dopolední svaèinkapolévkahlavní jídloodpolední svaèinka
Pondìlí
20.05.
Chléb, drožïová pomazánka, kedlubna, èaj(A:1a,3,7) Bramborová polévka (A:1a,7,9) Aljašská treska po Rusku, kuskus (A:1a,4,9) Rohlík, máslo, plátkovı sır, jablko, mléko, èaj (A:1a,3,7)
Úterı
21.05.
Chléb, medové máslo, hruška, bílá káva, èaj (A:1,3,7) Mrkvová polévka s jáhly (A:7,9)Kuøecí roláda, bramborová kaše, tøešòovı kompot (A:1a,3,7)Toastovı chléb, máslo, šunka, okurka, èaj (A:1a,3,7)
Støeda
22.05.
Houska s celerovou, pomazánkou, mandarinka, èaj (A:1a,3,7) Francouzská polévka s mušlièkami (A:1a,3,7,9)Palaèinky s marmeládou (A:1a,3,7)Chléb, pórková pomazánka, rajèe, (A:1a,3,7) èaj
Ètvrtek
23.05.
Mléko, kukuøièné lupínky, banán, èaj (A:1a,3,7) Drùbeží vıvar s rıží a hráškem (A:9) Gnocchi se špenátem, smetanou a šunkou (A:1a,3,7)Tmavá houska, rybí pomazánka, okurka, èaj, mléko (A:1a,3,7)
Pátek
24.05.
Rohlík, pomazánkové máslo, øedkvièka, èaj, mléko (A:1a,3,7) Rychlá polévka s vejci (A:1a,3,7,9)Krùtí KUNG PAO, jasmínová rıže (A:1a,9)Vanilkovı pudink, veka, jablko, èaj (A:1a,3,7)