablonce - namátková kontrola - zažíváme to, co jsme ještě nikdy neabsolvovaly - předkládání žádaných dokumentů, prohlídka pokojů, šetření v oblasti stravy - hygieničkami spousta položených otázek a paní ředitelkou ještě více vyslovených odpovědí - pracovnice hygienické stanice vystavují PROTOKOL O KONTROLNÍM ZJIŠTĚNÍ, loučí se a odcházejí - MAŠINKA TO ZVLÁDLA HRAVĚ, V TOM NENÍ ŽÁDNÁ ZÁHADA, KONTROLA DOPADLA DOBŘE, TO JE PROSTĚ PARÁDA !!! - mezitím už dávno naše děti tráví dopolední čas pod dohledem ostatních dospěláků na hřišti u chaty - po odjezdu "hygieny" pokračujeme ve výrobě "panďuláků" z darů lesa - už je máme - ještě je připravíme k transportu domů - a už nás volá oběd - polévka frankfurtská a knedlo, vepřo, zelo - výborné - odpočíváme po obědě u hraček či kresleníčka nebo si jen tak lebedíme - svačinka - tu zvládnem venku - už jsme zase na hřišti - o půl čtvrté odcházíme do lesa - je teplo, přesto máme na sobě dlouhé tepláky, v lese se unesou, je tam příjemně - mašinkovské kloboučky neodmyslitelně patří po celé dny k naší výbavě stejně tak jako stříkání proti klíšťákům - v lese = pod dohledem dospěláků využíváme své volnosti - když už nás hodiny nutí do chaty se ubírat, vůbec se nám nechce - vyšlapujeme ale jak se patří - už si totiž začínáme notovat naši novou písničku - hygiena a převlečení do "domácího" oblečení a už sedíme u večeře - francouzské brambory , sterilovaná červená řepa - dojídáme a pekáče jsou téměř prázdné = zase z nás má Tonička radost, ale samozřejmě i pan kuchař - sklízíme pochvalu za to, že jsme "takoví jací jsme" a nás to moc těší - zopakujeme si novou písničku a už sledujeme ručičky hodinek na Večerníček - večerní hygiena, rozdávání a čtení pohledů, pozvolné usínání a den pomalu končí - celé odpoledne nebyl ve své kůži Martínek - nedá se nic dělat, navečer měříme teplotu a zjišťujeme, že bude muset odjet domů - voláme rodiče a mezi osmou a devátou se s Martinem loučíme
23.05.2011
A je tu pondělí !!! Do Lysé posíláme z hor pozdrav. Všem dětem v Mašince přejeme hezký pobyt ve školce a dospělákům držíme palce v zajištění jejího bezproblémového provozu v Lysé. Pondělí máme za sebou, ale ÚŽASNĚ!!! - ranní vstávání cca v 7,00 a rozcvička s písničkami Inky Rybářové - cvičeníčko pravých sportovců jsme si zpestřili vyběhnutím na zápraží, a to opakovaným = báječné otužení !!! - ranní hygiena, oblékání a uspořádání postýlek a pokojíků - klučičí pokojíky jsou rychlejší, u holčiček máme trochu zdržení = načesáváme si vlásky - posnídaňové hry v chatě - pak už hurá ven - jdeme do našeho lesíka - stavíme co chceme, hrajeme si a hlavně hledáme, z čeho si vyrobíme svého panáčka či panenku nebo jiného Faniáčka, Albrechťáčka, Jizeráčka - v lesíku si nejen KRÁSNĚ HRAJEME, ale mnozí z nás poprvé zkouší např.samostatné čurání na bobku (holčičky) či na stromeček, na keřík (kluci) - čas oběda se přiblížil a nám se z lesíka ani nechce, ale musíme = čeká nás polévka s vaječnou zavářkou a masové klopsy v rajské omáčce, těstoviny - děláme velkou radost paní Toničce - všichni všechno dojídáme - po obědě krátký odpočinek, ve dvě hodiny už jsme připraveni s batůžky a obvyklým vybavením před chatou - doslýcháme se, že jdeme hledat PÁNA HOR - JIZERÁKA či KRAKONOŠE ? - cesta nás vede jen asi 100 metrů po silnici, musíme jít seřazení, pak už jen úvozem a lesem a cestou po Mariánské hoře - PÁNA HOR jsme objevili, všichni se s ním vyfotili a začínáme se vracet - zastávky na různých místech během cesty nás ujišťují v tom, že "nás nic nehoní a na vše máme dost času" - k chatě se vracíme po páté hodině - sportovci odkládají batohy a sviští na hřiště, první "tvořivci" si sestavují své panďuláky = z kůry, ze šišek, z dřívek, ale i mašliček a chlupatých drátků vznikají myšky, zajíčci, ježibaby a jiní tvorečkové, "milí kamarádíčkové" - večeře na terase - pečené kuře s bramborem a zase hurá na hřiště u chaty - báječný den, nádherné počasí a ÚŽASNÉ DĚTI - nechce se nám "domů", ale musíme - je půl osmé, zavíráme za sebou dveře a těšíme se na zítřejší den - jen kluci ze třeťáku se ještě potajnu "vykrádají" z chaty a jdou za slíbeným překvapením - večerní hygiena, první čtení pohledů z domova a prvním z nás už se zavírají víčka - usínáme cca ve 20,00 hod. a těšíme se na zítřejší den
22.05.2011
Mašinka z hor se hlásí !!! To se divíte, že ??? ____________________________________ Wifi připojení k internetu nám letos umožní NOVINKU = budeme s Vámi všemi ve spojení a vynasnažíme se podávat průběžné aktuální zprávy !!! ____________________________________ - Mašinka odstartovala od školky tak, jak měla v plánu, cesta autobusem ubíhala jak se patří a tatínkové pomocníci nás nastěhovali do připraveného penzionu "co by dup" - seznamujeme se s paní Toničkou, která se o nás bude celý týden starat - již ve 13,00 obědváme nudlovou polévku a masové rozito se sýrem a červenou řepou - natěšené děti tráví odpoledne na hřišti u chaty pod dohledem dospěláků, kteří se průběžně střídají = venku u dětí a v chatě při zabydlování - první večeři slupneme jak malinu = kuře na paprice a houskové knedlíky jsou vynikající - při zapínání televize kvůli Večerníčku zjišťujeme, že televizi někdo z návštěvníků před námi porouchal, a tak čteme - jedna, dvě, tři pohádky jsou přečtené a už se poprvé sprchujeme, čistíme zoubky, mažeme se . . - poprvé někteří z nás lezou na palandy, všichni se těšíme na první noc a přejeme si vzájemně krásné sny - hlavou se při usínání možná honí dětem nutná poučení a dobré rady dospěláků = nové prostředí nabízí tolik vyžití !!! = avšak musíme "se vyžívat" s rozvahou !!!, ABYCHOM SI TO OPRAVDU UŽILI !!! ___________________________________ - v neděli ráno nás vytahuje z postýlek sluníčko - "co se to děje ? kde to hrají ? asi nějaká diskotéka ! = ne, ne, to je první horská rozcvička - písničky Inky přilákaly všechny děti, žádný lenoch v pokojíku nezůstal - za odměnu jsme vyběhli i ven na zápraží: "tý jo, to je fakt dobrý" = povídal jeden z cvičenců - ranní hygiena, ustýlání postýlek a při tom vyprávění o tom, co se nám zdálo a povídání jen tak - a už je tu první snídaně = chlebík s máslem a můžete si vybrat: "je libo šunku, sýr či marmeládu?" a kdo sní, tak si dává dle chuti a místa v břiše do mističky lupínky s jogurtem či s mlékem či marmerádou - někteří lumpíci a cácorky (jak říká s oblibou jedna z paní učitelek) potřebují zopakovat některá poučení ze soboty a podle toho jak den běží k nim přidáváme ještě pokyny nové = nové prostředí láká ke zkoumání "kdo - kde - jak a také kam to až kdo vydrží" - čepujeme pití do lahviček, bereme batohy, poprvé si nasazujeme mašinkovské kloboučky, stříkání proti klíšťatům a vyrážíme "konečně" do lesa - na našem nejoblíbenějším místě sice nenacházíme naše loňské domečky (některé děti si to myslely), ale čekají nás domečky a stavby zanechané "dětmi před námi" = máme ohromnou radost, odkládáme batohy a "vrháme se zjišťovat co - kde je na stávajících stavbách k dalšímu vylepšení" - všímáme si nepořádku "na našem místečku", a tak si hledáme napichovací klacíky a uklízíme les - odměnou nám jsou bonbony - čas oběda se blíží a my musíme "domů" - na cestě pozorujeme slepýše - nutná hygiena a už sedíme u stolů v jídelně - zeleninová polévka zahuštěná s rýží a zapékané těstoviny se sterilovanou okurkou - trochu klidu po obědě, svačinka vánočka, jablíčko a jdeme ven - trampolína a dětské hřiště s mnoha průlezkami nás láká - využíváme, že "je zde volno" a skáčeme, pérujeme, kloužeme se, houpeme se a tak dále . . . - sluníčko krásně hřeje, přemísťujeme se do lesa - potkáváme srnku, jde blízko kolem nás - hrajeme si v lese - využíváme všeho, co nám les nabízí - blesky v dálce nás upozorňují, že se musíme přesunout k chatě - zvedá se trochu vítr = držíme si klobouky - na zápraží chaty pod střechou se díváme, jak krásně svítí sluníčko a do toho prší, čekáme, protože tušíme, že na obloze uvidíme duhu - duha se opravdu udělala - jdeme domů - chvilku před večeří využíváme pro první kreslení do našich deníčků = kreslíme všichni duhu - rýže a španělský ptáček nám moc chutná - odnášíme prázdné talíře - koukneme se na Večerníček = televize už funguje (dopoledne opraváři vše spravili) a ještě si pouštíme na DVD Krtečka - večerní hygiena a ukládání do postýlek - ve 20,00 téměř všichni spíme (tedy děti !!!) - dospělákům začíná prodloužená služba - jako každý rok mají i po večerech co dělat
20.05.2011
V Mašince se v posledním květnovém týdnu rozdělujeme NA TŘI DÍLY: - - - - - - děti v přírodě - - - - - - děti ve školce - - - - - - děti doma - děkujeme všem zúčastněným do školky v přírodě za konečnou úhradu všech plateb - doufáme, že si s sebou neodvážíme žádné nemocné děti, věříme tedy v zodpovědné rodiče - odjíždíme ve složení 29 dětí a 5 dospěláků = ČERNÁ, HOLCMANOVÁ, ŠPECIÁNOVÁ, HAUSNEROVÁ, PUDILOVÁ - v Mašince zabezpečují provoz pro děti zaměstnaných rodičů paní učitelky Štěpánka a Zdenička, paní kuchařka Helenka, paní uklizečka Bohunka = provoz bude probíhat v jedné třídě - prosíme o případné přenesení věcí z jedné šatny do druhé - školka na horách a školka v Lysé = stále ve spojení - v případě potřeby může kdokoliv kontaktovat paní ředitelku, stále na stejném tel.č.606 407 684 DRŽTE NÁM VŠEM PALCE !!!
20.05.2011
ORGANIZAČNÍ PŘIPOMENUTÍ: - pokud počasí dovolí, pobýváme častěji na školní zahradě či venku – děkujeme, že dáváte dětem přiměřené oblečení a obutí a věci na častější převlečení - nezapomeňte na vyplnění a odevzdání ŽÁDOSTI K ZAJIŠTĚNÍ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU - nejdéle do 1.6.2011 (viz předchozí upozornění a vysvětlení zde ve vagonku VZKAZY a AKTIVITY a na hlavní nástěnce v MŠ - formuláře ke stažení zde či k vyzvednutí v MŠ) - V TÝDNU PO ŠKOLCE V PŘÍRODĚ NÁS ČEKÁ NÁSTUP SLEČNY PRAKTIKANTKY, oslava Dne dětí, den se zdravotní pojišťovnou Metal - Aliance a MOŽNÁ JEŠTĚ NĚCO ? UVIDÍME ! - PRO INFORMACE V PŘEDSTIHU klikněte na vagonek AKTIVITY a proklikejte si potřebné pododkazy - tablo předškoláků máte možnost již od tohoto víkendu najít ve výloze CUKRÁRNY CAMPIELLO - pěkné pokoukání přeje MAŠINKA
15.05.2011
V Mašince budeme trávit poslední společný týden - od 16.5. do 20.5. V příštím týdnu, tj.posledním květnovém se totiž rozdělíme na TŘI DÍLY: - - - děti v přírodě - - - -děti ve školce - - - -děti doma - těšíme se na školku v přírodě - dokončujeme nutné písemnosti, nakupujeme a balíme potřebné věci, vyhlížíme hezké počasí nejen pro nás na horách, ale i pro ty, co zůstanou v Lysé a snažíme se být optimističtí, aby se všichni dospěláci douzdravili a všechno mohlo proběhnout na horách i v Lysé tak, "jak k Mašince patří" - ŽÁDÁME některé zapomnětlivé rodiče O URYCHLENÉ PŘEDÁNÍ VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK KE ŠKOLCE V PŘÍRODĚ A ÚHRADĚ FINANČNÍ ZÁLOHY - děkujeme !!! Hlídejte, prosím, zdraví dětí, nepodceňujte žádnou rýmu ani kašel, NA HORY ODJÍŽDÍME JEN SE ZDRAVÝMI DĚTMI. _______________________________ - připravuje se tablo předškoláků - nejdéle v prvním červnovém týdnu by se mělo objevit za výlohou CUKRÁRNY CAMPIELLO - do Mašinky dorazila první várka fotografií - jakmile budou kompletně všechny, dáme vědět a budou k prodeji
15.05.2011
ORGANIZAČNÍ PŘIPOMENUTÍ: - pokud počasí dovolí, pobýváme častěji na školní zahradě či venku – děkujeme, že dáváte dětem přiměřené oblečení a obutí a věci na častější převlečení - v týdnu školky v přírodě budou provoz Mašinky v Lysé zajišťovat paní učitelky Štěpánka a Zdenička, paní kuchařka Helenka, paní uklizečka Bohunka a pan údržbář, A TO PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ. Děkujeme za pochopení tohoto organizačního opatření, které nám každoročně umožňuje zajistit organizačně školku v přírodě na horách a zároveň i běžný provoz školky v Lysé. - nezapomeňte na vyplnění a odevzdání ŽÁDOSTI K ZAJIŠTĚNÍ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU - nejdéle do 1.6.2011 (viz předchozí upozornění a vysvětlení zde ve vagonku VZKAZY a AKTIVITY a na hlavní nástěnce v MŠ - formuláře ke stažení zde či k vyzvednutí v MŠ) - PRO INFORMACE V PŘEDSTIHU klikněte na vagonek AKTIVITY, pododkaz ČERVEN atd. = info pro ty, kteří se ještě nezorientovali na našem webu . . .
05.05.2011
INFO KE ŠKOLCE V PŘÍRODĚ: NA NÁSTĚNCE U MAŠINKY NALEZNETE SEZNAM DĚTÍ, KTERÉ S NÁMI POJEDOU NA ŠKOLKU V PŘÍRODĚ. Zkontrolujte, prosím: = = = zdali v seznamu jste (POKUD JEDETE) = = = zdali v seznamu nejste (POKUD NEJEDETE) Nejdéle do pátku 13.5. uhraďte, prosím, převodem na účet finanční zálohu a ODEVZDEJTE V MAŠINCE VYPLNĚNÝ přihlašovací TISKOPIS = to je ten, kde podepisujete mj.seznámení se stornopodmínkami. Hlídejte, prosím, zdraví dětí, nepodceňujte žádnou rýmu ani kašel, NA HORY ODJÍŽDÍME JEN SE ZDRAVÝMI DĚTMI. VĚŘTE NEBO NE = UŽ SE MOC TĚŠÍME !!! ____________________________________ Nezapomeňte na vyplnění a odevzdání ŽÁDOSTI K ZAJIŠTĚNÍ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU - nejdéle do 1.6.2011 (viz vagonek AKTIVITY - odkaz ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN) - formulář vyzvednete v Mašince nebo vytisknete zde z webu.
05.05.2011
První květnový týden je za námi: _________________________ - dofotili jsme se = až budou fotografie k prodeji, dáme vám vědět - ve 2. a 3.třídě se uskutečnily schůzky s programem "nejen pro maminky" - čtvrteční výlet dětí z 1. a 2.třídy se povedl = úžasný program a možnosti dalšího vyžití za krásného počasí přinesly dětem spoustu báječných zážitků = kouknout můžete na web http://www.zamekberchtold.cz/detsky-raj-a-pohadkova-zeme/ DĚKUJEME ZA TÉMĚŘ VZOROVÉ VYBAVENÍ VŠECH DĚTÍ NA VÝLET A VČASNÝ PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ TAK, JAK BYLO NA VÝLET URČENO. VÝLET ZKRÁTKA NEMĚL CHYBU !!! V týdnu od 9.5. do 13.5. se těšíme: ______________________________ - na úterní dopol. návštěvu MYŠ a MAŠ v MŠ - POKUD POČASÍ DOVOLÍ, POBÝVÁME ČASTĚJI NA ZAHRADĚ – děkujeme, že dáváte dětem přiměřené oblečení a obutí a věci na častější převlečení.
30.04.2011
První květnový týden je před námi: - v pondělí se nic zvláštního neděje - v úterý se dofocujeme a odpoledne od 15,30 se koná VE DRUHÁČKU "odpoledne ke Dni maminek" - zváni jsou všichni, kteří chtějí v Mašince být - ve středu od 15,30 se koná VE TŘEŤÁKU "odpoledne ke Dni maminek" - též jsou zváni všichni, kteří rádi v Mašince s dětmi pobudou - ve čtvrtek se uskuteční VÝLET DĚTÍ Z PRVNÍ A DRUHÉ TŘÍDY - v Mašince se děti sejdou nejdéle do 7,00 hodin, vybavení dětí stejné jako na každou jinou sportovní či výletní akci - v pátek se nic zvláštního neděje (paní ředitelka nebude v Mašince přítomna)
30.04.2011
Poslední dubnový týden je za námi: - páteční neobvyklý den dopadl BÁJEČNĚ = doufáme, že děti vyprávěly, protože měly z celého dne SPOUSTU PŘEKVAPIVÝCH, ALE I KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ (děkujeme všem rodičům, kteří vybavily děti v tento den tak, jak bylo potřeba = viz. web nebo nástěnka) ___________________________________ INFO KE ŠKOLCE V PŘÍRODĚ: NA NÁSTĚNCE U MAŠINKY NALEZNETE SEZNAM DĚTÍ, KTERÉ S NÁMI POJEDOU NA ŠKOLKU V PŘÍRODĚ. Zkontrolujte: = = = zdali v seznamu jste (POKUD JEDETE) = = = zdali v seznamu nejste (POKUD NEJEDETE) Nejdéle do pátku 13.5. uhraďte, prosím, převodem na účet finanční zálohu a ODEVZDEJTE V MAŠINCE VYPLNĚNÝ přihlašovací TISKOPIS = to je ten, kde podepisujete mj.seznámení se stornopodmínkami. DĚKUJEME A VĚŘTE NEBO NE = UŽ SE MOC TĚŠÍME !!!
25.04.2011
Školka v přírodě = kdo s námi má zájem jet - vyzvedněte si potřebné tiskopisy a postupujte dle instrukcí v nich uvedených - důležité datum a hodina je 27.4. od 15,00 = informativní schůzka ke školce v přírodě - VYUŽÍVAJÍ VĚTŠINOU TI, KTEŘÍ S NÁMI JEŠTĚ NIKDY NEBYLI. NÁHRADNÍ TERMÍN PRO FOTOGRAFOVÁNÍ je dojednán na 3.5.2011 v předpokládaném čase 11,00 až 13,00 hodin - budou se fotit děti, které 1.focení promeškaly, též bude možné dofotit portréty dětem, jejichž rodiče si to dodatečně rozmysleli = NAHLASTE SI U SVÝCH PANÍ UČITELEK, ZDA ŽÁDÁTE "NĚCO" DOFOTIT. Nezapomeňte, že se fotí hlavně celá postava = takže "vyparádit" i s botkami a z oblečení i bot vypustit ZELENOU BARVU !!! Těšíme se !!! 3.5. - odpoledne dětí a rodičů ve druháčku 4.5. - odpoledne dětí a rodičů ve třeťáčku - viz upoutávka na vstupních dveřích do velké budovy - těší se děti a paní učitelky Iva, Zdenička, Štěpánka, Zuzka.
25.04.2011
VÍTÁME VŠECHNY PO VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH. V tomto týdnu nás čeká jeden zvláštní den = ČARODĚJNÝ PÁTEK - prožíváme DEN ZEMĚ (JARO) a oslavujeme SVÁTEK ČARODĚJNIC. Cíl: BROUKOVIŠTĚ v zámeckém parku. Nutné jsou batůžky s pláštěnkou, pitím v lahvičce se šroubovacím uzávěrem, papírové kapesníčky, na sebe vhodné sportovní oblečení a obuv, kalhoty bez knoflíků, pásků a kšand. Příchod do MŠ VŠICHNI NEJDÉLE DO 7,45 HODIN = POZDNĚJŠÍ PŘÍCHOD DO MŠ v tento den není možný. Děti budou odcházet z MŠ domů nejdříve v 15,00 hodin. _______________________________ DALŠÍ DŮLEŽITÉ DATUM: 5.5.2011 - výlet plánovaný pro děti 2. a 1.třídy - další ze "spravedlivě" plánovaných výletů - viz VAGÓNEK AKTIVITY, odkazy ze dne 9.12.2010 a 8.6.2011.
17.04.2011
JARNÍ REJ V MAŠINCE - v maskách a s Hankou Šikulkou se minulé úterý báječně povedl. DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, kteří "zamaskovali" své děti = bylo to ÚŽASNÉ !!! PANÍ UČITELKA IVETA HOLCMANOVÁ rozdává tiskopisy ke školce v přírodě = kdo s námi jede, ten si tiskopisy převezme a bude postupovat dle instrukcí. NÁHRADNÍ TERMÍN PRO FOTOGRAFOVÁNÍ je dojednán na 3.5.2011 v předpokládaném čase 11,00 až 13,00 hodin - budou se fotit děti, které 1.focení promeškaly, též bude možné dofotit portréty dětem, jejichž rodiče si to dodatečně rozmysleli = NAHLASTE SI U SVÝCH PANÍ UČITELEK, ZDA ŽÁDÁTE "NĚCO" DOFOTIT. Nezapomeňte, že se fotí hlavně celá postava = takže "vyparádit" i s botkami a z oblečení i bot vypustit ZELENOU BARVU !!! Těšíme se !!!
17.04.2011
PROSÍM VŠECHNY ŽADATELE v zápisovém řízení, aby si vyzvedli ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY !!! VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ DLE KRITERIÍ a výsledky přijímacího řízení najdete STÁLE zveřejněné na hlavní nástěnce v naší mateřské škole. ____________________________________ ČTVRTEK a PÁTEK = velikonoční prázdniny ve školách !!! MAŠINKA JE V PROVOZU PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI !!! Provoz budeme zajišťovat v malé budově = PŘENESTE, PROSÍM, DĚTEM POTŘEBNÉ VĚCI DO ŠATNY v prváčku, vyhledejte volnou přihrádku a zabydlete se v ní na tyto dva dny. Děkujeme. ___________________________________ Nemocné nebo jinak nepřítomné děti = mají ve školce určitě vyrobeny nějaké velikonoční či jarní výrobky = přijďte si pro ně. KRÁSNÉ VELIKONOCE PŘEJE MAŠINKA !!!
08.04.2011
PŘED NÁMI DALŠÍ JARNÍ TÝDEN !!!!! OD PONDĚLÍ SE VRACÍ ZE SVÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI PANÍ UČITELKA IVETA HOLCMANOVÁ, ve středu nenajdete ve školce paní učitelky Ivu Špeciánovou a Štěpánku Stehnovou. V pondělí 11.4. SE OD 8,00 HODIN FOTOGRAFUJEME - podrobné info ve vagonku AKTIVITY - DUBEN = čtěte, nutné ! Děkujeme. NÁHRADNÍ TERMÍN PRO FOTOGRAFOVÁNÍ bude zveřejněn, až bude sjednán - budou se fotit děti, které 1.focení promeškaly, též bude možné dofotit portréty dětem, jejichž rodiče si to dodatečně rozmysleli. V úterý DOPOLEDNE - JARNÍ REJ V CELÉ MAŠINCE, odpoledne pak zveme MAMINKY, TATÍNKY, ale i babičky a dědečky od 15,15 hodin pouze do maláčku, tedy do 1.třídy na společné odpolední setkání s básničkami, písničkami, tanečky a případně malým vyráběním. PODOBNÉ SETKÁNÍ BUDE VE DRUHÁČKU 3.5. A VE TŘEŤÁKU až paní učitelky vyberou termín = dají Vám vědět.
08.04.2011
Zápis 2011 !!! - VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ DLE KRITERIÍ a výsledky přijímacího řízení najdete zveřejněné na hlavní nástěnce v naší mateřské škole - PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY dne 14.4. od 15 do 17 hodin - týká se všech žadatelů = účastníků řízení - v nutných případech možno dohodnout telefonicky náhradní termín ___________________________________ Velikonoční prázdniny ve školách !!! - ZAPISUJTE DOCHÁZKU DO MŠ - seznamy najdete v malé budově ve třídě, ve velké budově u schodů !!! MAŠINKA VE ČTVRTEK I V PÁTEK V PROVOZU PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI !!! ___________________________________ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MÁME NOVÝ PRVEK !!! kolotoč !!! - "zmizel" kývací koník + přibude zahradní sezení pro děti - těšíme se na nové vybavení a tedy další možnosti vyžití na naší zahradě. KRÁSNÉ JARO PŘEJE MAŠINKA !!!
04.04.2011
NOVÝ JARNÍ TÝDEN PŘED NÁMI !!!!! - Štěpánka Stehnová vrací za JESKYŇKU !!! - ve středu navštíví Mašinku pan starosta !!! - ve čtvrtek dopoledne v Mašince pohádka !!! NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MÁME NOVÝ PRVEK !!! kolotoč !!! + přibude zahradní sezení pro děti !!! KRÁSNÉ JARO PŘEJE MAŠINKA !!! ____________________________________ V PONDĚLÍ 11.4. SE OD 8,00 HODIN FOTOGRAFUJEME - podrobné info ve vagonku AKTIVITY - DUBEN = čtěte, nutné ! Děkujeme. V úterý DOPOLEDNE JARNÍ REJ V CELÉ MAŠINCE. Odpoledne pak zveme kohokoliv od 15,15 hodin do maláčku, tedy do 1.třídy na společné odpolední setkání s básničkami, písničkami, tanečky a případně malým vyráběním. PODOBNÉ SETKÁNÍ BUDE VE DRUHÁČKU 3.5. A VE TŘEŤÁKU až paní učitelky vyberou termín = dají Vám vědět.
04.04.2011
INFO K ZÁPISU 2011: - další průběh zápis.dění hledejte na webu pod AKTIVITY - DUBEN nebo na hl.nástěnce v MŠ - důležitá data: 7.4. a 14.4. - VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ DLE KRITERIÍ a výsledky přijímacího řízení najdete zveřejněné na hlavní nástěnce v naší mateřské škole - tímto není zrušena možnost pro žadatele nahlédnout do svého správního spisu 7.4. od 15 do 17 hodin NEOPOMEŇTE, PROSÍM, DEN 14.4. OD 15 DO 17 HODIN = VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ. TÝKÁ SE VŠECH ŽADATELŮ. DĚKUJI. DĚKUJEME NAŠIM SOUČASNÝM RODIČŮM ZA POCHOPENÍ ORGANIZAČNÍCH ZVLÁŠTNOSTÍ PROBÍHAJÍCÍCH V MAŠINCE PO DOBU ZÁPISOVÉHO DĚNÍ. ___________________________________ RODIČE "SOUČASNÝCH" DĚTÍ = ZAPISUJTE DOCHÁZKU DO MŠ O VELIK. ŠKOLNÍCH PRÁZDNINÁCH. Seznamy najdete v malé budově ve třídě, ve velké budově u schodů !!!Děkujeme.
27.03.2011
V pondělí 28.3. je Den učitelů PŘEJI VŠEM SVÝM KOLEGYNÍM SPOUSTU KRÁSNÝCH CHVIL V JEJICH PEDAGOGICKÉ PRÁCI A K TOMU HODNĚ UČITELSKÉHO ELÁNU. Jaroslava Černá ____________________________________ V úterý 29.3. - se uskuteční "jednání ředitelek lyských mateřských škol u kulatého stolu" - Mašinka mimořádně v tento den ukončuje provoz v 16,00 hodin. Avizováno bylo již minulý týden. Děkujeme za pochopení. Ve středu 30.3. - pátá solná jeskyňka - těšíme se na poslední návštěvu během báječné aktivitky. Vliv pobytu v jeskyni není prokázán jen na tělesné zdraví člověka, ale i na jeho psychiku !!! = pokud se pobyt odehrává například tak, jako ten náš = relaxace s hudbou a světelnými efekty, dechová cvičení, klidná hra se solí, sledování pohádky = pak je prokázáno, že si dítě odnáší báječný prožitek. JSME RÁDY, ŽE JSME DĚTEM TENTO ZÁŽITEK MOHLY NABÍDNOUT. Ve čtvrtek je "normální den. V pátek je APRÍL !!!
27.03.2011
INFO K ZÁPISU 2011: ---------- další průběh zápisového dění hledejte pod odkazem AKTIVITY - DUBEN nebo na hl.nástěnce v MŠ - důležitá data: 7.4.2011 a 14.4.2011 !!! ----------- ve čtvrtek 24.3.2011 přijímala Mašinka Žádosti. Organizačně zajišťovaly: paní ředitelka a její zástupkyně. Troufáme si tvrdit, že obě podaly velmi dobrý výkon = přijímat začaly cca od 14,00 a skončily cca v 18,30 - přijaly 74 Žádosti = toto číslo není reálné, Žádosti se opakují ve dvou, třech či dokonce všech čtyřech mateřských školách v Lysé. Mezi žadateli jsou i děti z Benátek, Jiřic, Staré Lysé, Milovic, Benátecké Vrutice, Zbožíčka. ----------- skutečná statistika lyských žadatelů bude vytvořena teprve po setkání ředitelek všech lyských mateřských škol, a to se uskuteční 29.3.2011 ----------- děkujeme našim současným rodičům za pochopení organizačních zvláštností, které nastaly v naší MŠ právě ve čtvrtečním odpoledni
20.03.2011
V nadcházejícím týdnu nás čeká: V pondělí je Mašinka "v normálu". Ve středu - ČTVRTÁ SOLNÁ JESKYNĚ - těšíme se na báječnou aktivitku - opět prosíme o příchod nejdéle do 6,45 hodin, o stejné vybavení dětí. DÁLE JEŠTĚ PROSÍME O PODEPSÁNÍ LAHVIČEK S PITÍM a pokud možno kalhoty sportovního typu = bez zipů, knoflíků, pásků a kšand. DĚKUJEME !!! Ve čtvrtek je den D !!! Mašinka přijímá Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání s nástupem od školního roku 2011 - 2012. V úterý a v pátek nehledejte, prosím, v Mašince paní ředitelku, čerpá řádnou dovolenou:-) ___________________________________ Příští týden v úterý 29.3. na Vás máme, rodiče, prosbu - v tento den potřebujeme ukončit provoz školky nejdéle v 16,00 hodin = jedná se tedy o maličko zkrácený provoz. Děkujeme za pochopení. Případné dotazy ohledně zkrácení provozu směrujte na paní ředitelku.
20.03.2011
V minulém týdnu jsme se rozloučili s praktikantkou pedagogické školy Adélkou - přejeme jí úspěšné složení maturitní zkoušky. ____________________________________ ZNOVU ZVEŘEJŇUJEME K ZÁPISU 2011: - - - - - - -průběh zápisového dění v MŠ Mašince hledejte pod odkazem AKTIVITY - BŘEZEN, DUBEN nebo na hlavní nástěnce v MŠ - - - - - - -ve čtvrtek 24.3.2011 od 15,00 do 17,00 hodin bude Mašinka přijímat ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - prosíme rodiče dětí z Mašinky o shovívavost v tento den v tomto čase = ve školce se bude pohybovat zřejmě větší množství rodičů asi i s dětmi
13.03.2011
XXX
13.03.2011
DRUHÁ SOLNÁ JESKYNĚ BYLA BÁJEČNÁ - děkujeme téměř všem rodičům, kteří pochopili naše připomínky a umožnili tak její bezproblémový průběh. TĚŠÍME SE NA TŘETÍ JESKYŇKU, opět ve středu v tomto týdnu !!! stejný příchod, stejné vybavení dětí !!! ___________________________________ 17.3. (čtvrtek) - čekáme v Mašince divadélko - viz vagonek AKTIVITY ___________________________________ 18.3. (pátek) - končí svou praxi v Mašince praktikantka Adélka - přejeme jí úspěšné složení maturitní zkoušky ___________________________________ OPĚT ZVEŘEJŇUJEME K ZÁPISOVÉMU DĚNÍ: - - - ve čtvrtek 3.3.2011 se uskutečnila v Mašince předzápisová schůzka - přítomní získali nejen informace o naší MŠ, ale zároveň o celém zápisovém dění v lyských MŠ - - - další průběh zápisového dění v MŠ Mašince hledejte pod odkazem AKTIVITY - BŘEZEN, DUBEN nebo na hlavní nástěnce v MŠ + INFO též ve vagónku VZKAZY - ARCHIV VZKAZŮ
06.03.2011
INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ: Mezi rodiči, jejichž děti z mateřských, základních či středních škol se stravují v jídelnách zavážených stravou ze školní restaurace EUREST Lysá se jistě roznesla zpráva: "že se v EURESTU dějou změny". Pro upřesnění uvádíme: - - - v Eurestu Lysá proběhly personální změny na vedoucích místech - - - proběhla různá jednání na úrovni všech zainteresovaných stran (v období listopad 2010 - únor 2011) - - - výsledkem všech těchto kroků je: VÝRAZNÁ ZMĚNA V KVALITĚ POSKYTOVANÉ STRAVY !!! Mašinka ráda zveřejňuje tuto informaci. Během dvanáctileté spolupráce Mašinky s Eurestem Lysá proběhla spousta jednání, jejichž výsledkem byly vždy určité změny, ale většinou jen na určitou dobu, a tak musela Mašinka jednání často opakovat. To bylo někdy dosti zatěžující. Myslíme si, že i tato neústupnost vedená odpovědností za oblast stravování v naší MŠ přispěla k „uvedení věcí do pohybu“ !!! VĚŘÍME, ŽE SOUČASNÉ ZLEPŠENÍ BUDE TRVALEJŠÍHO RÁZU a MÁME ZE SOUČASNÉHO STAVU VELKOU RADOST: Eurest se snaží stravovat naše děti zodpovědně a chutně. TAKTO BYLA PREZENTOVÁNA OBLAST STRAVOVÁNÍ V NAŠÍ MŠ I RODIČŮM na info schůzce v rámci "zápisového kolotoče".
