Jaký je průběh školního roku v Mašince ?

V září vítáme nové kamarády v Mašince, na zahájení zveme do Mašinky divadélko, pro rodiče svoláváme první schůzku, jezdíme plavat do krytého bazénu.

V říjnu chodíme na Výstaviště, vyrábíme s rodiči svoje "podzimáčky", oslavujeme Den zvířat.

V listopadu s pomocí rodičů uklízíme školní zahradu, máme spoustu práce s podzimní výzdobou Mašinky. Jsme zváni na návštěvu do obou základních škol, chodíme se dívat, co už umí naši starší kamarádi z Mašinky.

V prosinci se nejdříve chystáme na návštěvu čerta, Mikuláše a andílka, na balíčky od nich. Vánoční výzdoba zapojuje všechny v Mašince do usilovné činnosti, vyrobené dárečky pro rodiče i prarodiče dají také hodně práce, připravujeme "zpívání u vánočního stromečku na školní zahradě" a společné posezení s rodiči v Mašince. Na pozvání domova Na Zámku rádi chodíme potěšit babičky a dědečky. Vánoční koncert v ZUŠ nás svátečně naladí, někdy navštívíme vánoční výstavu nebo skanzen. Krásné chvilky si užíváme při nadělování dárků, při vánočně laděných svačinkách. V Mašince odevšad dýchá čas Vánoc.

V lednu zasněží-li naše zahrada, jsme jako v pohádce, a tak bobujeme, stavíme sněhuláky, koulujeme se. Také za námi jezdí divadélko se zimní pohádkou.

V únoru je Mašinka zimně vyzdobená, přesto je v ní teploučko a útulno.

V březnu se vracíme z jarních prázdnin. Pokud se zima ještě snaží chladit, my se už nedáme a krášlíme Mašinku jarně.

V dubnu velikonočně vyzdobená Mašinka nenechá nikoho na pochybách, že do ní chodí šikovné a spokojené děti. Duben končí tradičně "rejem čarodějnic".

V květnu Den maminek slavíme při společném vyrábění, připravujeme se na školku v přírodě.

V červnu všechno, co se v Mašince děje, naznačuje, že končí školní rok a my se loučíme s předškoláky. Je nám vždycky trochu smutno, ale tak už to chodí, poslední dny si co nejvíce společně užíváme.

Všechny akce, které MŠ pořádá, jsou součástí vzdělávacího programu. Po celý rok se děti v Mašince účastní mnoha sportovních a kulturních akcí /ve škole i mimo školu/, zajímavých výletů, vycházek - především s přírodní tematikou, absolvují plavecký kurz, školu v přírodě, setkají se se spoustou zajímavých lidí při různých návštěvách - v MŠ nebo exkurzích mimo školu. Naši mateřskou školu opouštějí děti obohacené skutečnými zážitky, což je výsledek práce v Mašince, který všechny naplňuje pocitem uspokojení.

Spolupracujeme s oběma ZŠ, ZUŠ, s domovem Na Zámku, velmi rádi přijímáme pozvání k obřadům "vítání miminek" mezi občánky Města Lysá nad Labem, neboť MALÝ ČLOVÍČEK se jednou stane našim VELKÝM KAMARÁDEM.

Organizujeme akce společné pro rodiče a děti, velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti - pořádáme schůzky, dostatečně využíváme informačního systému ve škole, vydáváme časopis - občasník Mašinka.

Chceme s rodiči spolupracovat, domlouvat se na společném postupu při výchově a vzdělávání, informovat rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuálních pokrocích. Našim společným cílem jsou především zdravé a spokojené děti, a proto jsme rádi, pokud se rodiče zajímají o to, co děti v MŠ dělají. My důvěřujeme rodičům a doufáme, že rodiče důvěřují nám, neboť Mašinka je tu pro rodiče a jejich děti.

V MŠ se nesoustředíme pouze na zkvalitňování výchovně - vzdělávacího procesu, neboť velmi dobře víme, že kvalita tohoto procesu stoupá v souvislosti s kvalitou prostředí a podmínek, ve kterých probíhá. Proto věnujeme velké úsilí vylepšování prostředí MŠ a celého areálu. To se nám daří především ve spolupráci se zřizovatelem MŠ v rámci přidělených ročních finančních prostředků, se sponzorským finančním přispěním rodičů a vynaložením vlastní aktivity všech zaměstnanců Mašinky.