Představujeme se

Mateřská škola Mašinka se nachází v klidném prostředí na samém okraji nového sídliště. Klid mateřské školy umocňuje rozlehlá zahrada, která skýtá pro děti vyžití po celý rok. Zřizovatelem MŠ je Město Lysá nad Labem, svůj název Mašinka nese od poloviny roku 2001, od 1.12.2002 je samostatným právním subjektem.

MŠ je trojtřídní, celková kapacita je 78 dětí. Třídy jsou barevně rozlišeny: zelená, žlutá, červená. To proto, že v MŠ "cestují děti po celou docházku Mašinkou, která jede podle barev na semaforu" - do zelené /1.třídy/ děti nastupují - seznamují se, ve žluté /2.třídě/ děti vyčkávají - zdokonalují se a z červené /3.třídy/ děti vystupují - odcházejí do 1.třídy základní školy, protože pro ně nastává ten pravý čas učit se číst, psát a počítat. A tak každý, kdo jednou do naší Mašinky nastoupí, cestuje s ní za poznáním.

"MAŠINKOU ZA POZNÁNÍM" je název vzdělávacího programu, podle kterého MŠ pracuje a jehož cílem je: probouzet u dítěte zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i získat odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže, rozvíjet u dítěte schopnost projevovat se jako ČLOVÍČEK.