06.03.2011
TÝDEN OD 7.3. DO 11.3. __________________________________ - - - v pondělí se v Mašince nic mim. neděje - - - v úterý jdou děti ze třeťáčku do Domova Na zámku - podrobněji čtěte ve vagónku AKTIVITY - BŘEZEN nebo přímo na vstup. dveřích - - - ve středu jedeme podruhé do SOLNÉ JESKYNĚ - příchod dětí do MŠ je posunut na 6,45 hodin = vysvětlení tohoto posunu a další informace najdete při příchodu do MŠ = jistě nepřehlédnete. Vybavení dětí platí jako minule: batůžek a v něm bačkorky nebo plážové pantofle, papírové kapesníčky, čaj v PET lahvičce s běžným uzávěrem a pláštěnku. - - - ve čtvrtek a v pátek bude Mašinka v normálním provozu ____________________________________ K ZÁPISOVÉMU DĚNÍ: - - - ve čtvrtek 3.3.2011 se uskutečnila v Mašince předzápisová schůzka - přítomní získali nejen informace o naší MŠ, ale zároveň o celém zápisovém dění v lyských MŠ - - - další průběh zápisového dění v MŠ Mašince hledejte pod odkazem AKTIVITY - BŘEZEN, DUBEN nebo na hlavní nástěnce v MŠ + INFO též ve vagónku VZKAZY - ARCHIV VZKAZŮ
26.02.2011
1.SOLNÁ JESKYNĚ - scházíme se nejdéle do 7,00 hod.- kdo z přihlášených přijde později - NEJEDE !!! Děti s sebou budou mít batůžek a v něm bačkorky nebo plážové pantofle, papírové kapesníčky, čaj v PET lahvičce a pláštěnku. DĚKUJEME. ____________________________________ VYSVĚTLENÍ: Vážení rodiče, pokud nejsou při ranním scházení paní učitelky v každé třídě - je nutné děti odvést a předat paní učitelce ve druháčku, kde se každé ráno scházíme a každé odpoledne rozcházíme. Tato informace je především pro rodiče dětí z prváčku a podnítilo ji chování či komentáře některých !!! rodičů v uplynulém týdnu = PRO UPŘESNĚNÍ DODÁVÁME, ŽE v úterý, ve středu a ve čtvrtek ZAJIŠŤOVALY CELODENNÍ PROVOZ MAŠINKY PRO TÉMĚŘ 60 DĚTÍ POUZE TŘI PANÍ UČITELKY, V ÚTERÝ DOKONCE JEN DVĚ !!! = buďme spokojení, jak to fungovalo = snažíme se i v takovýchto situacích zajistit pro vás a vaše děti co nejlepší službu !!!
26.02.2011
MŠ MAŠINKA ZAPISUJE DĚTI OD 1.9.2011 !!! Informace na webu pod odkazem AKTIVITY - BŘEZEN, DUBEN a na hlav.násť. Formulář žádosti najdete pod odkazem INFO PRO RODIČE - KE STAŽENÍ. Kriteria pro přijímání zveřejněna POUZE na hlavní nástěnce - je možné zaslat na vyžádání na mail žadatele - v KRITERIÍCH jsou uvedeny všechny důležité přílohy k podávané ŽÁDOSTI !!! ____________________________________ INFO KE ŠKOLCE V PŘÍRODĚ - organizačně zodpovídá za tuto aktivitu paní zástupkyně Iveta Holcmanová - instrukce očekávejte, závisí na její pracovní neschopnosti. ____________________________________ AKTUALIZOVÁN VAGÓNEK AKTIVITY - měsíce březen, duben, květen, červen !!! INFORMACE o prázdninových provozech mateřských škol v Lysé n.L. hledejte pod odkazem AKTIVITY-ČERVENEC+SRPEN.
20.02.2011
V Mašince pokračuje v souvislé praxi studentka SPgŠ = jmenuje se Adélka. Pracuje s dětmi v prváčku, ale setkává se i s dětmi ze 2. a 3.třídy - INFO pro rodiče = "kdyby děti vyprávěly". Od pondělí 21.2. nebude v Mašince přítomna pí.uč. Holcmanová - delší prac.neschopnost. Přihlášky se zálohami na solnou jeskyni vyřizujte, prosím, s pí.uč. Stehnovou - viz INFO na vstupních dveřích do obou budov. Termíny solných jeskyní viz odkaz AKTIVITY - BŘEZEN. Nástupy ŠKOLNÍ DOCHÁZKY od šk.roku 2011 - 2012 zapisujte do seznamu vyvěšeném v šatně 3.třídy - TÝKÁ SE PŘEDŠKOLÁKŮ !!! V průběhu měsíce března se objeví v Mašince INFO KE ŠKOLCE V PŘÍRODĚ - organizačně zodpovídá za tuto aktivitu paní zástupkyně Iveta Holcmanová - dle průběhu její pracovní neschopnosti se uskuteční INFO SCHŮZKA - čekejte, prosím, na další instrukce. AKTUALIZOVÁN VAGÓNEK AKTIVITY - měsíce březen, duben, červen !!! ČTĚTE !!!
20.02.2011
ZÁPIS DO MŠ MAŠINKA 2011 - 2012: Informace zde na webu - odkaz AKTIVITY - BŘEZEN, DUBEN a na hlav.násť v MŠ. Formulář žádosti - možno vytisknout z webu - odkaz INFO PRO RODIČE - KE STAŽENÍ. Kriteria pro přijímání zveřejněna POUZE na hlavní nástěnce v MŠ - je možné zaslat na základě vyžádání na mailovou adresu žadatele - v KRITERIÍCH jsou uvedeny všechny důležité přílohy k podávané ŽÁDOSTI !!! ___________________________________ Informace k nově osazeným a záhy zakrytým dopravním značkám před MŠ, resp. v úseku asi 20m podél chodníku MŠ : - 10.9.2010 požádala ředitelka zřizovatele o vyhrazení 1 místa pro potřeby "auta Eurest" - 20.9.2010 bylo ředitelce odpovězeno, že bylo zahájeno správní řízení, které bude trvat 2-3 měsíce a jehož výsledkem bude zřejmě vyhrazení místa v délce 6m - 20.1.2011 byla doručena ředitelce informace, že za příznivého počasí dojde již k instalaci dopravních značek A DÁLE UŽ ZNÁTE SAMI, VÍCE ZATÍM NENÍ JASNÉ, BUDEME ČEKAT, CO SE BUDE DÍT ___________________________________ Vaše Mašinka vám všem přeje hezké dny !!!
10.02.2011
VÍTÁME VÁS V MAŠINCE PO PRÁZDNINÁCH !!! Od pondělí 14.2. po dobu pěti týdnů bude v naší mateřské škole praktikovat studentka Střední pedagogické školy. Přejeme jí, aby se jí v Mašince hezky pracovalo. Pokud by rodiče měli k její vykonávané praxi jakékoli dotazy, vznesou je přímo k ředitelce školy. Děkujeme. V sobotu 26.2.2011 od 14,00 hodin se bude konat v našem městě, na náměstí MASOPUST - bližší informace čtěte na hlavní nástěnce. Přejeme hezké únorové dny !!!
10.02.2011
ZÁPIS DO MŠ MAŠINKA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2011 - 2012: Potřebné informace jsou zveřejněny - ˇˇˇˇˇˇ zde na webu pod odkazem AKTIVITY - BŘEZEN, DUBEN ˇˇˇˇˇˇ na hlavní nástěnce v mateřské škole Formulář žádosti je možné stáhnout a vytisknout i z webu - odkaz INFORMACE PRO RODIČE - KE STAŽENÍ Kriteria pro přijímání naleznete zveřejněna POUZE na hlavní nástěnce v mateřské škole - a to v aktuální verzi = jsou závazná a budou připravena pro podepsání zákonným zástupcem dítěte při předávání žádosti v MŠ. POKUD MÁ KDOKOLI ZÁJEM O ZASLÁNÍ KRITERIÍ, POŽÁDÁ SI PROSTŘEDNICTVÍM MAILOVÉ ADRESY NAŠÍ ŠKOLY.
04.02.2011
INFORMACE K PRÁZDNINÁM: DOCHÁZKA DO MŠ V TÝDNU ŠKOLNÍCH JARNÍCH PRÁZDNIN BYLA ZAJIŠTĚNA PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI V MŠ PAMPELIŠCE = pro přihlášení dětí k docházce měli rodiče čas po dobu 3 lednových týdnů. Všem dětem přihlášeným k prázdninové docházce bude V PAMPELIŠCE nahlášena a započítána celodenní strava = PROTO JE NUTNÉ !!! V PŘÍPADĚ NEMOCI ODHLÁSIT DÍTĚ Z DOCHÁZKY, TEDY I ZE STRAVY, A TO NEJDÉLE A NEJLÉPE DO 7.30 HODIN !!! Pampeliška má telef.číslo: 325 551 423 Další telef.spojení (mobilní) na MŠ Pampelišku naleznete na jejím webu: http://www.mspampeliskalysanl.cz/ nebo zde: třída žlutá 722 003 670 zelená 722 003 660 modrá 722 003 706 červená 722 003 716 Pokud bude dítě v Pampelišce vyzvedávat někdo jiný, než-li rodiče, nahlásí rodiče toto paní učitelce a předají jí napsané zmocnění !!! Kontakty na spojení s rodiči v případě potřeby si obě školy (ředitelky)předaly mezi sebou.
04.02.2011
K ujednání o prázdninovém provozu mezi oběma mateřskými školami došlo z interních důvodů naší mateřské školy. Velmi děkuji paní ředitelce Kristýně Kaňkové za její vstřícnost. NEZAPOMEŇTE, ŽE NEJDOU DĚTI DO SVÉ ŠKOLKY A ŠATNY - DOUFÁME, ŽE JSTE VYUŽILI NAŠICH RAD V PŘEDCHOZÍCH WEBOVÝCH VZKAZECH A VYZVEDLI JSTE SI V MAŠINCE POTŘEBNÉ VĚCI, PŘEDEVŠÍM BAČKORKY DĚTÍ !!! HEZKÝ POBYT V PAMPELIŠCE PŘEJE VŠEM PŘIHLÁŠENÝM DĚTEM I JEJICH RODIČŮM MAŠINKA!!! . . . . a ještě dvě poznámky: - 8.2. ZŘEJMĚ nepůjde v Eurestu elektřina - celodenní strava bude pro děti samozřejmě zajištěna, ale bude poskytnuta v rámci provozních možností kuchyně - 9.2. URČITĚ přijede za dětmi do Pampelišky divadélko = finančně bude vypořádáno za děti z Mašinky vzájemně mezi školami = rodiče nic neplatí = dětem přejeme hezké pokoukání
31.01.2011
Seznam dětí přihlášených k docházce v době pololetních a jarních školních prázdnin je zveřejněn na hlavní nástěnce v MŠ. Pro děti je zajištěna docházka do MŠ Pampeliška !!! Všem dětem přihlášeným k prázdninové docházce bude V MŠ PAMPELIŠKA nahlášena a započítána celodenní strava = PROTO JE NUTNÉ !!! V PŘÍPADĚ NEMOCI ODHLÁSIT DÍTĚ Z DOCHÁZKY, TEDY I ZE STRAVY, A TO NEJDÉLE A NEJLÉPE DO 7.30 HODIN !!! MŠ Pampeliška má telef.číslo: 325 551 423 Další telef.spojení (mobilní) na MŠ Pampelišku naleznete na jejím webu: http://www.mspampeliskalysanl.cz/ nebo zde: třída žlutá 722 003 670 zelená 722 003 660 modrá 722 003 706 červená 722 003 716 Pokud bude Vaše dítě v Pampelišce vyzvedávat někdo jiný, než-li rodiče, nahlaste toto paní učitelce v Pampelišce a předejte jí napsané zmocnění !!! Kontakty na spojení s rodiči v případě potřeby si obě školy (ředitelky)předají mezi sebou.
31.01.2011
K ujednání o prázdninovém provozu mezi oběma mateřskými školami došlo z interních důvodů naší mateřské školy. Velmi děkuji paní ředitelce Kristýně Kaňkové za její vstřícnost. PŘIPOMÍNÁME RODIČŮM DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE, ABY SI NEZAPOMNĚLI VZÍT Z PŘIHRÁDKY V ŠATNĚ VĚCI, KTERÉ BUDOU DĚTI V PAMPELIŠCE POTŘEBOVAT = NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU BAČKORY !!!! Přejeme všem příjemný pobyt v Pampelišce a dodáváme: - 8.2. nepůjde v Eurestu elektřina - celodenní strava bude pro děti samozřejmě zajištěna, ale bude poskytnuta v rámci provozních možností kuchyně - 9.2. přijede za dětmi do Pampelišky divadélko = finančně bude vypořádáno za děti z Mašinky vzájemně mezi školami = rodiče nic neplatí = dětem přejeme hezké pokoukání !!!
23.01.2011
TO TO UTÍKÁ !!! - od středy 19.1. je paní ředitelka opět zpátky v Mašince (avizovaná dovolená ukončena !!!) - ve čtvrtek 20.1. - schůzka rodičů se zástupci dvou lyských základních škol - účasten mohl být kdokoliv !!! Ve skutečnosti byla schůzka dvouhodinovým "kolotočem otázek" (rodičů) a odpovědí (ředitelů). Schůzka přinesla rodičům vyčerpávající informace o průběhu zápisů na obou základních školách, nabídce škol ve vzdělávacích i dalších službách spojených s vzdělávacím procesem. Děkujeme všem přítomným rodičům za jejich účast na schůzce a zapojení do diskuse. Oběma ředitelům, Mgr.Marii Novákové a Mgr.Karlu Špeciánovi, DĚKUJEME !!! za úžasný způsob vedení schůzky a dokonalou souhru. - v pátek 21.1. - skončil třetí lednový týden
23.01.2011
Čtvrtý lednový týden je tu !!! - v pondělí se nic zvláštního v Mašince neděje - v úterý jdou předškoláci na první návštěvu do městské knihovny - následovat budou další výpravy za knížkami (podle dohody s paní knihovnicemi) - ve středu, ve čtvrtek a v pátek se nic mimořádného nekoná, ALE MÁTE POSLEDNÍ MOŽNOST NAHLÁSIT POTŘEBU ZAJIŠTĚNÍ DOCHÁZKY VAŠEHO KLUKA ČI HOLČIČKY O POLOLETNÍCH A JARNÍCH PRÁZDNINÁCH DO ŠKOLKY !!! Nezapomeňte !!! ____________________________________ ZÁPIS DO MŠ MAŠINKA OD ŠK.R.2011 - 2012: - informace na webu pod odkazem AKTIVITY - BŘEZEN, DUBEN nebo na hlav.nástěnce v MŠ - formulář žádosti ke stažení z webu pod odkazem INFORMACE PRO RODIČE - KE STAŽENÍ nebo k vyzvednutí v MŠ (po 3.3.2011) - kriteria pro přijímání zveřejněna na hlavní nástěnce v MŠ
15.01.2011
ZÁPIS DO MŠ MAŠINKA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2011 - 2012 - potřebné informace jsou zveřejněny: - zde na webu pod odkazem AKTIVITY - BŘEZEN, DUBEN - na hlavní nástěnce v mateřské škole - formulář žádosti je možné stáhnout a vytisknout i z webu - odkaz INFORMACE PRO RODIČE - KE STAŽENÍ - kriteria pro přijímání naleznete do konce měsíce ledna zveřenjěna na hlavní nástěnce v mateřské škole TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI !!!
15.01.2011
PŘIPOMÍNÁME ! JIŽ V TOMTO TÝDNU !!! Schůzka se zástupci základních škol, a to 20.1.2011 od 15,00 hodin v naší MŠ - viz odkaz AKTIVITY - LEDEN !!! Na návštěvu letos čekáme i rodiče z MŠ Pampeliška a též rodiče z MŠ Dráček !!! SCHŮZKY SE MŮŽE ZÚČASTNIT KDOKOLI !!! Na nástěnkách v šatnách všech tříd jsou vyvěšeny seznamy, do kterých závazně zapisujte přihlášení k docházce o pololetních a jarních prázdninách !!! DĚKUJEME.
08.01.2011
INFORMACE NEJEN PRO PŘEDŠKOLÁKY: ZPRÁVA Z ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI stále čeká na ty rodiče, kteří si ji od paní učitelek ještě NEVYZVEDLI !!! PŘIPOMÍNÁME rodičům předškoláků schůzku se zástupci základních škol, a to 20.1.2011 od 15,00 hodin v naší MŠ - viz odkaz AKTIVITY - LEDEN !!! Na návštěvu letos čekáme i rodiče z MŠ Pampeliška a též rodiče z MŠ Dráček !!! SCHŮZKY SE MŮŽE ZÚČASTNIT KDOKOLI !!! Předškoláky čekají "školní hrátky s Mašinkou" = odpolední školička pro rodiče a děti - v nabídce budou po jarních prázdninách - na nástěnce v šatně se objeví seznam s možností přihlášení - nebojte, čekejte. ZÁPIS DO MŠ MAŠINKA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2011 - 2012 - potřebné informace jsou zveřejněny: - zde na webu pod odkazem AKTIVITY - BŘEZEN, DUBEN - na hlavní nástěnce v mateřské škole - formulář žádosti je možné stáhnout a vytisknout i z webu - odkaz INFORMACE PRO RODIČE - KE STAŽENÍ - kriteria pro přijímání naleznete na hlavní nástěnce v mateřské škole TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI !!!
08.01.2011
Nový rok se nám rozjel !!! Ještě jednou přejeme prostřednictvím našich webových stránek, aby byl rok 2011 plný spokojenosti, elánu, zdraví a především báječných zážitků s těmi nejmenšími, DĚTMI !!! Děkujeme za novoroční přání plná optimistických slov a za další milé maličkosti, kterými nás těšíte. Věříme, že na oplátku vás všechny potěšil mašinkovský kalendář, který jste obdrželi od paní učitelek. Přejeme podle něj všem šťastnou jízdu rokem 2011. V nejbližší době budou na nástěnkách v šatnách všech tříd vyvěšeny seznamy, do kterých závazně zapisujte přihlášení k docházce o pololetních a jarních prázdninách !!!
29.12.2010
Děkujeme všem našim rodičům a prarodičům, současným i minulým, dále našim partnerům, ale i všem ostatním známým za množství zaslaných přání. Všechna tištěná, mailová, ale i ústní přání jsou velmi milá. Děkujeme též za pozornosti a maličkosti, kterých si velmi vážíme. Děkujeme za finanční dary !!! Nejen za ty předvánoční, ale za všechny !!! Po uzavření účetnictví za rok 2011 se na hlavní nástěnce dozvíte, z jak velké sumy od VÁS !!! se Mašinka raduje. JEŽÍŠEK V MAŠINCE LETOS ČERPAL Z FINANČNÍCH DARŮ OD RODIČŮ A NADĚLIL DĚTEM NEOBVYKLÝM ZPŮSOBEM = všechny dohromady se mohly radovat ze skákacího hradu se skluzavkou !!! To bylo úžasu = skákalo se každý den až do ukončení provozu školky a skákat se bude "o 106" i v novém roce !!! Děkujeme Vám za Vaši podporu.
29.12.2010
ROK 2011 PLNÝ SPOKOJENOSTI, ELÁNU A ZDRAVÍ PŘEJE VŠEM MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA. Mašinka začíná svůj povoz po své zimní přestávce 3.1.2011. Za Vaši přízeň Vás (současné rodiče) Mašinka odmění v novém roce malým dárkem, těšte se, snad dárek potěší - předávání mají na starosti paní učitelky. Rodiče dětí, kterým byl proveden screening školní zralosti si hned 3.1. mohou vyzvednout ZPRÁVU Z ŠETŘENÍ = placeno máte, doklad o úhradě je ve složce, kterou budete přebírat.
19.12.2010
MAŠINKA JE V PROVOZU POSLEDNÍ TŘI DNY V ROCE 2010 - od pondělí do středy budou všechny docházející děti pouze ve velké budově = dle počtu přítomných ve dvou nebo jen v jedné třídě. NEŠTOVICE V MAŠINCE POKRAČUJÍ !!! Soutěž KIRI byla vyhlášena již oficiálně, naše několikeré protesty nebyly přijaty, i když před některými našimi odůvodněními došlo k velkému pozastavení ze strany vyhlašovatele. Bohužel, konečné NE ukončilo naši společnou tříměsíční aktivitu. Ještě jednou děkujeme za vaši úžasnou podporu. BYLI JSTE BÁJEČNÍ !!!
19.12.2010
KRÁSNÉ VÁNOCE A CELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY VÁM VŠEM PŘEJE VAŠE MAŠINKA. SNĚHOBÍLÉ ZIMNÍ PRÁZDNINY, S DĚTMI SPOUSTU ZÁŽITKŮ, VESELÉ OSLAVY SILVESTROVSKÉ A ÚSPĚŠNÝ SKOK DO NOVÉHO ROKU 2011 !!! V MAŠINCE SE NA VÁS VŠECHNY TĚŠÍME V PONDĚLÍ 3.1. PŘIVÍTÁME VÁS MALÝM A DOUFÁME, ŽE MILÝM DÁRKEM.
13.12.2010
V uplynulém týdnu jsme byli na návštěvě v Divadle kouzel v Líbeznicích - celý výlet splnil naše očekávání - počasí nám na cestu přálo, Pavel Kožíšek kouzlil "jak profík", vše bylo báječné. Jen přístup některých rodičů nás velmi mrzel - NEZODPOVĚDNÉ ZAVOLÁNÍ DO ŠKOLKY RÁNO HODINU PŘED ODJEZDEM A ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE Z VÝLETU Z DŮVODU NECHUTI VSTÁVAT ČI NEPŘIJITÍ DO ŠKOLKY BEZ OMLUVY VŮBEC - to nás neskutečně rozzlobilo !!! Omlouváme se rodičům a dětem z prváčku, kteří díky tomuto přístupu přišli o možnost jet na výlet. ____________________________________ V nadcházejícím týdnu budeme s dětmi ve všech třídách prožívat "vánoční chystání". Mění se nám nejen interiéry školky, ale zdobíme i přístupové cesty v areálu. Vánoční atmosféru dokresluje ale také cukrovíčko. Prosíme maminky a babičky, ale možná i tatínky a dědečky - můžete nám darovat do Mašinky VÁNOČNÍ CUKROVÍČKO ??? Vaše dobroty se jako každý rok stanou též nedílnou součástí svátečního odpoledne v Mašince = tentokrát ve čtvrtek 16.12. v 15,15 h.!!! V Mašince probíhá stále "lahodné moštování" - info o moštu naleznete na hlavní nástěnce -moštování není součástí pitného režimu zajišťovaného Eurestem. JE TO LAHODA hrazená z rodičovského fondu !!! V pátek dopoledne přijde do Mašinky Ježíšek !!!
13.12.2010
Naše Slůně získalo 202 hlasy, tím se na nás vztahuje 10% sleva na jakýkoliv produkt firmy 8D www.prolezacky.cz Děkujeme za všechny zaslané hlasy !!! Náš Robot Riki se umístil na 6.místě !!! Komunikujeme se společností KIRI, protože nejsme spokojeni s opakovanými úpravami počtu hlasů v průběhu i závěru hlasování. Podali jsme protest proti postupu vyhlašovatele soutěže. Ať již dopadne soutěž i s našimi protesty jakkoliv, DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU RIKIHO, KTERÁ BYLA NESKUTEČNĚ ÚŽASNÁ !!! ____________________________________ Ve třídách je v plném proudu vánoční chystání a zdobení, aby se VÁM VŠEM U NÁS V MAŠINCE LÍBILO, A TO PŘEDEVŠÍM VE ČTVRTEK 16.12. Nejprve se sejdeme od 15,15 hodin odděleně v jednotlivých třídách a POTÉ SPOLEČNĚ V JEDNÉ ZE TŘÍD BUDEME VÁNOČNĚ ZPÍVAT SE ZDENKOU LORENCOVOU. Moc se na Vás těšíme !!! ___________________________________ V MŠ SE VYSKYTLY NEŠTOVICE !!! ___________________________________ Krásné předvánoční období přeje Mašinka.
06.12.2010
POSLEDNÍ MOŽNOST HLASOVÁNÍ PRO NAŠE slůně !!! na: www.prolezacky.cz - odkaz "vyhrajte slůně" - pododkaz "vše o soutěži" - obrázek slůněte označený jménem MŠ Mašinka Lysá nad Labem !!! nebo přímo: http://www.prolezacky.cz/soutez_img/?id=58 POSLEDNÍ PLATBY ZA VODNÍ HRÁTKY = paní učitelka Iva Špeciánová čeká !!! Děkujeme za všechny čertíky, čertice a jiné bytosti !!! JE MILÉ POTKÁVAT V MAŠINCE POSTAVIČKY VYTVOŘENÉ VÁMI PRO VAŠE = NAŠE DĚTI. KRÁSNÉ ADVENTNÍ OBDOBÍ PŘEJE MAŠINKA.
06.12.2010
Pondělí 6.12. - svátek slaví Mikuláš Úterý 7.12. - přihlášené děti - screening školní zralosti Středa 8.12. - běžný předvánoční den Čtvrtek 9.12. - Divadlo kouzel Líbeznice - za báječným kouzelníkem Pavlem Kožíškem odjíždějí děti autobusem od restaurace Na Sídlišti - příchod do školky do 7,00 hodin !!! - vhodné oblečení (nedávejte dětem kombinézy!!! + dětem s počůrávacími potížemi dejte náhradní oblečení !!!) a batůžek s kapesníčky a lahvičkou s pitím - podle počtu dětí v celé Mašince odjedou buď jen děti ze 2. a 3.třídy nebo děti z celé školky !!! - PŘIPRAVTE A PŘIVEĎTE, PROSÍM, NA ODJEZD DO DIVADLA VŠECHNY DĚTI !!! = až ráno před odjezdem bude možné podle příchozích dětí vyhodnotit situaci a vypravit se na výlet !!! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
28.11.2010
V úterý 30.11. jdeme dopoledne na představení do ZUŠky. Těšíme se !!! PLATBY ZA VODNÍ HRÁTKY: vyúčtování zveřejněno na nástěnkách ve všech šatnách, finanční částky vybírá paní učitelka Iva Špeciánová = ve školce ji najdete po celý týden určitě v čase od oběda až do odpoledne. Děkujeme za peníze připravené "přesně". Soutěž "ozdoba na městský vánoční strom" byla zakončena slavnostním vyhlášením oceněných v sobotu na náměstí - do Mašinky přijede v tomto týdnu paní Havelková s uznáním za účast Mašinky v soutěži a sladkostmi pro děti. Těšíme se !!! Děkujeme za všechny nakreslené či jinak vyrobené čertíky, čertice či Lucifery !!! Děti mají velkou radost, když potkávají ve školce "čerty na zdi". Jste báječně nápadití !!! Ve druhé třídě je k vyzvednutí a vyplnění připraven SOUHLAS s provedením screeningu školní zralosti. Uskuteční se v úterý 7.12. Screeningu se zúčastní přihlášené a pouze ZDRAVÉ DĚTI !!! Nezapomeňte, prosím, na úhradu finanční částky, a to buď 100,- nebo 170,- = podle přihlášení. V Mašince probíhá avizované "lahodné moštování" - info o moštu naleznete na hlavní nástěnce, není součástí pitného režimu zajišťovaného Eurestem. JE TO LAHODA hrazená z rodičovského fondu !!!
28.11.2010
RIKI !!! Pokud nenastane převrat v počtech hlasů, budeme doufat, že náš RIKI může zaujmout při dalším postupu soutěží ještě porotu a bude vybrán mezi 5 nej . . . DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA PODPORU V HLASOVÁNÍ, BYLA ÚŽASNÁ, NESKUTEČNÁ !!! SLŮNĚ !!! - HLASUJTE DO 6.12. !!! www.prolezacky.cz - odkaz "vyhrajte slůně" - pododkaz "vše o soutěži" - obrázek slůněte označený jménem MŠ Mašinka Lysá nad Labem !!! nebo přímo: http://www.prolezacky.cz/soutez_img/?id=58 POMOZTE NÁM JAKO S RIKIM !!! Děěěkuuujeeemeee !!! Velmi děkujeme za přivedení dětí k sobotnímu vystoupení na lyské náměstí. Dětí se sešlo 40 !!!! Máme radost, když Mašinka jede a její vagónky jsou plné dětí. Zvláštní poděkování patří těm, kteří přišli v ohlášenou dobu, tedy v 15,00h. ÚKLID ŠKOLNÍ ZAHRADY se podařil do příchodu prvního sněhu. Velmi pomohly děti pod vedením učitelů ze Základní školy praktické a ze ZŠ B.Hrozného. Stejně jako loni odvedl velký kus práce údržbář Mašinky, pan BOHOUŠEK. Poděkování za pomoc patří též rodičům = nakládali: ČOVANOVI, URBANOVI a závěr zvládli STEINBACHOVI. Všem moc děkujeme.
28.11.2010
XXX
20.11.2010
V MAŠINCE BYLA ZAHÁJENA LAHODNÁ PITNÁ KŮRA = dětem jsme začali podávat 100% jablečný mošt - věříme, že "moštování" dětem prospěje. Informace o moštu najdete v nejbližších dnech na nástěnce. ____________________________________ V pondělí či v úterý dopoledne půjdeme s dětmi do sklepení Muzea B.Hrozného - okoukneme konkurenční vyrobené ozdoby na městský vánoční strom - kdo tam již z Vás byl, jistě potvrdí, že nápadů je k vidění MOC !!! ____________________________________ Vyrábíte čertíka či čertici či Lucifera ? - moc se na ně těšíme a už můžeme poděkovat prvním šikovným tvořitelům - nejvíc radosti budou mít děti - jakéhokoliv "namalovaného čerta na zeď" VYSTAVÍME V MAŠINCE PRO RADOST NÁS VŠECH !!! ____________________________________ Rodiče předškloláků - vyplnili jste Váš zájem o screening školní zralosti ??? Termín s paní Vlčkovou je stanoven na 7.12. !!! ____________________________________ SBĚR JE ODVEZEN - vše šlo "jako na drátku (děkujeme prarodičům Otčenáškovým za pomoc). _________________________________ DĚKUJEME ZA POMOC S NAKLÁDKOU LISTÍ - pomohli Čovanovi a ..............?
20.11.2010
Stále soutěžíme s RIKIM !!! Boj není ještě u konce = do 30.11. !!! V soutěži došlo k velkým změnám !!! Koukněte na www.kiri.cz a zmobilizujte, co můžete = RIKIMU chybí přibl.450 hlasů na 5.místo !!! POMOZTE !!!!!!!!! Paní učitelky zapojily Mašinku do další soutěže - tentokrát můžeme získat NA ŠKOLNÍ ZAHRADU PRUŽINOVÉ HOUPADLO SLŮNĚ !!! - HLASUJTE NA www.prolezacky.cz - odkaz "vyhrajte slůně" - pododkaz "vše o soutěži", kde najdete obrázek slůněte označený jménem MŠ Mašinka Lysá nad Labem !!! nebo přímo vložte do vyhledávače odkaz: http://www.prolezacky.cz/soutez_img/?id=58 TĚŠÍME SE NA HOUPADLO !!! POMŮŽETE NÁM JAKO S RIKIM !!! My už jsme to rozjeli !!! A co Vy ??? HLASOVÁNÍ DO 6.12. !!!!!!!! Děěkuujeemee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VÍTÁNÍ ADVENTU NA LYSKÉM NÁMĚSTÍ - V SOBOTU 27.11. - děti prosíme přivést v 15,00 h. do vestibulu budovy městského úřadu a převzít ihned po odzpívání a odříkání = po sejití z pódia. DĚKUJEME
12.11.2010
NOVÉ INFO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! V HLASOVÁNÍ PRO RIKIHO DOŠLO K VELKÝM ZMĚNÁM !!! Koukněte na www.kiri.cz a zmobilizujte novou podporu = RIKIMU chybí přibl.400 hlasů na 5.místo !!! POMOZTE !!!!!!!!! Paní učitelky chystají přihlášení do další soutěže - tentokrát se do práce pouští především druháci! Info včas zveřejníme. V tomto týdnu BYLA ZAHÁJENA v Mašince LAHODNÁ PITNÁ KŮRA = dětem jsme začali podávat 100% jablečný mošt - věříme, že "moštování" dětem prospěje. Informace o moštu najdete v nejbližších dnech na nástěnce. ____________________________________ - v pátek - končí týden a my Vám budeme přát hezký víkend - možná, že si najdete čas na návštěvu Muzea B.Hrozného v Lysé n.L. a půjdete okouknout konkurenci vánočních ozdob pro městský strom, ale možná, že se pokusíte vyrobit čertíka či čertici či Lucifera - zkuste třeba i jen "namalovat čerta na zeď", my si ho ve školce na tu zeď skutečně pověsíme !!! - rodiče předškloláků - v šatně dětí je seznam s informacemi o screeningu školní zralosti - vyplňte Váš zájem - děkujeme - přítomnost paní ředitelky v MŠ - v pondělí 15.11. odplave paní ředitelka za nemocnou paní Holcmanovou poslední lekci vodních hrátek a v úterý, čtvrtek, pátek bude čerpat svou dovolenou - od pondělí 22.11. již najdete paní ředitelku pravidelně v MŠ jako obvykle - DĚKUJEME, ŽE SLEDUJETE MAŠINKOVSKÝ WEB - O VÍKENDU SE ZŘEJMĚ JEHO NÁVŠTĚVNOST PŘEHOUPNE PŘES 30 000 PŘÍSTUPŮ - TO JE BÁJEČNÉ !!!
12.11.2010
Prosíme o pomoc: Ve čtvrtek 18.11. ODVÁŽÍME SBĚR !!!!!!! - přineste vše, co můžete a pokud se najdou mezi 8 - 9 hodinou pomocníci s nakládkou, budeme velmi rádi !!! UKLÍZÍME NAŠI ŠKOLNÍ ZAHRADU !!!! - pomoci teď potřebujeme s naložením listí do kontejneru, najdou se tatínkové, co mají čas ??? - zapůjčíme klíče, možno nakládat kdykoli !!! ____________________________________ Připomínáme z minula: - jedno z telefonních čísel naší MŠ 325 551 236 bylo zrušeno, celoškolkově dostupné je nadále tel.č. 325 551 421 - RIKI STÁLE SOUTĚŽÍ !!! - hlasujte, zkuste ještě co se dá !!! www.kiri.cz/galerie/?kiribot=52 ZÁZRAKY SE DĚJÍ ??? ___________________________________ Poděkování: - děkujeme maminkám Červené, Vojtové, Steinbachové za pomoc s výrobou ozdob pro městský vánoční strom - všechny rodiče a děti či prarodiče a všechny ostatní zveme na výstavu všech soutěžních ozdob ve sklepních prostorách městského muzea - provozní doba muzea je úterý až neděle: od 9.00 do 17.00 hodin (polední přestávka 12.00 -12.45), zavírací den: pondělí - děkujeme za Váš zájem přivést Vaše děti na VÍTÁNÍ ADVENTU NA LYSKÉM NÁMĚSTÍ DNE V SOBOTU 27.11. - budeme mít radost, když nás bude hodně !!! - děkujeme všem tvůrcům PODZIMÁČKŮ - jejich čas však pomalu odeznívá - nevadí, nahradíme je předčertovským a předvánočním chystáním - POKUD NĚKDO VYROBÍ DOMA ČERTÍKY, ŠUP S NIMI DO MAŠINKY, to by bylo báječné, kdyby na cestě do Mašinky provázeli děti ČERTÍCI, ČERTICE, LUCIFEROVÉ - zkusíme to ???
05.11.2010
Ve čtvrtek 18.11. ODVÁŽÍME SBĚR !!!!!!! - vyzýváme všechny naše stálé pomocníky sběratele k přinesení všech možných zásob starého papíru - letáky, noviny, časopisy atd. - přineste co máte, BUDEME ODVÁŽET !!! - POKUD VÍTE O NĚJAKÝCH ZÁSOBÁCH SBĚRU NĚKDE ULOŽENÝCH, zkuste zorganizovat jeho dopravení do Mašinky ___________________________________ UKLÍZÍME NAŠI ŠKOLNÍ ZAHRADU !!!! - pomáhat nám byli již po několikáté děti a pedagogové ze Základní školy praktické v Lysé - SE SVOU POMOCÍ PŘIŠLY TAKÉ DĚTI A PANÍ UČITELKY ze ZŠ B.HROZNÉHO - svůj podzimní díl práce plní denně náš pan údržbář - hrabe a pohrabuje, vozí a odváží, ale listí je zatím nekonečné - TAK SNAD HO PŘEMŮŽEME - Mašinka velmi děkuje všem svým pomocníkům v boji s listím !!!!!!!!!!!!!!!!! _________________________________ TATÍNKOVÉ, MOC BYCHOM POTŘEBOVALI POMOCI S NALOŽENÍM SHRABANÉHO LISTÍ DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU. KDO MŮŽE - POMŮŽE ?? Zapůjčíme klíče, můžete nakládat kdykoliv dle Vašich časových možností. Velmi děkujeme za jakoukoliv Vaši pomoc, třeba i jen částečnou.
