Uspořádání dne v Mašince
(uspořádání dne v Mašince je volné)
  
   6,15 -  7,30Příchod do MŠ
   6,15 - 10,00Hry dle přání dětí, řízené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně, individuální péče o děti, čas pro cvičení a další pohybové aktivity
   8,45 -  9,15Čas pro svačinu
10,00 - 12,00Pobyt venku
v I.tř. od 9,45 do 11,45
12,00 - 12,30Čas pro oběd
v I.tř. 11,45 - 12,15
12,30 - 13,00Odchod domů po obědě
v I.tř. 12,15 - 12,30
13,00 - 14,30Odpočinek, odpolední zájmové činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně, individuální péče o děti
v I.tř. 12,30 - 14,30 / postupné vstávání od 14,15 /
14,30 - 15,00Čas pro svačinu
15,00 - 16,30Odchod domů, hry dle přání dětí /ve třídě nebo na školní zahradě