dopolední svaèinkapolévkahlavní jídloodpolední svaèinka
Pondìlí
16.09.
Tmavı chléb s rybí pomazánkou, øedkvièka, èaj (A:1a,3,7) Krupicová polévka se zeleninou (A:1a,9)Špagety s vepøovım masem a rajèaty,sır (A:1a,3,7)Tvarohovı dezert s ovocem èaj (A:3,7)
Úterı
17.09.
Chléb s tøenou luèinou, banán, bílá káva,èaj (A:1a,3,7) Zeleninovı boršè (A:9)Èevapèièi, vaøené brambory, rajèe (A:1a,3,7,10)Rohlík, pomazánkové máslo, mrkev, èaj (A:1a,3,7)
Støeda
18.09.
Jogurt, jablko, peèivo, èaj (A:1a,3,7)Rajská polévka s tìstovinami (A: 1a,3,7,9)Kuøecí stehno na èesneku dušená rıže (A:1a) Chléb s kukuøiènou pomazánkou, kedluben, èaj (A:1a,3,7)
Ètvrtek
19.09.
Tmavá bulka s plátkovım sırem, máslo, rajèe, mléko (A:1a,3,7) Hovìzí vıvar se smaženım hráškem (A:1a,3,7)Šišky s mákem a máslem (A:1a,3,7)Veka, žervé, salátová okurka, èaj (A:1a,3,7)
Pátek
20.09.
Loupák, kakao, mandarinka (A:1a,3,7)Zeleninovı vıvar s drožïovımi noky (A:1a,3,7,9)Rybí filé po øecku, kuskus (A:1a,4,10)Rohlík s pomazánkovım máslem s pažitkou, paprika, èaj (A:1a,3,7)