05.11.2010
Připomínáme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - telefonní číslo 325 551 236 bylo zrušeno, zcela funkční a celoškolkově dostupné je číslo 325 551 421 - děkujeme tatínkovi Vojty Černého za velkou pomoc poradenskou, materiální i pracovní (tzv. provedl vše od A do Z) - touto změnou ušetří Mašinka ročně nemalé peníze - RIKI STÁLE SOUTĚŽÍ !!! Hlasujte, zkuste ještě co se dá !!!!!!http://www.kiri.cz/ či přesně http://www.kiri.cz/galerie/?kiribot=52 - chystáme vánoční ozdoby DO SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ OZDOBU NA MĚSTSKÝ VÁNOČNÍ STROM (pokud chcete, zapojte se také) - podrobněji čtěte zde na webu pod odkazem: AKTIVITY - LISTOPAD - pokračujeme v pondělních vodních hrátkách - již pošesté - předposlední lekce - pokračujeme v úterních anglických hrátkách - chystáme program na VÍTÁNÍ ADVENTU NA LYSKÉM NÁMĚSTÍ - máme radost ze všech vyrobených podzimáčků - děkujeme šikovným a nápaditým rodičům či parodičům a všem dalším tvůrcům za tuto milou aktivitu díky které svítí dětem každé ráno na cestu do Mašinky spousta světýlek
27.10.2010
UPOZORNĚNÍ A PROSBA !!! Při odnášení výrobků dětí z MŠ žádáme NEPOZORNÉ RODIČE, aby odnášeli pouze výrobky svých dětí !!! Poznáte je dle vyznačené značky či nadepsaného jména dítěte !!! DĚTI, KTERÉ DÍKY VAŠÍ NEPOZORNOSTI PŘIJDOU O SVŮJ VÝROBEK, čeká na ně úplně cizí dílko, SI NEDOKÁŽÍ VYSVĚTLIT, PROČ JEJICH panáček, obrázek atd. ZMIZEL !!! STEJNĚ TAK NEDOVOLUJTE DĚTEM MANIPULOVAT SE ZNAČKAMI JINÝCH DĚTÍ V MAŠINKOVSKÉM ZNAČKOVNÍKU VE VELKÉ BUDOVĚ U SCHODŮ, S VÝROBKY DĚTÍ ATD. . . MĚJTE PŘEHLED, CO VAŠE DÍTĚ či DĚTI KDE DĚLAJÍ !!! ŠKOLKOVÉ DĚTI ANI JEJICH MLADŠÍ SOUROZENCI NEMAJÍ DOVOLEN POHYB V PROSTORÁCH MŠ BEZ DOZORU !!! Buďte, prosím, ukázněnými návštěvníky naší školy !!! Věříme, že ti, jichž se toto týká, vezmou naše upozornění a prosbu vážně. ___________________________________ PŘIHLÁSILI JSME SE DO SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ OZDOBU NA MĚSTSKÝ VÁNOČNÍ STROM. PODROBNĚJI ČTĚTE POD ODKAZEM: aktivity - listopad.
27.10.2010
ZAČÍNÁ MĚSÍC LISTOPAD !!! VÍTEJTE VE ZCELA PODZIMNÍ MAŠINCE !!! ___________________________________ Telefonní číslo naší MŠ 325 551 236 s účinností od 1.11.2010 nefunguje, bylo odpojeno !!! Jedinou pevnou linkou školky je číslo 325 551 421, které bude v brzku dostupné celoškolkově. Děkujeme Vám za pochopení této organizační změny a přejeme vždy prima spojení s Mašinkou. ___________________________________ DĚKUJEME ZA VŠECHNY PODZIMÁČKY !!! Kuba má velkou radost ze všech vyrobených kamarádíčků !!! 1.11. po obědě opět plaveme ! 2.11. - dopoledne jdou předškoláci do ZŠ Bedříšek - po obědě anglické hrátky ! 3.11. - dopoledne přijede za dětmi divadélko s pohádkou o kašpárkovi !!! ___________________________________ Nové seznamy v šatnách (v prváčku při vstupu do třídy) - věnujte pozornost dotazu v záhlaví a vyplňte, prosím. Děkujeme. _________________________________ RIKI STÁLE SOUTĚŽÍ !!! Hlasujte na http://www.kiri.cz/ či přesně http://www.kiri.cz/galerie/?kiribot=52 Děkujeme.
22.10.2010
25.10. po obědě opět plaveme ! 26.10. - po obědě třetí anglické hrátky ! Ve středu 27.10. a v pátek 29.10. je Mašinka uzavřena, ve čtvrtek 28.10. je státní svátek. ___________________________________ RIKI SE NEVZDÁVÁ !!! Hlasujte na http://www.kiri.cz/ či přesně http://www.kiri.cz/galerie/?kiribot=52 Děkujeme. ___________________________________ UPOZORNĚNÍ A PROSBA !!! Při odnášení výrobků dětí z MŠ žádáme NEPOZORNÉ RODIČE, aby odnášeli pouze výrobky svých dětí, které poznají dle vyznačené značky dítěte či nadepsaného jména dítěte !!! DĚTI, KTERÉ DÍKY VAŠÍ NEPOZORNOSTI PŘIJDOU O SVŮJ VÝROBEK, čeká na ně úplně cizí dílko, SI NEDOKÁŽÍ VYSVĚTLIT, PROČ JEJICH panáček, obrázek atd. ZMIZEL !!! STEJNĚ TAK NEDOVOLUJTE DĚTEM MANIPULOVAT SE ZNAČKAMI JINÝCH DĚTÍ V MAŠINKOVSKÉM ZNAČKOVNÍKU VE VELKÉ BUDOVĚ U SCHODŮ !!! Buďte, prosím, ukázněnými návštěvníky naší školy !!!
22.10.2010
CO SE DĚLO V UPLYNULÉM TÝDNU ??? Druháčci a třeťáci mají za sebou malé třídní schůzky = děkujeme všem rodičům, kteří si na ně našli čas, příště se budeme snažit jejich termín zveřejnit "o maloučko" dříve. Rodiče dětí z prváčku se také malé třídní schůzky dočkají, nebojte se !!! Děkujeme Vám, milí rodiče, za všechny Vaše podněty, připomínky, poděkování a přání, velmi si jich vážíme a rády je přijímáme, pokud je to žádoucí, tak na ně reagujeme. Děkujeme též za PODZIMÁČKY, které vyrábíte společně s Vašimi dětmi, za všechny ostatní DARY A DÁRKY, které nosíte, jsme za ně v Mašince velmi rády, vážíme si jakékoliv Vaší pomoci či všimnutí. PODZIMNÍ TVOŘENÍ PROBÍHÁ JAKO KAŽDÝ ROK !!! PODZIMÁČEK KUBA ČEKÁ U SMRČKU A JE MOC RÁD ZA KAŽDÉHO NOVÉHO KAMARÁDA PODZIMÁČKA !!! Přejeme hezké podzimní dny.
16.10.2010
18.10. plaveme !!! ODJÍŽDÍ 24 DĚTÍ. Plavce vyzvedávejte v 15,45 hodin !!! ____________________________________ 19.10. - angl.hrátky podruhé !!! Finanční zálohy uhrazeny = děkuje paní učitelka Iva !!! ____________________________________ V úterý 19.10. (ve 2.třídě) a ve čtvrtek 21.10. (ve 3.třídě) - malé třídní schůzky s krátkou ukázkou a povídáním o tom, co se ve třídách aktuálně děje !!! Druháčci i třeťáci čekají na své rodiče (či někoho dalšího?) v 15,30 hodin. V prváčku zatím setkání trochu odkládáme, ale bude, nebojte, včas se dozvíte. ___________________________________ PODZIMNÍ TVOŘENÍ ZAHÁJENO !!! "Já jsem podzimáček Kuba, stát tu sám je pro mne nuda. Chtěl bych moc kamarádů mít, děti, pomozte je vyrobit !?". . . KUBU I ŘÍKANKU NAJDETE NA MÍSTĚ U SMRČKU !!!. . . .Že jste si nevšimli? Nevadí! Kuba stojí na svém místě teprve od pátečního odpoledne. O to nedočkavěji čeká na své podzimní kamarády !!! NEBOJTE SE VYROBIT COKOLIV !!! Každá maličkost vytvořená společně dětmi a rodiči či jinými dospěláky či sourozenci apod. udělá radost všem v Mašince. A nejen těm. Na podzimáčky se chodí každoročně dívat děti ze sídliště, dospěláci si je fotografují a velmi je obdivují !!! Těšíme se !!!
16.10.2010
RIKIHO BOJ nekončí !!! Nevíme sice, jak to dělají jiné zapojené školy, ale my se snažíme jak můžeme: - inzerát s prosbou o pomoc vyjde v lyských Listech v listopadu - pomáhá televize Manola vytvořením upoutávky a jejím opakováním během svých vysílání - děkujeme Manole za ochotu !!! - letáčky s prosbou o podporu byly rozneseny "do všech stran" - mailem byli osloveni všichni, na které jsme měli kontakt Pokud bychom dosáhli alespoň na páté místo a udrželi jej do konce hlasování, tj. do 30.11. !!! stále ještě získáme 55.000,- Kč !!! Hlasujte na http://www.kiri.cz/ či přesně http://www.kiri.cz/galerie/?kiribot=52 Z každé existující e-mailové adresy je možné 1x hlasovat !!! Děkujeme. ____________________________________ NÁŠ WEB DOSÁHL 29100 PŘÍSTUPŮ !!! Děkujeme, že jej sledujete.
10.10.2010
Plaveme 11.10. !!! Vybavte potřebnými věcmi všechny děti, které jsou přihlášeny, aby mohl odjet maximální možný počet dětí (toto je změna údaje oproti dříve zveřejněnému - kapacita plavání je !!! omezena, a to 24 dětí přítomných na každé lekci). Plavce vyzvedávejte nejdříve v 15,45 ze školky !!! Neodebírejte je v průběhu cesty od autobusu !!! Usnadníte nám tak organizaci. Děkujeme. ____________________________________ "Anglické hrátky" 12.10. ? = podle paní učitelky Drobné, zatím není jisté, že je již zdravá. Navštívili jste již paní učitelku Špeciánovou a uhradili finanční zálohu na letošní školní rok? Pokud ANO, děkujeme, pokud NE, čekáme?!? ____________________________________ Při kontrole plateb k datu 7.10.2010 bylo zjištěno: - dluhy na prázdninovém školném NEJSOU - platební kontakt s Mašinkou navázal KAŽDÝ - platby do FR zaslalo 70 ze 75 RODIČŮ - správnou výši letošního školného začali platit VŠICHNI VELMI DĚKUJI ZA VAŠI "platební kázeň". JE ÚŽASNÁ !!! Zároveň děkujeme za všechny finanční dary, které přišly na účet školky - jejich výše ZA MĚSÍC ZÁŘÍ - viz hlavní nástěnka v MŠ. Ředitelka Jaroslava Černá
10.10.2010
ZACHRAŇTE RIKIHO !!! Pod tímto názvem vedeme snahu o získání další hlasovací podpory pro KIRIBOTA RIKIHO. Především paní učitelky ze třeťáku vymýšlejí, jak ještě hlasování ovlivnit: - podaly inzerát do lyských LISTŮ - vyjde v listopadových - požádaly o pomoc televizi Manola - televizní upoutávka již běží - děkujeme Manole a panu Kohoutkovi za ochotu !!! - vyrobily letáčky a roznesly je do všech koutů, znovu tam, kde jsme již o pomoc žádali, ale i nově tam, kde ještě o našem robotovi nic nevěděli Noví roboti se zavěšují na web do konce října, ale hlasování trvá do konce listopadu !!! POMOZTE, HLASUJTE !!! - páté místo je stále ještě oceněno 55.000,- !!! Hlasujte na http://www.kiri.cz/ či přesně http://www.kiri.cz/galerie/?kiribot=52 Z každé existující e-mailové adresy je možné 1x hlasovat !!!
03.10.2010
KIRIBOT RIKI STÁLE BODUJE !!! Neustále svádí boj o bodované místo !!! Pomozte nám v naší snaze udržet jeho výherní pozici - páté místo je stále ještě oceněno 55.000,- !!! Hlasujte na http://www.kiri.cz/ či přesně http://www.kiri.cz/galerie/?kiribot=52 Z každé existující e-mailové adresy je možné 1x hlasovat !!! Hlasy je možné posílat též z nově založených e-mailů, třeba založených jen pro účel poslání hlasu RIKIMU !!! ZKUSTE !!! POMOZTE !!! ____________________________________ Připomenutí !!! Mašinka bude v oba dny podzimních školních prázdnin UZAVŘENA !!!, tj.ve středu 27.10.2010 a v pátek 29.10.2010 !!! VE VAGÓNKU FOTOGRAFIE BYL AKTUALIZOVÁN ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010 !!! - KOUKNĚTE - HLEDEJTE - NAJDĚTE - ZASMĚJTE SE - prostě vám přejeme prima chvíle nad obrázky s vašimi dětmi !!! Děkujeme správci našeho webu za jeho víkendovou službu !!!
29.09.2010
Středeční "kloboukové hrátky" se povedly !!! Tvůrčí ruch vládl celou třídou, mezi nabízenými materiály byly jistě pro každý klobouk ty pravé parádičky, bravurně se zvládalo lepení kouzelnou tavnou pistolí. VYROBENÉ KLOBOUKY BYLY NÁPADITÉ, PODZIMNÍ . . . . . . . VŠELIJAKÉ. Radost byla vidět na tvářích tvůrců i jejich pomocníků a rádců, tedy rodičích i dětech. Děkujeme vám všem, kteří jste našli chvilku a za svými dětmi přišli !!! Doufáme, milí návštěvníci, že i pohoštění vám všem chutnalo. Těšíme se na příští TVOŘIVÉ setkání - plánované na JARO 2011 !!! ____________________________________ V pondělí 4.10. po obědě poprvé plaveme - nezapomeňte !!! Plavce můžete vyzvedávat od 15,30 hodin !!! ____________________________________ V ÚTERÝ 5.10. JEŠTĚ NEBUDOU "anglické hrátky" = paní učitelka Drobná omarodila !!! Druhá lekce, příští týden, závisí na rychlosti jejího uzdravení !!! Děkujeme za pochopení. Info k vybírání záloh na anglické hrátky najdou rodiče na vstupních dveřích do velké budovy !!!
29.09.2010
23.09.2010
NA PONDĚLÍ 27.9.2010 ROZHODLA ŘEDITELKA ŠKOLY O UZAVŘENÍ MAŠINKY!!! K TOMUTO KROKU VEDLY NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY: - k docházce v tento den se přihlásilo na základě předběžného průzkumu 9 dětí z celé MŠ !!! - ve středu 22.9. se odhlásilo 1 dítě - ve čtvrtek 23.9. se odhlásily 3+1 dítě - ve čtvrtek odpoledne byli osloveni rodiče zbývacích 4 přihlášených dětí a na základě rozhovoru s nimi bylo rozhodnuto o zrušení plánovaného provozu MŠ !!! ___________________________________ Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a velké pravděpodobnosti jejich opakování bude MŠ uzavřena též v oba dny podzimních školních prázdnin, tj.27.10. a 29.10.2010 !!! Pro první prázdninový den se přihlásilo 8 dětí, pro druhý prázdninový den se přihlásily 2 děti, a to vždy z celé MŠ !!! ___________________________________ NEZAPOMEŇTE NA TVOŘIVOU AKCI VE STŘEDU 29.9. ODPOLEDNE!!! PŘIJĎTE ZA SVÝMI DĚTMI DO MAŠINKY - na programu je slavnostní přestřižení pásky u zahradního domečku, zdobení klobouků či čehokoliv jiného v podzimním tónu, hudba a něco k zakousnutí a napití pro dobrou náladu. Pokud si budete chtít přinést "něco trochu materiálu na zdobení", tak vezměte s sebou, jinak budou v MŠ pro Vás jednoduché přízdoby připraveny. Přejte nám příznivé počasí, aby se akce mohla uskutečnit na školní zahradě. Věříme, že aktivita bude milým malým přivítáním podzimu, ale třeba i ještě zpětně slavnostnějším nástupem Mašinky do školního roku 2010 - 2011 - přijďte, jste všichni srdečně zváni. Těšíme se na Vás v 15,00 hodin v Mašince !!! Nezapomeňte si přinést ten KLOBOUK či něco jiného, podobného NA OZDOBENÍ, budeme si PODZIMNĚ HRÁT !!! Pokud bude nepříznivé počasí, akce se uskuteční, ale ve zjednodušené verzi !!!
19.09.2010
Další pokrok přes právě proběhlý víkend zaznamenala aktivita našich předškoláků - JEJICH KIRIBOT, KTERÉMU DALI JMÉNO RIKI BYL "ZAVĚŠEN" NA SOUTĚŽNÍ WEB MEZI OSTATNÍ ADEPTY !!! Riky začal sbírat své hlasy a dostal se rázem díky podpoře příznivců Mašinky na 4. !!! pozici !!! = má 356 hlasů a je jen 10 hlasů za KIRIBOTEM na 3.místě. NÁŠ RIKI je na začátku "své kariéry" - přesto již dobíhá současné jedničky této soutěže !!! NEBUDE TO LEHKÉ, ALE VĚŘÍME, ŽE KDYŽ DOKÁŽEME DO HLASOVÁNÍ ZAPOJIT JEŠTĚ "KDEKOHO" !!!, ŽE SE NÁM VÍTĚZSTVÍ MŮŽE PODAŘIT !!! Prosíme všechny příznivce Mašinky, aby se zapojily do hlasování, SAMOZŘEJMĚ PRO NAŠEHO KIRIBOTA RIKIHO !!! RIKI je určitě hoden bojovat o PRVENSTVÍ !!! Možná, díky Vaší pomoci se budeme moci těšit i z výhry: 55.000,- Kč !!! Hlasujte na http://www.kiri.cz/ či přesně http://www.kiri.cz/galerie/?kiribot=52 Děkujeme všem hlasujícím za podporu !!! Díky spolupráci všech se všemi se nám zřejmě podařilo rozeběhnout úžasnou lavinu hlasování. Máme dojem, že každý zapojil každého !!! Tak snad to pomůže !!!
19.09.2010
Vagónek AKTIVITY a VZKAZY !!! Sledujte a budete "trvale v obraze" !!! ___________________________________ Webové stránky Mašinky se o tomto víkendu přehouply přes 28000 přístupů !!! Úžasné !!! Webovky se staly za 4 roky své existence nedílnou součástí života naší školky !!! ___________________________________ Školní zahrada Mašinky má také důvod k radosti = má novou chaloupku !!! DÍKY TRVALÉ FINANČNÍ PODPOŘE OD VÁS, MILÍ RODIČE, JSME MOHLI PRO DĚTI ZAKOUPIT ZAHRADNÍ DOMEČEK = je zabudován mezi prvním a druhým pískovištěm, krčí se ve stínu stromů a thůjí a je báječný !!! Těšíme se na středu 29.9., kdy při podzimní sešlosti domeček slavnostně přivítáme ve školce - přijďte, jste všichni srdečně zváni. Těšíme se na Vás v 15,00 hodin v Mašince !!! Nezapomeňte si také přinést KLOBOUK či něco jiného, podobného NA OZDOBENÍ, budeme si PODZIMNĚ HRÁT !!! ____________________________________ Ve středu 22.9. přijede do Mašinky divadélko - dopoledne - pohádka "Pejsek a kočička" - hrají pan Beck a paní Hladová. ____________________________________ Ve čtvrtek 23.9. půjde několik vybraných kluků a holčiček ze 3.třídy s paní učitelkou na MěÚ vítat nové občánky města Lysá. ____________________________________ V pondělí 27.9. bude Mašinka v omezeném provozu pro přihlášené děti !!! Některé dny prázdninových provozů ve školním roce 2010 - 2011 bude zajišťovat práci u dětí v naší MŠ (v rámci zakončení vzájemné spolupráce) paní učitelka Jaroslava Hrzánová.
10.09.2010
Vagónek AKTIVITY a VZKAZY !!! Sledujte a budete "trvale v obraze" !!! ___________________________________ Nepřítomnost paní ředitelky: - ještě týden mimo MŠ, ale jinak "stále v kontaktu" (v případě nutné potřeby volejte mobil 606 407 684) ___________________________________ Třeťáci zahájili soutěž ve sbírání krabiček od KIRI sýrů - prosí všechny DOSPĚLÁKY Z CELÉ ŠKOLKY ....... pokud doma máte či koupíte KIRI sýr ...... nevyhazujte krabičku a přineste do školky ........ ale pouze do středy 15.9. !!! poté už ne. DĚKUJEME. Budou stavět z krabiček KIRIBOTA a budou soutěžit o vzdělávací pomůcky firmy Benjamín v hodnotě 55.000,- !!! Mašinka si drží palce, třeba se na nás usměje štěstí !!! ____________________________________ Ve čtvrtek 16.9. nám přivezou do Mašinky objednaný zahradní domeček !!! Už jsme pro něj vybrali místo a MOC SE NA NĚJ TĚŠÍME !!!
10.09.2010
Mašinka a její děti mají za sebou další týden!!! ____________________________________ - v maláčku nás v pondělí ubylo - přišly první nemoce, tak doufáme, že se nám děti po týdnu vymarodí a zase vrátí. Jinak jsme zajeli normální provoz, po obědě už nešly většinou děti domů, ale začaly odpočívat. S tím bylo spojeno zase lehké pofňukávání. Paní učitelka Iveta si děti za celý týden přesto moc pochvalovala !!! - ve druháčku a ve třeťáku už nám začínají opět někteří lumpové vystrkovat rohy, a tak musí paní učitelky někdy nasadit i hodně přísný výraz !!! - týden proběhl jinak v celé školce bez karambolu, MÁME RADOST, ŽE SE NÁM MAŠINKA TAK PĚKNĚ ROZJÍŽDÍ !!! ____________________________________ Při kontrole pohybů na bankovním účtu školky k dnešnímu dni bylo zjištěno, že nadpoloviční většina rodičů má uhrazeny povinné platby !!! DĚKUJI VÁM VŠEM ZA ÚŽASNOU PLATEBNÍ KÁZEŇ !!! Jaroslava Černá.
04.09.2010
Úvodní informační schůzky se ve čtvrtek 2.9. zúčastnilo 44 rodičů !!! Děkujeme všem, kteří se dostavili či svou neúčast omluvili a předávané informace si zajistili. Zápis ze schůzky naleznete v příštích dnech na nástěnkách ve svých šatnách. ___________________________________ Vagónek AKTIVITY zde na webu je pro letošní školní rok již aktualizován. Zprávy nutné pro vaši úplnou informovanost hledejte proto od této chvíle právě ve vagóncích AKTIVITY a VZKAZY !!! DĚKUJEME JEŠTĚ JEDNOU správci našich webovek za jeho služby pro Mašinku !!! ___________________________________ Nepřítomnost paní ředitelky: - v době od 6.9. do 17.9. vyhledávejte v Mašince paní zástupkyni Ivetu Holcmanovou (slouží v prváčku) - zodpoví vaše dotazy, pomůže vyřešit případné potíže atd. Pokud potřebujete kontaktovat skutečně jen paní ředitelku, volejte, prosím, mobil 606 407 684 !!! Ke svým pracovním povinnostem se do Mašinky vrátím v pondělí 20.9. Děkuji Vám za pochopení. Jaroslava Černá.
04.09.2010
PRVNÍ TŘI ZÁŘIJOVÉ DNY JSOU ZA NÁMI: " " " u předškoláků bylo rušno, děti se seznamovaly se svou novou třídou. Nová paní učitelka Zuzana Burdová "vklouzla" do učitelské dvojice k paní učitelce Štěpánce Stehnové a "zajíždí se" nejen ve třídě, ale v celé Mašince. " " " ve druháčku přivítali 7 nových dětí. Paní učitelky Iva a Zdenička všechny druháčky po prázdninách moc chválily. " " " z dvaceti nových dětí v prváčku jich ve středu téměř polovina pofňukávala, některé se vztekaly i jinak projevovaly. Ve čtvrtek na tom byly děti již lépe a v pátek vládla již hravá nálada a jednoduchý řád. Asi bude brzy po slzičkách. ZDÁ SE, ŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 - 2011 BUDE V MAŠINCE PRIMA PARTA !!! DRŽTE NÁM PALCE !!!
30.08.2010
PŘÍSTUPOVÉ ČIPY MOŽNO VYZVEDÁVAT IHNED VE STŘEDU 1.9. = VEZMĚTE S SEBOU PENĚŽNÍ ZÁLOHU A VYHLEDEJTE PANÍ UČITELKU IVETU HOLCMANOVOU = bude zpravidla v 1.třídě !!! 1 ČIP = 100,- // 2 ČIPY = 200,- atd. . . ___________________________________ Ve čtvrtek 2.9.2009 od 17,00 hod. Vás Mašinka zve na úvodní schůzku - PROSÍME PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ - KDO NEMÁ MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ DĚTÍ, POŽÁDÁ SI O PŘEDÁNÍ INFORMACÍ OD NĚKOHO ZNÁMÉHO !!! = na schůzce se dozvíte organizační záležitosti školního roku 2010 - 2011. Schůzka je důležitá, jedna jediná tohoto druhu za celý školní rok. ____________________________________ Brzy dojde k aktualizaci VAGÓNKU = odkazu AKTIVITY pro nový školní rok = JIŽ JE AKTUALIZOVÁNO !!! DĚKUJEME SPRÁVCI STRÁNEK ZA JEHO BEZPLATNÉ SLUŽBY PRO MAŠINKU !!! Zde pak hledejte veškeré důležité informace k organizaci Mašinky. Též budou doplněny pod odkazem FOTOGRAFIE záběry za školní rok 2009 - 2010 = mezi těmi hledejte své kluky a holčičky, jejich kamarády a hezky se bavte, snad vás obrázky potěší. ___________________________________ Fotografie na DVD za školní rok 2009 - 2010 jsou připraveny k vyzvednutí u paní učitelky Ivy Špeciánové. NEZAPOMEŇTE, paní učitelka čeká !!!
30.08.2010
A JE TU OPĚT 1.ZÁŘÍ !!! NAŠI BÝVALÍ PŘEDŠKOLÁCI JIŽ VYKROČÍ ZA SVÝMI ŠKOLNÍMI POVINNOSTMI, ALE VĚŘÍME, ŽE I RADOSTMI. PŘEJEME JIM HODNĚ ŠTĚSTÍ !!! A MY V MAŠINCE ? TĚŠÍME SE NA VÁS !!! VÍTEJTE !!! SNAŽILI JSME SE VŠICHNI, ABY SE VÁM HNED V PRVNÍCH DNECH V MAŠINCE LÍBILO. . . TAK SNAD SE NÁM POVEDE PŘIVÍTAT VÁS S PLNOU PARÁDOU A SE VŠÍM, CO SI MYSLÍME, ŽE K VÍTÁNÍ V MAŠINCE JIŽ TRADIČNĚ PATŘÍ !!!__________________________________ Ve středu 1.9.2010 neotálejte a nejdéle do 7,45 hodin přijďte do MŠ !!! První dny školky počítejte, prosím, u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě !!! ____________________________________ Veškeré tiskopisy, pokyny k platbám a jiné další informace obdržíte hned v prvních dnech docházky do MŠ přímo od paní učitelek či se dozvíte z nástěnek ve vašich šatnách a na hlavní nástěnce. Zde najdete také seznamy dětí podle zařazení do jednotlivých tříd = v šatnách pak hledejte značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu.
23.08.2010
Ve čtvrtek 2.9.2009 od 17,00 hod. Vás Mašinka zve na svou úvodní schůzku - PROSÍME PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ - KDO NEMÁ MOŽNOST PŘIJÍT BEZ DĚTÍ, ZAJISTÍ SI PŘEDÁNÍ INFORMACÍ OD NĚKOHO ZNÁMÉHO !!! = na schůzce se dozvíte organizační záležitosti školního roku 2010 - 2011. ____________________________________ Brzy dojde k aktualizaci VAGÓNKU = odkazu AKTIVITY pro nový školní rok. Zde pak hledejte veškeré důležité informace k organizaci Mašinky. Též budou doplněny pod odkazem FOTOGRAFIE záběry za školní rok 2009 - 2010 = mezi těmi hledejte své kluky a holčičky, jejich kamarády a hezky se bavte, snad vás obrázky potěší. ____________________________________ PŘÍJEMNÉ A VESELÉ UŽÍVÁNÍ POSLEDNÍCH PRÁZDNINOVÝCH DNŮ VÁM VŠEM PŘEJE CELÁ MAŠINKA !!!
22.08.2010
!!! PŘÍSTUPOVÉ ČIPY !!! ZAPOMNĚTLIVCI !!!kontaktujte paní Holcmanovou - tč: 325 551 421, 325 551 236. Vaše čipy jsou již nefunkční, byly odstraněny z přístupové evidence !!! ____________________________________ DVD s fotografiemi za školní rok 2009 - 2010 jsou připravena !!! = nezapomeňte si je V PRVNÍM ZÁŘIJOVÉM TÝDNU VYZVEDNOUT !!! Najdete je u paní učitelky Ivy Špeciánové. ____________________________________ Veškeré tiskopisy, pokyny k platbám a jiné další informace obdržíte hned v prvních dnech docházky do MŠ přímo od paní učitelek či z nástěnek ve vašich šatnách a na hlavní nástěnce. Zde najdete také seznamy dětí podle zařazení do jednotlivých tříd = v šatnách pak hledejte značku, kterou váš kluk či holčička dostal od paní učitelek přidělenu. ____________________________________ Těšíme se na Vás ve středu 1.9.2010 nejdéle do 7,45 hodin - neodkládejte zbytečně čas příchodu do MŠ !!! První dny školky počítejte, prosím, u nových dětí s odchodem domů nejdéle po obědě !!!
12.08.2010
PRÁZDNINY SE PŘEKULILY DO DRUHÉ POLOVINY !!! Mašinka se připravuje na provoz ve školním roce 2010 - 2011: - paní uklizečky gruntují - pan údržbář zvelebuje - paní kuchařka nabírá sílu a připraví kuchyňky - paní pradlena zvládá letní nápor prádla - paní učitelky čerpají novou energii, vymýšlejí, jak a čím vyzdobí třídy, školku a spřádají plány, co připraví dětem nového V Mašince probíhají letos prázdniny velmi neobvykle: = ŽÁDNÁ REKONSTRUKCE = ŽÁDNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY, . . . ale přesto změny budou !!! a to personální !!! - Mašinka zřejmě našla novou paní učitelku, která doplní pedagogický personál - zatím určitě na jeden školní rok . . . Těšte se !!! My se také těšíme !!! Ve středu 1.9.2010 !!!
15.07.2010
!!! PŘÍSTUPOVÉ ČIPY !!! TÝKÁ SE POUZE RODIČŮ DĚTÍ, KTERÉ OPOUŠTĚJÍ NAŠI MŠ !!! - opozdilci !!! kontaktujte co nejdříve !!! paní Holcmanovou - tč: 325 551 421. !!! DLUŽNÍCI NA STRAVNÉM !!! - kontaktujte ŠJ Eurest Lysá n.L. tč: 325 551 144 ____________________________________ V MĚSÍCÍCH 7. + 8. / 2010 = zbývající uzavření Mašinky - je určitě možné PRO VYŘÍZENÍ POTŘEBNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ kontaktovat paní ředitelku !!! " " " v pracovní dny: 606 407 684 " " " kdykoliv: masinka@ms-masinka.cz ____________________________________ MAŠINKA SE LOUČÍ A ZNOVU DĚKUJE !!! - ke zprávě zveřejněné zde na webu ve VZKAZECH dne 18.6., kdy jsme děkovali za vše, co jste pro Mašinku ve školním roce 2009 - 2010 udělali, ještě VELMI RÁDI dodáváme = zpracované účetnictví školy k 30.6.2010 potvrdilo, že finanční podpora Mašinky ze strany rodičů !!! byla opět úžasná !!! Díky těmto darům přibude dětem opět další herní vybavení = tentokrát pořídíme zřejmě nový prvek na školní zahradu. DÍK VÁM VŠEM !!! ____________________________________ KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJE MAŠINKA !!!
18.06.2010
ZVEŘEJŇUJEME ZÁMĚR NA OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA UČITELKY NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE: - NABÍDKY S ŽIVOTOPISEM ZASÍLEJTE NA E-MAIL ŠKOLY masinka@ms-masinka.cz - kdykoliv - KONTAKTOVAT TELEFONICKY MÁTE MOŽNOST na tel.č. 606 407 684 - od 12.7.2010 - TERMÍN NÁSTUPU 1.9.2010 (nejlépe však od přípravného týdne v měsíci srpnu) ŘEDITELKA MŠ MAŠINKA, Jaroslava Černá
18.06.2010
Organizační připomenutí před koncem školního roku: ____________________________________ - anglické hrátky - vyúčtování - částky za doplatky či přeplatky jsou zveřejněny na nástěnkách v šatnách 2. a 3.třídy - sledujte info o termínu vybírání od paní učitelky Špeciánové - doplatky, prosím, noste v bankovkách či mincích přesně - vracení přístupových čipů - sledujte info paní zástupkyně Holcmanové - připravte si k odevzdání všechny čipy a případně lichého počtu čipů mějte připraveno 100,- k vrácení na větší bankovku - odnesení věcí na prázdninový provoz - žádáme všechny rodiče o vyklizení přihrádek v šatnách = odnesení všech věcí dětí - to, co zůstane ponecháno, bude zlikvidováno či připraveno k odevzdání na charitativní účely !!! ____________________________________ MAŠINKA SE LOUČÍ !!! Velké poděkování vyjadřujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na cestě Mašinky školním rokem 2009 - 2010. Děkujeme opět za celoroční: - vaši přízeň a podporu - vaši pomoc a dary dětem a školce - vaše slova pochvalná i kritická - vaši ochotu spolupracovat a komunikovat - všechny pozdravy, úsměvy, požádání i poděkování a povšimnutí - milé maličkosti pro nás dospěláky - kytičky, dárečky či sladkosti DÍK VÁM VŠEM !!! ____________________________________ Prázdniny jsou časem plným cestování, setkávání a poznávání. Ať budete cestovat kdekoliv - přejeme vám "jízdu bez nehod". Těm, kteří budou ještě navíc "cestovat" po ostatních mateřských školách v Lysé v rámci prázdninového provozu přejeme příjemný školkovský pobyt. KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJE MAŠINKA !!!
13.06.2010
V pondělí 14.6. se uskuteční od 15,00 hodin schůzka s rodiči dětí nově přijatých do MŠ od školního roku 2010 - 2011 - NEPLATÍ PRO STÁVAJÍCÍ RODIČE !!! Ve středu avizovaná slavnost !!! Ve čtvrtek NEJEN SPORTUJEME (MAŠINKOVSKÁ OLYMPIÁDA) !!! V pátek je poslední den s paní ředitelkou - rodiče mají možnost dotázat se, doladit, upřesnit si co potřebují - paní ředitelka bude opět k zastižení pracovně až od pondělí 12.7. !!! Pod vedením paní zástupkyně dokončí Mašinka poslední týden provozu v měsíci červnu a mj. i akci "ODEVZDÁVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ČIPŮ" !!! = platí pouze pro děti, které ZCELA !!! ukončují docházku do Mašinky - za vrácené čipy dostanete zpět uhrazené finanční zálohy !!! ____________________________________ ODKAZ FOTOGRAFIE zde na webu bude aktualizován obrázky pořízenými ve školním roce 2009 - 2010 během měsíce července.
13.06.2010
Horký, ale báječný týden je za námi !!! ____________________________________ Před sebou máme týden naplněný loučením předškoláků s Mašinkou - - všechny děti nastupující v září 2010 do 1.tříd chystají na středu 16.6. od 15,00 hodin krátký program pro své kamarády z Mašinky, pro rodiče, prarodiče ... !!! JSTE ZVÁNI !!! - Mašinka chystá pro své letošní absolventy nejen dárky na rozloučenou, ale i snad legrační pobavení !!!  Přijďte se pobavit ="bude to cirkus !!!" Doufáme, že středeční odpoledne bude příjemnou tečkou či legračním putíkem za školním rokem 2009 - 2010 a pro všechny hezkou chvilkou strávenou v Mašince.  pro tuto akci prosíme všechny maminky, babičky či jiné hospodyňky, zda by nám přichystaly pohoštění = předem děkujeme za jakékoliv dobroty  ____________________________________ Tablo předškoláků najdete ve výkladní skříni obchodu POHODA (náměstí B.Hrozného) !!!Přejeme vám příjemné a veselé pokoukání.
