dopolední svaèinkapolévkahlavní jídloodpolední svaèinka
Pondìlí
25.03.
Mléko, kukuøièné lupínky, èaj, hruška (A:1a,7) Drùbeží vıvar s masem a pohankou (A:9) Cikánská hovìzí peèenì, dušená rıže (A:1a) Raženka, žervé, kedluben, èaj (A:1a,3,7)
Úterı
26.03.
Sluneènicovı chléb, šunková pìna, mandarinka, èaj-mléko (A:1a,3,7)Rychlá polévka s vejci (A:1a,3,9)Segedinskı guláš, houskové knedlíky (A:1a,3,7)Rohlík, luštìninová pomazánka, okurka, èaj (A:1a,3,7)
Støeda
27.03.
Vícezrnnı rohlík, máslo, paprika, èaj, (A:1a,3,7) Hovìzí vıvar se sırovım svítkem (A:1a,3,7) Frankfurtská omáèka, tìstoviny (A:1a,3,7)Vanilkovı tvaroh, houska, èaj-kakao, jablko (A:1,3,7)
Ètvrtek
28.03.
Raženka, mrkvová pomazánka, banán, èaj-mléko (A:1a,3,7) Zeleninovı vıvar s vloèkami (A:1a,9) Karbanátky se sırem, vaøené brambory, tøešòovı kompot (A:1a,3,7)Chléb, paštiková pomazánka, paprika, èaj (A:1a,3,7)
Pátek
29.03.
Rohlík, tvarohová pomazánka, jablko, mléko, èaj(A:1a,3,7) Rajèatová s tìstovinou (A:1a,3,7,9)Krupicová kaše s kakaem a máslem (A:1a,3,7)Veka, sırová pomazánka, okurka, èaj (A:1a,3,7)