dopolední svaèinkapolévkahlavní jídloodpolední svaèinka
Pondìlí
24.06.
Rohlík, cizrnová nutela, jablko, mléko, èaj (A:1a,3,7) Hovìzí vıvar s masem a nudlemi (A:1a,3,7)Znojemská vepøová peèenì, dušená rıže (A:1a,3,7)Chléb, tavenı sır, okurka, èaj (A:1a,3,7)
Úterı
25.06.
Chléb, bylinková pomazánka, paprika, èaj (A:1a,3,7) Francouzská polévka (A:1a,3,7,9)Kuøecí maso se sırovou omáèkou, tìstoviny (A:1a,3,7)Rohlík, vanilkovı termix, jablko, èaj, mléko (A:1a,3,7)
Støeda
26.06.
Loupák, kakao, banán (A:1a,3,7)Zeleninová polévka s jáhlami (A:1a,9)Èevabèièi, vaøené brambory, hoøèice (A:1a,3,7)Houska, pomazánkové máslo, banán, mléko, èaj (A:a1,3,7)
Ètvrtek
27.06.
Chléb, vajíèková pomazánka, kedluben, èaj (A:1a,3,7) Slepièí vıvar s kuskusem (A:1a,9)Rizoto s mletım masem, zeleninou, pøízdoba (A:0)Houska, máslo, kuøecí šunka, mandarinka, mléko, èaj (A:1a,3,7)
Pátek
28.06.
Chléb, pomazánka z kuøecího masa, rajèe, èaj (A:1a,3,7) Hráškovı krém (A:1a,7)Bavorské vdoleèky s povidly a tvarohem (A:1a,3,7)Chléb Fit, sırová pomazánka, okurka, èaj (A:1a,3,7)