06.06.2010
Uplynulý týden byl ve znamení nepříznivého počasí - v Mašince však vládla pohodová nálada - po školce v přírodě nám bylo zase všem pohromadě prima:  v prváčku měli na programu CESTOVÁNÍ a EXOTIKU, kromě jiného děti vyráběly báječné papírové LVI !!!  ve druháčku žili pohádkově, mimo jiné vyráběli KRÁLOVSTVÍ z papíru !!!  ve třeťáku připravujeme rozloučení předškoláků se školkou - šijeme plínky, malujeme školní tašky, zpíváme si KLUCI, KLUCI S KLUKAMA, ale i HOLKY, HOLKY S HOLKAMA - že nevíte, co to znamená ??? = nechte se překvapit, ve středu 16.6. od 15,00 hodin na školní zahradě či v prostorách 3.třídy (podle počasí) - !!! ZVÁNI JSOU VŠICHNI, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT PŘI TOM, AŽ SE BUDE MAŠINKA SE SVÝMI "ABSOLVENTY" LOUČIT - pro tuto akci prosíme maminky, babičky či jiné hospodyňky, zda by nám přichystaly pohoštění = předem děkujeme za jakékoliv dobroty KOUKNĚTE NA ODKAZ AKTIVITY, NEPROPÁSNĚTE něco z toho, co konec školního roku v Mašince nabízí !!! Tablo předškoláků !!! Od víkendu najdete ve výkladní skříni obchodu POHODA (náměstí B.Hrozného) předškoláky, kteří nastoupí 1.9.2010 k docházce do 1.tříd základních škol. Doufáme, že včelky kolem úlu poznáte a nejednou se (především s dětmi) k tablu vrátíte. Přejeme vám příjemné a veselé pokoukání.
30.05.2010
Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu ... !!! Školka v přírodě je za námi:  nikomu se nic vážného nepřihodilo,  počasí nám vyšlo,  pobyt byl příjemný, strava výborná,  zážitků bylo určitě dost a dost ..... !!! Co víc si přát? Snad jen aby měly děti skutečně hezké zážitky, o kterých budou dlouho vyprávět !!! Ve stručnosti napovíme, co se týden na horách dělo: Sobotní odjezd zvládly všechny děti, již po prvních zatáčkách bylo v autobusu klidno (nikdo neplakal) nebo spíše veselo - děti se těšily, bylo to na nich znát. Cesta proběhla prima, příjezdové odnošení zavazadel a naší týdenní výbavy z autobusu do chaty zvládli tatínek Čadek a Vlček - moc děkujeme za pomoc (též mamince Vlčkové a Matějovi). Na první oběd jsme si zašli do dolního penzionu Permon, s plnými bříšky už jsme se zabydlovali na Fanii. Déšť nám nedovolil ihned vyběhnout ven, a tak jsme sobotní odpoledne prožili v chatě - kreslili jsme si, hráli, četli, koukli na pohádku v televizi, seznamovali jsme se s chatičkou. Do deníčků děti nakreslily první obrázky - z příjezdového dne. Deníčky je budou provázet po celý týden, budou do nich kreslit všechny svoje zážitky, podle nich pak budou doma určitě vyprávět = dopředu prozradíme, že děti nakreslily spoustu krásných obrázků !!! PROSÍME RODIČE PŘEDEVŠÍM PŘEDŠKOLÁKŮ O PŘINESENÍ DENÍČKŮ S OBRÁZKY - OFOTÍME SI A ZASE IHNED VRÁTÍME !!! DĚKUJEME. První večeře, Večerníček, koupání a usínání. V sobotu večer také "otevřely svou celotýdenní ordinaci paní doktorky Iveta a Iva" = ordinovaly pravidelně každé ráno a večer dle instrukcí z domova, pak také "zasahovaly u drobných nehod během dne". Měli jsme štěstí, "žádné velké operace se za celý týden nekonaly" !!! V neděli první vstávání, první ranní rozcvička, první snídaně a už známe všechno, jak to bude každý den. Dopolední nedělní počasí prověřilo výbavu dětí do deště - opět se našly některé nepřiměřené velikosti pláštěnek (krátké rukávy a celková délka), ale dokonce i nepřiměřené velikosti holínek = a tak jsme doufali, že nebude pršet, některé děti by totiž ve výbavě do deště neuspěly a trpěly !!! Nedělní dopoledne jsme se přivítali s naším lesem, odpoledne jsme prožili na hřišti u chaty - po celém dnu byly děti příjemně unavené a ve 20,00 hodin již téměř všechny skutečně spaly. Náš počet doplnila svým předvečerním příjezdem Romča. V pondělí ráno za námi dorazil Jenda a tím jsme kompletní. Nepřijede očekávaná Agátka, z jedné nemoci přešla na další, moc nás to mrzí, ale co se dá dělat. Začínáme vážně řešit zdravotní potíže paní učitelky Ivety a voláme "o pomoc" do Lysé čerstvé maturantce Kačce. Dopoledne si užíváme na hřišti u chaty, odpoledne kreslíme dopisy domů a po svačince opět míříme do našeho lesíku. "Náhradnice" Kačka už je mezi námi, "pochytává první zkušenosti s Mašinkou". Doufáme, že ji pokoj šesti kluků třeťáků neudolá. Za celý den nezapršelo. Program průběžně během dne doplňujeme pohádkou, zpíváním, říkáním, hraním v chatě (každý den). Před spaním čteme nejen pohádku, ale i první pozdravy z domova. Usínáme spokojeni, bez stýskání, ve 20,00 hodin již všechny děti spí. Úterní dopoledne podnikáme první tůru napříč lesem na sjezdovky. Po obědě se loučíme s paní učitelkou Ivetou - zpíváme jí na rozloučenou, přejeme rychlé uzdravení. Odpolední výšlap po sjezdovce na Mariánskou horu - neskutečné, co mají děti energie. Na vrcholu pořádně fouká, ale přes čepice a kapuce nám to nevadí. Zpáteční cesta vede kolem výběhů - a máme štěstí, koně jsou na pastvě a my za ohradou mlsáme dobroty a pozorujeme tato nádherná zvířata. Večeři stíháme přesně na šestou. Ukádání do postelí probíhá jako každý den. Večerní (či noční?) "pracovní náplň" dospěláků je mimo jiné výroba krabiček na kamínky. Ve středu dopoledne si hrajeme na báječném hřišti u dolního penzionu, sbíráme kamínky do krabiček, budeme mít vlastní hudební nástroje. Šetříme síly, po obědě totiž vyrážíme na Špičák. Vrchol Špičáku zdoláváme po hodince chůze, už během cesty zvládáme svačinku, protože na samém vrcholu nás čeká jiná dobrota = Brumík je připraven pro všechny děti, žádný lenoch totiž mezi námi nebyl, naopak - některé děti do kopce nejdou, ale běží, jiné jdou napřed a pak se zase vracejí = o unavených nožkách ani vidu ani slechu. Na Špičáku předáváme tatínkovi Martínka, odjíždí k lékařské konzultaci, později podává tatínek zprávu, že Martínek musí raději se svým kašlem domů. Výlet pokračuje - dospěláci podnikají čtyři výstupy, v menších skupinkách doprovázejí opakovaně děti skutečně až na rozhlednu !!! Je krásné počasí, takže výhled je úžasný, připadáme si jako v nebi. Ale hodinky nás začínají moc a moc honit, musíme se vracet do chaty. Voláme panu kuchaři, že se trochu opozdíme k večeři a začínáme sestupovat. Zdoláváme tzv.černou sjezdovku - je to velký zážitek - vymýšlíme způsoby, jak některé úseky překonat. Když se zdola kopce ohlédneme zpět nahoru, je až k neuvěření, jak jsme šikovní !!! V 18,30 hodin skutečně sedíme v jídelně a v 18,45 začínáme navečeření sledovat Večerníček. Před spaním si přejeme krásné sny z dnešního dne. Dospělákům začíná jako každý večer "druhá směna" = tentokrát se všichni dali do psaní diplomů, přípravu a nadepisování plyšáčků. Den pro nás dospěláky končí dosti pozdě. Ve čtvrtek dopoledne si hrajeme v lese, odpoledne kreslíme obličejíčky na krabičky s kamínky a vyrážíme na "cestu za pokladem". Počasí je tak trochu nejisté, ale my věříme, že se po obědě vypršelo a bude fain - a bylo !!! Byla to báječná cesta lesem s plněním zanechaných úkolů, v pohádkovém údolíčku jsme hledali všichni velkého dřevěného Krakonoše. V lese ukryté děti a schovaný poklad byly vyvrcholením krásného dne !!! To se to zase spalo !!! Jen dospěláci nemají ještě "konec" = vyrábějí se medaile za výstup na Špičák. Den končí opět pozdě. Páteční ranní rozcvička je poslední na školce v přírodě. Dopoledne se jdeme rozloučit do našeho lesíka, zanecháváme po sobě velký obrázek mašinky složený ze šišek a listí, zpíváme mašinkovskou písničku. Po obědě mají děti slíbeno rozloučení s hřištěm u chaty a fotbalový zápas. I když se počasí snaží zahrávat si s námi, občas na nás zamrholí, nám to radost a nadšení nebere. Některé děti si hrají na pískovišti, houpačkách, v domečku, ale většina prožívá fotbalové klání se vším všudy = hudba na stadionu, diváci, roztleskávačky, rozhodčí s píšťalkou a připravenou žlutou a červenou kartou. Kluci hrají s nasazením pravých fotbalistů ... V 17,00 hodin předáváme rodičům Barušku, se vší parádou, jako kdybychom byli v Lysé. Poté hrajeme další turnaj = smíšená mužstva, ve kterých se mezi fotbalisty objevují i holčičky ze třeťáku a kluci z maláčku ! Čas se ale nedá zastavit, večeře čeká - pan kuchař připravil smažený řízek s bramborem, opět baštíme úžasně, nevybíravě, nenecháváme na talířích zhola nic ! Večerní směna dospěláků spočívá v balení kufrů, tašek a veškeré výbavy. V sobotu ráno již necvičíme, dobalujeme poslední věci, dříve snídáme a přesně v půl deváté slyšíme přijíždět autobus. Tatínek Čadek a Vlček opět stěhují všechna zavazadla, tentokrát z chaty do autobusu. Loučíme se s Fanií, loučíme se s paní Toničkou a v 9,00 hodin vyrážíme k domovu. Cesta s jednou zastávkou na čůrání uběhla rychle, s panem řidičem Kučerou naprosto spolehlivě ! A co bylo na konci naší cesty? To není potřeba psát, to přeci každý viděl a slyšel !!! TAK CO, ZASE ZA ROK ??? UVIDÍME !!!
30.05.2010
Děkujeme dospělákům, kteří zajišťovali PROVOZ JEDNÉ TŘÍDY MAŠINKY V LYSÉ ZA JEJICH SPOLEHLIVOST A TÝDENNÍ PRACOVNÍ NASAZENÍ !!! Připomínáme - koukněte na odkaz AKTIVITY, nadete tam, co se u nás bude dít v nejbližších dnech - ať nezapomenete, byla by to škoda !!! Zveřejněn též druhý termín TESTU RIZIKA - VIZ 8.6.2010. Tablo předškoláků !!! Od nadcházejícího víkendu najdete ve výkladní skříni obchodu POHODA (náměstí B.Hrozného) předškoláky, kteří nastoupí 1.9.2010 k docházce do 1.tříd základních škol. Doufáme, že včelky kolem úlu poznáte a nejednou se především s dětmi k tablu vrátíte. Přejeme vám příjemné a veselé pokoukání !!!
20.05.2010
V týdnu školky v přírodě !!! - - - držte nám palce - na hory se moc těšíme a chceme si týden užít !!! - těšíme se na všechny neobvyklé zážitky, těšíme se na medaile, diplomy a plyšáčky (jací pak to asi letos budou?), těšíme se na týden velké samostatnosti !!! - - - dětem v Lysé přejeme hezký týden - provoz bude v prostorách 1.třídy - přeneste si, prosím, potřebné věci !!!
20.05.2010
V týdnu před školkou v přírodě !!! - - - středeční Petrpaslíkovo divadélko potěšilo všechny děti, nejvíce zaujatí byli maláčci, sledovali téměř "bez dechu" - - - úterní lehká zkouška na Výstavišti v Lysé, kdy promenádní pódium nebylo zdaleka postaveno, květinové rekvizity nebyly ještě vytvořeny a některé vybrané děti nebyly ani přítomny = byla přesto předzvěstí snad milé akce - - - čtvrteční přehlídková PREMIÉRA dopadla podle ohlasu přítomných diváků a rodičů báječně !!! A JAKPAK BY NE = DĚTI BYLY NATĚŠENÉ PRO NEOBVYKLOU AKTIVITU A INICIÁTOŘI BYLI PŘEKVAPENI Z JEJICH NADŠENÍ. V ZÁVĚRU S RADOSTÍ VŠICHNI VYJADŘOVALI SPOKOJENOST S VÝKONY DĚTÍ Z MAŠINKY !!! - - - domluvena je s panem Petrem Grzyvou a slečnou Janičkou podzimní akce pracovně nazvaná KLOBOUKOVÉ VÍTÁNÍ PODZIMU !!! - prosíme rodiče, kteří na Výstavišti fotografovali, pošlete na mail Mašinky pár obrázků - DĚKUJEME !!!
13.05.2010
PŘIPOMÍNÁME !!! ________________ - VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST o zajištění prázdninového provozu - správný formulář si stáhněte z webu nebo si jej vyžádejte u paní učitelky ve třídě - ve středu 19.5. přijede dopoledne divadélko - STÁLE APELUJEME NA VŠECHNY RODIČE, ABY NEPŘEHLÍŽELI U DĚTÍ: !!! střevní potíže !!! kašel a rýmu !!! vši !!! Svým důsledným přístupem se pokusíme zajistit, aby na školku v přírodě odcestovaly pouze děti bez jakýchkoliv potíží - na základě letitých zkušeností víme, co to znamená odvézt si sebou NEZDRAVÉ či ZAVŠIVENÉ DĚTI !!! Věříme, že letošní školka v přírodě bude jako každoročně báječnou akcí dospěláků a dětí z Mašinky. Držte nám palce a chovejte se, prosím, zodpovědně vůči dětem svým i dětem ostatním !!! Děkujeme Vám.
07.05.2010
Děkujeme všem rodičům či jiným dospělákům, že přišli za svými dětmi na odpolední středeční divadélko uskutečněné k NEDĚLNÍMU SVÁTKU MAMINEK - radost měly Vaše děti, ale překvapili jste v tak hojném počtu i nás dospěláky z Mašinky !!! PŘEJEME JEŠTĚ JEDNOU VŠEM MAMINKÁM KRÁSNĚ PROŽITÝ NEDĚLNÍ DEN !!! MAŠINKA ___________________________________ Děkuji všem rodičům za jejich mimořádnou "platební kázeň" = při kontrole povinných plateb ke dni 30.4.2010 jsem zjistila, že Mašinka má jen 3 velmi malé dlužníky !!! Taktéž platby za školku v přírodě byly uhrazeny již téměř na 100% !!! Děkuji též všem dobrovolným plátcům - finančních darů poskytnutých naší mateřské škole si velmi vážíme !!! Jaroslava Černá
07.05.2010
V týdnu 10. - 14. 5 2010 nezapomeňte: - na odpoledne plné říkanek, písniček a dalších překvapení v úterý 11.5. od 15,30 hodin - PŘIPRAVILY DĚTI Z PRVÁČKU !!! - VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST o zajištění prázdninového provozu - správný formulář si stáhněte z webu nebo si jej vyžádejte u paní učitelky ve třídě - připravovat ŠKOLKU V PŘÍRODĚ !!! - "chystejte výbavu a hlídejte zdraví" = na týden bez rodičů vyjíždějí děti vybavené dle požadavků a zdravé !!! ____________________________________ JEŠTĚ ZNOVU APELUJEME NA VŠECHNY RODIČE, ABY NEPŘEHLÍŽELI STŘEVNÍ POTÍŽE SVÝCH DĚTÍ !!! Průjem i zvracení není jednorázová záležitost, je nutné děti ponechat doma, v klidu, s dietou !!! Pokud si tyto potíže JEŠTĚ NAVÍC odvezeme na školku v přírodě, bude to PRŮŠVIH !!! !!! !!!
30.04.2010
Svátek ČARODĚJNIC a oslavu DNE ZEMĚ prožily děti v Mašince ve čtvrtek 29.4. !!! A bylo to báječné !!! Doufáme, že jste si nechali od dětí vyprávět !!! Cesta plná fáborků nás vedla na tenisový kurt. Plněním úkolů děti získaly INDICIE, které jim pomohly vysvobodit paní učitelky ze SLUŽEB ZLÉ ČARODĚJNICE. Kouzla a čáry BELZÍNY a jejích služek ŠTĚPULÍNY A IVETÍNY přemohly děti svou chytrostí, ale nebylo to vůbec lehké soupeření !!! V čarodějném království, kde na stromech ROSTLY HADÍ A PAVOUČÍ dobroty získaly děti za svou statečnost poklad = hodinky, které ukončily čas ZIMY a začaly odpočítávat čas pro JARO !!! Posliněni KOUZELNOU SVAČINKOU jsme došli NAVŠTÍVIT PEJSKY do útulku = pejsci moc děkuji za přinesené dobroty !!! Cesta zpátky nám pěkně ubíhala a ve 12,30 již prváčci obědvali, spali IHNED JAKO DUDCI. Děti ze druháčku a třeťáku vyrazily po obědě zase ještě na školní zahradu a dokončily BÁJEČNÝ, SLUNEČNÝ, KOUZELNÝ DEN !!! TAK ZASE ZA ROK !!!
30.04.2010
První květnový týden v Mašince!!! - mimořádný den na nás = dospěláky v Mašince, na děti a na vás, milí rodiče, čeká ve středu 5.5.210 - od 15,00 hodin chystáme oslavu Dne maminek - zveme všechny maminky, babičky, ale i tatínky, dědečky a kohokoliv dalšího na příjemné odpoledne s pohádkou - věříme, že nás čeká poutavé vyprávění o vodníčkovi plné hezkých písniček - domů si děti ponesou z tohoto odpoledne milé dárečky nejen pro maminky, které vyrobily během měsíce dubna v Mašince - odpoledne plné říkanek, písniček a dalších překvapení chystají ještě zvlášť prváčci ve své třídě v úterý dne 11.5.2010 od 15,30 hodin - (jak paní učitelky při lednovém odpoledni slíbily, tak slib plní) - až v toto odpoledne si prváčci ponesou své výrobky domů !!! - připomenutí: NEZAPOMEŇTE SI VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST o zajištění prázdninového provozu (viz info ve vagónku AKTIVITY) - správný formulář si stáhněte zde z webu ve vagónku INFORMACE PRO RODIČE, pododkaz KE STAŽENÍ nebo si jej vyžádejte u paní učitelky ve třídě - v měsíci květnu se dočkáme ještě jednoho divadélka (19.5.) a pak už všechny přihlášené děti vyjedou s Mašinkou na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ !!! - chystejte "výbavu a hlídejte zdraví" = na týden bez rodičů vyjíždějí děti vybavené dle požadavků a zdravé !!! - PROSÍME RODIČE OSTATNÍCH DĚTÍ O VYPLNĚNÍ DOCHÁZKY JEJICH DÍTĚTE DO ŠKOLKY (mimořádný provoz v jedné třídě v týdnu školky v přírodě se netýká, prosím, dětí nepracujících rodičů), DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !!!
25.04.2010
Poslední dubnový týden: - v pondělí nás čekají po dvoutýdenní odmlce z důvodu nemoci syna paní učitelky Drobné anglické hrátky - ZVLÁŠTNÍ DEN NÁS ČEKÁ ve čtvrtek 29.4. - prožijeme den ZEMĚ a ČARODĚJNIC = viz níže: ___________________________________ ČARODĚJNÝ ČTVRTEK - prožíváme DEN ZEMĚ (JARO) a oslavujeme SVÁTEK ČARODĚJNIC = vyrazíme po cestě plné úkolů do HRABANOVA, navštívíme PSÍ ÚTULEK, budeme se těšit na ohníček s PŘEKVAPENÍM na TENISOVÝCH KURTECH. Plánovaný program posune náš návrat do Mašinky a také oběd - odpoledne ještě dokončíme náš báječný den = děti v tento den budou odcházet z MŠ nejdříve v 15,00 hodin. Vybavení batůžků a vhodné oblečení a obuv dětí jako vždy!!! PLÁŠTĚNKA NUTNÁ!!! Pro pejsky dejte dětem do batůžků, prosím, nějaké pamlsky a dobroty, budou na ně určitě čekat. Moc se těšíme a přejeme si po celý den sluníčko!!! Ranní scházení v Mašince - VŠICHNI NEJDÉLE DO 7,45 HODIN!!! POZDNĚJŠÍ PŘÍCHOD DO MŠ v tento den není možný!!!
18.04.2010
- v prvním květnovém týdnu ve středu 5.5. od 15,00 hodin chystáme v Mašince oslavu Dne maminek - zveme všechny maminky, babičky, ale i tatínky, dědečky a kohokoliv dalšího na příjemné odpoledne s pohádkou - věříme, že nás čeká milé vyprávění o vodníčkovi plné hezkých písniček - odpoledne nejen pro maminky chystají ještě zvlášť prváčci v úterý dne 11.5. od 15,30 hodin - (jak paní učitelky při lednovém odpoledni slíbily, tak slib plní) - připomenutí: NEZAPOMEŇTE SI VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST o zajištění prázdninového provozu (viz info ve vagónku AKTIVITY) - správný formulář si stáhněte zde z webu ve vagónku INFORMACE PRO RODIČE, pododkaz KE STAŽENÍ nebo si jej vyžádejte u paní učitelky ve třídě - v měsíci květnu se dočkáme ještě jednoho divadélka (19.5.) a pak už všechny přihlášené děti vyjedou s Mašinkou na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ !!! - chystejte "výbavu a hlídejte zdraví"=na týden bez rodičů vyjíždějí děti vybavené dle požadavků a zdravé !!! - PROSÍME RODIČE OSTATNÍCH DĚTÍ O VYPLNĚNÍ DOCHÁZKY JEJICH DÍTĚTE DO ŠKOLKY (mimořádný provoz v jedné třídě v týdnu školky v přírodě se netýká, prosím, dětí nepracujících rodičů), DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !!!
18.04.2010
Týden uběhl jako voda !!! Nejhezčí den v Mašince byl asi čtvrtek, prima pohádka byla především plná bezva písniček !!! Po celý týden se ve třídách i pilně tvořilo: - v prváčku se vyráběla zvířátka z květináčů - ve druháčku se zdobily krabičky od sýrů jarními kvítky - ve třeťáku jsme malovali na sklo Těšíme se na předposlední dubnový týden - především nezapomeňte na úterní FOTOGRAFOVÁNÍ !!! Pokud má někdo nějaké "komplikace" s fotografováním, dohodněte se s paní učitelkami ve třídách, vysvětlí a pomohou. Na školku v přírodě se chystají všechny děti, druháčci a třeťáci se dorozhodli a místo je "ve finále" i pro náhradníky !!! ___________________________________ FOTOGRAFOVÁNÍ !!! JEDNÁ SE O SPOLEČNÉ FOTOGRAFIE TŘÍD ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010 = prosíme, snažte se přivést všechny děti v tento den do MŠ !!! DĚKUJEME. Pokud by někdo z rodičů neměl zájem o společnou fotografii třídy, do které dochází jeho dítě, oznámí tuto skutečnost paní učitelce. Jinak je počítán pro každé dítě 1 ks fotografie (velikost A4 za částku 100,-). Žádáme rodiče všech předškoláků odcházejících do 1.třídy základní školy, aby své děti URČITĚ NA FOTOGRAFOVÁNÍ PŘIVEDLI !!! DĚKUJEME.
10.04.2010
V TÝDNU OD 12. DO 16.4.2004: - v pondělí anglické hrátky NEJSOU-omluva paní učitelky Drobné (nemoc dítěte) - v úterý běžný den v Mašince - ve středu trochu zmatku v souvislosti s rozdáváním rozhodnutí o přijímání do MŠ - ve čtvrtek přijede za dětmi Divadélko Albapštros = přiveze "Kočičí trampoty" - hrají pan Beck a moderátorka publicistického pořadu Receptář Kateřina Dušková - velmi se těšíme na známý příběh "Kocourek Modroočko" - v pátek normální den v Mašince ____________________________________ NEZAPOMEŇTE NA FOTOGRAFOVÁNÍ !!! V ÚTERÝ 20.4. od 8,00 hodin - dokážeme být na fotografiích všichni? - doufáme, že se nám to povede !!! JEDNÁ SE O SPOLEČNÉ FOTOGRAFIE TŘÍD ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010 = prosíme, snažte se přivést všechny děti v tento den do MŠ !!! DĚKUJEME. Pokud by někdo z rodičů neměl zájem o společnou fotografii třídy, do které dochází jeho dítě, oznámí tuto skutečnost paní učitelce. Jinak je počítán pro každé dítě 1 ks fotografie. Žádáme rodiče všech předškoláků odcházejících do 1.třídy, aby své děti URČITĚ NA FOTOGRAFOVÁNÍ PŘIVEDLI !!! DĚKUJEME.
10.04.2010
AKTUÁLNĚ !!! - ředitelky mateřských škol v Lysé mají za sebou velmi náročné rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání - myslím, že vše dopadlo VELMI DOBŘE !!! POKUD MÁTE, MILÍ RODIČE, ZÁJEM O PODROBNĚJŠÍ INFORMACE, najdete je na hlavní nástěnce v Mašince - tímto také připomínám, aby se všichni žadatelé "o místo v MŠ" dostavili ve středu 14.4.2010 v čase od 9,00 do 15,00 hodin K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ !!! - v tento den prosíme rodiče našich dětí v malé budově o pochopení organizačních mimořádností v provozu školky ____________________________________ - děkujeme všem rodičům, kteří vyhledávají paní učitelku Stehnovou za účelem finančního vypořádání aktivity "solná jeskyně s Mašinkou" ____________________________________ - k aktivitě "školka v přírodě" uvádíme, že s námi odjíždějí všichni !!! zájemci, tedy i náhradníci z maláčku !!! = předběžní zájemci ze září se "dorozhodli" a všichni se vejdeme !!! HURÁ !!! TĚŠÍME SE NA TÝDEN PROŽITÝ NA HORÁCH = PRO DOSPĚLÁKY VELMI NÁROČNÝ, ALE PRO VŠECHNY ZATÍM VŽDY ÚŽASNÝ !!!
02.04.2010
Pro informovanost všem, kteří se zajímají o dění "kolem navýšení kapacit mateřských škol v Lysé nad Labem" od školního roku 2010-2011 zveřejňujeme: - v MŠ Pampeliška "vyroste" nový objekt pro 50 dětí (2 třídy po 25 dětech) - stane se součástí "stávající Pampelišky", od nového školního roku bude též novinkou "nová paní ředitelka" (současná paní ředitelka Jana Stará odchází k 31.8.2010 do důchodu) - stávající školka bude rozšířena stavbou z prostorových modulů (tzv. modulární systém) - Město Lysá n.L. má ještě i další plány v budování NOVÝCH KAPACIT, ale ty se uskuteční pouze v případě, že "DOPADNE DOTACE Z ROPu" - "přijímací řízení pro školní rok 2010-2011", které v současné době probíhá ve všech mateřských školách v Lysé n.L. již počítá s touto navýšenou kapacitou = ředitelky mateřských škol navzájem spolupracují a POZOR !!! pokud dítě s Žádostí podanou v Mašince dosáhne pořadí pro umístění, bude umístěno buď v Mašince či v Pampelišce !!! = pokud se "jeho školkou" stane Pampeliška, rodiče obdrží již ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ z Pampelišky !!! - věříme, že rodiče pochopí naši snahu o spravedlivé umístění a ocení nasazení, s kterým jsme V TOMTO PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ROZHODOVALY. Na všechny přijaté děti se těšíme!!! Rodiče, kteří v tomto přijímacím řízení s Žádostí "neuspěli" prosíme o pochopení a těšíme se na jejich zájem o školky v přijímacím řízení 2011. DĚKUJEME ČLENŮM ZASTUPITELSTVA NAŠEHO MĚSTA ZA KROK, KTERÝ UČINILI SVÝM ROZHODNUTÍM A ZVEME JE KDYKOLIV K NÁVŠTĚVĚ NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL!!!
02.04.2010
PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ VELIKONOCE, VESELÉ ZÁŽITKY S VAŠIMI DĚTMI A SNAD I TROCHU HEZKÉHO POČASÍ !!! VAŠE MAŠINKA. ____________________________________ AKTUÁLNĚ !!! ____________________________________ - nezapomeňte na informační schůzku ke školce v přírodě - schůzka je především pro rodiče dětí, které s námi ještě nikdy na hory necestovaly - VYZVEDNĚTE SI VEŠKERÉ PÍSEMNOSTI KE ŠKOLCE V PŘÍRODĚ U PANÍ HOLCMANOVÉ !!! - paní Stehnová pro vás má připravené vyúčtování za solnou jeskyňku - VYHLEDEJTE PANÍ UČITELKU CO NEJDŘÍVE !!! - velikonoční prázdniny jsou za námi - ve čtvrtek využilo provoz MŠ 12 dětí, v pátek 9 dětí - v týdnu po Velikonocích nás čekají ve středeční dopoledne "BUBNY V MAŠINCE", ve středečním poobědovém čase mohou rodiče, kteří podali ŽÁDOST V MAŠINCE tzv. "nahlížet do spisu" (mějte, prosím, opět trpělivost, bude asi u ředitelny v tomto čase rušněji), poté odpoledne od 15,00 se koná INFOSCHŮZKA ke školce v přírodě
28.03.2010
AKTUÁLNĚ Z MAŠINKY: ___________________________________ - "úterní den v maskách" byl bezva - děkujeme všem rodičům, kteří se postarali dětem o jejich jarně-velikonoční kostýmy = z masek byl udivený i KLAUN, s kterým děti zpívaly, tancovaly a soutěžily - pochvalu zaslouží rodiče za fantazii = zahradníci, motýlci, velikonoční zajíčci, pejskové, kočičky, pirát z Velikonočních ostrovů, pomlázka, sněženka a další a další nápadité převleky vykouzlily v Mašince báječné veselé dopoledne !!! Tak zase příště !!! - povedená byla i poslední solná jeskyně (stejně tak, jako i předposlední) = obě jsme absolvovali v Nymburku - na jaře 2011 se chystáme navštěvovat solnou jeskyni pouze v Nymburku = s naší nabídkou vás seznámíme na začátku školního roku 2010 - 2011 - v Mašince proběhlo přijímání Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - stejně tak tomu bylo i v ostatních mateřských školách v Lysé n.L. - CELKOVÝ POČET VŠECH PŘIJATÝCH PŘIHLÁŠEK V LYSKÝCH MATEŘINKÁCH JE 187, Z TOHO 169 OD ŽADATELŮ S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V LYSÉ. Volných míst je v současné době pro příští školní rok přibližně 77. Ve středu 31.3. bude rozhodnuto na jednání městského zastupitelstva o řešení navýšení kapacit míst v lyských MŠ od školního roku 2010 - 2011 = pokud by někdo měl o tuto otázku zájem, může sledovat aktuální dění.
21.03.2010
Stále aktuálně z Mašinky: ___________________________________ - informace ke školce v přírodě - veškeré písemnosti obdržíte u paní učitelky Holcmanové, informativní schůzka je naplánována na středu 7.4. od 15,00 hodin - vyplňujte, prosím, seznamy na "prázdninovou předvelikonoční docházku" na nástěnkách ve vašich šatnách - UPŘESNĚTE, PROSÍM, JIŽ "DO TŘÍDY", PŘÍMO PANÍ UČITELCE. DĚTÍ Z CELÉ MAŠINKY JE PŘIHLÁŠENO K DOCHÁZCE VELMI MÁLO - PŘESTO BUDE OPROTI LOŇSKÉMU ROKU ŠKOLKA V PROVOZU = REAKCE NA PŘIPOMÍNKY NĚKTERÝCH RODIČŮ K PŘEDCHOZÍM OMEZENÝM PROVOZŮM ŠKOLKY = " předpokládáme, že právě Ti "připomínkující rodiče" provoz školky využijí !!! - oblékejte děti přiměřeně k počasí - pokud ráno dáváte teplejší oblečení, připravte dětem do přihrádek i oblečení lehčí, které si oblečou na pobyt venku - blíží se konec měsíce a zárověň 1.čtvrtletí, pokud máte nějaké nesrovnalosti v platbách školného či stravného, prosíme NUTNĚ DOROVNAT !!! - po uskutečnění posledního "výletu za mořskou solí" pro vás paní učitelka Stehnová připraví vyúčtování - paní učitelku vyhledejte ihned po Velikonocích - "AKCE SBĚR" se ve čtvrtek zdařila !!!! = jakýkoliv sběrový papír noste dále, pouze kartony NENOSTE, SBĚRNA JE NEBERE = děkujeme za vaši "sběrovou aktivitu
21.03.2010
Jsme téměř na konci března, to to letí !!! ___________________________________ - pondělí dopoledne - anglické hrátky - úterý dopoledne - "JARNĚ - VELIKONOČNÍ ŠOU V MAŠINCE" - těšíme se na všechny děti v maskách, které nějak pomohou přivolat jaro - podaří se nám společně vytvořit jarně-velikonoční náladu = děti, dospěláci a klaun v Mašince ??? - středa od 10,00 do 14,00 hodin - přijímání ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ - PROSÍME RODIČE Z MAŠINKY O TRPĚLIVOST SE ZMĚNAMI V PROVOZU ŠKOLY = Mašinku navštíví zřejmě větší množství maminek či tatínků podávajících "přihlášku svého dítěte do školky" - čtvrtek dopoledne - solná jeskyně Nymburk - příchod do MŠ pro všechny děti odjíždějící do jeskyně je do 6,45 hodin - děti budou mít vše stejně jako minulý "solný výlet" = batůžek a v něm pití, pantofle, pláštěnku a kapesníčky. Do jeskyně odjede opět maximální možný počet dětí, jaký umožní kapacita autobusu a jeskyně !!! DĚTI NAD MOŽNÝ MAXIMÁLNÍ POČET ČI DĚTI VŮBEC NENAVŠTĚVUJÍCÍ SOLNOU JESKYNI ZŮSTÁVAJÍ PO DOBU TÉTO AKCE OPĚT NORMÁLNĚ V MŠ.
13.03.2010
Mašinka od pondělí 15.3. opět v normálním provozu. Můžete se nastěhovat zpět do svých šaten a přihrádek. V provozu všechny třídy. Plánované stavební práce byly uskutečněny a proběhly velmi dobře !!! POZNÁTE, CO SE U NÁS ZMĚNILO ??? Také v jednotlivých třídách se nejen přes prázdniny !!! objevily další novinky - nakoukněte k nám či si nechte od dětí vyprávět. "ZJISTĚTE, CO JE V MAŠINCE NOVÉHO" !!! _____________________________________ Téměř všechny změny, které se v Mašince za první 3 měsíce roku 2010 udály, se podařilo uskutečnit převážně díky velmi dobrému hospodaření školy v roce 2009 a za přispění zřizovatele, který se zpětně podílel na úhradě nákladů rekonstrukce malé budovy v létě 2009. Také s použitím finančních darů jsme dokázali to, co můžete v Mašince vidět !!! DĚKUJEME VÁM, MILÍ RODIČE i všem ostatním dárcům !!!
