Historie - MŠ a jejích 40 letech

Ve školním roce 1965 - 1966 zahájila v Lysé nad Labem svůj provoz Mateřská škola Sídliště II. Vznikla odloučením jedné třídy z Mateřské školy Sídliště I.

Ve školním roce 2005 - 2006 oslavila MŠ právě 40 let. Od 1.7.2001 nese oficiální název Mateřská škola Mašinka a stále slouží svému původnímu účelu - výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Již 40 let do mateřské školy děti přicházejí, aby se poprvé setkaly a naučily se žít ve skupině svých vrstevníků. To jediné se nezměnilo. Uběhla dlouhá doba, takže není divu, co školka dokázala.

Na počátku byly nově vzniklé mateřské škole vyhrazeny prostory na sídlišti mezi dnešní restaurací a samoobsluhou. Zde pracovala školka ve špatných prostorových, ale i materiálních podmínkách až do června roku 1973. Teprve od září 1973 se přestěhovala do dvoupodlažní budovy, která je pro nás dnes tzv. velkou budovou. Ta byla postavena v roce 1969 již za účelem zřízení mateřské školy, ale až do června roku 1973 v ní byly 2 třídy prvního stupně základní školy. Od školního roku 1973-1974 začíná tedy sloužit svému původnímu účelu společně i s jeslemi ve vedlejší /dnes tzv.malé / budově. Celý komplex budov se tímto uzavírá pouze pro děti předškolního věku.

Komplex od počátku dotvářela ještě tzv.hospodářská budova, kde byla kancelář jeslí, prádelna, prostory kuchyně, ve kterých se vařilo zvlášť pro školku a pro jesle. Areál byl v době těchto začátků obklopen rozlehlou nově založenou zahradou.

Za dobu existence mateřské školy a jeslí nezaznamenaly budovy ani přilehlá zahrada velkých změn, novostavby zřejmě nepotřebovaly žádné stavební úpravy. Na školní zahradě se za tuto dobu rozrostla zeleň, a zahrada se tak stala krásným prostředím pro pobyty dětí venku. Až do roku 1991 fungovala mateřská škola ve dvou odděleních, jesle s jedním oddělením.

Od školního roku 1990 - 1991 došlo ke zrušení jeslí. Místo jeslí bylo zřízeno další oddělení MŠ pro nejmladší. Tím mateřská škola dosáhla kapacity 68 dětí. Začínají se provádět první stavební úpravy a opravy. Dochází k novému vybavování hračkami a pomůckami. V posledních letech došlo k celé řadě vnitřních úprav a oprav. Doplněn byl chybějící /a žádoucí/ inventář mateřské školy. Průběžně jsou doplňovány a obměňovány hračky a další pomůcky pro práci s dětmi. Změny zaznamenala i školní zahrada, jejíž zeleň je trvale udržována.

Další zásadní změnou v chodu mateřské školy se stalo zrušení vlastní školní kuchyně z rozhodnutí MÚ Lysá nad Labem a s tím nutný přechod na školní stravování poskytovaný firmou Eurest. Od 1.1.1999 se tedy začalo celodenně jídlo dovážet do výdejen v mateřské škole, zde denně pracuje kuchařka firmy Eurest. V hospodářské budově získal zrušením kuchyně prostor pro svou práci údržbář mateřské školy, dále je v provozu prádelna, téměř polovina budovy je pronajata dětské lékařce.

Zatím poslední, ale asi největší změnou v "životě" mateřské školy byl přechod do právní subjektivity, a to k datu 1.12.2002. Tímto přechodem se mateřská škola dostala do pozice subjektu, který samostatně /dle závazných pravidel/ hospodaří s přidělenými finančními prostředky od zřizovatele a ze státního rozpočtu, sám vstupuje do smluvních vztahů s dalšími subjekty, vstupuje do pracovně právních vztahů, atd.