13.03.2010
Vítáme vás při návratu z jarních prázdnin. _______________________________________ Koukněte na odkaz AKTIVITY, doplňovalo se !!! _______________________________________ V týdnu po prázdninách nás čeká: - pondělí - anglické hrátky - středa - solná jeskyně Nymburk - příchod do MŠ pro všechny děti odjíždějící do jeskyně je do 6,45 hodin - děti budou mít jako vždy s sebou batůžek a v něm pití, pantofle, pláštěnku a kapesníčky. Do jeskyně odjede maximální možný počet dětí, jaký umožní kapacita autobusu a jeskyně !!! DĚTI NAD MOŽNÝ MAXIMÁLNÍ POČET ČI DĚTI VŮBEC NENAVŠTĚVUJÍCÍ SOLNOU JESKYNI ZŮSTÁVAJÍ PO DOBU TÉTO AKCE NORMÁLNĚ V MŠ. _____________________________ V posledním březnovém týdnu se těšíme s dětmi na "JARNĚ - VELIKONOČNÍ ŠOU V MAŠINCE" - podaří se nám nechat doma všechny SPIDERMANY, BATMANY apod. a vymyslet ................???
06.03.2010
Mašinka se těší na vás všechny opět v pondělí 15.3. !!! __________________ Koukněte na odkaz AKTIVITY, doplňovalo se !!! ________________________ V týdnu po prázdninách nás čeká: - pondělí - anglické hrátky - středa - solná jeskyně Nymburk - příchod do MŠ pro všechny děti odjíždějící do jeskyně je do 6,45 hodin - děti budou mít jako vždy s sebou batůžek a v něm pití, pantofle, pláštěnku a kapesníčky. Do jeskyně odjede maximální možný počet dětí, jaký umožní kapacita autobusu a jeskyně !!! DĚTI NAD MOŽNÝ MAXIMÁLNÍ POČET ČI DĚTI VŮBEC NENAVŠTĚVUJÍCÍ SOLNOU JESKYNI ZŮSTÁVAJÍ PO DOBU TÉTO AKCE NORMÁLNĚ V MŠ.
06.03.2010
KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY PLNÉ SNĚHU, SLUNÍČKA, LEGRACE A POHODY přeje všem Mašinka !!!
26.02.2010
Začíná MĚSÍC BŘEZEN !!! ____________________________________ - v první březnové pondělí nás čekají opět anglické hrátky - PANÍ DROBNÁ SE VELMI OMLOUVÁ, OPĚT MARODÍ SE SYNEM, HRÁTKY BUDOU AŽ V PONDĚLÍ 15.3. - ve středu dopoledne přijede za dětmi divadélko s pohádkou - ve středu odpoledne Mašinka přijme ve svých prostorách zájemce o umístění dětí v mateřských školách od školního roku 2010 - 2011 - v pátek pošlapeme do solné jeskyňky - žádáme všechny rodiče, kteří ještě neupevnili svým dětem batůžky tak, aby dětem NEPADALY ZE ZAD, aby tak neprodleně učinili !!! + dále přidejte dětem do batůžku PLÁŠTĚNKY !!! - v pátek nezapomeňte uklidit šatní skříňky a botníky svých dětí ve 2. a 3.třídě - velká budova bude po dobu jarních prázdnin nepřístupná !!! (viz předchozí vzkazy) - děti nahlášené k docházce (viz seznamy v šatnách) od pondělí 8.3. budou nahlášeny na stravování - pouze omluvou (telefonicky či ústně) máte možnost jejich přihlášení zrušit !!!
26.02.2010
Postřehy z uplynulého týdne !!! ___________________________________ - s přicházejícím jarem je nám všem daleko veseleji !!! - při pohledu na lyské chodníky (například při cestě do solné jeskyně) - největší zážitky však máme všichni zřejmě z chodníku podél plotu MŠ - je nám všem v Mašince smutněji !!! - podnikli jsme kroky k nápravě stavu chodníku před MŠ, ale myšlení některých majitelů psů zřejmě nezměníme, a tak vycházíme z areálu MŠ pouze v nutných případech - tímto vysvětlujeme, že téměř všechny pobyty venku trávíme na naší školní zahradě - VEŠKERÉ DOTAZY K NAŠIM POBYTŮM VENKU, K OBLEČENÍ DĚTÍ = ČISTOTĚ, SUŠENÍ VĚCÍ apod. směřujte, prosím, na paní učitelky, a to včas !!! - není v našich silách uhlídat každou v přihrádce schovanou mokrou ponožku, a to v současném průměrném počtu minimálně 20 dětí na třídě při množství věcí, které v zimě děti na sebe oblékají či ze sebe svlékají - nechte si vysvětlit nejasnosti, též veďte děti k péči o své oblečení a zvyšujte vědomí jejich vlastní odpovědnosti
21.02.2010
Děkuji všem rodičům předškolních dětí za sdělení jejich rozhodnutí o nástupu či odkladu školní docházky jejich dítěte - na základě těchto informací lze potvrdit, že Mašinka bude pro školní rok 2010 - 2011 přijímat k docházce 20 nových dětí. 3.3.2010 od 15,00 hodin se uskuteční v Mašince předzápisová schůzka - pro všechny případné zájemce o místo (pro své dítě) v Mašince připomínám, že je velmi žádoucí se této schůzky zúčastnit - prosím o účast bez dětí - děkuji. Z důvodů personální situace v Mašince je možné, že některé služby bude vykrývat slečna Martina Černá - do solné jeskyně nás opět doprovodí zcela určitě. Přeji Vám krásný týden a co nejvíce sluníčka !!! Za celou Mašinku Jaroslava Černá.
21.02.2010
Jak v Mašince v posledním únorovém týdnu ??? ________________________________________ - z důvodu nemoci paní Eriky Drobné nebudou v pondělí anglické hrátky - z důvodu nemoci paní učitelek Stehnové a Hrzánové se odkládají úterní konzultace s Mašinkou ve druhé třídě - náhradní termín bude včas nabídnut - konzultace v prváčku proběhnou dle plánu - konzultace ve třeťáku má na starosti projednat s přehlášenými rodiči paní učitelka Holcmanová - v pátek jdeme do solné jeskyně - nezapomínejte na batůžky, lahvičky s pitím, pantofle a papírové kapesníčky ________________________________________ Ve svých šatnách na nástěnkách máte zjišťovací seznamy na docházku dětí o jarních prázdninách - provoz Mašinky bude zajištěn v malé budově - před prázdninami vykliďte, prosím, přihrádky dětí v šatnách 2. a 3.třídy = ve velké budově budou probíhat stavební a následně úklidové práce!!! VIZ VAGÓNEK AKTIVITY - BŘEZEN. Děkujeme za pochopení.
12.02.2010
Poznatky z uplynulého týdne: _____________________________________ - do Mašinky chodily skutečně jen zdravé děti !!! - téměř nikdo nezakašlal a rýmy nás nestrašily - děkujeme !!! - ještě jedno nebezpečí však mezi dětmi číhá = pokud si děti stěžují na bolení v krku, prosíme = neberte jejich "stěžování" na lehkou váhu a nevoďte v tomto stavu děti do školky !!! - opět děkujeme !!! Příští týden nás čeká: _____________________________________ - v pondělí anglické hrátky - v pátek solná jeskyňka - kolektiv zaměstnanců bude opět téměř 100% zpět v Mašince - posledním "marodem", který zůstává doma je paní učitelka Hrzánová - děti budou již zřejmě ve všech třech třídách, těšíme se na NORMÁLNÍ PROVOZ UPOZORNĚNÍ - deskový obklad zdí na dolní chodbě ve velké budově se připravuje před stavebními pracemi (viz jarní prázdniny) k úpravám - snažte se, prosím, NEDOTÝKAT, PADÁ Z NĚHO SUŤ = DĚKUJEME. Po jarních prázdninách bude vše provozně V NORMÁLU. Během 1.čtvrtletí = do Velikonoc - čeká Mašinku ještě pár změn, pokud je sami zaznamenáte nebo vám o nich budou vyprávět děti, tak jim věřte, dějí se u nás kouzla !!! MAŠINKA MÁ RADOST ZE ZMĚN, KTERÉ JI ČEKAJÍ A TĚŠÍ SE !!! - TĚŠTE SE S NÁMI !!!
07.02.2010
Přeji příjemné nahlédnutí na stránky Mašinky ! ______________________________________ O víkendu pracoval správce našeho webu !!! Pro nepravidelné návštěvníky našich stránek (především ty, kteří web otevřeli z důvodu hledání v rámci ZÁPISU DO MŠ) upozorňuji na aktualizaci Školního vzdělávacího programu a aktualizaci Školního řádu. Především rodiče z Mašinky odkazuji na vagónek FOTOGRAFIE - vykouknou tam na vás doplněné fotografie za školní rok 2008 - 2009 a doplněná tabla. Nejobsáhlejší je jistě odkaz na foto ŠKOLKA V PŘÍRODĚ, ale otevřete určitě všechny odkazy, stojí to za to !!! Přeji příjemnou "procházku" po webu Mašinky. Jaroslava Černá
04.02.2010
VÁŽENÍ RODIČE, velmi děkujeme za pomoc při zvládnutí PERSONÁLNÍ KALAMITY V MAŠINCE !!! ________________________________________ Všem, kteří mají jakoukoliv zásluhu !!! děkuji za vstřícnost, ochotu, rychlost, s jakou reagovali na mou zprávu zde na webu či ve školce !!! Přála bych si pro příští období, abychom byli k sobě navzájem tolik ohleduplní, jako v tomto uplynulém "krizovém týdnu". V příštím týdnu se do Mašinky začnou vracet jistě všechny uzdravené děti, postupně k nim přibudou i uzdravené paní učitelky - provoz Mašinky bude probíhat prozatím ve dvou třídách (v 1. a 2.třídě) - čekají nás určitě normální prima dny v Mašince, ve čtvrtek POHÁDKY PANÍ LÁRY FÁRY a v pátek solná jeskyně. Těšíme se !!! ________________________________________ Věnujte, prosím, pozornost nabídce "konzultací s Mašinkou" na nástěnkách ve vašich šatnách, dále rodiče předškoláků prosím o vyjádření ke zveřejněnému dotazu - též na nástěnkách v jejich šatnách. Dále si zde na webu projděte VAGÓNEK AKTIVITY - ÚNOR atd. - byly doplněny některé novinky.
28.01.2010
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY Z MAŠINKY !!! ________________________________________ - od čtvrtečního odpoledne se léčí paní učitelky Iva a Iveta, od víkendu paní učitelka Štěpánka, v pracovní neschopnosti zůstává i nadále paní učitelka Jaruška - zcela zdravé jsou zatím paní učitelka Zdenička a paní ředitelka - A TY NEZVLÁDNOU, bohužel, ZÁZRAKY !!! DOVOLUJEME SI DOMNÍVAT SE, ŽE SITUACE MEZI NÁMI DOSPĚLÁKY SOUVISÍ SE ZDRAVOTNÍMI POTÍŽEMI MEZI DĚTMI - po uplynulém týdnu jsme podobné následky předpovídaly a bohužel se dostavily = možná někteří netolerantní rodiče konečně tímto dojdou k přesvědčení, že KAŠEL a RÝMA jsou skutečně NEMOCI !!! ________________________________________ Žádám tímto všechny nepracující rodiče, aby si své děti ponechali po celý týden doma. Pracující rodiče prosím - kdo z Vás může ponechat děti u babiček, dědečků či v jiném zaopatření, budu velmi ráda, jsme schopné zajistit pouze nutný provoz. Ve školce se objeví na některých službách opět Martina Černá. Děkuji Vám. Jaroslava Černá.
28.01.2010
Krásné sněhové pololetní prázdniny a poslední lednový víkend Vám přeje Mašinka !!! ________________________________________ V pondělí čekáme v Mašince na všechny ZDRAVÉ DĚTI !!! Provoz ve dnech 26. - 28.1.2010 = úterý - čtvrtek - probíhal mimořádně pouze v jedné třídě, v celé Mašince bylo každý den maximálně do 15 dětí. Koukněte do vagónku AKTIVITY na měsíc ÚNOR - je tam nově nabídka "KONZULTACÍ S MAŠINKOU". V měsíci BŘEZNU najdete nově termín pro "dopolední předvelikonoční ŠOU v Mašince". ________________________________________ Ve středu 3.2. dopoledne přijede za dětmi divadélko. Cirkus CECÍLIE, KTERÝ U NÁS BYL V UPLYNULÉM TÝDNU BYL BÁJEČNÝ !!!!!!!!!!!!! DOUFÁME, ŽE DĚTI VYPRÁVĚLY !!!!!!!!!!!! ________________________________________ Sbíráme zbytky vlny pro babičky do Domova Na zámku - pokud máte doma již nepotřebná JAKÁKOLIV KLUBKA - přineste, babičky prý již nemají z čeho ŠTRIKOVAT !!! Děkujeme.
22.01.2010
Sněhová kalamita? V Mašince již nehrozí, zatím, než-li přijde další sněžení......... Přesto by nám pomohlo, pokud by někdo měl čas na sníh na naší terase - sesunula se na ni "lavina ze střechy" a až dojde k tání, zbytečně by se máčelo zdivo - DĚKUJEME ZA POMOC OCHOTNÉMU TATÍNKOVI SE SILNÝMI SVALY.....Možnost pomoci, prosím, sdělte během pondělí kterékoliv paní učitelce v Mašince. Šikovná hrabla i lopaty máme !!! Děkujeme !!! _______________________________________ AKTUÁLNĚ, PROSÍM !!! MAŠINKA BUDE V PÁTEK 29.1. UZAVŘENA = VYSVĚTLENÍ ROZHODNUTÍ MOHOU ŽÁDAT RODIČE PŘIHLÁŠENÝCH 5-ti DĚTÍ OD PANÍ ŘEDITELKY ČI PANÍ HOLCMANOVÉ. Stav dětí velmi klesl = v pondělí bylo v celé Mašince 26 dětí, z toho v úterý přijde cca 20 dětí. Pokračují kašle a rýmy. _______________________________________ V pondělí nezapomenou rodiče přihlášených ZDRAVÝCH DĚTÍ na screening školní zralosti, proběhnou 2.anglické hrátky v roce 2010, v úterý přijede do Mašinky CIRKUS CECÍLIE - dopolední představení = žádné změny v čase příchodu do MŠ ani v čase oběda nebudou, vše jako v jiný běžný den. Ve čtvrtek končí ve školách 1.pololetí školního roku 2009 - 2010. V pátek bude Mašinka v provozu pouze v jedné třídě = zatím platí toto rozhodnutí = pokud by děti, které jsou přihlášeny k docházce ve většině omarodily, ROZHODNUTÍ O PROVOZU BUDE PŘEHODNOCENO, S RODIČI PROJEDNÁNO A MAŠINKA PŘÍPADNĚ UZAVŘENA !!! Děkujeme za pochopení. Viz aktuální zpráva uprostřed.
22.01.2010
ZDRAVOTNÍ STAV DĚTÍ - AKTUÁLNĚ !!! Žádám všechny rodiče dětí s rýmou či kašlem, aby nevodily své děti do školky !!! V zájmu zachování zdraví ostatních dětí, ale i paní učitelek a dalších zaměstnanců je nutné přistupovat i k takovýmto zdravotním potížím jako K NEMOCI A JE NUTNÉ DÍTĚ VYLÉČIT !!! Není možné paní učitelky přesvědčovat o "údajném zdraví", když dítě den ve školce prokašle či prosmrká. Děkuji vám všem zodpovědným rodičům, kteří zavčas léčíte své děti a tím chráníte všechny ostatní v Mašince. Omlouvám se vám za nezodpovědný přístup těch ostatních. Snaha paní učitelek by měla pomoci uchránit děti zdravé, ale i řádně vyléčit děti nemocné = je mi velmi líto, že jsou paní učitelky obviňovány "z přehánění", když předávají informace o zdravotním stavu dítěte. Situace byla dosti nepříjemná ve 2. a 3.třídě v závěru týdne. Jaroslava Černá.
16.01.2010
DALŠÍ LEDNOVÝ TÝDEN JE UŽ ZASE ZA NÁMI !!! ________________________________________ POZOR, ZE STŘECH VŠECH TŘÍ BUDOV MAŠINKY SJÍŽDÍ SNÍH !!! NENECHÁVEJTE SVÉ DĚTI BĚHAT V AREÁLU ŠKOLKY BEZ DOZORU !!! NEBEZPEČÍ, KTERÉ HROZILO ZE SPOJOVAČKY MEZI BUDOVAMI JE JIŽ ZAŽEHNÁNO = LYŠTÍ HASIČI NÁM VŠECHEN SNÍH ZE STŘÍŠEK SUNDALI !!! DĚKUJEME JIM ALESPOŇ TAKTO, NA NAŠÍ NÁSTĚNCE VZKAZŮ !!! Vlnovka nad vchodem do velké budovy bude opravena jakmile to bude možné. ________________________________________ "2.školní hrátky s Mašinkou" máme za sebou a těšíme se na "3.hrátky" ve čtvrtek 21.1. opět ve 14,30 hod. - jestlipak někdo z dětí dokázal vyřešit již všechny pracovní listy? - pokud ANO, přineste paní učitelkám - "koukneme se rády na domácí úkoly budoucích školáků!" "Odpoledne pro rodiče v prváčku" se vydařilo - děti byly báječné (říkala paní ředitelka) - děkujeme za pochvalná slovíčka od rodičů či prarodičů !!! "2.solná jeskyně s Mašinkou" byla také bezva, máme radost, že mohly jít opět všechny přihlášené děti, pochvalu si zaslouží i někteří rodiče, kteří se snažili zařídit, aby dětem nepadaly batůžky ze zad !!! Peníze na "solnou jeskyni s Mašinkou" vybírá již paní učitelka Stehnová. V pondělí 18.1. už začínají opět "anglické hrátky s Mašinkou" a POZOR! nezapomeňte od 15,00 hodin na "schůzku pro rodiče předškoláků"! - viz vagónek AKTIVITY. V pátek 22.1. opět solná jeskyně - nezapomeňte přijít ráno opět do 7,30 hod. a s sebou batůžky s výbavou !!! Těšíme se na celý týden na školní zahradu - bobujeme, kloužeme se, koulujem se, ale také pracujeme = musíme si udržovat sněhový kopec, a tak zasněžujeme = vozíme sníh, rozhazujeme, udupáváme. Jde nám to "pěkně od ruky" !!! V šatně, prosím, vyplňte DOCHÁZKU VAŠEHO DÍTĚTE DO MAŠINKY O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH. Děkujeme.
16.01.2010
OPAKOVANÉ INFO K ZÁPISU 2010-2011 !!! Již v těchto dnech si dovoluji požádat všechny zájemce o místo v MŠ Mašince od školního roku 2010 - 2011 (s nástupem 1.9.2010), aby veškerý svůj zájem a své dotazy soustředili na PŘEDZÁPISOVOU SCHŮZKU, KTERÁ SE BUDE KONAT: 3.3.2010 od 15,00 hodin v MŠ (viz odkaz AKTIVITY = březen, duben zde na webu). Je zbytečné během měsíců ledna a února 2010 usilovat o podání ŽÁDOSTI či žádat informace o předběžných výsledcích PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Děkuji vám všem za pochopení a těším se na vás 3.březnové odpoledne. Jaroslava Černá, ředitelka. ________________________________________ Milí rodiče v Mašince !!! Děkuji vám všem za vaši téměř 100% !!! platební kázeň v úhradách ŠKOLNÉHO a FONDU v období od září do prosince 2009. Je to pro mne velmi příjemné, když neeviduji dlužníky !!! Děkuji jménem celé Mašinky ještě jednou za veškeré vaše finanční dary !!! Jaroslava Černá.
08.01.2010
Střípky z Mašinky: _____________ PENÍZE !!! - u paní učitelky Štěpánky Stehnové si vyzvedněte vyúčtování za "vodní hrátky" + děti dostávají také diplom a odměnu = "vodní hračku" (je to kvalitní plavecká pomůcka pro hry předškolních dětí ve vodě - výrobcem je firma DENA Matuška z Dobrušky) - vodní hrátky se letos opět velmi vydařily, těšíme se na další v příštím školním roce - vybírání záloh na "solnou jeskyni s Mašinkou" - proběhne na přelomu měsíců ledna a února - čekejte na INFO NA NÁSTĚNKÁCH (platby uskutečníte opět do rukou paní učitelky Stehnové) ________________________________________ SNĚHOVÉ RADY: - oblékejte děti přiměřeně k počasí, sněhové nadílce a činnostem prováděným na školní zahradě - nechodíme za ruce na vycházku - bobujeme a hrajeme si na sněhu = nutné je šusťákové oblečení, nepadající rukavice a čepice ... nedávejte dětem fleecové oblečení (obaluje se sněhem a promáčí se !!!) - všechna "sněhová vozítka" (pekáče, lízátka apod.) ukládejte na určené místo - vzadu u malé budovy=u vstupu do kuchyňky - MĚJTE TRPĚLIVOST při "hledání oblečení" = snažíme se, aby dětem uschlo, a tak jej dáváme k teplu = V MALÁČKU SUŠÍME OBLEČENÍ PRŮMĚRNĚ PRO 20 DĚTÍ, V PŘÍZEMÍ VELKÉ BUDOVY SUŠÍME OBLEČENÍ PŘIBLIŽNĚ 40 DĚTEM !!! = mějte, prosím, pochopení, když musíte "něco tak trochu hledat"
08.01.2010
Máme za sebou první lednový týden, první solnou jeskyni, první lednovou sněhovou nadílku. V jednotlivých třídách jsme si užívali klid a pohodu prvních dnů nového roku. Týden se nám v Mašince skutečně vydařil! Těšíme se na nejbližší avizované aktivity: 12.1. školní hrátky 14.1. odpoledne v prváčku 18.1. schůzka pro rodiče předškoláků 21.1. školní hrátky ... všechny zatím plánované aktivity naleznete jako vždy ve vagónku AKTIVITY!!! OPAKOVANÉ INFO K ZÁPISU 2010-2011 !!! Již v těchto dnech si dovoluji požádat všechny zájemce o místo v MŠ Mašince od školního roku 2010 - 2011 (s nástupem 1.9.2010), aby veškerý svůj zájem a své dotazy soustředili na PŘEDZÁPISOVOU SCHŮZKU, KTERÁ SE BUDE KONAT: 3.3.2010 od 15,00 hodin v MŠ (viz odkaz AKTIVITY = březen, duben zde na webu). Je zbytečné během měsíců ledna a února 2010 usilovat o podání ŽÁDOSTI či žádat informace o předběžných výsledcích PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Děkuji vám všem za pochopení a těším se na vás 3.březnové odpoledne. Jaroslava Černá, ředitelka.
03.01.2010
Vítejte na stránkách Mašinky v roce 2010 !!! V prvním lednovém týdnu nás čeká první solná jeskyně s Mašinkou, jinak si budeme užívat v jednotlivých třídách "všedních radostí i starostí" a na školní zahradě zimních radovánek. Těšíme se !!! __________________________________________ Další důležité dny naleznete pod odkazem=ve vagónku AKTIVITY: 12.1. školní hrátky 14.1. odpoledne v prváčku 18.1. schůzka pro rodiče předškoláků 21.1. školní hrátky A DALŠÍ ...... otevřete vagónek AKTIVITY !!!
28.12.2009
Vážení a milí. Blíží se skutečný konec roku 2009. Za vše, co Mašince přinesl upřímně děkuji. Všechny úspěchy byly úžasné, ale i okamžiky méně veselé jsme se snažili přijmout jako posilující a přesto něčím přínosné. Přála bych si pro Mašinku, její děti, rodiče a všechny zaměstnance rok 2010 alespoň tak dobrý jako byl ten předchozí. Pokud nás však čeká rok ještě lepší, tak se velmi těšíme do něho vstoupit. Za celou Mašinku vám všem přeji do roku 2010 pevné zdraví a spokojenost. Jaroslava Černá. INFO K ZÁPISU 2010 - 2011 !!! Již v těchto dnech si dovoluji požádat všechny zájemce o místo v MŠ Mašince od školního roku 2010 - 2011 (s nástupem 1.9.2010), aby veškerý svůj zájem a své dotazy soustředili na PŘEDZÁPISOVOU SCHŮZKU, KTERÁ SE BUDE KONAT: 3.3.2010 od 15,00 hodin v MŠ (viz odkaz AKTIVITY = březen, duben zde na webu). Je zbytečné během měsíců ledna a února 2010 usilovat o podání ŽÁDOSTI či žádat informace o předběžných výsledcích PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Děkuji vám všem za pochopení a těším se na vás 3.březnové odpoledne. Jaroslava Černá, ředitelka.
20.12.2009
Mašinka již v pondělí 21.12.2009 není v provozu! Na děti Mašinka čeká opět v pondělí 4.1.2010! Vážení rodiče, ještě jednou mi dovolte poděkovat za všechna vaše poděkování, vánoční i novoroční přání, všechny květiny i dárečky, které jsme od vás obdržely. Vážíme si též toho, že nám dokážete říci to, co potřebujete či chcete, protože je to pro celou Mašinku velmi důležité. Děkuji též za všechny vaše pozdravy i slova rozloučení, za všechna PROSÍM a DĚKUJI. Za Mašinku vám přeji krásné Vánoce s vašimi dětmi a veselé prožití zimních prázdnin. J.Č.
20.12.2009
10.12.2009
STŘÍPKY Z POSLEDNÍCH PŘEDVÁNOČNÍCH DNŮ MAŠINKY: ____________________________________ ☺ ☺ ☺ děkujeme VŠEM, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na pohoštění během čtvrtečního předvánočního odpoledne v Mašince ... - doufáme, že jste si navzájem na svých dobrotách pochutnali ... i děti budou ještě nadále mlsat ☺ ☺ ☺ doufáme, že čas strávený společně s dětmi v Mašince byl příjemný a pomohl Vám na chvilku zastavit se v předvánočním shonu ... s těmi, s kterými jsme se v Mašince "svátečně nepotkali" se budeme těšit na setkání příště = bylo by nám totiž opět líto Vašich dětí ...chtějí se stejně jako ostatní podělit o radost a pochlubit se ... doufáme, že příště alespoň svou nepřítomnost "na akci" nahlásíte paní učitelce ve třídě či jinak vyřešíte situaci a předejdete tak slzičkám či lítosti u Vašich dětí ... ☺ ☺ ☺ DĚKUJEME ZA VAŠE MILÁ SLOVA I MILÉ MALIČKOSTI, KTERÝMI NÁS NEJEN V ČASE PŘEDVÁNOČNÍM OBDAROVÁVÁTE = PŘEJEME VÁM, ABYSTE SE I VY ZA VAŠE SNAŽENÍ DOČKALI "OCENĚNÍ"
10.12.2009
☺ ☺ ☺ ve čtvrtek jsme též "doplavali" - vše o ukončení a vyúčtování vodních hrátek se dozvíte od paní učitelky Štěpánky Stehnové - po vánočních prázdninách - letošní podzimní plavání bylo (jedním slovem) BEZVA - BÁJEČNÉ !!! V POSLEDNÍM PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU (14.-18.12.) ČEKAJÍ NA DĚTI - poslední anglické hrátky a návštěva kina. Své "zastupující působení" ukončí v Mašince v tomto týdnu Martina Černá. Svým ředitelským povinnostem se bude věnovat paní ředitelka /nebude téměř k zastižení u dětí/ - v případě potřeby možno volat 606 407 684. ____________________________________ V TĚCHTO PŘEDVÁNOČNÍCH DNECH MI DOVOLTE, VÁŽENÍ A MILÍ RODIČE, ABYCH VÁM PODĚKOVALA ZA VAŠI ☺ ☺ ☺ spolupráci, podporu, pomoc, přízeň a spoustu dalších denních maličkostí nejen během roku 2009 ☺ ☺ ☺ . Všeho si velmi vážíme a přijímáme jako motivaci pro další práci s Vašimi dětmi. PŘEJI VÁM KRÁSNÉ ADVENTNÍ DNY A VÁNOCE PLNÉ PŘÍJEMNÝCH PŘEKVAPENÍ. Za všechny z Mašinky Jaroslava Černá
06.12.2009
PŘEDPOSLEDNÍ TÝDEN PROVOZU MAŠINKY V KALEND.ROCE 2009: ____________________________________ ☺ ☺ ☺ v pondělí se vrací po delší nepřítomnosti paní učitelky Holcmanová a Stehnová - "VÍTÁME JE V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE" ... v pondělí nejsou angl.hrátky - plaveme - předposlední lekce ... prosbu máme na všechny maminky a babičky /možná pečou ale i tatínkové či dědečkové/ - dáte dětem na tento týden vánoční cukrovíčko? = děkujeme vám za pomoc s vánočním pohoštěním ... ____________________________________ ☺ ☺ ☺ v úterý se dozvíme, jak to bylo s hvězdou Betlémskou - zahraje nám o tom paní Eva Hrušková se svým hereckým kolegou - PŘÍCHOD DĚTÍ DO MAŠINKY DO 7,30 !!! - DĚTI SI PŘINESOU Z DOMOVA PODEPSANÝ ZVONEČEK či ROLNIČKY !!! - Mašinku navštíví také děti z Pampelišky = snad se jim u nás bude opět líbit a také "Legenda o hvězdě" je potěší ... ____________________________________ ☺ ☺ ☺ ve středu budeme v Mašince dokončovat veškeré vánoční výrobky - DĚTI SI JE PONESOU VŠECHNY DOMŮ - naše dobrá rada: dejte dětem krabici /třeba od bot/, vše si do ní ve čtvrtek odpoledne s vámi šikovně narovnají ...
06.12.2009
☺ ☺ ☺ ve čtvrtek naposledy plaveme - bude provedeno vyúčtování a děti dostanou za plavecké výkony odměnu - vše o ukončení vodních hrátek se dozvíte od paní učitelky Štěpánky Stehnové - počkejte si na její informační "ceduličku" ... čtvrteční provozní den končí v Mašince v 15,00 - od této hodiny prožijí děti předvánoční odpoledne se svými nejbližšími - zváni jsou do Mašinky všichni, kteří se chtějí společně se svými kluky a holčičkami pokoukat po vánočně vyzdobené Mašince, podívat se na pohádku divadélka V Kufru "Vánoce v myslivně" a pochutnat si "na cukrovíčku a čajíčku" ... PŘEDEM VŠECHNY VÍTÁME ... ____________________________________ ☺ ☺ ☺ páteční dopoledne prožijí děti s dárky od Ježíška - děti čeká i slavnostní svačinka, společné zpívání a čtení ... ____________________________________ V POSLEDNÍM PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU (14.-18.12.) ČEKAJÍ NA DĚTI - poslední anglické hrátky a návštěva kina. Své "zastupující působení" ukončí v Mašince v tomto týdnu Martina Černá. Svým ředitelským povinnostem se bude věnovat paní ředitelka /nebude téměř k zastižení u dětí/ - v případě potřeby možno volat 606 407 684. ____________________________________ V TĚCHTO PŘEDVÁNOČNÍCH DNECH MI DOVOLTE, VÁŽENÍ A MILÍ RODIČE, ABYCH VÁM PODĚKOVALA ZA VAŠI ☺ ☺ ☺ spolupráci, podporu, pomoc, přízeň a spoustu dalších denních maličkostí nejen během roku 2009 ☺ ☺ ☺ . Všeho si velmi vážíme a přijímáme jako motivaci pro další práci s Vašimi dětmi. PŘEJI VÁM KRÁSNÉ ADVENTNÍ DNY A VÁNOCE PLNÉ PŘÍJEMNÝCH PŘEKVAPENÍ. Za všechny z Mašinky Jaroslava Černá
28.11.2009
PRVNÍ PROSINCOVÝ TÝDEN PŘED NÁMI: ☺ ☺ ☺ v pondělí plaveme - do 7,00 v MŠ ☺ ☺ ☺ v úterý a ve středu normální mašinkovský den ☺ ☺ ☺ ve čtvrtek plaveme (do 7,00 v MŠ) + odpoledne se těšíme na "školní hrátky s Mašinkou*" ☺ ☺ ☺ v pátek dopoledne v Mašince přivítáme návštěvu čerta, Mikuláše a anděla - doufáme, že na naše děti pekelníci ani andělíček nezapomenou a možná budou mít s sebou i nějaké balíčky - co myslíte??? ____________________________________ * vysvětl.: ŠKOLNÍ HRÁTKY S MAŠINKOU se uskuteční pro předškolní a pouze přihlášené děti, kdy každé dítě doprovodí alespoň jeden z rodičů. Náplní práce bude "běžná práce s předškolními dětmi = nic nacvičeného, kdy rodiče budou mít možnost sledovat (a občas se zapojovat) při činnosti svého budoucího školáka pod vedením paní učitelky a v kolektivu ostatních dětí - všichni kamarádi budou na své rodiče čekat ve III.třídě ve 14,30 hodin - těšíme se na první lekci - druhá a třetí lekce proběhnou v měsíci lednu - ještě před zápisem do 1.TŘÍD ZŠ ...viz odkaz AKTIVITY ... další smluvenou aktivitou před zápisem do ZŠ je SCREENING ŠZ - provádět bude Mgr.Helena Vlčková - opět pro přihlášené děti (tj.děti, jejichž rodiče vyplnili a odevzdali paní učitelce "souhlas se screeningem) - DOHODNUTÝ TERMÍN 25.1.2010 - průběh během celého dopoledne - výsledek vyšetření obdrží rodiče v písemné podobě do konce týdne, tj. do 28.1.2010 - také se těšíme !!! - viz odkaz AKTIVITY ... schůzka rodičů se zástupci dvou základních škol v Lysé je sjednána na 18.1.2010 od 15,00 hod. - klikněte na AKTIVITY - LEDEN
28.11.2009
☺ ☺ ☺ Dovoluji si tímto způsobem zveřejnit rozhodnutí rady města ohledně finančního zabezpečení provedené letní rekonstrukce malé budovy Mašinky. ☺ ☺ ☺ Rada města na svém zasedání dne 16.11.2009 rozhodla, že naší škole poskytne finance na úhradu navýšených nákladů rekonstrukce, a to v plné výši, jak jsem požádala a odůvodnila. ☺ ☺ ☺ Děkuji tímto všem rodičům za jakoukoliv podporu v mém půlročním snažení a našim radním děkuji za zvážení okolností týkajících se prováděných prací vedoucích k navýšení kapacity Mašinky. ☺ ☺ ☺ Přiznávám, že teprve nyní se z rekonstrukce opravdu raduji, neboť ze mne "spadla finanční tíha". ☺ ☺ ☺ J.Černá. ☺ ☺ ☺ ____________________________________ Poděkování na těchto stránkách patří též panu řediteli Petru Tomkovi a jeho žákům ze Základní školy praktické v Lysé nad Labem - dvakrát navštívili pracovně naši mašinkovskou zahradu a velmi pomohli s úklidem listí - jsme rádi, že máme takové pomocníky - DĚKUJEME! Neobvyklý výkon podal náš pan údržbář, pan Bohumil Štalzer, kterému se podařilo - za předem zmíněné pomoci školáků a s troškou pomoci naší - uklidit letos celou naši školní zahradu - velmi děkujeme - téměř měsíc "v jednom kuse hrabe a hrabe, TAK SNAD SE JIŽ DOHRABE KE KONCI" - DĚKUJEME!!!
21.11.2009
Máme před sebou poslední listopadový týden: " " " v pondělí anglické hrátky " " " v úterý se nám vrátí paní učitelky Iva a Iveta z kurzu - jistě uspěly a jsou z nich instruktorky plavání dětí předškolního věku - tak teď už jen ten bazén v Lysé ?!? " " " ve středu - běžný den v Mašince " " " ve čtvrtek - vodní hrátky - zřejmě budou moci vyjet všechny zdravé přihlášené děti - vybavení jako vždy a příchod do školky nejdéle v 7,00 hod. " " " v pátek - běžný den v Mašince ____________________________________ " " " týden končí 1.adventní nedělí - "lyští rodáci" pořádají již tradičně Advent na lyském náměstí - zde je pozvánka: 28.11. - Přivítání Adventu 2009 od 15 hod na Husově náměstí , od 17,00 hod Petrpaslíkovo divadlo pro děti i dospělé v kině + projekce animovaných filmů na baru Luft Kino Klubu www.spolekrodakulysa.cz www.luftkinoklub.cz
21.11.2009
Děkujeme všem rodičům za "prima spolupráci při prodeji fotografií" - paní učitelka Hrzánová zcela ukončí "akci" v pondělí 23.11. !!! ____________________________________ Akce Zubní hrátky s Mašinkou byla sjednána velmi narychlo, ale BYLA BÁJEČNÁ !!! - doufáme, že i děti doma vyprávěly ... - děkujeme za všechny vzorně přinesené zubní kartáčky a i za všechna zrcátka ... ____________________________________ ☺ ☺ ☺ Dovoluji si tímto způsobem zveřejnit rozhodnutí rady města ohledně finančního zabezpečení provedené letní rekonstrukce malé budovy Mašinky. ☺ ☺ ☺ Rada města na svém zasedání dne 16.11.2009 rozhodla, že naší škole poskytne finance na úhradu navýšených nákladů rekonstrukce, a to v plné výši, jak jsem požádala a odůvodnila. ☺ ☺ ☺ Děkuji tímto všem rodičům za jakoukoliv podporu v mém půlročním snažení a našim radním děkuji za zvážení okolností týkajících se prováděných prací vedoucích k navýšení kapacity Mašinky. ☺ ☺ ☺ Přiznávám, že teprve nyní se z rekonstrukce opravdu raduji, neboť ze mne "spadla finanční tíha". ☺ ☺ ☺ J.Černá. ☺ ☺ ☺
21.11.2009
14.11.2009
Prodloužení termínu pro přihlašování: +++ screeningu Mgr.Heleny Vlčkové +++ Školních hrátek s Mašinkou - 3 lekce do 20.11. trvá šance ještě pro všechny nemocné a nepřítomné - déle se již nebude možné přihlásit=budou stanoveny termíny a počty dětí ve skupinách !!! Počet docházejících dětí v Mašince poprvé od začátku školního roku klesl - jsme rády, že všechny nemocné děti zůstávají doma a PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE SE DOMA LÉČÍ !!! - pouhý pobyt mimo MŠ děti neuzdraví - dopřejte dětem klidový režim (pobíhání po městě děti neuzdraví). DO MŠ DOCHÁZEJÍCÍ DĚTI JSOU OPRAVDU ZDRAVÉ a užívají si všech nabídek Mašinky. Dospěláci v Mašince chybí - paní Holcmanová a Špeciánová odjíždějí dokončit kurz, paní Stehnová stůně, paní ředitelka se občas školí - z těchto důvodů se ráno někdy déle scházíme všichni ve druháčku !!! či si některé děti chodí někdy po obědě hrát do maláčku - děti se stěhováním nemají potíže !!! - PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY K PROVOZU ŠKOLKY SMĚŘUJTE "k uším paní ředitelky" !!!
14.11.2009
Je před námi pondělí 16.11. - Mašinka je uzavřena - PŘIPOMÍNÁME MÉNĚ VŠÍMAVÝM RODIČŮM. 17.11. - státní svátek. 18.11. - paní učitelka Hzránová ve druháčku rozdává soubory fotografií - info přečtěte na vstupních dveřích velké a malé budovy. 19.11. - NEPLAVEME - přesné termíny všech zbývajících lekcí hledejte pod odkazem AKTIVITY - listopad - prosinec. 20.11. +++ paní Hrzánová a fotografie - PENÍZE POUZE PŘESNĚ!!! paní učitelka nemá žádnou pokladnu - děkujeme +++ akce Zubní hrátky s Mašinkou - projekt Zoubky jako perličky - více hledejte pod odkazem AKTIVITY - listopad a dále na uvedeném webu: http://www.zoubkyjakoperlicky.cz/
06.11.2009
K některým vašim připomínkám: --- do Mašinky skutečně nelze vjíždět kočárky, technické možnosti budov to neumožňují !!! - POKUD MÁTE NĚJAKÉ PŘIPOMÍNKY, SDĚLTE JE, PROSÍM, ŘEDITELCE ŠKOLY - děkuji ... --- začaly jste děti oblékat přiměřeně počasí - děkujeme za vaše děti !!! chladem totiž nastydnou, ale upocené omarodí také !!! --- průměrná docházka v jednotlivých třídách je 20 dětí na třídu - tj. v tomto období velmi hezký stav - děkujeme vám, že věnujete pozornost zdraví svých dětí, předcházíte včasným podchycením prvotních potíží pozdějším větším zdravotním problémům A CHRÁNÍTE ZDRAVÍ OSTATNÍCH DĚTÍ, které Mašinku společně s vašimi dětmi navštěvují !!! --- v Mašince budeme v následujících dnech "v oslabení" - možná, že se bude stávat, že děti z prváčku, které chodí do školky dříve odvedete ráno do druháčku - viz Školní řád Mašinky a informace podané rodičům na "vstupní schůzce" - dále se občas stane, že některé děti z velké budovy budou v čase mezi obědem a odpolední svačinkou v malé budově - budeme se snažit ORGANIZOVAT CHOD MAŠINKY CO NEJLÉPE, DĚKUJEME ZA VAŠE POCHOPENÍ ...
06.11.2009
První listopadový týden za námi... V následujícím týdnu čekáme: --- v pondělí anglické hrátky --- v úterý přijede divadélko --- ve čtvrtek vodní hrátky V Mašince přecházíme v jednotlivých třídách postupně od podzimních radovánek k mikulášsko-čertovskému tvoření - povídání - zpívání - tancování - až nás zachytí Ježíškovské chystání a těšení - TO TO LETÍ ... a nejde to zastavit ... pokud máte zájem - projděte Mašinku od maláčku ke třeťáčku a pokoukejte, co se kde děje ... TŘEBA NAJDETE NĚJAKOU INSPIRACI ... ať se vám u nás líbí !!! ____________________________________ K vodním hrátkám - máme před sebou pátou plaveckou lekci - 12.11. - pokaždé jsme zatím vyvezly 20 dětí / maximální kapacita kurzu/ a MŮŽEME SDĚLIT, ŽE HRÁTKY JSOU LETOS JINÉ, NEŽ-LI V PŘEDCHOZÍCH LETECH a jsou moc !!! hezké, děti velmi baví, JSME OPRAVDU VŠICHNI SPOKOJENI !!! ____________________________________ Věnujte pozornost nástěnce u vchodu do velké budovy !!! je pro rodiče předškoláků a čeká do 13.11. !!! - poté bude odstraněna, budou dohodnuty termíny s paní Mgr.Vlčkovou na screening školní zralosti a budou vytvořeny skupiny a stanoveny přesně datumy na ŠKOLNÍ HRÁTKY S MAŠINKOU !!!
01.11.2009
Podzimní prázdniny jsou za námi, ale podzim, doufejme, ještě ne! V Mašince se budeme snažit užívat si s dětmi krásné dny plné snad ještě hezkého počasí, barevného padajícího listí a podzimních plodů. Doufáme, že ještě v Mašince přibudou nějací noví podzimáčci, a to ze společných rukou tvořivých a nápaditých dětí a rodičů. ____________________________________ V pondělí 2.11. čekají na děti anglické hrátky, ve středu 4.11. přijede divadélko /viz odkaz AKTIVITY/, ve čtvrtek 5.11. jedeme plavat - na vodní hrátky přicházejte nejdéle do 7,00 hodin !!! ____________________________________ Ve velké budově na rodiče předškoláků čeká nástěnka s podrobnou nabídkou a informacemi - vše se týká připravenosti na školu a úrovně školní zralosti - PROČTĚTE, ZVAŽTE A POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM, TAK SE PŘIHLASTE... - přihlašování nejdéle do:13.11.2009 !!! ____________________________________ PŘIPOMÍNÁME UZAVŘENÍ MAŠINKY V PONDĚLÍ 16.11.2009 !!! V úterý je pak státní svátek. Školka začne provoz ve středu 18.11. - vše najdete pod odkazem AKTIVITY !!!
25.10.2009
Velká budova má tak trochu potíže s pohybem sourozenců po chodbách a šatnách - žádáme maminky, které dopřávají svým mladším dětem volnost, aby si své děti hlídaly a nenechávaly je HOSPODAŘIT JINÝM DĚTEM V PŘIHRÁDKÁCH či BĚHAT PO CHODBĚ, CHODIT DO DRUHÉ ŠATNY nebo HOSPODAŘIT s výrobky, obrázky dětí, výzdobou či SE ZNAČKAMI ve žlutém a červeném vagónku u schodů. TÉŽ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ je nutné, aby byly děti stále pod dohledem maminek, hrozí úrazy u dveří, schodů či vstupů do jiných, nepřístupných míst..... VELMI DĚKUJEME !!!
25.10.2009
Milí rodiče, máme před sebou velmi zvláštní týden - dva dny prožijeme společně a zbytek týdne si užijete společně se svými dětmi během státního svátku, podzimních prázdnin a víkendu - přejeme vám všem hezké podzimní odpočívání. ____________________________________ Podzimáčci - bohužel musíme postupně odstraňovat ty již poškozené, ale rádi bychom ještě ráno svítili...., a tak se těšíme na vaše další výrobky.....třeba právě v nadcházejících dnech volna budete mít "tvořivou chvilku" - děkujeme...... V Mašince se také snažíme - kluci a holčičky ze třeťáku vydlabali a vyřezali podzimáčka a vymysleli mu jméno OKÁČEK - ráno ho svítícího hledejte u malé budovy /u kravičky/. ____________________________________ Veselý podzim v Mašince přeje Mašinka !!!
16.10.2009
Ještě jednou připomínáme - na základě dění ve školce: - na plavání je nutné přijít do Mašinky do 7,00 hodin !!! - neposílejte děti do Mašinky s průjmem, s bolestmi břicha - pokud jeden den mělo dítě obtíže....NEMŮŽE BÝT DRUHÝ DEN SCHOPNO PROŽÍT DEN V KOLEKTIVU !!! - pokud má počasí výkyvy jako v uplynulém týdnu, je potřeba REAGOVAT A DĚTI VYBAVIT !!! - oblečení, obuv, rukavice, šály, teplé čepice, punčocháče.... - DĚTI JDOU SE SVÝMI PANÍ UČITELKAMI VEN !!! - v pondělí a v úterý vybírá paní učitelka Iva Špeciánová /1.třída/ peníze na "anglické hrátky" - v čase odpoledním - od 12,30 do 16,00 hodin. - mějte pro ni připravenu přesně částku 400,- - děkujeme....
10.10.2009
Na nástěnkách ve svých šatnách vyplňujte, prosím, zájem o fotografování = FOTO PŘIJEDE HOTOVÉ DO MŠ DO 3 TÝDNŮ, tj.přibližně do konce měsíce října a docházku Vašeho dítěte do MŠ o podzimních prázdninách POZOR ZMĚNA !!! = NA ZÁKLADĚ PRÁVĚ TOHOTO PRŮZKUMU BYLO ROZHODNUTO O UZAVŽENÍ MŠ v době podzimních školních prázdnin !!! NA ZÁKLADĚ ZVÁŽENÍ SOUVISLOSTÍ ROZHODLA ŘEDITELKA ZÁROVEŇ O UZAVŘENÍ ŠKOLY od pondělí 21.12. po dobu 14 dnů. VELMI DĚKUJEME ZA VAŠE PODZIMÁČKY, průběžně je fotografujeme a zveřejníme na webu. DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS STRÁVENÝ S VAŠIMI DĚTMI = rády se chlubí, že s Vámi vyráběly. Prosíme Vás, rodiče, abyste neposílaly do Mašinky své děti, pokud mají střevní potíže - buďte vnímaví k problémům svých dětí a zároveň ohleduplní k ostatním dětem, ale i dospělým ve školce !!! Děkujeme. Žádáme všechny rodiče, kteří se svými dětmi využívají skluzavku TOBOGÁN, aby nenechávaly děti házet kamínky na skluzavku !!! a v čase "po obědě" udržovaly v prostorách U TOBOGÁNU klid, neboť DĚTI V MALÉ BUDOVĚ USÍNAJÍ, SPÍ ČI ODPOČÍVAJÍ !!! Děkujeme Vám za pochopení !!!
10.10.2009
Mašinka a její děti mají za sebou další pohodový týden: --- v pondělí začaly "anglické hrátky" - s vybíráním peněz počítejte ve dnech 19. a 20.10. v čase od 12,30 do 16,15 hodin u paní učitelky Ivy Špeciánové = 1.třída !!! --- za hezké úterní odpoledne děkujeme mamince Anežky Lecjaksové, která k nám do Mašinky pozvala pana Herclíka ze Dvorců s jeho vycvičenými svěřenci - oba pejsci se předvedli "ve vší parádě" = a to nám nestačili ukázat úplně všechno, co umí - tak třeba pokračování příště - děkujeme !!! --- ve čtvrtek jsme úspěšně plavali - nezapomínejte přicházet v den "vodních hrátek" do Mašinky do 7,00 hodin - všech deset termínů najdete na hlavní nástěnce u Mašinky - jsou to čtvrtky a pozor !!! dva pondělky - viz také odkaz zde na webu AKTIVITY - pododkazy "říjen - listopad - prosinec" !!! BYL TO HEZKÝ TÝDEN !!!
03.10.2009
Začátek měsíce října se v Mašince vydařil - alespoň si to myslíme, a to NEJEN podle Vašich reakcí .... ____________________________________ Čtvrtek 1.10.2009 byl v Mašince skutečně neobvyklý - dopoledne za dětmi zavítalo divadélko ALBAPŠTROS, které v podání pana Becka a paní Lorencové zahrálo "Karkulku trochu jinak" - a nám se pohádka líbila - byla vtipná a plná písniček. Dětem se dostalo i "přídavků" písniček v podání zpěvačky Zdenky Lorencové, legendy českého folku a také ohodnocení ze zpěvaččiných úst: "Máte moc prima děti, bezvadně je vedete a moc příjemně jsem se u Vás cítila" /nešetřila paní Lorencová slovy/ www.zdenkalorencova.cz ____________________________________ Pohodový den pokračoval odpoledne - Podzimní květinová slavnost v Mašince za úžasného sponzoringu Petra Grzywy /firma G-Flowers/ a Miloše Skořepy /"šampiona" oboru fruitcarving/ a s přispěním sídlištní organizace ČZS v Lysé nad Labem, především paní Šulcové vnesla do tváří našich dětí spoustu úsměvů, protože se tvořilo !!! Děti společně se svými rodiči vyráběly podzimáčky, při tom měly možnost pozorovat práci pánů Grzywy a Skořepy, kteří přímo před nimi tvořili "úžasnosti" - budete mít možnost oživit si jejich umění na stránce s fotografiemi. Odpoledne sladce doplnilo pohoštění a hlavně !!! POČASÍ VYDRŽELO !!! ____________________________________ PŘÁLI BYCHOM SI MÍT V MAŠINCE HODNĚ TAKOVÝCH BÁJEČNÝCH DNŮ, JAKO BYL TEN PRVNÍ ŘÍJNOVÝ !!!
03.10.2009
Máme za sebou měsíc září - a úžasně !!! ____________________________________ = všechny děti se již v Mašince zabydlely, některé i tak, že se jim nechce ani odcházet domů ! BEZVA ! = v Mašince se podzimně tvoří /v jednotlivých třídách/ a největší radost mají jistě všichni z přibývajících podzimáčků ! PARÁDA! = pokud máte jakékoliv nevyjasněné záležitosti či otázky, které potřebujete zodpovědět, neváhejte a přijďte, vše rády zodpovíme ! JE PO ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU A MŮŽE SE STÁT, ŽE VÁM NENÍ COKOLIV JASNÉ ? = rozjíždí se "anglické hrátky" /od pondělí/ a pojedeme poprvé plavat /ve čtvrtek/ = v úterý se těšíme /po obědě/ na návštěvu od vojska - nechte své děti v tento den v MŠ až do odpoledne, přijede za nimi "psovod se svým čtyřnohým kamarádem" ____________________________________ Sledujte nástěnku či web, ať své děti nepřipravujete o bezva akce v Mašince !!!
20.09.2009
V pondělí 28.9.2009 nezapomeňte, že i Mašinka bude odpočívat = je den státního svátku. Všechny děti čekáme v úterý 29.9. a POZOR !!! : Ve čtvrtek 1.10.2009 bude v Mašince po celý den rušno !!! = dopoledne přijede za dětmi divadélko /koukněte na odkaz ve vagónku AKTIVITY/ a = odpoledne chystáme ZAHRADNÍ AKCI = v Mašince tak zahájíme /trochu opožděně/ všichni společně školní rok 2009 - 2010, přivítáme podzim a učiníme první pokusy o výrobu podzimáčků Řádný provoz školky v tento den bude ukončen v 15,00 hodin, protože OD 15,00 HODIN BUDETE SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI - - moci obdivovat již hotová či právě se tvořící aranžmá nejen s tématikou podzimu - sledovat "mistra" při vyřezávání do dužiny ovoce či jiných plodů - budete mít příležitost vytvořit si vlastní aranžmá, především podzimáčka Sponzorem celé odpolední akce je firma G-Flowers pana Petra Grzywy, která představí vlastní činnost a produkty - jejich výrobu a připraví veškerý potřebný materiál k tvoření s dětmi. Prosíme pouze: každá tvořící dvojice či skupinka či rodinka si přinese 1 jablko a 1 hrušku !!! NA PRVNÍ ŘÍJNOVÝ DEN S VAŠIMI DĚTMI A S VÁMI SE VELMI TĚŠÍME A DOUFÁME, ŽE AKTIVITU MAŠINKY ODMĚNÍTE SVOU ÚČASTÍ PŘI TÉTO NEOBVYKLÉ AKCI.
20.09.2009
V nadcházejícím týdnu od 21. do 25.9.2009 si budeme v Mašince užívat "klidu" = nečeká nás žádná školkovská akce, pouze skupinka 4 - 6 předškoláků půjde vítat nové občánky města Lysá n.L. do obřadní síně na městském úřadě = ve čtvrtek s písničkou a básničkou = snad potěšíme a nerozbrečíme. ____________________________________ V Mašince jsme všichni společně již prožili 3 zářijové týdny. Není nikdo, kdo by ještě v novém školním roce do školky nenastoupil, dokonce nás stále chodí opravdu hodně = průměrná docházka je 20 dětí na třídu. ____________________________________ Blíží se také konec měsíce, proto připomínáme - MÁTE UHRAZENY VŠECHNY POVINNÉ PLATBY ? - školné za měsíc září - stravné zálohově na měsíc září a již i na měsíc říjen !!! DALŠÍ NEODPUSTITLNÉ ČÁSTKY JSOU: - případné dluhy na školném za 2008 - 2009 - školné za prázdninovou docházku do Mašinky DÁLE NEZAPOMEŇTE NA PENÍZKY: - do Fondu rodičů - nejdéle prosíme zaslat do konce měsíce listopadu 2009 ____________________________________ Prosíme ještě doodevzdat paní učitelkám do tříd vyplněné povinné tiskopisy.
12.09.2009
Pod vagónkem AKTIVITY najdete doposud všechny již jistě známé či předběžně plánované akce, zvláštní dny, prázdninové dny atd...NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010 !!! ____________________________________ Děkuje vám, milí rodiče za vaše BLESKOVÉ PÁTEČNÍ POOBĚDOVÉ VYZVEDNUTÍ DĚTÍ a tím umožnění mimořádného ukončení provozu Mašinky - byli jste skvělí !!! Také náš poslední seminář z celého vzdělávacího cyklu byl báječný !!! Děkujeme. ____________________________________ Druhý zářijový týden v Mašince proběhl báječně - "pláčeme velmi málo a snažíme se užívat si krásné dny v Mašince". VAŠE DĚTI !!! Rodiče "nových dětí" = skutečně si nedělejte starosti, DĚTI JSOU PRIMA !!! Tak to vidí paní učitelky.....
08.09.2009
MILÍ RODIČE Děkujeme vám za účast na úvodní schůzce pro rok 2009 - 2010 - přišly vás na toto trochu slavnostní zahájení téměř dvě třetiny a to je úžasné - veškeré důležité informace ze schůzky naleznete na hlavní nástěnce u mašinky. ____________________________________ Na pátek 11.9. 2009 připomínáme, že Mašinka má provoz jen do 12,30 hod. - děkujeme vám za vaši vstřícnost s vyzvednutím dětí, díky níž se můžeme rozjet na poslední ze seminářů. ____________________________________ Pod vagónkem AKTIVITY se budou již postupně objevovat -budou doplňovány- naplánované akce, pokud jste "zvědaví", tak koukněte, naplánována jsou již i téměř všechna předpokládaná uzavření MŠ. ____________________________________ V pondělí 14.9.2009 čekáme první divadélko, přijede dopoledne, jmenuje se Divadélko v kufru a přiveze pohádku O Karkulce. Mašinka se těší !!!
02.09.2009
TAK UŽ JSME SE ROZJELI !!! Téměř jako každý rok - někdo s úsměvem, někdo s pláčem, někdo tak nějak nijak -zatím - důležité je, že jsme se v Mašince sešli: Z CELKOVÉHO POČTU 75 ZAPSANÝCH DĚTÍ NÁS BYLO V PRVNÍCH DNECH VE ŠKOLCE SKUTEČNĚ 72 !!! - ve třeťáku jsme se sešli "samí staří dobří známí", přesto jsou pro nás některé věci nové - ve druháčku máme 6 nových kamarádů, ukazujeme a vysvětlujeme jim, "jak to u nás v Mašince chodí" - do prváčku se vrátily po prázdninách "3 děti od loňska" a nastoupilo 22 "zbrusu nových kluků a holčiček " - některým z nich se chce zatím spíše plakat, než -li si hrát a povídat, najdou se mezi nimi i trošku "vzteklouni", ale AŽ K NÁM ZAVÍTÁTE O PÁR DNŮ POZDĚJI, NAJDETE UŽ ŠIKOVNÉ DĚTI, které Mašinka proveze školním rokem až na jeho konec, "do stanice ČERVEN 2010" DRŽTE NÁM PALCE A POJEĎTE S NÁMI !!!
27.08.2009
Vítáme Vás na stránkách Mašinky !!! Doufáme, že jste prázdninově naladěni ??? ____________________________________ Že už se do Mašinky těšíte? Že jste zvědaví jaká Mašinka Vás přivítá? Že chcete vědět do jaké třídy budete ve školním roce 2009 - 2010 chodit?.........odpovědi na Vaše otázky skutečně najdete v Mašince.........TĚŠÍME SE NA VÁS V ÚTERÝ 1.9. - POZOR !!! příchod nejpozději do 7,45 hod. !!! Mašinka je otevřena od 6,15 do 16,15 hod. Seznamy dětí v jednotlivých třídách najdete na hlavní nástěnce - svou značku s dětmi vyhledáte v šatnách jednotlivých tříd. ____________________________________ Ve čtvrtek 3.9.2009 od 17,00 hod. Vás Mašinka zve na svou úvodní schůzku - PROSÍME PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ - KDO NEMÁ MOŽNOST PŘIJÍT BEZ DĚTÍ, ZAJISTÍ SI PŘEDÁNÍ INFORMACÍ OD NĚKOHO ZNÁMÉHO !!! DŮLEŽITÉ !!! Těšíme se na Vaši účast !!! DĚKUJEME !!! V Mašince se poprvé sejdeme v nově rekonstruované malé budově, tedy v 1.třídě - úvod schůzky bude zřejmě za účasti hostů, poté budou následovat organizační záležitosti školního roku 2009 - 2010. ____________________________________ Mašinku čeká poslední prázdninový víkend - bude pracovní - pokračovat v pracích budou především truhláři, a to v obou budovách, na své si ještě přijdou i paní uklizečky a pan údržbář - přesto se budeme snažit mít v úterý v Mašince útulno a veselo. Hezké poslední prázdninové dny !!!
03.07.2009
MAŠINKA SE LOUČÍ !!! Velké poděkování vyjadřujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na cestě Mašinky školním rokem 2008 - 2009. Děkujeme za: - vaši přízeň a podporu - vaši pomoc a dary dětem a školce - vaše slova pochvalná i kritická - vaši ochotu spolupracovat a komunikovat - všechny pozdravy, úsměvy, požádání i poděkování a povšimnutí - milé maličkosti pro nás dospěláky - kytičky, dárečky či sladkosti DÍK VÁM VŠEM !!! ____________________________________ Prázdniny jsou časem plným cestování, setkávání a poznávání. Ať budete cestovat po naší vlasti, v zahraničí či jen po okolí Lysé - přejeme vám "jízdu bez nehod". Těm, kteří budou ještě navíc "cestovat" po ostatních mateřských školách v Lysé v rámci prázdninového provozu přejeme příjemný školkovský pobyt. KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJE MAŠINKA !!!
03.07.2009
13.06.2009
Zde na webu budou za období březen - červen doplněny složky fotografií - stávající i nové - zřejmě na začátku prázdnin - PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O DVD S FOTOGRAFIEMI ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 - 2009, aby se zapsali do seznamu na nástěnce ve 2.třídě !!! DVD budou připravena k vyzvednutí v prvním týdnu v září !!! Prosíme rodiče také o přinesení veškerého starého papíru, abychom měli v Mašince "na prázdniny uklizeno" !!! Sběr odvážíme 24.6. - ve středu - od 7,30 hodin vyvážíme z hospodářské budovy a nakládáme přímo na auto - DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC !!! O ZAJIŠTĚNÍ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU POŽÁDALI RODIČE TĚCHTO DĚTÍ: Kučera, Vančík, Vojta, Houdková, Bureš, Petrus, Lom, Krýdová, Hoskovcová, Černý Jakub, Pokorný, Voříšková, Syrový, Černý Richard, Hrubčík, Nesměrák, Steinbach, Durdan, Blažek P+R, Nehasilová, Kubátrová, Zmrhal, Šumpík, Sloupová ____________________________________ KDO JEŠTĚ NEMÁ - vyzvedněte: """ od paní Stehnové fotografie !!! """ od paní Špeciánové peníze za angličtinu !!!
12.06.2009
Poslední aktivity Mašinky jsou za námi a zdá se, že "úspěšně dojíždíme do stanice ČERVEN 2009" - soudíme tak podle reakcí dětí a odezvy od vás dospěláků - děkujeme vám za celoroční pochopení, podporu, spolupráci, aktivitu a velmi děkujeme též za milé maličkosti či kytičky, které nám nejen v těchto dnech předáváte. Přejeme našim budoucím školákům krásné poslední dny ve školce a vám všem báječné prázdniny se spoustou času k odpočinku a báječných zážitků s vašimi dětmi. Pro setkání od 1.9.2009 zveřejňujeme seznamy dětí v jednotlivých třídách - možnost změny není vyloučena !!! = PROSÍME RODIČE DĚTÍ Z BUDOUCÍ 3.TŘÍDY, ABY SE ZAMYSLELI NAD "SVÝMI PRVŇÁČKY" - pokud si myslíte, že budete zvažovat pro svého syna či dceru odklad školní docházky --- PŘIJĎTE CO NEJDŘÍVE !!! ZA PANÍ ŘEDITELKOU či paní zástupkyní Ivetou Holcmanovou TUTO SITUACI PROHOVOŘIT = DĚKUJEME VÁM !!! 1.TŘÍDA ve šk.roce 2009 - 2010: Bednařík, Němcová, Roubíčková, Nič, Červený, Herman, Herman, Hermanová, Kopejtko, Krausová, Fialová, Brunclík, Hulík, Zeman, Pavlovič 2.TŘÍDA ve šk.roce 2009 - 2010: Bureš, Steinbach, Vojta, Lecjaksová, Podaná, Krajíček, Kučera, Zmrhal, Chýňavová, Adámková, Voříšková, Čadek, Uvíra, Urban, Fajmon, Jehličková, Honestchläger, Honetschlägerová, Hoskovcová, Krýdová, Ďuriš, Otčenášková, Lacek, Jakubal, Lom 3.TŘÍDA ve šk.roce 2009 - 2010: Blažek, Blažek, Vlček, Kubátová, Lorko, Vančík, Jakubal, Petrus, Němec, Pokorný, Vanc, Šumpík, Theissigová, Durdan, Jakůbková, Čovan, Čadková, Šmíd, Chmelík, Krátká, Vanclová, Brandejs, Novotný, Nožička, Galuščák
08.06.2009
Rekonstrukce v Mašince začala !!! Děkujeme všem rodičům, kteří pochopili náš záměr REKONSTRUOVAT MALOU BUDOVU NAŠÍ ŠKOLKY a podporují naše úsilí pomocí při vyklízení prostor či jen pochopením pro organizační změny v provozu Mašinky v měsíci červnu. MÁTE MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO PROSTOR 1.TŘÍDY - ZVENKU !!! Poněvadž jsme zaznamenali i negativní ohlasy, vyzýváme "nespokojené rodiče", aby navštívili paní ředitelku, od které se jim osobně dostane podrobné vysvětlení situace a časový rozvrh rekonstrukce. Od 15.6. budou vyvěšeny nové seznamy dětí v jednotlivých třídách pro školní rok 2009 - 2010 = prozatím stále celkový počet dětí v MŠ 68, jako doposud - o zamýšleném navýšení kapacity MŠ od 1.9.2009 na celkový počet 75 dětí bude rozhodnuto až po ukončení rekonstrukce MŠ - POKUD BUDE Z FINANČNÍCH DŮVODŮ "DOTAŽENA DO KONCE", teprve poté bude kapacita MŠ doplněna a seznamy pro šk.r.2009 - 2010 upraveny.
03.06.2009
V týdnu od 8. do 12.6.2009 nás čeká: """ výlet na leteckou základnu Kbely - vybavení jako vždy, sraz v MŠ do 7, 00 hod., příjezd do MŠ do 15,00 hod. """ loučení se školním rokem a předškoláky - zahradní slavnost od 15,00 hodin !!! - předškoláci mají připraven krátký program, proběhne předávání dárků a loučení a přibližně od 15,30 hod. bude bavit všechny přítomné divadélko Romaneto = DĚKUJEME VÁM VŠEM, ŽE SI NAJDETE CHVÍLI ČASU PRO SVÉ DĚTI A BUDETE S NIMI PO CELOU DOBU AKCE, TEDY OD 15,00 HOD.=DĚTI SE TĚŠÍ NA VÁS A PROGRAM CHYSTAJÍ PRO VÁS !!! + pohoštění pro všechny zajistí Eurest = nápoje i něco k zakousnutí - stačí Vám pouze nějaké korunky na placení """ SLEDUJTE VÝZVU NA NÁSTĚNCE OHLEDNĚ: vyzvedávání fotografií /platba 140,- Kč při převzetí/ a vyúčtování anglických hrátek za 2.pololetí /převzetí částky osobně pouze u paní Ivy Špeciánové/ """ 24.6. prosíme o pomoc se sběrem - viz odkaz AKTIVITY
30.05.2009
Ze školky v přírodě jsme doma !!! Děkuji všem rodičům za projevenou důvěru - ponechat děti s námi na týdenním pobytu v Jizerských horách a VŠEM DOSPĚLÁKŮM ZE ŠKOLKY V PŘÍRODĚ DĚKUJI ZA JEJICH OCHOTU S DĚTMI VYJET A KRÁSNÝ, ALE NÁROČNÝ TÝDEN S DĚTMI ABSOLVOVAT !!! Ředitelka MŠ. ____________________________________ Všem našim rodičům, kteří nás letos obdařili milými maličkostmi "jako poděkování za školku v přírodě " děkujeme !!! Je to od Vás velmi milé. Dospěláci ze školky v přírodě.
19.05.2009
Zveřejnění veřejné zakázky, v souladu se směrnicí č. 2/2008, zřizovatele Města Lysá nad Labem. Zakázka č.1/2009 Zadavatel: Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem Sídliště 1512, 1516, 28922 Lysá nad Labem IČO 70991332 Vypisuje: Jaroslava Černá, ředitelka školy Kontakt: cerna@ms-masinka.cz, 606 407 684 Název zakázky: nábytkové vybavení 1.a 2.třídy MŠ Mašinka Předmět zakázky: výroba a montáž krytů radiátorů a nábytkového vybavení dle specifických požadavků školy Možný počet dodavatelů: 2 Termíny, kritéria a hodnocení soutěže: 1. cenová nabídka - 50% 2. reference na dodavatele – 30% 3. termín provedení díla - 10% 4. záruka na dílo - 10% Platební podmínky: splatnost FA do 30-ti kalendářních dnů Místo dodání, příjemce, čas, označení nabídky: 1. poštou na adresu školy 2. k rukám ředitelky školy 3. označení obálky: MŠ Mašinka–nábytek- NEOTVÍRAT 4. nabídky nejdéle do 11.6.2009 Zveřejněno od: 23.5.2009 Zveřejněno do: 1.6.2009
07.05.2009
Do odjezdu na školku v přírodě už nám zbývají jen 2 týdny. Žádáme všechny rodiče, aby velmi svědomitě přistupovali k této akci: !!! na školku v přírodě odjíždějí pouze zdravé děti !!! rýma i kašel jsou opravdu nemoci !!! - zodpovědnost nemáte, milí rodiče, jen za své dítě, ale i za zdraví ostatních kluků a holčiček, kteří vyjíždějí s tím Vaším "turistou" společně !!! DÁLE VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE DBALI VEŠKERÝCH POKYNŮ KE ŠKOLCE V PŘÍRODĚ, KTERÉ JSTE OBDRŽELI V PÍSEMNÉ FORMĚ - především "seznam věcí" a "pokyny pro rodiče", ale i "dotazník ke školce v přírodě" = pečlivě vyplnit !!! Věříme, že školka v přírodě DOPADNE BÁJEČNĚ !!! My z Mašinky se budeme snažit udělat maximum pro pohodový týden dětí bez rodičů. Děkujeme Vám všem, že svým svědomitým přístupem nám tento náročný úkol pomůžete splnit !! Veškeré dotazy můžete stále směřovat na: paní ředitelku a obě zdravotnice = paní učitelky Holcmanovou a Špeciánovou. Dále s dětmi vyjíždějí: na celý pobyt Martina Černá, Dana Pudilová a částečně se o týdenní pobyt podělí paní uklizečka Jana Hausnerová s jednou.................zatím nevíme.
07.05.2009
Ve středu - 13.5.2009 !!! - odpoledne připomínáme školkovskou oslavu Dne maminek - zveme všechny maminky a babičky, ale i tatínky a dědečky - program Lídy Helligerové "Jarní písnička, na louce kytička" začíná v 15,30 hod.!!! v 1.patře velké budovy. Těšte se na "členku dívčí kapely Schovanky - JEJÍ VYSTOUPENÍ JE VŽDY MILÝM ZÁŽITKEM !!! Ve čtvrtek 14.5.2009 máme sjednánu dopolední akci s hasiči a záchranáři - příchod do školky do 7,30 hodin - sportovní oblečení a obuv podmínkou, dále batůžek s pláštěnkou, kapesníčky a lahvičku s pitím !!! V pondělí 18.5. jsou v Mašince letošní poslední anglické hrátky. V úterý 19.5. jedeme vlakem do Botanicusu, do Ostré. Příchod dětí do MŠ do 7,00 hod. ve sportovním oblečení, s batůžkem a v něm pláštěnku, kapesníčky a 2 půllitrové lahvičky s pitím !!! Děkujeme. Návrat vlakem do Lysé na nádraží ve 14,24 hod., = kdo chce ušetřit dětem nožky při zpáteční cestě, vyzvedne si svého "turistu" již na nádraží !!!
04.05.2009
Milí rodiče - máme za sebou poslední dubnový týden a první "prodloužený květnový víkend": - závěrečné dubnové aktivity Mašinky se podle nás i podle reakcí dětí natolik vydařily, že je budeme určitě opakovat - po středečním dopoledni v maskách a vydařeném karnevalu měly děti ještě dost sil, aby si vychutnaly všechny zajímavosti, které jim poskytlo "hospodářství Brynychových" - tam jsme dorazili v počtu 41 kluků a holčiček - předvedené cvičení na koních, kobylka s třítýdenním hříbětem ve výběhu, telátka ve stáji, právě narození králíčci, kočky na slámě, psi, pávi i jízda dětí na koních jistě vedly děti k barvitému vyprávění rodičům. Za dopolední rej masek, pěší odpolední výkon i absolvování večerní cesty odvahy si děti odnášely medaile, diplomy a další pěkné dárky. Čtvrteční buřtíky opékané nad ohýnkem na školní zahradě byly už jen puntíkem vydařeného týdne. ____________________________________ O víkendu pilně pracoval správce našich webových stránek a dodal do vagónku FOTOGRAFIE připravené "obrázky". Klikněte a prohlížejte, jistě zde své kluky a holčičky najdete !!! VLOŽENY BYLY SLOŽKY NOVÉ, NĚKTERÉ STÁVAJÍCÍ SLOŽKY BYLY DOPLNĚNY !!! DĚKUJEME PANU VOŘÍŠKOVI ZA JEHO SLUŽBY PRO MAŠINKU !!!
04.05.2009
Po opět zkráceném pracovním týdnu se s námi těšte třeba na středu a čtvrtek 13.5. a 14.5. Ve středu odpoledne s námi přijďte všechny maminky a babičky oslavit Den matek - pozvaly jsme pro Vás Lídu Helligerovou ze Schovanek ! - JEJÍ VYSTOUPENÍ JE VŽDY OPRAVDOVÝM ZÁŽITKEM !!! Sejdeme se s Vámi rády v 15,30 hodin v 1.patře velké budovy !!! Těšíme se, že děti nezklamete a strávíte s nimi hezkou chvilku v Mašince !!! TATÍNKOVÉ ČI DĚDEČKOVÉ SAMOZŘEJMĚ VÍTÁNI !!! Ve čtvrtek máme sjednánu dopolední akci s hasiči a záchranáři. Pondělí 11.5. bude "náročné" pro paní ředitelku, jde jednat se zřizovatelem - DĚKUJI VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ PRO MÁ DALŠÍ JEDNÁNÍ PODEPSALI NA NÁSTĚNKÁCH VYVĚŠENÉ ARCHY. VAŠÍ PODPORY SI VELMI CENÍM A DOUFÁM, ŽE MI I TOTO POMŮŽE PŘESVĚDČIT ZŘIZOVATELE ZMĚNIT ROZHODNUTÍ V ZÁLEŽITOSTI NALOŽENÍ S HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKEM NAŠÍ ŠKOLY = TEDY NAŠEHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008.
04.05.2009
xxx
26.04.2009
Děkuji všem rodičům, kteří se zastavili u nástěnek s mým vyjádřením pro Radu města Lysá n.L. v záležitosti naložení s hospodářským výsledkem školy za rok 2008 - zvláště pak děkuji všem, kteří svým podpisem podpořili mou snahu o spravedlivé naložení s tímto výsledkem !!! Ředitelka. ____________________________________ Přijímací řízení do Mašinky pro docházku dětí od školního roku 2009 - 2010 je ukončeno, zákonní zástupci převzali z mých rukou Rozhodnutí - 18 dětí bylo přijato, 32 dětí muselo být odmítnuto. Během správního řízení o přijímání jsme se jako ředitelky mateřských škol v Lysé sešly a vzájemně jsme se snažily "korigovat" přihlášky, které byly podány na více mateřských škol, především jsme se snažily vzájemně dohodnout umístění dětí pracujících maminek s bydlištěm v Lysé. Celkový výsledek za letošní rok ve čtyřech mateřských školách v Lysé n.L. je 70 přijatých a přes 90 nepřijatých dětí. Děkuji všem účastníkům přijímacího řízení za jejich přístup k nastalé situaci. S těmi, kteří nebyli pro školní rok 2009 - 2010 uspokojeni se těším naviděnou na jaře 2010, pokud jejich zájem o MŠ Mašinku bude přetrvávat. Ředitelka.
26.04.2009
Poslední dubnový týden prožijeme neobvykle: """ v pondělí anglické hrátky """ v úterý přijede pan fotograf dofotit děti, které ještě vyfocené nejsou """ ve středu nezapomeňte na masky a odpolední vycházku do přírody - veškeré informace "ke středě" najdete na hlavní nástěnce v Mašince či se můžete doptat jakkoli v MŠ """ ve čtvrtek v Mašince prožijeme "čarodějné dopoledne" """ v pátek je státní svátek, a tak Vám přejeme, abyste si užili s dětmi hezký prodloužený víkend ____________________________________ První květnový týden bude zahájen tradičně pondělní angličtinou a ukončen netradičně pátečním státním svátkem /8.5.2009/ - opět tedy prodloužený víkend. V Mašince bude v tomto týdnu chybět paní učitelka Špeciánová. ____________________________________ Děkujeme rodičům Agátky z prváčku za darovaný kompletní počítač / nakonec včetně monitoru a dalšího příslušenství/ - PC bude umístěno pro potřeby dětí ve 3.třídě Mašinky. Tímto budeme mít pro výukové programy dvě PC sestavy. Další PC sestavu darovala Mašince Misan, s.r.o. Zástupcům Misanu děkujeme ještě za úžasnou "páteční exkurzi" - bylo to báječné - děti si odnesly spoustu zážitků, ale také funkční maketu robota.
17.04.2009
V předposledním dubnovém týdnu se také nebudeme v Mašince nudit : """ v pondělí anglické hrátky """ v úterý jdeme do kina na "děti ze ZUŠky a Inku Rybářovou" """ ve středu přijede do Mašinky divadélko """ ve čtvrtek se dopoledne fotografujeme - přijďte - především u předškoláků potřebujeme "obrázek" na tablo """ v pátek možná předškoláci navštíví MISAN Týden má ještě o něco pestřejší paní ředitelka : """ pokud ČLENOVÉ RADY MĚSTA LYSÁ N.L. ji na její žádost pozvou na své úterní jednání, bude osobně vyslyšena v záležitosti naložení s hospodářským výsledkem školy za rok 2008 - viz nástěnky v malé a velké budově MŠ - seznamte se s "USNESENÍM RADY MĚSTA A ODHLASOVÁNÍM TOHOTO USNESENÍ ZASTUPITELI MĚSTA, A TO V TÉMĚŘ PŮVODNÍ PODOBĚ" """ ve středu čeká paní ředitelku po celý den předávání ROZHODNUTÍ O PŘIJÍMÁNÍ DO MŠ - nic k závidění - 18 žadatelů bylo uspokojeno a nastoupí 1.9.2009 do naší Mašinky, naopak 32 žadatelům nemohlo být vyhověno a převezmou si záporné vyjádření
17.04.2009
Povelikonoční týden je za námi a velmi se vydařil !!! Celý týden bylo krásné počasí, takže děti trávily hodně času venku na školní zahradě, zakončili jsme zdárně cyklus návštěv solné jeskyně a poskytli jsme některým maminkám informace o blížící se školce v přírodě - jakékoliv případné dotazy ohledně týdenního pobytu dětí na horách směřujte na paní učitelku Holcmanovou či paní ředitelku. Úžasným dnem v týdnu byl pro celou Mašinku čtvrtek, kdy jsme uskutečnili báječný výlet !!! Staré Hrady doporučujeme jako cíl rodinného výletu !!! Pohádkový svět dědečka Fábulína totiž okouzlil nejen naše děti, ale i nás dospěláky, BYLO TO BÁJEČNÉ !!! Jeďte si s Vašimi dětmi odpočinout a při tom si poslechněte poutavé vyprávění o světě, kde dobro vítězí nad zlem chytrostí a humorem, kde se neubližuje lidem, zvířátkům ani skřítkům... http://www.starehrady.cz/
17.04.2009
xxx
06.04.2009
Předvelikonoční týden: """ pondělí anglické hrátky """ úterý "normální" = nic zvláštního """ středa solná jeskyně """ čtvrtek a pátek - Mašinka je uzavřena Nezapomeňte si z Mašinky nejpozději ve středu !!! odnést výrobky, které pro vás děti přichystaly pro "domácí výzdobu". PŘEJEME VÁM VESELÉ A SLUNEČNÉ VELIKONOCE !!! V úterý 14.4. se na vás všechny zase těší Mašinka !!! Ve středu 15.4.: """ dopoledne s dětmi poslední solná jeskyně """ odpoledne pro zájemce z řad rodičů informační schůzka ke školce v přírodě - od 15,30 hodin Ve čtvrtek 16.4. jedeme na výlet - příchod dětí do MŠ do 7,00 hodin ve sportovním oblečení přiměřeném počasí a s batůžkem vybaveným "jako vždy" = pláštěnka, papírové kapesníčky, lahvičku s pitím. V pátek v Mašince "normální den".
29.03.2009
Rodiče dětí, které jsou přihlášeny na školku v přírodě - máte již vyzvednuty potřebné tiskopisy? - pokud ANO - PROČTĚTE JE a věnujte pozornost DATU, NA KTERÉ JE STANOVENA SCHŮZKA ohledně školky v přírodě - snažte se své dotazy směřovat na tuto schůzku - povede ji pro Vás paní zástupkyně Iveta Holcmanová. ____________________________________ Děkujeme rodičům Elišky a Agátky z prváčku - darovali školce počítače. Pro Mašinku znamená jejich dar finanční úsporu a obohacení výchovné práce s dětmi - výukové programy. Pokud by někdo z Vás, milí rodiče, měl možnost Mašince pomoci s pořízením myčky nádobí do výdejny jídla ve velké budově, přijďte se svou nabídkou za paní ředitelkou či paní zástupkyní Ivetou Holcmanovou. ____________________________________ DĚKUJEME VÁM, AŤ UŽ JE VAŠE POMOC MAŠINCE ZA CELÝ ROK JAKÁKOLIV !!!
29.03.2009
Máme za sebou téměř celý měsíc březen - to to letí !!! - v Mašince se naplno rozeběhne v následujících dnech ve všech třídách "velikonoční chystání " - tvoření, říkání, zpívání, vyprávění - děkujeme všem za donášená vyfouknutá vajíčka. Zároveň připomínáme: středa 8.4. je v Mašince posledním pracovním dnem před Velikonocemi - děti si domů odnesou výrobky pro "velikonoční zdobení" doma a VE ČTVRTEK A V PÁTEK JE MAŠINKA UZAVŘENA / viz předchozí vzkaz zde na webu/.
22.03.2009
Děkujeme všem, kteří reagovali na "zjišťovací seznamy v šatnách": """"""" dětí na školku v přírodě je přihlášeno 30, pokud někdo ještě bude dohlašovat, tak přímo vyhledejte paní ředitelku či paní učitelku Holcmanovou - do konce týdne obdržíte materiály potřebné ke školce v přírodě """"""" na základě průzkumu mezi rodiči rozhodla ředitelka MŠ, že Mašinka bude ve dnech velikonočních prázdnin, tj. 9. a 10.4.2009 UZAVŘENA !!! ____________________________________ Prosíme všechny mašinkovské rodiče, aby měli pochopení pro změny v provozu školky ve středu 25.3. od 9,00 do 16,00 hod., kdy bude probíhat ZÁPIS DO MAŠINKY s přijetím od školního roku 2009 - 2010. DĚKUJEME.
22.03.2009
Pondělní anglické hrátky proběhly v minulém týdnu jako vždy. V pondělí odpoledne - v tomto týdnu - naleznete v přihrádkách dětí "přehled toho, co se děti učí a co už umí" - pokud nenajdete, požádejte paní učitelku Špeciánovou, dá vám okopírované. V úterý a ve středu jsme se opravdu nechali "okouzlit a pohltit Afrikou" - především třeťáci prožili dvě bezvadná dopoledne plná poznání. Slečna Ilona Füzéková byla úžasná. Byli jsme rádi, že si na nás našla ve svém zaplněném pracovním diáři čas. Jen neradi jsme se s ní loučili. Předali jsme jí jako poděkování dárky od Mašinky a popřáli jsme jí mnoho dalších navštívených míst a šťastně procestovaných kilometrů. Při páteční návštěvě zástupců MISANu v Mašince jsme se moc pobavili - gejši i inženýři si vedli dobře - jejich vystoupení bylo milé, jsme přesvědčeni, že i naše hosty potěšilo. Třeťáci dostali od návštěvy dárky. Ani hosté neodešli z Mašinky "s prázdnou" - moc rádi jsme jim také předali dárky, snad milé maličkosti z Mašinky.
14.03.2009
Před začátkem nového týdne připomínáme, že v šatnách jednotlivých tříd jsou archy pro vyplnění - děkujeme, že je nepřehlédnete. Přestože je teprve polovina března - "neurazíme se", když vyfouknete "nějaké to vajíčko" a děti si přinesou do Mašinky - blíží se období, kdy budeme jarně a velikonočně zdobit a zdobit. Tento týden budeme v Mašince tak trochu "cestovat po světě" - v úterý a ve středu se budeme seznamovat blíže s Afrikou", v pátek si "zaskočíme" do Japonska. S malými změnami možná proběhne středeční solná jeskyně u předškoláků !!!
14.03.2009
Máme za sebou druhý březnový týden - byl velmi "akční" : - pondělní anglické hrátky a středeční solná jeskyně proběhly jako vždy - na základě porady dospěláků byly doplánovány veškeré aktivity Mašinky do konce školního roku - "koukněte" na odkaz AKTIVITY zde na webu či v Mašince na hlavní nástěnce - v pondělí do naší Mašinky nastoupila nová paní uklizečka - jmenuje se Jana Hausnerová a přejeme jí, aby se jí u nás líbilo - ve středu se konala zápisová schůzka - zájemců o předškolní vzdělávání bylo velmi - velmi mnoho !!! Mašinka bude moci přijmout od školního roku 2009 - 2010 pouze 19 - 20 !!!nových dětí
05.03.2009
Milí rodiče, prázdninový týden je téměř za námi. Na základě vyhodnocení počtu přihlášených dětí k prázdninovému provozu a skutečně docházejících dětí během prázdnin zvažuje ředitelka školy uzavření Mašinky ve dnech velikonočních prázdnin, tj. ve čtvrtek a v pátek 9. a 10.4.2009 - VIZ SEZNAMY V JEDNOTLIVÝCH ŠATNÁCH - prosíme o jejich vyplnění. Děkujeme. Skutečné počty docházejících dětí během jarních prázdnin: """ v pondělí a v úterý 9 dětí dopol., 6 dětí odpol. """ ve středu 7 dětí dopol., 5 dětí odpol. """ ve čtvrtek 6 dětí dopol., 4 děti odpol. """ v pátek předpoklad 4 děti dopol., 2 děti odpol. - děkujeme "pátečním rodičům", kteří na požádání paní učitelky vyzvednou své děti dříve a provoz školky bude tak ukončen ve 13,30 hodin.
05.03.2009
V pondělí po prázdninách tradičně "anglické hrátky" a ve středu solná jeskyně. Ve středu 11.3. se od 15,00 hod. bude konat předzápisová schůzka pro zájemnce o předškolní vzdělávání - těšíme se na všechny, kteří do Mašinky za tímto účelem zavítají - prosíme naše stávající rodiče - mějte v tuto dobu pochopení pro změny v provozu Mašinky. Děkujeme.
27.02.2009
27.02.2009
Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům hezké jarní prázdniny: """ kdo někam odjíždí či se bude jen tak "prázdninovat" doma - užijte se navzájem !!! """ kdo bude chodit do Mašinky - v pondělí a v úterý se setkáte s paní učitelkou Špeciánovou, ve středu s paní učitelkami Hrzánovou a Procházkovou, ve čtvrtek a v pátek jen s paní učitelkou Hrzánovou - po celý týden budete potkávat také paní Cucovou a paní kuchařku Helenku - ostatní "se prázdninují" !!!
22.02.2009
Vážení rodiče, právě zbývá necelých pět pracovních dnů do začátku jarních prázdnin - pondělní angličtina je již za námi - zcela normálně, ve středu navštíme solnou jeskyni - asi trochu nenormálně - z důvodu organizačních odejdou tentokrát do jeskyně zřejmě jen dvě skupiny, takže některé děti se tento týden do jeskyně nedostanou - omlouváme se za tuto situaci. NE NE! VŠE PROBĚHNE NORMÁLNĚ, SITUACI ZVLÁDNEME !!! ____________________________________ Prosíme všechny přihlášené k jarní prázdninové docházce o přehodnocení této skutečnosti - školní jídelna vydala předběžné upozornění - viz nástěnky v šatnách - že dítěti, které je přihlášené, ale nepřijde - bude po celý týden započítána strava. . MAŠINKA PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINOVÁNÍ !!! ____________________________________ V Mašince nebude tento týden a možná i v týdnu jarních prázdnin přítomna paní ředitelka - "dovolená ze zdravotních důvodů" - v MŠ se obracejte se svými záležitostmi osobně na paní zástupkyni Ivetu Holcmanovou, telefonicky můžete kdykoliv volat paní ředitelku na její mobilní číslo. ____________________________________ Jídelníček pozdě, ale přece ! na stránkách Mašinky ! Omlouváme se, dříve "to opravdu nebylo možné". Děkujeme
14.02.2009
Na hlavní nástěnce ve školce najdete zprávu o výši finančních darů Mašince v roce 2008, ještě jednou - i zde na webu - za tyto dary a za veškerou další pomoc - jakoukoliv !!! - DĚKUJEME !!! a velmi si jí ceníme !!! Za 2 týdny nás čekají jarní prázdniny - prosíme o vyplnění informací o docházce - ANO či NE - seznamy najdete ve svých šatnách. Po jarních prázdninách se dozvíte první informace o letošní školce v přírodě - pokud byste již nyní potřebovali "něco" zodpovědět - ptejte se pouze paní ředitelky nebo paní učitelky Ivety Holcmanové. Do plánu aktivit přibude ještě "poslední z doposud nezveřejněných akcí = netradiční dopoledne ve školce spojené se spaním v Mašince". Tím budou aktivity Mašinky 2008 - 2009 kompletní. Mašinka se těší na "svou jízdu do konce školního roku". Těšte se s námi.
14.02.2009
Uplynulý týden jsme prožili bez anglických hrátek, paní učitelka byla nemocná. Středeční solná jeskyně byla moc prima, bylo znát, že jsme už byli podruhé a "věděli jsme do čeho jdeme". Jen vybavení dětí mělo nedostatky - viz předešlá zpráva /z 5.2./: """ v batůžcích dětí chyběly kapesníčky """našla se i prázdná lahvička, ze které "nebylo co pít" """ některým dětem chyběly pantoflíčky """ oblečení některých dětí nebylo vhodné do jeskyně - PTEJTE SE PANÍ UČITELKY !!! Při páteční pohádce Petrpaslíkova divadla jsme se opravdu moc !!! nasmáli. Informace o zápisu do Mašinky naleznete stále pod: vagónkem INFORMACE PRO RODIČE a odkazem ZÁPIS.
05.02.2009
V týdnu od 9.2. do 13.2. nás čeká: - tradičně v pondělí anglické hrátky - netradičně v pátek !!! pohádka - Petrpaslíkovo divadlo s pohádkou "Jak Honza poznal paní Zimu" Informace o zápisu do Mašinky naleznete pod: vagonkem INFORMACE PRO RODIČE a odkazem ZÁPIS.
05.02.2009
První únorový týden je pracovně téměř za námi: """"""" návštěva pana Přeučila a paní Hruškové s pohádkou v naší Mašince se velmi vydařila !!! Šípková Růženka v jejich profesionálním podání byla úžasná ! """"""" ze solné jeskyně měli napoprvé největší radost asi předškoláci - podle jejich paní učitelky - na každou další návštěvu prosíme: přijít do MŠ opravdu do 7,45 hod., mít batůžek a v něm lahvičku s pitím, kapesníčky a pantofle !!! /např.jako do bazénu/ - odchod dětí každou středu po obědě posunut u prváčků o 1/4 hodiny, u třeťáků o 1/2 hodiny !!! Všichni se těšíme na další návštěvy. """"""" čtvrteční sběr jsme zvládli !!! - vše neprobíhalo sice tak, jak mělo - jak bylo plánováno, ale s pomocí některých z Vás to dopadlo nakonec dobře - velmi děkujeme za Vaši pomoc - nezklamali jste !!! - papír sbíráme dále !!! - sbírejte, shánějte - potřebujeme opět "velkou várku" - pro tentokrát jsme společnými silami nashomáždili téměř 5,5 tuny !!! Přejeme Vám úspěšný pracovní pátek a hezký víkend.
02.02.2009
DRŽÍME VŠEM NAŠIM KAMARÁDŮM PALCE U ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY !!! Informace o zápisu do Mašinky naleznete pod vagonkem INFORMACE PRO RODIČE a pododkazem ZÁPIS. Ve čtvrtek ráno - od 7,00 hod. - nakládáme sběr - tolik jsme ho ještě nikdy neměli !!! - děkujeme za každou Vaši pomoc !!! Bude to "fuška".
02.02.2009
Milí rodiče, přehoupli jsme se do měsíce ÚNORA - to to letí: """"""""""páteční provoz Mašinky - pololetní prázdniny - byl bohužel opět "slabě"využit - do Mašinky přišlo 7 dětí z 15ti přihlášených, z toho 3 odešly po obědě a 4 zůstaly - škoda - v tento den pracovalo v Mašince 5 zaměstnanců - o příštích podobných prázdninových provozech budeme zvažovat, zda "otevřeno či zavřeno" """""""""do Mašinky se vrátila po 4 měsících paní učitelka Iveta Holcmanová - "hurá !!!" - poděkování patří všem zaměstnancům Mašinky - provoz školky jsme po dobu "oslabení" zvládli !!! """""""" v úterý přivítáme v Mašince paní herečku Evu Hruškovou a pana Jana Přeučila - těšíme se moc na pohádku "O Šípkové Růžence" """"""""ve středu jdeme poprvé do solné jeskyně - žádné zvláštní pokyny zatím nejsou = "možná až to očíhneme" Zatím přejeme krásný týden ......................
25.01.2009
Děkuji všem rodičům, kteří využili možnost úterního odpoledního setkání se zástupci dvou zákl.škol a přeji za celou Mašinku všem našim "skoroškolákům" mnoho úspěchů u zápisu. ____________________________________ Divadélko ve čtvrtek hrálo skvěle! ____________________________________ Ve svých šatnách, prosím, vyplňte "3 papíry" a na "čtvrtém papíru" věnujte pozornost informacím o solné jeskyni. ____________________________________ V pondělí jako vždy "angl.hrátky". V úterý jdou třeťáci do MISANU, jejich návštěva je součástí "projektu", který v tyto dny ve třeťáku probíhá - vyvrcholením bude návštěva zástupců MISANU v Mašince. Ve středu a ve čtvrtek jsou "normální dny". Pátek je prázdninový. ____________________________________ Milí rodiče, rádi bychom Vás informovali, "ABY JSTE BYLI V OBRAZE", že Mašinka bude procházet v roce 2009 další rekonstrukcí. Pomalu začínáme jednat se zřizovatelem a "dáváme dohromady své představy". Přestože po zkušenostech z předchozích let a zvláště z roku 2008 víme, "co to obnáší, půjdeme do toho znovu" !!! Chceme, aby v Mašince bylo VŠEM !!! ještě lépe !!! Z důvodů rekonstrukce je již téměř jisté, že malá budova nebude v měsíci červnu v provozu !!!
17.01.2009
Aktualizovány byly informace pod odkazem AKTIVITY - koukněte, pokud chcete mít představu na delší dobu dopředu - vše, co je uvedeno platí téměř na 100% - až do konce školního roku, tj. do 31.8.2009 !!! Průběžně mohou nastat malé !!! úpravy a dodatky. Zařazeny jsou též dny "zápisového řízení" : 11.3.2009 schůzka........... 25.3.2009 žádosti......... 22.4.2009 rozhodnutí............. podrobněji zatím pod odkazem AKTIVITY - březen a duben.
17.01.2009
19.1. - pondělí - paní ředitelka se "vrací do Mašinky" !!! a začínáme angličtinu. 20.1. - úterý - odpolední schůzka VŠECH !!! ZÁJEMCŮ Z ŘAD RODIČŮ O SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI DVOU ZÁKLADNÍCH LYSKÝCH ŠKOL. Nenechte si ujít. 21. 1. - normálnmí středa 22.1. - čtvrtek - dopoledne přijede divadélko 23.1. - normální pátek. ____________________________________ Děkujeme všem rodičům za zodpovědný přístup k vyúčtování "anglických hrátek". Byli jste skvělí !!! ____________________________________ Ve svých šatnách, prosíme, vyplňte docházku Vašich dětí o školních pololetních prázdninách - budou v pátek 30.1. Dále můžete postupně již vyplnit, zda budete potřebovat využít Mašinku o jarních prázdninách. Mašinka bude v provozu jako vždy s jednou třídou pro potřeby dětí zaměstnaných rodičů.
10.01.2009
Vyúčtování ANGLIČTINY proběhne v úterý 13.1. !!! Veškeré instrukce máte na nástěnkách ve svých šatnách !!! Děkujeme, že na nás nezapomenete a vyúčtováno bude co nejjednodušeji a nejrychleji. První novoroční týden byl báječný - děti si především užily zimních radovánek na sněhu na školní zahradě. To se nám zrovna nepovede každou zimu !!! Děkujeme vám, že děti oblékáte přiměřeně k počasí a přiměřeně k činnostem, které v MŠ probíhají - funkční čepice, rukavice a další "drobnosti" - oblečení na převléknutí při promáčení !!! DĚKUJEME VÁM ZA VŠECHNA VAŠE NOVOROČNÍ PŘÁNÍ A TĚŠÍME SE, ŽE ROK 2009 SPOLEČNĚ PROŽIJEME VE SPOKOJENOSTI, ZDRAVÍ A JAK JINAK NEŽ AKTIVNĚ !!!
02.01.2009
V Mašince budu přítomna - opravdu k zastižení - pouze v pondělí a úterý, tj. 5. a 6.1. !!!, a to od 6,15 do 15,00 hod. Ve dnech od 7.1. do 16.1. budu mimo MŠ z důvodu dovolené a studia. V případě potřeby mne naleznete na mobilním telefonu. V MŠ se opět setkáme v pondělí 19.1. - v toto pondělí také začínáme opět "anglické hrátky". PŘIPOMÍNÁM """"" v úterý 20.1.""""" PLÁNOVANOU SCHŮZKU RODIČŮ SE ZÁSTUPCI OBOU ZÁKL.ŠKOL - do Mašinky za Vámi přijdou ředitelé společně s učiteli - schůzka začíná v 15,00 hod. - nenechte si ji ujít !!! Využít schůzku může kdokoliv !!!
02.01.2009
Vítám Vás za všechny dospěláky na stránkách Mašinky v roce 2009 !!! ____________________________________ Společně se poprvé sejdeme v Mašince v novém roce v pondělí 5.1. - viz odkaz Aktivity PROSINEC + LEDEN. Pokud přinesete ještě k nafocení kalendáře - viz odkaz VZKAZY před Vánocemi - budu ráda - platí pro druháčky a třeťáky - obratem vyfotím a vrátím zpět - platí pouze pro pondělí a úterý !!! Děkuji. Sledujte nástěnky ve 2. a 3.třídě - budou zde veškeré informace k vyúčtování a vybírání za "anglické hrátky" - za celou "akci" zodpovídá pouze paní učitelka Špeciánová !!! - jiné paní učitelky informace nepodávají a peníze nepřebírají. Děkuji !!!
17.12.2008
V tyto poslední dny už mne v Mašince nenajdete, v případě nutnosti volejte na můj mobilní telefon - vyřídíme, co budete potřebovat. Děkuji Vám za celý kolektiv Mašinky za pozornosti, které nám před Vánoci nosíte - je to od Vás velmi milé a moc to potěší - též děkuji za přání KRÁSNÝCH VÁNOC - přeji i já Vám za celý kolektiv Mašinky krásné a spokojené Vánoce s Vašimi dětmi a těšíme se na Vás v roce novém, v roce 2009 !!!
17.12.2008
Milí rodiče - zprávy z posledního aktivního týdne Mašinky v tomto kalendářním roce !!! ***** děkuji Vám za kalendáře, které jste mi přinesli na mou žádost k nafocení /viz předchozí zpráva/ - pokud Vás mohu ještě požádat, tak po prázdninách si ráda další obrázky nafotím !!! ***** děkuji, že jste s námi absolvovali dva dny s Českou školní inspekcí - zpráva o jejím výslednu "přijede" do Mašinky v pátek 19.12. - po prázdninách bude i Vám k dispizici k nahlédnutí ***** ráda zhodnotím úterní divadelní představení ZUŠky "Mrazík" - to byla paráda - moc jsme se s dětmi nasmály a "děti =herci" včetně paní ředitelky Blažkové, paní učitelky Bělčikové, Jehličkové, pana učitele Klána a dalších podali báječné výkony !!! - už se moc těšíme na reprízu=doufáme, že za rok bude !!! ***** po prázdninách budete dostávat vyúčtování z anglických hrátek za první 4 měsíce škol.roku a zároveň - pokud máte zájem pokračovat i nadále budete platit další zálohu 800,- - vše u paní učitelky Ivy Špeciánové
14.12.2008
Přejeme Vám a dětem hezký poslední týden v Mašince: """""v pondělí a v úterý s Českou školní inspekcí """""v úterý jdeme na "Mrazíka" - za ZUŠkou do kina - všechny děti budou vybaveny pláštěnkou """""od středy do pátku se nic mimořádného neděje - jen žijeme v Mašince vánočně ____________________________________
14.12.2008
Milí rodiče, Mašinka dojela až do třetí adventní neděle a čeká ji poslední týden provozu před jejím "zimním" uzavřením. ____________________________________ Děkujeme Vám za čtvrteční odpolední návštěvu Mašinky, za Váš čas, který jste téměř všichni byli ochotni strávit s Vašimi dětmi při pohádce. Doufáme, že jste tak prožili alespoň kousek svátečního odpoledne. Přáli bychom si, aby Vám radost udělaly i dárky, které pro Vás Vaše děti tvořily, a to s velkou chutí ! A daly jim opravdu hodně práce ! Prosíme Vás, pokud můžete - rodiče druháčků a třeťáků - přineste nám - alespoň někteří - kalendáře zpět, nestačili jsme si nafotit z kalendářů sluníčka - chtěli bychom je využít pro příští prezentaci školy - jako jsou například nyní mašinky loňských třeťáků ve spořitelně či obrázky použité na pozvánkách apod. Děkujeme.
08.12.2008
Obě divadélka minulý týden se nám moc líbila, zvláště to v Mladé Boleslavi plné hezkých písniček a dovádění dvou báječných čertic ! Čertovsko-Mikulášská nadílka v Mašince dopada také dobře - čerti si neodnesli nikoho a balíček od Mikuláše dostali všechny přítomné děti - ostatní si o balíček požádají paní učitelku, balíčky jsou připraveny a čekají na Vás. ____________________________________ """""""""V pondělí poslední angličtina v tomto kalendářním roce - po Vánocích bude vyúčtování - z rukou paní učitelky Špeciánové. """"""""""V úterý nezapomeňte - PŘIHLÁŠENÍ - na screening školní zralosti ! """"""""""Ve středu a ve čtvrtek dokončujeme vše, co je potřeba, před čtvrteční odpolední oslavou. """"""""""V pátek si "nadělujeme" v Mašince dárečky - bude jich sice tentokrát daleko méně než-li jiné roky - o to více si tedy společně třeba zazpíváme a popovídáme !!! Museli jsme "trošku šetřit", což se zřejmě vyplatilo - podle předběžných propočtů nebudeme muset za rok 2008 sahat tolik, kolik jsme předpokládali, do "finančních zásob". ___________________________________ Krásný adventní týden přeje všem Mašinka - těšíme se na Vás v naší školce. A po víkendu již s paní inspektorkami !!!
04.12.2008
Blíží se již zase pátek - to to utíká: ____________________________________ Jak dopadl týden - divadélka a nadílka - se dočtete později. ____________________________________ Dovolujme si připomenout - požádat jako každý rok : ZPŘÍJEMNÍTE ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE VÁNOČNÍM ČI JINÝM POHOŠTĚNÍM ? - spoléháme na Vás, milé maminky a babičky - děti se rády Vašimi cukrátky či jinými dobrotami "chlubí" a mají důležitý pocit, že se podílejí na hostině - děkujeme předem - ZÁROVEŇ VÁS, MILÍ RODIČE, ZVEME K VÁNOČNĚ PROSTŘENÝM STOLŮM VE ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE (viz odkaz AKTIVITY) - vezměte s sebou do Mašinky babičku, dědečka - snad si všichni odnesete domů "kousek předvánoční pohody". Těšíme se na Vás spolu s Vašimi dětmi.
27.11.2008
1.ADVENTNÍ NEDĚLE se přiblížila na dosah - přejeme Vám, abyste si ji užili svátečně - třeba na náměstí v Lysé. ____________________________________ V pondělí najdete v Mašince jen 3 paní učitelky - po celý den - zbylé 3 mají zdravotní absenci či dovolenou - nezapomeňte na angličtinu a začíná měsíc prosinec - do Štědrého dne zbývá 24 dnů !!! ____________________________________ V úterý se "nic neděje", ve středu jdeme do kina na představení ZUŠky, ve čtvrtek jedeme na pohádku do Mladé Boleslavi, v pátek čekáme nadílku - bude? zatím je v ohrožení - informovali jsme Vás, že si náš Mikuláš pořídil úraz, ale snad to dobře dopadne. BUDE !!! MIKULÁŠ SE UZDRAVIL !!! TĚŠÍME SE JAKO KAŽDÝ ROK !!! ____________________________________ Týden tedy pěkně aktivní pro děti a pro nás ještě ve stálém očekávání "ohlášené inspekce" - PANÍ INSPEKTORKY PÍŠÍ, ŽE SE DO NAŠÍ MŠ VELMI TĚŠÍ, TAK DOUFÁME, ŽE NAPLNÍME JEJICH OČEKÁVÁNÍ !!! ___________________________________ Děkujeme za již darované chvojí - kdo může ještě ??? Bereme vše, co můžete nabídnout. Děkujeme !!!
27.11.2008
Končí další pracovní týden, byl aktivní, proto čtěte tuto zprávu "až dolů a dolů": ____________________________________ ****** pokus o jiný způsob úklidu školní zahrady se nám moc neosvědčil /počasí organizované sobotě nepřálo a v týdnu pomohla jen maminka Chmelíková a maminka a prarodiče Otčenáškovi/ - děkujeme jim !!! ****** do úklidu listí se vrhl nový pan údržbář - pan Štalzer - doufáme, že zaujme u dětí "stejně důležité místo" jako pan Sterzik - bojovat s listím se mu zatím daří, snaží se mu pomáhat i děti i všichni dospěláci z Mašinky ****** ve školce se vyskytla spála - informujeme tímto rodiče, pro případnou návštěvu u lékaře ****** pokud by někdo měl možnost sehnat zelené chvojí - byli bychom ve školce velmi rádi - využijeme !!! ****** solná jeskyně se již rýsuje, a to od 4.února 2009 - 10 návštěv - pravidelně středy, ale ze začátku přidáme ještě asi i nějaký pátek ****** do Mašinky dorazily výrobky z "keramické dílničky s rodiči" - máte všichni placeno, takže můžete kdykoliv vyzvednout "výsledek vašeho společného snažení" ve II.třídě u paní učitelky ******středeční divadélko nás hezky naladilo - v Mašince už zpíváme "pro čerty a Mikuláše" - ani Ježíšek nám nedá klidu a tak zpíváme i vánočně ****** Mašinka zdobila vánoční stromeček v místní pobočce České spořitelny - také obrázky v dětském koutku pobočky jsou mašinkovské - jděte se podívat společně s dětmi
21.11.2008
Sobotní úklid školní zahrady je kvůli nepříznivé předpovědi počasí ZRUŠEN !!! Do Mašinky zavítali ve čtvrtek školáci, přijdou ještě i v příštím týdnu, a tak PROSÍME RODIČE, KTEŘÍ CHTĚJÍ POMOCI S ÚKLIDEM LISTÍ, zda by mohli přijít také v průběhu příštího týdne, tj. poslední listopadový - kdykoliv po celý den - pomoci. ____________________________________ Vyúčtování "vodních hrátek" proběhlo téměř zcela podle plánu - děkujeme všem rodičům za vyzvednutí peněz, především děkujeme těm, co do MŠ zrovna teď nechodí, že přišli a peníze převzali, aby paní učitelka Stehnová se jim o ně nemusela starat !!! Doufáme, že radost udělaly dětem = plavcům i hračky=odměny - ochotně nám je "rychle zařídila a dodala" paní Valášková z "obchůdku PINOCHIO v Lysé" - pořídíte zde hezké nápady na dárky "od Ježíška". ____________________________________ V týdnu 24.-28.11. tradičně v pondělí angličtina, v úterý přiveze divadélko pohádku o čertech - PŘÍCHOD DO ŠKOLKY DO 7,30 HOD !!! , ve středu jdou předškoláci do ZŠ Komenského, ve čtvrtek a v pátek se nic neobvyklého neděje !!!
16.11.2008
Další informace z Mašinky: ____________________________________ *** *** *** v Mašince stále chybí paní učitelka Holcmanová - uzdravuje se nám po peraci - snad se nám stačí do Vánoc vrátit - a nebo s ní vstoupíme až do nového roku ??? *** *** *** v Mašince nevidíte v současné době pana údržbáře Sterzika - místo něho nám bude pomáhat "udržovat školku v chodu" pan Štalzer - doufáme, že se mu bude s námi hezky spolupracovat a mezi dětmi líbit *** *** *** v měsíci prosinci navštíví naši školku vzácná návštěva - Česká školní inspekce - 15. - 16.12.2008 /pondělí - úterý před vánoč.prázdninami/ *** *** *** s úklidem školní zahrady přislíbila pomoc ZŠ Masarykova a Hrozného - pokud se podaří se žáky ZŠ zahradu uklidit nebude pro rodiče platit avizovaná sobota 22.11. !!! *** *** *** poslední fotografie z "vodních hrátek", foto z keramické dílničky s rodiči a foto z návštěvy policistů v Mašince jsou připraveny pro správce stránek k umístění na web - pokud jste tedy někdo svého "plavce" ještě na webu nenašel, vyčkejte, třeba ho v dalších fotografiích uvidíte - tímto průběžně děkuji našemu správci stránek za jeho sponzorské služby pro Mašinku !!!
16.11.2008
Třetí listopadový týden - co nás čeká: ____________________________________ *** pondělí - státní svátek = velmi příjemný začátek týdne *** úterý - "nic se neděje" *** středa - přijedou za námi písničky - těšíme se !!! - posun oběda a pozdější odchody domů - v 1.třídě budou děti hotovy ve 12,30 a v 2.a 3.tř. budou hotovy ve 13,00 hod. *** čtvrtek - paní učitelka Stehnová vrací vyúčtované peníze z plavání a předává "plavcům" odměny a diplomy - vyzvednout si je příjdou rodiči společně s "plavci" - každý "plavec" si vybere odměnu, podle toho, jaká se mu bude líbit !!! ŽÁDÁME O DODRŽENÍ ČASU PRO VYÚČTOVÁNÍ: ráno 7,00 - 8,00 a odpoledne 15,00 - 16,00 !!! *** pátek - vyšetření očí pro přihlášené děti - přibližně od 9,30 hod. - nutný vyplněný písemný souhlas a odevzdáno společně se 100,-Kč paní učitelce ve 2.třídě - nabídka platí pro včechny děti !!!
07.11.2008
Sledujte nástěnky ve svých šatnách - naleznete na nich především tyto informace ____________________________________ ***** nabídku ke screeningovému šetření školní zralosti u předškolních dětí, ale nejen u nich ***** nabídku ke screeningovému vyšetření očí Vašich dětí ***** podrobnosti k vyúčtování "vodních hrátek" - prosíme akceptovat tyto pokyny - z důvodů organizačních !!! ***** informace o úklidu školní zahrady - Mašinka bude potřebovat pomoci uklidit listí /panu řediteli ze zvláštní školy se stal úraz, proto nám již nemůže se svými žáky pomoci/ - musíme počkat až spadá listí co nejvíce ze stromů - předběžné datum "brigády" 22.11. - sobota od 8,00 hod. ***** informace - jak to "běží a poběží" v nejbližších dnech ve všech třídách - paní učitelky a děti začínají připravovat dárky pro Vás doma k Vánocům - proto nebudou přibývat dětské výrobky v šatnách, na chodbách atd. - nelenošíme !!! tajně pracujeme !!! - letošní dárek je velmi časově i tvořivě náročný - informace o financování dárků naleznete právě na nástěnkách v šatnách
07.11.2008
Informace z Mašinky: ____________________________________ ***** děti jsou báječně zdravé - 2. a 3.třída po celý týden 23 - 24 dětí, 1.třída kolem 14 dětí !!! ***** úžasně se nám povedl odvézt sběr, i když bylo všechno nakonec jinak, než-li bylo plánováno - čtvrteční ráno zůstali všichni případní "sběroví pomocníci" bez práce, zato středeční poledne nebylo vůbec pro nás v Mašince odpočinkové a oběd nám všem dospělákům pěkně vystydl - máme však radost ze získané částky - viz nástěnka v MŠ ***** v úterý se předškoláci měli v Masarykově škole velmi hezky - vyráběli a povídali a hlavně poznali, co už umí jejich bývalí předchůdci z Mašinky *****středa byla v Mašince "policejní" - děti byly zvídavé i povídavé ***** v pátek jsme si moc hezky zaplavali, škoda, že se naše plavecké zážitky blíží ke konci *****na stránky byly umístěny fotografie: - doplněny byly složky V BUDOVĚ a NA ZAHRADĚ - mašinky vyrobené rodiči s dětmi jako vstupenky na zářijovou akci najdete pod odkazem NAŠE VÝROBKY - za školní rok 2008 - 2009 můžete prohlédnout 7 složek
31.10.2008
Příští týden: - pondělí - "anglické hrátky" - úterý - předškoláci do školy - středa - Policie a Městská policie v MŠ - čtvrtek - nic mimořádného - pátek - "vodní hrátky" - předposlední lekce Jinak sledujte odkaz AKTIVITY - nejblíže jsou nám měsíce listopad a prosinec, tak ať "něco" nezmeškáte ! Podzimáčci pomalu končí - je nám to líto, ale musíme postupně "likvidovat uhnilé exempláře" - ještě jednou děkujeme všem za jejich tvořivost - i těm úplně posledním, kteří "dorazili" se svým výrobkem po podzimních prázdninách ! VE ČTVRTEK SE RÝSUJE ODVOZ SBĚRU !!! ____________________________________ DOVEZTE VŠE, CO DOMA MÁTE PŘICHYSTÁNO A POMOZTE S NAKLÁDÁNÍM, AŽ PŮJDETE RÁNO DO MAŠINKY - děkují Vám především Vaše děti !!!
31.10.2008
"Prázdninový týden" je za námi - a máme za sebou i poslední říjnový den: *****středeční provoz MŠ využilo pouze 10 z přihlášených 20-ti dětí - o příštích "prázdninových dnech" budeme více zvažovat, zda se "vyplatí" čtyři pracující dospěláci pro tak nízký počet dětí *****čtvrteční odpolední keramické dílny se zúčastnilo 13 rodin - všechna pracovní místečka ve třídě byla obsazena a vyrábění se "snad zdařilo" - výrobky budou k vyzvednutí asi tak za 14 dní - všem tvořícím děkujeme za účast, platbu dle informací a "možná někdy zase u nás" *****pátečního "plavání" se zúčastnilo 14 dětí - jindy musíme některé plavce nechávat ve školce, tentokrát bychom jich ještě 6 potřebovali - z vody mají všechny děti radost - tentokrát se i klouzaly na skluzavce z břehu do vody - fotografujeme, pokud se dá /pokud nemusíme být ve vodě/, zatím pořízené obrázky už jsou u správce stránek k "vyvěšení" Na závěr týdne informujeme: *****v Mašince byla nahlášena jedna salmonela - žádné jiné zprávy od jiných rodičů nemáme - pokud by se "u Vás vyskytly podobné obtíže" - informujte o výskytu salmonely v Mašince Vašeho pediatra, následně pak samozřejmě nás !!!
22.10.2008
Velmi děkujeme všem snaživým rodičům za báječné nápady podzimáčků. Doufáme, že počasí nám bude přát a podzimáčci ještě dlouho vydrží a budou zdobit Mašinku a svítit brzy ráno dětem na cestu. Škoda těch prvních, kteří už nevydrželi. Ale nemusíte být smutní, téměř všichni jsou nafoceni a budou zveřejněni společně s dalšími fotografiemi od začátku školního roku zde na webu - odkaz FOTOGRAFIE.
21.10.2008
Rády bychom Vás seznámily se "statistikou" říjnové docházky dětí do Mašinky - k naší velké radosti je denní docházka ve 3.třídě stále nad 20 dětí, ve 2.třídě stále těsně pod dvaceti, a to z plného počtu 25 dětí v každé třídě. V prváčku máme průměrně 14 dětí z osmnácti. Děti zatím velmi málo marodí a pokud se "něco vyskytne", zůstávají hned na začátku nemoci doma a tím se jim daří brzy se vracet zpět do MŠ - děkujeme Vám za Vaše děti !!! Prosíme: oblékejte děti přiměřeně počasí, též přiměřené čepice, zatím ne ! kulichy !!! Nezapomínejte na spodní tílka a košilky. Do tříd doporučujeme trika s dlouhými rukávy, pokud mají holčičky sukénky, tak prosíme punčocháče ! ____________________________________ V pondělí 27.10. připomínáme "zavřenou školku", v úterý 28.10. volno všech o státním svátku, ve středu 29.10. jdou do školky jen přihlášené děti zaměstnaných rodičů, ve čtvrtek 30.10. se koná keramická dílnička, a to PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ POUZE OD 15,00 HODIN !!! - prosíme peníze s sebou, v pátek 31.10. "plaveme" - A JE KONEC MĚSÍCE ŘÍJNA !!!
12.10.2008
Připomínáme - MŠ Mašinka bude v pondělí 27.10. /školní prázdniny/ - UZAVŘENA - viz info na nástěnkách v MŠ a zde na webu - zveřejněno od 1.9. ! - docházku Vašeho dítěte ve středu 29.10. nahlaste - upřesněte paní učitelce ve třídě - děkujeme Vám !!! ____________________________________ Zaznamenali jste ??? Počítadlo návštěvníků našeho webu "došlo" k číslu 9500 přístupů - to je báječná statistika - děkujeme všem mašinkovským rodičům, že "na web pro informace chodí" a všem náhodným návštěvníkům přejeme, aby je web Mašinky vždy něčím zaujal. Odhadnete kdy "oslavíme" 10000 přístupů ? Těšíme se, že brzy. ____________________________________ Pokud by někdo hledal v Mašince paní učitelku Holcmanovou - informujeme Vás, že ji do 1.12.2008 v MŠ "pracovně" nepotkáte - je v pracovní neschopnosti - držíme palce, aby se stihla vrátit mezi nás ještě v měsíci prosinci. ____________________________________ Nezapomeňte vzít na vědomí informaci o vánočním uzavření MŠ - viz hlavní nástěnka v MŠ a odkaz AKTIVITY zde na webu - bylo zveřejněno 1.9. - připomínky nikdo nevznesl, takže v prosinci se uvidíme naposledy v pátek 19.12.2008 a v lednu 2009 bude Mašinka v provozu od pondělí 5.1.
12.10.2008
Dobrý den do dalšího týdne: - v pondělí opět anglické hrátky - v pátek stále plaveme ____________________________________ - podzimáčci se množí - vydlabané "hlavičky" se snažíme rozsvěcet - doufáme, že blikající světýlka dělají dětem ráno radost ____________________________________ - podzimní zahradu nám přicházejí pomáhat uklízet žáci ze základní školy speciální s panem ředitelem Tomkem - pokud s jejich pomocí a s našim přičiněním dokážeme zahradu připravit na zimu, nebudeme svolávat tradiční "brigádu na hrabání listí" ____________________________________ - dovolujeme si zhodnotit 2 týdny provozu "elektronického vstupního systému" - systém je podle nás bez problémů /ještě trochu doladíme dovírání dveří BRANEM za každého počasí/, čipy rodiče na jejich cestě mateřskou školou "netrápí" a nám "vysněný" a uskutečněný projekt velmi !!! vyhovuje !!! ____________________________________ Navštivte šatnu II.třídy - najdete zde nabídku "keramické dílny pro rodiče a děti" - nabídka platí pro všechny - pro celou Mašinku - podrobněji VIZ PŘEDEŠLÝ VZKAZ.
05.10.2008
Navštivte šatnu II.třídy - najdete zde nabídku "keramické dílny pro rodiče a děti" - nabídka platí pro všechny - pro celou Mašinku - podrobněji VIZ PŘEDEŠLÝ VZKAZ. ____________________________________ V Mašince se začínají "scházet podzimáčci" - podrobněji též VIZ PŘEDEŠLÝ VZKAZ. ____________________________________ V tomto týdnu tradičně: * v pondělí "anglické hrátky" * v pátek "vodní hrátky" netradičně: * ve čtvrtek "keramická dílnička" - dopolední vyrábění dětí s paní učitelkami ____________________________________ Ještě jednou - pro jistotu - připomínáme - MŠ Mašinka bude v pondělí 27.10. /školní prázdniny/ - UZAVŘENA - viz info na nástěnkách v MŠ a zde na webu zveřejněno od 1.9. !
28.09.2008
V pondělí /29.9./ se konají první anglické hrátky - přihlášených dětí je 36 - první skupinka začíná s paní Erikou Drobnou již v 8,30 hod. V přihrádkách dětí najdete za určité časové období písemný přehled toho, co děti během "hrátek" dělají - připravuje pro Vás paní Drobná. Vyúčtování zálohy za měsíce září - prosinec 2008 proběhne dle skutečné docházky dětí v lednu 2009 - přeplatky obdržíte opět z rukou paní učitelky Ivy Špeciánové. ____________________________________ Od pondělí máme novou paní uklizečku - viz zpráva ZDE v předešlém VZKAZU. ____________________________________ Navštivte šatnu II.třídy - najdete zde nabídku "keramické dílny pro rodiče a děti" - nabídka platí pro všechny - pro celou Mašinku - "dílna" má kapacitu 20 účastníků za hodinu - seznamte se s nabídkou a pokud máte zájem zarezervujte si termín - opozdilým zájemcům nebude možné vyhovět. ___________________________________ V Mašince se začínají "scházet podzimáčci" - především u smrčku před malou budovou "mají sraz" - umožněte svým dětem, aby mezi ostatními "krásnými příšerkami" našly také svého podzimáčka - uděláte jim tím velkou radost a budou Vám běhat ráno do Mašinky s velkou chutí. NENÍ TO SOUTĚŽ, JE TO JEN JIŽ TRADIČNÍ "DOMÁCÍ VYRÁBĚNÍ RODIČŮ A DĚTÍ". UVIDÍTE, ŽE I VY SE RÁDI "POKOUKÁTE" NA VÝROBKY, KTERÉ VZNIKLY Z FANTAZIE OSTATNÍCH. ____________________________________ Končí měsíc září - připomínáme - máte poslány peníze na stravování ? nezapomněli jste na "školné" ? - pokud máte jakékoliv dotazy - ptejte se - zodpovíme, vysvětlíme - jela MAŠINKA V ZÁŘÍ podle "vašich představ ?" - pokud máte jakékoliv výhrady, vyjádřete je paní učitelkám či paní ředitelce. Děkujeme.
28.09.2008
Mašinka je přístupná již jen na čipy a zazvonění - "zvoní" zatím jen druhá třída, do malé budovy a do III.třídy se zvonky opravují. 2/3 čipů jsou v oběhu, potíže zatím nikdo nehlásil, což je báječné. Pokud jste vyzvedli čipů hodně, zjistíte v průběhu používání, že jich tolik nepotřebujete, máte možnost je vrátit, pokud jich máte naopak málo, přijďte si převzít další. Rodiče dětí, které nechodily minulý týden do školky a čipy nemají !!! - čipy předává pouze paní ředitelka, a to tento týden: v pondělí 29.9. až odpoledne, ve středu a ve čtvrtek od oběda do odpoledne. V úterý 30.9. a v pátek 3.10. není možné čipy vyzvednout, paní ředitelka nebude v MŠ přítomna. Jakmile systém "zaběhneme" navštíví naši MŠ zástupci firmy MISAN Lysá n.L., která je investorem celého elektronického přístupového systému. Mašinka se stala díky této velké finanční vstřícnosti vedení firmy MISAN daleko bezpečnějším prostředím pro 68 dětí a pro zaměstnance a rodiče dětí došlo k odstanění většiny organizačních potíží, se kterými se musí MŠ vypořádávat během každodenního provozu jako dvoupavilonová školka bez centrálního propojení budov.
24.09.2008
Sběr je odvezen a jeho výsledek je báječný - viz informace na vývěsce v MŠ. Děkujeme všem nakládajícím a tatínkům Šumpíkovi a Sloupovi za odvoz a vykládku ve sběrně. ____________________________________ Děkujeme, že rychlým přebíráním čipů pomáháte urychlit "spuštění" celého elektronického vstupního systému do provozu. Od pátečního rána bude systém aktivován, poněvadž většina čipů je vyzvednutých. Počáteční možné problémy berte, prosím, s humorem, tak k tomu přistupujeme i my zaměstnanci. ____________________________________ Ve čtvrtek bude naposledy v Mašince paní uklizečka Věruška - s dětmi se s ní během dne rozloučíme a popřejeme, aby jí v její "SOLNÉ JESKYŇCE" bylo alespoň tak hezky jako téměř sedm let ve školce Mašince - máme již zadánu rezervaci SOLNÉ JESKYNĚ paní Věrušky dne 13.10. - spojíme s návštěvou divadla - podrobněji viz odkaz AKTIVITY - ŘÍJEN. Nová paní uklizečka se jmenuje: EVA VANCLOVÁ a budete ji v Mašince potkávat od pondělí 29.9. ___________________________________ Příští týden končí měsíc září - připomínáme - máte poslány peníze na stravování ? nezapomněli jste na "školné" ? - pokud máte jakékoliv dotazy - ptejte se - zodpovíme, vysvětlíme - jela MAŠINKA V ZÁŘÍ podle "vašich představ ?" - pokud máte jakékoliv výhrady, vyjádřete je paní učitelkám či paní ředitelce. Děkujeme.
23.09.2008
Začátek "anglických hrátek" odložen na 29.9. - dohoda s lektorkou ____________________________________ Ve středu AKCE - ráno od 7,15 hod. vyvážíme a nakládáme sběr - moc potřebujeme Vaši pomoc !!!____________________________________ Ve čtvrtek "akce zoubky" - koukněte na odkaz AKTIVITY - ZÁŘÍ ____________________________________ V pátek 26.9. potřetí plaveme - s výbavou plavce do Mašinky vždy v pátek všichni přihlášení - odjíždějí děti do počtu 20, ostatní ten den jsou náhradníky - kapacita kurzu - bazénu - je 20 dětí !!! ____________________________________ PŘÍSTUPOVÉ ČIPY K VYZVEDNUTÍ OD ÚTERNÍHO POLEDNE - POUZE U PANÍ ŘEDITELKY A OPROTI VRATNÉ ZÁLOZE 100,-Kč ZA JEDEN ČIP - POČET ČIPŮ NA JEDNO VYZVEDÁVANÉ DÍTĚ NENÍ OMEZEN. Po vyzvednutí čipů pro většinu dětí budou vstupní dveře uzavřeny a vstup umožněn pouze s čipy či na zazvonění. DĚKUJEME, ŽE URYCHLÍTE "PROCES VYDÁNÍ" ČIPŮ. Ze začátku omluvte případné potíže, které se mohou v souvislosti s novým systémem vyskytnout.
16.09.2008
Slavnostní odpoledne v Mašince je již minulostí - děkujeme Vám všem, kteří jste s námi v Mašince pobyli. Velké poděkování si zaslouží všichni ti, kteří vyrobili svou vlastní vstupenku, mašinku - všechny mašinky, které takto dojely do školky jsou báječné a my jsme moc rádi, že máme díky Vám krásnou "mašinkovskou školku". Oslavu dětem "ostudil" tatínek Blažek -děkujeme mu za všechny darované kopečky zmrzliny !!! Pokud jste si neodnesli z odpolední oslavy bulletin o školce a chtěli byste jej mít, požádejte paní učitelku, vydá Vám ho, je pro Vás připraven. Pokud Vás můžeme požádat, napište nám do kroniky - na stolečku u vstupních dveří do velké budovy - jak se v Mašince po začátku roku cítíte či co Vás zaujalo, překvapilo nebo také naopak zaskočilo atd. Děkujeme Vám. Velmi prosím ty, kteří během úterního odpoledne v Mašince fotili----dejte fotografie na CD a poskytněte mi je takto, stačila jsem pořídit jen velmi málo záběrů. Mnohokrát děkuji !!! Paní ředitelka. Dejte pozor ! Ve čtvrtek přijede divadélko a v pátek jedeme podruhé plavat !!!
14.09.2008
Školní rok v Mašince už má za sebou dva týdny - všechny děti už vědí, co je to Mašinka, i když nějaké slzičky se ještě občas objeví. ____________________________________ V pátek jsme absolvovali první "vodní hrátky", bylo to báječné a všichni se těšíme na příště. Poznámka k organizaci - plavat jezdí vždy jen 20 dětí=kapacita kurzu, jedou vždy děti od nejstarších do počtu 20, ostatní děti v ten den jsou náhradníky. ____________________________________ A co nás čeká ??????? V úterý 16.9.- akce na školní zahradě - všechny děti si odnesly domů pozvánky, a tak jste všichni zváni a vítáni - přejte nám sluníčko a den bez deště, protože teplo asi opravdu nebude - těšte se na příjemný program a snad hezké odpoledne - vstupenky v podobě MAŠINEK se již ve školce scházejí, děkujeme vám, že jste s dětmi vyrobili obrázek či výrobek - provoz školky v tento den končí v 15,00 - předpokládá se, že všechny přítomné děti budou mít v Mašince "nějakého svého dospěláka" - doufáme, že se vám bude v Mašince líbit - nezapomeňte "trochu korunek" a dobrou náladu.
06.09.2008
Děkuji všem rodičům přítomným na čtvrteční schůzce za jejich účast !!! a dále za "účast bez dětí". Všem omluveným rodičům je připraven přehled důležitých bodů ze schůzky /na hlavní nástěnce/ a příkazy k platbám platné pro školní rok 2008-2009 /na nástěnkách v příslušných šatnách/. Ředitelka MŠ. ____________________________________
03.09.2008
POZOR, VE ŠKOLCE SE VYSKYTLY VŠI !!! Zodpovědně přistupujte k této situaci - následující řádky jsou z loňska - čtěte pozorně !!! Pokud nebudeme důslední všichni, vší se nezbavíme, budou se "stále vracet". Rodiče, nepodceňujte výskyt vší !!! Nejsou jen v MŠ, dají "se získat ve školách, v dopravních prostředcích, na hřištích, na návštěvě, všude tam, kde mají možnost změnit hostitele". Preventivně umyjte vlasy speciálním šamponem-ptejte se v lékárně-kupujte ten, který hubí nejen vši, ale i hnidy ! Denně prohlížejte hlavy. V případě výskytu vyperte ložní prádlo, ručníky, čepice, desinfikujte hřebeny,... a další nutné. Hnidy stahujte nebo vlasy s hnidami vystříhávejte /na bílý ručník, hadr, tak uvidíte nejlépe skutečnost/. Další možná rada: přejíždět vlasy rozehřátou kulmou nebo žehličkou na vlasy. Vždy nahlaste ve školce, pokud se u vás vyskytly vši, nestyďte se ! Naopak, veš není v dnešní době výrazem špíny a ani údělem pro dlouhé vlasy. Má ráda i čistotu a jakoukoliv délku vlasů. Jedině tak, že VŠICHNI UDĚLÁME PREVENTIVNÍ A POTŘEBNÁ OPATŘENÍ SE VŠÍ ZBAVÍME, nesmíme je však zase někde zpětně získat. Buďte ohleduplní nejen k sobě a svým dětem, ale i k ostatním !!!
26.08.2008
Slavnostní přivítání všech dětí do Mašinky se uskuteční 1.9.2008 během dopoledne, toto vítání je jen pro děti a všechny zaměstnance MŠ. Děti nastupují ráno do 7,45 !!! nejdéle a odcházejí dle dohody s paní učitelkami na třídách. Nepřítomné děti PROSÍME OMLUVIT !____________________________________ 4.9.2008 se bude konat schůzka všech rodičů z Mašinky - bude od 17,00 hodin a prosím všechny rodiče, aby se jí zúčastnily bez dětí, abychom se slyšeli !!! Těším se na vás. Schůzka je jediná tohoto druhu za celý školní rok a je důležitá ! Děkuji vám všem předem za účast. Ředitelka školy. ____________________________________ VEŠKERÉ DOPOSUD ZNÁMÉ AKTIVITY NALEZNETE POD ODKAZEM AKTIVITY - ZDE SE BUDOU V JEDNOTLIVÝCH PODKOLONKÁCH DOPISOVAT CELÝ ŠKOLNÍ ROK /stejně jako loni/ - nezapomeňte, že školní rok vždy končí 31.8. !!! - již i v měsících červenec a srpen 2009 máte zapsány nějaké zprávy či "předběžný rozpis prázdnin.provozu. Čtěte především odkaz VZKAZY a čtěte odkaz AKTIVITY. Prvními nejbližšími aktivitami jsou: první "vodní hrátky" 12.9. a zahradní slavnost 16.9. !!!!
26.08.2008
Blíží se začátek školního roku 2008 - 2009 !!! ___________________________________ Mašinka to zvládla !!! ____________________________________ Všem zaměstancům patří velké poděkování za to, jak se "poprali" s úklidem mateřské školy po rekonstrukci !!! Děkujeme i těm rodičům, kteří nějakým způsobem také pomohli nebo ještě pomáhají "Mašinku uvádět zpět do původního či ještě lepšího stavu". ____________________________________ V tomto týdnu provádíme poslední nutné úpravy a "zdobíme". Na školní zahradě ještě natíráme, "gruntujeme" chodníky a záhonky, bude se sekat tráva a co je hlavní - "vyrostla" nová hrací sestavička HAGS !!! ____________________________________ Doufáme, že Mašinka "vjede do nového školního roku se vší parádou" a slavnostně se jí "podaří zahoukat" v úterý 16.9.2008 odpoledne při "zahradní slavnosti" !!! Všichni jste srdečně zváni ! PODROBNĚJI SE DOČTETE POD ODKAZEM AKTIVITY - ZÁŘÍ - 16.9.2008. VSTUPENKOU NA AKCI JE JAKÝKOLIV DOSTATEČNĚ VELKÝ OBRÁZEK MAŠINKY.
20.08.2008
Správce stránek pracoval !!!! Pod odkazem FOTOGRAFIE naleznete zařazeny "zbylé fotografie" za školní rok 2007-2008, v okénku "tabla školky" jsou fotografie tříd ze závěru školního roku, chybí vyfocené tablo třeťáků - bude dodáno. Přejeme vám hezké pokoukání: * fotografie "anglické hrátky" zachycují "děti v akci" s lektorkou angličtiny * fotografie "mašinka jela mašinkou" zachycují vaše děti na báječném výletě * z "obrázků předškoláků" doufáme, poznáte, že v Mašince byli všichni spokojení * "školka v přírodě" byla báječnou akcí pro děti i všechny dospěláky * "zahradní slavnost" byla snad úžasnou tečkou za školním rokem 2007-2008 *a nezapoměňte, kdo jste si objednal v MŠ fotografie, máte je připraveny !!! Vyzvedněte si je !!! Nevešly se na CD, jsou na DVD.
11.08.2008
Mašinka funguje !!!! Potřebujeme ochotné pomocníky na natírání topení v malé budově - najde se někdo ??? dále na natírání na školní zahradě - nabídnete pomoc ??? Děkujeme ! Přejeme stále krásné prázdniny ! HLEDÁME NOVOU PANÍ UKLIZEČKU -NÁSTUP 1.10.2008 nebo dohodou - PRACOVNÍ DOBA 6 HODIN DENNĚ - SLUŽBY od pondělí do pátku - RANNÍ A ODPOLEDNÍ - možná pomůžete Mašince najít nového "dospěláka" pro vaše děti ?!?
03.08.2008
V TÝDNU 4.-8.8. STÁLE "ZÁPASÍME" S ÚKLIDEM - POKUD MÁ NĚKDO JEŠTĚ SNAHU POMOCI NÁM - PŘIJĎTE, PRÁCE JE DOST !!! Děkujeme !!! Od 11.8. začne Mašinka fungovat - po 2 týdny poběží prázdninový provoz /pro děti z lyských školek/ ve velké budově - v případě potřeby v obou třídách - poslední týden v srpnu budou docházet pouze děti z Mašinky - po celé tři týdny, prosíme, tolerujte PROVIZORNÍ PROVOZ MŠ !!! Mašinka se bude z letošní rekonstrukce "vzpamatovávat" až do 31.8.2008 !!! Držte nám palce.
20.07.2008
Mašinka je "uváděna do provozuschopného stavu" - každá pomocná ruka dobrá - děkujeme tímto maminkám, které našly chvilku času a již pomohly s úklidem. Dopředu děkujeme všem, které ještě zavolají, dohodnou se a přijdou v příštích dnech. Práce je stále dost. Když se najde ochotný tatínek, pomůže s jinou drobnou prací. Mašinka opravdu potřebuje pomoci !!! Je toho moc ! Stále krásné léto přeje Mašinka !
13.07.2008
Krásné probíhající léto přeje všem návštěvníkům webových stránek MŠ Mašinky zatím "odpočívající kolektiv" dospěláků MŠ !!! ____________________________________ Milé maminky, navazuji na prosbu ze závěru školního roku: POMOCI S ÚKLIDOVÝMI PRACEMI V MŠ - jedná se především o čištění oken - ve třeťáčku skončí v úterý poslední práce - malířské - a od středy 16.7. můžeme začít v této třídě pracovat - kdo může a chce nabídnout pomoc, volejte, prosím, tel.č. 606 407 684. S sebou do MŠ nepotřebujete nic, jen dobrou náladu a svačinu. Děkuji za nabídky. J.Černá. ____________________________________ Pro informaci "o stavu školky" - veškeré práce probíhají dle plánu: *rekonstrukce elektroinstalace v 1.patře velké budovy je ukončena, předána *výměna oken a dveří bude v obou budovách ukončena do pátku 18.7.- vnitřní práce *zednické práce po výměně oken a dveří budou ukončeny též do pátku 18.7. - vnitřní práce *zednické práce a malování ve 2.třídě budou ukončeny zřejmě do pátku 25.7., v 1.třídě pak do konce měsíce července
13.07.2008
V Mašince probíhají další nutné drobné opravy a úpravy - v budovách i na zahradě, které nijak nezasahují do rekonstrukčních prací a neovlivní zahájení prázdninového provozu MŠ 11.8.2008. ____________________________________ Do Mašinky již "dorazila ze Švédska sestavička HAGS" - bude se montovat v srpnu. Aby byla montáž levnější, potřebovali bychom připravit na zahradě místo pro dopadovou plochu - vykopat - NAJDOU SE, PROSÍM, TATÍNKOVÉ, KTEŘÍ BY MAŠINCE TAKTO POMOHLI ??? Tatínky bychom také rádi požádali o pomoc s natíráním ve vnitřních prostrách MŠ - POKUD BY SE NĚKDO PŘIHLÁSIL, OPĚT NÁM TO POMŮŽE, především v tom, že zvládneme udělat více práce, než-li bylo původně plánováno !!! Nabídku případné pomoci taktéž volejte na tel.č. 606 407 684. ____________________________________ K umístění na web byly předány poslední fotografie školního roku 2007-2008, tj. především škola v přírodě, výlet mašinkou a zahradní slavnost - na stránky budou přidány dle časových možností správce stránek. Videozáznam ze zahradní slavnosti pořízený regionální televizí Manola můžete vidět na: www.mestolysa.cz - odkaz MĚSTSKÁ TELEVIZE ____________________________________ Stále krásné léto přeje Mašinka !!!
16.06.2008
PŘEJEME SI, ABY POSLEDNÍ AKTIVITY MAŠINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 DOPADLY JEN A JEN DOBŘE a též na prázdniny si držíme palce, abychom zvládli vše plánované i neplánované-doufáme, že 1.září 2008 Vás přivítá "zcela nová Mašinka" !!! -pokud budou moci maminky nabídnout pomoc s úklidem ve 2.polovině měsíce července, volejte /až po 4.7./ paní ředitelku: 606407684 MAŠINKA DĚKUJE VŠEM SVÝM RODIČŮM: - za to, že vyjadřují svou míru spokojenosti se službami Mašinky - Vaše slovní či jiná hodnocení nás těší a v každém případě nás /jako vždy/ posouvají dopředu - v neposlední řadě děkujeme za maličkosti, které jsou velmi milé Doufáme, že po opuštění Mašinky najdete alespoň tolik vstřícnosti, kolik jste jí zažili či stále zažíváte v Mašince. KRÁSNÉ PRÁZDNINY A PŘEDŠKOLÁKŮM HODNĚ ŠTĚSTÍ V JEJICH "VELKÉM ŠKOLNÍM SVĚTĚ"!!! ____________________________________ Organizačně: *****zájem o CD se všemi fotografiemi za celý školní rok nahlaste paní učitelce ve třídě-viz již jeden z předchozích vzkazů *****portrét Vašeho dítěte, který je součástí leporela fotografií zakoupeného u paní učitelek....můžete získat-nechat přidělat-ve fotoateliéru u paní Adamové-pokud máte zájem-dle čísla na zadní straně fotografie
15.06.2008
POSLEDNÍ TÝDEN NORMÁLNÍHO PROVOZU: *****v pondělí již není angličtina-peníze dovybírá paní Špeciánová, od září angličtina pouze pro děti ze II.a III.tř. -zálohové platby 2x ročně-září a leden-též 2x vyúčtování-leden a červen ******v úterý výlet-příchod dětí do 7,00hod.do MŠ-VYBAVENÍ A OBLEČENÍ JAKO VŽDY !!!-příjezd kolem 15,00hod.-cíl výletu: viz odkaz aktivity ******ve středu odvážíme poslední sběr v tomto školním roce-opět přes 2,5tuny-DOUFÁME, ŽE POMŮŽETE S RANNÍM NAKLÁDÁNÍM-najde se také někdo, kdo pojede i do sběrny ???-děkujeme za pomoc ******ve čtvrtek-ZAHRADNÍ SLAVNOST-od 15,30hod. se loučíme s předškoláky a oni se loučí s námi-"se vší parádou"-přijďte a uvidíte !!! ZMĚNA POHOŠTĚNÍ !!!-PROSÍME O OVOCNÉ POHOŠTĚNÍ-z organizačních důvodů jsme museli přehodnotit situaci-DĚKUJEME ZA VAŠE OVOCNÉ NÁPADY !!! ******v pátek je Mašinka naposledy v normálním provozu-končí normální školní rok v Mašince !!!-od 23. do 27.6. chodí do MŠ pouze děti zaměstnaných rodičů-pokud i někdo z těchto rodičů může již ponechat své dítě doma, budeme velmi rádi-POMOC POTŘEBUJEME V TOMTO POSLEDNÍM TÝDNU JEŠTĚ OD NĚJAKÉHO TATÍNKA=vyklízení druháčku-nabídku pomoci učiňte paní učitelce Holcmanové /děkujeme tatínkům a jednomu dědečkovi, kteří nám již pomohli/
08.06.2008
Tato stránka bude neobvykle dlouhá-čtěte dolů a dolů-dokud nebude konec.............děkuji........... Máme za sebou víkend - kdo jste jej strávili v Lysé a využili jste možnosti zúčastnit se v sobotu akce pořádané SDH Lysá ke 130. výročí založení sboru, jistě jste nelitovali-akce se velmi vydařila, a to i díky počasí, které jí přálo-to je názor můj, ředitelky Mašinky. Hasičům přejeme elán a chuť do další práce !!! ____________________________________ V tomto týdnu nás čeká: * v pondělí angličtina * v úterý se sejde paní ředitelka s rodiči dětí, které nově nastoupí do Mašinky 2008 - 2009 * ve čtvrtek jdou "vybraní třeťáci" vítat miminka ____________________________________ Provoz Mašinky bude od tohoto týdne probíhat pouze ve velké budově, v malé budově se budeme snažit chystat již na rekonstrukci - POMOCNÍCI PŘIJDOU OPRAVDU VHOD